46 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN vật tư

114 1 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH PHẠM THỊ HẰNG Lớp: CQ51.41.03 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TĐT VIỆT NAM Chuyên ngành : Tin học tài chính kế toán Mã số Giáo viên hướng dẫn : : 41 ThS Đào Đức Hoàng Hà Nội – 2017 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, số liệu, kết đồ án trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả đồ án Phạm Thị Hằng Sinh Viên: Pham Thi Hăng Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Suốt trình nghiên cứu thực đồ án “Xây dựng phần mềm kế toán vật tư tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng TĐT Việt Nam”, em nhận giúp đỡ nhiệt tình từ thầy giáo hướng dẫn, thầy cô ở khoa ban lãnh đạo, cô chú, anh chị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng TĐT Việt Nam Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Thầy giáo ThS Đào Đức Hồng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian qua Thầy bảo cung cấp cho em kiến thức quý báu để em hoàn thành đồ án Các thầy giáo, cô giáo trường Học Viện Tài Chính tận tình truyền đạt kiến thức tảng sở, kiến thức chuyên sâu Tin học kinh nghiệm thực tiễn quý báu thực hữu ích cho em trình thực tập sau Thực đề tài em nhận giúp đỡ tận tình chú, anh chị ở đơn vị thực tập, em chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty cổ phần tư vấn xây dựng TĐT Việt Nam tạo mọi điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập Đồ án hoàn thành, song khó tránh khỏi hạn chế định, em mong muốn tiếp tục nhận ý kiến đóng góp thầy cô bạn bè Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2017 Sinh viên Phạm Thị Hằng Sinh Viên: Pham Thi Hăng Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC Sinh Viên: Pham Thi Hăng Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH Sinh Viên: Pham Thi Hăng Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Sinh Viên: Pham Thi Hăng Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN Tên viết tắt Nghĩa đầy đủ HTTT Hệ thống thông tin CTLQ Chứng từ liên quan TNHH Trách nhiệm hữu hạng CTGS Chứng từ ghi sổ DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng CSDL Cơ sở liệu N- X- T Nhập – Xuất – Tồn QĐ – BTC Quyết định – Bộ Tài Chính TK Tài khoản VT Vật tư VNĐ Việt Nam Đồng Sinh Viên: Pham Thi Hăng Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Như biết, chức kế tốn cung cấp thơng tin tình hình kinh kế, tài chính doanh nghiệp cho nhà quản lý Việc thực chức có tốt hay không, trước hết phụ thuộc vào tính thường xuyên, kịp thời chính xác thông tin Ngày theo đà phát triển công nghệ thông tin, việc đưa máy vi tính vào sử dụng cơng tác kế tốn tương đối phổ biến Tin học hóa cơng tác kế tốn khơng giải vấn đề xử lý cung cấp thơng tin nhanh chóng, thuận lợi mà nó làm tăng suất lao động máy kế toán, tạo sở để tinh giản máy, nâng cao hiệu hoạt động kế toán Xuất phát từ xu chung xã hội, hàng loạt phần mềm kế toán đời để đáp ứng nhu cầu cấp thiết doanh nghiệp Qua việc khảo sát hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng TĐT Việt Nam, em nhận thấy, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng TĐT Việt Nam công ty chuyên xây dựng cơng trình dân dụng, cơng trình văn hóa việc quản lý chi tiết vật tư có hiệu quan trọng, bởi lẽ với chế quản lý vật tư tốt, nhà quản lý sẽ có thông tin chính xác, nắm bắt kịp thời tình hình vật tư đơn vị mình, từ đó đưa kế hoạch, định chiến lược kinh doanh đắn nhằm giảm thiểu chi phí, tránh thất thoát, nâng cao hiệu hoạt động công ty, từ đó tăng khả cạnh tranh công ty với doanh nghiệp lĩnh vực tạo nhiều hội phát triển Hệ thống quản lý vật tư ở công ty tin học hoá, khối lượng vật tư nhiều, đòi hỏi cần có phần mềm tin học có khả quản lý cách chính xác, thống nhất, cung cấp báo cáo, thông tin cách kịp thời cho người sử dụng quản trị hệ thống Chính vậy, em chọn đề tài “Xây dựng phần mềm kế tốn vật tư Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng TĐT Việt Nam” Sinh Viên: Pham Thi Hăng Học Viện Tài Chính Sinh Viên: Pham Thi Hăng Đồ án tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp Mục tiêu đề tài Trên hết, đề tài hướng đến mục tiêu sản phẩm người dùng chấp nhận có thể ứng dụng vào thực tế, góp phần hỡ trợ người dùng q trình quản lý hạch tốn doanh nghiệp Chính thế, trước tiên chương trình cần đáp ứng yêu cầu nhất: đầy đủ chức năng, dễ nhìn, thuận tiện cho việc cài đặt sử dụng Cụ thể sau:      Giải toán kế toán vật tư thực tế Người dùng chấp nhận sử dụng sản phẩm Thông tin cung cấp chính xác, cập nhập đầy đủ, kịp thời Giảm bớt chi phí, nhân lực cho trình quản lý vật tư Nâng cao doanh thu, hạn chế sai sót q trình hạch tốn Đối tượng nghiên cứu Hệ thống thơng tin kế tốn vật tư ở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng TĐT Việt Nam Hệ thống kho Công ty cổ phần tư vấn xây dựng TĐT Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Việc phân tích, thiết kế hệ thống nhằm phục vụ cho công tác quản lý vật tư nhập kho mua xuất kho phục vụ công tác xây dựng Công ty cách tốt số lượng giá trị, giúp cho kế toán vật tư thủ kho kiểm soát tình hình nhập – xuất – tồn kho vật tư, đưa báo cáo cần thiết cho nhà quản lý Công ty để có biện pháp kịp thời, nhằm không ngừng nâng cao hiệu hoạt động Công ty tương lai Phương pháp nghiên cứu đề tài Để thực đồ án em vận dụng phương pháp nghiên cứu vật biện chứng vật lịch sử kết hợp với phương pháp: Phỏng vấn thu thập thông tin Sinh Viên: Pham Thi Hăng 10 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp Menu báo cáo: Menu trợ giúp: 2.7.2 Thiết kế giao diện Một số hình giao diện chính hệ thống Sinh Viên: Pham Thi Hăng 100 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp Giao diện đăng nhập hệ thống: Tại form đăng nhập người dùng nhập tên mật khẩu đăng ký trước có thể đăng ký để vào giao diện chính phần mềm Giao diện chính chương trình: Giao diện người dùng: Sinh Viên: Pham Thi Hăng 101 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp Giao diện lưu liệu : Giao diện phục hồi liệu: Sinh Viên: Pham Thi Hăng 102 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp KẾT LUẬN Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin tạo thay đổi nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh vấn đề định đến sống mỡi doanh nghiệp ứng dụng tin học vào công tác quản lý trở thành tất yếu, đó công tác quản lý vật tư doanh nghiệp sản xuất xây dựng quan trọng Với kiến thức học suốt bốn năm qua, đặc biệt kiến thức thực tế tích lũy thời gian thực tập với hướng dẫn tận tình thầy Th.S Đào Đức Hoàng em chọn đề tài “Xây dựng phần mềm kế toán vật tư công ty cổ phần xây dựng nội thất Nhị Hà” Đề tài thực dựa nhu cầu thực tế công ty Trong điều kiện định em thực số module chương trình, sử dụng hệ quản trị sở liệu ngơn ngữ lập trình C# Trong thời gian thực đề tài, em cố gắng lượng kiến thức kinh nghiệm nhiều hạn chế nên đề tài em tránh thiếu sót Vậy em mong nhận góp ý thầy cô giáo anh chị quan thực tập để em có thể bổ sung hoàn thiện đề tài Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường giúp đỡ em trình làm đồ án, cảm ơn anh chị phòng kế tốn Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng TĐT Việt Nam giúp em hiểu rõ nghiệp vụ kế toán Đặc biệt, em xin chân thành cảm Ths Đào Đức Hoàng trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đồ án Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Sinh Viên : Phạm Thị Hằng Lớp : CQ51.41.03 Sinh Viên: Pham Thi Hăng 103 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] - Ths Vũ Bá Anh Giáo trình Cơ sở liệu [2] - Ths Phan Phước Long Giáo trình sở liệu [3] - PGS.TS Ngô Thế Chi – TS Trương Thị Thuỷ - Giáo trình kế tốn Tài chính Học viện tài chính Nhà xuất Tài chính – Hà Nội, 2007 [4] - Ths Hà Văn Sang Giáo trình sở lập trình [5] - Nguyễn Văn Ba Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2006 [6] - Nguyễn Văn Vỵ - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ Hà Nội, 2007 Sinh Viên: Pham Thi Hăng 104 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp PHỤ LỤC A Một số chứng từ sử dụng (1) Phiếu nhập kho Đơn vi:……… Bộ phận:……… Mẫu số: 01 – VT (Ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày tháng năm Số Nợ Có Họ tên người giao: Theo .số ngày tháng năm Nhập kho: .địa điểm: Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật STT tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa A Mã số Số lượng Đơn vị Thực Theo tính chứng từ nhập Đơn giá Thành tiền B C D Cộng X X X X x - Tổng số tiền (viết chữ): - Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày tháng năm Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người giao hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) (2) Phiếu xuất kho Sinh Viên: Pham Thi Hăng 105 Kế toán trưởng (Hoặc phận có nhu cầu nhận) (Ký, họ tên Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp Đơn vi:……… Bộ phận:……… Mẫu số: 02 – VT (Ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày tháng năm Số Nợ Có Họ tên người nhận hàng: Địa (bộ phận): Lý xuất kho: Xuất kho (ngăn lô): Địa điểm: Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật STT tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa A Số lượng Mã số Đơn vị tính Yêu cầu Thực xuất B C D Cộng X x X Đơn giá Thành tiền X x - Tổng số tiền ( viết chữ ): - Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày tháng năm Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh Viên: Pham Thi Hăng 106 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp B Một số đoạn code sử dụng chương trình Code Chương trình chính: using System; using System.Collections.Generic; using System.Windows.Forms; using DevExpress.LookAndFeel; namespace HVTC.Forms.danhmuc { static class Program { /// /// The main entry point for the application /// [STAThread] static void Main() { Application.EnableVisualStyles(); Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); DevExpress.Skins.SkinManager.EnableFormSkins(); DevExpress.UserSkins.BonusSkins.Register(); UserLookAndFeel.Default.SetSkinStyle("iMaginary"); Application.Run(new frmMain()); } } } Code nút đăng nhập private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e) { if (txtUsername.Text.Trim().Length == 0) Sinh Viên: Pham Thi Hăng 107 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp { XtraMessageBox.Show("Tên đăng nhập không trống!", "Lỗi trống liệu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); this.txtUsername.Focus(); } else if (txtPassword.Text.Trim().Length == 0) { XtraMessageBox.Show("Mật không trống!", "Lỗi trống liệu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); this.txtPassword.Focus(); } else if ((new User()).CheckLogin(txtUsername.Text.Trim(), txtPassword.Text.Trim())) { User userLogin = new User(); userLogin = GlobalFunctions.GetUserByUsername(txtUsername.Text.Trim()); XtraMessageBox.Show("Đăng nhập thành công! \n" + "Xin chào: " + userLogin.Fullname, GlobalVariables.ApplicationName , MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); //Save information of user login GlobalVariables.gFullname = userLogin.Fullname; GlobalVariables.gPassword = userLogin.Password; GlobalVariables.gUsername = userLogin.Username; if (userLogin.Role == "admin") GlobalVariables.gRole = RoleAccess.Admin; else GlobalVariables.gRole = RoleAccess.User; this.Close(); } else { XtraMessageBox.Show("Tên đăng nhập mật không đúng!", "Lỗi đăng nhập", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); } } Sinh Viên: Pham Thi Hăng 108 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp Code Danh sách phiếu nhập using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; using DevExpress.XtraEditors; namespace HVTC.Forms.Chungtu { public partial class frmdanhsachphieunhap : DevExpress.XtraEditors.XtraForm { LopDungChung lc = new LopDungChung(); public frmdanhsachphieunhap() { InitializeComponent(); } //Load liệu public void Lay_DL() { string str = "SELECT sp, np, tkno, tkco, tongtien FROM phieunhap"; gridControl1.DataSource = lc.laybang(str); } private void frmdanhsachphieunhap_Load(object sender, EventArgs e) { Lay_DL(); } //Nút thêm private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e) { LopDungChung._so = ""; frmcapnhatphieunhap frm = new frmcapnhatphieunhap(); Sinh Viên: Pham Thi Hăng 109 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp frm.ShowDialog(); Lay_DL(); } //Nút sửa private void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e) { LopDungChung._so = gridView1.GetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, colsp).ToString().Trim(); frmcapnhatphieunhap frm = new frmcapnhatphieunhap(); frm.ShowDialog(); Lay_DL(); } //Nút xóa private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e) { LopDungChung._so = gridView1.GetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, colsp).ToString().Trim(); lc.xoa("chitietphieunhap", "sp", LopDungChung._so); lc.xoa("phieunhap", "sp", LopDungChung._so); MessageBox.Show("Xóa thành công"); Lay_DL(); } Code xử lý báo cáo nhập xuất tồn public void inbaocaonxt() { DataSet ds = new DataSet(); // khai báo bảng có tên baocaonhapxton Sinh Viên: Pham Thi Hăng 110 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp DataTable dtbaocao = new DataTable("baocaonhapxton"); // xử lý add các column vào bảng dtbaocao.Columns.Add("ngay", typeof(string)).DefaultValue = ""; dtbaocao.Columns.Add("mavt", typeof(string)).DefaultValue = ""; dtbaocao.Columns.Add("makho", typeof(string)).DefaultValue = ""; // khai báo dòng row DataRow dr01 = dtbaocao.NewRow(); DateTime d1, d2; d1 = Convert.ToDateTime(dtngaybd.Value); d2 = Convert.ToDateTime(dtngaykt.Value); dr01["ngay"] = kn.ngaythang(d1, d2); dr01["mavt"] = cmbmavt.SelectedValue; dr01["makho"] = cmbmakho.SelectedValue; dtbaocao.Rows.Add(dr01); ds.Tables.Add(dtbaocao); // tao bảng để lên báo cáo chi tiết: chitietnxton DataTable dtchitiet = new DataTable("chitietnxton"); dtchitiet.Columns.Add("mavt", typeof(string)); dtchitiet.Columns.Add("tenvt", typeof(string)).DefaultValue = ""; dtchitiet.Columns.Add("dvt", typeof(string)).DefaultValue = ""; dtchitiet.Columns.Add("tenkho",typeof(string)).DefaultValue = ""; dtchitiet.Columns.Add("sld", typeof(decimal)).DefaultValue = 0; dtchitiet.Columns.Add("ttd", typeof(decimal)).DefaultValue = 0; dtchitiet.Columns.Add("slt", typeof(decimal)).DefaultValue = 0; dtchitiet.Columns.Add("ttt", typeof(decimal)).DefaultValue = 0; dtchitiet.Columns.Add("slc", typeof(decimal)).DefaultValue = 0; dtchitiet.Columns.Add("ttc", typeof(decimal)).DefaultValue = 0; dtchitiet.Columns.Add("slg", typeof(decimal)).DefaultValue = 0; Sinh Viên: Pham Thi Hăng 111 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp dtchitiet.Columns.Add("ttg", typeof(decimal)).DefaultValue = 0; SqlCommand cmd = new SqlCommand(); SqlConnection = kn.Ketnoi1(); cmd = con.CreateCommand(); DataTable dtct = new DataTable(); SqlDataAdapter da = null; cmd.CommandText = "usp_Nhapxuatton"; cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; cmd.Parameters.Clear(); cmd.Parameters.AddWithValue("ngaybd", Convert.ToDateTime(dtngaybd.Value.ToShortDateString()).ToString("MM/dd/yy") ); cmd.Parameters.AddWithValue("ngaykt", Convert.ToDateTime(dtngaykt.Value.ToShortDateString()).ToString("MM/dd/yy") ); cmd.Parameters.AddWithValue("mavt", cmbmavt.Text.Trim()); cmd.Parameters.AddWithValue("makho", cmbmakho.Text.Trim()); da = new SqlDataAdapter(cmd); da.Fill(dtct); for (int i = 0; i < dtct.Rows.Count; i++) { DataRow drct01 = dtchitiet.NewRow(); drct01["mavt"] = dtct.Rows[i]["mavt"]; drct01["tenvt"] = dtct.Rows[i]["tenvt"]; drct01["dvt"] = dtct.Rows[i]["dvt"]; drct01["tenkho"] = dtct.Rows[i]["tenkho"]; drct01["sld"] = dtct.Rows[i]["sld"]; drct01["ttd"] = dtct.Rows[i]["ttd"]; drct01["slg"] = dtct.Rows[i]["slg"]; drct01["ttg"] = dtct.Rows[i]["ttg"]; drct01["slt"] = dtct.Rows[i]["slt"]; Sinh Viên: Pham Thi Hăng 112 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp drct01["ttt"] = dtct.Rows[i]["ttt"]; drct01["slc"] = dtct.Rows[i]["slc"]; drct01["ttc"] = dtct.Rows[i]["ttc"]; dtchitiet.Rows.Add(drct01); } ds.Tables.Add(dtchitiet); frminchungtu frm = new frminchungtu(); Baocao.rptinbaocaoxnt rpt = new Baocao.rptinbaocaoxnt(); frm.viewpt.ReportSource = rpt; rpt.SetDataSource(ds); frm.ShowDialog(); } Code thủ tục tính giá vốn: public void tinhgiavon123() { DateTime d1, d2; d1 = Convert.ToDateTime("01/01/2016"); d1 = d1.AddMonths(Convert.ToInt32(cboThang.Text) 1).AddYears(Convert.ToInt32(cboNam.Text) - 2016); d2 = d1.AddMonths(1).AddDays(-1); SqlCommand cmd = new SqlCommand(); SqlConnection = kn.Ketnoi1(); cmd = con.CreateCommand(); DataTable dtct = new DataTable(); SqlDataAdapter da = null; Sinh Viên: Pham Thi Hăng 113 Học Viện Tài Chính Đồ án tốt nghiệp cmd.CommandText = "TinhGiaVon"; cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; cmd.Parameters.Clear(); cmd.Parameters.AddWithValue("ngaybd", d1); cmd.Parameters.AddWithValue("ngaykt", d2); cmd.Parameters.AddWithValue("mavt", ""); cmd.Parameters.AddWithValue("makho", ""); da = new SqlDataAdapter(cmd); da.Fill(dtct); MessageBox.Show("Tinh giá vốn thành công"); } Sinh Viên: Pham Thi Hăng 114 ... tư Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng TĐT Việt Nam Sinh Viên: Pham Thi Hăng 11 Học Viện Tài Chính Đồ án tớt nghiệp NG 1: TỞNG QUAN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI DOANH NGHIỆP... Tổng quan xây dựng phần mềm kế toán vật tư doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng giải pháp kế tốn vật tư Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng TĐT Việt Nam Chương 3: Xây dựng phần mềm kế tốn vật tư Cơng... phần tư vấn xây dựng TĐT Việt Nam, em nhận thấy, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng TĐT Việt Nam công ty chuyên xây dựng công trình dân dụng, cơng trình văn hóa việc quản lý chi tiết vật tư có
- Xem thêm -

Xem thêm: 46 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN vật tư , 46 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN vật tư

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn