61 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp

140 2 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:37

Luận văn tơt nghiệp Khoa Kế tốn – Kế tốn doanh nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Cùng với xu phát triển thời đại, kinh tế Việt Nam năm gần không ngừng phát triển, hội nhập với kinh tế khu vực giới Bất doanh nghiệp mong muốn trì phát triển kinh tế ổn định có chỗ đứng vững thị trường Tuy nhiên để giữ vững trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định khởi sắc kinh tế doanh nghiệp cần trì hoạt động hiệu quản lý tài hợp lý Và kế tốn doanh nghiệp phận quan trọng góp phần khơng nhỏ giúp doanh nghiệp thực điều Kế tốn doanh nghiệp giữ vai trò cung cấp thơng tin kinh tế, tài hữu ích cho đối tượng việc định kinh tế hợp lý hiệu Thông tin kế toán cung cấp phải trung thực, lành mạnh giúp người sử dụng thông tin đưa định đắn tương lai Do vậy, việc tổ chức quản lý hạch toán kế toán hợp lý, hiệu yêu cầu tất yếu cần thiết doanh nghiệp  Tính cấp thiết Đề tài Đứng trước trình hội nhập kinh tế ngày sâu rộng doanh nghiệp tồn phải nâng cao lực cạnh tranh Để làm điều này, doanh nghiệp cần làm tốt công tác quản lý thu chi, có sách kinh doanh hợp lý, kịp thời, linh hoạt theo biến động thị trường; muốn vậy, nhà quản lý phải cần đến kế tốn- cơng cụ quản lý hữu hiệu cần thiết trường hợp biến động kinh tế Mục tiêu cuối doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa Để tăng lợi nhuận doanh nghiệp cần tăng doanh thu, giảm chi phí Để tăng doanh thu quản lý cách chặt chẽ, doanh nghiệp phải biết sử dụng kế tốn, thơng qua chức thu nhận, xử lý cung cấp thơng tin q trình kinh tế- tài doanh nghiệp, giúp nhà quản lý đề định đắn có hiệu SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tôt nghiệp Khoa Kế toán – Kế toán doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh Do kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng Xuất phát từ lý luận trên, với thời gian tìm hiểu thực tế Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp, em nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Với mong muốn nâng cao kiến thức lý luận thực tiễn, em chọn “ Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn  Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu chủ yếu sau: - Hệ thống làm rõ vấn đề lý luận đề tài nghiên cứu Mơ tả thực trạng kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Phân tích, đánh giá đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp  Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu thực tiễn tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ - phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu kế tốn tài phần hành kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần - Đầu tư Phát triển Công nghiệp Nguồn tài liệu sử dụng: Các thông tin số liệu thàực tế khảo sát, thu thập q trình thực tập Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Công nghiệp Thời gian nghiên cứu: Quý năm 2018 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tơt nghiệp Khoa Kế tốn – Kế toán doanh nghiệp  Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Các phương pháp sử dụng để nghiên cứu trình bày kết nghiên cứu bao gồm: - Thu thập tài liệu sơ cấp: Hỏi, xin ý kiến trực tiếp nhân viên kế toán nhân viên khác cơng ty Bên cạnh xin ý kiến nhận - xét hướng dẫn Tiến sĩ Bùi Thị Hằng Thu thập tài liệu thứ cấp: Tham khảo giáo trình, sách tham khảo, luận văn khóa trước viết đề tài kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Bên cạnh thu thập tài liệu thực trạng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp việc quan sát, nghiên cứu chứng từ, sổ sách kế tốn báo cáo tài Cơng ty năm - 2018 Thực thống kê mơ tả, phân tích định tính so sánh thực trạng sở lý luận, chế độ kế toán để tổng hợp xử lý tài liệu thu thập làm luận chứng cho kết nghiên cứu Kết cấu luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Chương 3: Một số ý kiến hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Do thời gian khả hạn chế nên viết em không tránh khỏi sai sót Em mong nhận đánh giá, nhận xét bảo trực tiếp TS Bùi Thị Hằng, anh chị phòng kế tốn để viết em hoàn thiện SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tơt nghiệp Khoa Kế tốn – Kế toán doanh nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết kinh doanh  Khái niệm bán hàng: Bán hàng khâu cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại, q trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ tay người bán sang tay người mua để nhận quyền sở hữu tiền tệ quyền đòi tiền người mua  Điều kiện nghiệp vụ bán hàng: + Hàng hóa phải thơng qua q trình mua, bán toán phương thức định + Hàng hóa phải chuyển giao quyền sở hữu gắn liền với lợi ích rủi ro cho khách hàng Được khách hàng chấp nhận tốn + Hàng hóa bán phải thuộc diện kinh doanh doanh nghiệp, doanh nghiệp mua vào gia công chế biến bán - Kết thúc giai đoạn bán hàng, doanh nghiệp có khoản doanh thu, thu hồi vốn, kết thúc vòng quay vốn Đẩy nhanh trình bán hàng doanh nghiệp tăng nhanh vòng quay vốn, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Đồng thời với trình bán hàng, doanh nghiệp phải bỏ khoản chi phí nhận khoản doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ- doanh thu bán hàng Việc hạch toán chi phí, doanh thu xác SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tơt nghiệp Khoa Kế tốn – Kế tốn doanh nghiệp định lợi nhuận từ hoạt động bán hàng thời kì định khơng thể thiếu doanh nghiệp, cơng việc cần thiết đảm bảo cho doanh nghiêp tồn tại, phát triển đạt mục đích kinh doanh Đối với doanh nghiệp, có bán hàng có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, có điều kiện để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động, tạo nguồn tích lũy cho kinh tế quốc dân  Các phương thức bán hàng Hiện doanh nghiệp thương mại thường áp dụng phương thức bán hàng sau: - Phương thức bán bn hàng hóa: phương thức bán hàng cho đơn vị thương mại, doanh nghiệp sản xuất với số lượng lớn Trong bán bn hàng hóa, thường có phương thức sau đây: + Phương thức bán buôn qua kho: phương thức bán bn hàng hóa mà hàng bán phải xuất từ kho bảo quản doanh nghiệp Trong phương thức có hình thức: • Bán buôn trực tiếp qua kho: Bên mua cử người đến kho công ty trực tiếp nhận hàng áp tải hàng Bên mua nhận hàng hóa ký vào chứng từ bên bán đồng thời trả tiền ký nhận nợ  Quyền sở hữu hàng hóa chuyển giao từ người bán sang người mua, hàng hóa xác định tiêu thụ Bên bán ghi nhận doanh thu • Bán bn qua kho theo hình thức chuyển hàng: Bên bán hợp đồng kinh tế ký kết, theo đơn đặt hàng người mua xuất kho gửi hàng cho người mua phương tiện vận tải th ngồi.Hàng gửi bán thuộc quyền sở hữu bên bán Bên mua nhận hàng, chứng từ chấp nhận tốn SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tơt nghiệp Khoa Kế toán – Kế toán doanh nghiệp  Quyền sở hữu hàng hóa chuyển giao từ người bán sang người mua, hàng hóa xác định tiêu thụ Bên bán ghi nhận doanh thu Chi phí vận chuyển hàng gửi bán tùy theo thỏa thuận hợp đồng kinh tế + Phương thức bán bn hàng hóa vận chuyển thẳng: Là phương thức bán bn hàng hóa mà hàng hóa bán mua từ nhà cung cấp không đem nhập kho doanh nghiệp mà giao bán bán cho khách hàng Phương thức bao gồm hai hình thức sau : • Bán bn vận chuyển thẳng trực tiếp (Hình thức giao tay ba): Doanh nghiệp thương mại sau nhận hàng từ nhà cung cấp giao bán trực tiếp cho khách hàng địa điểm hai bên thỏa thuận Bên mua nhận hàng, ký nhận vào chứng từ, chấp nhận tốn  Quyền sở hữu hàng hóa chuyển giao từ người bán sang người mua, hàng hóa xác định tiêu thụ Bên bán ghi nhận doanh thu • Bán bn vận chuyển thẳng theo hình thức gửi hàng: Theo hình thức này, doanh nghiệp thương mại sau mua hàng, nhận hàng mua, dùng phương tiện vận tải th ngồi để vận chuyển hàng đến giao cho bên mua địa điểm thỏa thuận.Hàng hóa chuyển bán thuộc quyền sở hữu bên bán  Quyền sở hữu hàng hóa chuyển giao từ người bán sang người mua, hàng hóa xác định tiêu thụ Bên bán ghi nhận doanh thu - Phương thức bán lẻ hàng hóa: Là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng tổ chức kinh tế đơn vị kinh tế tập thể mua với số lượng nhỏ Phương thức có hình thức điển hình như: + Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung: Là hình thức bán hàng mà việc mua thu tiền người mua giao hàng người mua tách rời + Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp: Theo hình thức nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền khách hàng giao hàng cho khách SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tơt nghiệp Khoa Kế tốn – Kế tốn doanh nghiệp + Hình thức bán lẻ tự chọn: Theo hình thức này, khách hàng tự chọn hàng hóa mà cần sau mang đến phận thu tiền để toán tiền hàng, nhân viên thu tiền lập hóa đơn bán hàng  Phương thức bán hàng trả góp, chậm trả: Là phương thức bán hàng mà người mua không trả tiền mà trả lần đầu số tiền đó, số lại trả dần khoảng thời gian định với số tiền lần trả Doanh thu ghi nhận theo giá bán trả ngay, thuế GTGT tính giá bán trả Phần chênh lệch giá bán trả góp với giá bán trả hạch toán vào doanh thu nhận trước Định kỳ thu tiền, kế toán phản ánh phần lãi kỳ vào doanh thu hoạt động tài  Phương thức bán hàng đại lý: Là phương thức bán hàng mà doanh nghiệp thương mại giao hàng cho sở nhận bán đại lý, ký gửi để sở trực tiếp bán hàng Số hàng chuyển giao cho sở đại lý thuộc quyền sở hữu bên giao đại lý Hàng gửi bán đại lý xác định tiêu thụ đơn vị giao đại lý thu tiền định kỳ kiểm kê, chênh lệch số hàng giao cho đại lý số hàng lại xác định tiêu thụ Đơn vị phải dành cho bên nhận đại lý khoản tiền gọi hoa hồng đại lý Tiền hoa hồng tính trừ vào số tiền tốn  Các phương thức toán: - Phương thức toán trực tiếp: Sau nhận hàng mua, doanh nghiệp thương mại tốn tiền cho người bán, tiền mặt, tiền cán tạm ứng, chuyển khoản, tốn - hàng (hàng đổi hàng)… Phương thức toán chậm trả: Doanh nghiệp nhận hàng chưa toán tiền cho người bán Việc tốn chậm trả thực theo điều kiện tín dụng ưu đãi theo thoả thuận SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tôt nghiệp - Khoa Kế toán – Kế toán doanh nghiệp Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh kinh doanh, hoạt động đầu tư tài hoạt động khác doanh nghiệp thời kỳ định, biểu số tiền lãi hay lỗ  Như vậy, kết sản xuất kinh doanh q trình bán hàng có mối quan hệ chặt chẽ Tổ chức tốt trình bán hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu doanh thu tốt qua làm tăng kết hoạt động sản xuất kinh doanh ngược lại 1.1.2 Vai trò, yêu cầu quản lý, nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.2.1.Vai trò kế tốn hàng hóa xác định kết hoạt động kinh doanh Với vai trò cơng cụ quản lý hữu hiệu, kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phần hành kế tốn có mục đích thu thập, xử lý cung cấp thơng tin cần thiết sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp, tình hình chi phí kết bán hàng kết hoạt động khác cách kịp thời, đầy đủ, xác, có hệ thống cho nhà quản lý hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp nói chung chiến lược bán hàng nói riêng cách phù hợp với thực trạng đơn vị tình hình kinh tế đất nước, linh hoạt chế thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động có hiệu Đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin Nhà nước đối tượng khác có liên quan 1.1.2.2 Yêu cầu quản lý trình bán hàng xác định kết kinh doanh Với thân doanh nghiệp, bán hàng kết thúc vòng quay thu hồi vốn, tạo lợi nhuận Xét mặt xã hội, bán hàng tạo mối liên hệ chặt chẽ SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tơt nghiệp Khoa Kế tốn – Kế toán doanh nghiệp doanh nghiệp, tiền đề để cân đối sản xuất ngành, lĩnh vực kinh tế Để thực điều cần quản lý hoạt động bán hàng theo kế hoạch Quản lý hoạt động bán hàng xác định kết kinh doanh cần bám sát yêu cầu sau: - Quản lý mặt số lượng: Phản ánh giá trị giám sát tình hình thực kế hoạch sản xuất, tình hình nhập xuất tồn kho, doanh nghiệp dự trữ sản phẩm kịp thời đề biện pháp xử lý hàng hóa tồn kho lâu ngày, tránh ứ đọng vốn - Quản lý mặt chất lượng: Trong kinh tế thị trường cạnh tranh, với nhu cầu ngày cao người tiêu dùng đòi hỏi chất lượng hàng hóa ngày phải hồn thiện nữa, hình thức chất lượng hàng hóa phải làm tốt cơng việc mình, cất giữ bảo quản hàng hóa hợp lý, tránh hư hỏng, giảm chất lượng hàng hóa - Nắm bắt theo dõi chặt chẽ phương thức bán hàng, phương thức tốn, loại hàng hóa tiêu thụ, khách hàng, để đảm bảo thu hồi nhanh chóng tiền vốn - Tính tốn xác định đắn kết loại hoạt động thực nghiêm túc chế phân phối lợi nhuận 1.1.2.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời xác tình hình có biến động loại sản phẩm, hàng hóa theo tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời xác khoản doanh thu giảm trừ doanh thu chi phí hoạt động doanh nghiệp Đồng thời theo dõi đôn đốc khoản phải thu khách hàng - Phản ánh tính tốn xác kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, giám sát tình hình thực nghĩa vụ Nhà nước tình hình phân phối kết hoạt động SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tơt nghiệp - Khoa Kế tốn – Kế tốn doanh nghiệp Cung cấp thơng tin kế tốn phục vụ cho việc lập báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng xác định kết kinh doanh 1.2 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu 1.2.1.1 Nội dung doanh thu bán hàng  Khái niệm doanh thu bán hàng Theo chuẩn mực kế toán số 14 - doanh thu thu nhập khác, định nghĩa doanh thu sau: Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thơng thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Cũng theo chuẩn mực 14: Bán hàng bán sản phẩm doanh nghiệp sản xuất bán hàng hóa mua vào Do ta hiểu doanh thu bán hàng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất cung ứng thành phẩm, hoạt động kinh doanh hàng hóa doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu bán hàng: Là toàn số tiền bán sản phẩm, hàng hóa cho khách hàng bao gồm phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) Số tiền bán hàng ghi chép hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thỏa thuận người mua người bán (Theo Chế độ kế toán Việt Nam)  Thời điểm ghi nhận doanh thu Theo quy định VAS 14 – Doanh thu thu nhập khác thời điểm doanh thu bán hàng ghi nhận giao dịch bán hàng thỏa mãn đồng thời điều kiện sau: 10 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tơt nghiệp Khoa Kế tốn – Kế tốn doanh nghiệp Mặc dù hồn chỉnh, bên cạnh ưu điểm, tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp số hạn chế sau: - Về máy kế tốn: Có thể nhận thấy máy kế tốn Cơng ty tương đối cồng kềnh Các nhân viên kế toán hoạt động mảng cơng việc cụ thể chưa có phối hợp, hiểu biết công việc nhau, nhiều số liệu chưa có kiểm tra chéo lẫn nhân viên phòng kế tốn Đồng thời khối lượng cơng việc phần hành kế tốn khơng đồng trình độ nhân viên - hạn chế Chưa tận dụng hết ưu điểm phần mềm kế toán, hạch toán doanh thu liên qua đến nhiều loại hàng hóa nhập liệu bút toán, tốn thời gian việc sử dụng chức nút - chi tiết hình nhập liệu Một số tài khoản nên theo dõi chi tiết hơn, nhiên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp lại không mở chi tiết để theo dõi mà theo dõi mức tổng quát, điều làm cho cơng tác quản lý gặp nhiều khó khăn Cụ thể doanh thu bán hàng hóa cơng ty theo dõi chung TK 5111- doanh thu bán hàng hóa, mà khơng mở tài khoản chi tiết cấp để theo dõi Bên cạnh TK 632 – giá vốn hàng bán không mở tài khoản chi tiết cấp để theo dõi loại hàng hóa Điều dẫn đến khó khăn việc cung cấp thông tin cho cấp quản trị, đồng thời cơng tác kế tốn gặp khó khăn - việc kiểm tra, theo dõi có sai sót Cơng ty hạch tốn khoản chi nộp phạt tiền thuế GTGT, thuế TNDN khoản cho Cơ quan thuế vào thẳng TK 811 thay hạch tốn qua TK 333 Việc hạch tốn khơng thể rõ chất khoản chi phí 126 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tôt nghiệp - Khoa Kế toán – Kế toán doanh nghiệp Việc doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân kỳ dự trữ chưa đáp ứng u cầu thơng tin kế tốn thời điểm phát sinh nghiệp vụ, che đậy biến động giá Đôi kết sản xuất kinh doanh tính dựa vào trị giá vốn hàng hóa xuất kho theo phương pháp phản ánh không thực trạng sản xuất kinh doanh với giá hành chưa kể đến việc đơn giá bình quân thường số gần Khi tính bình quân kỳ dựa trữ giá vốn đơn vị hàng xuất bán cho dự án cào bằng, thực tế biến động giá giá vốn đơn vị hàng hóa lần xuất bán khác KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: Như chương trình bày thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cơng nghiệp Qua ta nắm bắt cách đầy đủ cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp, thấy ưu điểm, nhược điểm q trình hạch tốn kiểm sốt kế tốn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP 3.1 u cầu, ngun tắc hồn thiện 3.1.1 Yêu cầu 127 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tôt nghiệp - Khoa Kế toán – Kế toán doanh nghiệp Việc hồn thiện tổ chức kế tốn bán hàng kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc - sau: Phải phù hợp với sách, chế độ nhà nước; phù hợp với luật chuẩn mực kế toán ban hành: Hoạt động kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải chịu quản lý, điều hành, kiểm soát Nhà Nước pháp luật, biện pháp hành cơng cụ quản lý kinh tế Vì vậy, biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn phải dựa chế độ quản lý tài chế độ kế tốn - hành Hồn thiện phải phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, đáp ứng yêu cầu quản lý; đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời, đầy đủ, xác, - có hệ thống cho nhà quản lý đơn vị Phải đảm bảo gọn nhẹ máy kế toán, phù hợp với - lực trình độ chun mơn cán kế tốn Hồn thiện phải sở tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo hiệu cơng tác kế tốn 128 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tơt nghiệp Khoa Kế toán – Kế toán doanh nghiệp 3.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện - Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh, hệ thống quản lý công ty: Một doanh nghiệp thuộc loại hình cụ thể, mang đặc điểm hoạt động quản lý, tổ chức kinh tế riêng có yêu cầu quản lý riêng nên vận dụng chế độ kế toán phải đảm bảo cho phù hợp với chế độ kế toán hành đồng thời phải phù hợp với - thân doanh nghiệp Phải đáp ứng việc cung cấp thơng tin kịp thời, xác: Cơng tác kế tốn thực tế có nhiệm vụ cung cấp thông tin kinh tế cho nhà lãnh đạo để từ định cho hoạt động phát triển doanh nghiệp Vì vậy, thơng tin cung cấp phải đảm bảo hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, có độ xác cao, cập nhật nhanh chóng, kịp - thời phục vụ cho công tác quản lý công ty Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả: Tối đa hóa giá trị vốn chủ sở hữu mục tiêu cuối doanh nghiệp Hồn thiện cơng tác bán hàng xác định kết bán hàng khơng nằm ngồi mục đích Việc hồn thiện phải cung cấp thơng tin cách hữu ích với tiết kiệm thời gian chi phí 3.2 Nội dung ý kiến hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng XĐKQKD Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp  Thứ nhất, Về chi phí chi nộp phạt nộp tiền thuế Cơng ty nên hạch tốn khoản chi nộp phạt tiền thuế GTGT, thuế TNDN khoản cho Cơ quan thuế vào TK 333 thay hạch tốn vào TK 811 Việc hạch tốn chi phí liên quan đến thuế vào tài khoản thuế tương ứng giúp cho việc xem xét, rà soát thuế diễn nhanh chóng thuận tiện việc thể rõ chất khoản chi phí Ví dụ, ngày 19/12/2018 phòng kế tốn nhận chứng từ liên quan đến Chi nộp phạt chậm nộp tiền thuế GTGT , phạt chậm nộp khoản cho Cục Thuế TP Hà Nội số tiền 307.797.232đ 129 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tôt nghiệp ∗ Khoa Kế toán – Kế toán doanh nghiệp Thực tế kế tốn Cơng ty hạch tốn sau: Nợ TK 811: 307.797.232 Có TK 1121: ∗ 307.797.232 Theo đề xuất em, Cơng ty nên hạch tốn khoản chi phí nộp phạt thuế qua tài khoản thuế hạch tốn lại sau: Nợ TK 811: 307.797.232 Có TK 3339: 307.797.232 Nợ 3339: 307.797.232 Có TK 1121: 307.797.232 Hạch tốn giúp cho khoản chi phí nộp phạt thuế thể rõ chất việc hạch tốn thẳng vào chi phí công ty thực Số liệu thiện sổ nhật ký chung ( biểu 3.1 ) sổ TK 811 ( biểu 3.2) sau: Biểu 3.1: Trích sổ nhật ký chung TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 12 năm 2018 130 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tôt nghiệp Ngày chứng từ …… BT Mã chứng từ Khoa Kế toán – Kế toán doanh nghiệp Số chứng từ Tên đối tượng Diễn giải TK đối ứng PS Nợ PS Có 811 3339 307.79 7.232 Ngày chứng từ …… 19/12 22 Phạt chậm nộp tiền thuế Phạt chậm nộp tiền thuế Phạt chậm nộp tiền thuế Phạt chậm nộp tiền thuế 3339 811 3339 1121 1121 3339 307.79 7.232 307.79 7.232 307.79 7.232 ………… …… Tổng cộng 2.128 432.77 1.910 2.128 432 771 910 Biểu 3.2: Trích sổ TK 811 TRÍCH SỔ CÁI TK 811 Tháng 12 năm 2018 131 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tôt nghiệp Ngày chứng từ Mã chứn g từ Khoa Kế toán – Kế toán doanh nghiệp Số chứng từ Tên đối tượng Diễn giải TK đối ứng PS Nợ PS Có Dư đầu kỳ …………… 19/12 BT 22 Phạt chậm nộp tiền thuế 3339 307 797 232 ……… 31/12 BT 31/12 BT 31/12 TD 25 Điều chỉnh số dư công nợ cuối kỳ 3311 29 Xử lý CL số dư nợ với CCT Đống Đa cuối năm 2018 33382 10/12(VND) Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cơng nghiệp Kết chuyển chi phí khác - - Tổng phát sinh - - Dư cuối kỳ 128 860 584 19 232 398 9118 19 232 398 19 232 398 Thứ 2, Về tài khoản sử dụng: Mở thêm tài khoản chi tiết để theo dõi Cụ thể, mở chi tiết tài khoản cấp cho TK 5111 – doanh thu bán hàng hóa TK 51111 – Doanh thu thép cuộn gai TK 51112 – Doanh thu thép cuộn TK 51113 – Doanh thu thép 132 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tôt nghiệp Khoa Kế toán – Kế toán doanh nghiệp Như vậy, cấp quản lí dễ dàng việc theo dõi doanh thu mặt hàng, dễ dàng việc phân tích đưa kế hoạch TK 6321- giá vốn hàng bán hàng hóa cung nên mở tài khoản chi tiết cấp tương tự TK 5111 để theo dõi cho loại hàng hóa Thứ 3, phương pháp tính giá vốn hàng xuất: Hiện cơng ty tính giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân kỳ dự trữ Do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cơng nghiệp kinh doanh hàng hóa sắt thép xây dựng nên chất lượng chịu ảnh hưởng tự nhiên nhiều Đồng thời, phương pháp bình quân kỳ dự trữ có nhược điểm cào giá vốn đơn vị hàng hóa xuất, giá vốn đơn vị bình quân thường số gần Cơng ty nên lựa chọn hình thức tính giá vốn hàng bán theo phương pháp khác phù hợp điều kiện áp dụng kế toán máy Em xin đề xuất doanh nghiệp nên sử dụng phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) Theo phương pháp này, tính giá vốn hàng hóa lần xuất kho, khơng gây tình trạng cào giá vốn đơn vị hàng hóa xuất bán Hơn trị giá vốn hàng tồn kho tương đối sát với giá thị trường mặt hàng đó, tiêu hàng tồn kho báo cáo tài có ý nghĩa Phương pháp nhập trước xuất trước có nhược điểm làm cho doanh thu không phù hợp với chi phí Trên thực tế hàng hóa doanh nghiệp mua không để tồn kho lâu, thường xuất bán nên nhược điểm khắc phục Ngồi ra, tính giá vốn theo phương pháp nhập trước xuất trước có phức tạp phương pháp bình quân gia quyền kỳ dự trữ điều khơng quan trọng doanh nghiệp áp dụng phần mềm kế tốn Ví dụ, tháng 10 năm 2018 có tình hình nhập - xuất kho hàng hóa “Thép cuộn gai D8” có mã 11110.08 sau: Tồn đầu kỳ: số lượng 1000 kg, đơn giá: 10 106đ, thành tiền: 10 106 000đ 133 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tơt nghiệp Khoa Kế tốn – Kế toán doanh nghiệp Ngày 04/10/2018, nhập 100 000 kg, đơn giá: 10 123đ, thành tiền: 1.012.300.000đ Ngày 06/10/2018, xuất bán cho Công ty TNHH Thương mại Hà Phát 5000 kg Ngày 08/10/2018, xuất bán cho Công ty Cổ phần Thép Mới 5000 kg Tồn cuối kỳ ngày 31/10/2018 91 000 kg ∗ Theo phương pháp tính giá vốn bình quân kỳ dự trữ doanh nghiệp vận dụng, giá vốn hàng xuất bán 11110.08 sau: 10 106 000+1 012 300 000 Đơn giá bình quân ≈ = 10 122 1000+100 000 Cuối kỳ tính giá vốn hàng xuất “11110.08” Ngày 06/10/2018: 10 122 x 5000 = 50 610 000đ Ngày 08/10/2018: 10 122 x 5000= 50 610 000đ Theo phương pháp này, giá vốn thép cuộn gai D8 xuất bán số lượng hàng xuất ∗ Theo phương pháp nhập trước xuất trước đề xuất Giá vốn “11110.08” lần xuất bán sau: 134 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tơt nghiệp Khoa Kế tốn – Kế tốn doanh nghiệp Ngày 06/10/2017: 1000 x 10 106 + 4000 x 10 123 = 50 598 000đ Ngày 08/10/2017: 5000 × 10 123 = 50 615 000đ Giá vốn thép cuộn gai D8 xuất bán tính theo phương pháp hoàn toàn khác số lượng xuất 3.3 Điều kiện thực giải pháp Về phía cơng ty Thứ nhất, Các cán công nhân viên kế tốn khơng dừng lại đọc hiểu Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, văn pháp quy mà cần phải tăng cường học hỏi, tìm đọc tin tức thị trường, sách kinh tế nhà nước, văn hướng dẫn thực để bao quát rộng lĩnh vực làm, phản ứng tốt trước kiện, nghiệp vụ Trên sở đó, áp dụng cách đắn, phù hợp vào kế tốn DN Thứ hai, Ban lãnh đạo DN cần tăng cường đạo, kiểm tra giám sát chặt chẽ cơng việc kế tốn, tránh xảy xa sai sót hay khơng phù hợp với công việc kinh doanh DN Thứ ba, phận kỹ thuật DN cần thường xuyên kiểm tra an tồn hệ thống máy tính, hệ thống mạng DN, đảm bảo cho đường truyền không gặp cố, thông tin không đến với thành viên Thứ tư, phổ biến cho tất thành viên DN nhận thức rõ vai trò quan trọng công tác bán hàng kế tốn nghiệp vụ bán hàng Trên sở đó, người cố gắng để tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kế tốn bán hàng toàn DN 135 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tơt nghiệp Khoa Kế tốn – Kế tốn doanh nghiệp Thứ năm, cần tạo môi trường làm việc thoải mái tránh căng thẳng cho nhân viên để nhân viên hồn thành tốt cơng việc giao cách có hiệu Về phía Nhà nước Nhà nước phải dựa vào văn pháp lý định hướng dẫn tổ chức kinh tế thực trước hết hệ thống quy phạm pháp luật, hệ thống văn soạn thảo ban hành cách thống nhất, kịp thời, đơn giản, dễ hiểu, phải phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp Ngoài ra, doanh nghiệp mong muốn giúp đỡ tạo điều kiện từ phía Nhà nước để doanh nghiệp yên tâm hoạt động kinh doanh thực quy chế Nhà nước việc trình bày thơng tin tài KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: Trong chương 3, em nêu mơt số ý kiến nhằm góp phần hồn thiện công tác bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp dựa phần nêu trước Tuy thiếu xót vấn đề mà công ty cần giải để máy kế toán đơn vị thực tốt vai trò thực trở thành nòng cốt, nơi tham vấn hữu hiệu toàn bộ máy Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp 136 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận văn tôt nghiệp Khoa Kế toán – Kế toán doanh nghiệp KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp em nhận thấy rằng: Cơng tác kế tốn ngồi việc tn thủ ngun tắc Nhà nước quy định mà tùy thuộc vào hình thức kinh doanh doanh nghiệp cơng tác kế toán mà đơn vị lựa chọn hình thức tổ kế tốn đơn giản, gọn nhẹ cho phù hợp với đơn vị để giảm bớt công việc ngày đồng thời tránh sai sót cơng tác kế toán, nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày nhiều đòi hỏi cơng tác kế tốn phải phản ánh đầy đủ kịp thời, xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo nguyên tắc kế toán nhà nước quy định, để đảm bảo tính hiệu cơng tác kế tốn Từ kiến thức em học nhà trường thầy cô tận tình truyền đạt vốn kiến thức mà em tiếp thu từ thực tế Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp giúp em có kinh nghiệm q báu bổ ích cho nghề nghiệp làm Khi trở thành kế tốn viên ngồi việc tn thủ quy định pháp luật vận dụng kiến thức cách chân thực khách quan, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh cách đầy đủ kịp thời xác mà phải vận dụng kiến thức cách linh hoạt sang tạo để phù hợp với tình hình thực tế đơn vị Trong báo cáo lần tiếp xúc với thực tế thời gian có hạn nên báo cáo có nhiều thiếu sót.Kính mong q thầy tạo điều kiện cho em để báo cáo em hoàn thành tốt Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Thảo 137 SVTH:Nguyễn Thị Thảo CQ53/21.14 Luận Văn Tốt Nghiệp_Kế Toán Doanh Nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM THẢO GS TS NGND Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (2010), “Giáo trình Kế tốn tài chính”, NXB Tài Chính GS TS NGND Ngơ Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (2010), “Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại – dịch vụ”, NXB Tài Chính PGS TS Đồn Xn Tiên (2009), “Giáo trình Ngun lý kế tốn”, NXB Tài Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam Danh mục tài liệu đơn vị thực tập cung cấp Báo cáo tài cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31/12/2018 Các sổ kế toán, chứng từ liên quan Nguyễn Thị Thảo – CQ53/21.14 Page 138 of 140 Luận Văn Tốt Nghiệp_Kế Toán Doanh Nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Bùi Thị Hằng Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Nguyễn Thị Thảo Khóa 53; Lớp CQ53/21.14 Đề tài: Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019 - Điểm – Bằng số - Bằng chữ Người nhận xét (Ký tên) Nguyễn Thị Thảo – CQ53/21.14 Page 139 of 140 Luận Văn Tốt Nghiệp_Kế Toán Doanh Nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập Sinh viên Nguyễn Thị Thảo Khóa 53; Lớp CQ53/21.14 Đề tài: Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Nội dung nhận xét: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Người nhận xét (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Thị Thảo – CQ53/21.14 Page 140 of 140 ... Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Chương... Công ty Cổ - phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu kế toán tài phần hành kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần - Đầu tư Phát triển Công nghiệp. .. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết kinh doanh  Khái niệm bán hàng: Bán hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: 61 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp , 61 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn