42 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN vật tư tại CÔNG TY

158 4 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:37

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ -*** - PHẠM THỊ THẢO CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN THANH HĨA Giáo viên hướng dẫn Chuyên ngành : TS VŨ BÁ ANH : Tin học Tài chính- Kế tốn Hà Nội - 2019 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu em với cố vấn Giảng viên hướng dẫn TS.Vũ Bá Anh Các số liệu, kết nêu đồ án trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả đồ án PHẠM THỊ THẢO Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện trường Học viện Tài Chính, ngồi việc nỗ lực, cố gắng thân, em may mắn thầy giáo, cô giáo trường, đặc biệt thầy cô khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức quý báu, kinh nghiệm nghề nghiệp bổ ích làm hành trang vững để bước vào sống sau tốt nghiệp Được dìu dắt, hướng dẫn thầy bước đi, em thấy dần trưởng thành Em ghi nhớ công ơn thầy – người lái đò tận tình đưa chúng em tới chân trời tri thức Được phân công quý thầy cô khoa Hệ thống Thông Tin Kinh Tế, Học viện Tài chính, sau ba tháng thực tập em hoàn thành Đồ án tốt nghiệp “Xây dựng phần mềm Kế Tốn Vật Tư Cơng Ty Cổ Phần Xây Dựng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thơn Thanh Hóa” Trong q trình nghiên cứu hoàn thành đồ án em nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều người Trước hết, lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS.Vũ Bá Anh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian qua để hoàn thành đồ án tốt nghiệp thời gian thực tập này, khơng có giúp đỡ nhiệt tình thầy em khơng thể hồn thành đồ án Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo tồn Học Viện, đặc biệt thầy cô giáo Khoa Hệ Thống Thơng Tin Kinh Tế có giảng bổ ích giảng dạy nhiệt tình suốt thời gian em theo học học viện để em vận dụng tốt kiền thức chun mơn hồn thành tốt đồ án tốt nghiệp có đường nghề nghiệp vững tương lai Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo anh chị đơn vị thực tập, đặc biệt anh chị thuộc Phòng Tài Chính - Kế Tốn Cơng Ty Cổ Phần Xây Dựng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Thanh Hóa tạo điều kiện cho em thực tập hướng dẫn em thời gian thực tập công ty Đồ án không tránh khỏi hạn chế định, em mong muốn tiếp tục nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn bè Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2019 Sinh viên Phạm Thị Thảo Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN .viii LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP .7 1.1 CƠ SỞ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1.Khái niệm, vai trò, đặc điểm phần mềm kế toán .7 1.1.2.Sự cần thiết phải phát triển phần mềm kế toán doanh nghiệp .11 1.1.3.Yêu cầu phần mềm kế toán doanh nghiệp 12 1.1.4.Các thành phần phần mềm kế toán 13 1.1.5.Các cơng cụ để xây dựng phần mềm kế tốn DN 30 1.2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI DOANH NGHIỆP 38 1.2.1.Khái niệm nhiệm vụ kế toán vật tư 38 1.2.2.Phân loại đánh giá vật tư 39 1.2.3.Nguyên tắc hạch toán kế toán vật tư 47 1.2.4.Hình thức kế tốn nhật ký chung, hình thức kế tốn máy 59 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN THANH HĨA 61 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN THANH HĨA .61 2.1.1.Giới thiệu Công ty Cổ Phần Xây Dựng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Thanh Hóa 61 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty Cổ phần Xây Dựng Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Thanh Hóa………………………………… ………… 65 2.2.THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY 67 2.2.1.Tổ chức máy kế tốn cơng ty 67 2.2.2.Hình thức tổ chức cơng tác kế toán 70 2.2.3.Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng kế toán vật tư .71 2.2.4.Hệ thống chứng từ sử dụng 72 2.2.5.Hệ thống sổ báo cáo kế toán 73 2.2.6.Quy trình hạch tốn kế toán vật tư .73 2.2.7.Tình hình ứng dụng cơng nghệ thơng tin .74 2.3 ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN THANH HĨA .75 2.3.1.Về tổ chức máy kế toán, sở vật chất, người 75 2.3.2.Hình thức kế toán áp dụng 76 2.3.3.Tài khoản sử dụng 77 2.3.4.Quy trình hạch tốn kế tốn vật tư .79 2.3.5.Các chứng từ sử dụng 79 2.3.6.Tổ chức sổ kế toán vật tư 80 2.3.7.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán vật tư 81 2.3.8.Tình hình ứng dụng cơng nghệ thơng tin .82 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN THANH HĨA .85 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thơng Tin Kinh Tế 3.1 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN THANH HĨA 85 3.1.1.Xác định mục tiêu hệ thống 85 3.1.2.Xác định u cầu mơ tả tốn 85 3.1.3.Sơ đồ ngữ cảnh .88 3.1.4.Biểu đồ phân cấp chức 89 3.1.5.Ma trận thực thể chức 93 3.1.6.Phân tích mơ hình khái niệm-logic .94 3.1.7.Mơ hình khái niệm liệu E-R 101 3.1.8.Thiết kế mơ hình logic 106 3.1.9.Mơ hình liệu quan hệ .108 3.1.10.Thiết kế mơ hình vật lý .109 3.2.Xây dựng phần mềm kế toán vật tư Công ty Cổ phần Xây Dựng Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Thanh Hóa 114 3.2.1.Giao diện hệ thống .114 3.2.2.Một số form 116 3.2.3 Một số chứng từ, báo cáo 131 PHẦN KẾT LUẬN .139 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 140 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ hạch tốn nghiệp vụ kế tốn vật tư 54 Hình 1.2: Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ liên quan đến TK 611 57 Hình 2.1: Sơ đồ máy quản lý công ty 65 Hình 2.2 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 67 Hình 3.1 Sơ đồ ngữ cảnh 88 Hình 3.2 Biểu đồ phân cấp chức .89 Hình 3.3 Ma trận thực thể chức 93 Hình 3.4 Biểu đồ luồng liệu mức 94 Hình 3.5 Biểu đồ tiến trình mức “1.0 Nhập thơng tin tiền xử lý” 95 Hình 3.6: Biểu đồ tiến trình mức “2.0 Hạch tốn nhập kho” .96 Hình 3.8 Biểu đồ tiến trình “4.0 Tính giá” 97 Hình 3.9 Biểu đồ tiến trình “5.0 xử lý kiểm kê” 98 Hình 3.10 Biểu đồ tiến trình “6.0 Lập sổ kế tốn” .99 Hình 3.11 Biểu đồ tiến trình “7.0 Lập báo cáo kế tốn” 100 Hình 3.12 Mơ hình E - R 105 Hình 3.13 Mơ hình liệu quan hệ 108 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN Tên viết tắt Nghĩa đầy đủ HTTT Hệ thống thông tin DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng CSDL Cơ sở liệu N- X- T Nhập – Xuất – Tồn TT – BTC Thông tư – Bộ Tài Chính TK Tài khoản VT Vật tư NVL Nguyên vật liệu CCDC Công cụ dụng cụ TS Tài sản GTGT Giá trị gia tăng TTĐB Tiêu thụ đặc biệt NK Nhập QLDN Quản lý doanh nghiệp NSNN Ngân sách Nhà nước Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thơng Tin Kinh Tế LỜI NĨI ĐẦU I Lý chọn đề tài Ngày nay, với phát triển nhanh chóng kinh tế - xã hội, đột phá khoa học - kỹ thuật, tin học ngày trở thành lĩnh vực vô thiết yếu sống đại Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý yếu tố quan trọng chiến lược phát triển doanh nghiệp nói riêng quốc gia nói chung Vì vậy, giới, quốc gia dù phát triển hay phát triển cố gắng đưa tin học vào mặt đời sống xã hội Tin học có mặt lúc, nơi, hỗ trợ cho ngành, đơn vị nhằm đại hố quy trình quản lý sản xuất kinh doanh để đạt hiệu kinh tế cao Để quản lý có hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần sử dụng đồng thời hàng loạt cơng cụ quản lý khác kế tốn cơng cụ quản lý hữu hiệu khơng thể thiếu Hệ thống kế tốn Việt Nam khơng ngừng hồn thiện phát triển phù hợp với kinh tế thị trường xu hướng mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu Việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin vào doanh nghiệp điều cần thiết để tắt, đón đầu, tiết kiệm thời gian chi phí sản xuất rút ngắn khoảng cách phát triển so với nước Đặc biệt lĩnh vực kế toán, phần mềm kế toán giảm khối lượng lớn công việc, mang lại hiệu độ xác cao cho doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp có cách thức tổ chức khác nhau, cơng tác quản lý khác nên để có giải pháp tối ưu việc ứng dụng công nghệ thơng tin vào hoạt động kế tốn hệ thống thơng tin kế tốn cần phải phân tích cách tỉ mỉ xác Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế  Sổ tài khoản 135 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế  Sổ chi tiết tài khoản 136 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế  Sổ chi tiết vật tư 137 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế  Thẻ kho 138 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế  Báo cáo Nhập Xuất Tồn 139 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế  Báo cáo Tồn Kho 140 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế PHẦN KẾT LUẬN Với kiến thức học suốt bốn năm qua, đặc biệt kiến thức thực tế tích lũy thời gian thực tập với hướng dẫn tận tình thầy TS.Vũ Bá Anh em chọn đề tài “ Xây dựng phần mềm kế tốn vật tư Cơng ty Cổ phần Xây Dựng Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Thanh Hóa ” hồn thành đồ án tốt nghiệp Cơng tác kế tốn vật tư công ty áp dụng công nghệ thông tin thủ công phần mềm sử dụng để hỗ trợ công tác kế tốn vật tư Cơng ty Cổ phần Xây Dựng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Thanh Hóa nhằm giúp cho q trình quản lý hoàn thiện hơn, đem lại hiệu kinh tế cao Nhưng kiến thức hạn chế thời gian thực tập có hạn nên phần mềm em khơng tránh khỏi thiếu sót, em kính mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo giáo, chú, anh chị phòng kế tốn cơng ty, để em có nhiều kinh nghiệm q giá hơn, khắc phục khuyết điểm thêm chức ưu việt tương lai Sau có điều kiện em phát triển phần mềm có khả ứng dụng cho doanh nghiệp khác không công tác quản lý vật tư Một lần em xin cảm ơn thầy Vũ Bá Anh, anh chị phòng Tài chính-kế tốn Cơng ty Cổ phần Xây Dựng Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Thanh Hóa, gia đình, bạn bè giúp em hoàn thành đề tài Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2019 Sinh viên PHẠM THỊ THẢO 141 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]- TS Vũ Bá Anh: Giáo trình tin học ứng dụng, Giáo trình CSDL2 Nhà xuất tài – 2000 [2] - Nguyễn Văn Ba Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2006 [3] - Nguyễn Văn Vỵ - Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ Hà Nội, 2007 [4] - PGS.TS Ngô Thế Chi – TS Trương Thị Thuỷ - Giáo trình kế tốn Tài - Học viện tài Nhà xuất Tài – Hà Nội, 2013 [5] – PGS.TS Ngô Thế Chi – TS Trương Thị Thuỷ - Giáo trình kế tốn doanh nghiệp - Học viện tài Nhà xuất thống kê – Hà Nội, 2006 [6] - TS Trương Thị Thủy – ThS Nguyễn Thị Hòa – ThS Bùi Thị Phượng Thực hành kế tốn tài doanh nghiệp – Học viện tài Nhà xuất tài – Hà Nội, 2009 142 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế Phụ lục B: Một số đoạn code  Form đăng nhập  Sự kiện Load Form public void frmDangnhap_Load(object sender, EventArgs e) { DataTable dt = new DataTable(); string ss = SqlConnect.connect.strcon(); dt = SqlConnect.connect.dtcongty(); string tencongty = SqlConnect.connect.dtcongty().Rows[0]["tencongty"].ToString(); }  Sự kiện Click nút đăng nhập public void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e) { string strtbldn = "SELECT TenDN, TenNguoiDung, MatKhau, Quyen FROM NguoiDung WHERE TenDN = N'" + txtUsername.Text.Trim() + "' AND MatKhau = '" + txtPassword.Text.Trim() + "'"; SqlCommand cmd = new SqlCommand(strtbldn, SqlConnect.connect.ketnoi()); try { cmd.ExecuteNonQuery(); } catch { DevexpressNVP.frmConnect frm = new DevexpressNVP.frmConnect(); frm.ShowDialog(); return; } SqlDataAdapter adt = new SqlDataAdapter(); DataTable dt = new DataTable(); adt = new SqlDataAdapter(cmd); adt.Fill(dt); if (dt.Rows.Count == 0) { MessageBox.Show("Tên đăng nhập: " + txtUsername.Text.Trim() + " đăng nhập không thành công!"); txtUsername.Select(); } else { this.Hide(); DevexpressNVP.connectsql.quyen = dt.Rows[0]["Quyen"].ToString(); DevexpressNVP.connectsql.tendangnhap = dt.Rows[0]["TenDN"].ToString(); frmMain frm = new frmMain(); frm.ShowDialog(); this.Close(); } } 143 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế  Sự kiện Click nút Hủy public void btnExit_Click(object sender, EventArgs e) { Application.Exit(); } private void devNVPSimpleButton1_Click(object sender, EventArgs e) { frmDangKy frm = new frmDangKy(); frm.ShowDialog(); } }  Form phiếu nhập, phiếu xuất  Sự kiện Load Form Phiếu Nhập public void frmDMTKEdit_Load(object sender, EventArgs e) { // Load liệu ngầm định base.LoadData(); isLoadEdit = 1; controls_EditValueChanged(null, null); isLoadEdit = 0; // Load liệu cho GridLookupEdit SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaNCC, "DMNCC", "MaNCC, TenNCC, MaSoThue", "MaNCC", "MaNCC"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaKho, "DMKho", "MaKho, TenKho", "MaKho", "MaKho"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaCongTrinh, "CongTrinh", "MaCongTrinh, TenCongTrinh", "MaCongTrinh", "MaCongTrinh"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaTK, "DMTK", "MaTK, TenTK", "MaTK", "MaTK"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaVT, "DMVT", "MaVT, TenVT", "MaVT", "MaVT"); // Gán mã chứng từ txtMaCT.EditValue = SqlConnect.connect.maCT; txtMaCT.Visible = false; // Xử lý tự tăng số chứng từ if (SqlConnect.connect.isAdd == 1) txtSoCT.EditValue = SqlConnect.connect.CreateColKeyNew("PhieuNhap", "SoCT", SqlConnect.connect.maCT, 3); }  Sự kiện Load Form Phiếu Xuất public void frmDMTKEdit_Load(object sender, EventArgs e) { // Load liệu ngầm định base.LoadData(); isLoadEdit = 1; controls_EditValueChanged(null, null); isLoadEdit = 0; // Load liệu cho GridLookupEdit SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaKho, "DMKho", "MaKho, TenKho", "MaKho", "MaKho"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaCongTrinh, "CongTrinh", "MaCongTrinh, TenCongTrinh", "MaCongTrinh", "MaCongTrinh"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaTK, "DMTK", "MaTK, TenTK", "MaTK", "MaTK"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaVT, "DMVT", "MaVT, TenVT", "MaVT", "MaVT"); // Gán mã chứng từ 144 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế txtMaCT.EditValue = SqlConnect.connect.maCT; txtMaCT.Visible = false; // Xử lý tự tăng số chứng từ if (SqlConnect.connect.isAdd == 1) txtSoCT.EditValue = SqlConnect.connect.CreateColKeyNew("PhieuXuat", "SoCT", SqlConnect.connect.maCT, 3); }  Phiếu Nhập Xuất: thủ tục SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE • Thủ tục SELECT CREAT PROCEDURE [dbo].[usp_CTPhieuNX_SELECT] @Id int AS BEGIN SELECT T1.* FROM CTPhieuNX T1 WHERE Id = @Id END • Thủ tục INSERT CREAT PROCEDURE [dbo].[usp_CTPhieuNX_INSERT] @SoCT nvarchar(10), @MaVT nvarchar(10), @TKNo nvarchar(10), @TKCo nvarchar(10), @SoLuong numeric, @DonGia numeric, @ThanhTien numeric AS BEGIN CREATE TABLE #Mes (IsCheck INT, Mes NVARCHAR(2000)) INSERT #Mes SELECT 1, N'Thêm thành công' IF EXISTS(SELECT * FROM #Mes WHERE IsCheck = 1) INSERT INTO CTPhieuNX(SoCT, MaVT, TKNo, TKCo, SoLuong, DonGia, ThanhTien) VALUES (@SoCT, @MaVT, @TKNo, @TKCo, @SoLuong, @DonGia, @ThanhTien) SELECT * FROM #Mes END Thủ tục DELETE CREAT PROCEDURE [dbo].[usp_CTPhieuNX_DELETE] @Id int AS BEGIN DELETE FROM CTPhieuNX WHERE Id = @Id END • Thủ tục UPDATE CREAT PROCEDURE [dbo].[usp_CTPhieuNX_UPDATE] @IdOld int, @SoCT nvarchar(10), @MaVT nvarchar(10), @TKNo nvarchar(10), @TKCo nvarchar(10), @SoLuong numeric, @DonGia numeric, @ThanhTien numeric AS BEGIN 145 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế CREATE TABLE #Mes (IsCheck INT, Mes NVARCHAR(2000)) INSERT #Mes SELECT 1, N'Cập nhật thành công' IF EXISTS(SELECT * FROM #Mes WHERE IsCheck = 1) UPDATE CTPhieuNX SET SoCT = @SoCT, MaVT = @MaVT, TKNo = @TKNo, TKCo = @TKCo, SoLuong = @SoLuong, DonGia = @DonGia, ThanhTien = @ThanhTien WHERE Id = @IdOld SELECT * FROM #Mes END • Thủ tục DELETE CREAT PROCEDURE [dbo].[usp_CTPhieuNX_DELETE] @Id int AS BEGIN DELETE FROM CTPhieuNX WHERE Id = @Id END  Form Thẻ kho public partial class frmRptTheKho : DevexpressNVP.frmReportBase { public frmRptTheKho() { InitializeComponent(); } private void frmRptSoQuy_Load(object sender, EventArgs e) { // Load liệu cho GridLookupEdit SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaVT, "DMVT", "MaVT, TenVT", "MaVT", "MaVT"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaKho, "DMKho", "MaKho, TenKho", "MaKho", "MaKho"); } public override void View() { base.View(); usp_rpt_TheKho rpt = new usp_rpt_TheKho(); rpt.DataSource = SqlConnect.connect.dsReport; DevExpress.XtraReports.UI.ReportPrintTool tool = new DevExpress.XtraReports.UI.ReportPrintTool(rpt); tool.ShowPreview(); } }  Form Báo cáo  Báo cáo Tồn kho public partial class frmRptTonKho : DevexpressNVP.frmReportBase { public frmRptTonKho() { InitializeComponent(); } private void frmRptSoQuy_Load(object sender, EventArgs e) { 146 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế // Load liệu cho GridLookupEdit SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaVT, "DMVT", "MaVT, TenVT", "MaVT", "MaVT"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaKho, "DMKho", "MaKho, TenKho", "MaKho", "MaKho"); } public override void View() { base.View(); usp_rpt_BaoCaoTonKho rpt = new usp_rpt_BaoCaoTonKho(); rpt.DataSource = SqlConnect.connect.dsReport; DevExpress.XtraReports.UI.ReportPrintTool tool = new DevExpress.XtraReports.UI.ReportPrintTool(rpt); tool.ShowPreview(); } private void devNVPLabelControl5_Click(object sender, EventArgs e) { } private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e) { } private void devNVPLabelControl3_Click(object sender, EventArgs e) { } } }  Báo cáo Nhập-Xuất-Tồn public partial class frmRptTHNXT : DevexpressNVP.frmReportBase { public frmRptTHNXT() { InitializeComponent(); } private void frmRptSoQuy_Load(object sender, EventArgs e) { // Load liệu cho GridLookupEdit SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaVT, "DMVT", "MaVT, TenVT", "MaVT", "MaVT"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaKho, "DMKho", "MaKho, TenKho", "MaKho", "MaKho"); } public override void View() { base.View(); usp_rpt_THNXT rpt = new usp_rpt_THNXT(); rpt.DataSource = SqlConnect.connect.dsReport; DevExpress.XtraReports.UI.ReportPrintTool tool = new DevExpress.XtraReports.UI.ReportPrintTool(rpt); tool.ShowPreview(); } } } 147 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế 148 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế  Danh mục vật tư • Thủ tục SELECT CREAT PROCEDURE [dbo].[usp_DMVT_SELECT] @MaVT nvarchar(10) AS BEGIN SELECT T1.* FROM DMVT T1 WHERE MaVT = @MaVT END • Thủ tục INSERT CREAT PROCEDURE [dbo].[usp_DMVT_INSERT] @MaVT nvarchar(10), @TenVT nvarchar(128), @DVT nvarchar(10) AS BEGIN CREATE TABLE #Mes (IsCheck INT, Mes NVARCHAR(2000)) INSERT #Mes SELECT 1, N'Thêm thành công' IF EXISTS(SELECT * FROM DMVT WHERE MaVT = @MaVT) UPDATE #Mes SET IsCheck = 2, Mes = N'Khóa tồn tại!!' IF EXISTS(SELECT * FROM #Mes WHERE IsCheck = 1) INSERT INTO DMVT(MaVT, TenVT, DVT) VALUES (@MaVT, @TenVT, @DVT) SELECT * FROM #Mes END • Thủ tục UPDATE CREAT PROCEDURE [dbo].[usp_DMVT_UPDATE] @MaVTOld nvarchar(10), @MaVT nvarchar(10), @TenVT nvarchar(128), @DVT nvarchar(10) AS BEGIN CREATE TABLE #Mes (IsCheck INT, Mes NVARCHAR(2000)) INSERT #Mes SELECT 1, N'Cập nhật thành công' IF EXISTS(SELECT * FROM DMVT WHERE MaVT = @MaVT AND @MaVT != @MaVTOld) UPDATE #Mes SET IsCheck = 2, Mes = N'Khóa tồn tại!!' IF EXISTS(SELECT * FROM #Mes WHERE IsCheck = 1) UPDATE DMVT SET MaVT = @MaVT, TenVT = @TenVT, DVT = @DVT WHERE MaVT = @MaVTOld SELECT * FROM #Mes END • Thủ tục DELETE CREAT PROCEDURE [dbo].[usp_DMVT_DELETE] @MaVT nvarchar(10) AS BEGIN DELETE FROM DMVT WHERE MaVT = @MaVT END 149 ... 1.1.3.Yêu cầu phần mềm kế toán doanh nghiệp 12 1.1.4.Các thành phần phần mềm kế toán 13 1.1.5.Các công cụ để xây dựng phần mềm kế toán DN 30 1.2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI DOANH... ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 CƠ SỞ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, vai trò, đặc điểm phần mềm kế toán 1.1.1.1 Khái niệm phần. .. đầu tư  Đối với quan thuế kiểm toán: - Dễ dàng cơng tác kiểm tra chứng từ kế tốn doanh nghiệp 1.1.3 Yêu cầu phần mềm kế toán doanh nghiệp Khác với phần mềm khác, phần mềm kế toán phần mềm xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: 42 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN vật tư tại CÔNG TY , 42 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN vật tư tại CÔNG TY

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn