51 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH mazano

128 1 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế Công ty TNHH Mazano Tác giả luận văn Tạ Thị Ngọc Hân SV: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 Từ viết tắt BCTC BH BHXH BHYT CCDV DT TNHH TMBCTC TNDN Nghĩa Báo cáo tài Bán hàng Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Cung cấp dịch vụ Doanh thu Trách nhiệm hữu hạn Thuyết minh báo cáo tài Thu nhập doanh nghiệp 11 GTGT Giá trị gia tăng 12 TTĐB Tiêu thụ đặc biệt 13 XK Xuất 14 BVMT Bảo vệ môi trường SV: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ SV: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH VẼ SV: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tính đến hết ngày 20/12/2016 có 110.000 doanh nghiệp thành lập ( theo số liệu thống kê từ Cơ sở liệu quốc gia đăng ký doanh nghiệp Cục quản lý kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư ), cho thấy bối cảnh kinh tế hội nhập ngày thúc đẩy đời doanh nghiệp nhằm tìm kiếm nguồn lực cho cơng ty Đặc biệt lĩnh vực thời trang lĩnh vực hứa hẹn nhiều tiềm không nước mà ngày có vị thị trường quốc tế.Trong q trình thực tập cơng ty TNHH Mazano, em nhận thấy cơng ty tìm kiếm cho vị vững vàng ngành cơng nghiệp thời trang nước có tầm nhìn với mẫu thiết kế độc đáo hướng tới thị trường lớn Bên cạnh hoạt động thời trang hoạt động quản lý tài đóng vai trò quan trọng phát triển bền vững công ty.Đi với cơng tác quản lý tài hoạt động máy kế toán Với chức thu thập thơng tin kinh tế, tài cho nhà quản trị đánh giá chung tình hình hoạt động tài cơng ty mang tới định đầu tư sản xuất có độ xác cao.Với hệ thống gồm 11 cửa hàng địa bàn Hà Nội tỉnh thành phố lân cận, đòi hỏi cơng ty phải có quy trình quản lý chặt chẽ thống nhất, đảm bảo quy trình kiểm sốt doanh thu chặt chẽ Nhận thức vấn đề này, q trình thực tập cơng ty TNHH Mazano em cố gắng tiếp cận tìm hiểu tình hình tài gắn với q trình hoạt động cơng ty Bên cạnh vận hành máy kế tốn cơng ty nhằm có định hướng phù hợp cho đề tài luận văn tốt nghiệp, từ có hiểu biết cụ thể, tìm kiếm giải pháp từ trải nghiệm thực tiễn đề xuất giúp cơng ty có bước phát triển Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Mazano, hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình từ cô giáo TS Đỗ Minh Thoa anh chị Phòng Tài chính- Kế tốn cơng ty, em chọn đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Mazano” làm luận văn tốt nghiệp Đối tượng mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty TNHH Mazano Với hoạt động công ty thực kinh doanh mẫu thiết kế mang phong cách Italy, mục đích nghiên cứu đề tài làm rõ tình hình thực tế tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, để tìm hiểu giúp cơng ty thấy mặt làm chưa làm được, từ có giải pháp đề xuất phù hợp hồn thiện kết bán hàng cơng ty Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu thực tiễn kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Mazano Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập, tổng hợp số liệu - Phương pháp so sánh, phân tích, thống kê đối chiếu Kết cấu luận văn: Với trình trải nghiệm thực tế công ty TNHH Mazano, dựa nhận thức tầm quan trọng công tác tổ chức tiêu thụ hàng hóa, em lựa chọn đề tài : “ Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty TNHH Mazano” Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn bao gồm chương : Chương 1: Những lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chương2 : Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Mazano Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Mazano Vận dụng lý luận học tập nghiên cứu Học viện tài chính, kết hợp với thực tế tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng thu nhận công ty TNHH Mazano, với hướng dẫn tận tình TS Đỗ Minh Thoa chị phòng Kế tốn cơng ty, em hồn thành luận văn tốt nghiệp Do thời gian thực tập chưa nhiều khả hạn chế nên luận văn em tránh khỏi sai sót Em mong nhận đánh giá, nhận xét trực tiếp TS.Đỗ Minh Thoa để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP Khái niệm đặc điểm kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp 1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 1.1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.1.1 Khái niệm bán hànglà trình bên bán chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Bán hàng giai đoạn cuối trình sản xuất – kinh doanh, q trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn toán Đặc điểm:0 - Có thỏa thuận trao đổi người mua người bán Người bán đồng ý bán, người mua đồng ý mua, trả tiền chấp nhận trả tiền - Có thay đổi quyền sở hữu hàng hóa: người sở hữu quyền sở hữu người mua có quyền sở hữu hàng hóa mua - Trong q trình tiêu thụ hàng hóa định nhận lại từ khách hàng khoản tiền gọi doanh thu hàng hóa Doanh thu: Là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thơng thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Theo quy định hành, hàng bán phải thỏa mãn điều kiện sau: Hàng hóa phải thơng qua q trình mua, bán toán phương thức định Hàng hóa phải chuyển giao quyền sở hữu gắn liền với lợi ích rủi ro cho khách hàng, khách hàng toán chấp nhận toán Hàng hóa bán phải thuộc diện kinh doanh doanh nghiệp, doanh nghiệp mua vào gia công chế biến bán 1.1.1.2 Xác định kết bán hàng: Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.3.1.5 Sổ kế tốn Công ty áp dụng phương pháp ghi sổ Nhật Ký Chung, nghiệp vụ ghi chép đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu, đảm bảo cho cơng tác kế tốn Xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh, mô hình kế tốn tập trung cơng ty sử dụng để đảm bảo xác, minh bạch.Vơi mơ hình này, cơng việc chủ u kế tốn phòng kế tốn thực hiện, giúp kiểm sốt thơng tin mội cách tổng thể Cơng tác kế tốn cơng ty, tổ chức có kế hoạch, xếp bố trí cán phù họp với nghiệp vụ phạmvi tính tốn, ghi chép Đảm bảo thơng tin ghi nhận liên tục, phát sai sót, gian lận kịp thời 2.3.2 Nhược điểm : Về bản, cơng ty sử dụng tồn hệ thống sổ nhật ký chung, sổ chi tiết, chứng từ kế toán theo TT200 với số tiêu báo cáo kết hoạt động kinh doanh để đánh giá tình hình tài cơng ty đưa định cho hoạt động kinh doanh cơng ty tương lai Có thể lấy ví dụ sau: Đánh giá biến động doanh thu, giá vốn biến động tổng tài sản năm để đánh giá hoạt động kinh doanh Bảng 2.4: Doanh thu, giá vốn tài sản công ty TNHH Mazano Tổng tài sản Doanh thu Giá vốn Năm 2016 3.485.754.801 1.226.478.158 255.495.812 Năm 2015 3.857.561.628 1.324.513.541 367.341.845 Từ bảng số liệu trên, thực tế cho thấy cần cải thiện hoạt động kinh doanh công ty tổng tài sản tổng doanh thu cơng ty có xu hướng giảm mạnh Điều đặt thực tế công tác quản trị nguồn vốn đầu tư công ty chưa thực hiệu Thực tế cho thấy tổng tài Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp sản năm 2016 giảm 9,6% so với năm 2015, doanh thu giảm nhẹ mức 7,4% Cụ thể vấn đề tồn sau : 2.3.2.1 Với công tác ghi sổ kế tốn : Thứ nhất, cơng ty chưa mở sổ chi tiết cho mặt hàng mà tổng hợp tất mặt hàng vào sổ gây khó khăn việc xácđịnh kết doanh thu chi tiết mặt hàng Thứ hai, việc hạch toán tài khoản chi phí chưa phân biệt rõ ràng Do hoạt động bán hàng hoạt động nên tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng chưa sử dụng riêng rẽ Chính vậy, chi phí phát sinh cơng ty năm gần lớn, dẫn đến lợi nhuận thu công ty không đáng kể, gây ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp 2.3.2.2 Đối với cơng tác kế tốn máy Thứ nhất, hóa đơn bán lẻ công cụ để nhân viên ghi nhận doanh thu in từ phần mềm có số mục thiết kế chưa hợp lý, chưa có ngày bán hàng, tên nhân viên bán hàng tiền chiết khấu Gây khó khăn cho quản lý việc theo dõi khách hàng việc kiểm soát giá Thứ hai, phần mềm kế tốn số tồn sau :Cột chiết khấu để tính doanh thu mặt hàng có hình thức, chiết khấu theo khách Vip chiết khấu theo mặt hàng Tuy nhiên, bảng báo cáo tổng hợp bán hàng có cột chiết khấu theo mặt hàng, dẫn đến doanh thu báo cáo lớn doanh thu thực tế Thứ ba, phân mục hàng bán bị trả lại độc lập với doanh thu hàng bán ra, dẫn tới cuối kỳ kế tốn phải trừ tay tính doanh số nhân viên thường xun đối sốt cơng nợ để kiểm soát gian lận Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Công ty TNHH Mazano cơng ty ngành thời trang may mặc non trẻ Do vậy, bên cạnh việc tổ chức hệ thống sổ sách kế toán luân chuyển chứng từ trình tiêu thụ phù hợp với trình độ quy mô công ty đội ngũ kế tốn, cơng ty cần có phương pháp để trình bán hàng diễn đồng bộ, tăng tính kiểm sốt doanh thu chi phí Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MAZANO Sau thời gian thực tập công ty TNHH Mazano, tìm hiểu hoạt động kinh doanh tổ chức hoạt động máy kế tốn, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty, em thấy công ty đà phát triển dường hoạt động kinh doanh cơng ty gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, máy kế tốn nhìn chung hoạt động có hiệu mang lại lợi ích thiết thực cho cơng ty Tuy nhiên, so sánh thực tế kiến thức học, em nhận thấy số hạn chế tồn cần khắc phục tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty 3.1 Yêu cầu, ngun tắc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng 3.2 Cơng tác hạch tốn kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 3.2.1.1 Những thành tựu ưu điểm Trong q trình nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh cơng ty, thấy số điểm mạnh cách tổ chức công ty sau: Thứ nhất, công ty phát huy điểm mạnh hệ thống kế toán, với việc tổ chức máy kế tốn phù hợp với quy mơ, cơng ty cần đẩy mạnh chuyên môn, nghiệp vụ kế tốn viên Có chun mơn hóa nghiệp vụ rõ ràng kế toán viên Thứ hai, tổ chức tiêu thụ hàng hóa cơng ty tốt, tương đối ổn định.Quy trình bán hàng phương thức bán buôn bán lẻ không rườm Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp rà, nhiều thủ tục mà đơn giản nhanh chóng.Cơng ty TNHH Mazano sau thời gian ngắn thành lập phát triển có mối quan hệ với nhà cung cấp hàng hóa đầu vào ổn định lâu dài, có số khách hàng quen thuộc, gắn bó với cơng ty Thứ ba, trước đơn hàng lớn, công ty TNHH Mazano xem xét kĩ lưỡng, chuẩn bị tốt nguồn cung, nên thường đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu chủng loại, số lượng, chất lượng đơn hàng, từ mà khơng xảy tình hàng bán bị trả lại hay giảm giá hàng bán vi phạm hợp đồng Thứ tư, phần hành kế tốn bán hàng có kế tốn phụ trách riêng nghiệp vụ bán hàng hạch tốn tập trung nhân viên nên đảm bảo thống nhất, xác Thứ tư, phần mềm kế tốn FASTlập trình phần hành bán hàng vận hành linh hoạt, nhân viên dễ dang hạch tốn để số liệu đến với máy chủ cách nhanh chóng Kế tốn bán hàng theo dõi liên tục trình tiêu thụ hàng hóa cơng ty, phát sai sót nhập liệu nhân viên bán hàng 3.2.1.2 Những hạn chế, nhược điểm cần hoàn thiện Mặc dù có điểm mạnh định, cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty TNHH Mazano gặp phải số hạn chế sau: Thứ nhất, tổ chức ghi sổ kế tốn :việc hạch tốn ghi sổ cơng ty hạn chế Hệ thống tài khoản chi phí chưa có phân biệt rõ ràng sử dụng hoạt động cơng ty hoạt động bán hàng Điều dẫn đến việc quản lý chi phí chưa chặt chẽ, dẫn đến chi phí phát sinh lớn thời điểm năm 2015, 2016 Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Thứ hai, điều kiện kế tốn máy : phần mềm Fast cơng ty không tự cập nhật % giảm giá trường hợp khách VIP, khách thẻ Gold, Platium, thực tế cho thấy nhân viên bán hàng thêm khâu để xác định % chiết khấu cho hóa đơn Dẫn đến khả gian lận, tạo hình thức chiết khấu khơng có thật, đòi hỏi kế tốn bán hàng phải kiểm tra kỹ lưỡng tỷ lệ chiết khấu với hóa đơn có đối tượng chương trình giảm giá hay không Đây vấn đề quan trọng cơng ty có quy mơ hoạt động rộng với hệ thống bao gồm cửa hàng, đại lý tỉnh.Q trình kiểm sốt gian lận trở nên khó khăn kế tốn bán hàng khơng thể bao qt hết tình hình bán hàng hệ thống Thứ ba, tổ chức trả lương cho nhân viên theo kết bán hàng: công ty trả lương cho nhân viên bán hàng theo lương tính doanh số đạt theo tháng Tuy nhiên mức lương nhân viên quản lý phụ thuộc vào % target tháng đạt tiêu giám đốc đề Điều có tác động đến khả tăng doanh thu công ty đồng thời tạo tâm lý bất ổn cho người lao động sức ép công việc khiến họ phải tăng ca, ảnh hưởng đến sức khỏe cán công nhân viên Thứ tư, chi phí mua hàng, vận chuyển hàng kho, bảo quản hàng hóa kho, chi phí lương cho nhân viên chuyên mua hàng, tìm nguồn cung hạch tốn chung vào chi phí quản lý doanh nghiệp (ghi Nợ TK 642) không tập hợp TK 1562 “Chi phí mua hàng” để phân bổ cho hàng bán cuối kì Điều làm giá vốn kì phản ánh xác việc phản ánh chi phí kết kinh doanh kì chưa tuân thủ nguyên tắc phù hợp Có thể rút nhận xét sau: Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Việc hạch toán kế toán liên quan đến bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh cơng ty trọng số vấn đề liên quan đến tiền lương, sách chiết khấu, việc mở tài khoản chi tiết việc kết chuyển lãi lỗ cần phải công ty xem xét thực để máy kế toán hoạt động hiệu 3.2.1 Một số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Mazano Dựa hạn chế tồn hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng công ty, em xin đề xuất số ý kiến cá nhân góp phần hồn thiện hoạt động sau : 3.2.1.1 Giải pháp hoàn thiện hệ thống tài khoản  Doanh nghiệp nên mở sổ theo dõi riêng với mặt hàng thời trang, dòng phụ kiện để hiểu rõ khoản chi phí phát sinh đưa thị trường, đồng thời năm doanh thu mang lại từ mặt hàng Thực tế doanh nghiệp, tài khoản cần chi tiết thêm tài khoản : 511,156,632,641… Như vậy, chun mơn hóa kinh doanh đẩy mạnh, đồng thời phân khúc sản phẩm, chiến dịch Marketing có định hướng xác 3.2.1.2 Giải pháp quản lý chi phí phát sinh trình bán hàng doanh nghiệp: Thực tế cho thấy năm 2016 chi phí bán hàng tăng 549.617.416 đồng Chi phí phát sinh chủ yếu mở thêm cửa hàng mua sắm thiết bị Đây năm lề cho công ty xây dựng định vị thương hiệu, vậy, năm 2017 công ty cần thiết lập kế hoạch sử dụng nguồn tiền hợp lý, tập trung vào hoạt động sản xuất, chương trình thu hút nhóm khách hàng trung thành, tăng doanh thu cho doanh nghiệp Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp  Công ty nên bắt đầu đảm bảo từ nguồn cung cấp, trình tạo sản phẩm, việc chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu uy tín, giá thành hợp lý thúc đẩy việc kinh doanh công ty giá thành cạnh tranh  Lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc triển khai chương trình sales, khuyến mại, đồng giá, đảm bảo doanh thu đáp ứng chi phí bỏ cho sưu tập  Cân nhắc cho việc mở thêm chi nhánh cửa hàng tỉnh, thu nhập thị hiếu người tiêu dùng Để vậy, cơng ty cần phải lập dự tốn khoản doanh thu chi phí dựa thơng tin có sẵn kỳ kế tốn Thực tế, khoản doanh thu bán hàng cung cấp doanh thu cung cấp dịch vụ, ví dụ quý I năm 2017, công ty bán hàng ghi nhận doanh thu tỷ Do thời trang mặt hàng nhạy cảm theo yếu tố thời tiết, yếu tố khách hàng TTTM ngày lễ Doanh thu quý II tương đương quý I quý III quý IV giảm 20% Công ty lập dự toán sau : Bảng 2.6 : Dự toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Quý I II III IV Tổng Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 4.000.000.000 4.500.000.000 3.200.000.000 3.500.000.000 15.200.000.000 3.2.1.3 Hồn thiện sách cho người lao động Nhân viên bán hàng lực lượng mang doanh thu cho cơng ty, vậy, sách lương thưởng phải thực thiết thực nhằm phát huy tinh thần làm việc hiệu công việc công ty Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp  Đảm bảo mức lương cứng cho nhân viên dù đạt target tính thưởng hay khơng Mức lương phải cân nhắc nguồn chi phí cơng ty mức sống nhân viên  Do mặt hàng thời trang cao cấp khơng thể có doanh thu ngày năm nên đặc biệt ngày lễ, tết, có sách thưởng để nhân viên có thêm thu nhập  Dựa vào doanh thu tháng, tiêu doanh số cho nhân viên cách hợp lý Nhắc nhở nhân viên sách chăm sóc khách VIP – lượng khách mang lại doanh thu cho cơng ty  Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Kế tốn cơng cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế mặt vi mô vĩ mô – công cụ thiếu quản lý kinh doanh doanh nghiệp Có thể nói cơng tác hạch tốn kế toán quan trọng tất loại hình doanh nghiệp kinh tế thị trường nay.Việc hồn thiện q trình hạch tốn nghiệp vụ bán hàng xác định kết kinh doanh cần thiết doanh nghiệp, cung cấp số liệu kịp thời cho việc phân tích tình hình hoạt động tiêu thụ hàng hố, phản ánh cách xác đầy đủ kết cuối q trình tiêu thụ, cung cấp thơng tin cần thiết cho nhà quản lý để giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động tiêu thụ mình, đảm bảo lấy thu bù chi có lãi, thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên Với đề tài “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Mazano” luận văn cuối khóa mình, em hiểu rõ kiến thức học tập nghiên cứu ghế nhà trường tổ chức công tác kế toán, cách thức hạch toán ghi chép sổ sách kế toán hiểu vấn đề vận dụng thực tế cho phù hợp linh hoạt Qua em nhận thấy ưu điểm, tồn Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty TNHH Mazano, từ mạnh dạn đề xuất ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty để cơng ty tham khảo Sau bốn năm học tập, rèn luyện dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tận tình thầy giáo Học Viện Tài chính, đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình TS Đỗ Minh Thoa cácchị cơng tác Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Mazano, em hoàn thành Luận văn Tốt Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp nghiệp với đề tài “ Tổ chức cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Mazano” Tuy nhiên, thời gian thực tập chưa nhiều, nên vấn đề đưa luận văn chưa có tính khái quát cao, việc giải chưa hẳn hồn tồn thấu đáo khơng tránh khỏi thiếu sót.Em mong nhận góp ý, bổ sung thầy cô giáo cán kế tốn Phòng kế tốn Cơng ty TNHH Mazano Một lần em xin trân trọng cảm ơn TS Đỗ Minh Thoa anh chị phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Mazano giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM THẢO GS TS NGND Ngô Thế Chi, PGS.TS Trương Thị Thủy (2013), “Giáo trình Kế tốn tài chính”, NXB Tài Chính GS TS NGND Ngơ Thế Chi, PGS.TS Trương Thị Thủy (2015), “Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại – dịch vụ”, NXB Tài Chính PGS TS Đồn Xn Tiên (2014), “Giáo trình Ngun lý kế tốn”, NXB Tài PGS.TS.NGƯT Nguyễn Trọng Cơ, PGS.TS Nghiêm Thị Thà (2015),”Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp”, NXB Tài Chính Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Danh mục tài liệu đơn vị thực tập cung cấp Báo cáo tài cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31/12/2016 Các sổ kế toán, chứng từ liên quan Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 NHẬN XÉT CỦAĐƠNVỊTHỰCTẬP NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: TS.Đỗ Minh Thoa Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Tạ Thị Ngọc Hân Khóa 51; Lớp CQ51/21.12 Đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết hoạt động bán hàng công ty TNHH Mazano” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày…tháng…năm 2017 - Điểm – Bằng số - Bằng chữ Người nhận xét (Ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập Sinh viên Tạ Thị Ngọc Hân; Khóa 51; Lớp CQ51/21.02 Đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Mazano” Nội dung nhận xét: Người nhận xét (Ký tên, đóng dấu) ... VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP Khái niệm đặc điểm kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp 1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng. .. doanh phục vụ cho báo cáo kế toán liên quan 1.2 Nội dung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Các nguyên tắc chuẩn mực kế toán chi phối kế toán bán hàng xác đinh kết bán hàng Nguyên tắc a) Nguyên... chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chương2 : Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công
- Xem thêm -

Xem thêm: 51 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH mazano , 51 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH mazano

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn