31 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH an quý hưng

130 1 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên thực Tạ Thu Hiền Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các Đơn vị kinh tế hoạt động chế thị trường ln có cạnh tranh để tồn đứng vững thị trường Đặc biệt, bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, thách thức nay, muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải có cách nhìn mới, có phương thức sản xuất kinh doanh linh hoạt, cách quản lý phù hợp, kịp thời có biện pháp sử dựng nguồn nhân lực hợp lý, hướng cho hoạt động doanh nghiệp đạt mục tiêu tốt Để làm điều doanh nghiệp phải xác định phương hướng đầu tư, quy mô sản xuất, nhu cầu khả điều kiện sản xuất kinh doanh để đưa định đắn Do việc tổ chức quản lý hạch toán kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập xử lý thông tin để đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu tất yếu, giúp đơn vị kinh tế thấy quy mô, cách thức kinh doanh khả phát triển hay suy thoái doanh nghiệp, đưa định tương lai Đứng trước tình hình đó, Cơng ty TNHH An Quý Hưng hiểu rằng, bên cạnh việc tìm biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh việc tổ chức quản lý hạch toán kế toán yêu cầu thiết yếu Đặc biệt, thông tin hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng chiếm vai trò quan trọng thơng tin kế tốn, thơng tin doanh nghiệp nhà đầu tư quan tâm Hơn hết, hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng vấn đề thường xuyên đặt doanh nghiệp Việc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng góp phần tăng tính cạnh trạnh, nâng cao chất lượng định doanh nghiệp, tăng minh bạch thông tin tài Q trình thực tập Cơng ty TNHH An Quý Hưng hội cho em tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Cùng với bảo, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn – cán kế tốn Phòng Tài – Kế tốn cơng ty, em có thêm hiểu biết định công ty công tác kế tốn cơng ty Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Ý thức tầm quan trọng công tác Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty nên sau q trình thực tập công ty, em định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa “Hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng” Đối tượng mục đích nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu đề tài lý luận lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, vận dụng để đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng - Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, đưa nhận xét tổng quan thành tựu đạt tồn cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, từ đưa ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tế kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh lý luận với thực tế Cơng ty TNHH An Q Hưng, từ đưa giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng Kết cấu luận văn tốt nghiệp: Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, Danh mục, Bảng biểu, Luận văn chia làm chương Chương 1:Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động bán hàng doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng Do hạn chế thời gian kiến thức thu nhận nên đề tài không tránh khỏi sai sót nên kính mong nhận giúp đỡ đánh giá, góp ý ban lãnh đạo, cán phòng kế tốn Cơng ty TNHH An Quý Hưng thầy cô giáo môn Học viện Tài Chính, đặc biệt giảng viên hướng dẫn –Đỗ Minh Thoa, để em hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn ! Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.1.Khái niệm đặc điểm trình bán hàng  Khái niệm trình bán hàng: Bán hàng trình chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Bán hàng giai đoạn cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại, q trình chuyển hóa vốn từ hình thái hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn tốn Vì vậy, đẩy nhanh q trình bán hàng đồng nghĩa với việc rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng quay vốn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp  Đặc điểm trình bán hàng - Có thỏa thuận trao đổi người mua người bán Người bán đồng ý bán, người mua đồng ý mua, trả tiền chấp nhận trả tiền - Có thay đổi quyền sở hữu hàng hóa: người sở hữu quyền sở hữu người mua có quyền sở hữu hàng hóa mua bán - Trong q trình tiêu thụ hàng hóa đơn vị kinh tế cung cấp cho khách hàng khối lượng hàng hóa định nhận lại từ khách hàng khoản tiền gọi doanh thu tiêu thụ hàng hóa 1.1.2 Vai trò kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Các doanh nghiệp nơi sáng tạo cải vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội phải thơng qua q trình bán hàng sản phẩm đưa vào tiêu dùng Như thực việc bán thành phẩm, hàng hóa có vai trò quan trọng doanh nghiệp toàn kinh tế quốc dân Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Đối với doanh nghiệp: trình bán hàng tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp thu hồi vốn, trang trải chi phí sản xuất kinh doanh bổ sung nguồn vốn, mở rộng đại hoá sản xuất doanh nghiệp - Đối với người tiêu dùng: Bán hàng giúp người tiêu dùng thoả mãn nhu cầu xã hội - Xét phạm vi toàn kinh tế quốc dân: Bán hàng điều kiện để tiến hành tái sản xuất xã hội Quá trình tái sản xuất xã hội gồm có khâu: “Sản xuất – Phân phối – Trao đổi – Tiêu dùng”, khâu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thiếu dù khâu trình tái sản xuất không thực Trong mối quan hệ sản xuất giữ vai trò định, tiêu dùng mục đích, động thúc đẩy sản xuất phát triển, khâu phân phối trao đổi có vai trò cầu nối quan hệ sản xuất tiêu dùng, từ kích thích tiêu dùng đẩy mạnh sản xuất phát triển Như vậy, tiêu thụ hàng hóa thực mục đích sản xuất, điều kiện để tái sản xuất thực Ngồi ra, bán hàng góp phần điều hòa sản xuất tiêu dùng, khả nhu cầu… điều kiện để phát triển cân đối ngành, vùng toàn kinh tế quốc dân 1.1.3 Yêu cầu quản lý trình bán hàng xác định kết bán hàng Trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực giới, có nhiều thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển kinh tế đặt doanh nghiệp trước khó khăn thử thách lớn Để thực hoạt động bán hàng có hiệu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng đời sống xã hội không ngừng nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp cần phải quản lý chặt chẽ qúa trình bán hàng, kết qủa bán hàng sau: - Theo dõi thành phẩm, hàng hoá xuất bán ba tiêu: số lượng, chất lượng, giá trị - Nắm vững tình hình thị trường, theo dõi phương thức bán hàng, hình thức tốn, loại thành phẩm tiêu thụ tình hình thu hồi nợ khách hàng - Tính tốn xác định doanh thu bán hàng, doanh thu lợi nhuận tạo sở để xác định xác lợi nhuận doanh nghiệp Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Các nhà quản trị doanh nghiệp luôn cần thiết thông tin cách chi tiết, cụ thể trình bán hàng kết bán hàng loại sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ để đáp ứng quản lý vĩ mô, để có định đắn cho phát triển doanh nghiệp không thời gian mà tương lai lâu dài Việc kế toán chi tiết hoạt động bán hàng, kết bán hàng giúp cho chủ doanh nghiệp định nên mở rộng hay thu hẹp qui mô hoạt động, mở rộng thu hẹp nào, tới mức độ hay đình sản xuất, định tiếp tục sản xuất hay chuyển hướng hoạt động Vì lẽ đó, tổ chức cơng tác bán hàng, kết bán hàng máy tính cần thiết doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cách xác, đầy đủ, kịp thời, có hệ thống đáp ứng yêu cầu đối tượng thông tin 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng: - Để đáp ứng yêu cầu quản lý hàng hóa, bán hàng xác định kết phân phối kết hoạt động bán hàng Kế toán phải thực tốt nhiệm vụ sau đây: a) Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác tình hình có biến động loại hàng hóa theo tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị b) Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác khoản doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu chi phí hoạt động bán hàng doanh nghiệp, đồng thời theo dõi đôn đốc khoản phải thu khách hàng c) Phản ánh tính tốn xác kết hoạt động bán hàng, giám sát tình hình thực nghĩa vụ Nhà nước tình hình phân phối kết hoạt động bán hàng d) Cung cấp thơng tin kế tốn phục vụ cho việc lập báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến q trình bán hàng, xác định phân phối kết Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Từ phân tích trên, đến kết luận: Việc tổ chức kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng doanh nghiệp cần thiết Nó giúp doanh nghiệp nhận biết tình hình mặt hàng, khả toán khách hàng, lợi nhuận thu qua hoạt động bán hàng để từ doanh nghiệp đề giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu kinh doanh thời gian tới 1.2 Nội dung Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2.1 Các nguyên tắc chuẩn mực chi phối Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2.2.1 Các phương thức bán hàng 1.2.2.1.1 Phương thức bán buôn Bán buôn gồm hai phương thức bán buôn qua kho bán buôn vận chuyển thẳng  Bán buôn qua kho: hàng giao bán từ kho xí nghiệp bán bn, thực hai hình thức : Giao hàng trực tiếp kho chuyển hàng cho bên mua - Hình thức giao hàng trực tiếp kho: bên bán xuất hàng từ kho giao trực tiếp cho bên mua Hàng ghi nhận bán bên mua nhận hàng ký xác nhận hóa đơn bán hàng - Hình thức chuyển hàng: bên bán xuất hàng từ kho để chuyển đến cho bên mua theo thời gian địa điểm ghi hợp đồng Hàng coi bán bên mua nhận hàng trả tiền chấp nhận trả tiền số hàng nhận  Bán buôn vận chuyển thẳng: hàng giao bán từ khâu mua khơng qua kho xí nghiệp bán bn Phương thức bán bn thực hai hình thức bán buôn vận chuyển thẳng trực tiếp bán bn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Bán buôn vận chuyển thẳng trực tiếp: Doanh nghiệp nhận hàng bên bán giao trực tiếp cho khách hàng Khi bên mua nhận đủ hàng ký nhận hóa đơn bán hàng hàng coi bán - Bán bn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng: Doanh nghiệp nhận hàng bên bán chuyển số hàng cho khách hàng Khi đến tay khách hàng họ kiểm nhận trả tiền chấp nhận trả tiền hàng coi bán 1.2.2.1.2 Phương thức bán lẻ Bán lẻ hàng hóa bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng.Qua khâu bán lẻ, hàng hóa vĩnh viễn rời khỏi lĩnh vực lưu thơng, giá trị thực đầy đủ Bán lẻ gồm hai phương thức Bán lẻ thu tiền trực tiếp Bán lẻ thu tiền tập trung  Bán hàng thu tiền trực tiếp: Nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền giao cho khách hàng Việc thừa, thiếu hàng hóa quầy tiền thu bán hàng nhân viên bán hàng hóa hoàn toàn chịu trách nhiệm  Bán hàng thu tiền tập trung: Ở quầy có nhiều nhân viên thu ngân chuyên làm nhiệm vụ thu tiền viết hóa đơn Căn vào hóa đơn thu tiền nhân viên bán hàng giao hàng cho khách hàng Ở đây, thừa thiếu tiền bán hàng thuộc trách nhiệm nhân viên thu ngân, thừa thiếu hàng hóa quầy thuộc trách nhiệm nhân viên bán hàng 1.2.2.1.3 Phương thức bán hàng gửi đại lý Hình thức gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hoá: Gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hố hình thức bán hàng mà doanh nghiệp giao hàng cho sở đại lý, ký gửi để sở trực tiếp bán hàng Bên nhận làm đại lý, ký gửi trực tiếp bán hàng, toán tiền hàng hưởng hoa hồng đại lý Số hàng chyển giao cho sở đại lý, ký gửi thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp thương mại doanh nghiệp thương mại sở đại lý, ký gửi toán tiền hay chấp Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp nhận tốn thơng báo số hàng bán được, doanh nghiệp quyền sở hữu số hàng 1.2.2.1.4 Bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua toán lần đầu thời điểm mua Số tiền lại người mua chấp nhận trả dần kỳ chịu tỷ lệ lãi suất định DN hạch toán vào TK 511 - Doanh thu bán hàng, phần doanh thu bán hàng thông thường (bán hàng thu tiền lần) Phần lãi trả chậm coi khoản thu nhập hoạt động tài hạch tốn vào bên Có TK 515 - Thu nhập từ hoạt động tài Theo phương thức bán này, mặt kế toán giao hàng cho khách coi bán thực chất DN quyền sở hữu số hàng 1.2.2.1.5 Bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng: Là phương thức bán hàng mà DN đem sản phẩm vật tư, hàng hoá để đổi lấy vật tư, hàng hoá khác tương tự, không tương tự Giá trao đổi giá hành vật tư, hàng hoá tương ứng thị trường 1.2.2.1.6 Các phương thức bán hàng khác – Đại diện bán hàng: Một đơn vị khác thay mặt nhà sản xuất để bán cho người tiêu dùng –Bán hàng thông qua quảng cáo tuyên truyền, bán hàng đa cấp – Bán hàng qua điện thoại: Sản phẩm dịch vụ bán nhờ việc tư vấn bán hàng qua điện thoại, không gặp mặt trực tiếp – Bán hàng tận nhà: nhân viên đến tận nhà khách hàng để tư vấn sản phẩm/dịch vụ, bán hàng trực tiếp – Doanh nghiệp bán hàng cho doanh nghiệp khác – Doanh nghiệp cung cấp giải pháp bán hàng cho phủ, nhà nước – Bán hàng trực tiếp internet Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 115 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG 3.1.YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ - Thứ nhất, công ty cần phát huy ưu điểm đạt cơng tác kế tốn tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp - Thứ hai, công ty cần khắc phục hạn chế tồn máy cơng tác kế tốn đơn vị, sau số kiến nghị để cơng ty tham khảo hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị, cụ thể sau : + Thành lập phận kế tốn quản trị phân tích tài chính, hai này hỗ trợ cho việc phân tích xu hướng thị trường đánh giá khoa học, cơng ty vào lập dự tốn doanh thu, chi phí, nợ phải thu, tiền mặt, đặt tự tác động thị trường, sách tài nhà nước Như vậy, cơng ty chủ động việc đưa định kinh doanh, việc kinh doanh đạt kết mong muốn Việc khiến cơng ty phải tăng thêm khoản chi phí, nhiên, điều vơ cần thiết để tính tốn, có kế hoạch lường trước rủi ro kinh doanh Trong bối cảnh hầu hết doanh nghiệp Việt Nam chưa làm điều này, thực thành công việc coi bước tiến dài cơng ty thị trường + Cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, việc quan trọng, thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến thông tin Báo cáo tài doanh nghiệp mức độ trung thực xác Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 116 Luận văn tốt nghiệp + Cần phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp cho loại mặt hàng giá thành sản xuất loại mặt hàng khác giá bán chúng khơng giống Do đó, việc chưa phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp cho loại hàng dẫn đến việc công ty chưa bóc tách loại mặt hàng, khơng thể biết loại hàng hóa có kết kinh doanh tốt để có kế hoạch kinh doanh loại hàng Vì cơng ty cần thực việc để vừa nâng cao giá trị, vừa nâng thương hiệu cơng ty lên tầm cao 3.2 Đánh giá thực trạng công tác kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết bán hàng công ty TNHH An Quý Hưng Trong năm vừa qua, Công ty TNHH An Quý Hưng trải qua nhiều thuận lợi khó khăn, biến động thị trường Công ty gặt hái nhiều thành tích to lớn việc xây dựng cơng trình cung cấp sản phẩm bê tông thị trường, đặc biệt năm khủng hoảng kinh tế vừa qua Để có thành tích Cơng ty ln tiến hành đợt bồi dưỡng để nâng cao chất lượng người lao động trình độ quản lý cho cán Với quan điểm cán công nhân viên tài sản lớn ban giám đốc công ty, đời sống cán công nhân viên ngày nâng cao, cơng ty thực nghiêm chỉnh việc trích khoản BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ mua bảo hiểm lao động cho công nhân viên Song song với việc bồi dưỡng nâng cao lực nhân viên công ty áp dụng trang thiết bị, khoa học công nghệ vào hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chất lượng công việc Cơng ty TNHH An Q Hưng đảm bảo thực thống phạm vi, phương pháp kế toán bán hàng phần hành kế toán khác Công tác bán hàng thực khoa học, tiết kiệm chi phí, đảm bảo thời hạn, chất lượng, giá hợp lý Việc nhập số liệu nhập tiến hành kịp thời, ghi nhận doanh thu, chi phí, giá vốn cách nhanh chóng, phục vụ cho việc định kinh tế Ban giám đốc công ty Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 117 Luận văn tốt nghiệp Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ kế toán thực nguyên tắc đồng thời phản ánh đầy đủ tiêu tạo điều kiện thuân lợi cho việc xác định kết kinh doanh Cùng với động máy quản lý cố gắng nỗ lực cán công nhân viên, đến hoạt động kinh doanh công ty vào quỹ đạo đạt thành tựu định Tốc độ tăng trưởng nhanh, sản phẩm có uy tín cao, đời sống cơng nhân viên nâng cao Những thành tựu đạt phần có đóng góp khơng nhỏ máy kế toán đặc biệt kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trong trình hoạt động máy kế tốn nói chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng đạt ưu điểm định đáng ghi nhận sau 3.1.1 Những ưu điểm thể mặt sau - Việc sử dụng hệ thống tài khoản công ty - Hệ thống tài khoản cơng tác kế tốn tương đối hợp lý, linh hoạt Hiện công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 ban hành ngày 22/12/2014 Tài Chính Hệ thống tài khoản chi tiết hoá đến đối tượng, vụ việc cụ thể, tạo điều kiện lớn việc kiểm sốt , tập hợp loại chi phí, doanh thu Công ty Việc sử dụng hệ thống chứng từ: - Công tác lập chứng từ luân chuyển chứng từ phận kinh doanh Phòng Tài - kế tốn hợp lý, nhanh chóng Các chứng từ ghi đầy đủ, xác nghiệp vụ kinh tế theo thời gian, với chế độ tài quy định, điều quan trọng công tác kiểm tra đối chiếu số liệu thực tế với số liệu sổ kế toán - Về máy kế toán: Bộ máy kế toán công ty tổ chức gọn nhẹ Mỗi nhân viên phòng kế tốn cơng ty có kinh nghiệm tinh thần trách nhiệm cao với công việc Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 118 Luận văn tốt nghiệp giao Bên cạnh cơng tác kế tốn phân cơng cách rõ ràng, cụ thể từ phát huy tính chủ động sáng tạo tinh thần trách nhiệm công việc người - Về việc ứng dụng kế tốn máy vào cơng tác kế tốn: Cơng ty TNHH An Quý Hưng áp dụng công nghệ phần mềm kế tốn vào q trình hạch tốn kế tốn Việc sử dụng kế toán máy giúp tinh giảm khối lượng cơng việc thủ cơng nhân viên kế tốn Do việc cung cấp thơng tin tài nhanh chóng kịp thời đồng thời tăng suất lao động, nâng cao hiệu công tác quản lý kinh doanh nói chung cơng tác quản lý bán hàng nói riêng Trong điều kiện cơng ty tổ chức kế tốn máy theo hình thức kế tốn nhật ký Chung mà công ty áp dụng phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin cho phận liên quan Hệ thống sổ sách kế toán thực máy nên thơng tin lưu trữ chặt chẽ, số liệu nhầm lẫn so với kế tốn thủ cơng, dễ dàng kiểm tra số liệu cần thiết, có thống phần hành kế tốn với - Về tổ chức hạch tốn Cơng ty áp dụng đầy đủ chế độ tài chính, kế tốn tài ban hành Kế tốn mở tài khoản cấp 2, cấp 3,…phù hợp với tình hình đặc điểm cơng ty Từ đó, phản ánh cách chi tiết, cụ thể tình hình biến động loại tài sản cơng ty giúp cho kế tốn thuận tiện cho việc ghi chép cách đơn giản, rõ ràng mang tính thuyết phục, giảm nhẹ phần khối lượng cơng việc kế tốn, tránh chồng chéo việc ghi chép kế toán Chứng từ phân loại hệ thống hoá theo nghiệp vụ kinh tế, theo thời gian phát sinh…và đóng thành tập theo tháng, thuận lợi cho việc tìm kiếm, kiểm tra, đối chiếu cần thiết - Về hệ thống sổ sách báo cáo: Hệ thống sổ sách báo cáo công ty đầy đủ, mẫu sổ, báo cáo theo quy định phù hợp với chế độ kế tốn mà cơng ty áp dụng Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 119 Luận văn tốt nghiệp - Về phương pháp hạch tốn: Cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hoàn toàn hợp lý để phản ánh, theo dõi thường xuyên, liên tục biến động hàng tồn kho tài khoản kế tốn Về kế tốn tốn với khách hàng: Cơng ty phản ánh chi tiết công nợ khách hàng Sổ theo dõi công nợ sổ chi tiết công nợ khách hàng tài khoản 131 Việc giúp ích cho kế tốn nhanh chóng tính tốn để tập hợp số liệu phục vụ cho việc quản lý theo dõi thường xuyên tình hình tốn khách hàng; từ Cơng ty thu hồi vốn cách nhanh chóng khơng để tình trạng vốn bị chiếm dụng lâu, khiến cho vòng tuần hồn vốn nhanh chóng, tạo điều kiện để tái sản xuất mở rộng Đặc biệt, trình tổ chức kế tốn bán hàng, cơng ty TNHH An Quý Hưng đảm bảo thực thống phạm vi, phương pháp kế toán bán hàng phần hành kế toán khác Đồng thời phận kế tốn bán hàng đảm bảo thực cơng việc chun mơn cách tốt nhất, với lòng nhiệt tình yêu nghề, cung cấp kịp thời tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận phục vụ cho việc định kinh tế Ban giám đốc công ty Để đẩy mạnh công tác bán hàng, tăng doanh thu Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ kế toán thực theo nguyên tắc đồng thời phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí, xác định thuế tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định kết kinh doanh Như vậy, việc tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty sát với đặc điểm quy mô hoạt động kinh doanh cơng ty Việc hạch tốn kế tốn nói chung kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng thực cách đơn giản, dễ hiểu đảm bảo q trình hạch tốn doanh nghiệp Tuy nhiên, ngồi ưu điểm kể mà máy kế toán Cơng ty đạt hạn chế, bất cập mà kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cần khắc phục Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 120 Luận văn tốt nghiệp 3.1.2 Những vấn đề tồn Vấn đề 1: Về cơng tác quảng cáo, giới thiệu dịch vụ Qua tìm hiểu hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội đơn vị, em nhận thấy Công ty chưa có sách giới thiệu quảng bá sản phẩm bê tơng Các đối tượng khách hàng Công ty chủ yếu đối tượng truyển thống, mở rộng thay đổi đối tượng khách hàng dường xảy Điều dẫn đến, doanh thu hàng năm Công ty thường khơng có tăng trưởng lớn thay đổi - Về quản lý chi phí bán hàng chi phí QLDN: Đây khoản chi phí quan trọng phục vụ kinh doanh, công ty chưa quản lý chặt chẽ, chưa xác định dự toán, kế hoạch, thực phân bổ cho đối tượng, chưa thực phân tích đánh giá chi phí cao - Về phần mềm kế tốn sử dụng: Hiện cơng ty dùng phần mềm kế toán MISA Bên cạnh ưu việt việc sử dụng phần mềm mang lại phần mềm MISA tồn số nhược điểm sau: + Trong trình làm việc với phần mềm MISA, sai bước phải sửa lại từ bước bước đó, khơng phải sửa bước đầu phần mềm tự động sửa cho bước lại + Các báo cáo tổng hợp, đặc biệt báo cáo tài chương trình liệt kê mà khơng phân tích thơng qua nói lên điều 3.2 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện hệ thống kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng Trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động thất thường, tình hình lạm phát tăng cao, tỷ giá ngoại tệ biến động liên tục, tình hình chung kinh tế phải oằn đối mặt với khủng hoảng kinh tế toàn cầu Các doanh nghiệp phải nỗ lực khắc phục hàng loạt khó khăn, thử thách, ngày phải hoàn thiện máy tổ chức, quản lý tốt dòng tiền, mở rộng thị trường hạn chế rủi ro Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 121 Luận văn tốt nghiệp kinh doanh tốn cho doanh nghiệp bối cảnh kinh tế Hệ thống kế toán ngày phải bổ sung, nâng cao để đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển kinh tế Bộ máy kế toán Công ty TNHH An Quý Hưng không tránh khỏi hồn thiện để đáp ứng với thay đổi hệ thống kế toán hành, phát triển cơng ty Thị trường tiêu thụ ngày mở rộng, hình thức bán hàng thay đổi, đòi hỏi việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty thiết Để hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng tồn chi phí nói chung, cần phải đáp ứng yêu cầu sau: + Hoàn thiện phải sở tôn trọng chế độ kế tốn mà nhà nước (Bộ Tài xây dựng ban hành) Việc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị kinh tế phép vận dụng linh hoạt để phù hợp với đặc điểm quy mô doanh nghiệp, phải thực chế độ tài mà nhà nước ban hành + Kiến nghị phải phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp, phù hợp với tổ chức máy kế toán doanh nghiệp + Kiến nghị sau sử dụng phải đảm bảo đáp ứng dược yêu cầu quản lý chức kế tốn cung cấp thơng tin kinh tế tài cần thiết kịp thời cho việc đưa định, phương án kinh doanh có lợi doanh nghiệp + Việc hoàn thiện phải sở tiết kiệm mục đích kinh doanh doanh nghiệp thu lợi nhuận cao với chi phí bỏ thấp -Tính hiệu quả, tiết kiệm thể trình độ sử dụng yếu tố cần thiết tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục đích định Thực chiết khấu cho khách hàng thường xuyên, cụ thể  Tác dụng Chiết khấu tốn hình thức người bán giảm trừ giá bán cho người mua tốn sớm, có tác dụng khuyến khích, giúp người bán thu tiền nhanh chóng từ người mua hàng, giảm thiểu thời gian bị người mua chậm toán, chiếm dụng vốn Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài  122 Luận văn tốt nghiệp Giải pháp thực Trong kinh tế nay, nhu cầu vốn vấn đề thực cần thiết quan trọng tất doanh nghiệp, thân họ tất doanh nghiệp kinh doanh khác mong muốn tận dụng cách tối đa vốn đối phương Chính điều này, doanh nghiệp nên áp dụng tối đa khả thực chiết khấu toán bán hàng biện pháp cụ thể sau: Xây dựng bảng hệ thống chiết khấu thương mại, chiết khấu toán: Ứng với thời gian khách hàng toán sớm số tiền phần trăm chiết khấu theo giá tùy thuộc vào điều kiện DN đặc thù hàng hóa Hoặc giảm giá, ưu đãi cho khách hàng mua hàng nhiều Vídụ số ý kiến chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho khách hàng: - Chiết khấu 5% cho toàn giá trị đơn hàng Quý 1/2016 Giảm giá thêm 2% cho khách hàng toán Chính sách tặng quà vật dựa tổng giá trị đơn hàng Quý 1/ 2016 Miễn phí hóa đơn VAT 10% có nhu cầu xuất thêm Miễn phí giao hàng khơng kể số lượng nhiều hay Đổi trả hàng hố miễn phí khách hàng khơng có nhu cầu sử dụng Giao hàng nhanh gọn không 02h làm việc từ chốt đơn hàng Cam kết chất lượng sản phẩm, kiểm tra nghiêm ngặt đơn hàng để đảm bảo hàng giao cho khách hàng, tránh tình trạng hàng lỗi, khách hàng trả lại hàng Hồn thiện tổ chức kế tốn quản trị:  Tác dụng: Kế toán quản trị lĩnh vực ngành kế toán nhằm nắm bắt vấn đề thực trạng, đặc biệt thực trạng tài doanh nghiệp; qua phục vụ cơng tác quản trị nội định quản trị Thông tin kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trình vận hành doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm sốt, đánh giá doanh nghiệp  Giải pháp thực hiện: Để thực tốt tổ chức kế toán quản trị, kế toán cần lập dự toán, định mức vốn tiền, hàng tồn kho, sản lượng hàng hóa mua về, sản lượng hàng hóa Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 123 Luận văn tốt nghiệp bán ra, dự tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý, dự toán kết hoạt động sản xuất kinh doanh cho kỳ Lập báo cáo chi tiết nợ phải thu theo thời hạn,khách nợ khả thu nợ, báo cáo chi tiết khoản nợ vay, nợ phải trả theo thời hạn theo chủ nợ Một số ý kiến khác:  Áp dụng hình thức trả lương cho nhân viên bán hàng theo doanh số bán hàng nhằm khuyến khích nhân viên, nâng cao hiệu cơng việc, đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng hóa, đưa sách thưởng nhân viên làm việc tốt, doanh thu cao ( Ví dụ thưởng thêm 2% Doanh thu nhân viên tự tìm kiếm khách hàng)  Bồi dưỡng nâng cao cho nhân viên kỹ chăm sóc khách hàng, kỹ bán hàng, Marketing,…  Nghiên cứu, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng,… 3.3.CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG 3.3.1.Về phía doanh nghiệp : Với doanh nghiệp, máy kế tốn ln giữ vị trí vô quan trọng, đảm bảo phát triển định nhà quản lý Bởi máy cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời tình hình hoạt động doanh nghiệp Do đó, hoạt động doanh nghiệp, máy kế toán phận cần lưu tâm hàng đầu… Bộ máy kế toán doanh nghiệp (DN) tập hợp người làm kế toán DN với phương tiện trang thiết bị dùng để ghi chép, tính tốn xử lý tồn thơng tin liên quan đến cơng tác kế toán DN từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử lý đến khâu tổng hợp, cung cấp thông tin kinh tế hoạt động đơn vị Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 124 Luận văn tốt nghiệp Đối với doanh nghiệp vấn đề hồn thiện tổ chức máy kế tốn yêu cầu thiết, cho đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể DN nhằm thu nhận, xử lý, phân tích cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời trung thực phục vụ cho việc điều hành nhà quản lý Theo đó, tổ chức máy kế tốn DN cần tương ứng với quy mô khối lượng công việc kế toán cần thực số lượng chất lượng đội ngũ người làm kế toán Khảo sát DN địa bàn Hà Nội, thấy rằng: DN địa bàn Hà Nội nên tổ chức máy kế toán tập trung theo mơ hình kết hợp kế tốn tài kế tốn quản trị phần hành máy kế toán Tuy nhiên, để thực điều đó, cần giải tốt vấn đề sau: Một là, xác định khối lượng công việc kế tốn cần thực DN Mỗi DN có quy mô đặc điểm khác tổ chức quản lý trình độ quản lý, khối lượng nghiệp vụ kinh tế tính đa dạng nghiệp vụ kinh tế khác Do đó, cần bố trí người làm kế tốn có kinh nghiệm vào phần hành kế toán phức tạp chiếm tỷ trọng lớn Thông thường, DN, phần thực hành kế tốn cho phức tạp có khối lượng cơng việc lớn kế tốn bán hàng giá vốn hàng hóa, đó, phần hành phải bố trí người làm kế tốn có trình độ chun mơn cao có nhiều kinh nghiệm Như đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời xác phục vụ cho cơng tác quản lý Hai là, xác định số lượng phận kế toán máy kế toán DN Số lượng phận kế toán DN cần xác định phù hợp để đảm bảo mối quan hệ công tác phận mối quan hệ chung với tất phận kế toán máy kế tốn nhằm có phối hợp, phân công trách nhiệm hợp lý việc thu nhận, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin phục vụ cơng tác quản trị Đối với DN có quy mô lớn, khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều đa dạng thường phải bố trí nhiều phận kế tốn DNcó quy mơ nhỏ Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 125 Luận văn tốt nghiệp Ba là, xác định số lượng chất lượng đội ngũ người làm kế toán phận hợp lý Những người làm cơng tác kế tốn DN có trình độ cao tăng suất lao động kế toán xử lý cơng việc chun mơn xác thuận lợi, giảm số lượng đội ngũ việc xử lý cơng tác kế tốn phần hành tồn cơng tác kế tốn Vì thế, các DN cần có hướng tuyển dụng nhân viên lành nghề thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ Bốn là, tổ chức phân công nhiệm vụ hợp lý cho phận kế toán nhằm đảm bảo thu nhận, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin phục vụ cho việc điều hành nhà quản trị Năm là, đầu tư trang thiết bị , sở vật chất để phòng kế tốn có điều kiện tốt để thực giải pháp nêu 3.3.2.Về phía vụ chế độ kế tốn (quản lí nhà nước) Nhà nước phải dựa vào văn pháp lý định hướng dẫn doanh nghiệp thực Trước hết hệ thống quy phạm pháp luật, hệ thống văn phải soạn thảo ban hành cách thống nhất, kịp thời, đơn giản, dễ hiểu đặc biệt phải phù hợp với điều kiện thực tế daonh nghiệp để doanh nghiệp thực dựa tinh thần hướng dẫn nhà nước Nhà nước cần tạo điều kiện cơng tác thủ tục hành doanh nghiệp nói chung, tình hình nay, Việt Nam, thủ tục hành rườm rà, điều cản trở doanh nghiệp phát triển Nhà nước cần tạo cơng bình đẳng doanh nghiệp việc thực sách ban hành Bên cạnh đó, cần tạo sách rõ ràng để doanh nghiệp thực nghĩa vụ nhà nước Song song với đó, nhà nước phải có sách quản lý chặt chẽ đối tượng Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Tạ Thu Hiền 126 Luận văn tốt nghiệp Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 127 Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Kế tốn có vai trò quan trọng công tác quản lý kinh tế, bao gồm quản lý kinh tế vĩ mô vi mô Đặc biệt, điều kiện phát triển không ngừng kinh tế thị trường thông tin kinh tế giữ vai trò quan trọng Nó định thành công hay thất bại hoạt động sản xuất kinh doanh Vì để đảm bảo thường xuyên nắm bắt thông tin kinh tế nội Cơng ty cơng tác kế tốn Công ty phải thực tốt Để không ngừng nâng cao vai trò kế tốn cơng tác quản lý, nâng cao chất lượng công tác kế tốn điều quan trọng trước tiên phải tổ chức tốt cơng tác kế tốn.Đặc biệt, Cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng phải tổ chức tốt, đảm bảo phản ánh ghi chép cách đầy đủ xác tình hình bán hàng, kết bán hàng Thơng tin kế toán bán hàng xác định kết bán hàng giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa định kinh tế phù hợp nhằm nâng cao kết bán hàng nói riêng kết kinh doanh Cơng ty nói chung Thực tập Cơng ty TNHH An Quý Hưng hội cho em tiếp cận với thực tế học hỏi kinh nghiệm cho thân Sau thời gian thực tập cơng ty em học hỏi có hiểu biết ban đầu thực tế công tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Em nhận thấy cơng tác kế tốn Cơng ty thực đầy đủ, chế độ đảm bảo cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị kinh doanh, nhiên tồn số điểm hạn chế định Để kế toán thực công cụ quản lý thiếu, Công ty nên tiếp tục hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Dựa sở lý luận thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng, em có đánh giá khái quát từ đưa ưu điểm rút số hạn chế cơng tác Qua đó, em có đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 128 Luận văn tốt nghiệp Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đánh giá, đóng góp thầy để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Tạ Thu Hiền Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 129 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO – Giáo trình kế tốn tài – Học viện Tài Chính – Năm 2013 – Giáo trình kế tốn quản trị – Học viện Tài Chính – Năm 2009 – Hệ thống tài khoản kế toán (Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) – Báo cáo tài chính, chứng từ sổ kế toán, sơ đồ kế toán (Ban hành theo định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 ... chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, vận dụng để đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng - Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu cơng tác kế toán bán. .. hàng xác định kết bán hàng, đưa nhận xét tổng quan thành tựu đạt tồn công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, từ đưa ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết. .. xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tế kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: 31 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH an quý hưng , 31 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH an quý hưng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn