6 giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại vật tư khoa học kỹ thuậ

69 1 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:50

Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển MỤC LỤC 1.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động 13 1.2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp .13 1.2.2 Sự cần thiết nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất hiệu sử dụng vốn lưu động 17 1.3.1 Nhóm nhân tố khách quan .17 1.3.2 Nhóm nhân tố chủ quan 18 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật (TRAMAT CO): .19 2.1.3Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật (TRAMAT CO) 32 2.1.4Kết kinh doanh TRAMAT CO số năm gần đây: 36 2.2 Thực trạng hiệu suất hiệu tổ chức, sử dụng vốn lưu động TRAMAT CO 38 2.2.1 Những thuận lợi khó khắn hoạt động kinh doanh TRAMAT CO 38 2.2.2 Khái quát tài sản nguồn vốn TRAMAT CO 40 2.2.3 Tình hình hệu suất hiệu tổ chức, sử dụng vốn lưu động TRAMAT CO 46 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TRAMAT CO 59 3.1 Định hướng phát triển TRAMAT CO 59 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động TRAMAT CO .60 KẾT LUẬN 64 SV: Trần Quốc Hưng Lớp:D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, xu tồn cầu hóa kinh tế diễn mạnh mẽ mở hội kinh doanh vô lớn cho doanh nghiệp thương mại tạo nhiều thách thức Trong kinh tế toàn cầu hóa, cạnh tranh doanh nghiệp diễn ngày gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải có hoạt động, chiến lược sách đắn, trì mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa hoạt động Xu có tác dụng khơi thơng nguồn vốn kinh tế kể nước nước, tạo hội cho doanh nghiệp khai thác, huy động vốn phục vụ cho nhu cầu kinh doanh Tuy nhiên tạo sức ép động lực buộc doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh hiệu sử dụng vốn Vốn kinh doanh đựoc chia làm hai phận gồm: vốn cố định phận vốn đầu tư vào tài sản cố định gắn với định đầu tư phận vốn lưu động vốn đầu tư tạo tài sản lưu động nhằm phục vụ cho vận hành tài sản cố định, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp diễn thường xuyên, liên tục đạt mục tiêu đề với hiệu cao Nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn lưu động có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo cho đồng vốn đầu tư tài sản lưu động sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu kinh doanh nâng cao hiệu sử dụng vốn nói chung Nhận thấy vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn lưu động, với thời gian tìm hiểu nghiên cứu thực tế công ty thương mại vật tư khoa học kỹ thuật em lựa chọn đề tài:” Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật” cho chuyên đề thực tập Chuyên đề thực tập phần mở đầu kết luận, bao gồm phần: Chương I: Lí luận chung vốn lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp kinh tế thị trường SV: Trần Quốc Hưng Lớp:D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển Chương II: Thực trạng hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật (TRAMAT CO) Chương III: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật (TRAMAT CO) SV: Trần Quốc Hưng Lớp:D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Vốn lưu động nguồn vốn lưu động doanh nghiệp kinh tế thị trường 1.1.1 Khái niệm vốn lưu động doanh nghiệp: Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản cố định, doanh nghiệp cần phải có tài sản lưu động Tài sản lưu động doanh nghiệp gồm phận: Tài sản lưu động sản xuất tài sản lưu động lưu thông - Tài sản lưu động sản xuất: Gồm phận vật liệu dự trữ để đảm bảo để đảm bảo cho trình sản xuất liên tục nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu v.v…và phận sản phẩm trình sản xuất : sản phẩm dở dan, bán thành phẩm… - Tài sản lưu động lưu thông: tài sản lưu động nằm q trình lưu thơng doanh nghiệp như: thành phẩm kho chờ tiêu thụ, vốn tiền, vốn tốn… Trong q trình sản xuất kinh doanh, tài sản lưu động sản xuất tài sản lưu động lưu thông thay chỗ cho nhau, vận động không ngừng nhằm đảm bảo cho trình tái sản xuất tiến hành liên tục thuận lợi Để đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh tiến hành thường xuyên, liên tục đòi hỏi doanh nghiệp phải có lượng tài sản lưu động định Do , để hình thành nên tài sản lưu động, doanh nghiệp phải ứng số vốn tiền tệ định đầu tư vào tài sản Số vốn gọi vốn lưu động doanh nghiệp Vốn lưu động doanh nghiệp thường xuyên vận động , chuyển hóa qua nhiều hình thái khác Đối với doanh nghiệp sản xuất, vốn lưu động hình thành từ hình thái ban đầu tiền chuyển hóa qua hình thái: Vật tư dự trữ, sản phẩm dở dang , thành phẩm, kết thúc trình tiêu thụ lại trở hình thái ban đầu tiền Đối với doanh nghiệp thương mại , vận động vốn SV: Trần Quốc Hưng Lớp:D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển lưu động nhanh từ hình thái vốn tiền chuyển hóa sang hình thái hang hóa cuối trở hình thái tiền Quá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục không ngừng, nên tuần hoàn vốn lưu động diễn liên tục, lặp lặp lại có tính chất chu kỳ tạo thành chu chuyển vốn lưu động Trong trình kinh doanh, vốn lưu động chu chuyển không ngừng, nên thời điểm nhát định, vốn lưu động thường xuyên có phận tồn hình thái khác giai đoạn mà vốn qua Trong trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh bị chi phối đặc điểm tài sản lưu động nên vốn lưu động doanh nghiệp có đặc điểm sau: - Vốn lưu động trình chu chuyển ln thay đổi hình thái biểu - Vốn lưu động chuyển toàn giá trị lần hoàn lại toàn sau chu kỳ kinh doanh - Vốn lưu động hoàn thành vòng tuần hồn sau chu kỳ kinh doanh Từ phân tích rút ra: Vốn lưu động doanh nghiệp số vốn ứng để hình thành nên tài sản lưu động nhằm đảm bảo cho trình kinh doanh doanh nghiệp thực thường xuyên liên tục Vốn lưu động luân chuyển toàn giá trị lần thu hồi toàn , hoàn thành vòng luân chuyển kết thúc chu kỳ kinh doanh Vốn lưu động điều kiện vật chất khơng thể thiêu q trình tái sản xuất Muốn cho trình sản xuất liên tục, doanh nghiệp phải có đủ tiền vốn đầu tư vào hình thái khác vốn lưu động., khiến cho hình thái có mức tồn hợp lý đồng với Như tạo điều kiện cho chuyển hóa hình thái vốn q trình ln chuyển thuận lợi, góp phần tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động, tăng hiệu suất sử dụng vốn lưu động ngược lại Vốn lưu động cơng cụ phản ánh, đanh giá q trình vận động vật tư Trong doanh nghiệp vận động vốn phản ánh vận động vật tư Số vốn lưu động nhiều hay phản ánh số lượng vật tư, hàng hóa dự trữ sử dụng khâu nhiều hay Vốn lưu động luân chuyển nhanh hay chậm phản ánh số lượng vật tư sử dụng tiết kiệm hay không Thời gian nằm khâu sản xuất lưu SV: Trần Quốc Hưng Lớp:D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển thơng có hợp lý hay khơng hợp lý Bởi vậy, thơng qua tình hình ln chuyển vốn lưu động kiểm tra, đánh giá cách kịp thời mặt mua sắm dự trữ, sản xuất tiêu thụ sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại vốn lưu động: Để quản lý vốn lưu động tốt cần phải phân loại vốn lưu động Dựa theo tiêu thức khác , chia vốn lưu động thành loại khác Thơng thường có số cách phân loại chủ yếu sau đây: 1.1.2.1Theo hình thái biểu vốn: Theo tiêu thức chia vốn lưu động thành: Vốn tiền khoản phải thu; vốn hàng tồn kho - Vốn tiền khoản phải thu: Vốn tiền gồm: Tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hang tiền chuyển Tiền loại tài sản có tính linh hoạt cao, doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi thành loại tài sản khác để trả nợ Do vậy, hoạt động kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp cần thiết phải có lượng tiền cần thiết định Các khaonr phải thu: chủ yếu khoản phải thu từ khách hàng thể số tiền mà khách hàng nợ doanh nghiệp phát sinh trình bán hàng, cung ứng dịch vụ hình thức bán trước trả sau Ngoài ra, với số trường hợp mua sắm vật tư khan hiếm, doanh nghiệp phải ứng trước tiền mua hàng cho người cung ứng, từ hình thành khoản tạm ứng -Vốn hàng tồn kho: Trong doanh nghiệp sản xuấ vốn vật tư hàng hóa gồm: Vốn vật tư dự trữ , vốn sản phẩm dở dang, vốn thành phẩm Các loại gọi chung vốn ề hàng tồn kho Xem xét chi tiết cho thấy, vốn hàng tồn kho doanh nghiệp gồm: + Vốn nguyên vật liệu chính: Là giá trị loại nguyên vạt iệu dự trữ cho sản xuất, tham gia vào sản xuất , chúng hợp thành thực thể sản phẩm + Vốn nguyên vật liệu phụ: Là giá trị loại vật liệu phụ dự trữ cho sản xuất , giúp cho việc hình thành sản phẩm, khơng hợp thành thực thể SV: Trần Quốc Hưng Lớp:D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển sản phẩm, làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngồi sản phẩm tạo điều kiện cho trình sản xuất kinh doanh thực thuận lợi + Vốn nhiên liệu: Là giá trị cac loại nhiên liệu dự trữ dung hoạt động sản xuất kinh doanh + Vốn phụ tung thay : Là giá trị loại vật tư dung để thay thế, sửa chữa tài sản cố định + Vốn vật liệu đóng gói: giá trị loại vật liệu bao bì dung để đóng gói sản phẩm q trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm + Vốn công cụ dụng cụ : Là giá trị loại công cụ dụng cụ không đủ tiêu chuẩn tài sản cố định dung cho hoạt động kinh doanh + Vốn công cụ dụng cụ : Là biểu tiền chi phí sản xuất kinh doanh bỏ cho loại sản phẩm trình sản xuất (Giá trị sản phẩm dở dang, bán thành phẩm) +Vốn chi phí trả trước : Là khoản chi phí thực tế phát sinh có tac dụng cho nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nên chưa thể tính hết vào giá thành sản phẩm kỳ , mà tính dần vào giá thành sản phẩm kỳ chi phí cải tiến kỹ thuật, chi phí nghiên cứu thí nghiệm… + Vốn thành phẩm : Là giá trị sản phẩm sản xuất xong, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nhập kho Trong doanh nghiệp thương mại, vốn hàng tồn kho chủ yếu giá trị loại hàng hóa dự trữ Việc phân loại vốn lưu động theo cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét đánh giá mức tồn kho dự trữ khả tốn doanh nghiệp Mặt khác thơng qua cách phân loại tìm biện pháp phát huy chức thành phần vốn biết kết cấu vốn lưu động theo hình thái biểu để định hướng điều chỉnh hợp lý có hiệu 1.1.2.2Theo vai trò VLĐ q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: Dựa theo này, vốn lưu động doanh nghiệp chia laoij chủ yếu sau: SV: Trần Quốc Hưng Lớp:D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển - Vốn lưu động khâu dự trữ sản xuất gồm khoản: + Vốn nguyên vật liệu + Vốn nguyên vật liệu phụ + Vốn nhiên liệu + Vốn phụ tùng thay + Vốn vật đóng gói + Vốn cơng cụ dụng cụ nhỏ - Vốn lưu động khâu trực tiếp sản xuất, gồm khoản sau: + Vốn sản phẩm chế tạo + Vốn chi phí trả trước - Vốn lưu động khâu lưu thông, gồm khoản: + Vốn thành phẩm + Vốn tiền + Vốn toán: gồm khoản phải thu khoản tiền tạm ứng trước phát sinh trình mua vật tư hàng hóa tốn nội + Các khoản vốn đầu tư ngắn hạn chứng khoán , cho vay ngắn hạn Phương pháp phân loại cho phép biết kết cấu vốn lưu động theo vai trò Từ đó, giúp cho việc đánh giá tình hình phân bổ vốn lưu động khâu trình luân chuyển vốn, thấy vai trò thành phần vốn trình kinh doanh.Trên sở đó, đề biện pháp tổ chức quản lý thích hợp nhằm tạo kết cấu vốn lưu động hợp lý, tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động Trên hai cách phân loại vốn lưu động chủ yếu Mỗi cách phân loại đáp ứng yêu cầu định công tác quản lý 1.1.3Nhu cầu VLĐ nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu vốn lưu động : 1.1.3.1 Nhu cầu vốn lưu động Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp diễn thường xuyên hàng ngày việc mua sắm, dự trữ vật tư cần thiết đến sản xuất tạo sản phẩm, bán sản phẩm cung ứng dịch vụ thu tiền bán hàng SV: Trần Quốc Hưng Lớp:D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển Quá trình kinh doanh doanh nghiệp diễn thương xuyên liên tục tạo thành chu kỳ kinh doanh Chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp khoảng thời giant rung bình cần thiết để thực việc mua sắm, dự trữ vật tư, sản xuất sản phẩm bán sản phẩm, thu tiền bán hàng Thông thường, người ta chia chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp thành giai đoạn sau: - Giai đoạn mua sắm dự trữ vật tư: Ở giai đoạn hoạt động doanh nghiệp tạo lập nên lượng vật tư dự trữ Trường hợp doanh nghiệp phải trả tiền phát sinh luồng tiền khỏi doanh nghiệp, gắn liền ngược chiều với luồng vật tư vào doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường tín dụng thương mại phát triển, doanh nghiệp thường mua trước, trả tiền sau Như nhà cung ứng vật tư cung cấp cho doanh nghiệp khoản tín dụng thương mại để tài trợ nhu cầu vốn lưu động - Giai đoạn sản xuất: giai đoạn , vật tư xuất dần để sử dụng chuyển hóa sang hình thái sản phẩm dở dang hình thái thành phẩm Để thực trình sản xuất, doanh nghiệp phải ứng số vốn lưu động định - Giai đoạn bán sản phẩm thu tiền bán hàng: Sau thành phẩm nhập kho, doanh nghiệp bán thu tiền liền sau xuất giao hàng doanh nghiệp nhận tiền bán hàng số vốn doanh nghiệp ứng thu hồi Số vốn tiếp tục sử dụng vào chu kỳ kinh doanh Nếu doanh nghiệp bán chịu cho khách hàng sản phẩm, hàng hóa xuất giao hưng sau thời gian định doanh nghiệp thu tiền , từ hình thành khoản phải thu từ khách hàng Điều này, xem doanh nghiệp cung cấp khoản tín dụng cho người mua Chỉ doanh nghiệp thu tiền thu hồi số vốn ứng Như vậy, chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp phát sinh nhu cầu vốn lưu động Nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp thể số vốn tiền tệ cần thiết doanh nghiệp phải trực tiếp ứng để hình thành lượng dự trữ hàng tồn kho khoản cho khách hàng nợ sau sử dụng khoản tín dụng nhà cung SV: Trần Quốc Hưng Lớp:D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển cấp khoản nợ phải trả khác có tính chất chu ỳ ( tiền lương phải trả, tiền thuế phải nộp…) xác định theo cơng thức sau: Nhu cầu Mức dự Khoản Khoản phải trả nhà cung cấp vốn lưu = trữ hàng + phải thu từ - khoản nợ phải trả khác động tồn kho khách hàng có tính chất chu kỳ Số vốn lưu động doanh nghiệp phải trực tiếp ứng tùy thuộc vào nhu cầu vốn lưu động lớn hay nhỏ thời kỳ kinh doanh Trong công tác quản lý vốn lưu động, vấn đề quan trọng phải xác định nhu cầu vốn lưu động cần thiết tương ứng với quy mô điều kiện kinh doanh định doanh nghiệp Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết tối thiểu số vốn tính phải đủ để đảm bảo cho trình sản xuất tiến hành cách liên tục đồng thời phải thực chế độ tiết kiệm cách hợp lý Trong điều kiện nay, nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải tự tài trợ Do đó, việc xác định đắn hợp lý nhu cầu vốn lưu động thường xuyên có ý nghĩa quan trọng vì: - Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết xác định đắn hợp lý sở để tổ chức tốt nguồn tài trợ - Đáp ứng kịp thời đầy đủ vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tiến hành bình thường liên tục Nếu nhu cầu vốn lưu động xác định thấp so với yêu cầu thực tế gây nhiều khó khăn cho cơng tác tổ chức đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh chí làm gián đoạn trình tái sản xuất donh nghiệp, từ gây tổn thất sản xuất bị đình trệ, khơng có đủ vốn thực hợp đồng kinh tế ký kết, khơng có khả trả nợ người lao động trả nợ người cung cấp hạn toán, làm giảm uy tín với bạn hàng Những khó khăn tài giải việc vay vốn đột xuất với lãi suất cao Điều làm tăng rủi ro tài giảm lợi nhuận doanh nghiệp Ngược lại nhu cầu vốn tính cao dẫn đến tình trạng thừa vốn gây ứ đọng vật tư, hàng hóa, sử dụng vốn lãng phí, vốn chậm ln chuyển phát sinh nhiều chi phí khơng hợp lý, làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp SV: Trần Quốc Hưng 10 Lớp:D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển Dựa vào công thức ta lập bảng 10 sau: Bảng 10: Tình hình quản lý nợ phải thu TRAMAT CO năm 2014-2016 2016 so 2015 Chỉ tiêu 30/12/2016 Doanh thu 31/12/2015 31/12/2014 chênh lệch 2015 so 2014 tỷ lệ % chênh lệch tỷ lệ % 696.223.857.635 706.155.269.271 562.762.451.612 -9.931.411.636 (1) 143.392.817.659 25 Các khoản phải thu 208.940.188.432 196.564.609.149 132.654.001.088 12.375.579.283 6,3 63.910.608.061 48,18 Các khoản phải trả Các khoản phải thu ngắn 185.796.060.168 194.944.904.419 207.866.336.117 (9.148.844.251) (4,69) (12.921.431.698) (6,22) 208.940.188.432 196.564.609.149 132.654.001.088 12.375.579.283 63.910.608.061 48 202.752.398.791 164.609.305.119 119.822.609.759 38.143.093.672 23 44.786.695.360 37 0,12 12 bh&ccdv hạn Các khoản phải thu ngắn hạn bình quân Số vốn bị chiếm dụng 23.144.128.264 1.619.704.730 (75.212.335.029) Hệ số khoản nợ phải thu với khoản nợ phải 1,12 1,01 0,64 58 trả 2016 so 2015 Chỉ tiêu 2016 Hệ số thu hồi nợ (lần) 3,43 SV: Trần Quốc Hưng 2015 2017 4,29 4,70 51 chênh lệch -0,86 2015 so 2014 tỷ lệ % (20) chênh lệch Lớp: D02.21.01 -0,41 tỷ lệ % (9) Đại học TC-NH Hà Nội Kỳ thu hồi nợ bình quân (ngày) GVHD: Bạch Đức Hiển 104,84 SV: Trần Quốc Hưng 83,92 76,65 52 20,92 25 Lớp: D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển Từ bảng 10 ta rút số phân tích sau: Trong năm liên tiếp 2014-2016, hệ số thu hồi nợ biến động theo hướng giảm dần theo thứ tự 4,7 lần – 4,29 lần – 3,43 lần kỳ thu hồi nợ bình quân có xu hướng bị kéo dài lên theo thứ tự 76,65 ngày – 83,92 ngày 104,84 ngày Điều cho ta thấy tình hình quản trị khoản phải thu TRAMAT CO có biểu khơng tốt, năm 2016 kỳ thu hồi nợ lên đến 104,84 ngày có nghĩa phải tháng doanh nghiệp thu hồi khoản phải thu Công tác thu hồi nợ cơng ty có vấn đề, đặc biệt năm 2016, khoản phải thu lớn khoản phải trả cụ thể chứng tỏ vốn công ty bị người khác chiếm dụng, cụ thể 23,144 tỷ số lớn nhiều so với năm 2015 (1,6 tỷ đồng) Qua bảng cân đối kế toán năm 2014-2016 ta thấy khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn cấu vốn TRAMAT CO, công ty chủ yếu bán hàng cho đối tác doanh nghiệp Tuy , bất chấp việc vốn bị chiếm dụng - hiệu sử dụng vốn lưu động mà giảm lợi nhuận cơng ty theo tăng (bảng 4) Tóm lại từ tính tốn cụ thể bảng 10 ta rút công ty bị hạn chế việc thu hồi khoản phải thu khiến tỷ trọng khoản phải thu tổng vốn tăng đáng kể Cơng ty cần có biện pháp cứng rắn việc thu hồi nợ cho bước tăng vòng quay khoản phải thu , rút ngắn lại kỳ thu tiền trung bình Như đảm bảo tình hình nợ lành mạnh, nâng cao hiệu quản lý nợ phải thu nói riêng hiệu sử dụng vốn lưu động nói chung 2.2.3.4 Tình hình hiệu quản lý hàng tồn kho Đối với doanh nghiệp thương mại TRAMAT CO, hàng tồn kho chủ yếu dự trữ hàng hóa để bán Vốn lưu động dự trữ hàng tồn kho gọi vốn hàng tồn kho Việc quản lý hàng tồn kho việc quan trọng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng đáng kể tổng giá trị tài sản doanh nghiệp tổng SV: Trần Quốc Hưng 53 Lớp: D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển vốn lưu động doanh nghiệp Duy trì lượng hàng tồn kho phù hợp mang lại cho doanh nghiệp thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Để theo dõi, quản lý tình hình hàng tồn kho, ta có tiêu phân tích sau: Sốvò ng quay hà ng tồ n kho (SVtk ) = Giávố n hà ng bá n Triïgiáhà ng tồ n kho biø nh quâ n Kỳhạn tồ n kho biø nh quaâ n (K tk ) = Sốngà y kỳ SVtk Ta nhìn bảng 11 sau để sâu vào phân tích tình hình quản lý hàng tồn kho TRAMAT CO: Bảng 11: Tình hình hàng tồn kho TRAMAT CO Chỉ tiêu Hàng tồn kho Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán Trị giá hàng tồn kho bình qn Số vòng quay hàng tồn kho 30/12/2016 31/12/2015 62.685.228.118 2016 (ngày) 81.200.575.342 2015 636.596.388.565 71.942.901.730 (lần) Kỳ hạn tồn kho bình quân 31/12/2014 95.952.697.618 2014 656.204.210.995 526.583.504.362 88.576.636.480 97.786.636.418 8,85 7,41 5,39 40,68 48,59 66,85 Qua bảng 11, ta đưa nhận xét sau: Trong giai đoạn 2014-2016 , Số vòng quay hàng tồn kho có xu hướng tăng theo năm : 5,39 lần , 7,41 lần , 8,85 lần Do kỳ hạn tồn kho bình qn có xu hướng rút ngắn lại : 66,85 ngày , 48,59 ngày 40,68 ngày Điều dấu hiệu tốt chứng tỏ doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho nhanh, hàng hóa lưu chuyển nhanh, rút ngắn chu kỳ chuyển đổi từ hàng hóa thành tiền mặt giảm nguy bị ứ đọng hàng tồn kho SV: Trần Quốc Hưng 54 Lớp: D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển 2.2.3.5 Đánh giá hiệu tổ chức sử dụng vốn lưu động TRAMAT CO Từ kết phân tích trên, ta nhận thấy gặp nhiều khó khăn với tâm cố gắng tồn thể cán cơng nhân viên nên công ty đạt thành tựu đáng khích lệ Cơng ty khai thác triệt để nguồn vốn có nguồn vốn vay, lợi nhuận giai đoạn vừa qua ln tăng trưởng Để biết tình hình cụ thể, ta xem xét số tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động ( trang 10), ta có bảng 12: SV: Trần Quốc Hưng 55 Lớp: D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển Bảng 12: Bảng đánh giá hiệu tổ chức, sử dụng vốn lưu động TRAMATCO giai đoạn 2015-2016 Chỉ tiêu 2016 2015 2014 Tổng mức luân chuyển vốn lưu động kỳ Số vốn lưu động bình qn sử dụng kỳ Số vòng quay vốn lưu động Kỳ luân chuyển vốn lưu động Mức tiết kiệm, lãng phí vốn lưu động Hàm lượng vốn lưu động 2016 so 2015 chênh lệch tỷ lệ % 5=2-3 6=5*100/3 696.223.857.635 706.155.269.271 562.762.451.612 (9.931.411.636) 294.737.227.318 283.670.380.553 256.233.822.003 2015 so 2014 chênh lệch tỷ lệ % 7=3-4 8=7*100/4 (1) 143.392.817.659 25 11.066.846.765 27.436.558.550 11 2,36 2,49 2,20 -0,13 (5) 0,29 13 152,40 144,62 163,91 (19,30) (12) 15.056.404.644 -37.852.249.563 0,42 0,40 SV: Trần Quốc Hưng 56 Lớp: D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển Qua số liệu tính tốn bảng trên, ta thấy hiệu sử dụng vốn lưu động công ty thấp vào năm 2014 năm 2016 đạt thấp năm 2015, cụ thể sau: Tốc độ luân chuyển vốn lưu động năm 2014 thấp sau cải thiện vào năm 2015 nhiên năm 2016 chậm năm 2015 biểu tiêu sau: Số vòng quay vốn lưu động vào giai đoạn 2014-2015 tăng lên 13% tức từ 2,2 lên 2,49 vòng Sau giai đoạn 2015-2016 tiêu giảm từ 2,49 vòng năm 2015 xuống 2,36 vòng năm 2016, tỷ lệ giảm tương ứng 5% Kỳ luân chuyển vốn lưu động năm 2015 rút gọn từ 163 ngày xuống 144,62 ngày(giảm 9,3 ngày tương ứng 12%) Và từ 144,62 (ngày/vòng) năm 2015 tăng lên 152,4 (ngày/vòng) năm 2016, tức tăng ngày tỷ lệ tăng tương ứng 5% Xét đến mức tiết kiệm hay lãng phí vốn lưu động Ta thấy vào năm 2015 công ty tiết kiệm 37,852 tỷ đồng tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động Nhưng sau vào năm 2016 cơng ty sử dụng lãng phí số vốn là: 15,056 tỷ đồng Có thể nói biểu không tốt công tác sử dụng vốn lưu động năm 2016 so với năm 2015 Đó tổng mức luân chuyển vốn giảm 9,931 tỷ ( giảm 1%) năm 2016 so với năm 2015 ,đây nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc lãng phí vốn lưu động làm giảm hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Kết tiêu hàm lượng vốn lưu động cho thấy năm 2016 để đạt đồng doanh thu cần 0,42 đồng vốn lưu động, năm 2015 để đạt đồng doanh thu cần 0,4 đồng vốn lưu động Như để đạt đồng doanh thu năm 2016 so với năm 2015 công ty cần nhiều vốn lưu động 0,02 đồng Điều cho thấy hiệu sử dụng VLĐ năm 2016 giảm so với năm 2015 a Một số thành tích đạt tổ chức sử dụng VLĐ SV: Trần Quốc Hưng 57 Lớp: D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển Dưới lãnh đạo đắn giám đốc hội đồng sáng lập, cố gắng cống hiến tập thể cán công nhân viên, TRAMAT CO khắc phục khó khăn, mạnh dạn để mở rộng thị trường, mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại Đến nay, công ty đạt số thành tích tổ chức sử dụng vốn lưu động Công ty chủ động việc sử dụng vốn chiếm dụng hình thành kinh doanh, dựa sở tơn trọng ngun tắc tốn Vốn chiếm dụng nguồn vốn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động tạm thời giúp công ty đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục với chi phí sử dụng vốn nhỏ Trong hoạt động kinh doanh công ty khai thác triệt để lợi nhờ đặc điểm nghành nghề kinh doanh, khách hàng quen thuộc uy tín hoạt động kinh doanh Qua cơng ty trì nắm bắt nhu cầu thị trường đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường Công ty tổ chức tốt cơng tác vay vốn tốn với ngân hàng, trọng toán với bạn hàng làm giảm mạnh khoản phải thu từ tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động sử dụng vốn có hiệu b Những vấn đề tồn làm giảm hiệu sử dụng VLĐ cơng ty Bên cạnh thành tích cố gắng TRAMAT CO vấn đề tồn hoạt động kinh doanh làm giảm hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Trong giai đoạn , Cơng ty TRAMAT CO có khả tự chủ kinh doanh, tự khai thác tìm kiếm nguồn hàng đủ để đáp ứng khách hàng khó tính nhất, nhu cầu vốn tăng cơng ty giải cách huy động thêm vốn chủ sở hữu vay thêm vốn từ ngân hàng Tuy nhiên nguồn vốn cơng ty khoản nợ ngắn hạn từ ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn so với vốn chủ sở hữu Cơng ty quản lý nợ phải thu nhiều hạn chế Cơng ty cần có biện pháp thu hồi nợ cứng rắn hiệu SV: Trần Quốc Hưng 58 Lớp: D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TRAMAT CO 3.1 Định hướng phát triển TRAMAT CO Trong bối cảnh Quốc tế có thay đổi quan trọng: Khoa học cơng nghệ có bước phát triển nhảy vọt chưa thấy, kinh tế tri thức dần chiếm vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Tồn cầu hố xu khách quan ngày có nhiều nước tham gia Tình hình giới khu vực tác động mạnh mẽ, tạo hội lớn thách thức lớn đất nước ta Nhưng hoàn cảnh nào, tập thể lãnh đạo công nhân viên Công ty ln tâm khắc phục khó khăn trở ngại, phát huy kết đạt được, tận dụng hội thực tốt nghiệp vụ giao biện pháp hữu hiệu để xây dựng công ty ngày phát triển Phát huy nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế với cấu ngành nghề phù hợp, trì củng cố bạn hàng thị trường có, mở rộng thị trường với phương châm phát triển ổn định, an toàn hiệu Hoàn thiện quy chế tổ chức Công ty, nâng cao lực lãnh đạo Ban Giám đốc, chống biểu tiêu cực để nâng cao hiệu kinh doanh, nhằm tái sản xuất,đầu tư sở hạ tầng tăng vốn kinh doanh, đồng thời cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán công nhân viên Nắm vững định hướng cấp thiết từ văn hoạch định sách Chính phủ số lĩnh vực liên quan đến hoạ động Cơng ty như: Chính sách quản lý bảo vệ môi trường thành phố lớn, nguồn nước thải đô thị, sinh thái tài nguyên, quản lý đăng ký chất lượng sản phẩm sản xuất Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO mục tiêu hoà nhập tổ chức kinh tế khu vực giới, sách chăm sóc sức khoẻ y cộng đồng, xây dựng trung tâm khám chữa bệnh vùng sâu vùng xa… SV: Trần Quốc Hưng 59 Lớp: D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển Tiếp tục bước tư vấn công nghệ cho khách hàng để nâng cao nhu cầu sử dụng nguồn nguyên vât liệu, vật tư đạt tiêu chất lượng cao, mục đích tiền đề góp phần xố bỏ dây chuyền sản xuất lạc hậu không hiệu nước Xây dựng mạng lưới khách hàng trọng tâm, thường xuyên gắn bó để tạo dựng thị trường ổn định đa dạng chủng loại, phong phú lĩnh vực Một đội ngũ cán chuyên môn sâu nghiệp vụ, tinh thông thị trường nắm kiến thức khoa học để áp dụng cách linh hoạt cần thiết Mở rộng chi nhánh Công ty tỉnh đầu mối thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng để tăng thêm đầu mối giao dịch liên kết, giải trực tiếp vướng mắc công tác tư vấn khách hàng, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị KHKT Cơng ty nhập từ nước Tăng cường đào tạo đội ngũ cán nước thường xuyên cử chun gia học tập nước ngồi nhằm có kiến thức chuyên sâu tất lĩnh vực Công ty cần đầu tư Tạo đội ngũ cán chuyên môn hiểu sâu nghiệp vụ, tinh thông thị trường nắm kiến thức khoa học để áp dụng cách linh hoạt cần thiết 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động TRAMAT CO TRAMAT CO doanh nghiệp tư nhân thực hoạt động kinh doanh thương mại nhằm mục tiêu sinh lãi Trong năm qua cơng ty khắc phục khó khăn, khai thác thuận lợi công ty đạt số thành tích định Mặc dù công tác quản lý sử dụng vốn lưu động cơng ty điểm tồn cần phải khắc phục nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Trên sở mặt tích cực tồn trình bày chương thực tế sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp, luận văn xin nêu số biện pháp tổ chức sử dụng vốn lưu động nhằm góp phần đẩy mạnh cơng tác nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn lưu động công ty sau: SV: Trần Quốc Hưng 60 Lớp: D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển Chủ động công tác xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn lưu động công ty Vốn điều kiện tiên thiếu doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường Do việc chủ động xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn lưu động biện pháp cần thiết, hiệu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn lưu động hoạt động nhằm hình thành nên dự định tổ chức nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp sử dụng chúng sau cho hiệu Thực tế quản lý tổ chức huy động sử dụng vốn lưu động cho thấy có nhiều tồn tại, hạn chế nêu chương 2, ảnh hưởng xấu đến hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Vậy để bảo đảm cho việc sử dụng vốn lưu động đạt hiệu cao lập kế hoạch huy động sử dụng vốn lưu động cần ý quan tâm số vấn đề sau: Cơng ty cần xác định xác nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết tối thiểu từ có biện pháp phù hợp huy động vốn đáp ứng cho nhu cầu này, tránh tình trạng thừa vốn gây lãng phí thiếu vốn ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đảm bảo vốn huy động quyền kiểm soát Sau xác định nhu cầu vốn lưu động, công ty cần xác định số vốn lưu động thực cho mình, số vốn thừa (thiếu) từ có biện pháp huy động đủ số vốn thiếu đầu tư số vốn thừa hợp lý từ giảm thấp chi phí sử dụng vốn lưu động mặt khác đưa số vốn thừa vào sử dụng, để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Căn kế hoạch huy động sử dụng vốn lưu động điều chỉnh cho phù hợp với thực tế công ty Trong thực tế cơng ty phát sinh nghiệp vụ gây thừa vốn thiếu vốn lưu động, cơng ty cần phải chủ động cung ứng kịp thời, sử dụng vốn thừa hợp lý để đảm bảo sản xuất kinh doanh liên tục có hiệu Ngồi việc lập kế hoạch huy động sử dụng vốn thiết phải dựa SV: Trần Quốc Hưng 61 Lớp: D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển vào phân tích tiêu kinh tế tài kỳ trước kết hợp với dự tính tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khả tăng trưởng kỳ tới dự đoán nhu cầu thị trường Chú trọng công tác quản lý khoản phải thu Công tác thu hồi nợ công ty có vấn đề, đặc biệt năm 2016, khoản phải thu lớn khoản phải trả cụ thể chứng tỏ vốn công ty bị người khác chiếm dụng, cụ thể 23,144 tỷ số lớn nhiều so với năm 2015 (1,6 tỷ đồng) Để khắc phục tình trạng bị chiếm dụng vốn năm tới cơng ty cần có biện pháp nghiên cứu nhanh chóng đưa sách bán hàng làm tăng hiệu thu hồi nợ phải thu, từ làm tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động Cơng ty phải chủ động phòng ngừa rủi ro kinh doanh Công ty cần mua bảo hiểm, lập quỹ dự phòng tài để bù đắp số vốn bị hao hụt Khi kinh doanh kinh tế thị trường cơng ty ln phải đối phó với tình hình biến động phức tạp thị trường Những rủi ro bất thường kinh doanh xảy Để hạn chế phần tổn thất xảy ra, cơng ty cần thiết phải thực biện pháp phòng ngừa rủi ro Khi vốn bị hao hụt cơng ty cần có nguồn vốn để bù đắp đảm bảo cho sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn Định kỳ tiến hành kiểm tra, kiểm sốt đánh giá lại tồn vật tư hàng hoá, vốn tiền, vốn toán, để xác định số vốn lưu động công ty theo giá trị Những vật tư hàng hoá tồn đọng lâu ngày không sử dụng kém, phẩm chất, không phù hợp với nhu cầu sản xuất phải chủ động giải quyết, phần chênh lệch thiếu hụt phải xử lý kịp thời để bù lại Cần có biện pháp đơn đốc giải tích cực khoản vốn bị chiếm dụng Thu tiền nhanh chóng, sử dụng vào sản xuất nhằm tăng tốc độ luân chuyển vốn SV: Trần Quốc Hưng 62 Lớp: D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển Để bảo toàn vốn lưu động điều kiện lạm phát, phân tích lợi nhuận cho mục đích tích luỹ tiêu dùng công ty, phải dành lại phần lợi nhuận để bù đắp số vốn hao hụt lạm phát Có đảm bảo giá trị vốn Để quản lý bảo tồn sử dụng có hiệu vốn lưu động đòi hỏi người quản lý phải có biện pháp quản lý chặt chẽ Thường xuyên kiểm tra đánh giá giá trị vật tư hàng hoá, tránh mát quản lý thiếu trách nhiệm sử dụng vật tư bừa bãi Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng có hiệu vốn lưu động Kiểm tra việc mua sắm, dự trữ, vận chuyển nguyên vật liệu, kiểm tra tình hình nợ thu nợ cơng ty, kiểm tra sổ sách, báo cáo kế toán đảm bảo phản ánh thực tế tình hình doanh nghiệp Để quản lý vốn lưu động vai trò người quản lý vơ quan trọng Tóm lại q trình hoạt động kinh doanh, hoạt động sử dụng vốn lưu động cơng ty có nhiều điểm tồn cần khắc phục, khai thác triệt để thuận lợi đem lại hiệu cao cho hoạt động sử dụng vốn công ty Để biện pháp nêu thực có tác dụng mạnh mẽ cần thiết phải thực phương pháp đồng bộ, thống sử dụng đơn lẻ biện pháp khơng thể giải khó khăn cơng ty SV: Trần Quốc Hưng 63 Lớp: D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp phải tự tìm cho phương thức kinh doanh, hướng phù hợp để tồn phát triển Công ty TNHH thương mại vật tư khoa học kỹ thuật nhạy bén, động hoạt động kinh doanh đạt kết khả quan Cơng ty thể vai trò đạt hiệu cao cơng việc kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh Cơng ty bố trí, xếp hợp lý, động, điều tác động lớn đến hiệu kinh doanh Công ty Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, chấp hành tốt sách pháp luật theo quy định hành Công tác tổ chức hạch tốn Cơng ty phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh đơn vị, công tác tài động, sáng tạo, phù hợp với pháp luật chế thị trường Sau thời gian thực tập tìm hiểu tình hình thực tế Cơng ty, em hiểu khó khăn thuận lợi tồn công tác quản lý sử dụng vốn lưu động Công ty Trên sở xin đề xuất số giải pháp với mong muốn công tác tổ chức, quản lý sử dụng vốn lưu động Công ty đẩy mạnh góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Là sinh viên với trình độ kiến thức hạn chế với thời gian nghiên cứu ngắn nên luận văn tốt nghiệp em không tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong nhận bảo thầy giáo cán công nhân viên Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật SV: Trần Quốc Hưng 64 Lớp: D02.21.01 Đại học TC-NH Hà Nội GVHD: Bạch Đức Hiển Một lần em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn em thầy Bạch Đức hiển tập thể cán công nhân viên Cơng ty TRAMAT CO tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập SV: Trần Quốc Hưng 65 Lớp: D02.21.01 ... vốn lưu động Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật (TRAMAT CO) Chương III: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật (TRAMAT... THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT (TRAMAT CO) 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật (TRAMAT... vốn lưu động, tăng hiệu suất sử dụng vốn lưu động ngược lại Vốn lưu động cơng cụ phản ánh, đanh giá trình vận động vật tư Trong doanh nghiệp vận động vốn phản ánh vận động vật tư Số vốn lưu động
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại vật tư khoa học kỹ thuậ , 6 giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại vật tư khoa học kỹ thuậ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn