36 phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHTM cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh hoàn kiếm

83 1 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Th.S Nguyễn Thùy Linh người tận tình hướng dẫn em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Đồng thời, em xin bày tỏ lời cảm ơn đến thầy, cô giáo giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt trình học tập trường Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo toàn thể cán nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Hồn Kiếm, Phòng Giao Dịch Hồ Gươm tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập đơn vị, tiếp xúc thực tế, giải đáp thắc mắc, giúp em hiểu thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ suốt trình thực tập Với vốn kiến thức hạn hẹp thời gian thực tập đơn vị có hạn nên em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình q thầy anh chị ngân hàng Đó hành trang quý giá giúp em hồn thiện kiến thức sau SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu khóa luận tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên thực Lưu Thị Thùy SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh MỤC LỤC SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTD CBTĐTD DNNVV DPRR HĐTD HĐQT : : : : : : Cán tín dụng Cán thẩm định tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Dự phòng rủi ro Hợp đồng tín dụng Hội đồng Quản trị KSĐB : Kiểm soát đặc biệt KQKD NH NHNN NHTM NPL RRTD TCTD TSĐB TT VIB VIB : : : : : : : : : : : Kết kinh doanh Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Nợ xấu Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Tài sản đảm bảo Thơng tư NH TMCP Quốc Tế Việt Nam NH TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG DANH MỤC SƠ ĐỒ Số TT 2.1 2.2 Tên sơ đồ Sơ đồ cấu tổ chức Quy trình nghiệp vụ tín dụng Trang 30 37 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Tên nội dung bảng Phân loại nhóm nợ Tình hình huy động vốn Tình hình sử dụng vốn Kết kinh doanh đạt Tình hình cho vay Tình hình nợ xấu Cơ cấu nợ xấu phân theo kỳ hạn Cơ cấu nợ xấu phân theo đối tượng vay SVTH: Lưu Thị Thùy Trang 23 31 33 35 38 41 43 45 Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Nền kinh tế nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng q trình hội nhập với kinh tế giới phải tự khẳng định để tồn phát triển Trong năm qua sách kinh tế vĩ mơ vi mơ phủ NHNN có đạo kịp thời định hướng phát triển cho hệ thống ngân hàng Việc mở cửa hội nhập ngành ngân hàng cam kết Việt Nam gia nhập tổ chức WTO Đứng trước hội ngân hàng Việt Nam gặp khơng khó khăn, khó khăn rủi ro tín dụng Trong xu hướng phát triển hội nhập kinh tế mang lại nhiều hội thách thức hệ thống NHTM Việt Nam, đòi hỏi hệ thống NHTM Việt Nam phải đổi chất lượng Tuy hoạt động, VIB Hồn Kiếm có bước tiến đáng kể đóng góp phần vào phát triển chung đất nước Tuy nhiên hoạt động kinh doanh Ngân hàng bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt lĩnh vực tín dụng - hoạt động đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng chứa đầy rủi ro gây thiệt hại khôn lường, chí làm phá sản ngân hàng cụ thể: hiệu hoạt động tín dụng chưa cao, chất lượng tín dụng chưa tốt thể tỷ lệ nợ hạn cao tiềm ẩn rủi ro, sản phẩm tín dụng chưa đa dạng, chế cho vay nhiều bất cập, cấu cho vay chưa hợp lý nên phát triển chưa tương xứng với khả Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu kinh doanh ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng lành mạnh mang lại hiệu bền vững Do nghiên cứu RRTD, phòng ngừa hạn chế RRTD ln mối quan tâm hàng đầu NHTM yêu cầu cấp thiết Vì vậy, tơi chọn đề tài: "Phòng ngừa hạn SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh chế rủi ro tín dụng NHTM cổ phần Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm’’ làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hoàn thiện nâng cao nhận thức vấn đề lý luận - Phân tích đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm - Đề xuất giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: nhận dạng, phân tích nguyên nhân gây rủi ro tín dụng đề biện pháp nhằm khắc phục, hạn chế phòng ngừa rủi ro - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu sở lý luận rủi ro tín dụng thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm giai đoạn 2014 - 2016 Từ đó, đề xuất biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng năm Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp vật biện chứng, suy luận logic kết hợp với phương pháp vật lịch sử, phương pháp so sánh, thống kê đồ thị Thu thập số liệu: báo cáo, tài liệu ngân hàng, thơng tin cáo chí internet Kết cấu khóa luận Chương 1: Những vấn đề rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm Chương 3: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Hồn Kiếm SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1.Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Ngân hàng loại hình tổ chức quan trọng kinh tế Các Ngân hàng định nghĩa qua chức năng, dịch vụ vai trò mà chúng thực kinh tế Nếu xét phương diện loại hình dịch vụ cung cấp Ngân hàng loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng nhất, đặc biệt tín dụng, tiết kiệm tốn, thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế • Theo luật Mỹ: NHTM loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ tốn • Theo luật Ngân hàng tổ chức tín dụng Việt Nam: Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan nhận tiền gửi a) để cung cấp dịch vụ toán 1.1.1.2 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Hoạt động huy động vốn Tiền gửi khách hàng (gồm cá nhân tổ chức) nguồn vốn quan trọng NHTM, chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn tiền Ngân hàng Để huy động nhiều tiền có chất lượng ổn định, ngân hàng phải đưa nhiều sản phẩm dịch vụ phục vụ đối tượng đa dạng hóa hình thức huy động vốn như: Tiền gửi tốn, tiền gửi có kì hạn doanh nghiệp, tổ chức xã hội, quan,…linh hoạt lãi suất Là đối tượng SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh phải dự trữ bắt buộc với NHNN, phí tiền gửi NHTM trả cho khách hàng cao thực tế Ngoài ra, tiền gửi ngắn hạn khơng kì hạn thường nhạy cảm với biến động lãi suất yếu tố khác lạm phát Ngoài tiền gửi khách hàng, NHTM huy động vốn từ nguồn vay NHNN hay NHTM khác quốc tế Tuy nhiên tỷ trọng nguồn vay thấp nguồn tiền gửi b) Hoạt động sử dụng vốn Hoạt động NHTM tìm cách sử dụng nguồn vốn để thu lợi nhuận Việc sử dụng vốn trình biến tài sản nợ thành tài sản có khác nhau, cho vay đầu tư tài sản quan trọng Do quản lý tài c) sản nhiệm vụ quan trọng NHTM để tránh rủi ro, đảm bảo an toàn vốn Hoạt động trung gian NHTM tổ chức trung gian tài với hoạt động chủ yếu chuyển tiết kiệm thành đầu tư, tức chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi có nhu cầu sử dụng Với chức NHTM làm cầu nối cá nhân tổ chức có thu nhập lớn chi dùng với cá nhân tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu, hay thu nhập không bù đắp nhu cầu chi tiêu nên họ cần bổ sung vốn Ngồi trung gian tài chính, NHTM trung gian toán Ngân hàng thay mặt khách hàng chi trả giá trị hàng hóa dịch vụ ngồi nước Để tốn nhanh chóng, thuận tiện, an toàn tiết kiệm, Ngân hàng dùng nhiều hình thức tốn khơng dùng tiền mặt như: Séc chuyển tiền, ủy nhiệm chi, bù trừ qua NHNN qua trung tâm toán, nhờ thu… Bằng biện pháp kỹ thuật như: Thư, điện tín, hệ thống máy tính điện d) • tử… Các hoạt động khác Góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp tổ chức tín dụng khác, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, vàng SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh • Ủy thác nhận ủy thác, cung ứng dịch vụ bảo hiểm, kinh doanh chứng • khốn theo quy định pháp luật Cung ứng dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ, tín dụng cho khách hàng, bảo quản vật quý, kinh doanh ngành nghề liên quan đến hoạt động Ngân hàng… 1.1.2 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm tín dụng Theo luật ngân hàng tổ chức tín dụng Việt Nam: Tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác Tín dụng tài sản mang lại tổng thu lãi cao cho ngân hàng, thường chiếm tỷ lớn tổng tài sản ngân hàng 1.1.2.2 Phân loại tín dụng Nhằm bắt kịp xu phát triển thị trường, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng, tăng khả cạnh tranh mà NHTM nghiên cứu, đưa phát triển hình thức tín dụng đa dạng Việc phân loại tín dụng trở nên cần thiết thực cách khoa học để xây dựng quy trình cho vay phù hợp nâng cao hiệu công tác quản trị RRTD a, Căn vào hình thức cấp tín dụng Cho vay: hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi Chiết khấu: việc mua có kỳ hạn mua có bảo lưu quyền truy đòi cơng cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác người thụ hưởng trước đến hạn tốn SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 69 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh vay vốn, hợp đồng kinh tế khách hàng, hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, hợp đồng bảo lãnh, cam kết toán,…), nhằm phát kịp thời hành vi gian lận, thiếu minh bạch khách hàng vay để có biện pháp xử lý nợ hiệu - quả, hạn chế tối đa việc phát sinh nợ hạn Bên cạnh việc tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt khách hàng, chi nhánh cần phải ý đến cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội để phát hiện, ngăn chặn chấn chỉnh kịp thời sai sót q trình thực nghiệp vụ tín dụng 3.2.1.5 Thực tốt sách khách hàng Với chiến lược khách hàng xác định, ngân hàng cần đưa sách phù hợp khơng khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng mà khách hàng tiềm tương lai Chính sách khách hàng cần ý tới: - Quan tâm giữ khách hàng truyền thống, đặc biệt khách hàng có tình hình tài tốt, hoạt động có hiệu quả, uy tín có quan hệ với ngân hàng, thực tốt sách ưu đãi khách hàng loại dịch vụ mà khách hàng có quan hệ giao dịch với ngân hàng - Tích cực, chủ động tìm kiếm khách hàng khơng chờ khách hàng tìm đến khách hàng làm ăn có hiệu quả, vay vốn đảm bảo, sở giao tiêu cho cán tín dụng theo nguyên tắc an tồn vốn có hiệu quả, đặc biệt lựa chọn khách hàng phù hợp với điều kiện khả ngân hàng - Đối với khách hàng hoạt động không hiệu quả, ngân hàng nên thực biện pháp giải khó khăn tạm thời cho khách hàng Nếu giải khéo léo giảm dần dư nợ tại, thay đổi cho vay sở lựa chọn dự án, phương án có nhu cầu đảm bảo tính khả thi, nguồn trả nợ chắn, đồng thời tìm biện pháp tăng tài sản bảo đảm nhằm hạn chế rủi ro vốn SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 70 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh Thực tốt sách khách hàng tạo mối quan hệ gần gũi ngân hàng khách hàng, giúp ngân hàng nắm bắt nhu cầu khách hàng vay vốn để có biện pháp thích ứng kịp thời, đồng thời phát khó khăn hoạt động sử dụng vốn vay khách hàng để tìm giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ nhằm hạn chế rủi ro không lường trước 3.2.1.6 Mở rộng khách hàng, đa dạng hố sản phẩm tín dụng sử dụng nghiệp vụ phái sinh tín dụng để phòng ngừa rủi ro Trong chiến lược phát triển kế hoạch kinh doanh ngân hàng, để giảm thiểu rủi ro ngân hàng phải xem xét đến yếu tố mức độ rủi ro thị trường mục tiêu phân đoạn khách hàng, kết hợp sản phẩm tín dụng Trong thời gian tới, VIB Hồn Kiếm phải có sách cải thiện sản phẩm, phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày tăng vừa tăng dư nợ RRTD phân tán Bên cạnh đó, cần đa dạng hố khách hàng hình thức cho vay đặc biệt trọng vào hình thức cho vay hợp vốn, tiến tới nghiệp vụ hỗ trợ khác Thời gian qua, hoạt động tín dụng đóng góp phần khơng nhỏ vào phát triển hệ thống Tuy nhiên, để giữ vững thị phần môi trường cạnh tranh khó đồng thời tăng thị phần đồng nghĩa tăng rủi ro Điều đòi hỏi VIB Hồn Kiếm phải có sách cải thiện sản phẩm, phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày tăng vừa tăng dư nợ RRTD phân tán, giảm thiểu Bên cạnh đó, cần đa dạng hố khách hàng hình thức cho vay đặc biệt trọng vào hình thức cho vay hợp vốn Hình thức có ưu điểm mà ngân hàng cần phải tận dụng: + Ngân hàng cấp khoản tín dụng lớn + Dự án có tham gia nhiều ngân hàng nên RRTD chia cho bên, gánh nặng không dồn vào ngân hàng SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 71 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh + Có thể nâng cao trình độ thẩm định cán hợp tác với nhiều NH Đối với Việt Nam thời gian nghiệp vụ chưa phát triển phát triển đồng thị trường tài Trong thời gian tới phát triển nghiệp vụ tất yếu, lẽ, nghiệp vụ tài phái sinh sản phẩm tất yếu phát triển ngày sâu, rộng đa dạng thị trường tài Tính hiệu nghiệp vụ minh chứng qua phát triển mạnh mẽ nghiệp vụ thị trường tài quốc tế Để đạt điều này, VIB Hồn Kiếm cần phải: + Ngân hàng cần có hệ thống giám sát tín dụng xếp loại khách hàng vay, để từ xác định xác khách hàng tiền ẩn rủi ro Đây sở để thực quản lý RRTD thực "bán" khoản cho vay nhằm cấu lại danh mục cho vay NH + Ngân hàng cần phải lập phận chuyên môn thực nghiệp vụ phái sinh Bộ phận không thực "bán" khoản cho vay mà thực " mua" khoản cho vay + Mỗi nghiệp vụ phải xây dựng quy trình thực cụ thể, hợp lý Do đó, NH cần phải phát triển nghiệp vụ phái sinh đa dạng phong phú nhằm thu hút khách hàng từ tiện ích mang lại từ dịch vụ Giới thiệu tư vấn để khách hàng hiểu lợi ích cơng cụ phái sinh sử dụng rộng rãi nghiệp vụ công cụ để hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh biến động thị trường + Tập trung đào tạo trao học hỏi kinh nghiệm cho đội ngũ cán thực nghiệp vụ này, đặc biệt kỹ thuật đánh giá giao dịch công cụ tài phái sinh Có vậy, giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên hiểu triển khai nghiệp vụ cách linh hoạt, tránh gây rủi ro cho ngân hàng SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 72 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh 3.2.2 Nhóm biện pháp hỗ trợ 3.2.2.1 Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đại Cơng nghệ thơng tin đại có vai trò quan trọng phát triển bền vững tối ưu hóa hoạt động ngân hàng Cơng nghệ thông tin ứng dụng lĩnh vực ngân hàng làm tăng tính hiệu tồn hệ thống, giúp lưu trữ thơng tin đầy đủ xác, tiết kiệm thời gian, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro Trong q trình đầu tư cơng nghệ, VIB Hồn Kiếm cần phải có kế hoạch triển khai cụ thể theo hướng sau: - Đầu tư theo chiều sâu vào trang thiết bị như: hệ thống mạng nội bộ, phần mềm tin học, đặc biệt phần mềm xử lý hỗ trợ cho công tác thẩm định, thẩm định dự án Cập nhật công nghệ ngân hàng đại giới đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập - Có chiến lược đầu tư cập nhật cơng nghệ, máy móc tiên tiến, đại, liên kết thông tin quốc tế,… cho phù hợp với thực tiễn ngành, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến viễn thông để cải thiện sở hạ tầng cho sản phẩm ngân hàng, đặc biệt dịch vụ toán điện tử, hệ thống thơng tin quản lý tốn điện tử liên ngân hàng nhằm tăng cường khả hội nhập vào thị trường tài quốc tế - Tăng cường đầu tư, phát triển hệ thống kênh giao dịch toán mà ngân hàng triển khai như: ATM, Telephone Banking, Home Banking, … đảm bảo cho khách hàng thực hầu hết giao dịch, từ việc tra cứu thông tin đến kiểm tra nhật ký tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ mới, toán giao dịch khác liên quan đến thẻ, đồng thời hệ thống giao dịch phải xây dựng sở bảo mật, an toàn - Song hành với việc đầu tư cơng nghệ đòi hỏi ngân hàng phải trú trọng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, thường xuyên tập huấn cho CBTD, cán thẩm định để có khả sử dụng công nghệ NH SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 73 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh 3.2.2.2 Xây dựng đội ngũ cán tín dụng có trình độ chun mơn đạo đức nghề nghiệp Hội nhập kinh tế quốc tế, ngành tài - ngân hàng xem ngành gặp nhiều thách thức nhất,cạnh tranh nhiều Tất yếu đối thủ có tiềm lực kinh tế mạnh khả quản lý giỏi chiếm lĩnh thị trường Bởi vây, yếu tố người lĩnh vực ngân hàng đóng vai trò chủ chốt, góp phần tạo nên sức mạnh thành công ngân hàng Đây vấn đề nhà quản trị ngân hàng quan tâm Để chất lượng tín dụng cao, ngồi giải pháp khơng thể bỏ qua khâu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng khoản vay có cao hay khơng phần dựa vào trình độ chun mơn, lực tầm nhìn đội ngũ nhân viên tín dụng Do ngân hàng cần phải có giải pháp phát triển nguồn nhân lực cụ thể: - Về lực công tác: yêu cầu CBTD phải thường xuyên nghiên cứu, học tập nắm vững thực quy định hành mà phải không ngừng nâng cao lực công tác, am hiểu thị trường, pháp luật, chun mơn hố thẩm định ngành, nghề đối tượng khách hàng Nhất khả phát ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng - Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán phải tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao trách nhiệm công việc Cán cương vị cao, phải gương mẫu việc thực quy chế cho vay; quy định bảo đảm tiền vay; quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý RRTD hoạt động ngân hàng văn có liên quan khác Có vậy, khơng giữ vững phẩm chất đạo đức mà ý thức trách nhiệm nâng lên, xử lý công việc hiệu hơn, khắc phục tư tưởng ỷ lại, trông chờ tạo chuyển biến tích cực quản lý SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 74 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh - Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán nhân viên: Cần quan tâm nhiều đến đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đạo đức tạo điều kiện thuận lợi cho cán công tác, đồng thời phải vào kết công tác họ để đãi ngộ, đối xử cơng bằng: Đối với cán có thành tích xuất sắc, cần biểu dương, khen thưởng vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng lương trước hạn đề bạt lên để đảm nhiệm vị trí cao hơn; cán có sai phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ mà giáo dục thuyết phục phải có xử lý kỷ luật, kiên loại bỏ cán yếu tư cách đạo đức, không trung thực thuyên chuyển cán sang phận công tác khác thiếu kiến thức chun mơn nghiệp vụ Có vậy, chất lượng cán uy tín ngân hàng ngày nâng cao mà chất lượng tín dụng cải thiện 3.3 Một số kiến nghị nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Hồn Kiếm 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước, Chính phủ ngành - Xây dựng chế sách phù hợp mang tính đồng cao tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp ngân hàng Đồng hành với quy hoạch, phân bổ đầu tư hợp lý trách khủng hoảng thừa đầu tư số ngành - Quy định doanh nghiệp phải kiểm toán bắt buộc: quy định tạo sở pháp lý cho số liệu tài đảm bảo độ tin cậy, tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD tiếp cận với doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV Có ngân hàng đánh giá thực chất lực tài khách hàng Đây yêu cầu chung đảm bảo tính minh bạch kinh tế hội nhập - Đảm bảo môi trường pháp lý môi trường kinh tế, xã hội ổn định: Điều góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nói chung SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 75 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh doanh nghiệp nói riêng, đảm bảo hiệu vốn tín dụng ngân hàng cấp cho kinh tế - Nhà nước cần có biện pháp, sách nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, điều chỉnh tăng cường hiệu lực pháp lý sách thuế, sách bảo hộ sản xuất nước, sách ngăn chặn hàng nhập lậu đảm bảo tác dụng tích cực sách để hạn chế ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nội địa 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước, hiệp hội Ngân hàng - Nâng cao hiệu công tác tra, kiểm soát NHNN Thanh tra NHNN cần nâng cao chất lượng tra cách nắm bắt kịp thời nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ ngân hàng đại, áp dụng công nghệ nhằm giám sát liên tục hoạt động kinh doanh NHTM hai hình thức tra chỗ giám sát từ xa Đây biện pháp ngăn ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng - Ban hành quy định thiết lập quỹ bù đắp rủi ro để tổ chức tín dụng có sở giải khoản rủi ro hạn - Cần nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng, đảm bảo cung cấp thơng tin nhanh chòng, xác đầy đủ - Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện quy chế, quy định mơi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng Ngân hàng Nhà nước cần rà soát lại văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, khơng phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành mang tính pháp lý cao, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng Ngân hàng có hiệu chất lượng cao SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 76 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh 3.3.3 Kiến nghị với NHTM cổ phần Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm - Tiếp tục nâng cao tiềm lực tài cho ngân hàng việc mở rộng đầu tư sở hạ tầng, mạng lưới chi nhánh trực thuộc, đại hóa cơng nghệ, ,tăng độ an toàn vốn hoạt động, nâng cao uy tín, thương hiệu VIB thị trường tài nước giới - Xây dựng áp dụng rộng rãi hệ thống đo lường, giám sát loại rủi ro tín dụng, đảm bảo phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động ngân hàng - Chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao lực quản trị điều hành ngân hàng, bổ sung làm máy quản trị điều hành đảm bảo đủ khả lãnh đạo dẫn dắt Ngân hàng tiếp tục phát triển giai đoạn - Hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược thị trường, khách hàng cách rõ ràng cụ thể, bổ sung hoàn thiện qui chế, quy trình máy cho vay cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, điều kiện kinh tế, xã hội, đối tượng vay vốn đảm bảo an toàn cho vay Theo hình thành chế lãi suất toàn hệ thống linh hoạt, phù hợp - Cần có qui chế xử lý trách nhiệm cán nói chung CBTD nói riêng, nhằm tăng cường khả quản trị, phòng ngừa hạn chế rủi ro tác nghiệp hoạt động ngân hàng góp phần nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng Bên cạnh cần có chế độ khen thưởng rõ ràng công minh nhằm khuyến khích, thúc đẩy đơn vị hoạt động có hiệu hơn, tạo cạnh tranh lành mạnh chi nhánh trực thuộc VIB địa bàn - Thực hoạt động trao đổi thông tin tổ chức tín dụng khác địa bàn, điều cung cấp cho Ngân hàng thông tin cần thiết thiết lập quan hệ với khách hàng như: khách hàng có dư nợ tổ chức SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 77 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh tín dụng khác hay khơng? Tình hình dư nợ từ trước tới nào? Liệu có phải khách hàng thường xuyên để phát sinh nợ hạn? - Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, phát triển dịch vụ ngân hàng, mở rộng phạm vi hoạt động sang nhiều lĩnh vực SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 78 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam bước vững đường phát triển hội nhập quốc tế Vấn đề hội nhập vừa tạo hội mà mang lại thách thức cho NHTM, hoạt động kinh doanh ngân hàng chứa đựng tiềm ẩn rủi ro lớn Hay nói cách khác, kinh doanh ngân hàng chấp nhận rủi ro đổi lại có lợi nhuận Để hạn chế rủi ro vốn có này, việc phòng chống quản lý rủi ro vấn đề thiết yếu kinh doanh ngân hàng Trong trình phát triển, cho thấy rủi ro tín dụng ln tiềm tàng hoạt động kinh doanh đòi hỏi NHTM phải trọng đến cơng tác phòng chống rủi ro tín dụng nhầm hạn chế thiệt hại sẩy Đây nhiệm vụ quan trọng quản trị, điều hành ngân hàng đặc biệt bối cảnh kinh tế việt nam giai đoạn hội nhập Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu vấn đề rủi ro hoạt động tín dụng NHTM - Khóa luận nghiên cứu tổng quát tổ chức hoạt động kinh doanh VIB Hồn Kiếm sâu phân tích thực trạng rủi ro tín dụng qua đánh giá ngun nhân dẫn đến tồn cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm Dựa sở lý luận thực tiễn khóa luận đề xuất số giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm - Khoá luận đưa số kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ ngành, Ngân hàng nhà nước, hiệp hội ngân hàng số đề xuất đối SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 79 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh với Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam việc phòng ngừa rủi ro hạn chế tổn thất hoạt động tín dụng Trong tình hình kinh tế Việt Nam nhiều biến động, đề tài rủi ro tín dụng thực tế đề tài lớn vừa có tính cấp thiết, vừa có tính lâu dài Nó chịu ảnh hưởng theo biến động phát triển thị trường nên với khn khổ khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Kính mong Thầy, Cơ giáo người quan tâm đóng góp để hồn thiện tương lai Xin trân trọng cảm ơn Thầy, Cô giáo Học viện tài chính, đặc biệt Thạc sĩ Nguyễn Thùy Linh tận tình giúp đỡ để em hồn thành khóa luận SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 80 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Đinh Xuân Hạng TS Nghiêm Văn Bảy (đồng chủ biên) (2014), “Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại”, Nhà xuất Tài PGS TS Đinh Xuân Hạng ThS Nguyễn Văn Lộc (đồng chủ biên) (2014), “Giáo trình Quản trị tín dụng Ngân hàng thương mại”, Nhà xuất Tài PGS.TS.NSƯT Nguyễn Trọng Cơ PGS TS Nghiêm Thị Thà (đồng chủ biên) (2015), “Giáo trình Phân tích Tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Tài Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm giai đoạn 2014-2016 Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Thông tư 02/2013/TT – NHNN: Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc dự phòng rủi để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước TT 09/2014/TT – NHNN Về việc sửa đổi, bổ sung số điều TT 02/2013/TT – NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi http://www.vib.com.vn/ 10 Các tạp chí Ngân hàng, Thị trường Tài SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 Khóa luận tốt nghiệp 81 GVHD: Th.S Nguyễn Thùy Linh PHỤ LỤC Phụ lục 01 – Nhận xét đơn vị thực tập Phụ lục 02 – Nhận xét người hướng dẫn khoa học Phụ lục 03 – Nhận xét người phản biện SVTH: Lưu Thị Thùy Lớp: CQ51/15.02 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Th.S Nguyễn Thùy Linh Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lưu Thị Thùy Khóa: CQ 51 Lớp: 15.02 Đề tài: “ Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… - Về chất lượng nội dung chuyên đề Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………… Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm Điểm: - Bằng số: …… - Bằng chữ: ……………… Người nhận xét (Ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lưu Thị Thùy Khóa: CQ 51 Lớp: 15.02 Đề tài: “ Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm” Nội dung nhận xét: Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành Đối tượng mục đích nghiên cứu Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu Nội dung khoa học Hà Nội, ngày tháng năm Điểm: - Bằng Người nhận xét (Ký tên) Bằng số: …… chữ: ……………… ... đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm - Đề xuất giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm Đối tượng... để hạn chế giảm thiểu tác động rủi ro tín dụng 1.2.2 Sự cần thiết phòng ngừa hạn chế RRTD hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.2.1 Quan niệm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Phòng ngừa hạn chế rủi ro. .. phải rủi ro, thực tế NH phải đối phó với loại rủi ro từ nguồn gốc như: rủi ro tín dụng, rủi ro thiếu vốn khả dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro hối đối Vì rủi ro ln ln tồn với hoạt động NHTM Rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: 36 phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHTM cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh hoàn kiếm , 36 phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHTM cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh hoàn kiếm

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn