47 QUẢN TRỊ vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC tế đài LOAN

109 2 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:37

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - LÊ THỊ THẢO LINH LỚP : CQ53/11.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ ĐÀI LOAN Chuyên ngành : Tài doanh nghiệp Mã số : 11 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS ĐẶNG PHƯƠNG MAI HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn/đồ án tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn/đồ án tốt nghiệp (Ký ghi rõ họ tên) SV: Lê Thị Thảo Linh i Lớp: CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Đặng Phương Mai người tận tình hướng dẫn em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Đồng thời, em xin bày tỏ lời cảm ơn đến thầy, cô giáo giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt trình học tập trường Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo toàn thể cán nhân viên Cổ phần dinh dưỡng Quốc tế Đài Loan tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập đơn vị, tiếp xúc thực tế, giải đáp thắc mắc, giúp em hiểu thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ suốt trình thực tập Với vốn kiến thức hạn hẹp thời gian thực tập đơn vị có hạn nên em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình quý thầy cô anh chị Công ty Đó hành trang q giá giúp em hồn thiện kiến thức sau SV: Lê Thị Thảo Linh ii Lớp: CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài MỤC LỤC SV: Lê Thị Thảo Linh iii Lớp: CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TANUCO : Cơng ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan DT : Doanh thu TTDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp VKD : Vốn kinh doanh VLĐ : Vốn lưu động HTK : Hàng tồn kho SV: Lê Thị Thảo Linh iv Lớp: CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : TÌNH HÌNH VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2018 .50 Bảng 2.2: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA CƠNG TY NĂM 2018 52 Bảng 2.3 : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2017-2018 54 Bảng 2.4: CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017-2018 56 Bảng 2.5: QUY MÔ VÀ CƠ CẤU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018 58 BẢNG 2.6: NGUỒN VỐN LƯU ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÔNG TY NĂM 2018 62 BẢNG 2.7: NGUỒN VỐN LƯU ĐỘNG TẠM THỜI CỦA CÔNG TY NĂM 2018 62 Bảng 2.8 : QUY MÔ & CƠ CẤU VỐN BẰNG TIỀN CỦA CÔNG TY NĂM 2018 66 Bảng 2.9: HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TỐN CỦA CƠNG TY NĂM 2018 68 Bảng 2.10: QUY MÔ & CƠ CẤU KHOẢN PHẢI THU CỦA CÔNG TY NĂM 2018 .73 Bảng 2.11: HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN PHẢI THU 75 Bảng 2.12: QUY MÔ VỐN CHIẾM DỤNG VÀ BỊ CHIẾM DỤNG .76 Bảng 2.13: QUY MÔ & CƠ CẤU HÀNG TỐN KHO NĂM 2017-2018 .78 Bảng 2.14: HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO 80 Bảng 2.15: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG NĂM 2017-2018 .81 BẢNG 16: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2019 89 SV: Lê Thị Thảo Linh v Lớp: CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài NỘI DUNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong kinh tế thị trường Việt Nam kí kết Hiệp định Đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình Dương ( CPTPP) kinh tế mở cửa đem lại hội cho nước ta mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút nguồn vốn FDI, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bên cạnh thách thức cho doanh nghiệp nước áp lực cạnh tranh ngày cao từ doanh nghiệp nội địa nước ngồi Vì để đảm bảo cho tồn phát triển mình, doanh nghiệp cần phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm , dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng ,tối thiểu hóa chi phí Muốn thực điểu doanh nghiệp cần phải quản lý tốt tất giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, từ khâu đầu vào đảm chất lượng nguyên vật liệu, khâu sản xuất nâng cao suất lao động, khâu tiêu thụ đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra, mở rộng kênh phân phối Trong đó, cơng tác quản trị vốn lưu động việc quan trọng hoạt động quản lý doanh nghiệp Tùy vào đặc điểm kinh doanh cụ thể mà cấu vốn có khác biệt mức độ Để tồn phát triển, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến việc tạo lập , sử dụng quản lý vốn cho hiệu chi phí sử dụng vốn thấp mà không ảnh hưởng đến kết kinh doanh Vốn lưu động phận vốn sản xuất kinh doanh, việc tổ chức quản lý, sử dụng vốn lưu động có hiệu định đến tăng trưởng phát triển doanh nghiệp Có thể nói doanh nghiệp sản xuất vốn lưu động phận tạo doanh thu nhiều Theo đó, vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động nhiệm vụ trọng tâm hàng SV: Lê Thị Thảo Linh Lớp: CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài đầu cơng tác quản lý tài liên quan tới sống doanh nghiệp sản xuất Nhận thức tầm quan trọng quản lý vốn tồn kho với kiến thức tích lũy q trình học tập, em lựa chọn đề tài : “ Công tác quản trị vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan ” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp II Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận vốn lưu động, công tác quản trị vốn lưu động doanh nghiệp Đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan giai đoạn 2016-2018 Từ đó, rút kết đạt hạn chế công tác quản trị vốn lưu động công ty Nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác quản trị vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan Đề xuất giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động công ty cổ phẩn dinh dưỡng quốc tế Đài Loan III Đối tượng, phạm vi nghiên cứu để tài Đối tượng: Công tác quản trị vốn lưu động Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan giai đoạn 2016-2018 Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn năm 2016-2018 IV Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng trình nghiên cứu, phân tích sau: • Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mac-lein SV: Lê Thị Thảo Linh Lớp: CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài • Phương pháp thống kê • Phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích Đề tài sử dụng phương pháp phân tích – so sánh – tổng hợp nhằm chia nhỏ vấn đề thực trạng, bóc tách đánh giá thơng tin sở phân tích so sánh kiện, tiêu chí tổng hợp lại vấn đề, đưa kết luận cụ thể luận điểm, vấn đề toàn đề tài • Phương pháp nghiên cứu, tham khảo tài liệu Trên sở tham khảo tài liệu sách báo, internet, tìm hiểu giáo trình chuyên ngành biên soạn để có sở cho đề tài nghiên cứu Căn vào nội dung mục đích nghiên cứu đề tài xin ý kiến giáo viên hướng dẫn cách làm, bên cạnh tham khảo ý kiến ban lãnh đạo công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan để có ý kiến đóng góp giải đáp thắc mắc liên quan đến đề tài V Kết cấu luận văn Chương I: Lý luận chung quản trị vốn lưu động doanh nghiệp Chương II: Thực trạng công tác quản trị vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan Chương III: Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan Với giúp đỡ dẫn nhiệt tình giảng viên hướng dẫn, với quan tâm giúp đỡ anh chị phòng tài chính-kế tốn Cơng ty, luận văn hoàn thành Qua cho em gửi lời cảm ơn cô hướng dẫn TS Đặng Phương Mai, ban lãnh đạo anh chị Công ty Cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn Với kiến thức hiểu biết nhiều khiếm khuyết, luân văn em trình bày khơng tránh khỏi sai sót hạn chế, em mong đóng góp giúp đỡ thầy giáo, cô giáo bạn để hoàn thiện SV: Lê Thị Thảo Linh Lớp: CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2019 SV: Lê Thị Thảo Linh Lớp: CQ53/11.01 vọng tăng lãi suất kinh tế phát triển, đặc biệt Mỹ ảnh hưởng tới dòng vốn đầu tư gián tiếp vào kinh tế Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn mạnh mẽ, làm thay đổi cấu trúc sản xuất với thay đổi loạt ngành nghề dịch vụ, hành chính, tài chính, thương mại điện tử… Tình hình nước Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn bối cảnh kinh tế giới tăng trưởng chậm lại tiềm ẩn yếu tố khó lường Thương mại toàn cầu tăng chậm dự báo thay đổi sách thương mại Mỹ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày diễn biến phức tạp Lạm phát toàn cầu tháng đầu năm có xu hướng tăng cao năm 2017 giá lượng, đặc biệt giá dầu bình quân tăng mạnh Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại nước lớn với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất Việt Nam nước khu vực Ở nước, bên cạnh thuận lợi từ kết tích cực năm 2017, kinh tế nước ta đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp Trong năm 2018, sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ mức cao, tăng 11,4% Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục tăng trưởng ấn tượng 13,7% Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,7% Khách quốc tế năm đạt 15.5 triệu lượt tăng 11,7% Xuất siêu mức kỷ lục 7.2 tỷ USD Bên cạnh đó, Quốc hội thơng qua Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mở thị trường đầy tiềm cho nước ta Ngành sản xuất thức ăn chăn ni nói riêng SV: Lê Thị Thảo Linh 86 Lớp: CQ53/11.01 Mặc dù có khó khăn ngành chăn nuôi Việt Nam năm gần đây, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) dự báo tăng trưởng đặn 3% hàng năm Tăng trưởng ngành TACN có động lực mạnh từ phát triển ngành nuôi trồng thủy sản Trong năm gần đây, ngành TACN Việt Nam phụ thuộc nặng vào nguồn nguyên liệu nhập Năm 2018, ước tính 70% tổng nguồn ngun liệu thơ làm TACN, bao gồm TACN công nghiệp, từ nguồn nhập USDA Post dự báo năm 2019, 76% tổng lượng nguyên liệu thô nguồn nhập ngành TACN tiếp tục tăng trưởng tốt Nguyên liệu thô nhập bao gồm bột đậu tương, Ngô, DDGS loại bột ngũ cốc cám khác từ cùi dừa, hạt cải cám gạo Các nguồn nguyên liệu nhập bao gồm protein động vật bột thịt bột xương (MBM) bột cá Các nguồn cung nguyên liệu nội địa cho TACN bao gồm cám gạo gạo tấm, từ ngành gạo nội địa Ngành chế biến gạo sản xuất xấp xỉ triệu cám gạo hàng năm, phần lớn sử dụng cho TACN Gạo sử dụng làm TACN tương đối nhỏ, khoảng 0.5 triệu hoạt động xuất gạo mạnh Sử dụng sắn TACN giảm, từ 800.000 năm 2017 xuống 500.000 năm 2018 2019 sản xuất không phát triển nhu cầu sắn cho xuất khẩu, sản xuất công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học mức cao Giá thịt lợn loại thịt gia cầm có tác động lớn tới ngành TACN Việt Nam thịt lợn chiếm 75% thịt gà chiếm 10% tổng tiêu dùng thịt người dân Việt Nam Giá thịt lợn tăng mạnh vào đầu năm 2016, chạm mức cao kỷ lục vào tháng 4/2016 sau giảm nhanh từ tháng 10/2016 – 1/2017 Đến tháng 2/2018, giá thịt lợn thấp 35.000 VNĐ/kg Theo nông dân giá thành sản xuất dao động từ 35.000 – 40.000 VNĐ/kg SV: Lê Thị Thảo Linh 87 Lớp: CQ53/11.01 Ngành chăn nuôi Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định năm tới nhờ biện pháp quản lý tốt hơn, biện pháp kiểm sốt dịch bệnh trang trại chăn ni cải thiện nhu cầu tăng tiêu dùng trứng, sữa thịt, với đầu tư tăng từ nhà đầu tư nội địa lẫn nước vào nhiều ngành, sản xuất TACN, giết mổ chế biến thịt Ngoài ra, ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, Xuất tôm cá tra loại thủy sản khác Việt Nam sang thị trường Mỹ nhiều nước châu Âu, châu Á khác tăng mạnh năm gần đây, chủ yếu nhờ tăng nhu cầu Điều tiếp tục thúc đẩy động lực đầu tư vào ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt tôm cá, dẫn đến nhu cầu ngành sản xuât thức ăn thủy sản tăng lên Theo Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, nước có 239 nhà máy chế biến thức ăn chăn ni Trong đó, có 61 doanh nghiệp (chiếm 25.7%) có vốn đầu tư nước ngồi (FDI), sản lượng thức ăn chăn nuôi bán thị trường chiếm đến 59,15% Trong đó, 138 doanh nghiệp nước (chiếm 74,3%) chia 40,85% tổng sản lượng thức ăn chăn ni cơng nghiệp lại, với đa phần nhà máy sản xuất có cơng suất nhỏ, 50.000 tấn/năm Trong số doanh nghiệp thống lĩnh thị trường này, không kể tới hai tên đình đám bao gồm CP Thái Lan Cargill Mỹ, với tổng thị phần hai doanh nghiệp chiếm 30% toàn thị trường 3.1.2 Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Kinh tế thị trường có đặc trưng cạnh tranh khốc liệt quy luật đào thải khắt khe Vì đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn môi trường phải không ngừng hồn thiện mình, khơng ngừng phát Để SV: Lê Thị Thảo Linh 88 Lớp: CQ53/11.01 đạt điều doanh nghiệp phải thực động, nhạy bén phải có định hướng phát triển hợp lý Trước bối cảnh thị trường thức ăn chăn ni 2019 có nhiều hội thách thức Cơng ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan đề tiêu kế hoạch năm 2019 định hướng chiến lược phát triển thời gian tới sau: BẢNG 16: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2019 ĐVT: Đồng SV: Lê Thị Thảo Linh 89 Lớp: CQ53/11.01 Định hướng phát triển công ty năm tới sau: Một là, bước triển khai phát huy thành đạt năm qua, khắc phục mặt hạn chế phát triển Công ty bền vững sở phát huy tối đa sức mạnh nội lực, đổi công tác quản lý đầu tư, tăng xuất lao động hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh đưa Công ty phát triển ổn định bền vững Đây vấn đề mang tính chiến lược xuyên suốt q trình phát triển Cơng ty thời gian tới Hai , xây dựng phát triển nguồn nhân lực đủ số lượng, đảm bảo chất lượng để hồn thành tốt kế hoạch đề Khơng ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp từ đội ngũ cán quản lý, điều hành đến cán công nhân viên Ba , không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty, nhằm nâng cao xuất lao động hiệu sản xuất kinh doanh, tạo bước đột phá phát triển Công ty Bốn, thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, công nhân viên Năm, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết để đảm bảo tìm đủ việc làm năm tới Sáu, phát huy sức mạnh tập thể, tạo nên đoàn kết thống từ ý chí đến hành động, từ Cơng ty đến đơn vị, tranh thủ thời cơ, tận dụng hợp tác giúp đỡ từ bên 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan Qua phân tích trên, ta hình dung phần tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình sử dụng vốn lưu động Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan thời gian qua Bên cạnh SV: Lê Thị Thảo Linh 90 Lớp: CQ53/11.01 thành công mà Công ty đạt số hạn chế mà tác động nhân tố khách quan , chủ quan làm cho kết kinh doanh, hiệu sử dụng vốn vốn lưu động năm 2018 không thành công kỳ vọng Dựa vào kiến thức học hiểu biết tình hình thực tế tìm hiểu Cơng ty thời gian qua, em xin đưa số giải pháp mang tính chủ quan, góp ý nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cho Công ty sau : Chủ động lập kế hoạch, xác định nhu cầu vốn lưu động hợp lý Công ty cần phải phân tích xác tiêu tài kỳ trước dự đốn biến động chủ yếu vốn lưu động, mức chênh lệch kế hoạch thực tế nhu cầu vốn lưu động kỳ trước Dựa nhu cầu VLĐ xác định, Công ty xây dựng kế hoạch huy động vốn: xác định khả tài Cơng ty, số vốn thiếu, so sánh chi phí huy động vốn từ nguồn tài trợ để lựa chọn kênh huy động vốn phù hợp, hạn chế rủi ro xảy Khi lập thực kế hoạch VLĐ phải vào kế hoạch vốn kinh doanh, đảm bảo cho phù hợp với tình hình thực tế Trong trình thực kế hoạch xảy thiếu hụt dư thừa cần phải có biện pháp xử lý Cơng ty sử dụng phương pháp tỷ lệ % doanh thu để dự báo nhu cầu vốn lưu động gián tiếp Theo phương pháp này, doanh thu sở quan trọng để hình thành nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp Cụ thể nhu cầu VLĐ doanh nghiệp thay đổi chiều với thay đổi doanh thu Chính vậy, người ta cho dựa vào mối quan hệ VLĐ với doanh thu khứ để dự báo nhu cầu VLĐ tương lại sở doanh thu năm kế hoạch Áp dụng xác định nhu cầu VLĐ công ty năm 2019 sau: SV: Lê Thị Thảo Linh 91 Lớp: CQ53/11.01 • Tài sản ngắn hạn bình qn năm 2018 196.549.475.461 ( đồng ) • Vốn chiếm dụng bình qn năm 2018 32.028.402.224 ( đồng ) • Tỷ lệ % khoản mục TSNH so với doanh thu = 196.549.475.461/ 587.787.247.559 = 33,43% • Tỷ lệ % khoản vốn chiếm dụng so với doanh thu = 32.028.402.224 / 587.787.247.559 = 5,44% • Nhu cầu vốn lưu động tăng thêm = (650.000.000.000 - 587.787.247.559 )× ( 33,43%-5,44%) = 17.413.349.408 ( đồng ) Với nhu cầu vốn lưu động 17 tỷ công ty cần có kế hoạch chi tiết để tìm nguồn tài trợ Ngồi q trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, bên cạnh nhu cầu vốn lưu động thường xun có nhiều ngun nhân khác thời kỳ khác chu kỳ kinh doanh dẫn đến việc hình thành phận tài sản lưu động tạm thời cần phải có vốn lưu động tạm thời để trang trải Bởi cần dự tính trước trường hợp nảy sinh nhu cầu vốn lưu động tạm thời: Dự kiến tăng giá giá nguyên vật liệu doanh nghiệp phải có tiền tương đương tiền dự trữ sẵn để phòng xảy trường hợp đồng thời ký hợp đồng quy định rõ giá vật tư tránh tăng lên đột ngột Đột xuất doanh nghiệp nhận đơn đặt hàng có tính chất riêng rẽ (khơng thường xuyên phổ biến) Sản xuất hàng hóa theo mùa: mùa mưa hoạt đông sản xuất bị gián đoạn chậm lại Tăng cường quản lý hàng tồn kho Do đặc điểm ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi giá vốn chiếm tỷ trọng chủ yếu doanh thu Bên cạnh giá vốn sản phẩm lại phụ SV: Lê Thị Thảo Linh 92 Lớp: CQ53/11.01 thuộc nhiều vào yếu tố đầu vào nguyên vật liệu, cơng ty cần phải có biện pháp quản lí sử dụng nguyên vật liệu cho hợp lý Muốn làm tốt công tác quản lý NVL công ty cần: Tiến hành nghiên cứu tìm hiểu thị trường giá nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất, có kế hoạch dự trữ cần thiết (mua thời điểm giá rẻ dự kiến giá tăng tương lai), điều đòi hỏi thơng tin xác khả dự đốn xác sở xu hướng, tình hình thực tế Do đó, cần thực đội ngũ nhân viên có trình độ, Đồng thời, phải giữ mối quan hệ mật thiết với nhà cung cấp quen thuộc Phân loại quản lí loại nguyên vật liệu Mỗi loại nguyên vật liệu cho phận công nhân quản lý, lập sổ theo dõi chặt chẽ số lượng nhập, xuất, hỏng báo cáo hàng ngày Lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh sở tình hình năm báo cáo, chi tiết số lượng theo tháng, quý Kiểm tra chất lượng số hàng hóa nhập Nếu hàng phẩm chất phải đề nghị người bán đền bù tránh thiệt hại cho doanh nghiệp Hàng tháng, kế toán kho cần đối chiếu sổ sách, phát số hàng tồn đọng để xử lý, tìm biện pháp để giải phóng số hàng hóa tồn đọng để nhanh chóng thu hồi vốn Cải thiện khả tốn cơng ty Vốn tiền chiếm tỉ trọng nhỏ vốn lưu động lại quan trọng, để đảm bảo khả tốn cơng ty q trình hoạt động Chính mà cơng ty nên xác định lượng dự trữ tiền mặt hợp lý để đám bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn liên tục Năm 2018, lượng tiền mặt công ty cải thiện tăng lên nhiên nhỏ, tiền gửi ngân hàng có xu hướng tăng lên Dù vậy, cơng ty cần quản trị dòng tiền cách hợp lý Công tác quản trị tiền công ty SV: Lê Thị Thảo Linh 93 Lớp: CQ53/11.01 dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ số liệu tổng hợp từ kỳ trước Từ làm sở cân đối dòng tiền vào dòng tiền Như cơng ty vừa đảm bảo khả toán tránh lãng phí nguồn lực Để cải thiện khả tốn, cơng ty cần: Xác định mức trữ ngân quỹ hợp lý, theo phương pháp thống kê kinh nghiệm hay phương pháp chi phí tối thiểu Cơng ty cần dự đốn quản lý nguồn nhập, xuất quỹ tốt Cuối tháng kế toán toán thủ quỹ phải đối chiếu sổ sách, chứng từ tình hình thu chi tháng Có thể sử dụng mơ hình quản lý tiền mặt mơ hình EOQ, mơ hình Millerorr để xác định mức tồn tiền mặt có hợp lý hay khơng Tiếp tuc lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ kết hợp với kế hoạch trả nợ công ty để nhận biết lượng dư tiền mặt cơng ty có thời kỳ, từ xác định xác nhu cầu trả nợ cơng ty Qua xác định lượng tiền mà cơng ty bổ sung rút bớt cho hợp lý đảm bảo khả tốn Cơng ty Quản lý chặt chẽ khoản phải thu Năm 2018, khoản phải thu cơng ty có xu hướng giảm cho thấy công tác quản trị nợ hiệu quả, nhiên bên cạnh khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn cơng ty cần các biện pháp để công tác quản trị tốt Cơng ty thu hồi nợ phần thu hồi cách khoa học, vừa đảm bảo khơng có nợ xấu, tránh ứ đọng vốn, vừa khơng làm phát sinh khoản chi phí để bù đắp nợ khó đòi Cơng ty thực biện pháp cụ thể sau: Có biện pháp áp dụng sách ưu đãi phù hợp với khách hàng chiết khấu cho tỷ lệ phần trăm định khuyến khích khách hàng tốn sớm mà khơng ảnh hưởng đến tình hình tài hai bên SV: Lê Thị Thảo Linh 94 Lớp: CQ53/11.01 Tại thời điểm ký hợp đồng công ty cần xác định điều kiện toán cho khách hàng là: Thời hạn than tốn tính từ ngày người người bán giao hàng cho người mua người mua có nghĩa vụ phải trả khoản nợ người bán, thời hạn toán dài hay ngắn tùy thuộc vào đặc điểm cơng trình Áp dụng lãi suất q hạn 150% khoản nợ hạn để từ gây sức ép trả nợ hạn khách hàng, tránh xuất nợ xấu Tăng cường thực chiết khấu toán cho khách hàng: việc tăng tỷ lệ chiết khấu tốn khuyến khích khách hàng tốn trước hạn thu hút thêm nhiều khách hàng Với phương pháp cơng ty phải thêm chi phí thực chiết khấu Bên cạnh cơng ty nên thiết lập hạn mức tín dụng hợp lý tùy theo loại tài sản, tùy theo loại thời gian thu hồi Các khoản phải thu ngắn hạn khác nhỏ cần ý thu hồi, để khoản phải thu kéo dài gây ứ đọng vốn, ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn công ty Giải pháp tăng doanh thu, quản lý chặt chẽ khoản chi phí Đẩy mạnh tiêu thụ tiền đề để cơng ty tăng doanh thu, lợi nhuận từ làm tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động Để thực tốt việc tiêu thụ, công ty cần thực biện pháp: Nâng cao chất lượng sản phẩm cách đổi dây chuyền sản xuất đại Nâng cao suất, tiết kiệm chi phí sản xuất để giá thành ưu cạnh tranh Công ty Hiện nay, giá NVL đầu vào tăng, doanh nghiệp FDI ngày nhiều gây khó khăn lớn cho cơng ty sản xuất thức ăn chăn ni nội địa Trước tình hình này, Công ty buộc phải tăng giá bán để bù đắp chi phí, nhiên mức tăng cần nghiên cứu kỹ, có lộ trình để khơng tác động q lớn đến thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích SV: Lê Thị Thảo Linh 95 Lớp: CQ53/11.01 Hệ thống phân phối tốt giảm chi phí lưu thơng, chi phí bán hàng Chính việc tăng cường quản lý hệ thống phân phối, phát triển thị trường điều cần thiết Một số kiến nghị đề xuất sau: Phân vùng thị trường theo khu vực cho nhà phân phối chính, nhà phân phối cấp thị trường để hạn chế cạnh tranh nội làm giảm lợi nhuận Công ty Bố trí cán thị trường trực tiếp xuống địa bàn để hỗ trợ nhà phân phối cửa hàng tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường kiểm soát nắm bắt tình hình tiêu thụ hoạt động tồn hệ thống phân phối nhà phân phối chính, nhà phân phối cấp cửa hàng Thực chế thưởng sản lượng bán tăng thêm (áp dụng tháng cao điểm nhu cầu thị trường tăng cao) nhằm khuyến khích nhà phân phối tối đa hóa sản lượng tiêu thụ Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phối hợp thị trường bán trái địa bàn để bảo vệ quyền lợi nhà phân phối cửa hàng Khai thác mở rộng thị trường tỉnh miền Trung miền Nam Đây khu vực thị trường rộng lớn, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm Trên số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty nói chung hiệu dụng vốn lưu động nói riêng Nhất định thời gian tới công ty khắc phục khuyết điểm phát huy ưu điểm để gặt hái nhiều thành công tương lai 3.3 Điều kiện thực giải pháp • Về phía Nhà nước Hồn thiện hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lý cho phát triển doanh nghiệp Nhà nước cần khẩn trương hoàn thiện chế sách hệ thống văn pháp chế nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, động an toàn SV: Lê Thị Thảo Linh 96 Lớp: CQ53/11.01 Nhà nước nên đẩy mạnh phát triển thị trường tài chính, đặc biệt thị trường tiền tệ để doanh nghiệp đa dạng hóa đầu tư lựa chọn phương pháp huy động vốn Với thị trường tiền tệ phát triển, cơng ty đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cách có hiệu đồng thời dễ dàng huy động vốn cần thiết • Về phía doanh nghiệp Tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát, kết hợp chặt chẽ đảm bảo chế độ tài Nhà nước thực chế khoán chi tiêu nội nhằm giảm tối đa giá thành sản phẩm tăng hiệu qủa sản xuất kinh doanh Tăng cường công tác thu hồi nợ giải dứt điểm khoản nợ đến hạn nợ hạn Đẩy mạnh công tác đào taọ, nâng cao nhận thức chuyên môn cán bộ, công nhân viên cho doanh nghiệp, đảm bảo nguồn nhân lực thực trở thành lợi cạnh tranh dài hạn doanh nghiệp Định kỳ kiểm tra, kiểm kê hàng tồn kho để nâng cao hiệu quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu Có sách khen thưởng cho cá nhân tập thể phòng ban có đóng góp thiết thực hiệu cho phát triển doanh nghiệp SV: Lê Thị Thảo Linh 97 Lớp: CQ53/11.01 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Tài doanh nghiệp” Học viên tài , xuất năm 2015 (NXB Tài ) Giáo trình “ Phân tích tài doanh nghiệp “ Học viện tài chính, xuất năm 2015 ( NXB Tài ) “ Tài doanh nghiệp – lý thuyết , tập bải giảng “ Tiến sĩ Nguyễn Minh Kiều NXB Thống Kê năm 2014 Luật Doanh nghiệp năm 2018 Báo cáo tài năm 2017, 2018 SV: Lê Thị Thảo Linh 98 Lớp: CQ53/11.01 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên giảng viên hướng dẫn khoa học: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Khóa: …………….Lớp: Đề tài: Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Điểm: Bằng số:……………………… NGƯỜI NHẬN XÉT Bằng chữ:…………………… ……………………………………… SV: Lê Thị Thảo Linh 99 Lớp: CQ53/11.01 (Ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên giảng viên phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Khóa: …………….Lớp: Đề tài: Nội dung nhận xét: Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Điểm: Bằng số:……………………… NGƯỜI NHẬN XÉT Bằng chữ:…………………… ……………………………………… SV: Lê Thị Thảo Linh 100 Lớp: CQ53/11.01 (Ký tên) ... Thực trạng công tác quản trị vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan Chương III: Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan Với giúp... dẫn đến hạn chế công tác quản trị vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan Đề xuất giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động công ty cổ phẩn dinh dưỡng quốc tế Đài Loan III Đối... để tài Đối tượng: Công tác quản trị vốn lưu động Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan giai đoạn 2016-2018 Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan Thời gian nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: 47 QUẢN TRỊ vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC tế đài LOAN , 47 QUẢN TRỊ vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC tế đài LOAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn