42 giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tại chi cục thuế thanh xuân –hà nội

75 0 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ 51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp LỜI CẢM ƠN Qua năm học tập rèn luyện trường Học viện Tài chính, bảo giảng dạy nhiệt tình q thầy cơ, đặc biệt q thầy cô khoa Thuế - Hải Quan truyền đạt cho em kiến thức lý thuyết thực hành suốt thời gian học trường Và thời gian thực tập chi cục Thuế Thanh Xuân – Hà Nội em có hội áp dụng kiến thức học trường vào thực tế Chi cục, đồng thời học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế chi cục Cùng với nổ lực thân, em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Từ kết đạt này, em xin chân thành cảm ơn: * Quý thầy cô trường Học viện Tài Thuế - Hải Quan truyền đạt cho em kiến thức bổ ích thời gian qua Đặc biệt, cô TS Nguyễn Thị Minh Hằng tận tình hướng dẫn em hồn thành tốt báo cáo tốt nghiệp * Ban Giám đốc chi cục Thuế Thanh Xuân – Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em thời gian thực tập Do kiến thức hạn hẹp nên khơng tránh khỏi thiếu sót cách hiểu, lỗi trình bày Em mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô Ban lãnh đạo, anh chị chi cục để báo cáo tốt nghiệp đạt kết tốt SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ 51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CQT DN MST NNT NSNN TNCN SV: Nguyễn Thị Hồng : Cơ quan thuế : Doanh nghiệp : Mã số thuế : Người nộp thuế : Ngân sách Nhà nước : Thu nhập cá nhân Lớp: CQ 51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ 51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm vừa qua, kinh tế Việt Nam bước hội nhập phát triển nước khu vực giới Cùng với hội nhập phát triển đó, hệ thống thuế nước ta bước sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, phù hớp với thông lệ quốc tế, ngày thể rõ vai trò cơng cụ quản lý điều tiết vĩ mơ có hiệu Nhà nước kinh tế Việc ban hành Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2009 đánh dấu bước tiến quan trọng cải cách sách thuế thu nhập nói riêng sách thuế nói chung Việt Nam Đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh qua năm thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân bước triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Luật số 26/2012/QH13, Quốc hội sửa điều tổng số 35 điều Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 Thuế TNCN coi nguồn thu quan trọng tổng thu NSNN, mà thuế TNCN từ tiền lương, tiền công chiếm tỷ trọng cao (trên 50% năm gần đây) Đây khoản thu có ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tài hầu hết cá nhân Mặc dù Nhà nước trọng, quản lý thuế thu nhập từ tiền lương, tiền cơng, song hoạt động nhiều tồn số hạn chế định Do vậy, việc nghiên cứu lý luận thực tiễn vấn đề, từ đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần hồn thiện nâng cao hiệu hoạt động quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Việt Nam cần thiết Nhận thức tầm quan trọng đó, thời gian thực tập Chi cục Thuế quận Thanh Xuân – TP Hà Nội, với kiến thức lĩnh hội với hướng dẫn tận tình thầy giáo cán Chi cục, em tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “ Giải pháp tăng cường công tác quản lý Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công chi cục Thuế Thanh Xuân –Hà Nội” Đối tượng mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Tình hình quản lý thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công chi cục Thuế Thanh Xuân –Hà từ năm 2014 đến năm 2016 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Mục đích nghiên cứu: Thơng qua nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công chi cục Thuế Thanh Xuân –Hà Nội, từ đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền cơng Phạm vi nghiên cứu Tình hình quản lý thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công chi cục Thuế Thanh Xuân –Hà Nội giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 Phương pháp nghiên cứu Ngoài phương pháp nghiên cứu truyền thống đề tài thuộc lĩnh vực xã hội như: phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử, phương pháp mơ hình hố, phương pháp so sánh, tốn học… đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp thống kê: Để tổng kết thực tiễn, đề tài thực thống kê số liệu theo thời gian, từ tìm tính quy luật, xu phát triển, thực phân tích thống kê điển hình để minh hoạ nội dung nghiên cứu… - Phương pháp thu thập liệu, phân tích tổng hợp số liệu dựa báo cáo, tài liệu quan thực tập số liệu thống kê khác - Phương pháp so sánhtheo thời gian, so sánh theo tiêu… Kết cấu luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục danh mục đề tài tham khảo, nội dung đề tài trình bày 03 chương: Chương 1: Một số vấn đề thuế TNCN quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công thời gian qua chi cục Thuế Thanh Xuân – Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN chi cục Thuế Thanh Xuân – Hà Nội SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ TNCNVÀ QUẢN LÝ THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG 1.1 Một số vấn đề thuế TNCN 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm thuế thu nhập cá nhân Khái niệm: Thuế thu nhập cá nhân thuế đánh vào thu nhập chịu thuế cá nhân phát sinh kỳ tính thuế Thu nhập chịu thuế cá nhân phát sinh kỳ tính thuế thu nhập mà cá nhân nhận kỳ sau trừ khoản chi phí liên quan để tạo thu nhập, khoản giảm trừ mang tính chất xã hội khoản giảm trừ khác Đặc điểm: Thứ nhất, thuế TNCN thuế trực thu người chịu thuế người nộp thuế đánh trực tiếp vào thu nhập cá nhân, cá nhân khó chuyển gánh nặng thuế sang cho chủ thể khác Thứ hai, thuế TNCN thường mang tính lũy tiến cao Vì thuế TNCN đánh theo nguyên tắc khả trả thuế thuế suất thường thiết kế theo biểu thuế lũy tiến phần nhằm đảm bảo tính cơng đối tượng nộp thuế Thứ ba, thuế TNCN khơng bóp méo giá hàng hóa, dịch vụ.Thuế TNCN khơng cấu thành giá tốn hàng hóa, dịch vụ nên khơng tạo sai lệch giá hàng hóa, dịch vụ 1.1.2 Vai trò thuế TNCN Quản lý thuế nhiệm vụ quan Nhà nước có thẩm quyềntrong có quan quản lý thuế Thực tốt nhiệm vụ quản lý thuế không chỉđảm bảo vận hành thông suốt hệ thống quan Nhà nước, mà có tác động tích cựctới q trình thu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước - Quản lý thuế có vai trò định việc đảm bảo nguồn thu từ thuế đượctập trung xác, kịp thời, thường xuyên, ổn định vào ngân sách nhà nước SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp - Thơng qua hoạt động quản lý thuế góp phần hồn thiện sách, pháp luậtcũng quy định quản lý thuế - Thông quan quản lý thuế, Nhà nước thực kiểm soát điều tiết hoạtđộng kinh tế tổ chức, cá nhân xã hội 1.1.3 Nguyên tắc thiết lập thuế TNCN Theo tinh thần nghị định số 147/2004/NĐ – CP ngày 23/7/2004 nguyên tắc đánh thuế người có thu nhập cao Việt Nam hành dựa tiêu chí quốc tịch phân biệt người Việt Nam người nước ngoài, đồng thời, kết hợp với tiêu chí cư trú đối tượng nộp thuế để phân biệt người không mang quốc tịch Việt Nam với Theo đó, người nước ngồi (bao hàm người khơng quốc tịch) chia làm ba loại để áp dụng cách tính thuế khác nhau:Người nước ngồi định cư khơng thời hạn Việt Nam chịu điều tiết thu nhập người Việt Nam nước; Người nước cư trú có thời hạn Việt Nam hưởng thuế suất theo qui định người Việt Nam lao động, cơng tác nước ngồi chịu điều tiết phần thu nhập phát sinh lãnh thổ Việt Nam; Người nước ngồi khơng cư trú Việt Nam chịu điều tiết toàn thu nhập phát sinh lãnh thổ Việt Nam Cách xác định thể hiên phức tạp cách tư người làm luật, đồng thời tạo tâm lý, ấn tượng khơng tốt cho người nước ngồi vào Việt Nam Vì rõ ràng có phân biệt người công dân Việt Nam người nước ngồi, phân biệt khơng cần thiết người nước ngồi cư trú khơng thời hạn người nước ngồi cư trú có thời hạn Chính vậy, ảnh hưởng tiêu cực đến sách thu hút đầu tư nước ngồi nhà nước Chính hạn chế mà đến Luật thuế TNCN 2007, nguyên tắc đánh thuế thu nhập thay đổi Trong việc xác định đối tượng chịu thuế, Nhà nước dựa tiêu chí yếu tố cư trú đối tượng nộp thuế Cụ thể : điều văn luật có qui định:“Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh lãnh thổ Việt Nam; cá nhân khơng cư trú có thu nhập chịu thuế quy định phát sinh lãnh thổ Việt Nam.” SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Điều có nghĩa dù người Việt Nam hay nước thỏa mãn điều kiện xác định cư trú lãnh thổ Việt Nam chịu sách thuế nhau.Việc qui định tạo bình đẳng cơng dân Việt Nam người nước ngồi, đồng thời tránh phức tạp việc xác định đối tượng chịu thuế.Hơn nữa, thể thiện chí nước ta việc nỗ lực thực chế độ đãi ngộ quốc gia (National Treatment ), tạo mơi trường rộng mở tâm lí n tâm cho nhà đầu tư, người nước vào làm việc sinh sống Việt Nam 1.1.4 Nội dung thuế TNCN tiền lương, tiền công Thuế TNCN hành thực theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân; Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung số điều Nghị định quy định thuế Thông tư 111/2013/TTBTC ngày 15/8/2013 Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực Luật thuế thu nhập cá nhân, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định quy định thuế Theo đó, quy định thuế TNCN từ tiền lương, tiền công sau: Đối tượng nộp thuế Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân cá nhân cư trú cá nhân khơng cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh lãnh thổ Việt Nam Cá nhân cư trú người đáp ứng điều kiện sau đây: a) Có mặt Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính năm dương lịch tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày có mặt Việt Nam; b) Có nơi thường xuyên Việt Nam, bao gồm có nơi đăng ký thường trú có nhà thuê để Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn Cá nhân không cư trú người không đáp ứng điều kiện Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công, bao gồm: a) Tiền lương, tiền công khoản có tính chất tiền lương, tiền cơng; SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ khoản; phụ cấp, trợ cấp theo quy định pháp luật ưu đãi người có cơng; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm ngành, nghề công việc nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp lần sinh nhận nuôi nuôi, trợ cấp suy giảm khả lao động, trợ cấp hưu trí lần, tiền tuất hàng tháng khoản trợ cấp khác theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội; trợ cấp việc, trợ cấp việc làm theo quy định Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội khoản phụ cấp, trợ cấp khác khơng mang tính chất tiền lương, tiền cơng theo quy định Chính phủ c) Tiền thù lao hình thức; d) Tiền nhận từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý tổ chức; e) Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận tiền không tiền; f) Tiền thưởng, trừ khoản tiền thưởng kèm theo danh hiệu Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh quan nhà nước có thẩm quyền cơng nhận, tiền thưởng việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với quan nhà nước có thẩm quyền Cách tính thuế TNCN tiền lương, tiền cơng * Đối với cá nhân cư trú: Thuế TNCN phải nộp tiền lương, tiền cơng Trong đó: = Thu nhập tính thuế x Thuế suất Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công xác định tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận kỳ tính thuế Các khoản giảm trừ bao gồm: - Giảm trừ gia cảnh: + Đối với người nộp thuê triệu đồng/ tháng, 108 triệu đồng/năm 10 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp đối tượng người nộp thuế thực tốttrách nhiệm mình, xử phạt nghiêm với đối tượng thực hiệnkhơng nghiêm túc Thứ ba, chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế Để chế phát huy hiệu quả, cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra,tổ chức hệ thống thơng tin dịch vụ kế tốn, kê khai tính thuế Đồng thời cần có lộtrình triển khai thực phù hợp, bước từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đếncao, chia theo nhóm để quản lý; nên có chế khuyến khích đối tượng nộpthuế tự nguyện áp dụng phương pháp tự tính, tự khai, tự nộp thuế thu nhập cá nhân,chẳng hạn: cho phép hưởng khoản khấu trừ đặc biệt chế độ ưu đãi khác - Đối với lao động thường xuyên tổ chức chi trả thu nhập (Cá nhân có thunhập từ tiền lương, tiền công) Đối với cá nhân này, chủ yếu quan thuế quản lý việc kê khai, nộp thuế quatổ chức chi trả thu nhập Việc tổ chức chi trả thu nhập sử dụng toán lươngcho lao động qua ngân hàng tạo thuận tiện cho quan thuế trongviệc quản lý thu nhập cá nhân xác - Đối với lao động tự do, cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn khác thu nhậpkhông thường xuyên Đối với đối tượng này, việc quản lý thu nhập gặp nhiều khó khăn hơndo người lao động khơng có ràng buộc với tổ chức chi trả thu nhập Nên để quản lý đối tượng thơng qua trợ giúp hệ thống ngân hàng Nếunhư người có tài khoản ngân hàng, tất khoản thu nhập ngườilao động nhận tốn qua ngân hàng việc quản lý thu nhập người laođộng trở nên dễ kiểm sốt Hơn nữa, việc trích tiền tạm ứng thuế thu nhập cá nhân từ tài khoản khách hàng nộp cho quan thuế ngân hàng thực hiện, quan thuế tiết kiệm nguồn nhân lực, giảm tải khối lượng công việc chi phí hành thu Nếu người lao động sử dụng tài khoản ngân hàng thói quen giao dịch thường ngày điều mang lại nhiều tiện ích khơng quan thuế mà kinh tế hạn chế lạm phát, hạn chế tiền giả, kích thích phát triển hệ thống ngân hàng đại 61 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp 3.2.3 Các giải pháp tăng cường thu nộp thuế Về công tác thu nộp thuế, cần đẩy mạnh tốn khơng dung tiền mặt Muốn quản lý hệ thống thuế có hiệu quả, khơng thể khơng đẩy mạnh toán qua ngân hàng.Để làm việc này, cần phải liên kết chặt chẽ với Ngân hàng.Có giải pháp nhằm khuyến khích, hỗ trợ tối đa cho cá nhân mở tài khoản, thực toán qua ngân hàng Tiếp tục thực ủy quyền thu chi nhánh ngân hàng với số lượng nhiều nữa; mở rộng hình thức thu thuế như: qua hệ thống máy ATM, eBanking, đại lý thuế… vậy, NNT không cần tới CQT để nộp mà thực chuyển tiền nơi đâu có đặt máy ATM, mạng internet,… Mặt khác, cần đôn đốc thu nộp thuế Có biện pháp quản lý, theo dõi, nhắc nhở từ đầu năm, tránh trường hợp dồn tới cuối năm, nợ thuế cao Để thực tốt việc này, cần thường xuyên rà soát, phân loại khoản nợ để có biện pháp giải kịp thời Tăng cường kiểm tra, tra trụ sở CQT trụ sở làm việc NNT Thông qua mối liên hệ kết kinh doanh doanh nghiệp, khoản chi trả lương người lao động kê khai nộp thuế cá nhân hay quan chi trả thu nhập, phát hiện, truy thu khoản trốn thuế NNT Để làm tốt công việc này, cán tra, kiểm tra phải người có lực chuyên môn phẩm chất đạo đức tốt Trước tới doanh nghiệp kiểm tra, cần nắm thơng tin sơ DN như: tình hình tài cập nhật đến thời gian gần nhất, số lao động ký hợp đồng lao động,… Đối với trường hợp cố tình khơng nộp thuế cần có biện pháp cưỡng chế, gửi thông báo tới quan làm việc, thông báo tới ngân hàng nơi cá nhân mở tài khoản để trích khoản tiền thuế tương ứng sang tài khoản CQT Đặc biệt, cá nhân hành nghề tự như: ca sỹ, MC, người mẫu, giáo viên tiếng anh,… có thu nhập cao cao số thuế kê khai lại nhỏ CQT đưa vào danh mục cần theo dõi, điều tra, thu thập thơng tin để truy thu số thuế phải nộp, đồng thời cơng khai danh tính cho cơng chúng biết, răn đe để họ nghiêm túc nghĩa vụ 3.2.4 Giải pháp vè hoàn thuế Về hoàn thuế thu nhập cá nhân có nhiều văn quy định chặt chẽ, tuynhiên thực tế có chồng chéo văn Vì vậy, cần phải điều 62 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp chỉnh cácvăn quy định cho phù hợp, tránh chồng chéo văn bản, đảm bảo tínhquản lý chặt chẽ Nhà nước tạo điều kiện giảm thủ tục hành cho người nộpthuế Bởi nhiều trường hợp thuộc diện hoàn thuế thu nhập cá nhân khơnglàm hồ sơ hồn thuế nhiều thủ tục thời gian, điều ảnh hưởng đếnquyền lợi người nộp thuế Bên cạnh đó, để khắc phục tình trạng lợi dụng kẽ hở trụclợi rút tiền hoàn thuế, điều kiện sở hạ tầng quản lý ngành thuế hiệnnay, cần tận dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin cải cách thủ tục hànhchính Khi Luật thuế TNCN sửa đổi, bổ sung áp dụng từ ngày 01/7/2013 có nhiềuđiểm khắc phục hạn chế Luật cũ, có thêm điều chỉnhcho phù hợp với tình hình thực tế, có thêm hướng dẫn cụ thể thủ tụchồ sơ hoàn thuế theo hướng giảm bớt thủ tục Cơ quan thuế tự động thực cácthủ tục hoàn thuế theo quy định mà không yêu cầu người nộp thuế phải làm hồ sơ hoànthuế; thực hoàn thuế trực tiếp tiền mặt cho bù trừ vào số thuế phát sinhkỳ sau.Cũng cần có quy định nộp thuế, tốn thuế, hồn thuế phù hợp, tránh lạmthu trước, hồn thuế chậm Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh nộp thuế hoàn thuế quan ngân hàng Với cá nhân tự nộp thuế, chuyển số tiền cần nộp vào tài khoản ngân hàng CQT, CQT xác nhận, kiểm tra thông báo tới NNT điện thoại văn bản, email, fax, … số thuế phải nộp lớn số thuế nộp CQT thơng báo để NNT nộp thêm, trường hợp nộp thừa trừ vào kỳ sau hồn lại tiền thuế thơng qua tài khoản ngân hàng người 63 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm - Tăng cường kiểm tra thuế thu nhập cá nhân: Cùng với việc hoàn thiện chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật thuế thu nhập cá nhân cần đẩy mạnh, đòi hỏi quan thuế phải tập trung lực lượng lớn vào việc tuyên truyền tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế Cơ quan thuế phải phối hợp chặt chẽ với quan chức quan công an, quan ngoại vụ, quan quản lý lao động để nắm bắt kịp thời thông tin đối tượng nộp thuế, nguồn phát sinh thu nhập, có biện pháp phân loại đối tượng nộp thuế thành nhóm khác để tra, kiểm tra cách có hiệu - Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm thuế thu nhập cá nhân: Việc xử lý trường hợp vi phạm cần phải thực cách nghiêm túc dứt khoát Cơ quan thuế phát trường hợp vi phạm có chứng cụ thể chứng minh hành vi trốn thuế phải có trách nhiệm nộp thời hạn số tiền bị phạt Nếu có hành vi chống đối cần có can thiệp quan công an Việc xử phạt thật nghiêm minh điều kiện quan trọng để giảm bớt trường hợp vi phạm Nếu đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân khơng đóng thuế thù bị truy tố hình Tại chi cục, cần nâng cao trình độ cán nữa, mở buổi tập huấn, đào tạo cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác kiểm tra lực lượng cán chi cục mỏng 3.2.6 Giải pháp quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Chi cục cần tăng cường cơng tác quản lý nợ thuế TNCN nói chung, TNCN từ tiền lương, tiền cơng nói riêng Các biện pháp đưa là: Với đối tượng có số nợ thuế lớn, chây ì khơng nộp thơng báo, đưa tin lên phương tiện thông tin đại chúng; Với tổ chức chi trả thu nhập nợ thuế: Thực biện pháp phối hợp với Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước thực phong tỏa tài khoản trích tiền 64 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp từ tài khoản đối tượng nợ thuế chuyển nộp ngân sách; thơng báo hóa đơn khơng giá trị sử dụng; tăng cường xử phạt chậm nộp; Phân công cán đối chiếu, xác định xác số tiền nợ thuế người nộp thuế; phân loại khoản nợ thuế; theo dõi, năm bắt diễn biến, tình trạng nợ thuế; thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm trường hợp chậm nộp, chây ì nợ thuế Tiến hành thu thập, xác minh thông tin từ người nợ thuế cách linh hoạt, phù hợp với đặc điểm DN để có thơng tin xác Tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế sai, phát không đúng, yêu cầu người nộp thuế điều chỉnh kịp thời tránh tình trạng phát hành thơng báo tiền thuế nợ tiền chậm nộp khơng xác… 3.2.7 Đầy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT Cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật thuế thu nhập cá nhân nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật người nộp thuế Để công tác tuyên truyền đạt hiệu cao cần phải: - Đa dạng hố hình thức phương pháp tuyên truyền thuế thu nhập cá nhân; - Định kỳ tổ chức điều tra trắc nghiệm người nộp thuế để đánh giá mức độhiểu biết pháp luật thuế thu nhập cá nhân, nắm bắt ý kiến, nguyện vọng củangười dân, qua thiết kế nội dung tuyên truyền phù hợp với nhóm đối tượng nộpthuế; - Xây dựng chế tiếp thu ý kiến, thông tin phản hổi từ người nộp thuế cáchphù hợp; - Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuế thu nhập cánhân kỹ thuật tuyên truyền cho tun truyền viên để họ làm tròn nhiệmvụ tuyên truyền viên tốt Về lâu dài, cần phải nghiên cứu xây dựng hệ thống giáo trình tuyên truyềnchính sách thuế cấp học hệ thống giáo dục quốc gia, nhằm tạo ý thứcchấp hành sách pháp luật thuế cho cơng dân từ nhỏ 65 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Nếu có thể, tổ chức “Đường dây nóng” Chi cục, bố trí cán thường trực cótrình độ kịp thời tư vấn, giới thiệu, giải đáp thắc mắc thuế phát sinh suốt quátrình triển khai Luật thuế Đối với câu hỏi gửi địa mail, trang web, Chi cục thống kê số lượng câu hỏi có nội dung tường tự gửi nhiều nhất, sau đưa vào thư mục riêng để người hỏi dễ dàng giải đáp thơng tin cần hỏi để tiết kiệm thời gian 3.3 Các giải pháp điều kiện 3.3.1 Hồn thiện sách thuế Kiến nghị với Ngành thuế số nội dung như: Thứ nhất, thuế suất, xuất phát từ xu hướng cải cách thuế TNCN nước giới nhìn vào thực tế Việt Nam, biểu thuế có mức thuế suất cao bậc thuế nhiều Và thực tế cho thấy, mức thuế suất 35% khơng khuyến khích người có trình độ cao, làm hạn chế mong muốn làm giàu người dân Điều giảm tính cạnh tranh nội quốc tế thu hút nhà quản lý, nhà khoa học, nhân lực lao động có tay nghề Việt Nam làm việc Vì vậy, kiến nghị với Tổng cục Thuế (Bộ Tài Chính) thiết kế biểu thuế suất lũy tiến mới, giảm số bậc thuế suất (khoảng – bậc) điều chỉnh mức thuế suất 35% xuống Việc làm hụt thu khoản thuế khơng nhỏ, nhiên mở rộng khoản thu khác để bù đắp Hơn nữa, giảm thuế suất khuyến khích người dân lao động, sản xuất, thu hút người nước làm việc Việt Nam Thứ hai, cấp MST.Trong tương lai, sử dụng mã số công dân số nước áp dụng Mã số công dân sử dụng nhiều giao dịch khác MST, CMND, giấy phép lái xe,… Để làm điều này, cần tham khảo nước áp dụng thành công, từ xây dựng kế hoạch để tiến tới thay đổi, đảm bảo vừa giảm thời gian làm thủ tục hành chính, vừa bảo mật thơng tin cho người dân 3.3.2 Nâng cao trình độ cán thuế Trong giai đoạn hội nhập phát triển, để đáp ứng u cầu đòi hỏi cơng chứcthuế phải có trình độ chun mơn sâu lĩnh vực, có kiến thức tin học, 66 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp ngoạingữ Có khả giao tiếp giải công việc khoa học, hiệu quả.Muốn vậy,cần có chương trình, kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện để công chức thuế tiếp cậnhọc tập thường xuyên, liên tục Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo cán ngànhThuế đủ số lượng, đảm bảo chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cơng tác, góp phầngiảm tải khối lượng cơng việc cán thuế Cán phải bồi dưỡng, nângcao trình độ nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý thủ đoạn khai gian dối, trốnthuế TNCN từ tiến lương, tiền công Cụ thể số biện pháp sau: - Cần tăng kinh phí dành cho đào tạo để nâng cao hiệu đào tạo; - Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo chuyên sâu kiến thức thuế; - Tổ chức hội thảo trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ thuế; - Cử cán học nước để học tập kinh nghiệm quản lý nước bạn; - Nâng cao tỷ lệ tuyển dụng ngạch cơng chức có trình độ đại học trở lên, chútrọng đến trình độ tin học, ngoại ngữ, trình độ chun mơn tốt cán thi tuyểndụng công chức ngành thuế; - Cần trọng đào tạo đạo đức nghề nghiệp, kỹ giao tiếp, ứng xử cánbộ thuế Ngoài ra, nhằm hạn chế tiêu cực cán thuế, xây dựng đội ngũ cán thuếcần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vô tư cần thực số giải pháp sau: - Phân quyền hành cán thuế thành nhiều khâu; - Đảm bảo thu nhập cho cán thuế; - Có biện pháp xử lý nghiêm minh với cán thuế có biểu tiêu cực, đồngthời nêu gương, khen thưởng xứng đáng với cán thuế hồn thành tốt nhiệm vụcủa 3.3.3 Hiện đại hóa sở vật chất ngành thuế Về trang thiết bị Tiến hành mua sắm tài sản, đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách đại hóa quản lý thuế quản lý thu NSNN Ứng dụng công nghệ thông tin Thứ nhất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật mạng truyển thông: thực nâng cấp đường hạ tầng truyền thơng văn phòng để đảm bảo xử lý tập trung 67 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp ứng dụng Quản lý thuế, tập trung sở liệu, Triển khai chuyển đổi hệ thống mạng, máy chủ Thứ hai, đầu tư vào trang thiết bị CNTT, thiết bị phải đảm bảo làm việc tốt, đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng, xử lý công việc nhanh gọn Thứ ba, ứng dụng CNTT phục vụ quản lý thuế: sử dụng phần mềm quản lý liệu Thứ tư, ứng dụng CNTT phục vụ người dân DN: công khai mạng internet, phương tiện thông tin đại chúng phần mềm ứng dụng cho kê khai, toán thuế Thứ năm, xây dựng sở liệu tập trung NNT: sở liệu NNT phải đồng bộ, dễ dàng tra cứu cần thiết Thứ sáu, phát triển nguồn nhân lực CNTT: nguồn nhân lực CNTT cán làm việc phận CNTT, mà cán thuế cần năm kiến thức để áp dụng CNTT vào giải công việc, xây dựng tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương Các giải pháp triển khai thực cách nghiêm túc, toàn diện tạo hệ thống ứng dụng CNTT nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả; Cung cấp thông tin chủ yếu cho hệ thống kho sở liệu thống ngành Tài chính; kết nối mạng, tiến tới tích hợp thông tin liên quan với Bộ, ngành: Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên môi trường, Ngân hàng, Hải quan, Kho bạc, Thống kê,… 3.3.4 Cơ chế phối hợp trao đổi thông tin Đầy mạnh trao đổi thông tin nội ngành, cục thuế với chi cục, chi cục với nhau, cán ban ngành có liên quan.Đồng thời, cập nhật thay đổi sách thuế, thơng báo tới DN, đối tượng nộp thuế 3.3.5 Đầy mạnh tốn khơng dung tiền mặt, toán qua ngân hàng Tiếp tục thực ủy quyền thu chi nhánh ngân hàng với số lượng nhiều nữa; mở rộng hình thức thu thuế như: qua hệ thống máy tính ATM, eBanking, đại lý thuế… vậy, NNT không cần tới CQT để nộp mà thực chuyển tiền nơi đâu có đặt máy ATM, hay có mạng internet, … 68 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp 3.4 Một số giải pháp khác Một là, Chi cục nên cử cán thực kiểm tra đột xuất tình hình làm việc đội, tác phong làm việc, thái độ phục vụ NNT, phận thực công tác tiếp dân… Khiển trách, nhắc nhở kịp thời với cán chưa nhiệt tình, có thái độ chưa mực,… Nhờ đó, làm tăng tinh thần trách nhiệm cán bộ, đồng thời tạo niềm tin cho nhân dân, tránh có phản ứng tiêu cực dân Hai là, tổ chức thi đua nội Chi cục sang kiến biện pháp quản lý thuế nói chung, quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền cơng nói riêng Tun dương, trao thưởng với ý tưởng có hiệu quả, thực tế khả thi nhằm khuyến khích đưa sang kiến góp phần nâng cao hiệu quản lý thuế Ba là, thực phát phiếu khảo sát cho NNT đến làm thủ tục Chi cục, đối thoại mức độ hài lòng NNT cán thuế, với nội dung tuyên truyền Qua đó, đánh giá hiệu làm việc cán Chi cục, kết thực công tác quản lý Chi cục Từ đó, có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp 69 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp KẾT LUẬN Quản lý thuế thu nhập cá nhân nói chung, thuế TNCN từ tiền lương, tiền cơng nói riêng vấn đề quan trọng Nhà nước quản lý kinh tế Trước tình hình kinh tế giới nước diễn biến phức tạp việc cải cách, đổi sách, đại ngành thuế nhằm nâng cao hiệu quản lý thuế TNCN, giúp CQT dễ dàng thuận tiện hoạt động Qua q trình học tập Học viện Tài với thời gian thực tập Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, với kiến thức truyền đạt Học viện kiến thức thực tế nắm bắt qua nghiên cứu, tìm hiểu Chi cục, em hiểu tầm quan trọng cần thiết phải đưa giải pháp nhằm giải vấn đề tồn cơng tác quản lý thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công địa bàn quận Thanh Xuân Trong nghiên cứu, tìm hiểu em tiến hành thu thập, phân tích, đánh giá cách khách quan thành tích đạt vạch tồn công tác quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Chi cục Trên sở đó, em lựa chọn đưa số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý nguồn thu Tuy nhiên, giải pháp đưa theo quan điểm cá nhân em, khơng thể tránh khỏi sai sót, khiếm khuyết Vì em mong quan tâm, giúp đỡ, bổ sung Lãnh đạo Chi cục Thuế quận Thanh Xuân thầy cô Em xin chân thành cảm ơn giảng viên – TS Nguyễn Thị Minh Hằng cán Chi cục Thuế quận Thanh Xuân giúp em hoàn thành luận văn 70 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Thuế - Học viện Tài (xuất năm 2014), PGS.TS Nguyễn Thị Liên PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu chủ biên Giáo trình quản lý thuế - Học viện Tài (xuất năm 2010), PGS.TS Lê Xuân Trường chủ biên Giáo trình Thuế thu nhập – Học viện Tài (xuất năm 2010), PGS.TS Nguyễn Thị Liên chủ biên Báo cáo tổng kết công tác Thuế Chi cục Thuế quận Thanh Xuân năm 2014, 2015, 2016 Báo cáo Kinh nghiệm cải cách thuế thu nhập cá nhân số nước giới Bộ Tài Các văn luật: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13; Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 thông tư hướng dẫn Lưu Thị Thu Hà (2011), Hoàn thiện quản lý thuế TNCN Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ kinh tế Học viện Tài chính, Hà Nội Nguyễn Thị Nụ (2013) Giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế TNCN địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Tiến Anh (2011) Quản lý thuế TNCN Cục thuế thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ kinh tế Học viện Tài chính, Hà Nội 10 Quốc hội (2007), Luật thuế TNCN, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 11 Quốc hội (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TNCN, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4, số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 12 Tơ Hồng (2011), Quản lý thuế TNCN tính tuân thủ người nộp thuế địa bàn thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ kinh tế Học viện Tài chính, Hà Nội 13 Tổng cục Thuế (2010) Quyết định số 503/QĐTCT ngày 29/03/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục thuế 14 Website: - tapchithue.com.vn: Tạp chí Thuế nhà nước 71 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp - gdt.gov.vn: Tổng cục thuế - hanoi.gdt.gov.vn: Cục thuế TP Hà Nội - gso.gov.vn: Tổng cục thống kê - tapchitaichinh.vn: Tạp chí Tài (Báo điện tử) - baodientu.chinhphu.vn: Báo điện tử Chính phủ 72 SV: Nguyễn Thị Hồng Lớp: CQ51/02.02 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Chức vụ: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Khóa:……………………………Lớp: Đề tài: Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm Về kiến thức chuyên môn ĐƠN VỊ XÁC NHẬN ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên giảng viên hướng dẫn khoa học: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Khóa: ……………………… Lớp: Đề tài: Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 20… Điểm: Bằng số:……………………… Bằng chữ:…………………… ……………………………………… NGƯỜI NHẬN XÉT NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Khóa: ……………………… Lớp: Đề tài: Nội dung nhận xét: Hà Nội, ngày tháng năm 20… Điểm: Bằng số:……………………… Bằng chữ:…………………… ……………………………………… NGƯỜI NHẬN XÉT (Ký tên) ... giá thực trạng quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công chi cục Thuế Thanh Xuân –Hà Nội, từ đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Phạm vi nghiên... thuế TNCN quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công thời gian qua chi cục Thuế Thanh Xuân – Hà Nội Chương 3: Một số giải. .. Khoản thuế TNCN từ tiền lương, tiền công mảng nằm thuế TNCN Mà khoản thu từ tiền lương, tiền công ngày chi m tỷ trọng cao tổng thu thuế TNCN Chính vậy, cần thiết tăng cường quản lý thuế TNCN từ tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: 42 giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tại chi cục thuế thanh xuân –hà nội , 42 giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tại chi cục thuế thanh xuân –hà nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn