14 NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn VAY ODA CHO dự án ĐƯỜNG ô tô tân vũ LẠCH HUYỆN ,TP hải PHÒNG

75 1 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:50

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giao thơng vận tải giữ vai tṛò quan trọng kinh tế quốc dân, nhân tố ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước, thời kì Với nhiệm vụ chủ yếu mình, ngành GTVT đáp ứng nhu cầu lại, giao lưu nhân dân vận chuyển hàng hố q trình lưu thông, đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất – tinh thần nhân dân Ngành giao thông vận tải đóng vai trò quan trọng bảo đảm tái sản xuất ngành khác, từ việc vận chuyển nguyên nhiên liệu vùng miền nước giao thương với quốc tế Chính q trình vận tải góp phần tiêu thụ khối lượng lớn sản phẩm ngành khác: - Giao thông vận tải ngành dịch vụ, tham gia vào việc cung ứng vật tư kỹ thuật, nguyên liệu, lượng cho sở sản xuất đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ, giúp cho trình sản xuất xã hội diễn liên tục bình thường Giao thơng vận tải phục vụ nhu cầu lại nhân dân, giúp cho hoạt động sinh hoạt thuận tiện - Các mối liên hệ kinh tế, xã hội địa phương thực nhờ mạng lưới giao thông vận tải Vì thế, nơi nằm gần tuyến vận tải lớn đầu mối giao thông vận tải nơi tập trung ngành sản xuất, dịch vụ dân cư Nhờ hoàn thiện kỹ thuật, mở rộng cự li vận tải, tăng tốc độ vận chuyển mà vùng xa xôi mặt địa lí trở nên gần Những tiến ngành vận tải có tác động to lớn làm thay đổi phân bố sản xuất phân bố dân cư giới - Ngành giao thông vận tải phát triển góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hố vùng núi xa xơi, củng cố tính thống kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng đất nước tạo nên mối giao lưu kinh tế nước giới Vai trò ODA vơi phát triên giao thơng vận tải Tầm quan trọng ODA phát triển giao thông vận tải nước phát triển phủ nhận Trong nước phát triển đa phần tình trạng thiếu vốn trầm trọng nên thông qua ODA nước có thêm nguồn vốn bổ sung cho nguồn vốn hạn hẹp nước để tạo sức bật cho giao thông vận tải Với đặc điểm ngành giao thông vận tải, ODA giao thơng vận tải có vai trò đặc biệt quan trọng khác so với ngành khác Cải thiện giao thông vận tải nước nhận hỗ trợ: Đối với dự án phát triển sở hạ tầng giao thông vận tải, ODA giúp nước nhận hỗ trợ có điều kiện tốt để xây dựng cơng trình đòi hỏi vốn lớn, mức sinh lời thấp đường xá, cầu, cảng, sân bay… Những dự án có ý nghĩa kinh tế - xã hội lớn, tạo điều kiện thu hút lúc hai nguồn vốn ODA vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) cho cơng phát triển kinh tế Theo báo cáo Ngân hàng giới, từ năm 1971 đến năm 1974, Philippin có tới 60% tổng vốn vay ODA chi cho phát triển sở hạ tầng; Thái Lan, Singapore, Indonesia nhiều cơng trình hạ tầng kinh tế - xã hội sân bay, bến cảng, đường cao tốc, mang tầm cỡ quốc gia xây dựng nguồn vốn ODA Một số nước khác Nhật Bản, Hàn Quốc trước dựa vào nguồn vốn ODA để đại hóa hệ thống sở hạ tầng có giao thơng vận tải Tiếp nhận khoa học công nghệ mới, đại: Nguồn ODA cung cấp cho nước nhận viên trợ thông qua trợ giúp vật tư, thiết bị, chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri thức hình hức hỗ trợ khơng hồn lại cho vay ƣu đãi Vì nguồn ODA nguồn quan trọng sử dụng cho mục tiêu ưu tiên công tác xây dựng phát triển kinh tế xã hội có lĩnh vực sở hạ tầng GTVT Qua tạo mơi trường điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn khác Nâng cao lực, trình độ quản lý nguồn nhân lực lĩnh vực giao thông vận tải: với số lượng không nhỏ dự án hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường lực, thơng qua nhiều cán ngành giao thơng vận tải đào tạo, đào tạo lại Trình độ ngoại ngữ, trình độ chun mơn thơng qua dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao Nâng cao vị ngành giao thông vận tải vị nước tiếp nhận: Lượng vốn ODA dành cho nước tiếp nhận ngày cao chứng tỏ độ tin cậy cộng đồng quốc tế nƣớc nhận hỗ trợ Và thông qua nước cung cấp ODA, nước nhận hỗ trợ có thêm nhiều hội để tham gia vào tổ chức quốc tế Như vậy, nước hỗ trợ đóng vai trò cầu nối nước nhận hỗ trợ tổ chức quốc tế Như vậy, với đặc điểm ngành giao thông vận tải, ODA nguồn vốn phù hợp để đầu tư, phát triển ngành giao thông vận tải trải dài diện rộng, lĩnh vực sinh lợi nhuận, thời gian đầu tư dài… -Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện nằm trục giao thông quan trọng từ đảo Cát Hải qua bán đảo Đình Vũ vào thành phố Hải Phòng theo qui hoạch chung thành phố Hải Phòng đồng thời nối liền cảng cửa ngõ Lạch Huyện với hệ thống đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Quốc lộ Điểm đầu dự án nằm nút giao Tân Vũ, thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, điểm cuối điểm tiếp giáp với hàng rào cảng cửa ngõ Lạch Huyện -Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện hai hợp phần Dự án xây dựng sở hạ tầng cảng Lạch Huyện, cảng cửa ngõ quốc tế, tương lai cảng trung chuyển quốc tế miền Bắc Việt Nam Đối với toàn khu vực, Dự án xây dựng, kết nối trực tiếp với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, QL5, QL18, đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long, tương lai tạo thành mạng giao thơng hồn chỉnh phục vụ việc vận tải hàng hóa cảng khu vực tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng Quảng Ninh Với tính cấp thiết vấn đề này, em lựa chọn đề tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ TÂN VŨ-LẠCH HUYỆN ,TP HẢI PHỊNG Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích sau: Nghiên cứu lý luận thực trạng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức Nhật Bản cho dự án : Dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện,TP.Hải Phòng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận thực tiễn việc sử dụng ODA để thực dự án : Dự án đường tơ Tân VũLạch Huyện,TP.Hải Phòng - Phạm vi nghiên cứu công tác sử dụng ODA dự án: Dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạc Huyện TP.Hải Phòng +Khơng gian nghiên cứu : Quận Hải An Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng +Thời gian:2011-2017 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận vật biện chứng chủ nghĩa Mác – Lê nin, trình thực luận văn sử dụng kết hợp phương pháp vật biện chứng, so sánh, tổng hợp, phân tích, kết hợp kết thống kê với việc vận dụng lý luận để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu 5 Kết cấu luận văn Luận văn chia làm chương: Chương 1: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ODA VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TRONG DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ TÂN VŨLẠCH HUYỆN,TP HẢI PHÒNG CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TRONG DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ TÂN VŨ-LẠCH HUYỆN,TP HẢI PHÒNG CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ODA VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA 1.1 Tổng quan nguồn vốn ODA 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ODA 1.1.1.1 Khái niệm ODA ODA chữ viết tắt Official Development Asistance nghĩa Hỗ trợ phát triển thức hay Viện trợ phát triển thức Theo Tổ chức hợp tác kinh tế phát triển (OECD): “ Nguồn hỗ trợ phát triển thức nguồn tài Chính phủ tổ chức liên phủ liên quốc gia viện trợ cho quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế phúc lợi cho quốc gia đó” Theo Ngân hàng giới (WB): “ Nguồn hỗ trợ phát triển thức phận tài phát triển thức, khoản vay cần đạt 25% yếu tố cho khơng ” Theo Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16-03-2016 Chính phủ Việt Nam: “ Hỗ trợ phát triển thức hiểu hoạt động hợp tác phát triển Nhà nước Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ phủ nước ngoài, tổ chức tài trợ song phương tổ chức liên quốc gia liên phủ” Nhiều tài liệu nghiên cứu, học giả… có quan điểm khác ODA quan điểm dẫn đến khái niệm: “ODA hiểu nguồn tài trợ ưu đãi hay nhiều quốc gia tổ chức tài quốc tế ( WB, ADB…), tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc, tổ chức phi phủ ( NGO ), tổ chức liên Chính phủ cung cấp cho quốc gia ( thường nước phát triển ) nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc khôi phục phát triển kinh tế - xã hội” 1.1.1.2 Đặc điểm ODA Thứ nhất, ODA có tính ưu đãi cao Lãi suất ưu đãi: Các khoản vay ODA thường có mức lãi suất thấp, mức lãi suất tùy thuộc vào nhà tài trợ, nước thường khoản vay ODA có mức lãi suất 3%/năm - Thời gian vay dài: gắn với mức lãi suất tín dụng thấp, khoản vay ODA có thời hạn vay dài, khoản vay Ngân hàng giới (WB) 40 năm, - Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) 32 năm Thời gian ân hạn: ODA, thời gian từ vay đến phải trả vốn gốc tương đối dài, thông thường dao từ đến 10 năm tùy khoan vay Ví dụ: 10 năm khoản vay Nhật Bản WB, năm ADB Ngồi ra, nguồn vốn ODA có số ưu đãi khác như: giãn nợ, giảm nợ đặc biệt ODA khác với khoản vay khác thực khoản chấp Đây ưu đãi dành cho nước vay Tính ưu đãi ODA thể chõ dành riêng cho nước chậm phát triển, mục tiêu phát triển Thứ hai, ODA thường kèm với điều kiện ràng buộc Nhìn chung, nước viện trợ ODA có sách riêng quy định ràng buộc khác nước tiếp nhận Họ vừa muốn đạt ảnh hưởng trị, vừa muốn thu số lợi nhuận từ việc yêu cầu nước tiếp nhận viện trợ phải mua máy móc, thiết bị, hàng hóa hay dịch vụ họ, thuê chuyên gia tư vấn thiết kế họ ODA bị ràng buộc trực tiếp hay gián tiếp Những điều kiện ràng buộc ràng buộc phần, ràng buộc toàn kinh tế, xã hội chí ràng buộc trị Thứ ba, ODA nguồn vốn có khả để lại gánh nặng nợ ODA nguồn vốn có nước ưu đãi khơng phải mà khơng để lại gánh nặng nợ nần Sự ưu đãi ODA làm cho mức nợ nần giảm xuống thời gian trả nợ dài Gánh nặng nợ ODA thường xuất sau thời gian dài Vấn đề khó khăn chỗ ODA khơng đầu tư trực tiếp cho sản xuất mà phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển y tế, văn hóa, giáo dục lĩnh vực phi sản xuất vật chất nên hiệu mang lại cho kinh tế gián tiếp, có tính chất hỗ trợ cho ngành sản xuất nước Trong đó, số nợ ODA lại tồn trực tiếp thêm vào gánh nặng nợ nước tiếp nhận Do việc phối hợp sử dụng vốn ODA với nguồn vốn khác quan trọng nhằm tăng cường khả trả nợ, đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế xã hội phát triển kinh tế xã hội 1.1.2 Phân loại ODA Các nước hỗ trợ đầu tư vốn ODA thường đầu tư nhiều hình thức khác đa dạng, cụ thể ODA phân chia dạng sau: 1.1.2.1 Theo hình thức cung cấp - Viện trợ khơng hồn lại: hình thức cung cấp ODA mà nước tiếp nhận vốn khơng có nghĩa vụ hồn trả lại cho nhà tài trợ ưu đãi Viện trợ có hồn lại: khoản cho vay ưu đãi với điều kiện lãi suất, thời gian ân hạn thời gian trả nợ Tài trợ hỗn hợp: gồm phần viện trợ khơng hồn lại phần cho vay 1.1.2.2 Theo phương thức cung cấp - ODA hỗ trợ dự án: hình thức chủ yếu ODA, nghĩa ODA xác định cho dự án cụ thể Có thể hỗ trợ bản, hỗ trợ kỹ thuật, viện trợ khơng hồn lại hay cho vay ưu đãi - ODA hỗ trợ chi dự án: không gắn với dự án đầu tư cụ thể như: hỗ trợ cán cân toán, hỗ trợ trả nợ… - ODA hỗ trợ chương trình: khoản ODA dành cho mục đích tổng qt đó, thời gian xác định Thường gắn với nhiều dự án chi tiết cụ thể chương trình tổng thể 1.1.2.3 Theo nhà tài trợ - ODA song phương: Là khoản viện trợ thức từ nước cho nước (nước phát triển cho nước phát triển) thông qua Hiệp định ký kết hai Chính phủ - ODA đa phương: Là khoản viện trợ thức số tổ chức tài quốc tế (IMF, WB…) khu vực (ADB, EU…) tổ chức phát triển Liên hợp quốc như: Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), quỹ nhi dồng Liên hợp quốc (UNICEF),…cho nước phát triển 1.1.2.4 Theo mục đích - Hỗ trợ bản: khoản ODA dành cho việc thực nhiệm vụ chương trình, dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng kinh tế - xã hội bảo môi trường, thường khoản vay ưu đãi - Hỗ trợ kỹ thuật: khoản tài trợ dành cho chuyển gia tri thức, chuyển giao công nghệ, phát triển lực, phát triển thể chế, nghiên cứu đầu tư chương trình, dự án, phát triển nguồn nhân lực… Thường khoản viện trợ khơng hồn lại 10 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đánh giá bộ, ngành cho thấy, mức giải ngân ODA vốn vay ưu đãi không đồng ngành, lĩnh vực địa phương Những chương trình, dự án lĩnh vực giao thông, lượng điện, phát triển đô thị có mức giải ngân cao so với lĩnh vực khác y tế, giáo dục đào tạo, thông tin truyền thông, lao động- thương binh xã hội Giải ngân thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có mức - cao nhiều so với địa phương khác nước Trong bối cảnh trở thành nước thu nhập trung bình, việc thu hút nguồn vốn ODA vốn vay ưu đãi ngày khó khăn Vì vậy, việc giải ngân, sử dụng nguồn vốn đạt hiệu cao nhiệm vụ lớn mà bộ, ngành, địa phương, nơi có tỷ lệ giải ngân vốn ODA thấp cần phải liệt công tác điều hành nhằm bảo đảm tận dụng tối đa hiệu nguồn vốn ngày khó tiếp cận Các bộ, ngành địa phương phải trọng công tác điều hành, lựa chọn dự án ưu tiên, nâng cao chất lượng văn kiện dự án để bảo đảm tiến độ cam kết hiệu đầu tư, cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan cơng tác giải phóng mặt Các quan liên quan cần tăng cường phối hợp công - tác vận động, chuẩn bị dự án Các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát trình triển khai dự án có sử dụng vốn ODA; ưu tiên bố trí vốn đối ứng dự án cấp bách, thiết yếu; bảo đảm dự án hiệu quả, tiến độ, chất lượng, tránh thất thoát, tiêu cực CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TRONG DỰ ÁN ĐƯỜNG Ơ TƠ TÂN VŨLẠCH HUYỆN,TP HẢI PHỊNG SV: Phạm Tiến Mạnh 61 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3.1 Định hướng, yêu cầu sử dụng nguồn vốn ODA thời gian tới 3.1.1 Đối với Ban quản lý dự án: Để tăng lực ban quản lý dự án thời gian tới cần tiến hành theo hướng: Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng cán dự án kiến thức pháp luật, quy trình thủ tục quản lý, sử dụng ODA, ngoại ngữ kiến thức quản lý dự án theo chuẩn mực quốc tế - - Chun mơn hố chức vụ, giảm tình trạng cán kiêm nhiệm - Cần xem xét lại định mức kinh phí hoạt động phòng ban lý dự án - ODA nhằm tạo điều kiện cho hoạt động Ban quản lý dự án hiệu - Cần có sách chế tài khen thưởng công tác quản lý điều phối dự án ODA Có thể nói chế nay, hầu hết BQLDA làm việc với phương thức kiêm nhiệm Đồng thời, ban quản lý lại hoạt động cở sở phần kinh phí hạn hẹp dự án trích từ phân bổ ngân sách nhà nước Do đó, để tạo động lực khuyến khích BQLDA hoạt động hiệu ngồi phần kinh phí chi trả lương theo chế độ hành đơn vị chủ quản, quan có liên quan cần nghiên cứu để có sách tốt - chẳng hạn chế độ phụ cấp, để tăng động lực làm việc; đồng thời, có chế độ thưởng phạt rõ ràng, cụ thể cở sở khối lượng công việc chất lượng công việc giao, đảm bảo hiệu dự án Vì quyền lợi trách nhiệm thực hóa có - buộc đói với người lao động công việc họ Để nâng cao lực quản lý vốn ODA BQLDA2 cần tiến hành biện - pháp sau: Đưa công nghệ thông tin vào công tác theo dõi đánh giá dự án Tăng cường lực, trình độ ổn định đội ngũ cán quản lý ODA làm rõ thẩm quyền tránh nhiệm cán 3.1.2 Tăng cường lực quản lý dự án SV: Phạm Tiến Mạnh 62 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3.1.2.1 Từ nhà cấp vốn ODA cho dự án Nhà cấp vốn ODA cho dự án Nhật Bản Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn cho dự án, liên quan đến việc Nhật Bản có đầy đủ lực quản lý dự án hay không, để tiến độ giải ngân dự án, nhà cấp vốn cho dự án cần thực hiện: - Các thủ tục chuyển tiền toán phải nhanh gọn đảm bảo thời gian giải ngân cho dự án, tránh trường hợp giải ngân muộn kéo dài thời gian thi công - dự án Nhật Bản cần phải thường xuyên giám sát, xem xét tiến độ thực công việc dự án tiến độ giải ngân để điều chỉnh cho phù hợp Nếu tiến độ thực công việc chậm, Nhật Bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ không việc toán chậm lại, Nhật Bản thực giải ngân cho dự án khác Tạo áp lực lên dự án 3.1.2.2 Từ chủ đầu tư nhà nước a) Chủ đầu tư dự án Chủ đầu tư dự án Bộ GTVT Bộ GTVT đứng làm chủ đầu tư, nên dự án hoàn thành, Bộ trực tiếp quản lý dự án lên kế hoạch trả nợ cho dự án Vì thế, hoạt động dự án ảnh hưởng đến Bộ Một vấn đề quan tâm tiến độ giải ngân vốn ODA Nhật Bản, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, kết dự án Vì vậy, để đảm bảo tiến độ giải ngân dự án, trách nhiệm chủ đầu tư dự án là: - Nhà đầu tư nhà quản lý dự án, đòi hỏi nhà đầu tư cần thực tốt từ bước nhỏ dự án Trước hết hợp lý trình thực tiện cơng việc dự án, công việc phải thiết kế liên kết với nhau, thời gian thực công việc phù hợp với thời gian giải ngân dự án để không gây tình trạng chậm tiến độ cơng việc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân dự án SV: Phạm Tiến Mạnh 63 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Nhà đầu tư phải trực tiếp giám sát tình hình giải ngân dự án theo đợt, theo năm theo nguồn vốn đầu tư dự án, để đánh giá mức độ phù hợp giải ngân, xem xét để phân chia giải ngân phù hợp chưa phù hợp xử lý lại - Nhà đầu tư thực quản lý trực tiếp công trường thi công Để đảm bảo giám sát ngày công việc thực dự án, nguồn vốn cung cấp cho dự án, tiến độ hồn thành cơng việc so sánh với tiến độ cần đạt để xem có ảnh hưởng đến tồn thời gian dự án hay khơng Nếu ảnh hưởng đến toàn thời gian dự án ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân dự án Nếu cơng việc chưa hồn thành nhà cấp vốn khơng tốn, từ khơng có vốn để tiếp tục thi cơng - Theo dõi, đánh giá báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ nhà thầu Xử lý có chậm trễ có biện pháp xác thực nhằm hồn thành tiến độ cam kết với chủ đầu tư b) Về phía nhà nước - Thường xuyên theo dõi dự án, xem xét đánh giá tiến độ thực cơng việc Nếu cơng việc làm chậm, có cơng văn nhắc nhở, làm chậm anh hưởng đến thời gian giải ngân, Nhật Bản thực giải ngân cho chương trình dự án khác, Chính phủ phải tự huy động vốn SV: Phạm Tiến Mạnh 64 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3.1.2.3 Chủ thầu xây dựng (Doanh nghiệp thi công) Đối với dự án Đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện,TP,Hải Phòng, nhà thầu thi cơng Liên danh: Cơng ty TNHH XD Sumitomo Mitsui - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng Công ty XD CTGT (STC JV) Nhật Bản ban quản lý dự án ký kết chấp thuận Nhà thầu nơi trực tiếp xây dựng dự án dựa kế hoạch vạch sẵn nguồn vốn cấp sẵn Vì tiến độ thực công việc chủ thầu sở để giải ngân vốn ODA Để đảm bảo giải ngân vốn ODA tiến độ, nhà thầu cần phải đảm bảo điều kiện sau: - Công việc dự án bị chậm nhà thầu phải khẩn trương, gấp rút, huy động lao động để thực hồn thành cơng việc thời gian, tiến độ, không để ảnh hưởng đến công việc sau ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn - Thường xuyên kiểm tra, giám sát công việc thi công dự án Hiện dự án giai đoạn sửa hoàn thành, lượng vốn đòi hỏi nhiều hơn, nhà thầu phải biết xếp, phân bổ cách hợp lý cho công việc - Những công việc phát sinh cần nhiều nguồn vốn tài trợ dự kiến ban đầu dự án, nhà thầu phải báo cáo, ghi rõ cụ thể tránh trường hợp vốn giải ngân bị thiếu hụt nhiều mà không rõ lý để ban quản lý dự án biết tình hình thay đổi kế hoạch giải ngân, đảm bảo tiến độ giải ngân, không để ảnh hưởng đến lần giải ngân 3.2 Kế hoạch dự án ĐƯỜNG Ô TÔ TÂN VŨ-LẠCH HUYỆN,TP HẢI PHÒNG giai đoạn tới 3.2.1 Giải pháp tổ chức cán bộ, nhân Một hạn chế cán hoạt động quản lý sử dụng vốn ODA vào dự án Đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện,TP Hải Phòng bộc lộ nhiều bất cập, để khắc phục tình trạng cần phải nâng cao lực cho SV: Phạm Tiến Mạnh 65 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP cán làm nhiệm vụ quản lý sử dụng nguồn vốn ODA thông qua số giải pháp: - Một là,Bộ Kế hoạch &Đầu tư thường xuyên tổ chức lớp học tăng cường khả quản lý dự án, đặc biệt khả quản lý tài thực mẫu chế độ báo cáo cho chủ dự án Các nội dung chương trình đào tạo cần thiết kế phù hợp với chức danh - Hai là, Đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng lực lượng cán quản lý, điều phối sử dụng ODA dự án - Ba là, Xây dựng chương trình huấn luyện rộng rãi để tạo thay đổi nhận thức, thái độ, kỹ tất cấp quan Các cán quản lý dự án phải có kiến thức sâu sắc, tồn diện cập nhật vốn ODA nói chung nội dung cơng việc cụ thể thu hút vốn ODA nói riêng 3.2.2 Kế hoạch thời gian tới Phương hướng đặt dự án xây dựng Đường ô tơ Tân Vũ-Lạch Huyện TP,Hải Phòng trước hết hồn thành giải ngân vốn ODA theo hợp đồng cho dự án, tức đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA phục vụ cho công đoạn cuối dự án để tuyến đường,cầu vào hoạt động sớm đảm bảo phục vụ cho cảng Lạch Huyện Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA tạo nguồn vốn cung cấp cho công đoạn dự án ,khi có vốn lao động, quản lý, máy móc thiết bị cung cấp cách đầy đủ hiệu để hồn thiện cơng đoạn Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn giúp cho hoàn thành giải ngân vốn ODA sớm, nhà quản lý nhà đầu tư có đầy đủ sở để lên kế hoạch trả nợ kí kết, đảm bảo thời gian trả nợ ODA cho phía Nhật Bản 3.2.3 Dự kiến kế hoạch giải ngân năm 2017 SV: Phạm Tiến Mạnh 66 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Bảng 3.1 Dự LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP kiến kế hoạch giải ngân năm 2017 Đơn vị:Triệu đồng STT NGUỒN VỐN Trong nước ODA Nhật Bản TỔNG (Nguồn:BLQD2) ĐƠN VỊ TÍNH Triệu đồng Triệu đồng KẾ HOẠCH 479.884 2.800.000 3,279,884 3.3 Giải pháp tăng cường hiệu sử dụng nguồn vốn ODA cho dự án 3.3.1 Tiếp tục đẩy mạnh việc hài hòa thủ tục pháp lý Việt Nam với sách hoạt động nhà tài trợ 3.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật Sự thiếu đồng bộ, thiếu chặt chẽ nội dung số văn pháp lý liên quan đến quản lý sử dụng nguồn vốn ODA nguyên nhân gây trở ngại trình thực dự án hiệu sử dụng nguồn vốn Vì vậy, cần hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA để đồng thống hơn, tiệm cận với thông lệ quốc tế Đặc biệt dự án xây dựng hệ thống điện lưới quốc gia, cần cân nhắc kỹ lưỡng quy định, sách điều chỉnh tránh gây ảnh hưởng lớn đến tốc độ triển khai dự án có sử dụng vốn ODA Rà soát lại văn ban hành, sở loại bỏ ác văn lạc hậu, đồng thời bổ sung, hoàn thiện văn hiệu lực, bcan hành văn cần thiết Chính phủ cần nghiên cứu cụ thể hóa việc sửa đổi Nghị định 131/2006/NĐ-CP quản lý sử dụng vốn ODA để có thống nhất, tránh chồng chéo với văn pháp quy khác Xây dựng Pháp lệnh quản lý sử dụng ODA sở Nghị định hành có sửa đổi bổ sung để SV: Phạm Tiến Mạnh 67 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP tạo pháp lý cao cho công tác thu hút,quản lý sử dụng ODA, đồng thời đồng hóa với văn pháp quy chi phối quản lý đầu tư công; quản lý đầu tư xây dựng cơng trình, đấu thầu Sự ý đặc biệt cần phải toán để hoàn thành thủ tục theo yêu cầu nhà tài trợ, bao gồm việc giải phóng mặt bằng, tái định cư, đấu thầu, quản lý tài kiểm tốn 3.3.1.2 Hài hòa quy trình, thủ tục giải ngân vốn ODA với Nhật Bản Hồn thiện quy trình, thủ tục giải ngân tiệm cận với thông lệ quốc tế lĩnh vực đấu thầu, sách đền bù GPMB, tái định cư,…; áp dụng thống biểu mẫu giải ngân để tránh chồng chéo, đơn giản hóa thủ tục giải ngân, nâng cao vai trò Bộ, ngành việc giải ngân vốn ODA cho dự án Việt Nam cần đơn giản hoá thủ tục giải ngân cách phân theo ngành dọc, chuyển số chức quản lý sử dụng ODA sang số Bộ, ngành thay Chính phủ làm hết Xây dựng chế tài thống cho dự án sử dụng vốn ODA, tránh tình trạng dự án lại xây dựng chế tài riêng làm kéo dài thời gian dự án Thực tế đòi hỏi Bộ Kế hoạch, Bộ Tài ban ngành chức cần có tiếp xúc, trao đổi với nhà tài trợ thông qua Hội nghị Nhật Bản Việt Nam năm để xúc tiến trình làm hài hòa thủ tục liên quan đến ODA hai phía Sự hài hòa thủ tục phía khắc phục tình trạng chậm trễ tốc độ giải ngân nguồn vốn ODA cách tích cực Nhà tài trợ Nhật Bản nên thống với Chính phủ quy định có tính chung nhất, chi tiết cụ thể giao cho tổng công ty điện lực Việt Nam thống để phù hợp với đặc thù họ, hạn chế vướng mắc trình triển khai dự án sau Việc bổ sung sửa đổi khung pháp lý cần phối hợp ban quản lý dự án địa phương, tỉnh có dự án đưa vướng mắc trình triển khai dự án để quan chức Bộ Kế hoạch đầu SV: Phạm Tiến Mạnh 68 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP tư, Bộ Tài chính, ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại phục vụ cơng tác giải ngân tiến hành sửa đổi, bổ sung cho văn pháp quy cách đồng bộ, tồn diện 3.3.1.3 Về sách thuế Theo đánh giá dự án sử dụng vốn ODA, vướng mắc lớn khâu giải ngân ODA thủ tục phía Việt Nam, thủ tục hải quan, đặc biệt sách thuế xem khâu cần phải chấn chỉnh để thúc đẩy tốc độ giải ngân ODA vào dự án thời gian tới Trên thực tế, trừ dự án ODA dạng viện trợ khơng hồn lại miễn thuế hàng hóa (bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng), dự án Đường tơ Tân Vũ-Lạch Huyện TP,Hải Phòng vay lại từ phủ tiền thuế cho hàng hóa thuộc dự án giải ngân từ nguồn vốn đối ứng, lấy từ ngân sách nhà nước Do đó, việc đánh thuế hàng hóa sử dụng vốn ODA thực chất “lấy từ túi bỏ sang túi kia” Nhà nước Trong đó, Bộ tài cho việc đánh thuế ngun tắc kinh tế hồn hảo, chưa thể xếp dự án ODA ngoại lệ Do đó, giải pháp cần đưa trước mắt áp dụng hình thức ghi thu- ghi chi việc đánh thuế hàng hóa nhập phục vụ dự án sử dụng nguồn vốn ODA, tiến tời đè nghị Bộ Tài miễn thuế nhập khẩu, VAT hàng hóa nhập dự án 3.3.2.Tăng cường lực tổ chức, quản lý, giám sát, đánh giá thực - dự án Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, theo dõi, giám sát kiểm tra việc giải ngân vốn ODA dự án Chính phủ cần hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để hài hòa quy trình, chủ động vấn đề dự án đặc - biệt công tác giải ngân vốn Theo dõi, đánh giá hoạt động thường xuyên định kỳ nhằm xác định cập nhật thơng tin tình hình thực dự án như: tiến độ giải ngân, SV: Phạm Tiến Mạnh 69 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP khối lượng hoàn thành…; cập nhật, phân tích tình hình thực dự án ODA nhằm xem xét mức độ hoàn thành mục tiêu dự án; phát vướng mắc trình thực dự án đề xuất, kiến nghị với quan liên quan tìm biện pháp giải quyết; kiểm tra, đôn đốc giải vướng mắc trình thực dự án ODA Hiện nay, Bộ kế hoạch Đầu tư ban hành Khung theo dõi đánh giá chương trình dự án ODA nhằm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá nhằm thúc đẩy trình trình sử dụng - hiệu nguồn vốn ODA đất nước Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống theo dõi đánh giá chương - trình, dự án ODA như: - Các quan quản lý nhà nước cần tăng cường thực thi quản lý giám sát chương trình, dự án sử dụng vốn ODA để xác định kịp thời vấn đề giải chúng cách hiệu trước chúng gây chậm trễ khơng cần thiết q trình triển khai dự án giải ngân nguồn - vốn ODA - Sớm xây dựng kho liệu ODA làm sở thông tin cho công tác theo dõi đánh giá ODA; thống kê, báo cáo chia sẻ thông tin quan - quản lý, đơn vị thụ hưởng dự án nhà tài trợ - Ban hành số tiêu ODA hệ thống thống kê Nhà nước - Ban hành chế độ theo dõi đánh giá chương trình, dự án ODA sớm đưa vào vận hành hệ thống thí điểm theo dõi đánh giá quốc gia - chương trình, dự án ODA - Một số biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh công tác theo dõi đánh giá - Xây dựng kế hoạch đánh giá dự án ghi rõ văn kiện dự án - yêu cầu thiếu đàm phán ký kết hiệp định ODA -Ban quản lý dự án cần thực nghiêm túc chế độ báo cáo dược quy định văn pháp luật có liên quan Bên cạnh cần quan tâm đến chất lượng báo cáo, tránh tình trạng báo cáo sơ sài, nặng số liệu, nhẹ phân tích, đánh giá, kiến nghị, giải pháp SV: Phạm Tiến Mạnh 70 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Bố trí cán đủ lực làm cơng tác tổng hợp, theo dõi dự án, thu thập báo cáo định kỳ , xử lý báo cáo đề xuất kiến nghị với cán lãnh đạo - có thẩm quyền gửi cho quan chức Sử dụng kiểm tốn độc lập (tài kỹ thuật) công cụ đánh giá Áp dụng số chế tài không xem xét yêu cầu mở rộng dự án kéo dài thời gian thực dự án quan chủ quản khơng có báo cáo tình hình thực dự án theo quy định; báo cáo tốn tài chương trình, dự án ODA phải kèm theo báo cáo đánh giá kết thúc dự án… - 3.3.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban Quản lý dự án Cơng việc khảo sát thực tế ban đầu có ảnh hưởng nhiều đến tiến độ dự án tiến độ giải ngân Cần có biện pháp để công tác khảo sát thực tế đạt hiệu cao khuyến khích cộng đồng thơn làng giúp đỡ cán Ban/Ngành việc khảo sát thực tế, cán cần làm việc nghiêm túc - suất để đạt kết tốt 3.3.4 Hoàn thiện quy chế đấu thầu, xét thầu Qua thực tế triển khai, quan chức Chính phủ, nhà tài trợ ban quản lý dự án cho cần phải chỉnh sửa văn chúng có thiếu đồng bộ, chưa sát thực tế chưa hài hòa với quy trình thủ tục - Nhật Bản Hiện tại, Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu: 88/CP quy chế quản lý đầu tư 52/CP song quy chế có hạn chế định Do đó, - thời gian tới, quy chế cần hồn thiện khía cạnh sau: - Nghiên cứu để phân cấp việc phê duyệt thiết kế chi tiết tổng dự toán dự án sử dụng vốn ODA cho quan chủ quản nhằm khắc phục tình - trạng kéo dài thời gian phê duyệt tài liệu - Phải có quy định cụ thể trường hợp bỏ thầu thấp, cao so với tổng dự toán duyệt, trường hợp tuyên bố trúng thầu, trường hợp không nhằm đảm bảo tiến độ chất lượng thi công dự án sau đấu thầu SV: Phạm Tiến Mạnh 71 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Nghiên cứu tìm hiểu để thành lập quan chuyên trách đấu thầu quốc tế phụ trách vấn đề có liên quan đến cơng tác đấu thầu nhằm dần hồn thiện hệ thống quan quản lý nhà nước công tác - ODA, đồng thời tránh sơ suất đáng tiếc xảy Việc sửa đổi , bổ sung số quy định nghị định 52/CP 88/CP tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngồi Theo dự kiến, Chính phủ sửa đổi quy định dự án có giá trị tỷ đồng gói thầu tư vấn 500 triệu đồng áo dụng hinh thức chi đầu tư, thay đổi tạo thông thoáng cho dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn văn barn pháp quy quy ché đầu tư Việt Nam 3.3.5 Đảm bảo vốn đối ứng để thực dự án Trong suốt nhiều năm qua, vốn đối ứng vấn đề thời toán nan giải mà nhiều ngành ,trong có ngành GTVT ln phải xoay trở tìm lời giải Việc không cấp đủ vốn đối ứng tối thiểu khiến dự án ODA sở hạ tầng đối mặt với nhiều hệ lụy Ngoài việc chậm tiến độ, chậm đưa vào khai thác, giảm hiệu đồng vốn, ảnh hưởng đến niềm tin người dân, nhà tài trợ Trong bối cảnh Việt Nam trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình, thật khó để nước ta tiếp tục kêu gọi thêm nhiều nhà tài trợ đổ vốn ODA vào giao thơng, điều kiện tối thiểu bố trí vốn đối ứng đầy đủ gặp khó khăn Vì vậy, bố trí vốn đối ứng đầy đủ cho dự án ODA điều kiện tiên để đảm bảo tiến độ dự án Đây vấn đề mấu chốt, không giải vốn đối ứng, cơng tác GPMB gặp khó khăn, làm ảnh SV: Phạm Tiến Mạnh 72 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP hưởng đến tiến độ thi cơng, từ dẫn tới trượt giá, làm tăng tổng mức đầu tư Cần phải đảm bảo đầy đủ kịp thời vốn đối ứng cho chương trình dự án ODA để đạt tỷ lệ giải ngân cao nhanh nhất, điều cấp thiết với Việt Nam Thiếu nguồn lực đối ứng, gồm tài nguồn vốn người có lực, khó mà thành cơng sử dụng ODA có hiệu cao để phục vụ mục tiêu phát triển Dù ODA vốn vay hay viện trợ không hồn lại đòi hỏi chi phí nước thực hóa vốn ODA trở thành kết phát triển cụ thể 3.3.6 Đảm bảo tham gia cộng đồng Theo hướng đảm bảo tham gia người hưởng lợi tất chu trình dự án Từ việc thiết lập quy trình hỗ trợ, xây dựng ngân sách hàng năm, đến việc theo dõi/giám sát dự án trình thực Bên cạnh đó, tác giả kiến nghị thực dự án cần có cam kết quyền địa phương, khơng đóng vai trò định việc huy động tham gia người dân, mà giúp dự án huy động nguồn - đóng góp từ địa phương thực dự án kết thúc Giải pháp đảm bảo nguồn lực dự án sử dụng cách minh bạch, có hiệu bền vững sau dự án kết thúc 3.3.7 Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt GPMB cơng tác mang tính chất xã hội sâu sắc, ảnh hưởng trực tiếp đến sống người dân, giai đoạn thường kéo dài chậm trễ dự án, giai đoạn làm cho đối tác khơng tin tưởng, lòng tin với dự án Từ nghiên cứu chuẩn bị dự án, cần cung cấp đầy đủ thông tin cho hộ dân có liên quan quy mơ, tầm quan trọng dự án Bàn bạc cởi mở, trực tiếp với dân, với cấp quyền địa phương để có SV: Phạm Tiến Mạnh 73 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP phương án di dân tối ưu Tránh tình trạng mù thơng tin quy hoạch Chi phí dành cho công tác tái định cư GPMB thường chiếm khoảng 20% tổng chi phí xây dựng, cá biệt có cơng trình chiếm gấp đơi, gấp ba tổng kinh phí xây dựng Những khoản chi cho cơng trình dù nhỏ lên dự toán cẩn thận muốn tăng so với dự toán phải qua nhiều bước kiểm tra đối chiếu cẩn thận, chi phí GPMB chiếm tỷ trọng tương đối lớn lại khơng quan tâm mức Đã đến lúc nhà lập sách phải coi khâu quan trọng cơng trình cần rà sốt quy định để GPMB kiểm soát chất lượng cơng trình Ban GPMB địa phương phải người làm việc thường xuyên chuyên trách khơng phải ban tạm thời Có đúc rút kinh nghiệm ngày hồn thiện cơng tác GPMB Ngay từ khâu ngiên cứu lập dự án, cần phải đưa phương án để giảm tối thiểu yêu cầu GPMB giải pháp đồng tái định cư Công tác tái định cư không dừng lại việc lo nơi ăn chốn cho hộ dân bị di dời mà phải có giải pháp cơng ăn việc làm cho người dân Tránh tình trạng không yên tâm nguồn thu nhập tương lai nên nhiều hộ dân đòi đền bù cao để di dời Kết luận Nguồn vốn ODA nguồn vốn vô quý giá so với nguồn vốn vay thương mại với nhiều ưu đãi mà mang lại nước giàu tổ chức giới mang lại nước nghèo phát triển Để sử dụng cách có hiệu nguồn vốn ODA vào công phát triển đất nước ln SV: Phạm Tiến Mạnh 74 Lớp: CQ51/08.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP phủ quan tâm Với nước giới biết tận dụng tối đa nguồn vốn mang lại giúp đất nước bứt phá thoát nghèo trở thành nước phát triển Việc sử dụng nguồn vốn ODA 20 qua giúp Việt Nam phần không nhỏ việc đưa Việt Nam từ nghèo trở thành nước có thu nhập trung bình Những năm qua, Việt Nam thu hút nhiều vốn ODA Đây thuận lợi lớn Việt Nam Nhưng việc nguồn vốn ưu đãi khơng thể mãi, cần phải tận dụng tối đa nguồn vốn để bứt tốc kinh tế đất nước, không sau nguồn vốn giảm bớt dần dừng hẳn khi tiếp cận với với nguồn vốn thương mại khơng ưu đãi khơng lợi Muốn dự án sử dụng sử dụng nguồn vốn ODA cần phải chắt chiu hội sử dụng cho thật hiệu Mỗi dự án sử dụng vốn ODA phải đẩy nhanh tốc độ giải ngân, từ đẩy nhanh tốc độ dự án, đửa dự án vào khai thác phục vụ sớm nhất, từ nâng cao sử dụng hiệu nguồn vốn ODA SV: Phạm Tiến Mạnh 75 Lớp: CQ51/08.02 ... thực tiễn việc sử dụng ODA để thực dự án : Dự án đường ô tơ Tân VũLạch Huyện, TP .Hải Phòng - Phạm vi nghiên cứu công tác sử dụng ODA dự án: Dự án đường tơ Tân Vũ-Lạc Huyện TP .Hải Phòng +Khơng gian... giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng Quảng Ninh Với tính cấp thiết vấn đề này, em lựa chọn đề tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ TÂN VŨ-LẠCH HUYỆN ,TP HẢI PHỊNG Mục đích... trợ 1.2 Hiệu sử dụng nguồn vốn ODA 1.2.1 Tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng nguồn vốn ODA Việc đánh giá hiệu sử dụng vốn ODA thực thông qua việc so sánh, đánh giá kết đạt chương trình, dự án ODA với
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn VAY ODA CHO dự án ĐƯỜNG ô tô tân vũ LẠCH HUYỆN ,TP hải PHÒNG , 14 NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn VAY ODA CHO dự án ĐƯỜNG ô tô tân vũ LẠCH HUYỆN ,TP hải PHÒNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn