37 thủ tục hải quan xuất khẩu gạch ốp lát tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hoàng hà

63 1 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Phạm Thị Việt Trinh SV: Phạm Thị Việt Trinh Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH XUẤT KHẨU GẠCH ỐP LÁT CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số nhận thức hàng gạch ốp lát 1.1.1 Khái niệm gạch ốp lát 1.1.2 Phân loại gạch ốp lát .8 1.1.3 Các chủng loại gạch .9 1.2 Quy trình xuất doanh nghiệp 1.2.1 Nghiên cứu thị trường 1.2.2 Xây dựng quy trình xuất gạch ốp lát doanh nghiệp 11 1.2.2.1 Tìm kiếm lựa chọn khách hàng 11 1.2.2.2 Tổ chức đàm phán ký kết hợp đồng sản xuất xuất 11 1.2.2.3 Thực hợp đồng, giao hàng toán tiền hàng 14 1.3.Giới thiệu chung thủ tục hải quan .16 1.3.1 Khái niệm thủ tục Hải Quan 16 1.3.1.1 Khái niệm 16 1.3.1.2 Nguyên tắc chung 16 1.3.2 Thủ tục Hải quan gạch ốp lát xuất 17 CHƯƠNG 2: THỰC HIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU GẠCH ỐP LÁT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ 25 2.1.Giới thiệu .25 SV: Phạm Thị Việt Trinh Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1.1 Lịch sử hình thành Cơng ty 25 2.1.1.1 Sơ đồ máy Công ty .25 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 29 2.2 Tình hình hoạt động Cơng ty thời gian qua 31 2.2.1 Thực trạng xuất công ty vài năm gần 31 2.2.1.1 Kim ngạch xuất qua năm 32 2.2.1.2 Cơ cấu, chủng loại g¹ch xuÊt khÈu .32 2.2.1.3 Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh mặt hàng xuất Cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà .33 2.2.1.4 Nguồn nhân lực .33 2.2.1.5 Thương hiệu, uy tín .34 2.3 Quy trình xuất gạch ốp lát Cơng ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà 34 2.3.1 Thị trường xuất Công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà .34 2.3.2 ChÊt lỵng, giá bán sản phẩm xuất 35 2.3.3 Những biện pháp tổ chức thực hợp đồng xuất khÈu cđa Cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng H 36 2.3.3.1 Nghiên cứu thị trờng, tìm hiểu đối tác 36 2.3.3.2 Thiết lập mạng lới kênh ph©n phèi 38 2.3.4 Trình tự thực hoạt động giao hàng theo điều kiện sở giao hàng: .39 2.3.5 Hoạt động xúc tiến xuất .42 2.4 Bộ hồ sơ Hải quan, thủ tục hải quan Công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà 43 2.4.1 Khai báo đăng ký Hải quan 43 2.4.1.1 Địa điểm đăng ký làm thủ tục hải quan 43 SV: Phạm Thị Việt Trinh Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.4.1.2 Cách thức khai báo 43 2.4.1.3 Nội dung khai báo 43 2.4.1.4 Kết phân luồng hồ sơ .44 2.4.2 Kiểm tra thực tế hàng hóa 45 2.4.2.1 Kiểm tra thực tế hàng hóa hàng hóa doanh nghiệp 45 2.4.2.2 Cách thức kiểm tra thực tế 46 2.4.2.3 Kết kiểm tra thực tế 46 2.4.3 Giải phóng hàng 47 2.4.4 Lưu trữ hồ sơ 47 2.4.5 Phúc tập hồ sơ kiểm tra sau thông quan 47 2.4.5.1 Phúc tập hồ sơ 47 2.4.5.2 Kiểm tra sau thông quan 48 2.5 Đánh giá thực thủ tục hải quan Cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà .49 2.5.1 Kết đạt 49 2.5.2 Hạn chế 50 2.5.3 Nguyên nhân 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH XUẤT KHẨU GẠCH ỐP LÁT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ 53 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển hoạt động nhập công ty 53 3.1.1 Phương hướng phát triển hoạt động công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà 53 3.1.2 Mục tiêu kế hoạch thực thủ tục hải quan 54 SV: Phạm Thị Việt Trinh Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu thực thủ tục hải quan Công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà 54 3.2.1 Giải pháp từ phía cơng ty : 54 3.2.1.1 Nâng cao trình độ quản lý nhân lực 54 3.2.1.2 Về sở vật chất sở hạ tầng .56 3.2.1.3 Lựa chọn phương thức nhập phù hợp với loại hàng hóa điều kiện giao nhận 56 3.2.1.4 Thực tốt công tác giao nhận hàng hóa .57 3.2.1.5 Về điều kiện làm thủ tục hải quan .58 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 SV: Phạm Thị Việt Trinh Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Sau gần 20 năm đổi mới, đất nước ta có nhiều thay đổi đáng kể, kinh tế có phát triển mặt, đời sống nhân dân ngày nâng cao Để có thành vậy, khơng thể khơng nói đến vai trò to lớn hoạt động ngoại thương mà đặc biệt hoạt động xuất So với năm trước ngày số lượng đơn vị tham gia vào hoạt động xuất nhập ngày nhiều có mặt tất địa phương nước Mặt hàng gạch ốp lát mặt hàng xuất chủ lực Công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà Trong vài năm qua kim ngạch xuất mặt hàng ngày tăng thị trường xuất ngày mở rộng Đạt điều nhờ Công ty coi trọng công tác tổ chức thực hợp đồng xuất khẩu, đặc biệt khâu giao nhận hàng xuất khẩu, để đảm bảo giao hàng tiến độ, thu hồi tiền hàng nhanh chóng, góp phần nâng cao uy tín khách hàng Đây lý em chọn đề tài: “ Thủ tục hải quan xuất gạch ốp lát Công ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà” 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế hội nhập kinh tế giới diễn nhanh chóng đực biệt khủng hoảng kinh tế giới diễn gần pháp luật vấn đề xuất nhập hàng hóa vơ quan trọng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng Việt Nam nói chung Nhận thức tầm quan trọng vơ to lớn qua trình thực tập thực tế Cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà em chọn đề tài “ Thực thủ tục hải quan xuất gạch ốp lát Công ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà” Trong q trình giới hạn phạm vi nghiên cứu quy trình thực thủ tục hải quan cho loại hàng phương pháp thu thập liệu sơ cấp, thứ cấp, phương pháp SV: Phạm Thị Việt Trinh Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài phân tích liệu, chuyên đề trình bày số lý luận vè thực trạng đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quy trình xuất khẩu gạch ốp lát cho Công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà 1.2 Đối tượng nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu - Xuất phát từ vấn đề nghiên cứu chuyên đề, qua thời gian em tìm hiểu nghiên cứu quy trình thực thủ tục hải quan xuất gạch ốp lát giải pháp để nâng cao hiệu quy trình xuất gạch ốp lát cho Công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà - Những mục tiêu chuyên đề nghiên cứu đề tài “ Thủ tục hải quan xuất gạch ốp lát Công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà” cần đạt sau: +, Khảo sát thực tế trình thực thủ tục hải quan xuất gạch ốp lát công ty để phát hạn chế, thiếu sót q trình thực thủ tục hải quan +, Giải pháp, đề cuất kiến nghị nhằm hoàn thiện thủ tục hải quan xuất gạch ốp lát Cơng ty cố phần xuất nhập Hồng Hà 1.3 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Tại Công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà - Quy mô nghiên cứu phù hợp với mức công trình nghiên cứu cá nhân tốt nghiệp bậc Đại học, khoa Thuế Hải quan, tập trung vào công thủ tục hải quan xuất gạch ốp lát - Về thời gian:Trong giai đoạn 2014-2016 1.4 Kết cấu đề tài gồm chương Chương 1: Quy trình xuất gạch ốp lát doanh nghiệp Chương Chương CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH XUẤT KHẨU GẠCH ỐP LÁT CỦA DOANH NGHIỆP SV: Phạm Thị Việt Trinh Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 1.1 Một số nhận thức hàng gạch ốp lát 1.1.1 Khái niệm gạch ốp lát Vật liệu nung hay gạch ốp lát loại vật liệu sản xuất từ nguyên liệu đất sét cách tạo hình nung nhiệt độ cao Do q trình thay đổi lý, hóa nung nên sản phẩm có tính chất khác hẳn so với nguyên liệu ban đầu.Trong xây dựng gạch ốp lát dùng nhiều chi tiết lát nền, ốp tường, sản phẩm gạch bền axit, bền nhiệt Ưu điểm vật liệu gạch ốp lát có độ bền cao, từ nguyên liệu địa phương sản xuất sản phẩm khác thích hợp với u cầu sử dụng, cơng nghệ sản xuất khác thích hợp với yêu cầu sử dụng, công nghệ sản xuất tương đối đơn giản, giá thành phù hợp với yêu cầu thị trường Song vật liệu gạch hạn chế giòn, dễ vỡ, tương đối nặng, khó giới hóa xây dựng 1.1.2 Phân loại gạch ốp lát - Gạch ốp lát lên tường thường chăm chút kỹ với họa tiết trang trí đặc sắc kèm theo từ gạch viên gạch điểm Thông thường gạch viên gạch điểm có họa tiết giống gạch tường - Gạch thường đơn giản đậm màu gạch tường (trong bộ) Gạch cần có gạch viền góc cho gạch viền cạnh cho Thông thường, nhà sản xuất đưa công thức sản xuất phù hợp với chức sử đụng loại gạch Gạch tường có độ rỗng xốp để nhẹ độ hút nước cao để bám dính tốt ốp Với gạch có kết cấu đặc, chắn để đảm bảo độ cứng thường xuyên chịu tác động tải trọng lớn sử dụng Để phân biệt mắt thường, bạn đổ nước lên mặt sau viên gạch, SV: Phạm Thị Việt Trinh Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài viên gạch có độ hút nước nhanh gạch tường, lại gạch độ hút nước gạch thấp 1.1.3 Các chủng loại gạch Hiện thị trường có nhiều loại gạch khác nhau, chủ yếu tập trung vào hai loại: - Gạch ceramic (gạch men): gồm phần thân đất sét, tràng thạch bề mặt tráng men (thủy tinh) với họa tiết hoa văn trang trí - Gạch porcelain (gạch đá, gạch bóng kính, gạch đồng chất ): gồm phần thân làm đất sét, tràng thạch bột đá có khơng có phủ men bề mặt Ngồi chức ốp lát, gạch chức mà để ý đến, làm phong để tôn nội thất nhà lên nội thất nội dung ngơi nhà 1.2 Quy trình xuất doanh nghiệp 1.2.1 Nghiên cứu thị trường Ngay từ tham gia thị trường doanh nghiệp đặt cao nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu thị trường Cùng với đội ngũ cán có trình độ cao, trợ giúp đắc lực từ cơng tác nghiên cứu thị trường Doanh nghiệp nhanh chóng tìm hiểu, phân tích đánh giá thị trường lựa chọn thị trường để tiến hành thâm nhập Từ bước vào sản xuất, lưạ chọn thị trường xuất Với hỗ trợ tỉnh nhà nước, doanh nghiệp thường xuyên cử người sang thị trường thị trương - thị trường mục tiêu tương lai Một mặt, để nghiên cứu, nắm bắt kịp thời biến động nhu cầu thị trường để có kế hoạch sản xuất sản phẩm, thiết kể sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, đứng vững thị trường hiên Mặt khác, tiến hành mở rộng thị trường xuất sang thị trường SV: Phạm Thị Việt Trinh Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Khi vào đầu tư, thị trường tiêu thụ thuận lợi xây dựng có đơn đặt hàng chất lượng sản phẩm để thị trường nước bạn chấp nhận, thực tốn khó Để làm sản phẩm đạt chất lượng tốt, yếu tố người vấn đề đổi công nghệ, thiết bị, cải tiến kỹ thuật công ty coi khâu then chốt Trước tiên tuyển chọn đội ngũ kỹ sư công nhân có trình độ, có tay nghề cao, xây dựng nề nếp làm việc, củng cố công tác quản lý sản xuất kinh doanh Bằng sách nhân cụ thể xây dựng chế độ khoán tiền lương, khoán sản phẩm cho phận; xây dựng chế độ thưởng, phạt với mức cao công đoạn sản xuất để giảm sản phẩm chất lượng, từ nâng cao trách nhiệm cơng nhân với cơng việc khuyến khích người lao động tích cực làm việc Các sản phẩm gạch ốp lát sản phẩm doanh nghiệp tập trung sản xuất với mục tiêu xuất chính, bên cạnh chất lượng sản phẩm tốt, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến việc cải tiến mẫu mã để theo kịp với biến đổi nhanh chóng thị trường nước Phương châm doanh nghiệp sử dụng vật liệu nước để hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh phân đoạn thị trường để phát triển mẫu mã sản phẩm thời trang, phù hợp với thị trường xuất Trong tập trung vào số sản phẩm phổ biến giai đoạn để đảm bảo tính ổn định nguồn nguyên vật liệu chất lượng sản phẩm Doanh nghiệp thực cải tiến công nghệ khâu công việc quy trình sản xuất theo phương thức "sản phẩm có điểm yếu nghiên cứu khắc phục điểm yếu đó", đồng thời nghiên cứu, xây dựng sản phẩm Bên cạnh việc đổi công nghệ, xây dựng sản phẩm mới, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng củng cố thị trường tiêu thụ Khắc phục khó khăn thị trường nước ngồi khó tiếp cận, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tiếp thị, hợp tác với tư vấn nước ngồi có kinh nghiệm lĩnh vực tiếp thị sản SV: Phạm Thị Việt Trinh 10 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Sau cơng chức hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa đồng ý cho hàng hóa thơng quan cơng ty phải nộp phí, lệ phí hải quan, thuế nghĩa vụ tài khác 2.4.3 Giải phóng hàng Sau nộp lệ phí thuế đầy đủ, nhân viên hải quan Công ty xin chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan Tiếp đến, nhân viên hải quan Công ty cầm tờ khai hải quan chứng từ, hồ sơ có đầy đủ chữ ký hải quan kiểm hóa phòng hải quan quản lý hàng nhập để phúc tập tờ khai Sau nhân viên Cơng ty xin lấy hàng giải phóng hàng 2.4.4 Lưu trữ hồ sơ Hồ sơ sau nộp cho quan hải quan Cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà phải giữ tờ khai năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đồng thời doanh nghiệp phải lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa thông quan thời hạn pháp luật quy định để xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ liên quan quan hải quan yêu cầu kiểm tra Việc lưu giữ hồ sơ vô quan trọng làm tờ khai “bản lưu người khai hải quan” Cơng ty phải có cơng văn cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật có xác nhận cơng an photo y tờ khai từ “bản lưu hải quan” Hơn nữa, Công ty phải chịu xử phạt hành hành vi không lưu đủ hồ sơ chứng từ 2.4.5 Phúc tập hồ sơ kiểm tra sau thông quan 2.4.5.1 Phúc tập hồ sơ Mục đích phúc tập kiểm tra lại cơng việc làm quy trình thơng quan để phát thiếu sót, sai sót kịp thời yêu cầu khắc phục; phát sai sót, bất hợp lý, vi phạm dễ thấy; phát thất lạc SV: Phạm Thị Việt Trinh 49 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chậm trễ chứng từ thuộc hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu; bổ sung thông tin vào sở liệu; xếp, lưu trữ hồ sơ hải quan cách khoa học, dễ tra cứu; cung cấp thông tin, dấu hiệu vi phạm cho khâu kiểm tra sau thông quan Vì vậy, Cơng ty nhận thơng báo phúc tập hồ sơ, nhân viên hải quan phải có nhiệm vụ kiểm tra lại hồ sơ lưu trữ Trong trường hợp công chức thực phúc tập phát thiếu chứng từ có sai sót yêu cầu công ty bổ sung, khắc phục 2.4.5.2 Kiểm tra sau thơng quan Trường hợp phát có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan hàng hóa nhập thơng quan, thời hạn năm quan hải quan phép áp dụng biện pháp kiểm tra sau thông quan doanh nghiệp Về phía Cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà, Cơng ty có quyền u cầu người kiểm tra xuất trình Quyết định kiểm tra, chứng minh thư hải quan Cơng ty có quyền từ chối việc kiểm tra định kiểm tra không với quy định pháp luật Trong trình kiểm tra sau thông quan, theo yêu cầu quan hải quan, Cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà tạo điều kiện, cung cấp chứng từ kế tốn, thơng tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra quan hải quan Tỷ lệ kiểm tra sau thông quan Công ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà mức cao Cơng ty đưa vào diện kiểm tra theo kế hoạch - Kết kiểm tra sau thông quan Theo kết luận quan hải quan tiến hành kiểm tra sau thơng quan tất hồ sơ Cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà khơng có vi phạm Điều chứng tỏ Công ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà trọng cơng tác nghiệp vụ hải quan SV: Phạm Thị Việt Trinh 50 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà yêu cầu quan hải quan bồi thường thiệt hại việc xử lý kết kiểm tra không pháp luật gây Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật người kiểm tra trình kiểm tra định xử lý kết kiểm tra sau thông quan - Thời gian, địa điểm kiểm tra sau thông quan Thời hạn quan hải quan kiểm tra sau thông quan năm kể từ đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập thơng quan Địa điểm kiểm tra sau thông quan trụ sở Công ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà - Nội dung kiểm tra sau thơng quan Kiểm tra tính xác, trung thực nội dung kê khai tờ khai hải quan, chứng từ xuất trình, nộp cho quan hải quan, chứng từ, sổ sách kế tốn có liên quan đến hàng hố xuất khẩu, nhập có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuế hàng hố xuất khẩu, nhập khẩu, sách quản lý xuất khẩu, nhập 2.5 Đánh giá thực thủ tục hải quan Công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà 2.5.1 Kết đạt Cơng ty thích ứng với thay đổi Hải quan Việt Nam Việt Nam trình hội nhập vào kinh tế giới dẫn đến nhiều thay đổi cho phù hợp với thơng lệ quốc tế điều đòi hỏi cơng ty phải ln thích ứng đổi Trong q trình thực thủ tục hải quan cơng ty làm tốt việc khai báo, xác định trị giá, phân loại áp mã hàng hóa, áp mã thuế, áp dụng quy tắc xuất xứ hàng hóa SV: Phạm Thị Việt Trinh 51 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Áp dụng cơng nghệ khai báo Hiện công ty chủ yếu áp dụng cơng nghệ hải quan điện tử vào q trình khai báo điều giúp công ty tiết kiệm thời gian, chi phí nhân lực cơng ty cần khai thông tin tờ khai điện tử gửi đến quan Hải quan cửa để làm thủ tục đăng ký tờ khai hải quan.Nếu hàng hóa thuộc luồng xanh cơng ty cần tiếp xúc với quan hải quan thành khâu đóng dấu hồn thành thủ tục hải quan thơng quan hàng hóa xuất nhập Đối với hàng hóa thuộc luồng vàng luồng đỏ khơng q phức tạp.Thành cơng việc tối thiểu hóa thời gian thực nghiệp vụ Chất lượng hoạt động quy trình thể phần lớn qua thời gian hoàn thành quy trình Tối thiểu hóa thời gian thực việc thơng quan hàng hóa có ý nghĩa khơng riêng phận hải quan Công ty mà hiệu nằm chuỗi dây truyền chất lượng với hiệu phận, phòng ban khác cơng ty Thời gian thực quy trình thủ tục hải quan nhập gạch ốp lát ảnh hưởng tích cực cách trực tiếp tới kế hoạch kinh doanh bán hàng công ty Thành công việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng gạch ốp lát Cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà Hiện nay, Cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà thực tốt từ khâu khai báo trị giá tính thuế 2.5.2 Hạn chế Dù đạt nhiều kết quả, nhiên, thực tế công ty tồn số vấn đề việc thực thủ tục xuất gạch ốp lát Cụ thể là: Nguồn nhân lực công ty thiếu nhân viên thực chuyên nghiệp, đào tạo cách chuyên ngành hải quan hay xuất nhập nên họ gặp khó khăn việc sử dụng văn luật thay đổi luật Cơ quan nhà nước nghiệp vụ làm thủ tục hải quan vướng mắc, chưa thực khẩn trương nhanh chóng , làm giảm tiến SV: Phạm Thị Việt Trinh 52 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài độ nhập hàng hóa Như việc cán hải quan nhiều thời gian việc kiểm tra hàng hóa Các văn luật thay đổi liên tục làm cho doanh nghiệp bị rối trình vận dụng, doanh nghiệp vừa làm quen với quy trình lại phải thay đổi Mặt khác với tư cách chủ thể tham gia nhiều quốc gia, doanh nghiệp kinh doanh nhập chịu ảnh hưởng luật pháp nước chủ nhà mà chịu ảnh hưởng quốc gia doanh nghiệp hoạt động hay hợp tác chịu ảnh hưởng luật pháp quốc tế Nếu luật pháp quy định rõ ràng, rành mạch, cơng doanh nghiệp dễ dàng kinh doanh gặp vướng mắc, rủi ro mặt pháp lý Nhưng pháp luật khơng chặt chẽ, rõ ràng dẫn đến việc lợi dụng kẽ hở để lừa lọc đối tác không thông thạo luật pháp hay kinh doanh phạm pháp, bất bn lậu, buôn hàng nhái, chất lượng ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 2.5.3 Nguyên nhân  Phân công công việc cho công nhân viên chưa hợp lý, tình trạng chưa người , việc Nhiều nhân viên trọng trách lớn, công việc chồng chất nên lúc phải hoạt động hết lực mình, dẫn đến tình trạng mệt mỏi Điều phát sinh số vấn đề xảy số nhân viên làm việc thiếu tập trung, sai sót, nhầm lẫn cơng việc nhân viên tình trạng q căng thẳng, mệt mỏi lãng phí, khơng khai thác hết nguồn nhân lực sẵn có  Cơng ty không đủ phương tiện vận tải nặng chủ yếu thuê hãng vận tải chi phí giao nhận vận chuyển hàng hóa cao lên , giá xuất hàng hóa tăng, đồng nghĩa với việc công ty không chủ động thời gian vận chuyển hàng hóa  Hệ thống pháp luật nhiều điều chưa hợp lý, gây khó khăn, cản trở hoạt động doanh nghiệp Luật chỉnh sửa bổ sung liên tục làm SV: Phạm Thị Việt Trinh 53 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài doanh nghiệp khơng kịp thích ứng với thay đổi, gặp nhiều khó khăn việc vận dụng luật, thực quy trình thủ tục gặp vướng mắc phải nhờ đến giúp đỡ quan chuyên ngành làm cho trình nhập hàng hóa nhiều thời gian SV: Phạm Thị Việt Trinh 54 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH XUẤT KHẨU GẠCH ỐP LÁT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển hoạt động nhập công ty 3.1.1 Phương hướng phát triển hoạt động cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà Trong năm tới hứa hẹn nhiều thay đổi phát triển, sản xuất phụ tùng ô tô nước dần đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Nhưng mặt hàng mang hàm lượng kỹ thuật cao đảm bảo chất lượng nên để phục vụ cho hoạt động sản xuất ngày phát triển, công ty xác định giữ vững tiêu nhập Hoàn thiện dần khâu hoạt động nhập khâu đạt hiệu cao Nguồn cung cấp hàng hóa, phụ tùng đa dạng, phong phú ngày có nhiều nhà cung cấp hơn, họ cạnh tranh để thu hút nhiều khách hàng nhiều hình thức khách Công ty không cần phải lo lắng khan hàng hóa, cơng ty cần tìm kiếm đối tác tin cậy với chất lượng giá hợp lý, giảm thiểu chi phí nhập khẩu, tăng hiệu kinh doanh nhập Công ty định hướng có chiến lược phát triển rõ ràng :  Không ngừng đầu tư, đổi công nghệ, thay thiết bị máy móc lạc hậu thiết bị máy móc tiên tiến nâng cao công suất chất lượng sản phẩm  Giảm chi phí, tiết kiệm quản lý sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tạo khả cạnh tranh cao thị trường SV: Phạm Thị Việt Trinh 55 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Cải cách, tinh giảm máy quản lý công ty cách động, gọn nhẹ hiệu Thường xun có sách để thu hút nhân tài, lực lượng lao động có trình độ, tay nghề cao  Thường xuên quan tâm đến đời sống người lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán công nhân viên  Không ngừng phát triển, mở rộng sản xuất để tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, thực đầy đủ ngày tăng nghĩa vụ nộp ngân sách, tích cực vận động cán công nhân viên tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa  Duy trì mối quan hệ làm ăn lâu dài với bạn hàng nước, tạo uy tín tên tuổi thị trường Tìm kiếm khách hàng để tăng hội ký kết thêm hợp đồng  Nâng cao lợi nhuận, giảm công nợ tồn đọng, phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng  Xây dựng thương hiệu thị trường nhờ làm ăn có hiệu quả, uy tín 3.1.2 Mục tiêu kế hoạch thực thủ tục hải quan Để việc hoạt động công ty muốn diễn kế hoạch đòi hỏi việc thực thủ tục hải quan phải nhanh Chính phải hạn chế sai sót q trình thực thủ tục hải quan như: tối thiểu hồ sơ hải quan sai phạm, khai báo tính giá sai, nội dung khai báo tờ khai hải quan chưa hợp lệ… giúp giảm thời gian, chi phí làm thủ tục hải quan Cố gắng thực thủ tục hải quan điện tử 100% 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu thực thủ tục hải quan Công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà 3.2.1 Giải pháp từ phía cơng ty : 3.2.1.1 Nâng cao trình độ quản lý nhân lực SV: Phạm Thị Việt Trinh 56 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Nguồn nhân lực yếu tố định lớn đến thành bại doanh nghiệp hoạt động nhập không sử dụng nhiều máy móc thiết bị nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng Cơng ty muốn tận dụng nguồn nhân lực tốt phải khơng ngừng nâng cao trình độ quản lý nhân lực Nếu phân cơng cơng việc hợp lý, nguồn nhân lực có trình độ cao sử dụng việc giúp cơng ty tiết kiệm chi phí quản lý, bán hàng, thời gian giảm thiểu rủi ro, tổn thất mức cao Cần phải phân công công việc hợp lý, xếp bố trí vị trí cơng việc phù hợp với trình độ, khả người Cần phải trọng tuyển chọn người khơng có trình độ chun mơn cao, động, sáng tạo, ngoại ngữ tốt mà phải tâm huyết, nhiệt tình với cơng việc Thường xun tổ chức khóa đào tạo, huấn luyện nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.Đào tạo chỗ nhân viên nhân viên thiếu sót kỹ thuật nghiệp vụ Việc đào tạo chuyên viên hải quan đảm nhiệm hàng ngày với mục tiêu cung cấp kịp thời kỹ cần thiết, kiến thức thiếu hụt Cách làm chi phí hiểu cao, dễ làm, đặc biệt hoàn cảnh thiếu hụt nhân làm việc chỗ Gửi cán đào tạo tập trung nghiệp vụ: ví dụ chuyên viên hải quan gửi đào tạo nghiệp vụ tham vấn giá tính thuế, áp mã thuế hàng hóa Việc đào tạo tách nhân viên khỏi công việc hàng ngày mang lại lượng kiến thức chuẩn, có hệ thống có hiệu cao lâu dài Ngồi việc mở cửa thơng tin thư viện kê khai hàng hóa nhập khẩu, giúp đại lý hải quan dễ dàng tham khảo, thu thập thông tin làm sở cho việc kê khai, áp mã tên hàng, mức thuế suất Đồng thời làm tăng mức độ xác cơng việc khai báo hải quan SV: Phạm Thị Việt Trinh 57 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Tuyển thêm nhân viên chứng từ, nhân viên phụ trách khâu chuẩn bị chứng từ, lên tờ khai cho lô hàng mà công ty nhận làm thủ tục Hải quan hỗ trợ nhân viên giao nhận 3.2.1.2 Về sở vật chất sở hạ tầng Công nghệ thông tin phát triển giúp doanh nghiệp trao đổi thơng tin phạm vi tồn cầu với tốc độ siêu tốc việc buôn bán, hợp tác kinh doanh dễ dàng Để phát triển hội nhập doanh nghiệp phải biết đưa công nghệ thơng tin vào kinh doanh theo kịp chuyển động giới nắm bắt hội, học hỏi kinh nghiệm Điều đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp nhập Cơng ty có phòng cơng nghệ thơng tin đầy đủ đại song để đáp ứng cho phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử Công ty cần phải nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ Hiệu hoạt động mang lại cho công ty lớn, đem lại hợp đồng béo bở, giúp cơng ty tiết kiệm thời gian, chi phí ngồi phương tiện giúp khách hàng biết đến công ty Đầu tư vào sở vật chất chiến lược lâu dài cần nhiều thời gian tiềm lực tài chính, cơng ty nên có kế hoạch cải tiến sở vật chất hợp lý nhằm đáp ứng quy mô công ty thay số thiết bị máy móc giảm thiểu lao động chân tay nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty Mặt khác, công ty phải phát triển sở hạ tầng công nghệ thông tin lẽ công nghệ thông tin phát triển giúp công ty trao đổi thơng tin phạm vi tồn cầu với tốc độ nhanh viêc buôn bán, hợp tác kinh doanh dễ dàng hơn; đồng thời giúp nhận viên phận xuất nhập cập nhập thay đổi văn luật nhà nước giải vướng mắc nhanh 3.2.1.3 Lựa chọn phương thức nhập phù hợp với loại hàng hóa điều kiện giao nhận SV: Phạm Thị Việt Trinh 58 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Lựa chọn phương thức nhập đòi hỏi công ty phải bỏ công sức đàm phán, lựa chọn phương thức hợp lý với điều kiện hai bên có lợi cho Nó phải phù hợp với loại hàng hóa nước khác nhau, khơng thể áp dụng máy móc mà phải linh hoạt cho mang lại hiệu cao Công ty nên ký hợp đồng dài hạn quy định phương thức giao nhận loại hàng hóa hợp đồng với đối tác Các phương thức giao nhận đường biển, đường bộ… hình thức nhập FOB, CIF, CIP, DDU… sử dụng linh hoạt Như việc giao nhận diến nhanh chóng, dễ dàng hơn, khơng phải thời gian đàm phán nhiều lần phương thức giao nhận Kết việc lựa chọn phương thức phù hợp giảm thiểu chi phí nhập rủi ro kinh doanh, nâng cao hiệu kinh doanh xuất 3.2.1.4 Thực tốt công tác giao nhận hàng hóa Mức cước phí hoạt động giao nhận q trình nhập hàng hóa ln chiếm tỷ trọng lớn chi phí nhập Đặc biệt hầu hết khâu giao nhận vận chuyển hàng hóa Cơng ty th Cơng ty cần phải có biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí giao nhận như:  Cơng ty phải xác định xác lượng hàng hóa nhập để thuê phương tiện chuyên chở phù hợp, lãng phí dùng hẳn xe chở hàng lớn để chở hàng hóa có khối lượng vài cân  Tính tốn chi tiết để cho lơ hàng cập bến thời điểm để tận dụng xe chuyên chở công chuyên chở, giảm thiểu chi phí lưu thơng  Lúc phải nắm bắt rõ ràng lịch trình hàng hóa để hàng cập cảng có phương tiện chun chở, tránh tình trạng người nằm chờ mà hàng chưa đến hàng đến mà không thấy người chuyên chở làm phát sinh chi phí lưu kho bãi SV: Phạm Thị Việt Trinh 59 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Thực tốt cơng tác giúp cơng ty giảm chi phí vận chuyển chi phí lưu kho, lưu bãi không cần thiết 3.2.1.5 Về điều kiện làm thủ tục hải quan Để tránh thời gian khâu làm thủ tục hải quan, công ty cần phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ lô hàng nhập mà quan hải quan yêu cầu Việc kê khai hàng hóa phải đảm bảo quy định biểu thuế, để thuận lợi nhanh chóng khâu kiểm hóa Do cơng ty nên có cán chuyên phụ trách vấn đề nhằm tiết kiệm thời gian chi phí cần thiết SV: Phạm Thị Việt Trinh 60 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Sau thời gian dài nghiên cứu học tập Công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà, em tiếp thu nhiều kinh nghiệm bổ ích, làm sáng tỏ quy trình nghiệp vụ học nhà trường mà cụ thể việc tổ chức thực thủ tục hải quan Công ty , em củng có hội liên hệ cơng tác với số quan liên quan như: Cục Hải quan TP.Hải Phòng, Hải quan cảng, đại lý hãng tàu…nhằm góp phần bổ sung kiến thức thực tế để phụ vụ cho nghề nghiệp sau Cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà thành lập 2003 năm, với tuổi đời ngắn ngủi, mà Cơng ty làm cho thấy nỗ lực không ngừng nhằm đạt kết tốt Nhưng chưa đủ, giai đoạn đầu hội nhập kinh tế Viêt Nam, mang đến nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xuất gạch ốp lát Bao thế, kèm với môi trường kinh doanh thuận lợi cạnh tranh gay gắt Cơng ty Vì doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải cải tổ hồn thiện để đủ sức cạnh tranh hòa nhập với kinh tế giới Hiện nay, Cơng ty xuất nhập Hồng Hà hoạt động tốt ngày có uy tín khách hàng Bài báo cáo đạt số kết sau:  Bằng công tác nghiên cứu tồn diện, nói lên lực hoạch định, thực thi sách, lực điều hành, quản lý, trình độ cơng nghệ, kỹ thuật đại thích ứng với kinh tế thị trường thành công lĩnh vực xuất gạch ốp lát  Đưa đề xuất thân nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty SV: Phạm Thị Việt Trinh 61 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Sau thời gian thực tập Công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà em tiếp thu nhiều kinh nghiệm bổ ích, làm sáng tỏ tổ chức hoạt động phòng ban, phân cơng lao động hợp lý, cơng tác kế tốn, Marketing đặc biệt thủ tục hải quan xuất Công ty Tất điều bổ sung kiến thức thực tế em học trường góp phần phục vụ cho nghề nghiệp sau Một lần em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Thuế Hải quan trường Học viện Tài Chính, Nguyễn Thị Thương Huyền – Giáo viên hướng dẫn, ban giám đốc tồn thể anh chị Cơng ty giúp em hoàn thành báo cáo Sinh viên thực tập Phạm Thị Việt Trinh SV: Phạm Thị Việt Trinh 62 Lớp: CQ51/05.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Hải quan bản, Học viện Tài xuất năm 2011 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23tháng năm 2014 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2015 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm sốt hải quan Thơng tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập Cơng ước quốc tế hài hòa hóa đơn giản hóa thủ tục hải quan (KYOTO 1999) Công văn sô 13113/BTC-CST: Hướng dẫn thuế nhập ưu đãi linh kiện ô tô Thơng tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 Bộ Tài quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 Bộ Tài quy định thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập thương mại Phòng xuất nhập Cơng ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà 10 www.baohaiquan.vn 11 www.customs.gov.vn SV: Phạm Thị Việt Trinh 63 Lớp: CQ51/05.02 ... xuất gạch ốp lát Công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Hà cần đạt sau: +, Khảo sát thực tế trình thực thủ tục hải quan xuất gạch ốp lát công ty để phát hạn chế, thiếu sót q trình thực thủ tục hải quan. .. thủ tục hải quan xuất gạch ốp lát giải pháp để nâng cao hiệu quy trình xuất gạch ốp lát cho Cơng ty cổ phần xuất nhập Hồng Hà - Những mục tiêu chuyên đề nghiên cứu đề tài “ Thủ tục hải quan xuất. .. Nguyên tắc chung 16 1.3.2 Thủ tục Hải quan gạch ốp lát xuất 17 CHƯƠNG 2: THỰC HIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU GẠCH ỐP LÁT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ 25 2.1.Giới thiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: 37 thủ tục hải quan xuất khẩu gạch ốp lát tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hoàng hà , 37 thủ tục hải quan xuất khẩu gạch ốp lát tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hoàng hà

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn