50 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán – tư vấn định giá ACC việt nam

132 1 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế Cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam Tác giả luận văn Phạm Thị Rữu GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng i SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính MỤC LỤC GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng ii SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC BẢNG BIỂU Từ xưa tới nay, kinh tế ln đóng vai trò trung tâm phát triển quốc gia, Việt Nam, xu hướng mở rộng hội nhập với kinh tế giới trọng, phủ ln tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp nước phát triển đồng thời thu hút đầu tư từ nước ngồi tạo nên mơi trường kinh doanh ngày sơi động Trong hồn cảnh đó, doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải trải qua cạnh tranh gay gắt Mỗi doanh nghiệp cần tạo dựng niềm tin cho đối tượng quan tâm thông qua việc cung cấp thông tin tài chuẩn xác đáng tin cậy Đây nhân tố quan trọng có tính chất định đến thành bại doanh nghiệp thị trường, kiểm tốn đời yêu cầu cấp bách doanh nghiệp Kiểm tốn phục vụ cho nhu cầu người muốn tìm hiểu thơng tin tài đáng tin cậy Tuy đời muộn ngành non trẻ so với nhiều ngành khác, song với đội ngũ nhân viên có trình độ, đào tạo, có kinh nghiệm am hiểu thực tế kiểm toán Việt Nam, ngành kiểm toán nước ta ngày lớn mạnh hội nhập mạnh mẽ với kiểm toán quốc tế năm gần Cơng ty Kiểm tốn - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam đời điển hình cho xu hội nhập phát triển kiểm toán việt nam Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm giàu nhiệt huyết, ACC_Việt Nam ngày nâng cao sức mạnh khả cạnh tranh thị trường kiểm tốn ACC_Việt Nam ln khơng ngừng tích lũy cập nhật kinh nghiệm quy trình kiểm tốn đại, tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng loại dịch vụ mà cơng ty cung cấp Điều góp phần quan trọng vào thành công ACC_Việt Nam thị trường chiếm niềm tin doanh nghiệp người quan tâm .1 Trong quy trình kiểm tốn BCTC, phần hành doanh thu phần hành quan trọng ACC_Việt Nam trọng quan tâm nhiều doanh thu doanh nghiệp nghiệp vụ xảy thường xuyên nhất, tác động lớn tới kết hoạt động phát triển doanh nghiệp Tuy kiểm tốn doanh thu khơng phải đề tài mới, kiểm toán lĩnh vực động, ln phát triển khơng ngừng với phương pháp kiểm toán mới, chuẩn mực, chế độ, quy tắc mới,… việc thơng tin tài đơn vị có phản ánh trung thực hợp lý hay không trở thành vấn đề quan trọng doanh nghiệp, với người sử dụng thông tin tài nói riêng phát triển đất nước nói chung Bên cạnh phần hành doanh thu chứa đựng nhiều rủi ro xảy gian lận sai sót, có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ tới phần hành khác doanh nghiệp Chính mức độ quan trọng phần hành doanh thu kiểm toán BCTC nên em chọn đề tài: “ Hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu viết khóa luận tốt nghiệp Chương Lý luận quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .3 CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ .5 GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng iii SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính - Đánh giá rủi ro tiềm tàng: khách hàng abc khách hàng kiểm toán từ năm trước, KTV dựa vào số liệu năm trước kết hợp với việc phân tích sơ BCTC khách hàng để đưa kết luận rủi ro tiềm tàng Qua số liệu kết phân tích có đượcKTV kết luận rằng, khoản mục doanh thu công ty cổ phần ABC không chứa đựng rủi ro tiềm tàng 88 - Đánh giá rủi ro kiểm sốt: thơng qua việc tìm hiểu sơ hệ thống kiểm sốt khoản mục doanh thu, KTV nhận thấy khách hàng có hệ thống kiểm sốt chặt chẽ rủi ro kiểm sốt đánh giá mức trung bình 88 GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng iv SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KTV : Kiểm toán viên BCTC: Báo cáo tài HTKSNB: Hệ thống kiểm sốt nội KSNB: Kiểm soát nội BCKT: Báo cáo kiểm toán GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng v SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính MỞ ĐẦU Từ xưa tới nay, kinh tế đóng vai trò trung tâm phát triển quốc gia, Việt Nam, xu hướng mở rộng hội nhập với kinh tế giới trọng, phủ ln tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp nước phát triển đồng thời thu hút đầu tư từ nước ngồi tạo nên mơi trường kinh doanh ngày sơi động Trong hồn cảnh đó, doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải trải qua cạnh tranh gay gắt Mỗi doanh nghiệp cần tạo dựng niềm tin cho đối tượng quan tâm thông qua việc cung cấp thơng tin tài chuẩn xác đáng tin cậy Đây nhân tố quan trọng có tính chất định đến thành bại doanh nghiệp thị trường, kiểm toán đời yêu cầu cấp bách doanh nghiệp Kiểm toán phục vụ cho nhu cầu người muốn tìm hiểu thơng tin tài đáng tin cậy Tuy đời muộn ngành non trẻ so với nhiều ngành khác, song với đội ngũ nhân viên có trình độ, đào tạo, có kinh nghiệm am hiểu thực tế kiểm toán Việt Nam, ngành kiểm toán nước ta ngày lớn mạnh hội nhập mạnh mẽ với kiểm toán quốc tế năm gần Cơng ty Kiểm tốn - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam đời điển hình cho xu hội nhập phát triển kiểm toán việt nam Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm giàu nhiệt huyết, ACC_Việt Nam ngày nâng cao sức mạnh khả cạnh tranh thị trường kiểm tốn ACC_Việt Nam ln khơng ngừng tích lũy cập nhật kinh nghiệm quy trình kiểm tốn đại, tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng loại dịch vụ mà cơng ty cung cấp Điều góp phần quan trọng vào thành công ACC_Việt Nam thị trường chiếm niềm tin doanh nghiệp người quan tâm Trong quy trình kiểm toán BCTC, phần hành doanh thu phần hành quan trọng ACC_Việt Nam trọng quan tâm nhiều doanh thu GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính doanh nghiệp nghiệp vụ xảy thường xuyên nhất, tác động lớn tới kết hoạt động phát triển doanh nghiệp Tuy kiểm tốn doanh thu khơng phải đề tài mới, kiểm toán lĩnh vực động, ln phát triển khơng ngừng với phương pháp kiểm toán mới, chuẩn mực, chế độ, quy tắc mới,… việc thông tin tài đơn vị có phản ánh trung thực hợp lý hay không trở thành vấn đề quan trọng doanh nghiệp, với người sử dụng thơng tin tài nói riêng phát triển đất nước nói chung Bên cạnh phần hành doanh thu chứa đựng nhiều rủi ro xảy gian lận sai sót, có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ tới phần hành khác doanh nghiệp Chính mức độ quan trọng phần hành doanh thu kiểm toán BCTC nên em chọn đề tài: “ Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu viết khóa luận tốt nghiệp a Đối tượng mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam thực Mục đích nghiên cứu đề tài sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn quy trình kiểm tốn doanh thu kiểm toán BCTC để đề số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm tốn Để thực mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt là: - Hệ thống hóa, làm rõ sở lý luận chung doanh thu quy trình kiểm tốn doanh thu kiểm toán BCTC doanh nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính - Phân tích thực trạng quy trình kiểm tốn doanh thu kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam thực hiện, rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân chủ yếu - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tốn doanh thu kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam b Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài quy trình kiểm tốn Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC doanh nghiệp sản xuất bán hàng hóa thực Cơng ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam Đề tài nghiên cứu quy trình kiểm tốn KTV độc lập thực Đề tài không nghiên cứu kiểm toán nội bộ, kiểm toán Nhà nước kết nghiên cứu vận dụng kiểm tốn BCTC chủ thể kiểm toán nội kiểm toán Nhà nước thực c Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận phép vật biện chứng, phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp chọn mẫu, ước lượng khả sai sót, nghiên cứu tổng hợp, đối chiếu so sánh tài liệu thực tiễn.Phương pháp toán học, logic học… kết hợp với phương pháp, kỹ thuật kế toán, kiểm toán khác d Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục từ viết tắt, danh mục sơ đồ, bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục nội dung luận văn gồm chương: Chương Lý luận quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chương GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam thực Chương Một số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam thực Mặc dù cố gắng nỗ lực hết sức, với hướng dẫn bảo tận tình giảng viên hướng dẫn PGS TS Phạm Tiến Hưng anh chị cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam, kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên chuyên đề em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cô anh chị cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam để em hồn thiện chuyên đề thực tập Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 1.1 Khái quát chung khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.1.1 Khái niệm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ số khái niệm liên quan Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – Doanh thu thu nhập khác ban hành theo định số 149/2001/QĐ/BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ Tài chính: Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kì kế tốn, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp góp phần làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu Theo khoản điều 78 Thông tư 200/2014/TT-BTC – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành ngày 22/12/2014 áp dụng cho kỳ kế toán ngày 1/1/2015: Doanh thu lợi ích kinh tế thu làm tăng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm cổ đông Doanh thu ghi nhận thời điểm giao dịch phát sinh, chắn thu lợi ích kinh tế, xác định theo giá trị hợp lý khoản quyền nhận, không phân biệt thu tiền hay thu tiền Doanh thu phát sinh từ giao dịch, kiện xác định thoả thuận doanh nghiệp với bên mua bên sử dụng tài sản Doanh thu xác định giá trị hợp lý khoản thu thu sau trừ khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán giá trị hàng bán bị trả lại Theo lĩnh vực hoạt động doanh thu chia làm loại: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài - Doanh thu khác (Thu nhập bất thường) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ:là toàn số tiền thu được, thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Hơn nữa, q trình làm việc, KTV tiến hành đối chiếu phần công việc mà có liên quan với phần hành người khác nhóm File làm việc giấy tờ làm việc ln KTV trọng trình bày rõ ràng, khoa học để thành viên khác dễ dàng tham khảo, đối chiếu Việc tiến hành đánh tham chiếu giấy tờ làm việc KTVACC_Việt Nam giúp ích lớn cho q trình đối chiếu soát xét sau Giai đoạn kết thúc kiểm toán Trong giai đoạn này, ACC_Việt Nam tiến hành đầy đủ cơng việc sốt xét giấy tờ làm việc KTV phát hành Báo cáo kiểm toán.Đây giai đoạn soát xét kiểm tra chất lượng kiểm tốn.Tuy thời gian khơng nhiều, KTV ln có đúc kết học kinh nghiệm rút từ sau kiểm toán khách hàng Cơng việc thể tính thận trọng cao ACC_Việt Nam việc đưa ý kiến xác, hợp lý Báo cáo kiểm tốn nhằm nâng cao chất lượng cơng việc chiếm lòng tin khách hàng Báo cáo kiểm tốn lập giai đoạn Báo cáo kiểm toán ACC_Việt Nam ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ, minh bạch, phù hợp với Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 700-Báo cáo kiểm toán BCTC Nội dung Báo cáo kiểm toán bao gồm phần: Trách nhiệm Ban giám đốc KTV; Cơ sở ý kiến; Phạm vi kiểm toán; Ý kiến kiểm toán Các ý kiến đưa Báo cáo kiểm tốn ln trung thực, độc lập khách quan tạo tin cậy cho khách hàng người quan tâm.Đối với Công ty ABC, ý kiến mà KTV đưa BCTC Công ty ý kiến chấp nhận toàn phần 2.4.2 Những hạn chế ngun nhân Tuy qui trình kiểm tốn cụ thể trình kiểm tốn Cơng ty ACC_Việt Nam tồn cần phải hoàn thiện GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 113 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Thứ nhất, giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn, tìm hiểu HTKSNB công ty Cổ phần ABC, KTV Công ty chưa có bảng câu hỏi cụ thể lưu File làm việc Khi tìm hiểu HTKSNB khách hàng để phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán việc mơ tả hệ thống qua bảng câu hỏi lưu đồ cho nhóm kiểm tốn nhìn rõ ràng khái quát tình hình kiểm sốt hoạt động khách hàng, KTV dễ dàng nhận định mức độ rủi ro phần hành kiểm tốn Thứ hai, q trình thực kiểm tốn, KTV phần nhiều nghiêng kiểm tra chi tiết.Việc tiến hành thủ tục phân tích sử dụng ước tính chưa sử dụng nhiều.Điều hạn chế phần nhìn khái quát tổng quan thực trạng tài khách hàng Trong nhóm kiểm tốn, cơng việc thường KTV cao cấp (chủ nhiệm kiểm tốn đó) tiến hành, mà áp lực khối lượng công việc mà KTV phụ trách lớn Đôi giới hạn thời gian định giới hạn sức khoẻ mà điều dẫn đến sai sót khơng đáng có Thứ ba, qui mô Công ty không lớn mà việc phân bổ nhân lực cho kiểm tốn khó khăn Trình độ lực KTV Công ty chưa thực xuất sắc, nhiều KTV kinh nghiệm.Điều dễ dẫn đến ảnh hưởng không tốt chất lượng kiểm tốn danh tiếng Cơng ty.Các nhân viên đào tạo qui ngành nghề kiểm toán song chưa đáp ứng kịp yêu cầu kiến thức kiểm toán Từ hạn chế này, em mạnh dạn đề nghị số giải pháp nhằm hồn thiện qui trình kiểm tốn cơng việc kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 114 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính TIỂU KẾT Trong chương em trình bày chi tiết dẫn chứng cho lý luận chung chương với nội dung sau: - Tổng quan chung Cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam; - Quy trình kiểm tốn BCTC chung Cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam; - Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Namthực hiện; - Những đánh giá chung quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC ACC_Việt Nam thực Bằng việc nghiên cứu tìm hiểu thực tế kiểm tốn BCTC nói chung kiểm tốn doanh thu nói riêng Cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam dựa sở phương pháp luận kiểm toán trang bị thời gian học tập nghiên cứu trường Học viện Tài Chính, em xin đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện chương trình kiểm tốn doanh thu Cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam trình bày chương GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 115 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN – TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ACC_VIETNAM 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam Hiện nay, Việt Nam mở cửa kinh tế theo hướng đa dạng hóa hợp tác rộng rãi với kinh tế giới Dịch vụ kiểm tốn theo hòa nhập vào sân chơi quốc tế, thời gian tới Việt Nam phải mở rộng dịch vụ kiểm toán cho đối tác nước tham gia Đây thách thức lớn kiểm tốn non trẻ Việt Nam Trên thực tế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thường th Cơng ty kiểm tốn nước ngồi chưa tin tưởng vào chất lượng uy tín Cơng ty kiểm tốn nước trước hồn cảnh này, tạo lập phong cách chuyên nghiệp, theo chuẩn quốc tế mục tiêu phương châm mà ACC_Việt Nam hướng tới nhằm tạo dựng lòng tin từ phía khách hàng Một yếu tố khác cần quan tâm cạnh tranh Cạnh tranh có vai trò lớn phát triển kinh tế nói chung kiểm tốn nói riêng Cạnh tranh điều kiện thuân lợi để công ty tự khẳng định vị thị trường, tự hồn thiện thân để vươn lên vị trí dẫn đầu.Xu cạnh tranh ngày cạnh tranh chất lượng không thiên cạnh tranh trước Chính thế, nâng cao chất lượng dịch vụ điều vô quan trọng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp kiểm toán, vốn hoạt động dựa dịch vụ đảm bảo, cung cấp lòng tin cho người quan tâm GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 116 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Như nói lời mở đầu, khoản mục doanh thu khoản mục thường xuyên xảy ra, mang tính trọng yếu để đảm bảo tín tin cậy BCKT Cơng ty ACC_Việt Nam phải trọng đến việc hồn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Hơn nữa, qua thực tế kiểm toán số hạn chế quy trình kiểm tốn Cơng ty, để giữ vững vị Cơng ty kiểm tốn uy tín phát triển Cơng ty ACC_Việt Nam phải hồn thiện quy trình kiểm tốn mình, mà cụ thể quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 3.2.1 Sử dụng Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm sốt nội Trong q trình tìm hiểu HTKSNB khách hàng, việc thu thập thông tin tài liệu từ phía khách hàng KTV ACC_Việt Nam tiến hành Tuy nhiên, phương pháp thu nhận thông tin mô HTKSNB khách hàng chưa tiến hành Nếu ACC_Việt Nam sử dụng cho riêng Bảng câu hỏi HTKSNB giảm thiểu nhiều thời gian khơng bỏ sót vấn đề quan trọng Có thể tham khảo Bảng câu hỏi HTKSNB khách hàng Cơng ty kiểm tốn Việt Nam VACO sau đây: GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 117 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Bảng câu hỏi đánh giá rủi ro kiểm tốn mơi trường kiểm sốt Cơng ty kiểm tốn Việt Nam VACO Rủi ro Các câu hỏi kiểm sốt Mơi Có vấn trường đề Tham kiểm cần soát ý chiếu 1- Có lý cần phải đặt quan điểm vào tính trực ban quản trị tin tưởng vào thơng tin mà họ cung cấp 2- Có lý để băn khoăn với cam kết hợp lý xác BCTC? 3- Có lý để băn khoăn tới cam kết ban quản trị để thiết lập trì hệ thống thơng tin kế toán đáng tin cậy hay HTKSNB đáng tin cậy? 4- Cơ cấu tổ chức có bất hợp lý với quy mơ hình thức kinh doanh khơng? 5- Q trình kiểm sốt quản lý có bất hợp lý khơng có lý để băn khoăn khả Ban quản trị việc giám sát điều hành hoạt động có hiệu phân công trách nhiệm? 6- Phương pháp phân công quyền hạn trách nhiệm có bất hợp lý với quy mơ hình thức kinh doanh hay khơng 7- Có lý băn khoăn phương pháp quản lý lãnh đạo hay không? GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 118 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 8- Hình thức phạm vi sử dụng máy tính có bất hợp lý với quy mơ hình thức kinh doanh hay khơng? 9- Ban giám đốc nhóm KTV nội doanh nghiệp có bất hợp lý với quy mơ hình thức hay khơng? 10- Có lý để băn khoăn với hình thức kinh doanh doanh nghiệp hay khơng? 11- Có ảnh hưởng bên ngồi mơi trường kinh doanh tác động đến hoạt động khả tiếp tục kinh doanh doanh nghiệp hay không? 12- Ban quản trị có chịu áp lực việc đưa kết tài cụ thể hay khơng? 13- Có nhân tố tồn chứng tỏ doanh nghiệp tiếp tục hoạt động thời gian dư báo hay khơng? 14- Có lý để băn khoăn ảnh hưởng xung quanh kiểm tốn hay khơng? 15- Có lý để nói lên tuân thủ chuẩn mực kiểm toán chung thừa nhận bị thắc mắc khơng? 16- Có vấn đề kế toán trọng yếu GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 119 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính đến độ rủi ro trọng yếu lớn mức trung bình hay khơng ? 17- Có lý khẳng định doanh nghiệp khơng có đủ hiểu biết đầy đủ nghiệp vụ quan trọng quan hệ kinh doanh với doanh nghiệp khác coi bên thứ ba thực tế lại bên có liên quan Điều ảnh hưởng tới nhận xét khái quát tính trực ban quản trị 18- Có lý để khẳng định khơng tích lũy đủ kinh nghiệm kiến thức khách hàng khơng? 19- Có lý để khẳng định khơng tích lũy đủ kinh nghiệm kiến thức khách hàng hay khơng? 20 Có vấn đề nói tồn khả gian lận ban quản trị khơng? 3.2.2 Việc sử dụng ước tính bước thực thủ tục phân tích chọn mẫu q trình kiểm tốn a Việc sử dụng ước tính kế tốn bước thực thủ tục phân tích Kiểm tốn khơng đơn việc kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ sách chứng từ mà cơng việc kiểm tốn đòi hỏi nhiều vào khả xét đoán GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 120 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính người KTV Tồn khối lượng cơng việc kiểm tốn lớn, bên cạnh thời gian cho kiểm tốn khơng nhiều, KTV phải cân nhắc đến yếu tố thời gian chi phí kiểm tốn Do việc sử dụng ước tính trình thực kiểm tốn yếu tố hữu ích mang lại hiệu cao Đặc biệt, kiểm tốn doanh thu, KTV khơng thể kiểm tra chi tiết hết chứng từ nghiệp vụ phát sinh mà phải sử dụng óc xét đốn nghề nghiệp để thu hẹp phạm vi kiểm tra giảm bớt khối lượng công việc Tuy nhiên, việc sử dụng ước tính khó khăn đòi hỏi người KTV nhìn nhạy bén sắc sảo, phụ thuộc nhiều vào óc phán đốn người Nhưng số lượng ước tính kế tốn BCTC khách hàng nhiều khoản dự phòng, khấu hao, xác định sản phẩm dở dang Do kiểm toán việc sử dụng ước tính riêng KTV cần thiết để kiểm tra, đối chiếu với ước tính khách hàng Tại Công ty ACC_Việt Nam, việc áp dụng ước tính kế tốn hạn chế.Ngồi số KTV cao cấp Cơng ty số lượng KTV trẻ, vào nghề tham gia vào kiểm tốn đơng Do thiếu kinh nghiệm nên việc sử dụng óc xét đốn chưa tinh thông Công việc chủ yếu hai KTV cao cấp thực cho tất khoản mục q trình kiểm tốn Do vậy, công việc KTV cao cấp nặng nề Tuy nhiên, đội ngũ cán KTV trẻ ACC_Việt Nam người có lực, sau kiểm tốn Cơng ty nên thường xuyên tiến hành đúc kết kinh nghiệm học cho KTV trẻ tình hình nhanh chóng cải thiện Các KTV giàu kinh nghiệm nên có buổi thảo luận, truyền đạt kinh nghiệm cho KTV trẻ để phục vụ cho công việc hiệu tiết kiệm thời gian chi phí b Chọn mẫu q trình kiểm tốn GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 121 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Trong thực tế, cơng việc kiểm tốn phần hành hay khoản mục có phát sinh số dư lớn nặng nề.KTV tiến hành kiểm tra chi tiết 100% để bao quát hết rủi ro xảy Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu kiểm toán đảm bảo kết luận KTV đưa phải sát với thực tế tình hình doanh nghiệp đòi hỏi KTV phải tiến hành chọn mẫu nghiệp vụ để kiểm tra Tuy nhiên, việc chọn mẫu mà KTVACC_Việt Nam tiến hành theo cảm tính xét đốn KTV Các mẫu chọn chủ yếu thường tiến hành mẫu có giá trị lớn, mẫu có tính chất bất thường mẫu lựa chọn nằm tháng đầu cuối niên độ kế toán.Các mẫu thời gian khác thường không xem xét Tuy nhiên trường hợp mà doanh thubán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp mà nhiều giá trị tương đương KTV khó xác định mẫu để tiến hành kiểm tra Như phương pháp không hiệu không khoa học.Gian lận sai sót xảy khoản mục nhỏ vừa phải, khơng có tính bất thường, đặc biệt gian lận Ngồi phương pháp trên, KTV tiến hành chọn mẫu theo: Bảng số ngẫu nhiên: Là việc gắn cho phần tử Tổng thể số tư có mối quan hệ số tổng thể với Bảng số ngẫu nhiên Chọn mẫu theo chương trình máy tính: Việc thực tiến hành thông qua hai bước lượng hoá đối tượng kểm toán hệ thống số xác lập mối quan hệ đối tượng kiểm toán định lượng với số ngẫu nhiên Chọn mẫu hệ thống: Là cách chọn cho chọn phần tử tổng thể có khoảng cách Khoảng cách mẫu tính cách lấy tổng số đơn vị tổng thể chia cho kích cỡ mẫu GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 122 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Với ý kiến mạnh dạn đóng góp đây, em mong phần giúp hồn thiện qui trình kiểm tốn nói chung kiểm tốn doanh thu nói riêng Cơng ty Kiểm tốn – Tư vấn Định giáACC_Việt Nam Mục đích chung nâng cao chất lượng kiểm tốn Cơng ty ACC_Việt Nam nói riêng qua nâng cao hình ảnh Cơng ty, chiếm tin cậy khách hàng để vững mạnh phát triển thị trường kiểm toán rộng lớn 3.2.3 Nâng cao trình độ lực làm việc nhân viên, phân công việc phù hợp với lực KTV Hàng năm Công ty phải trì việc đào tạo, nâng cao trình độ cho nhân viên yêu cầu nhân viên phải tự cập nhật thông tin kinh tế, pháp luật liên quan thường xuyên có thay đổi chế độ, chuẩn mực kế toán kiểm toán doanh thu Đây điều quan trọng, có nắm vững chế độ chuẩn mực kế toán, kiểm toán KTV thực kiểm tốn cách thuận lợi, tránh việc xảy sai phạm đảm bảo yêu cầu chất lượng cho kiểm toán bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện cập nhật chuẩn mực kế tốn kiểm tốn mới, Cơng ty cần tìm hiểu nắm bắt thay đổi khoa học công nghệ lớn mạnh thị trường chứng khoán phù hợp với quy luật phát triển chung xã hội kinh tế Việc nắm bắt thay đổi khoa học công nghệ giúp KTV không bị bỡ ngỡ trước thay đổi đại trình hạch tốn ghi nhận doanh thu Bên cạnh đó, việc lớn mạnh thị trường chứng khốn giúp KTV có nhiều thơng tin hữu ích từ thị trường này, tiêu tài quan trọng, từ phục vụ đắc lực cơng việc 3.3 Điều kiện thực giải pháp 3.3.1 Về phía quan Nhà nước Trong tình hình thị trường kiểm tốn phát triển nhanh chóng vai trò Nhà nước việc điều tiết vĩ mô vô quan trọng Tuy có nhiều cố gắng song điều tiết chưa theo kịp tốc độ phát triển GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 123 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính lạoi hình dịch vụ Do Nhà nước cần xem xét, bổ sung sớm hoàn thiện vấn đề sau: Thứ nhất, hành lang pháp lý cho loại hình dịch vụ kiểm tốn độc lập Ngồi Nghị định 105/2004/NĐ-CP Nghị định 133/2005/NĐ-CP kiểm toán độc lập chưa có văn thêm qui định cho hoạt động kiểm toán độc lập Chúng ta có Luật kiểm tốn phạm vi điều chỉnh luật áp dụng cho kiểm toán Nhà nước Cho đến nay, Bộ tài ban hành nhiều Chuẩn mực kiểm toán để qui định hướng dẫn cho cơng tác kiểm tốn chưa đủ.Bộ nên xem xét sớm hoàn thiện hệ thống Chuẩn mực kiểm toán hệ thống Chuẩn mực kế toán, cập nhật tiêu chuẩn chuẩn mực quốc tế Thứ hai, chưa có qui định cần thiết cho hoạt động kiểm toán độc lập như: mua bảo hiểm nghề nghiệp, lập quĩ dự phòng bắt buộc, xây dựng chế tài việc đánh giá chất lượng kiểm tốn, hình thành phát triển tổ chức nghề nghiệp kiểm toán để thực chức hành nghề kiểm sốt chất lượng kiểm tốn Bộ Tài quan có thẩm quyền nên xem xét để khắc phục điều Thứ ba, Bộ tài nên tổ chức định kì thường xuyên thi sát hạch kiểm tra trình độ KTV nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán nâng cao kiến thức cho KTV để đáp ứng nhu cầu xã hội điều kiện kinh tế gia nhập AFTA WTO Cần xây dựng sách đào tạo đội ngũ nhân viên kiểm toán cách chuyên nghiệp để phù hợp với loại hình dịch vụ cao cấp hồn thành vai trò kinh tế, tạo tài minh bạch trung thực 3.3.2 Về phía KTV Cơng ty kiểm tốn Do qui mô Công ty chưa lớn, việc nguồn nhân lực khơng lớn mạnh dễ ảnh hưởng đến tính đa dạng loại hình dịch vụ mà Cơng ty cung cấp Tuy số lượng KTV liên kết hợp tác nhiều song khơng ổn định gây GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 124 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính ảnh hưởng đến kế hoạch kiểm toán Do thời gian tới Công ty nên tiến hành mở rộng qui mơ nguồn nhân lực qui để đảm bảo chun mơn hố cho dịch vụ cung cấp Riêng KTV Công ty phải không ngừng nâng cao kiến thức đạo đức nghề nghiệp, phải tự tu dưỡng thân phấn đấu để đạt trình độ cao Ln nhận thức vai trò to lớn công việc, phải cập nhật luật pháp kiến thức chuyên môn thường xuyên nhằm đảm bảo cho chất lượng dịch vụ mà cung cấp 3.3.3 Về phía Hội nghề nghiệp Hiệp hội Kiểm tốn viên Việt Nam (VACPA) bước phát triển quan trọng đánh dầu trưởng thành định Kiểm tốn độc lập nói riêng Kiểm tốn Việt Nam nói chung Hiệp hội đời nhằm mục đích nâng cao tính liên kết trao đổi học hỏi lẫn Cơng ty Kiểm tốn, từ tạo điều kiện cho ngành phát triển Trong thời gian tới cần phát huy vai trò Hiệp hội thông qua việc: - Tạo diễn đàn, mở rộng trao đổi học hỏi kinh nghiêm Cơng ty Kiểm tốn - Tích cực chủ động việc gặp gỡ tổ chức hiệp hội Kiểm toán nước phát triển để tăng cường xúc tiến hoạt động hợp tác phát triển, học hỏi kinh nghiệm họ GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 125 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu lý luận thực tiễn quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm tốn BCTC doCơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam thực cho thấy kiểm tốn doanh thu đóng vai trò quan trọng kiểm tốn BCTC đâylà tiêu thể lực hoạt động công ty kiểm tốn, thơng tin ảnh hưởng lớn tới tính trung thực, hợp lý BCTC định người sử dụng thơng tin BCTC Do đó, xác định độ tin cậy khoản mục trọng tâm kiểm toán, KTV cần thận trọng hơn, thực cách đầy đủ thủ tục kiểm toán xây dựng giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán với số thủ tục kỹ thuật bổ sung khác để q trình kiểm tốn doanh thu đạt hiệu mong muốn Việc lập kế hoạch, chuẩn bị thực kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ cách hợp lý khoa học góp phần làm tăng hiệu giảm bớt rủi ro kiểm tốn, từ tạo nên kiểm toán chất lượng nâng cao uy tín phát triển vững mạnh cho Cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam môi trường đầy cạnh tranh Một lần em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo PGS.TS Phạm Tiến Hưng anh chị KTV cơng ty ACC_Việt Nam tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian qua GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 126 SVTH: Phạm Thị Rữu Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Hệ thống Chuẩn mực kế tốn Việt Nam Chương trình kiểm tốn mẫu Hiệp hội KTV hành nghề Việt Nam Giáo trình lý thuyết Kiểm tốn Học viện Tài Chính - Đồng chủ biên: ThS Đậu Ngọc Châu TS Nguyễn Viết Lợi - Xuất năm 2013 Giáo trình Kiểm tốn tài chính- Học viện Tài Chính Giáo trình Kiểm tốn tài chính- Đại học Kinh tế Quốc Dân - Đồng chủ biên: GS TS Nguyễn Quang Quynh, PGS TS Ngơ Trí Tuệ - Xuất năm 2014 Luận văn tốt nghiệp khố CQ50 Học viện Tài Chính Một số tài liệu khác GVHD: PGS TS Phạm Tiến Hưng 127 SVTH: Phạm Thị Rữu ... tài khoản Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư Doanh. .. quát kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm tốn BCTC 1.2.1 Vai trò mục tiêu kiểm toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm tốn BCTC Vai trò kiểm tốn doanh thu bán hàng cung. .. CỦA QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 1.1 Khái quát chung khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.1.1 Khái niệm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ số
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán – tư vấn định giá ACC việt nam , 50 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán – tư vấn định giá ACC việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn