38 thực hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại công ty TNHH emivest việt nam chi nhánh hà nội

79 1 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Nguyễn Thị Hồng Thu Lơp: LC18/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết cùa đề tài Nền kinh tế đất nước bước vào thời đại mới, thời đại công nghiệp hóa đại hóa Đất nước phát triển kinh tế nước để hòa nhập vào kinh tế giới đứng vững thị trường đòi hỏi doanh nghiệp nước phải ln động, sáng tạo Bên cạnh cần có đổi chất lượng số lượng Đồng thời nâng cao biện pháp quản lý điều hành sản xuất kinh doanh cho thích hợp với doanh nghiệp mục tiêu đòi hỏi người lao động xã hội Cho đến năm gần hàng loạt doanh nghiệp đời với loại hình sản xuất kinh doanh phương thức sản xuất tiên tiến đem lại hiệu đáng kể cho kinh tế nước nhà Trong kinh doanh muốn đạt hiệu kinh tế cao Doanh Nghiệp phải ln cải cách chuyển đổi cấu sản xuất để phù hợp với hoàn cảnh xã hội nhu cầu người dân Nền kinh tế vào thời đại Công Nghiệp Hóa máy móc sử dụng cách triệt để nhằm mục đích giảm bớt việc sử dụng sức lao động người, khơng có ý nghĩa không cần đến sức lao động thủ công người Máy móc dù có đại đến đâu thiếu bàn tay khéo léo óc sáng tạo người khơng thể tạo sản phẩm tối ưu để đáp ứng nhu cầu thị trường nước thị trường giới Như muốn có lực lượng lao động siêng năng, sáng tạo Doanh Nghiệp phải cung ứng đầy đủ lợi ích cho họ Nước ta nước có kinh tế phát triển đời Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp sống người dân ngày cải thiện nâng cao nhu cầu sinh hoạt ngày khác Để đảm bảo nhu cầu sống người dân cao mức thu nhập bình quân họ cần ổn định phù hợp với việc chi tiêu sống Chính Doanh Nghiệp cần phải có phận kế tốn chun phụ trách quản lý tiền lương đáp ứng nhu cầu cần thiết người lao động Tiền lương có ý nghĩa quan trọng người lao động phần cơng sức mà họ bỏ để đạt thành lao động Tiền lương thích hợp có tác dụng tích cực công việc Một công dân làm việc với mức lương thấp không đủ cho nhu cầu đời sống gia đình làm việc mà khơng mang lại hiệu cao sản xuất Nhưng ngược lại người công nhân trả với mức lương thích hợp họ hăng say làm việc chắn suất lao động khơng ngừng tăng lên Điều chứng tỏ tiền lương động lực thúc đẩy người làm việc hăng say hơn, không ngừng sáng tạo, nâng cao suất họ thấy tiền lương phù hợp xứng đáng với công sức lao động mà họ bỏ Tiền lương thích hợp đòn bẩy kinh tế hữu hiệu kích thích tăng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động, tăng lợi nhuận cho Doanh Nghiệp,…thúc dẩy Doanh Nghiệp phát triển vươn lên không ngừng Người cơng dân ln có việc làm đảm bảo đời sống sinh hoạt ngày Nhận thức tầm quan trọng kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, em định chọn đề tài: “Thực Hành Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương” Cơng ty TNHH Emivest Việt Nam chi nhánh Hà Nội Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài tập trung tìm hiểu nhiệm vụ, quy trình kế tốn tiền lương khoản phải trích theo lương trính tự ghi chép vào sổ sách kế tốn cơng ty Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương khoản phải trích theo lương dựa vào hiểu biết kiến thức học Từ rút nhận xét, kết luận lý thuyết thực tế công tác kế toán Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: + Nghiên cứu cách tính lương khoản trích theo lương doanh nghiệp + Nghiên cứu thực hành kế tốn tiền lương khoản trích theo lương - Phạm vi thời gian: nghiên cứu chứng từ, số liệu doanh nghiệp năm 2009 - Phạm vi không gian: Công ty TNHH Emivest Việt Nam chi nhánh Hà Nội Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết tiền lương, kế toán tiền lương khoản trích theo lương - Nghiên cứu thực tế phương pháp tính lương, thực hành kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Phương pháp thu thập số liệu thực tiễn Công ty TNHH Emivest Việt Nam chi nhánh Hà Nội Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Ngồi đề tài sử dụng phương pháp khác như: phương pháp thống kê kinh tế, phân tích xử lý số liệu, phương pháp so sánh Kết cấu đề tài: Kết cấu báo cáo tốt nghiệp bao gồm chương: Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Chương II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY EMIVEST VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH EMIVEST CHI NHÁNH CHĂN NUÔI HÀ NỘI CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Khái niệm tiền lương: Kế tốn cơng cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý xuất với hình thành đời sống lồi người Theo quy định tái sản xuất doanh nghiệp cộng nghiệp bao gồm trình sản xuất- phân phối tiêu thụ, giai đoạn diễn cách Sau kết thúc trình sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp đưa sản phẩm sản xuất thị trường tiêu thụ, nghĩa thực giá trị giá trị sử dụng sản phẩm Trong chế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, sống sản phẩm tồn tại, phát triển doanh nghiệp Việc bán sản phẩm yếu tố khách quan khơng định tồn trình sản xuất doanh nghiệp mà đảm bảo đời sống cho cơng nhân, người lao động sản xuất sản phẩm Tiền lương phạm trù kinh tế phức tạp mang tính lịch sử trị có ý nghĩa xã hội to lớn Nhưng ngược lại thân tiền lương chịu tác động mạnh mẽ xã hội, tư tưởng trị Cụ thể xã hội tư chủ nghĩa tiền lương biểu tiền sức lao động, giá sức lao động biểu bên sức lao động, Còn xã hội chủ nghĩa tiền lương giá trị phần vật chất tổng sản phẩm xã hội dùng để phân phối cho người lao động theo nguyên tắc làm theo lực, hưởng theo lao động Tiền lương mang ý nghĩa tích cực tạo công phân phối thu nhập quốc dân 1.1.2 Ý nghĩa việc quản lý lao động tiền lương khoản trích theo lương Lao động hoạt động người sử dụng tư liệu sản xuất tác động vào môi trường tạo sản phẩm, hàng hố hợc đem lại hiệu cơng tác quản lý Trong lao động, người lao động( công nhân, viên chức) co vai trò quan trọng Họ người trực tiếp tham gia vào quản lý hoạt động kinh doanh gián tiếp tham giam vào trình tạo sản phẩm hàng hố cung cấp cho tiêu dùng xã hội Phân loại lao động: - Lao động trực tiếp: Là công nhân điều khiển máy móc thiết bị làm sản phẩm cơng nhân tiện, nguội , bào, khoan công ty khí chế tạo Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Lao động gián tiếp: Là nhân viên quản lý phục vụ có tính chất chung doanh nghiệp nhân viên phân xưởng, nhân viên phòng ban doanh nghiệp kế tốn, thống kê, tổ chức nhân * Ý nghĩa việc quản lý lao động : Mỗi có hoạt động lao động người diễn ra, doanh nghiệp loại nguyên vật liệu, hao mòn cơng cụ dụng cụ cho q trình sản xuất thù lao trả cho người lao động ( gọi chung chi phí ) Chi phí lao động ba yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm doanh nghiệp làm Chi phí lao động cao hay thâpsex ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm Vì muốn quản lý tốt chi phí sản xuất, trước hết cần quản lý chặt chẽ khoản chi cho lao động phải quản lý từ tiền lương thông qua hai tiêu số lượng chất lượng lao động 1.1.3 Khái niệm, ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương 1.1.3.1 Khái niệm tiền lương khoản trích theo lương a1) Khái niệm tiền lương Theo quan niệm Mác: Tiền lương biểu sống tiền giá trị sức lao động Theo quan niệm nhà kinh tế học đại: Tiền lương giá lao động, xác định quan hệ cung cầu thị trường lao động Ở Việt nam thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, tiền lương hiểu phận thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động tất yếu Nhà nước phân phối cho cơng nhân viên chức hình thức tiền tệ, phù hợp với quy luật phân phối theo lao động Hiện theo Điều 55 - Bộ Luật Lao Động Việt Nam quy định tiền lương người lao động hai bên thoả thuận hợp đồng lao động trả theo suất lao động, chất lượng hiệu công việc Tiền lương phận sản phẩm xã hội biểu tiền trả cho người lao động dựa số lượng chất lượng lao động người dùng để bù đắp lại hao phí lao động người dùng để bù đắp lại Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp hao phí lao động họ vấn đề thiết thực cán công nhân viên.Tiền lương quy định cách đắn, yếu tố kích thích sản xuất mạnh mẽ, kích thích người lao động sức sản xuất làm việc, nâng cao trình độ tay nghề, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao suất lao động Người lao động sau sử dụng sức lao động tạo sản phẩm trả số tiền công định Xét tượng ta thấy sức lao động đem trao đổi để lấy tiền cơng Vậy coi sức lao động hàng hoá, loại hàng hoá đặc biệt Và tiền lương giá hàng hố đặc biệt đó, hàng hố sức lao động Vì hàng hố sức lao động cần đem trao đổi thị trường lao động sở thoả thuận người mua với người bán, chịu tác động quy luật giá trị, quy luật cung cầu Do giá sức lao động biến đổi theo giá yếu tố cấu thành quan hệ cung cầu lao động Như coi tiền công giá trị lao động giá hình thành sở thoả thuận người lao động người sử dụng lao động Giá sức lao động hay tiền cơng tăng giảm phụ thuộc vào cung cầu hàng hoá sức lao động Như giá tiền công thường xuyên biến động phải xoay quanh giá trị sức lao động cung loại hàng hố thơng thường khác, đòi hỏi cách khách quan u cầu tính đúng, tính đủ giá trị Mặt khác giá tiền cơng có biến động phải đảm bảo mức sống tối thiểu để người lao động tồn tiếp tục lao động a2) Khái niệm BHXH, BHYT, KPCĐ Gắn chặt với tiền lương khoản trích theo lương gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn Đây quỹ xã hội thể quan tâm toàn xã hội người lao động Trong trường hợp người lao động tạm thời hay vĩnh viễn sức lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn nhằm giảm bớt khó khăn sống, khoản trợ cấp nhằm giảm bớt khó khăn hay tử tuất Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp hưởng khoản trợ cấp nhằm giảm bớt khó khăn sống, khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội BHXH khoản tính vào chi phí để hình thành lên quỹ BHXH, sử dụng để chi trả cho người lao động trường hợp tạm thời hay vĩnh viễn sức lao động Khoản chi trợ cấp BHXH cho người lao động bị ốm đau, thai sản, nạn lao động tính sở lương, chất lượng lao động thời gian mà người lao động cống hiến cho xã hội trước Nhằm xã hội hố việc khám chữa bệnh, người lao động hưởng chế độ khám chữa bệnh không tiền bao gồm khoản chi viện phí, thuốc men, bị ốm đau Điều kiện để người lao động khám chữa bệnh không tiền người lao động phải có thẻ bao hiểm y tế.Thẻ BHYT mua từ tiền trích BHYT Đây chế độ chăm sóc sức khoẻ cho người lao động Ngoài để phục vụ cho hoạt động tổ chức cơng đồn thành lập theo luật cơng đồn, doanh nghiệp phải trích theo tỷ lệ quy định tiền lương phải trả tính vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ KPCĐ khoản trích nộp sử dụng với mục đích cho hoạt động tổ chức cơng đồn đảm bảo quyền lợi ích đáng cho người lao động 1.1.3.2 Ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương Tiền lương yếu tố để quyêt định thu nhập tăng hay giảm người lao động, định mức sống vật chất người lao động làm cơng ăn lương doanh nghiệp Vì để trả lương cách cơng xác, đảm bảo quyền lợi cho người lao động tạo kích thích, quan tâm đắn người lao động đến kết cuối doanh nghiệp Có thể nói hạch tốn xác đắn tiền lương đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích nhân tố tích cực người, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm nhiệt tình người lao động tạo thành động lực quan trọng phát triển kinh tế Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Mặt khác, tiền lương chi phí doanh nghiệp lại chi phí chiếm tỉ lệ đáng kể Mục tiêu doanh nghiệp tối thiểu hố chi phí, tối đa hố lợi nhuận bên cạnh phải ý đến quyền lợi người lao động Do làm cách để vừa đảm bảo quyền lợi người lao động vừa đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp Đó vấn đề nan giải doanh nghiệp Vì hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương khơng có ý nghĩa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người lao động mà có ý nghĩa giúp nhà quản lý sử dụng quỹ tiền lương có hiệu tức hợp lý hố chi phí giúp doanh nghiệp làm ăn có lãi Cung cấp thơng tin đâỳ đủ xác tiền lương doanh nghiệp, để từ doanh nghiệp có điều chỉnh kịp thời, hợp lý cho kì doanh thu Tiền lương khoản trích theo lương nguồn thu nhập chính, thường xuyên người lao động, đảm bảo tái sản xuất mở rộng sức lao động, kích thích lao động làm việc hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương hạch tốn hợp lý cơng xác Ngồi tiền lương người lao động trợ cấp khoản phụ cấp, trợ cấp BHXH, BHYT khoản góp phần trợ giúp, động viên người lao động tăng thêm cho họ trường hợp khó khăn tạm thời vĩnh viễn sức lao động 1.1.4 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ KPCĐ a) Quỹ tiền lương Quỹ tiền lương doanh nghiệp toàn tiền lương doanh nghiệp trả cho tất loại lao động thuộc doanh nghiệp quảnlý sử dụng Thành phần quỹ lương bao gồm khoản chủ yếu tiền lương trả cho người lao động thời gian thực tế làm việc ( theo thời gian, theo sản phẩm ) Trong quan hệ với trình sản xuất kinh doanh, kế tốn phân loại quỹ tiền lương doanh nghiệp thành hai loại bản: Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Bảng 2.9: Bảng tổng hợp tiền lương tháng 1/2010 Đơn vị: Công ty TNHH Emivest Hà Nội Địa chỉ: Lô 27 – Lk8 – Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội BẢNG TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG THÁNG NĂM 2010 Đvt: đồng Tên phận Tổng số tiền 1.Lương CNTT sản xuất 2.Lương BP chăn nuôi Lương BP thị trường 4.Lương BP văn phòng 5.Lương CN th ngồi Cộng 41.262.000 27.494.000 27.003.000 72.270.000 3.492.000 171.521.000 Các khoản phải trừ Thực BHXH BHYT BHTN lĩnh (6%) (1,5%) (1%) 1.503.840 375.960 250.640 39.132.000 772.980 193.245 128.830 26.402.000 598.000 149.000 99.000 26.157.000 2.157.090 539.273 359.515 69.216.000 * * * 3.492.000 5.026.400 1.256.600 839.000 164.399.000 Ngày 31 tháng 01 năm 2016 Giám đốc Kế tốn trưởng Phòng TC- L ĐTL (ký) (ký) (ký) CƠNG TY TNHH Emivest Hà Nội 02-TT Lơ 27 – Lk8 – Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội số 15/2006/QĐ-BTC Mẫu (Ban hành theo QĐ Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Liên số: PHIẾU CHI TIỀN MẶT Ngày: 28/02/2016 Quyển số: Số phiếu: 1631 Tài khoản: 111 160.907.000 Tài khoản đ/ư: 3341 160.907.000 Họ vàTY tên người nhận Nguyễn Thị Thúy Hà CÔNG TNHH Emivest Hàtiền: Nội Mẫu 02-TT vị: Đơn 13NM0050 - Nguyễn Thị Thúy Hà Lô 27 – Lk8 – Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội (Ban hành theo QĐ số Địa chỉ: Thủ quỷ - TCHC - Công ty CBTAGS Thiên Lộc 15/2006/QĐ-BTC Lý chi: Chi lương tháng 01/2010 Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Liên số: Số tiền: 160.907.000 VND Viết chữ: Một trăm sáu mươi triệu chín trăm linh bảy PHIẾU CHI TIỀN MẶT Quyển số: nghàn đồng chẵn Ngày: 31/01/2016 Số phiếu: 154 Kèm theo: chứng từ gốc Số chứng từ gốc: Tài khoản: Ngày 28 111 3.492.000 Tài tháng 02 năm2016 3.492.000 Kế toán khoản đ/ư: 3348 Thủ quỹ Người lập Họ tên người trưởng nhận tiền: Nguyễn Thị Thúy phiếu Hà Giám đốc Người nhận tiền Đơn vị: 01/2010 cho công nhân13NM0050 Nguyễn Thị Thúy Hà- 3.492.000 (Chi lương công ty:- 171.521.000 - 7.122.000 Địa chỉ: Thủ quỷ - TCHC - Công ty CBTAGS Thiên Lộc 160.907.000) Lý chi: Chi lương thuê=ngoài Số tiền: 3.492.000 VND Viết chữ: Ba triệu bốn trăm chín mươi hai nghàn đồng chẵn Kèm theo: chứng từ gốc Số chứng từ gốc: Ngày 31 tháng 01năm 2016 Giám đốc Kế toán Thủ quỹ Người lập Người nhận Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.3.3 Tổ chức hạch toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương Hạch tốn tổng hợp sở cung cấp thơng tin kinh tế để tìm quy luật phát triển kinh doanh Do hạch tốn tổng hợp q trình tính tốn phân loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoàn thành để tổng hợp tiêu kinh tế ghi vào sổ kế toán Đồng thời hạch tốn tổng hợp xác, kịp thời để giúp cho việc phân tích thực kế hoạch tiền lương tốt Sau xử lý, kiểm tra số liệu bảng toán lương, kế toán tiền lương vào để tiến hành định khoản tổng hợp số liệu 2.3.3.1 Nhiệm vụ hạch toán tổng hợp + Phản ánh xác, đầy đủ kịp thời tình hình thực kế hoạch công ty, kế hoạch tiền lương có liên quan đến tài cơng ty đến tài người lao động đến tích luỹ vốn cho nhà nước + Phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ khâu hoạch toán ban đầu chứng từ luân chuyển, từ xác định quỹ lương, BHXH để kế tốn tiến hành phân bổ cho tồn cơng ty Chú ý: KPCĐ nộp cho cấp 1,45% 0,55% công ty giữ lại để làm quỹ hoạt động cơng đồn Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.3.3.2 Quy trình vào sổ kế tốn Cuối tháng kế toán vào chứng từ tiền lương chứng từ liên quan đưa vào phần hành kế tốn.Tư phần mềm kế tốn tự động xữ lý số liệu phân bổ vào sổ nhật ký chung, sổ tài khoản liên quan Màn hình tiền lương Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Trình tự hạch tốn khoản BHYT, BHXH,KPCĐ sau : Bảng 2.1: Sổ nhật ký chung Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp TỔNG CƠNG TY TNHH EMIVEST VIET NAM Đơn vị báo cáo: CÔNG TY TNHH EMIVEST CHI NHÁNH CHĂN NUÔI TẠI HÀ NỘI Địa chỉ: Lô 27 – Lk – Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội Mẫu số S03a - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày:01/01/2016 đến ngày 31/01/2016 Trang 150,151 Ngày ghi Chứng từ Số Ngày Đã Diễn giải Ghi sổ hiệu tháng sổ 31/01 12 31/01 Phải trả CNV công ty 31/01 12 31/01 Lương CNTT 31/01 12 31/01 Lương công nhân phân xưởng 31/01 12 31/01 Lương nhân viên văn phòng 31/01 12 31/01 Lương nhân viên thị trường 31/01 12 31/01 Lương công nhân thuê 31/01 12 31/01 Phải trả lao động khác 31/01 12 31/01 Chi phí nhân viên văn phòng 31/01 12 31/01 Kinh phí cơng đồn 31/01 12 31/01 Bảo hiểm xã hội 31/01 12 31/01 Bảo hiểm y tế 31/01 12 31/01 Bảo hiểm thất nghiệp 31/01 12 31/01 Các khoản trừ vào lương 31/01 12 31/01 Trích BHXH 31/01 12 31/01 Trích BHYT 31/01 12 31/01 Trích BHTN … … … ………………… 30/01 12 31/01 Chi phí nhân viên thị trường 31/01 12 31/01 Kinh phí cơng đồn 31/01 12 31/01 Bảo hiểm xã hội 31/01 12 31/01 Bảo hiểm y tế 31/01 12 31/01 Bảo hiểm thất nghiệp Tổng Đvt: đồng Số phát sinh Số hiệu TK Nợ 3341 622113 627113 642113 641113 622113 3348 642113 3382 3383 3384 3383 3341 3383 3384 3383 627113 3382 3383 3384 3383 Có 168.029.000 41.262.000 27.494.000 72.270.000 27.003.000 3.492.000 3.492.000 7.909.000 719.030 5.752.240 1.078.545 359.515 7.122.000 5.026.400 1.256.600 839.000 …… ……… 2.191.000 197.103.000 199.000 1.594.000 299.000 99.000 197.103.000 Ngày… tháng… năm… Người lập phiếu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký,họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Bảng 2.3: Sổ tài khoản 334 TỔNG CÔNG TY TNHH EMIVEST VIET NAM Mẫu số S03b DN Đơn vị báo cáo: CÔNG TY TNHH EMIVEST CHI NHÁNH CHĂN NUÔI TẠI HÀ NỘI (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: Lô 27 – Lk – Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN TK 334- Phải trả người lao động Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/01/2016 Đvt: đồng Chứng từ Ngày Số Diễn giãi TK Đ/Ư Số phát sinh Nợ Có Học viện Tài 31/0 31/0 31/0 31/0 31/0 31/0 31/0 31/0 Luận văn tốt nghiệp 12 Số dư đầu kỳ Số phát sinh Lương phận văn phòng 12 Lương phận phận xưởng 12 Lương CN SXTT 12 Lương phận thị trường 12 Lương cơng nhân thu ngồi 12 BHXH trừ vào lương 12 BHYT trừ vào lương 12 BHTN trừ vao lương 137.757.000 72.270.000 642113 27.494.000 627113 41.262.000 622113 27.003.000 641113 3.492.000 622113 5.026.400 3383 1.256.600 3384 839.000 3383 Tổng phát sinh Số dư cuối kỳ 7.122.000 171.521.000 302.156.000 Ngày…tháng…năm… Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Nguyễn Ngọc Yến Bảng 2.4: Sổ tài khoản 3382 TỔNG CÔNG TY TNHH EMIVEST VIET NAM Mẫu số S03b DN Đơn vị báo cáo: CÔNG TY TNHH EMIVEST CHI NHÁNH CHĂN NI TẠI HÀ NỘI Địa chỉ: Lơ 27 – Lk – Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN TK 3382 - Kinh Phí Cơng Đồn Từ ngày:01/01/2010 đến ngày 31/01/2016 Đvt: đồng Chứng từ Ngày Số Diễn giãi Số dư đầu kỳ Số phát sinh TK Đ/Ư Số phát sinh Nợ Có 5.137.100 Học viện Tài 31/0 31/0 31/0 31/0 31/0 Luận văn tốt nghiệp 12 Thanh tốn kinh phí cơng đồn q 4/09 12 Trích KPCĐ cho BP văn phòng 12 Trích KPCĐ cho BP phân xưởng 12 Trích KPCĐ cho BP CNTT 12 Nộp KPCĐ cho BP thị trường 5.137.100 1111 719.030 642113 257.660 627113 501.280 622113 199.000 641113 Tổng số phát sinh Số dư cuối kỳ 5.137.100 1.677.970 1.677.970 Ngày…tháng…năm… Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Nguyễn Ngọc Yến Bảng 2.5: Sổ tài khoản 3383 TỔNG CÔNG TNHH EMIVEST VIET NAM Mẫu số S03b - DN Đơn vị báo cáo: CÔNG TY TNHH EMIVEST CHI NHÁNH CHĂN NUÔI TẠI HÀ NỘI (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: Lô 27 – Lk – Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN TK 3383 - Bảo hiểm xã hội,BHTN Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày:31/01/2016 Đvt: đồng Chứng từ Ngày Số 31/01 31/01 31/01 12 12 12 Diễn giãi Số dư đầu kỳ Số phát sinh Trích BHXH cho BP văn phòng Trích BHXH cho BP phân xưởng Trích BHXH cho BP CNTT TK Đ/Ư 642113 627113 622113 Số phát sinh Nợ Có 56.495.371 5.752.240 2.061.280 4.010.240 Học viện Tài 31/01 31/01 31/01 31/01 31/01 31/01 31/01 12 12 12 12 12 12 12 Luận văn tốt nghiệp Trích BHXH cho BP thị trường Trích BHTN cho BP văn phòng Trích BHTN cho BP phân xưởng Trích BHTN cho BP CNTT Trích BHTN cho BP thị trường BHXH CNV phải nộp BHTN CNV phải nộp Tổng số phát sinh Số dư cuối kỳ 641113 642113 627113 622113 64113 3341 3341 1.594.000 359.515 128.830 250.640 99.645 5.026.400 839.000 20.121.790 76.617.161 Ngày…tháng…năm… Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Nguyễn Ngọc Yến Bảng 2.6: Sổ tài khoản 3384 TỔNG CÔNG TY TNHH EMIVEST VIET NAM Mẫu số S03b- DN Đơn vị báo cáo: CÔNG TY TNHH EMIVEST CHI NHÁNH CHĂN NUÔI TẠI HÀ NỘI (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: Lô 27 – Lk – Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN TK 3384 - Bảo Hiểm Y Tế Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày:31/01/2016 Đvt: đồng Chứng từ Ngày Số 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 Diễn giãi TK Đ/Ư Số dư đầu kỳ Số phát sinh 207 Trích BHYT cho BP văn phòng 642113 207 Trích BHYT cho BP phân xưởng 627113 207 Trích BHYT cho CNTT sản xuất 622113 207 Trích BHYT cho BP thị trường 641113 207 BHYT CNV phải nộp Tổng số phát sinh Số dư cuối kỳ Số phát sinh Nợ Có 7.703.529 1.078.545 386.490 751.920 299.000 3341 1.256.600 3.772.555 11.476.084 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Ngày…tháng…năm… Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Nguyễn Ngọc Yến CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH EMIVEST CHI NHÁNH CHĂN NUÔI HÀ NỘI 3.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Emivest chi nhánh chăn nuôi Hà Nội 3.1.1 Nhận xét công tác quản lý sử dụng lao động Trong điều kiện kinh tế nước ta nay, doanh nghiệp việc quản lý hợp lý nguồn lao động có ý nghĩa vô to lớn Giải đắn mối quan hệ người lao động với tư liệu lao động, mơi trường lao động góp phần tăng suất lao động mang lại hiệu lớn cho doanh nghiệp Thấy tầm quan trọng công tác quản lý lao động Công ty cố gắng ngày hồn thiện cơng tác quản lý lao động cho hợp lý 3.1.2 Tình hình tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương cơng ty 3.1.2.1 Ưu điểm: Cơng ty TNHH Emivest Hà Nội cơng ty có tư cách pháp nhân đầy đủ mở tài khoản ngân hàng sử dụng dấu riêng chịu quản lý trực tiếp Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội Công ty thành lập năm 2007 hoạt động với tinh thần tự cường, chủ động sáng tạo phấn Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp đấu cố gắng lỗ lực CBCNV công ty Công ty ngày khẳng định vị trí nhiều cơng trình có giá trị thực sản xuất Có kết đó, ban lãnh đạo tồn thể CBCNV cơng ty nhận thức đắn quy luật vận động kinh tế thị trường từ rút tiền lương thước đo hiệu sản xuất kinh doanh Chính vậy, Việc bố trí xếp lao động hợp lý tính tốn phải trả cơng cho người lao động cách thoả đáng góp phần nâng cao lực sản xuất, tiết kiệm hao phí lao động từ mang lại hiệu lớn cho doanh nghiệp Do việc tính tốn chi trả lương cho người lao động yếu tố mà ban giám đốc luôn coi trọng Là Cơng ty ngồi quốc doanh, hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất theo quy mô vừa nhỏ nên Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn tập trung tức tồn Cơng ty có phòng kế tốn hạch tốn chung Các chứng từ sử dụng q trình hạch tốn ban đầu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ kinh tế phát sinh sơ sổ pháp lý nghiệp vụ Các chứng từ sử dung mẫu tài chính, thơng tin kinh tế nội dung nghiệp vụ Kinh tế phát sinh ghi đày đủ, xác vào chứng từ, chứng từ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, điều chỉnh xử lý kịp thời Đối với công tác hạch tốn tổng hợp: Cơng ty áp dụng theo chế độ kế tốn tài ban hành để phù hợp với tình hình đặc điểm cơng ty, kế tốn mở tài khoản cấp 2, cấp nhằm phản ánh cách chi tiết hơn, cụ thể hơn, tình hình biến động tài khoản giúp cho kế toán thuận tiện cho việc nghi chép cách đơn giản, rõ ràng mang tính thiết thực, giảm nhẹ phần viêc kế toán, chánh chồng chéo, việc ghi chép kế toán Cơng tác hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương ln hồn thành Các chế độ lương, thưởng, phu cấp nhà nước ln thực đầy đủ xác Cơng việc tổ chức tính lương tốn lương làm tốt, với hệ thống sổ sách đầy đủ, hoàn thiện với việc nghi chép số liệu chung thực khách quan theo quy định nhà nước Hệ thống sổ sách chứng từ ban đàu tiền lương ban đầu tiền lương phản ánh đầy đử số lượng chất lượng Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Về việc tổ chức tính lương tốn lương cơng ty ln nhận thức chi phí nhân cơng ba khoản mục chủ yếu cấu thành lên giá thành sản phẩm lên kế tốn tiền lương ln ý thức trách nhiệm tính đúng, tính đủ kịp thời lương cho cán cơng nhân viên Ngồi cơng ty khuyến khích cơng nhân hồn thành tốt cơng việc cách tăng tiền thưởng, bồi dưỡng Về quỹ lương khoản trích : Ngay từ đầu cơng ty xây dựng quỹ tiền lương để trả CBCNV, hàng năm vào kết hoạt động năm, mức lợi nhuận năm trước để xây dựng mức lương cho năm Công ty tiến hành quỹ theo quy định, quỹ tiền thưởng lên tiền lương CBCNV ngày cao Chế độ BHXH, BHYT cơng ty đóng đầy đủ cho CBCNV cơng ty theo quy đinh 3.1.2.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm cơng tác tiền lương hạch tốn khoản trích theo lương kế tốn tiền lương khơng tránh khỏi sai sót đội ngũ cán hạn chế mặt số lượng, phải kiêm nhiệm phần hành khác nhau, điều dẫn đến tình trạng số phần việc kế tốn làm tắt phản ánh chưa với u cầu cơng tác, bên cạnh hạn chế như: - Về quản lý lao động: Việc phân loại lao động công ty tiến hành hiệu lại không cao, phân loại chưa rõ ràng, quản lý chưa chặt chẽ CNV sở phụ dám sát hay cơng trình - Về việc tính lương: Mặc dù áp dụng hệ thống lương thời gian theo quy định mức lương theo ban giám đốc định nên mang tính chủ quan Trong hạch tốn lương cơng nhân làm vào ngày nghỉ, ngày lễ hạch toán ngày cơng bình thường chưa hợp lý Ngồi khơng trích trước tiền lương nghỉ phép cho CBCNV kỳ 3.2 Lý hoàn thiện Trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH Emivest Hà Nội em nhận thấy công tác kế toán vào nề nếp đảm bảo tuân thủ theo kế toán nhà nước tài ban hành, phù hợp với điều kiện thực tế công ty Đồng thời đáp Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp ứng nhu cầu quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty quản lý Xác định kết sản xuất kinh doanh thời kỳ, thực đúng, thực đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước Với tinh thần trách nhiệm khả thích ứng, đảm baỏ q trình hạch tốn kịp thời nộp báo cáo thời hạn quy định Trên mặt tích cực mà cơng ty đạt cần tiếp tục hoàn thiện phát huy Bên cạnh mặt tích cực nêu q trình kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty không tránh khỏi tồn tại, vấn đề chưa hoàn toàn hợp lý chưa thật tối ưu Thời gian thực tập ngắn giúp em tìm hiểu tình hình thực tế cơng ty mạnh dạn đưa số ý kiến, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiên lương khoản trích theo lương cơng ty 3.3 Ý kiến đề xuất hồn thiện - Cơng tác tổ chức quản lý lao động - Kế toán chi tiết tiền lương 3.4 Điều kiện thực 3.4.1 Quản lý lao động Tổ chức bố trí lại lao động cho phù hợp với nôi dung công việc quy trình cơng nghệ để tận dụng triệt để khả lao động phân phối tiền lương theo hiệu đóng góp lao động Để thuận lơi cho việc quản lý hạch tốn, cơng ty cần tiến hành phân loại lao động xếp lao động vào nhóm khác theo đặc trưng riêng, áp dụng hình thức sau: - Phân loại theo thời gian lao động - Phân loại theo mối quan hệ với trình sản xuất - Phân loại theo chức lao động 3.4.2 Tổ chức tiền lương khoản trích - Thực trích trước tiền lương nghỉ phép - Sổ sách kế toán tiền lương + Sổ chi tiết TK 334 nên tách loại lao động để dễ theo dõi hạch toán Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Tiến hành trích tiền lương nghỉ phép để đảm bảo đời sống công nhân viên vừa tránh cho công ty khoản phát sinh đột biến ảnh hưởng đến kế kinh doanh 3.5 Hiệu việc thực ý kiến hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Những ý kiến phương hướng khác phục hạn chế công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương mà em trình bày đem lại hiệu thiết thực cụ thể là: - Việc phân loại lao động sếp lao động vào nhóm khác theo đặc trưng định + Phân loại theo theo thời gian lao động giúp cho doanh nghiệp nắm tổng số lao động từ có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng huy động cần thiết Đồng thời xác định nghĩa vụ nhà nước xác + Phân loại theo quan hệ với trình sản xuất cách phân loại giúp cơng ty đánh gia tính hợp lý lao động từ có biện pháp tổ chức bố trí lao động cho phù hợp + Phân loại theo chức lao động có tác dụng cho việc tổng hợp tập hợp chi phí lao động kịp thời xác, phân định chi phí sản phẩm chi phí thời kì Như hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương yêu cầu thiết yếu điều kiện kinh tế thị trườngb Song việc vận dụng sáng tạo sổ sách kế tốn cho phù hợp với điều kiện thực tế cơng ty phải đảm bảo không vượt giới hạn cho phép chế độ kế toán hành vừa toạ điều kiện thuận lợi cho công ty, vừa đáp ứng nhu cầu tra cần thiết quan chức Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Để xây dựng phát triển sản xuất hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trường, tiền lương khoản trích theo lương thực phải làm chức đòn bẩy kinh tế, phải trở thành động lực thúc đẩy tăng suất lao động, hiệu công việc Mỗi hình thức trả lương có ưu điểm, nhược điểm riêng tuỳ ngành nghề, doanh nghiệp chọn cho hình thức phù hợp đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, tổng hoà lợi ích: Nhà nước, Doanh nghiệp Người lao động Cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương đóng góp lớn quản lý lao động tiền lương Nếu ta hạch toán đúng, đủ, xác động lực thúc đẩy người lao động nâng cao suất lao động, phát huy tính sáng tạo, góp phần hồn thành kế hoạch giao – cách đắn để tăng thu nhập cho mình, tích luỹ cho doanh nghiệp cho xã hội Trong điều kiện việc nâng cao chất lượng công tác trả lương theo thời gian nhiệm vụ lâu dài doanh nghiệp nói chung Cơng ty TNHH Emivest Hà Nội nói riêng để ngày hồn thiện, phù hợp với cơng tác quản lý hạch tốn lao động Tuy nhiên tình hình kinh tế nay, chế độ ngân sách ln thay đổi để phù hợp với tình hình kinh tế Để thích nghi với thay đổi buộc đơn vị, doanh nghiệp phải có thay đổi theo để ngày hồn thiện cơng tác quản lý xây dựng tiền lương Vì thời gian kiến thức hạn chế chắn khơng tránh khỏi sai sót biện pháp đưa chưa hồn hảo Kính mong quan tâm, bảo thầy giáo tồn thể cán cơng nhân viên để báo cáo hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty TNHH Emivest Hà Nội giúp đỡ em trình thực tập Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế tốn Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành số điều luật Quản lý thuế hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản lý thuế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ Tài việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp Chế độ tiền lương mới: + Luật số 22/2008/QH12 việc cán bộ, công chức Quốc hội ban hành + Thông tư 18/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 16 / / 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 12/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 / / 2003 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Tài liệu công ty TNHH Emivest chi nhánh chăn ni Hà Nội phòng kế toán cung cấp ... quan trọng kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, em định chọn đề tài: Thực Hành Kế Tốn Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Công ty TNHH Emivest Việt Nam chi nhánh Hà Nội Học viện... VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CƠNG TY EMIVEST VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG... LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CƠNG TY EMIVEST VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1 Đặc điểm tổ chức sxkd quản lý sxkd Cty Emivest Việt Nam chi nhánh Hà Nội 2.1.1 Thơng tin, lịch sử hình thành q
- Xem thêm -

Xem thêm: 38 thực hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại công ty TNHH emivest việt nam chi nhánh hà nội , 38 thực hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại công ty TNHH emivest việt nam chi nhánh hà nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn