48 hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần lideco 2

122 1 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập chưa sử dụng luận văn, luận án Sinh viên Ngô Quốc Phong SV: Ngô Quốc Phong Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Ngô Quốc Phong Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG SV: Ngô Quốc Phong Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SV: Ngô Quốc Phong Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH SV: Ngơ Quốc Phong Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm Y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BNN Bệnh nghề nghiệp BTC Bộ tài CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh CNSX Công nhân sản xuất CNV Công nhân viên DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng KPCĐ Kinh phí cơng đồn LĐ Lao động NKC Nhật ký chung NLĐ Người lao động SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TNLĐ Tai nạn lao động SV: Ngô Quốc Phong Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài - Xã hội muốn tồn phát triển lao động hoạt động thiếu Lao động hoạt động chân tay, trí óc người nhằm tạo vật phẩm có ích, đáp ứng nhu cầu người Trong doanh nghiệp, lao động yếu tố định trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Muốn làm cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục, thường xuyên phải tạo sức lao động, hay nói cách khác phải trả cho công sức người lao động bỏ thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh từ khuyến khích, tái tạo sức lao động - Tiền lương giá sức lao động hình thành theo thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động phù hợp quy định kinh tế thị trường Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, ngồi người lao động hưởng số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, tiền thưởng Đối với doanh nghiệp, chi phí tiền lương phận cấu thành nên giá thành sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp sản xuất Vì vậy, doanh nghiệp cần lựa chọn hình thức phương pháp kế toán tiền lương để trả lương cách hợp lý, nhằm nâng cao suất lao động, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, từ góp phần làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp + Nhận thức cấp thiết đó, đồng thời qua thời gian tìm hiểu thực tế Cơng ty Cổ Phần Lideco 2, tiếp xúc với công tác kế tốn cơng ty em thấy tầm quan trọng kế toán tiền lương khoản trích theo lương nên sâu nghiên cứu lựa chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp là: “Hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Cổ Phần Lideco “ Đối tượng mục đích nghiên cứu SV: Ngô Quốc Phong Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty xây lắp, sâu nghiên cứu hình thức trả lương, khoản trích theo lương Cơng ty Cổ Phần Lideco - Mục đích nghiên cứu : • Hệ thống làm rõ vấn đề lý luận tiền lương khoản trích theo lương • Nghiên cứu mơ tả thực trạng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty cổ phần LIDECO • Phân tích, đánh giá đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty cổ phần LIDECO Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Tập trung nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty cổ phần LIDECO - Về không gian: Nghiên cứu công ty cổ phần LIDECO Địa chỉ: tầng 10 tòa nhà CT1 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Về thời gian: Nghiên cứu vấn đề lý luận khảo sát tài liệu thực trạng công ty cổ phần LIDECO năm 2016 Phương pháp nghiên cứu - Thu thập tài liệu bản: Tham khảo giáo trình, sách tham khảo, báo, luận văn… viết đề tài tiền lương khoản trích theo lương - Thu thập tài liệu thực tế: Nghiên cứu, thu thập tài liệu liên quan đến kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần LIDECO chứng từ hạch tốn, bảng lương thơng tin liên quan BCTC.Ngoài hỏi, xin ý kiến trực tiếp hướng dẫn cán kế toán nhân viên khác công ty đồng thời xin ý kiến giáo viên hướng dẫn thực tập vấn đề liên quan Tổng hợp xử lý tài liệu thu thập làm luận chứng cho kết quản nghiên cứu, sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích SV: Ngơ Quốc Phong Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp định tính so sánh thực trạng sở lý luận để suy diễn, quy nạp trình bày kết nghiên cứu Kết cấu luận văn: Gồm chương: Chương 1: Lý luận chung tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Cổ Phần Lideco Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Cổ Phần Lideco Do thời gian thực tập ngắn, nhận thức thực tế hạn chế nên luận văn em tránh khỏi khiếm khuyết Em mong đóng góp ý kiến thầy giáo anh chị Phòng Kế tốn Công ty Cổ Phần Lideco để luận văn em hoàn thiện Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn anh chị Phòng Kế tốn Cơng ty Cổ Phần Lideco nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp số liệu cần thiết giúp em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Khoa Kế tốn Học viện Tài đặc biệt giáo hướng dẫn: TS Nguyễn Thu Hồi tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG SV: Ngô Quốc Phong Lớp: CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 1.1.1 1.1.1.1 - Khái quát chung tiền lương khoản trích theo lương Lao động, tiền lương khoản trích theo lương Lao động Khái niệm: Lao động hoạt động có mục đích, có ý thức người nhằm thay đổi vật thể tự nhiên phù hợp với nhu cầu người Thực chất vận động sức lao động qua trình tạo cải vật chất cho xã hội, lao động q trình kết hợp sức lao động tư liệu sản xuất để sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu người - Ý nghĩa lao động: • Lao động giúp người tạo cải, vật chất thứ để phục vụ cho đời sống người Lao động làm cho sống người trở nên tốt đẹp cải thiện hơn, làm cho xã hội ngày phát triển Để trình sản xuất đạt hiệu cao, việc phân công lao động hợp lý, phát huy sở trường người lao động cần thiết vơ quan trọng • Việc nắm số lượng, chất lượng lao động giúp xếp, bố trí lao động hợp lý, làm cho q trình sản xuất doanh nghiệp hoạt động có hiệu cao 1.1.1.2 Tiền lương Khái niệm: Tiền lương giá sức lao động, thù lao mà người sử dụng sức lao động trả cho người lao động để bù đắp cho sức lao động người lao động hao phí q trình sản xuất kinh doanh Tiền lương hình thành theo thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động Nói khác, tiền lương số tiền mà người lao động nhận từ người sử dụng lao động toán tương đương với số lượng chất lượng lao động mà họ tiêu hao để tạo cải vật chất giá trị có ích khác SV: Ngơ Quốc Phong 10 Lớp: CQ51/21.12 2.2.4 Trình bày thơng tin kế tốn tiền lương khoản trích theo lương báo cáo tài Số liệu để ghi vào tiêu vào số dư Có TK 334 “Phải trả người lao động” kỳ báo cáo Sổ tk 334 ghi vào tiêu Phải trả người lao động (Mã số 314) Số liệu để ghi vào tiêu vào số dư Có TK: TK 338 kỳ báo cáo Sổ sổ chi tiết tk 338 ghi vào tiêu Phải trả ngắn hạn khác (Mã số 319) Bảng 2.27: trình bày thơng tin kế toán tiền lương năm 2016 BCTC C- Nợ hải trả Mã số Thuyết minh Số Cuối năm Số đầu năm I- Nợ phải trả ngắn hạn Phải trả người lao 314 động 585.408.909 84.980.000 Phải trả ngắn hạn 319 khác 24.009.558.88 40.097.159.19 Ngồi thuyết minh tài - Trích Báo cáo chi tiết phải trả phải nộp khác TT Khoản phải trả Số tiền Kinh phí cơng đồn 4.559.470 BHXH,BHYT,BHTN 40.945.775 Đồn phí cơng đồn 1.142.680 Số bù Số dư sau Ghi trừ bù trừ 4.559.470 40.945.775 1.142.680 • Trên báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng quý II lũy kế năm 2016 Chi lũy kế TT Diễn giải Chi Lũy kế năm kỳ 2015 374.986.59 321.532.63 696.519.23 kỳ đến trước Chi phí tiền lương Chi phí BHXH,BHYT,KPCĐ 64.014.626 Gh i 59.696.390 123.711.016 • Trên báo cáo tình hình sử dụng quỹ tiền lương thu nhập cán công nhân viên quý II lũy kế năm 2016 TT Chỉ tiêu ĐVT Tiền lương vnđ phụ cấp Tiền lương thực tế chi Vnđ trả Tiền lương bình qn vnđ cơng nhân viên/ tháng Tổng thu nhập vnđ CBCNV kỳ Thu nhập bình quân vnđ CBCNV tháng Quý báo cáo 271.347.227 385.532.636 Lũy kế từ Ghi đầu năm 562.322.80 829.019.23 6.425.544 6.579.518 19.276.632 39.477.106 6.425.544 6.579.518 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty cổ phần Lideco 2.3.1 Ưu điểm - Về máy kế toán: • Bộ máy tổ chức kế toán đáp ứng nhu cầu công ty thời gian qua công ty mở rộng thị trường lĩnh vực hoạt động • Bộ máy kế tốn có phân cơng, phân nhiệm hợp lý, phù hợp với trình độ kế tốn viên Tại phận có người phụ trách riêng, chịu trách nhiệm cho cơng tác kế tốn phận • Đội ngũ nhân viên trẻ động, thành thạo vi tính • Kế tốn trưởng người có học vấn cao, có trách nhiệm cơng việc, nhiệt tình, nhanh nhẹ, cập nhật thơng tư thị kế toán cách nhanh để hướng dẫn cho nhân viên đặc biệt người có kinh nghiệp lĩnh vực kế tốn tài - Về hệ thống chứng từ luân chuyển chứng từ: • Các chứng từ sử dụng phù hợp với yêu cầu sở pháp lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh • Cơng ty có quy chế rõ ràng việc vận dụng luân chuyển chứng từ làm giảm thiểu sai sót q trình áp dụng • Quy trình lập luân chuyển chứng từ đảm bảo tính an tồn đảm bảo việc ủy quyền phê chuẩn rõ ràng • Các chứng từ thường xuyên kế toán kiểm tra, giám sát chặt chẽ - Về hệ thống tài khoản: • Trên sở hệ thống tài khoản kế tốn thống cơng ty xây dựng riêng cho hệ thống tài khoản khơng đáp ứng nhu cầu hạch tốn tại; giúp cơng ty theo dõi tình hình tài cách cụ thể, rõ ràng; mà xây dựng gắn liền với mục tiêu phát triển đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động cơng ty - Về hệ thống sổ sách báo cáo kế toán: • Việc vận dụng hệ thống sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung kết hợp sử dụng phần mềm kế tốn Unesco giúp giảm thiểu cơng việc kế tốn; tăng tốc độ xử lý thơng tin, lập báo cáo; dễ dàng phát sai sót q trình xử lý • Mạng máy vi tính phòng kế tốn phận khác kết nối với giúp giảm thiểu thời gian truyền liệu, tăng cường kiểm sốt • Từ đặc điểm kế toán với nhiệm vụ chức riêng có quyền truy cập hoạt động phân hệ cuả giúp tăng cường kiểm sốt, bảo mật liệu • Do cơng ty có quy mô lớn, không tập trung nên việc thiết lập hệ thống báo cáo cần đáp ứng nhiều yêu cầu nhằm đảm bảo việc cập nhật, xử lý thơng tin cách nhanh chóng hiệu Nhìn chung hệ thống báo cáo công ty đáp ứng yêu cầu - Về kế toán tiền lương • Cách hạch tốn lương, BHXH, BHYT, KPCĐ ln chấp hành quy cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam, chế độ tiền lương chế độ phụ cấp người lao động • Kế tốn vận dụng đầy đủ quy định mẫu biểu Bộ tài ban hành quy định riêng Công ty, thực tốt quy định chế độ kế tốn ban hành theo Thơng tu 200/2014/BTC Chế độ kế toán doanh nghiệp Bộ Tài Chính kế tốn tiền lương • Cơng ty trang bị máy vi tính, máy in, máy photo cho tất phòng ban Cơng ty Hệ thống máy tính nối mạng Internet mạng LAN, thơng tin thơng suốt nhanh chóng • Cơng ty sử dụng vốn có hiệu quả, khơng có tình trạng nợ tồn lương cơng nhân • Tổ chức bố trí lại lao động cho phù hợp với nội dung cơng việc quy trình cơng nghệ để tận dụng triệt để khả lao động phân phối tiền lương theo hiệu đóng góp lao động • Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương hoàn thiện Việc xác định đối tượng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng việc, cơng trình, hạng mục cơng trình số ngày cơng mà cơng nhân viên Công ty làm 2.3.2 Nhược điểm - Thứ tổ chức máy kế tốn cồng kềnh, không phát huy lực nội nhân viên, gây lãng phí nguồn nhân lực tài cơng ty Đồng thời, trình độ kế tốn viên cơng ty thấp ví dụ trình độ ngoại ngữ thấp ảnh hưởng đến việc hợp tác, hạch toán chứng từ khách hàng nước ngồi trình độ chun mơn chưa cao điều làm ảnh hưởng đến hiệu làm việc kế tốn viên chậm trễ, sai sót việc hạch tốn gây tổn thất cho cơng ty làm tăng chi phí doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tính thống minh bạch thông tin - Thứ hai Việc trao đổi thông tin, luân chuyển chứng từ đội thi công văn phòng cơng ty nhiều khó khăn bất cập Việc luân chuyển chứng từ nhiều thời gian, gây đình trệ cơng việc, đơi chứng từ thiếu sót chứng từ tổng hợp - Thứ ba Hệ thống tài khoản kế tốn nhiều điểm yếu: tài khoản tiền mặt ngoại tệ có TK 1112 tiền mặt USD thực tế với nhu cầu phát triển mở rộng không ổn định đồng USD, nhu cầu dự trữ loại ngoại tệ khác tăng công ty lại khơng có tài khoản để hạch tốn - Thứ tư Do hệ thống chấm cơng, tính lương công ty thủ công nên chưa thực xác, phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố người, làm cho q trình chấm cơng trở nên rườm ra, chưa thực gọn nhẹ Công ty sử dụng phần mềm excel khối lượng cơng việc nhiều, đơi cơng thức tính tốn chép từ nơi sang nơi khác lệch dòng: đưa báo cáo khơng xác, báo cáo không đưa kịp thời - Thứ năm cơng ty chưa có chế độ lương thưởng, tăng lương hợp lý nên chưa thúc đẩy nhân viên cố gắng làm việc CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LIDECO Trong điều kiện kinh tế ngày phát triển nay, theo phát triển kế toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Đó khơng tiền cơng, tiền thưởng mà khoản phụ cấp theo lương mà quyền lợi người lao động, điều kiện để họ yên tâm cơng tác Vì em xin có số nhận xét ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện công việc công ty 3.1 Sự cần thiết phải hòan thiện cơng tác kế tốn tiền lương công ty Tiền lương phạm trù kinh tế quan trọng phức tạp ,nó có mối quan hệ tác động qua lại với yếu tố: kinh tế, trị- xã hội nước thời kỳ Mục đích kế tốn tiền lương đảm bảo tiền lương cho người lao động, tạo nên quan tâm vật chất, tinh thần đến kết lao động họ Muốn doanh nghiệp phải ln hồn thiện hình thức tiền lương, hình thức tiền lương có hạn chế định hạn chế bộc lộ sau thời gian thực hiện: tuỳ thuộc vào loại hình kinh doanh, đặc điểm kinh doanh mà có kết áp dụng hình thức tiền lương cho phù hợp Mục tiêu cuối tiền lương phản ánh kết lao động, kết kinh doanh, đảm bảo tính cơng bằng, đảm bảo tốc độ tăng tiền lương bình quân doanh nghiệp phù hợp tốc độ tăng suất lao động Để đảm bảo yêu cầu này, bước việc xác định quỹ tiền lương phải đảm bảo tính khoa học Phân phối quỹ lương hợp lý công việc khó khăn, lao động quản lý lao động trực tiếp, lao động phận, cá nhân đảm bảo tính cơng có tác dụng khuyến khích người lao động Việc sử dụng tiền lương đòi hỏi phải có tính linh hoạt, khơng vi phạm pháp luật có hiệu cao Mặt khác phương pháp, hình thức trả lương phù hợp với đối tượng định Vì phương pháp cần áp dụng cách khoa học, xác cần mềm dẻo, có điều chỉnh hợp lý tuỳ theo điều kiện tăng hiệu kinh doanh góp phần tiết kiệm chi phí tiền lương, hạ giá thành sản phẩm Tiền lương khoản trích theo lương khoản chi chủ yếu lớn nhiều doanh nghiệp liên quan đến chi phí kinh doanh tính giá thành sản phẩm Vì việc hồn thiện mang lại hiệu cho sản xuất kinh doanh Sức lao động yếu tố quan trọng trình sản xuất kinh doanh với yếu tố khác để tạo sản phẩm dịch vụ cho thị trường Hiện mục tiêu doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận, mà vấn đề cụ thể doanh nghiệp quan tâm làm để hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí tiền lương ba yếu tố để hạ giá thành sản phẩm Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động tuân theo quy luật cung-cầu, giá thị trường sức lao động pháp luật hành Nhà nước Vậy doanh nghiệp trả lương thấp cho người lao động Thị trường sức lao động thị trường sức lao động phức tạp, đòi hỏi người quản lý phải biết lựa chọn mức lương trả cho người lao động cách hợp lý để đảm bảo cho trình sản xuất diễn tốt Tiền lương với tư cách nguồn thu nhập chủ yếu để đảm bảo ổn định nâng cao đời sống người lao động Đối với người lao động, tiền lương động chủ yếu để họ định làm việc cho doanh nghiệp Tiền lương nguồn lợi kinh tế chủ yếu người lao động Nhu cầu sống ngày cao lợi ích kinh tế tiền lương lớn, người lao động định làm việc cho doanh nghiệp lúc họ xác định lợi ích thu từ tiền lương Tiền lương phương tiện để người lao động đảm bảo nhu cầu vật chất cần thiết hàng ngày cao nhu cầu tinh thần Và người mong muốn trả lương cao hay chí thoả đáng với sức lao động mà họ bỏ Với người lao động tiền lương nhận thoả đáng động lực kích thích lực sáng tạo gắn kết cộng đồng người lao động với mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp Ngược lại doanh nghiệp trả lương không hợp lý mục tiêu lợi nhuận t khơng ý đến lợi ích cuả người lao động nguồn nhân lực cạn kiệt, giảm sút chất lượng, làm hạn chế động cung ứng sức lao động 3.2 u cầu việc hồn thiện kế tốn tiền lương cơng ty 3.2.1 u cầu hồn thiện Việc hồn thiện kế tiền lương đòi hỏi phải đảm bảo số yêu cầu sau: - Việc hoàn thiện phải phù hợp với sách kinh tế tài chính, chế độ kế tốn hành xét đến hướng phát triển tương lai Đội ngũ nhân viên kế tốn doanh nghiệp phải có trình độ nghiệp vụ cao, am hiểu luật pháp, chế quản lý tài cơng việc, phần hành kế tốn đặc biệt kế toán lao động, tiền lương khoản trích theo lương Cần hồn thiện khâu hạch tốn ban đầu nhằm mục đích kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp chứng từ - Cơng tác kế tốn tiền lương phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, vừa đảm bảo thu nhập cho người lao động, vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp Mọi doanh nghiệp bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh phải cân nhắc số lượng lao động, chất lượng lao động nguồn nhân lực doanh nghiệp có giới hạn, khơng sử dụng hiệu chắn doanh nghiệp gặp khó khăn Mặt khác, mơi trường cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng nâng cao tính hiệu quả, tiết kiệm - Việc hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp Căn vào đặc điểm sản xuất kinh doanh quy trình cơng nghệ doanh nghiệp xây dựng, kế toán vận dụng cách hợp lý hệ thống tài khoản, vào hệ thống tài khoản kế toán, chế độ thể lệ kế tốn Nhà nước, quy mơ đặc diểm q trình thi cơng, u cầu quản lý để lựa chọn hình thức kế tốn phù hợp - Việc hồn thiện phải đảm bảo tính khả thi hiệu Do áp dụng vào thực tiễn,các bổ sung phải thực thi được, không gây xáo trộn nhiều hệ thống kế tốn chung 3.2.2 Ngun tắc hồn thiện - Các biện pháp hoàn thiện phải tuân theo nguyên tắc thể lệ chung kế toán Bộ tài ban hành,được áp dụng thống nước tồn ngành - Cơng tác hồn thiện phải tiến hành thống toàn doanh nghiệp phải thực xác, nhanh chóng hiệu 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương cơng ty - Thứ nâng cao trình độ chun mơn kế toán, phần mềm kế toán, để kế tốn cải thiện khả hạch tốn mình, cải thiện khả hạch toán phần mềm kế tốn, giúp cho máy kế tốn cơng ty, đồng nhất, gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí Ví dụ công ty thường xuyên tổ chức lớp đào tạo chuyên môn cho công nhân viên để định khoản nghiệp vụ khó, phù hợp với tình hình phát triển doanh nghiệp, ngồi phòng kế tốn hàng tuần nên họp, trao đổi kinh nghiệm từ trao dồi thêm kiến thức cho cán nhân viên Ngoài ra, cơng ty nên nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho kế toán, để kế toán tiếp cận dễ dàng với chế độ, sách kế toán quốc tế, đưa tư vấn phù hợp cho người quản lý doanh nghiệp cách có chế độ thưởng hợp lý cho cơng nhân viên có trình độ ngoại ngữ, tin học hàng tháng tăng thêm lương, phụ cấp cho người có trình độ tiếng anh tốt để thu hút nhân viên có trình độ - Thứ hai tổ chức máy kế tốn thống nhất, xun suốt từ cơng ty đến đội thi công hệ thống luân chuyển chứng từ nhiều cách ví dụ sử dụng phần mềm kế toán internet để chuyển chứng từ để tránh gây chậm trễ chứng từ - Thứ ba Công ty nên lập tài khoản chi tiết ngoại tệ khác Yên Nhật tiền Hàn Quốc để chủ động việc hợp tác với cơng ty nước ngồi Trong tình hình hội nhập nay, cơng ty nước ngồi Nhật, Hàn Quốc… đầu tư, xây dựng công ty, kinh doanh nước ta nhiều nên phải chủ động trước để tránh rơi vào tình bị động, nhân viên chưa làm quen với gây sai sót làm giảm khả cạnh tranh công ty - Thứ tư hệ thống chấm công công ty thủ cơng, nên doanh nghiệp xem xét đên hình thức chấm cơng tự động để giảm thiểu thời gian cho kế tốn, giúp kế tốn tính cơng cho cơng nhân Doanh nghiệp xem xét việc chấm công tự động máy, nhân viên khỏi cơng ty hay phòng làm việc phải quẹt thẻ từ cơng ty dễ dàng kiểm tra, kiểm soát thời gian làm việc, làm, tan làm công nhân viên để sử dụng thời gian lao động nhân viên hiệu đồng thời công ty nên xem xét áp dụng phần mềm kế tốn vào việc tính lương cho cán cơng nhân viên ví dụ mã hóa thơng tin cần thiết nhân viên vào phần mềm kế tốn, ta dễ dàng kiểm tra, tìm kiếm quản lý thông tin nhân viên dễ dàng mà từ tính lương cho họ cách nhanh xác làm thủ cơng Điều giúp kế tốn tránh sai sót việc tính lương hạch tốn, tổng hợp phần mềm kế tốn tự động chuyển số liệu vào sổ, báo cáo - Thứ năm Xây dựng chế độ khen thưởng đối cán công nhân viên có thành tích cao lao động Đối với cơng nhân viên có thành tích tốt làm việc hàng tháng thưởng tiền tun dương cơng ty hàng tháng Và có thưởng có phạt, chi phí doanh nghiệp khơng tăng cách lấy tiền phạt để thưởng, người làm muộn phạt 50% ngày cơng đó, nghỉ làm không xin phép trừ thêm ngày công Ngồi ra, cơng ty cần có chế độ tăng lương hay phụ cấp hợp lý cán lâu năm để làm cho họ gắn bó, cố gắng làm việc ví dụ phụ cấp hàng tháng 500.000đ cho cán làm năm 1.000.000đ 3.4 người làm 10 năm Điều kiện để thực giải pháp hoàn thiện kế tốn tiền lương cơng ty - Về phía Cơng ty Để thực tốt giải pháp hồn thiện Công ty cần phải Theo dõi thay đổi văn pháp lý kế toán để có sửa đổi phù hợp Tổ chức quản lý Công ty cần cải thiện để linh hoạt việc định Tổ chức công tác đào tạo, tuyển dụng nhân tốt.Xem xét tính khả thi thử áp dụng vài giải pháp giải pháp nêu trên.Nên đầu tư thêm sở vật chất kỹ thuật tốt cho phòng kế tốn để vận dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn hiệu - Về phía Nhà nước :Nhà nước phải dựa vào văn pháp lý định hướng dẫn tổ chức kinh tế thực Trước hết hệ thống quy phạm pháp luật, hệ thống văn phải soạn thảo ban hành cách thống nhất, kịp thời, đơn giản, dễ hiểu đặc biệt phải phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp Ngoài ra, doanh nghiệp mong muốn giúp đỡ tạo điều kiện từ phía Nhà nước để doanh nghiệp yên tâm hoạt động kinh doanh thực quy chế Nhà nước việc trình bày thơng tin tài Nhà nước cần tạo cơng bình đẳng doanh nghiệp việc thực sách mà ban hành Bên cạnh đó, cần tạo sách rõ ràng cho doanh nghiệp việc thực nghĩa vụ Nhà nước KẾT LUẬN Sau q trình thực tập Cơng ty cổ phần LIDECO nghiên cứu tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty, em có nhìn tổng qt thực trạng tổ chức hệ thống kế tốn cơng ty, công việc, nghiệp vụ cần làm phần hành kế tốn từ hiểu rõ lý thuyết học thời gian ngồi ghế nhà trường áp dụng vào thực tế Thơng qua thấy việc hồn thiện cơng tác kế tốn đặc biệt quan trọng, điều kiện kinh tế thị trường, kế toán công cụ quản lý giúp cho công ty đạt hiệu kinh tế.Và yêu cầu tất yếu cho máy kế tốn hoạt động có chất lượng điều kiện trình độ chuyên mơn kế tốn viên, bên cạnh cần có khả vận dụng cách linh hoạt quy định kế toán vào đặc thù đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng cơng tác hạch tốn kế tốn Em khái qt tình hình sản xuất kinh doanh Công ty hiểu cấu tổ chức cách hạch tốn Cơng ty Bài báo cáo thực tập em cố gắng kinh nghiệm hạn chế khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết, kính mong nhận góp ý thầy cô cán Công ty Em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thu Hồi anh chị văn phòng cơng ty cổ phần LIDECO giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS TS NGND Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (chủ biên), “Giáo trình Kế tốn tài chính”, nhà xuất Tài Luật Bảo hiểm xã hội Luật Bảo hiểm y tế Thông tư 200/2014/TT-BTC Thông tư 133/2016/TT-BTC Thông tư số 111/2013/TT-BTC: thuế TNCN Tài liệu Công ty Cổ Phần Lideco Website: www.webketoan.vn website: ketoanthienung, slideshare.net ... tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty cổ phần LIDECO Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Tập trung nghiên cứu thực trạng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần LIDECO -... tiền lương khoản trích theo lương • Nghiên cứu mơ tả thực trạng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty cổ phần LIDECO • Phân tích, đánh giá đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn tiền. .. toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Cổ Phần Lideco Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ Phần Lideco Do thời gian thực tập
- Xem thêm -

Xem thêm: 48 hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần lideco 2 , 48 hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần lideco 2

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn