20 tổ chức kế toán bán hàng, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

110 1 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:50

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Trong thời gian thực tập vừa qua, em thực tập tìm hiểu thực tế tổ chức cơng tác kế tốn nói chung tổ chức cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP đầu tư phát triển xuất nhập Á Châu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Tổ chức kế toán bán hàng, chi phí bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP đầu tư phát triển xuất nhập Á Châu” Em xin cam đoan đề tài luận văn tốt nghiệp công trình nghiên cứu độc lập em Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn hợp lý xuất phát từ tình hình thực tế Công ty CP đầu tư phát triển xuất nhập Á Châu Em xin chịu trách nhiệm số tài liệu mà em nêu luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Phùng Thị Thảo Hương SV: Phùng Thị Thảo Hương Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Danh mục chữ viết tắt KQHĐSXKD Kết hoạt động sản xuất kinh doanh GVHB Giá vốn hàng bán CPQLDN Chi phí quản lí doanh nghiệp TNDN Thu nhập doanh nghiệp SV: Phùng Thị Thảo Hương Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Biểu 1: Mẫu HĐ GTGT số 0000300 Biểu 2: Mẫu HĐ GTGT số 0000305 Biểu 3: Sổ Nhật kí chung ( trích tháng 1/2017) Biểu 4: Sổ Cái tài khoản 511- doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ( trích tháng 1/2017) Biểu 5: Tờ khai thuế GTGT quý 1/2017 Biểu 6: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán ra( trích tháng 1/2017) Biểu 7: Mẫu phiếu xuất kho Biểu 8: Sổ tài khoản 632- giá vốn hàng bán( trích tháng 1/2017) Biểu 9: Sổ tài khoản 642- chi phí quản lí kinh doanh (trích tháng 1/2017) Biểu 10: Sổ tài khoản 911- xác định kết kinh doanh ( trích tháng 1/2017) Biểu 11: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ( trích tháng 1/2017) Hình 2.1 : Giao diện bắt đầu làm việc với phần mềm MISA Hình 2.2 : Giao diện phần mềm thực khai báo danh mục khách hàng Hình 2.3 : Giao diện phần mềm thực khai báo danh mục hàng hóa Hình 2.4 : Giao diện phần mềm thực khai báo danh mục kho Hình 2.5 : Giao diện hạch tốn nghiệp vụ bán hàng hóa đơn 0000300 Hình 2.6: Màn hình nhập liệu ghi nhận doanh thu bán hàng hóa đơn 0000300 Hình 2.7: Màn hình mơ tả q trình nhập liệu với nghiệp vụ xuất Hình 2.8 : Giao diện thực tính trị giá hàng xuất kho Hình 2.9 : Giao diện thực hạch tốn chi phí bán hàng Hình 2.10 : Giao diện sau hồn tất nhập liệu chi phí bán hàng Hình 2.11 : Giao diện thực hạch tốn chi phí quản lí doanh nghiệp Hình 2.12 : Giao diện sau hồn tất nhập liệu chi phí bán hàng Hình 2.13 : Giao diện thực kết chuyển lãi, lỗ Hình 2.14 : Giao diện hạch tốn thuế TNDN Hình 2.15 : Giao diện lập Báo cáo tài SV: Phùng Thị Thảo Hương Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Hình 2.16: Mẫu báo cáo tình hình tài doanh nghiệp SV: Phùng Thị Thảo Hương Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Phùng Thị Thảo Hương Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU  Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, Doanh nghiệp muốn tồn phát triển, định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu kinh tế Để đứng vững phát triển điều kiện có cạnh tranh gay gắt Doanh nghiệp phải nắm bắt đáp ứng tâm lý, nhu cầu người tiêu dùng với sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại Hơn nhu cầu tiêu dùng thị trường đòi hỏi Doanh nghiệp phải tạo lợi nhuận Muốn Doanh nghiệp phải sản xuất thị trường cần mà doanh nghiệp có tự đặt cho câu hỏi: "Sản xuất gì, sản xuất cho ai, sản xuất sản xuất bao nhiêu?” Để đạt mục tiêu lợi nhuận: Đạt lợi nhuận cao an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty phải tiến hành đồng biện pháp quản lý , cơng tác kế tốn cơng tác quan trọng, khơng thể thiếu để tiến hành quản lý hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hố nhằm đảm bảo tính động, sáng tạo tự chủ sản xuất kinh doanh, tính toán xác định hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh làm sở vạch chiến lược kinh doanh Nhận thức tầm quan trọng vấn đề qua q trình thực tập Cơng ty Cp đầu tư phát triền xuất nhập Á Châu với lý luận học trường học em lựa chọn đề tài :“ Tổ chức kế tốn bán hàng, chi phí bán hàng xác định kết kinh doanh ” làm đề tài cho khóa luận  Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu tổng qt: nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP đầu tư phát triển xuất nhập Á Châu - Mục tiêu cụ thể: SV: Phùng Thị Thảo Hương Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp + Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP đầu tư phát triển xuất nhập Á Châu + Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP đầu tư phát triển xuất nhập Á Châu  Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề liên quan đến tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: Về nội dụng: + nghiên cứu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP đầu tư phát triển xuất nhập Á Châu góc độ kế tốn tài + sở lí luận: theo chuẩn mực kế toán số 14- Doanh thu thu nhập khác; chế độ kế tốn Việt Nam thơng tư 133/2016/TT-BTC Bộ Tài ban hành Về khơng gian: nghiên cứu Công ty CP đầu tư phát triển xuất nhập Á Châu Về thời gian: + Thời gian thực hiện: từ ngày 13/2/2017- 27/5/2017 + Số liệu thu thập cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty tháng 1/2017  Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu có sẵn công ty thông qua sổ sách vấn cán nhân viên công ty - Phương pháp kế thừa kế thừa tài liệu, kết nghiên cứu có sẵn cơng ty, giáo trình nhà trường, luận văn tốt nghiệp anh, chị khóa trước + Phương pháp xử lí số liệu: xử lí, phân tích thơng tin tìm phương pháp so sánh phương pháp tổng hợp  Kết cấu luận văn Nội dung đề tài phần mở đầu kết luận bao gồm 03 chương : SV: Phùng Thị Thảo Hương Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chương 1: Những vấn đề lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng kết kinh doanh Công ty CP đầu tư phát triển XNK Á Châu Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng, chi phí bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP đầu tư phát triển XNK Á Châu SV: Phùng Thị Thảo Hương Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm bán hàng, kết kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm bán hàng Bán hàng khâu cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời, khách hàng toán chấp nhận toán Bán hàng giai đoạn cuối trình sản xuất – kinh doanh, q trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn tốn Trong q trình kinh doanh doanh nghiệp, hàng hoá bán yếu tố quan trọng cho tồn phát triển doanh nghiệp Hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, giá thành hạ hàng hố doanh nghiệp tiêu thụ nhanh mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp vị trí vững thị trường 1.1.1.2 Khái niệm xác định kết hoạt động kinh doanh Xác định kết bán hàng việc so sánh chi phí kinh doanh bỏ thu nhập kinh doanh thu kỳ Nếu thu nhập lớn chi phí kết bán hàng lãi, thu nhập nhỏ chi phí kết bán hàng lỗ Viêc xác định kết bán hàng thường tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh; thường cuối tháng ,cuối quý, cuối năm, tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp SV: Phùng Thị Thảo Hương Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Từ kết kinh doanh này, doanh nghiệp so sánh với mục tiêu đề ra, tiếp tục phát huy ưu điểm đạt đươc khắc phục hạn chế tồn để có giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh 1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ tổ chức kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh 1.1.2.1 Vai trò tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Bán hàng xác định kết bán hàng có vai trò vơ quan trọng khơng doanh nghiệp mà tồn kinh tế qc dân Đối với thân doanh nghiệp có bán hàng có thu nhập để bù đắp chi phí bỏ ra, có điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh ,nâng cao đời sống người lao động, tạo nguồn tích luỹ cho kinh tế quốc dân.Việc xác định xác kết kinh doanh sở xác định xác hiệu hoạt động cuả doanh nghiệp 1.1.2.2 Nhiệm vụ tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Để đáp ứng yêu cầu quản lý sản xuất, kinh doanh, việc tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh cần phải thực tốt nhiệm vụ sau đây: - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác tình hình có biến động loại sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chất lượng, chủng loại, giá trị - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác khoản doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu, theo dõi hạch toán đầy đủ xác giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghệp doanh thu chi phí hoạt động tài làm xác định kết kinh doanh thông thường doanh nghiệp SV: Phùng Thị Thảo Hương 10 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Hơn nữa, xu phát triển hội nhập với kinh tế giới, việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng, tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh Cơng ty theo chuẩn mực kế tốn chế độ kế tốn nói riêng điều quan trọng Măc dù hệ thống VAS Việt Nam chưa đầy đủ có khác biệt so với thông lệ quốc tế, nhiên, việc áp dụng cách đắn nghiêm túc chuẩn mực kế tốn điều kiện giúp DN lập trình bày BCTC sát với thơng lệ quốc tế, từ cung cấp thơng tin tình hình tài - kế tốn DN cách xác hợp lý 3.1.2 Yêu cầu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh  Phải tuân thủ theo chế độ tài chế độ kế tốn hành Hoạt động kinh tế thị trường, công ty phải chịu quản lý, điều hành, kiểm soát Nhà nước pháp luật, biện pháp hành cơng cụ quản lý kinh tế Vì vậy, biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế toán phải dựa chế độ quản lý tài chế độ kế tốn hành Việc tuân thủ chế độ kế toán hành thể từ việc tuân thủ tài khoản sử dụng, chuẩn mực, phương pháp trình tự kế tốn đến việc sử dụng hệ thống sổ sách kế toán hay lập báo cáo Cụ thể : cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty phải tuân theo Luật Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam, chuẩn mực kế toán Việt Nam ; thông tư 133/2016/TT- BTC ( bắt đầu áp dụng từ 1/1/2017)  Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh, hệ thống quản lí cơng ty Một doanh nghiệp thuộc loại hình cụ thể, mang đặc điểm hoạt động quản lý, tổ chức kinh tế riêng có yêu cầu quản lý riêng nên vận dụng chế độ kế toán phải đảm bảo cho phù hợp với chế độ kế toán hành đồng thời phải phù hợp với thân doanh nghiệp Các quy định sách Nhà nước hướng dẫn chung cho tất SV: Phùng Thị Thảo Hương 96 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp doanh nghiệp, cơng ty phải biết vận dụng cách phù hợp với đặc điểm cụ thể công ty mặt như: tổ chức quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh đặc điểm tổ chức máy kế toán, sở trình độ đội ngũ kế tốn viên có,… Việc vận dụng phù hợp cần phải đảm bảo thống phương pháp đánh giá, việc sử dụng chứng từ, tài khoản hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo  Phải đáp ứng việc cung cấp thơng tin kịp thời, xác Cơng tác kế tốn thực tế có nhiệm vụ cung cấp thông tin kinh tế cho lãnh đạo để từ định cho hoạt động phát triển doanh nghiệp Chính vậy, thơng tin cung cấp khơng phải hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo luân chuyển số liệu phần hành kế tốn có liên kết, dễ dàng, tiện lợi cho việc kiểm tra mà đòi hỏi phải có trình độ xác cao, có tính cập nhật, nhanh chóng, kịp thời phục vụ tốt cho muc đích quản lý cơng tác kế tốn cơng ty Đặc biệt điều kiện kinh tế với bùng nổ thông tin cạnh tranh gay gắt yêu cầu ngày trở nên quan trọng hết  Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm Tối đa hóa giá trị vốn chủ sở hữu mục tiêu cuối doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp bỏ vốn kinh doanh, hoạt động mong muốn thu hiệu cao việc sử dụng đồng vốn cách tiết kiệm nhất, đạt lợi nhuận cao chi phí thấp Vì khơng thể thực phương pháp mà khơng tính đến tính khả thi hiệu mang lại Hồn thiện cơng tác bán hàng xác định kết bán hàng khơng nằm ngồi mục đích Việc hồn thiện phải cung cấp thơng tin hữu ích với thời gian tiết kiệm chi phí nhất, giảm thiểu phần việc phức tạp, rườm rà, không cần thiết gây ảnh hưởng đến cơng tác hạch tốn Nhìn chung, muốn nâng cao hiệu hoạt động kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng cần đánh giá đắn tình hình thực tế SV: Phùng Thị Thảo Hương 97 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp doanh nghiệp, phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt chưa tốt, đồng thời phải đảm bảo tính khoa học, xác, kịp thời, từ có đóng góp có ích cho doanh nghiệp, tạo điểu kiện cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ 3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP đầu tư phát triển xuất nhập Á Châu 3.2.1 Công ty nên thực chiết khấu toán cho khách hàng trả tiền sớm chiết khấu thương mại cho đơn đặt hàng có khối lượng lớn có thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế mua bán  Tác dụng: Trong tình hình kinh doanh khó khăn việc thực chiết khấu toán, chiết khấu thương mại cần thiết khuyến khích khách hàng đẩy nhanh tốn, tăng nhanh vòng quay vốn tốn giúp cơng ty đẩy mạnh tiêu thụ, giải phóng hàng tồn kho, thu hồi vốn nhanh  Giải pháp : Bộ phận kế tốn phòng kinh doanh cần phân tích yếu tố liên quan : lực tài công ty, dự báo nhu cầu tiêu thụ, mức độ thân thiết với khách hàng để xây dựng đề xuất sách bán hàng linh hoạt Chiết khấu thương mại ghi giảm trực tiếp vào bên Nợ TK 511 để theo dõi khoản giảm giá cho đơn đặt hàng có giá trị lớn theo dõi khoản chiết khấu toán TK 635 – Chi phí hoạt động tài  Trình tự kế tốn : Trình tự kế tốn khoản chiết khấu toán : - Khi phát sinh khoản chiết khấu toán cho khách hàng toán tiền hàng sớm , kế toán ghi : Nợ TK 635 – Chiết khấu toán cho khách hàng Có TK 111,112,131… SV: Phùng Thị Thảo Hương 98 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Cuối kỳ, kết chuyển để xác định kết kinh doanh Nợ TK 911 Có TK 635 - Ví dụ minh họa : Ngày 11/1/2017, Công ty Đăng Gia toán tiền hàng mua ngày 10/1/17, số tiền 90.000.000 VNĐ sớm 15 ngày so với thời hạn toán hợp đồng Công ty nhận giấy báo có ngân hàng Trong trường hợp cơng ty Đăng Gia toán tiền hàng sớm so với thời hạn hợp đồng kinh tế mà hai công ty ký kết Công ty nên thực chiết khấu tốn cho khách hàng Giả sử cơng ty thực chiết khấu toán cho khách hàng 2% Như vậy, số tiền chiết khấu toán cho khách hàng : 90.000.000 x 2% = 1.800.000 đ Nợ TK 635 1.800.000 Có TK 112 1.800.000 Trình tự kế toán khoản chiết khấu thương mại - Phản ánh số chiết khấu thương mại phát sinh, kế toán Nợ TK 511- chiết khấu thương mại Nợ TK 3331- thuế GTGT điều chỉnh giảm Có TK 111,112 SV: Phùng Thị Thảo Hương 99 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài 3.2.2 Luận văn tốt nghiệp Cơng ty nên thực trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tác dụng : Việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho giúp công ty tránh tổn thất biến động giá nhu cầu thi trường Giải pháp : Công ty nên mở TK 2291– Dự phòng giảm giá hàng tồn kho để theo dõi việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho loại hàng hóa, thành phẩm tồn kho ( gồm thành phẩm, hàng hóa tồn kho bị hư hỏng, phẩm chất, lạc hậu mốt ) mà giá gốc ghi sổ sách kế tốn cao giá trị thực đảm bảo điều kiện sau : - Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định Bộ Tài chứng khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho - Là hàng hóa thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp tồn kho thời điểm lập Báo cáo tài  Phương pháp lập dự phòng : Mức trích lập dự phòng theo công thức sau : Mức dự Lượng vật tư Giá gốc phòng hàng hóa thực tế hàng tồn giảm giá = tồn kho thời hàng tồn điểm lập báo cáo kho tài x kho theo sổ kế tốn Giá trị - thực hàng tồn kho Trong : - Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho địa điểm trạng thái theo quy định Chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ Tài SV: Phùng Thị Thảo Hương 100 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Giá trị thực hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu hồi) giá bán (ước tính) hàng tồn kho trừ (-) chi phí để hồn thành sản phẩm chi phí tiêu thụ (ước tính) Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính cho loại hàng tồn kho bị giảm giá tổng hợp toàn vào bảng kê chi tiết Bảng kê để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành tồn sản phẩm hàng hóa tiêu thụ kỳ) doanh nghiệp  Trình tự thực hạch tốn : - Cuối kỳ kế tốn, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho kỳ tiếp theo, kế toán ghi : Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 2291 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Cuối kỳ kế toán năm sau so sánh số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm trước với mức cần phải trích lập năm để trích lập bổ sung hồn nhập - Nếu số dự phòng cần trích lập năm lớn số trích lập năm trước trích bổ sung số chênh lệch năm : Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 2291 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Nếu số dự phòng cần trích lập năm nhỏ số trích lập dự phòng năm trước, hồn nhập dự phòng Nợ TK 2291 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Có TK 632 – Giá vốn hàng bán  Ví dụ minh họa : Cuối niên độ kế tốn cơng ty tồn kho 15 tủ với giá trị 12trđ/ tủ q trình bảo quản cơng ty để có tủ bị ẩm ướt, mối mọt, nên hàng khơng bán Biết năm trước cơng ty chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho  Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần trích lập cho mặt hàng là: 12.000.0000 x = 36.000.000  Kế toán định khoản: Nợ TK 632 : 36.000.000 Có TK 2291 : 36.000.000 SV: Phùng Thị Thảo Hương 101 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài 3.2.3 Luận văn tốt nghiệp Cơng ty nên thực trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vào cuối niên độ kế tốn  Tác dụng : Mặc dù hầu hết khoản nợ phải thu công ty nợ ngắn hạn việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi giúp cơng ty đề phòng tổn thất phát sinh xảy kinh doanh khách hàng thiếu vốn tốn mà thời gian ngắn chưa toán cho cơng ty hay khách hàng gặp khó khăn kinh doanh dẫn tới phá sản…  Giải pháp : Cơng ty nên mở TK 2292 – Dự phòng phải thu khó đòi  Trình tự thực hạch toán : - Cuối kỳ kế toán năm, kế toán vào khoản nợ phải thu xác định chắn khơng thu được, tính tốn, xác định số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập : Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 2292 – Dự phòng phải thu khó đòi - Những năm : Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần phải trích lập năm lớn số dự phòng trích lập năm trước chưa sử dụng hết chênh lệch dự phòng cần phải trích lập thêm : Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 2292 – Dự phòng phải thu khó đòi Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm nhỏ số dự phòng trích lập năm trước, chưa sử dụng hết số chênh lệch hồn nhập : Nợ TK 2292 – Dự phòng phải thu khó đòi Có TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp - Khi khoản nợ phải thu khó đòi xác định khơng đòi được, phép xóa nợ theo chế độ tài hành Nợ TK 2292 – Dự phòng phải thu khó đòi Nợ TK 6422– Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 131 – Phải thu khách hàng Hoặc Có TK 138 – Phải thu khác SV: Phùng Thị Thảo Hương 102 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Đối với khoản phải thu khó đòi xử lý xóa nợ , sau thu hồi được, kế toán ghi : Nợ TK 111,112 Có TK 711 – Thu nhập khác  Mức trích lập dự phòng : Theo thơng tư 228/2009/TT – BTC, mức trích lập dự phòng nợ phải thu hạn toán sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên  Ví dụ minh họa: Tính đến thời điểm 31/12/2016 cơng ty có khoản phải thu Cửa hàng nội thất H.T.C 25.000.000 đ hạn tháng Cơng ty cần trích lập dự phòng phải thu khó đòi khoản phải thu Cửa hàng nội thất H.T.C , mức trích lập là: 25.000.000 x 30% = 7.500.000 đ Nợ TK 642 7.500.000 Có TK 2292 7.500.000 3.3 Điều kiện thực giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 3.3.1 Về phía Nhà nước - Đào tạo, nâng cao trình độ đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm hệ thống thực thi có đủ lực thực nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp - Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có vốn Vốn điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa định tới bước trình kinh doanh Phần lớn doanh nghiệp vừa nhỏ hạn chế vốn tự có, nên nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh lớn Tuy nhiên, việc vay vốn từ ngân hàng hay quỹ tín dụng doanh nghiệp khó khăn Ngồi khó khăn vốn ít, kinh nghiệm quản lý công nghệ sản xuất chưa ngang SV: Phùng Thị Thảo Hương 103 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp khu vực kèm theo thiếu minh bạch tài doanh nghiệp, thực tế quy định pháp luật thủ tục cầm cố, chấp, xử lý tài sản đảm bảo doanh nghiệp chưa rõ ràng, đồng bộ, chưa tạo điều điều kiện thuận lợi cho ngân hàng doanh nghiệp tìm điểm gặp Vấn đề cần hệ thống pháp luật theo hướng xây dựng mơi trường kinh doanh bình đẳng Và việc hình thành nguồn vốn cho khu vực yêu cầu xúc Nhà nước cần xây dựng sách cho vay, hỗ trợ vốn Doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan cần thực : Điều hành sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ góp phần tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiêp, trì mặt lãi suất thị trường mức hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô để hỗ trợ doanh nghiệp Tiếp tục đạo tổ chức tín dụng thực số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn tín dụng: + Rà sốt, đổi quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, giảm bớt phiền hà cho khách hàng, đảm bảo an toàn vốn vay phù hợp với quy định pháp luật, nâng cao khả thẩm định để rút ngắn thời gian giải cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng; + Nghiên cứu, xây dựng chương trình với lãi suất hợp lý, khuyến khích đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để tăng khả tiếp cận vốn doanh nghiệp sở chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Chính phủ, ngành liên quan Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu chương trình kết nối doanh nghiệp - ngân hàng chương SV: Phùng Thị Thảo Hương 104 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp trình bình ổn giá địa bàn nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Xem xét theo thẩm quyền việc cho vay ngoại tệ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, phải chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ khoản ngoại tệ, tránh gây tác động xấu thị trường ngoại tệ - Chi phí kinh doanh khoản tiền mà doanh nghiệp để sản xuất bán sản phẩm hay dịch vụ Các chi phí hoạt động kinh doanh như: chi phí nhân cơng, chi phí vận chuyển, giá cước điện thoại, giá bốc xếp cảng, chi phí nhà xưởng, đất đai, loại thuế, giá sản phẩm độc quyền,… nhiều ngành, nhiều lĩnh vực mức cao bất hợp lý khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn việc nâng cao lực cạnh tranh phát huy lợi so sánh trường quốc tế chủ động đổi công nghệ, nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp tay nghề cho người lao động Chưa kể doanh nghiệp phải chịu nhiều tiêu cực phí qua trạm kiểm soát dọc đường, hàng lên tàu,…Kết doanh nghiệp có chi phí đầu vào cao Vì vây, Nhà nước cần tăng cường kiểm tra, quản lí, rà sốt, điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT nay, đánh giá đề xuất mức điều chỉnh hợp lý để giúp doanh nghiệp giảm chi phí; ban hành sách thủ tục hành chính, thủ tục thơng quan hàng hóa nhằm đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho tất bên liên quan ; đồng thời có chế tài xử phạt nghiêm minh với cá nhân, phận có dấu 3.3.2 hiệu lạm dụng quyền gây khó khăn, đòi hỏi doanh nghiệp Về phía doanh nghiệp Ban lãnh đạo tất thành viên công ty cần nhận thức kế tốn cơng cụ quản lí khơng thể thiếu doanh nghiệp SV: Phùng Thị Thảo Hương 105 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Doanh nghiệp cần tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên kế tốn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, hiểu nắm bắt sách, chế độ kế tốn hành Đồng thời yêu cầu xử lí nghiêm khắc hành vi vi phạm cơng tác kế tốn doanh nghiệp Ban lãnh đạo cần có chiến lược bán hàng cụ thể, hiệu ; thưởng, phạt phân minh nhằm khuyến khích động viên tinh thần làm việc nhân viên SV: Phùng Thị Thảo Hương 106 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương em trình bày số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Những giải pháp số ý kiến chủ quan em xuất phát từ thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Em mong có góp ý, đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp để hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh, góp phần kinh doanh hiệu quả, đem lại bước tiến cho Công ty CP đầu tư phát triển xuất nhập Á Châu SV: Phùng Thị Thảo Hương 107 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, để tồn phát triển doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực hoạt động sản xuất kinh doanh Muốn vậy, cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng phải củng cố hồn thiện để trở thành cơng cụ quản lý kinh tế tài hiệu đơn vị Nhận thức điều đó, ban lãnh đạo tồn thể cơng nhân viên Cơng ty CP đầu tư phát triển xuất nhập Á Châu chủ động quan tâm tới khâu kinh doanh xác định kết kinh doanh, phòng kế tốn góp phần khơng nhỏ vào thành cơng mà công ty đạt thời gian vừa qua Trong thời gian thực tập công ty em học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng Cùng với kiến thức trang bị Học viện Tài Chính thực tiễn cơng việc kế tốn, em có nhìn tổng quát thực trạng tổ chức hệ thống kế tốn cơng ty, cơng việc, nghiệp vụ cần làm phần hành kế tốn từ hiểu rõ lý thuyết học thời gian ngồi ghế nhà trường áp dụng vào thực tế Thơng qua thấy việc hồn thiện cơng tác kế tốn đặc biệt tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh đặc biệt quan trọng giúp cho công ty đạt hiệu kinh tế cao Cùng với hướng dẫn tận tình Thầy Nguyễn Văn Dậu giúp đỡ nhiệt tình anh chị kế tốn Cơng ty CP đầu tư phát triển SV: Phùng Thị Thảo Hương 108 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp xuất nhập Á Châu giúp em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp kinh nghiệm kiến thức hạn chế nên khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết Em mong nhận góp ý q cơng ty thầy Em xin gửi lời cảm ơn Thầy Nguyễn Văn Dậu, thầy cô Học viện tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP đầu tư phát triển xuất nhập Á Châu dạy bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực tập mình, hồn thành tốt luận văn này! Em chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2017 Sinh viên Phùng Thị Thảo Hương SV: Phùng Thị Thảo Hương 109 Lớp: CQ51/21.15 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế tốn tài Chủ biên GS.TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy Nhà xuất tài Thơng tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán với doanh nghiệp vừa nhỏ Chuẩn mực kế toán Việt Nam Website: http:// www.Webketoan.com Luận văn thực tập khóa trước Các chứng từ, sổ kế toán đơn vị thực tập SV: Phùng Thị Thảo Hương 110 Lớp: CQ51/21.15 ... hiệu kinh doanh 1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh 1.1.2.1 Vai trò tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Bán hàng xác định kết bán hàng. .. CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp... Tổ chức kế tốn bán hàng, chi phí bán hàng xác định kết kinh doanh ” làm đề tài cho khóa luận  Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu tổng qt: nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 tổ chức kế toán bán hàng, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh doanh , 20 tổ chức kế toán bán hàng, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn