73 “ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư xây dựng đức tuấn

85 1 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:37

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VIẾT TẮT BHTN BHXH BHYT CCDC CP CPKD ĐTPT GTGT ĐĐH KHTSCĐ TNHH KPCĐ NCTT NVLTT PNK PXK SDMM SXC SXKD NGUYÊN VĂN Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Cơng cụ dụng cụ Cổ phần Chi phí kinh doanh Đầu tư phát triển Giá trị gia tăng Đơn đặt hàng Khấu hao tài sản cố định Trách nhiệm hữu hạn Kinh phí cơng đồn Nhân cơng trực tiếp Nguyên vật liệu trực tiếp Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Sử dụng máy móc Sản xuất chung Sản xuất kinh doanh PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Kinh doanh kinh tế thị trường với tính cạnh tranh điều dễ dàng Để tồn thử thách, không tồn mà phải phát triển lớn mạnh, đứng vững thương trường Mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp từ thực bảo toàn phát triển vốn kinh doanh mục đích cuối tối đa hóa lợi nhuận Để đạt mục đích này, doanh nghiệp phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp quản lý, đặc biệt quản lý khoản chi phí , đó, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tiêu chí quan trọng, doanh nghiệp quan tâm, chúng gắn liền với kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, cần tổ chức cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành cách xác, kịp thời, đối tượng, chế độ phương pháp Thơng qua số liệu phận kế tốn cung cấp, nhà quản trị biết chi phí giá thành thực tế loại hoạt động, sản phẩm tồn tình hình chi phí , kết hoạt động sản xuất doanh nghiệp để phân tích, đánh giá tình hình thực định mức dự tốn, tình hình thực kế hoạch, giá thành sản phẩm, từ đề biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm hạ chi phí giá thành, đưa định phù hợp cho phát triển sản xuất kinh doanh yêu cầu quản trị doanh nghiệp Tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm xây lắp có ý nghĩa to lớn khơng lợi ích doanh nghiệp, mà tăng cường tích lũy góp phần cải thiện đời sống người lao động, xây dựng xây lắp đất nước phát triển giàu đẹp Nhận thức điều đó, sau thời gian thực tập Cơng ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn , em mạnh dạn lựa chọn đề tài: “ Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn ” Mục tiêu cụ thể đặt cần giải đề tài Nghiên cứu vấn đề lý luận kế tốn chi phí xây lắp cơng trình Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế tốn tập hợp chi phí xây lắp Trường tiểu học Hội trường A2 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Kế tốn chi phí tính giá thành xây lắp Trường tiểu học Hội trường A2 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn Phạm vi nghiên cứu: Kế tốn chi phí xây lắp cơng trình Cơng ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn dựa sở số liệu quý năm 2019 Phương pháp thực đề tài Để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu nêu trên, trình làm luận văn em sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp như: Phương pháp quan sát, phương pháp so sánh đối chiếu làm sở để phân tích, kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn Đặc biệt thu thập số liệu từ phòng từ phòng Kế tốn để so sánh với lý luận chung - Phương pháp thu thập tổng hợp liệu Trong trình thực tập Công ty, để tập hợp thông tin phục vụ cho trình viết luận văn tốt nghiệp sử dụng phương pháp thu thập liệu Liên hệ phòng kế tốn - tài Cơng ty để thu thập số liệu chi phí xây lắp Trường tiểu học Hội trường A2 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn tháng đến tháng năm 2017 Cơng ty Tìm hiểu luận văn, chuyên đề khác nghiên cứu đề tài - Phương pháp phân tích liệu Phương pháp so sánh: Là phương pháp phân tích thực thông qua việc đối chiếu vật tượng với để thấy điểm giống khác chúng Trong trình nghiên cứu Công ty thực phương pháp em so sánh đối chiếu lý luận thực tiễn cơng tác Kế tốn chi phí tính giá thành xây lắp Trường tiểu học Hội trường A2 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn , để từ dó thấy tồn Cơng ty Kết cấu đề tài Chương 1: Những vấn đề lý luận Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn Chương 3: Các kết luận đề xuất nhằm hồn thiện Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Khái quát chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.1 Khái niệm chi phí Theo chuẩn mực kế tốn VAS01: Chi phí tổng giá trị khoản làm giảm lợi ích kinh tế kỳ kế tốn hình thức khoản tiền chi ra, khoản khấu trừ tài sản phát sinh khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông chủ sở hữu Chi phí bao gồm chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trình hoạt động kinh doanh thơng thường hoạt động chi phí khác 1.1.2 Khái niệm chi phí xây lắp Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp biểu tiền tồn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi để tiến hành hoạt động sản xuất thời kỳ định Chi phí doanh nghiệp xây lắp mang tính cá biệt, nghĩa doanh nghiệp, đơn vị thi cơng cơng trình, hạng mục cơng trình với trình độ quản lý, điều kiện sản xuất khác thường cho sản phẩm với kết cấu độ lớn khác Tính cá biệt chi phí tạo nên khác biệt giá thầu, nhân tố định thành bại nhà thầu đua giành hợp đồng từ chủ đầu tư Là tồn chi phí lao động sống, lao động vật hoá chi để tiến hành hoạt động kinh doanh thời kỳ định, biểu tiền 1.1.3 Khái quát chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Trong công xây dựng phát triển đất nước ta khoa học phát triển ngày mạnh, vận dụng thành tựu khoa học đại kỹ thuật tiên tiến vào việc xây dựng phát triển kinh tế, ngành xây dựng ngành quan trọng phát triển mạnh mẽ, tất máy móc đại, công nghệ tiên tiến đưa vào sử sụng ngành xây dựng, làm tăng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm góp phần nâng cao đời sống người Xây dựng hoạt động hình thành nên lực sản xuất cho 6 ngành, lĩnh vực khác kinh tế bao gồm xây dựng mới, mở rộng khơi phục, cải tạo đại hóa cơng trình cụ thể xây dựng đường xá, nhà cửa, trường học, bệnh viện, cầu cống, bến bãi, sân bay Đến sở vật chất dùng cho sản xuất xây dựng nhà máy hầm mỏ, giàn khoan, lắp đặt thiết bị sản xuất….Chính kinh tế phát triển, văn minh xã hội ngày cao, nên đầu tư cho xây dựng cần thiết nhằm giải vấn đề nhu cầu ăn ở, học hành, làm việc…phù hợp với sống văn minh, lịch người Do ngành xây dựng có ảnh hưởng lớn quan trọng điều kiện phát triển kinh tế quốc gia Doanh nghiệp xây lắp doanh nghiệp khác, bình đẳng quyền hạn chịu trách nhiệm trước pháp luật, có tư cách pháp nhân, quyền tự lập, tự chủ trình sản xuất kinh doanh, tự chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mình; có tài khoản ngân hàng, nhà nước giao vốn tự góp vốn thành lập cơng ty, có trách nhiệm sử dụng vốn cách hiệu quả, bảo đảm phát triển vốn đồng thời thực đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước Cùng với phát triển chung đất nước, ngành xây dựng ngày phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu góp phần quan trọng cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước : - Xây dựng tạo sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế quốc dân, trang bị sở hạ tầng tài sản cố định cho trình sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước - Hoạt động xây dựng góp phần làm tăng thu nhập quốc dân, thay đổi cấu kinh tế - Xây dựng góp phần giải công ăn việc làm cho người lao động, cho xã hội Tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Doanh nghiệp xây lắp doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất vật chất mang tính chất riêng biệt khác với ngành sản xuất vật chất khác Hoạt động doanh nghiệp xây lắp mang nhiều đặc điểm riêng biệt ảnh hưởng tới việc tổ chức quản lý, hạch toán đặc biệt cơng tác tính chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Những đặc điểm khác biệt doanh nghiệp xây lắp là: - Hoạt động doanh nghiệp xây lắp thực sở hợp đồng ký với đơn vị chủ đầu tư sau trúng thầu định thầu; khối lượng 7 xây lắp đơn vị chủ đầu tư giao Trong hợp đồng, hai bên thống với giá trị tốn cơng trình với điều kiện khác, tính chất hàng hóa sản phẩm xây lắp khơng thể rõ ràng, nghiệp vụ bàn giao cơng trình, hạng mục cơng trình khối lượng xây lắp hồn thành đạt điểm dừng kỹ thuật cho bên giao thầu quy trình tiêu thụ sản phẩm xây lắp Trường hợp nhà thầu toán theo tiến độ kế hoạch, phần cơng việc hồn thành thuộc hợp đồng xây dựng nhà thầu tự xác cách đáng tin cậy theo phương pháp quy định coi sản phẩm hoàn thành bàn giao - Sản phẩm xây lắp cơng trình, vật kiến trúc…có quy mơ lớn, kết cấu phức tạp, mang tính chất đơn chiếc, riêng lẻ, thời gian xây dựng để hoàn thành sản phẩm có giá trị sử dụng thường dài, phí sản xuất kinh doanh đối tượng xây lắp có nội dung kết cấu khơng đồng sản phẩm công nghiệp khác làm cho việc tổ chức quản lý hạch toán khác ngành sản xuất khác Vì kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cho loại sản phẩm xây lắp riêng biệt nhóm sản phẩm xây lắp Với sản phẩm, hạng mục cơng trình lại có nhiều phương thức kỹ thuật thi cơng khác phải lập dự toán riêng việc quản lý, hạch toán thiết phải tiến hành theo dự toán lập - Phạm vi hoạt động xây dựng phân tán, nơi sản xuất đồng thời nơi tiêu thụ thành phẩm, hoạt động xây lắp chịu tác động trực tiếp yếu tố điều kiện tự nhiên Các yếu tố môi trường thi công ảnh hưởng nhiều đến kỹ thuật, tốc độ thi công, ảnh hưởng đến tổ chức quản lý vật liệu, máy móc thi cơng, điều làm cho chi phí sản xuất tăng phát sinh chi phí hao hụt vật tư, chi phí ngừng sản xuất bảo quản Do kế tốn phải theo dõi xác để kịp thời phản ánh chi phí phát sinh Bên cạnh máy móc thiết bị, vật tư đội ngũ lao động thường xuyên phải di chuyển theo địa điểm đặt cơng trình Cho nên cơng tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư cho cơng trình phức tạp, đòi hỏi phải có mức giá cho loại công tác xây lắp cho vùng lãnh thổ - Quá trình sản xuất sản phẩm xây lắp thực nhiều biện pháp khác thi công giới, thủ công, kết hợp thủ công giới - Sản phẩm xây lắp hồn thiện bàn giao tốn duyệt tính doanh thu xác định kết kinh doanh 8 - Sản xuất xây lắp phải phụ thuộc vào người mua để tổ chức sản xuất sản phẩm xây dựng tiến hành sản xuất phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định quản lý 1.2 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.2.1 Các nguyên tắc chuẩn mực kế toán chi phối đến kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.2.1.1 Nguyên tắc Kế toán chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm nguyên tắc kế toán cần phải xác định rõ nhiệm vụ việc tổ chức kế tốn chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm Cung cấp thơng tin xác, sinh động tuần hồn tài sản Trong tồn hệ thống kế tốn doanh nghiệp, cần có mối quan hệ với phận kế tốn có liên quan kế toán yếu tố giá thành tiền đề để kế tốn chi phí kinh doanh tính giá thành sản phẩm tạo nên nguyên tắc Từ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh quy trình cơng nghệ mà xác định đắn đối tượng chiụ chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm nguyên tắc đặt Các nguyên tắc kế toán: Là tuyên bố chung chuẩn mực, mực thước hướng dẫn để phục vụ cho việc lập báo cáo tài đạt mục tiêu đầy đủ, dễ hiểu, đáng tin cậy so sánh Dựa theo Luật kế tốn Chuẩn mực kế toán số 01 Việt Nam, thừa nhận bảy (7) nguyên tắc kế toán sau: Nguyên tắc sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải ghi sổ kế tốn vào thời điểm phát sinh, không vào thời điểm thực tế thu thực tế chi tiền tương đương tiền Báo cáo tài lập sở dồn tích phản ánh tình hình tài doanh nghiệp khứ, tương lai Nguyên tắc hoạt động liên tục: Báo cáo tài phải lập sở giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần, nghĩa doanh nghiệp khơng có ý định khơng buộc phải ngừng hoạt động phải thu hẹp đáng kể quy mơ hoạt động Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục báo cáo tài 9 phải lập sở khác phải giải thích sở sử dụng để lập báo cáo tài Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải ghi nhận theo giá gốc Giá gốc tài sản tính theo số tiền khoản tương đương tiền trả, phải trả tính theo giá trị hợp lý tài sản vào thời điểm tài sản ghi nhận Giá gốc tài sản khơng thay đổi trừ có quy định khác chuẩn mực kế toán cụ thể Nguyên tắc phù hợp: Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí kỳ tạo doanh thu chi phí kỳ trước chi phí phải trả liên quan đến doanh thu kỳ Ngun tắc qn: Các sách phương pháp kế toán doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống nhất kỳ kế tốn năm Trường hợp có thay đổi sách phương pháp kế tốn chọn phải giải trình lý ảnh hưởng thay đổi phần thuyết minh báo cáo tài Nguyên tắc thận trọng: Thận trọng việc xem xét, cân nhắc, phán đốn cần thiết để lập ước tính kế tốn điều kiện không chắn Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi: Phải lập khoản dự phòng không lập lớn; Không đánh giá cao giá trị tài sản khoản thu nhập; Không đánh giá thấp giá trị khoản nợ phải trả chi phí; Doanh thu thu nhập ghi nhận có chứng chắn khả thu lợi ích kinh tế, chi phí phải ghi nhận có chứng khả phát sinh chi phí Nguyên tắc trọng yếu: Thông tin coi trọng yếu trường hợp thiếu thơng tin thiếu xác thơng tin làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến định kinh tế người sử dụng báo cáo tài Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn tính chất thơng tin sai sót đánh giá hồn cảnh cụ thể Tính trọng yếu thông tin phải xem xét phương diện định lượng định tính 1.2.1.2 Chuẩn mực kế tốn chi phối đến kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 10 10 2.3.3 Kỳ tính giá thành phương pháp tính giá thành sản phẩm cơng ty Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp quý vào thời điểm cuối quý Giá thành giai đoạn xây lắp hồn thành kỳ tính tốn sở chi phí sản xuất xây lắp tập hợp kỳ sau điều chỉnh chênh lệch chi phí sản xuất tính cho giai đoạn xây lắp chưa hồn thành đầu kỳ cuối kỳ Cơng thức tính giá thành SP: Giá thành thực tế KLXL CP thực tế CP thực tế hoàn = KLXL dở dang + KLXL phát sinh - CP thực tế KLXL dở dang thành kỳ đầu kỳ kỳ cuối kỳ Sau tính tốn, xác định số liệu tổng hợp vào chi phí xây lắp, chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ ghi sổ TK154 ta xác định khối lượng xây lắp hoàn thành cho cơng trình, hạng mục cơng trình Căn theo định mức Bảng tốn khối lượng cơng việc hồn thành Trên sở Bảng tốn khối lượng cơng việc hồn thành phòng kỹ thuật doanh nghiệp lập Bảng tổng hợp kinh phí gồm có chi phí vật tư, nhân cơng, máy thi cơng chi phí khác Tại doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá thành giản đơn cho cơng trình, hạng mục cơng trình từ khởi cơng đến hồn thành bàn giao giá thực tế cơng trình, hạng mục cơng trình Cụ thể cơng trình xây dựng Cơng trình Hội trường A2 - Chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang đầu kỳ là: đ - Chi phí thực tế khối lượng xây lắp phát sinh kỳ là: 815.081.567 đ - Chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ là: đ Giá thành thực tế KLXL hoàn thành = + 815.081.567 - = 815.081.567 ( đ ) kỳ 71 71 Biểu 2.17: Kết chuyển chi phí 72 72 2.3.4 Bảng tính giá thành Biểu 2.18: Sổ TK 154 SỎ CẢI TÀI KHOẢN Quý I năm 2019 Tài khoản 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Số CT NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 NVK00018 Ngày hạch toán 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 NVK00018 TK Tài đối khoản ứng Diễn giải - Số dư đầu kỳ Kết chuyển 621 Kết chuyển 621 Kết chuyển 622 Kết chuyển 6231 Kết chuyển 6232 Kết chuyển 6232 Kết chuyển 6234 Kết chuyển 6234 Kết chuyển 6238 Kết chuyển 6238 Kết chuyển 6271 Kết chuyển 6271 Kết chuyển 6273 Kết chuyển 6273 Kết chuyển 6274 Kết chuyển 6274 Kết chuyển chi phí dở dang sang giá vốn Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 Nợ Có 621 66.330.000 621 489.218.000 6231 131.346.680 6231 10.000.000 6232 2.313.556 6232 2.986.534 6234 14.382.900 6234 20.824.631 6238 4.567.899 6238 5.913.575 9271 31.780.230 6271 24.935.012 6273 1.986.534 6273 2.345.678 6274 2.724.661 6274 3.425.667 632 815.083.567 815.083.567 815.083.567 Ngày 31 tháng 03 năm 2019 Người lập Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Giám đốc ( Ký, họ tên, đóng dấu) Trong kỳ, công ty thực cơng trình Hội trường A2 Biểu 2.19: Thẻ tính giá thành sản phẩm THẺ TÍNH GIÁ THÀNH Đối tượng tính giá: Hội trường A2 Từ ngày 01/01/2019 đến 11/03/2019 73 73 ĐVT: Đồng Khoản mục giá thành 1.Chi phí nguyên vật liệu trực DDĐK tiếp 2.Chi phí NCTT Chi phí sử dụng máy thi cơng CPSXC 0 5.Cộng Phát sinh kỳ DDCK Tổng giá thành cơng trình 555.548.000 555.548.000 131.348.680 131.348.680 60.989.095 60.989.095 67.197.792 815.083.567 67.197.792 815.083.567 Ngày 31 tháng 03 năm 2019 Người lập Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Giám đốc ( Ký, họ tên, đóng dấu) Trong kỳ, cơng ty thực cơng trình Hội trường A2 2.3 Một số nhận xét chung công tác tập hợp chi phí tính giá thành Cơng ty TNHH đầu tư xây dựng Đức Tuấn 2.3.1 Ưu điểm Công ty tổ chức máy gọn nhẹ, hợp lý tương đối hồn chỉnh phù hợp với quy mơ đặc điểm tổ chức kinh doanh Công ty, phòng ban Cơng ty hoạt động có hiệu quả, cung cấp kịp thời số liệu cần thiết để phục vụ tốt công tác quản lý sản xuất Mặt khác Cơng ty có đội ngũ quản lý nhân viên có trình độ chun mơn cao, động, nhiệt tình sáng tạo ham học hỏi cơng việc Trong trình quản lý sản xuất máy quản lý Công ty thực phát huy triệt để tính chủ động tính nhanh nhậy tổ chức sản xuất kinh doanh Từ có hồ sơ mời thầu chủ thầu, phòng ban phối hợp nhịp nhàng lập dự án kinh doanh, hồ sơ dự thầu thắng thầu, lập ké hoạch cung ứng vật tư, định mức giao khoán, kế hoạch tổ chức thi cơng Đồng thời có thống chế quản lý, kiểm soát phòng ban Cơng ty nên cơng trình kiểm tra kỹ lưỡng nghiêm ngặt chất lượng, nhờ có uy tín mà sức mạnh cạnh tranh Công ty ngày cao hoạt động xây dựng nói chung Cơng ty thực chế độ giao khốn đến đội thi cơng với chế độ thưởng phạt rõ ràng chặt chẽ cho công trình nên tạo động lực thúc đẩy khuyến khích 74 74 đội thi cơng hồn thành nhiệm vụ cách nhanh chóng, khơng đảm bảo tiến độ thi cơng mà hồn thành bàn giao sớm cơng trình tuân thủ điều kiện chất lượng, kỹ, mỹ thuật Cơng ty có máy kế tốn gọn nhẹ, giàu kinh nghiệm có tinh thần trách nhiệm Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng cho việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tương đối đầy đủ, hợp lý, trình độ hạch toán tương đối khoa học, chặt chẽ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh tập hợp phản ánh rõ ràng Việc quản lý luân chuyển chứng từ từ phận đơn vị sản xuất hạch tốn phụ thuộc Cơng ty tổ chức cách chặt chẽ, khoa học đảm bảo phần lớn chi phí phát sinh thi cơng cơng trình Cơng tác kiểm kê khối lượng xây dựng sản phẩm dở dang tiến hành cách khoa học cung cấp số liệu xác, kịp thời phục vụ cho cơng tác tính gía thành sản phẩm - Việc tính lương trích khoản theo lương theo dõi phản ánh cách tương đối xác, rõ ràng Trong q trình hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty sử dụng đầy đủ chứng từ kế toán cần thiết Cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhìn chung tương đối khoa học, hợp lý Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành cơng trình, hạng mục cơng trình theo năm kế tốn hay điểm dừng kỹ thuật cơng trình hồn tồn hợp lý, có khoa học, phù hợp với điều kiện sản xuất thi công Công ty, phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, quản lý phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 2.3.2 Nhược điểm - Về tổ chức máy kế toán: Do doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh đa ngành nhân viên kế tốn đảm đương q nhiều cơng việc nên khó mà quản lý sát công việc Bởi công việc kế toán toán ngân hàng nhiều gây áp lực cho kế toán viên nên ảnh hưởng đến hiệu công việc - Về việc luân chuyển chứng từ: Do địa điểm thi công cơng trình, hạng mục cơng trình khác nhau, nhiều xa doanh nghiệp nên việc luân chuyển chứng từ chậm Thơng thường vào cuối tháng nhân viên thống kê tổ, đội sản xuất chuyển chứng từ phòng tài kế tốn doanh nghiệp để hạch tốn nên cơng việc phòng tài kế toán phải tập 75 75 trung nhiều vào cuối tháng Do gây chậm trễ dẫn đến sai sót cơng việc kế toán, nên kết hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng - Về phương pháp tính giá thành: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc điểm sản phẩm xây lắp yêu cầu công tác quản lý nên doanh nghiệp áp dụng phương pháp trực tiếp để tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành, hợp lý khoa học Nhưng thực tế cho thấy, việc xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình doanh nghiệp thực nhiều hợp đồng cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơng trình, hạng mục cơng trình, Các hợp đồng loại thường có đặc điểm thời gian thi công thường ngắn, giá trị khối lượng xây lắp không lớn nên chủ đầu tư thường tốn cho doanh nghiệp hồn thành tồn cơng việc phương pháp trực tiếp tính giá thành sản phẩm chưa hợp lỳ khoa học - Về kỳ tính giá thành: Doanh nghiệp tính giá thành theo quý trùng với kỳ báo cáo hàng quý, điều phù hợp với việc tính giá thành cơng trình lớn, thời gian thi cơng dài; tránh việc phải tập hợp chi phí nhiều lần, làm giảm nhẹ khối lượng công việc kế tốn Song cơng trình, hạng mục cơng trình thi cơng thời gian ngắn, hồn thành vào tháng đầu q cơng trình lớn mà thời gian hoàn thành lại vào đầu quý việc đợi đến cuối q tính giá thành cơng trình điều chưa hợp lý làm tăng thời gian chiếm dụng vốn khách hàng, từ làm giảm uy tín doanh nghiệp việc toán chậm trễ với khách hàng Những mặt hạn chế có ảnh hưởng khơng nhỏ tới hiệu cơng tác kế tốn, giảm tính xác, kịp thời thơng tin kế tốn Để cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng trở thành công cụ đắc lực cho quản lý kinh tế doanh nghiệp cần phải có biện pháp để bước hồn tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp 76 76 CHƯƠNG - NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CƠNG TÁC KỂ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC TUẤN 3.2 Các giải pháp hoàn thiện Để thực tốt cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ hạch toán kế toán Hơn nữa, cần phải xuất phát từ đặc trưng đơn vị sản xuất kinh doanh để có hướng hồn thiện thích hợp Đó q trình từ chỗ nhận thức đến thay đổi thực tế lại từ thực tế phát huy, bổ sung thêm cho nhận thức lý luận song song với điều kiện phải đảm bảo nguyên tắc phục vụ yêu cầu quản lý Qua thời gian thực tập Công ty, giúp đỡ cán nhân viên Công ty, đặc biệt tập thể nhân viên Phòng Kế tốn Cơng ty, em có điều kiện tìm hiểu đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh thực trạng cơng tác kế tốn Cơng ty Qua em xin có số ý kiến đề xuất sau: 3.2.1 Đề xuất thứ nhất: Về công tác luân chuyển chứng từ Chứng từ ban đầu chứng từ lập nghiệp vụ kinh tế phát sinh, làm lên sổ sách kế tốn kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp nghiệp vụ Vì vậy, tập hợp chứng từ đầy đủ, kịp thời định tới tính xác tin cậy số liệu, phương pháp kế toán Do số lượng chứng từ phát sinh tổ đội lớn, việc hạch tốn lại hồn tồn tập trung phòng kế tốn cơng ty nên khối lượng công việc thường tồn đọng lớn Hơn nữa, thường cuối tháng tổ đội chuyển chứng từ cơng ty khiến cho việc hạch tốn chi phí xây lắp cho cơng trình thường khơng kịp thời Bên cạnh đó, theo luật thuế quy định hóa đơn phép kê tháng, tháng số thuế GTGT hóa đơn khơng khấu trừ mà phải hạch tốn vào chi phí quy trách nhiệm bồi thường Thực tế cho thấy công ty thường sảy tình trạng số cơng trình q xa, việc bảo quản luân chuyển chứng từ không tốt Điều làm cho chi phí xây dựng xây lắp tăng tổng lợi nhuận giảm Để khác phục điều đó, cơng ty nên đưa quy định thống công tác luân chuyển chứng từ cho tổ đội Đối với cơng trình xa, cơng ty nên cho phép đơn vị trực thuộc tự tổ chức hoạch tốn kế tốn, sau định kỳ nộp lên 77 77 phòng kế tốn cơng ty để kiểm tra Còn cơng trình gần, việc lập bảng kê tốn thực thường xuyên hơn, không tháng lần Trên sở đó, nhà quản lý đưa điều chỉnh kịp thời, thực tốt kế hoạch sản xuất đồng thời kiểm sốt chặt chẽ chi phí Doanh Nghiệp 3.2.2 Đề xuất thứ hai: Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Thứ nhất, cơng ty cần có biện pháp đánh giá mức tiêu hao NVL kế hoạch, so sánh với mức tiêu hao NVL thực hiện, từ xác định tỷ lệ bù đắp chi phí phát sinh thêm tăng giá NVL, đồng thời thep dõi tình hình biến động tình hình sử dụng tiết kiệm hay lãng phí NVL Thứ hai, vật tư chiếm tỷ trọng lớn cấu giá thành, mặt khác vật tư ngành xây dựng xây lắp lại cồng kềnh, số lượng lớn, lại tập trung nơi thi công nên khơng có thủ tục nhập kho, xuất kho chặt chẽ dễ gây thất thốt, hao hụt, mát Khơng vậy, cơng trình thi cơng có kho tạm chứa NVL tương ứng Trong đó, cơng ty lại tổ chức thi cơng nhiều cơng trường, có nhiều cơng trình, hạng mục cơng trình thi cơng nhiều địa điểm khác nhu cầu sử dụng NVL diễn liên tục, thường xuyên Vì vậy, để quản lý tốt việc nhập kho, xuất sử dụng vật tư bên cạnh việc theo dõi vật tư qua phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu đề nghị lĩnh vật tư đội sản xuất, biên đối chiếu khối lượng chủ vật tư cơng ty nên sử dụng thêm Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ Việc giúp phận kế toán theo dõi số lượng vật tư thực tế sử dụng kỳ làm tính giá thành sản phẩm xây dựng xây lắp, đồng thời xác định trách nhiệm tính pháp lý phiếu báo thông qua chữ ký phận sử dụng Mẫu phiếu sau: 78 78 Biểu số 3.1: Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ Ngày 31/3/2019 Bộ phận sử dụng: Cơng trình trường Liên Minh Đơn vị: Đồng Số Tên, nhãn hiệu, Mã TT quy cách vật tư Xi măng X18 số Đơn vị Số tính Tấn Thành tiền lượng Lý sử dụng 8.400.000 Phục vụ thi cơng cơng trình trường Liên Minh 3.2.3 Đề xuất thứ ba: Sử dụng bảng chấm công làm thêm Để quản lý việc làm thêm Công ty nên sử dụng “Bảng chấm công làm thêm giờ” theo mẫu số 01b-LĐTL ban hành theo TT200/TT- BTC Bộ trưởng BTC để nâng cao sở pháp lý cơng tác hạch tốn “Bảng chấm cơng làm thêm giờ” có mẫu sau: Biểu số 3.2: Bảng chấm cơng làm thêm BẢNG CHẤM CƠNG LÀM THÊM GIỜ Ngày 31 tháng năm 2019 Số TT Họ tên A … B Nguyễn Văn Luân Giang Thị Nhung … Cộng Ký hiệu chấm công Ngày tháng … 30 NT NT … … NT … 30 NT Đ … Ngày làm việc 31 … 64 Cộng làm thêm Ngày thứ Ngày 7,CN 32 lễ, tết 33 Làm thêm 34 30 22 NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ 19 đến 20 giờ) NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ đến 10 giờ) NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ… đến… giờ) Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ 22 đến 23 giờ) Ngày 31 tháng năm 2019 Xác nhận phận Người chấm công Người duyệt (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 79 79 (Ký, họ tên) 3.2.4 Đề xuất thứ 4: Về chi phí nhân công - Nguồn nhân công thi công trực tiếp cơng trường cơng ty áp dụng hình thức trả lương theo ngày công Theo em Công ty khơng nên áp dụng hình thức này, với khối lượng cơng việc áp dụng hình thức khốn thẳng trực tiếp cho người với khoản tiền, thời gian định họ tự tổ chức, bố trí lao động để hồn thành khối lượng cơng việc theo u cầu đề Kỹ thuật cần kiểm tra, đơn đốc họ làm theo u cầu Còn hàng ngày phải có người kiểm tra, theo dõi sát người mặt thời gian, làm việc Nếu quản lý khơng tốt suất lao động thấp dẫn đến chi phí tăng làm cho giá thành tăng lợi nhuận giảm 3.2.5 Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kế tốn Cán kế tốn phải khơng ngừng trau dồi kiến thức kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý, hạch toán nghiệp vụ phát sinh cách nhanh chóng, xác Đối với cơng tác tập hợp CPSX cán kế tốn phải hiểu rõ loại chi phí Muốn vậy, cơng ty phải có sách đào tạo nguồn nhân lực phù hợp như: - Thường xuyên cử cán học tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ xử lý nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên kế toán - Thường xuyên tổ buổi tọa đàm, trao đổi để ké tốn viên chia sẻ khó khăn, vướng mắc hay kinh nghiệm q báu, thiết thực cơng tác kế tốn, đặc biệt kế toán tập hợp CPSX Đồng thời để lãnh đạo nắm bắt khó khăn nhân viên để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác kế toán tập hợp CPSX - Mỗi kế toán viên phải thường xuyên cập nhập định, công văn hạch toán, kế toán doanh nghiệp xây dựng xây lắp để nắm bắt tình hình thay đổi, bổ xung chế độ kế toán cách kịp thời - Bố trí cán kế tốn hợp lý để phất huy sở trường người nhằm phát huy cao lực nhân viên - Có chế độ khen thưởng thích hợp, có quan tâm thích đáng đến nhân viên kế tốn để khuyến khích họ làm việc 3.2.6 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vào công tác kế tốn Cơng ty thực áp dụng cơng nghệ tin vào cơng tác kế tốn Tuy nhiên, số phần mềm đưa vào ứng dụng bộc lộ số hạn chế, trục trặc gây cản chở cho kế toán việc sử lý nghiệp vụ nói chung cho cơng tác tập hợp CPSX nói 80 80 riêng Thực tế đặt yêu cầu cho cơng ty cần nghiên cứu để hồn thiện trương trình tin học, đáp ứng cho hoạt động Để đạt điều cơng ty cần: - Ưu tiên đầy đủ kinh phí cho cơng tác đại hóa cơng nghệ cách hiệu phương diện ứng dụng công nghệ trang thiết bị Công tác ứng dụng công nghệ phải phù hợp với hoạt động công ty - Tiến hành sửa đổi ban hành quy chế, quy định xử lý nghiệp vị kế toán văn có liên quan dến cơng tác kế tốn cho phù hợp với công nghệ nhằm tạo sở cho việc ứng dụng công nghệ đại - Tăng cường hợp tác lĩnh vực công nghệ với công ty, tổ chức ngành xây dựng xây lắp khu vực giới để tranh thủ hỗ trợ tài kỹ thuật tổ chức Ứng dụng cơng nghệ tin học đại cơng tác kế tốn đặc biệt cơng tác tập hợp CPSX tạo nhẹ nhàng công việc, cơng tác hạch tốn nhanh chóng, thuận tiện chặt chẽ 3.2.7 Về sử dụng máy thi công Do thi cơng nhiều cơng trình, mà phần lớn cơng trình thuộc giao thơng, thủy lợi Cơng ty nên đầu tư thêm giàn máy thi cơng giàn máy thi cơng Cơng ty ít, chủ yếu thi công phần máy phải thuê bên ngồi nhiều muốn th khơng th được, tiến độ thi công chậm lại ảnh hưởng đến nhiều việc liên quan Mặt khác cần bị ép làm giảm phần lợi nhuận mà đáng phần lợi nhuận cơng ty hưởng Nguồn vốn dùng để đầu tư giàn máy khơng nhỏ, cơng ty kho khăn mặt tài dùng nguồn vốn vay Ngân hàng, tổ chức tín dụng để đầu tư cho sản xuất kinh doanh đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho Công ty 3.2.8 Giảm CP sản xuất hạ giá thành sản phẩm Khi chuyển sang kinh tế với hoạt động linh hoạt thị trường công ty cần phải thích nghi với linh hoạt Những chế độ, phương pháp khác cần áp dụng để phát triển kinh tế Các phận phòng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm áp dụng triệt để cho hoạt động kế toán đạt hiệu cao Do kế toán phải chuyển đổi cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh chủ yếu doanh nghiệp sản xuất việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng trình, hạng mục cơng trình phải có kế tốn phụ trách vấn đề Để 81 81 hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xác kịp thời, tính đúng, tiến tới tính đủ phục vụ chi phí cần thiết để sản xuất tiêu thụ sản phẩm phục vụ tốt hạch toán kinh tế, theo em cần phải giải tốt vấn đề có tính chất phương pháp luận hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sau: - Quy hoạch đắn nội dung chi phí bao gồm giá thành sản phẩm, cách phân loại chi phí, phương pháp tính tốn phân bổ chi phí, phương pháp tính giá đảm bảo tính thống kế hoạch hố hạch tốn gía thành * Qua nghiên cứu tìm hiểu thực tế, em nhận thấy cơng ty vận dụng số biện pháp hạ giá thành sau đây: - Đối với khoản chi phí vật liệu: Trong sản phẩm cơng ty vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nên việc tiết kiệm vật liệu phương hướng để hạ giá thành sản phẩm Vì vậy, cơng ty cần tăng cường số biện pháp quản lý để tránh lãng phí vật liệu đặc biệt nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn khoản chi phí thu mua vật liệu - Đối với tiền lương cơng nhân sản xuất: Nên khuyến khích áp dụng sáng kiến q trình lao động, có chế độ thưởng phạt kịp thời để nâng cao cường độ suất lao động Đặc biệt tiền lương trực tiếp phải xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý, xác, đảm bảo tính đúng, tính đủ sức lao động mà người cơng nhân bỏ Đồng thời phát huy chức tiền lương, đòn bẩy kinh tế tạo điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm nguyên nhân nhằm hạ giá thành sản phẩm - Đối với chi phí quản lý: Vì chi phí gián tiếp để tạo sản phẩm, cơng ty nên tìm cách giảm khoản mục chi phí nhiều tốt, đồng thời nâng cao trình độ lực nhân viên quản lý Sắp xếp tổ chức máy quản lý gọn nhẹ, hoạt động có hiệu cao 3.3 Điều kiện thực Để việc thực giải pháp hoàn thiện hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hướng đạt hiệu cao việc hoàn thiện phải bảo đảm tuân thủ nguyên tắc sau: + Việc hồn thiện phải ln đảm bảo tuân thủ chế độ tài chính, chế độ chuẩn mực kế toán hành 82 82 + Việc hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh đặc điểm tổ chức quản lý Cơng ty + Việc hồn thiện phải đảm bảo yêu cầu tiết kiệm hiệu Công ty nên tổ chức lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế tốn cán cơng nhân viên kế tốn Cơng ty gửi kế tốn học lớp cập nhật sách, chế độ kế tốn mà Bộ tài ban hành Bên cạnh việc nâng cao đội ngũ kế toán làm việc, Cơng ty nên có sách hợp lý việc tuyển dụng đội ngũ kế toán đáp ứng nhu cầu làm việc Việc phân công lao động kế toán phải người việc, đảm bảo cấu hợp lý đội ngũ kế toán, tạo tâm lý thoải mái tinh thần làm việc thật tốt cho kế toán viên Phải đầu tư trang thiết bị, máy móc, tài liệu cần thiết cho kế toán viên Hơn phải thường xuyên tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi thơng tin kế tốn Cơng ty kế tốn đội, tạo gần gũi, đồn kết đồng cơng việc Đồng thời phải tạo điều kiện đế nhân viên kế toán đội học hỏi kinh nghiệm trau dồi kiến thức Phòng kế tốn phòng ban khác Cơng ty phải có gắn kết, phối hợp lẫn làm việc 83 83 KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập Công ty TNHH đầu tư xây dựng Đức Tuấn, hướng dẫn nhiệt tình anh chị phòng tài kế tốn doanh nghiệp em có hiểu biết ban đầu hoạt động doanh nghiệp như: máy tổ chức hoạt động kinh doanh, máy kế toán Đây tiền đề tạo điều kiện cho em tiếp xúc với cơng việc kế tốn doanh nghiệp Qua trình thực tập, em cố gắng tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm, kết hợp với kiến thức lý luận tiếp thu thời gián học trường; em mạnh dạn chọn hồn thành khóa luận cuối khóa với đề tài: “Kế tốn chi phí tập hợp chi phí tính giá thành Cơng ty TNHH đầu tư xây dựng Đức Tuấn” Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô; cán lãnh đạo anh chị phòng tài kế tốn cơng ty giúp em hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày ……tháng … năm 2019 Sinh viên: 84 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lý thuyết thực hành kế tốn tài chính- PGS.TS Nguyễn Văn Cơng (2008) Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà nội Báo cáo tài chứng từ sổ kế tốn sơ đồ kế tốn - Bộ tài (2009), Nhà xuất Thống kê, Hà nội Giáo trình kế tốn tài - GS.TS Đặng Thị Loan (2009), Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Giáo trình kế tốn tài – Học viện tài chính(2010) 5.Giáo trình kế tốn quản trị 6.GSTNDgơhếCi,rươnịủy:t20-/TB 7.Chếđộktốndagiệpquyể2Bcàíhứừvsổkếtốnơđồ,Nxuấbảlaộg2013 Chế độ kế tốn theo thơng tư 200/TT-BTC Bộ tài ban hành ngày 22/12/2014 Nguyễn Tuấn Duy, Đặng Thị Hòa (2010), Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội 10 Đặng Thị Hòa (2010), Giáo trình Kế tốn quản trị, Nxb Thống kê, Hà Nội 11 Đặng Thị Loan (2014), Kế tốn tài doanh nghiệp, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 12 Trần Thị Thanh Loan (2014), Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Giầy Hải Dương, luận văn, Trường Học viện Tài 13 Nguyễn Thị Ngọc (2013), Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần SSV, khóa luận, Trường Trường Học viện Tài 14 Quốc hội (2003), Luật Kế toán số 03/2003/QH11 luật kế toán ban hành ngày 17/6/2013, Hà Nội 15 Nguyễn Ngọc Quang (2012), Kế toán quản trị, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 85 85 ... Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn Chương 3: Các kết luận đề xuất nhằm hoàn thiện Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công. .. thời gian thực tập Cơng ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn , em mạnh dạn lựa chọn đề tài: “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn ” Mục tiêu cụ thể... trường A2 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn , để từ dó thấy tồn Công ty Kết cấu đề tài Chương 1: Những vấn đề lý luận Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp xây lắp
- Xem thêm -

Xem thêm: 73 “ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư xây dựng đức tuấn , 73 “ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư xây dựng đức tuấn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn