25 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN vật tư

151 4 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:31

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ - - Sinh viên thực hiện: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG Lớp: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ DECAL T.LAN, QUẬN HỒN KIẾM, HÀ NỘI” Chun ngành : TIN HỌC TÀI CHÍNH KẾ TỐN Mã số : 41 Giáo viên hướng dẫn : TS VŨ BÁ ANH HÀ NỘI – 2019 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THƠNG TIN KINH TẾ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu đồ án tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả đồ án TRẦN VŨ DIỄM HẰNG SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện trường Học viện Tài Chính, ngồi việc nỗ lực, cố gắng thân, em may mắn thầy giáo, cô giáo trường, đặc biệt thầy cô khoa Hệ Thống Thơng Tin Kinh Tế tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức quý báu, kinh nghiệm nghề nghiệp bổ ích làm hành trang vững để bước vào sống sau tốt nghiệp Được dìu dắt, hướng dẫn thầy bước đi, em thấy dần trưởng thành Em ghi nhớ công ơn thầy cô – người lái đò tận tình đưa chúng em tới chân trời tri thức Trong q trình nghiên cứu hồn thành đồ án “Xây dựng phần mềm Kế Toán Vật Tư Cơng Ty TNHH In Sản xuất Bao bì Decal T.LAN”, em nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều người Trước hết, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Vũ Bá Anh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian qua để hoàn thành đồ án tốt nghiệp thời gian thực tập này, khơng có giúp đỡ nhiệt tình em khơng thể hồn thành đồ án Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo tồn Học Viện, đặc biệt thầy cô giáo Khoa Hệ Thống Thơng Tin Kinh Tế có giảng bổ ích giảng dạy nhiệt tình suốt thời gian em theo học trường để em vận dụng tốt kiền thức chun mơn hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp đường nghề nghiệp vững tương lai Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo anh chị đơn vị thực tập, đặc biệt anh chị thuộc Phòng Tài Chính Kế Tốn Cơng Ty TNHH In Sản xuất Bao bì Decal T.LAN tạo SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ điều kiện cho em thực tập hướng dẫn em thời gian thực tập công ty Đồ án không tránh khỏi hạn chế định, em mong muốn tiếp tục nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn bè Em xin chân thành cảm ơn! SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN vi DANH MỤC HÌNH VẼ .vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận để xây dựng phần mềm kế toán doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu phần mềm kế toán 1.1.2 Các thành phần phần mềm kế toán .9 1.1.3 Sự cần thiết phải phát triển phần mềm kế tốn doanh nghiệp 10 1.1.4 Quy trình xây dựng phần mềm kế toán 12 1.1.5 Các công cụ tin học để xây dựng phần mềm kế toán DN 23 1.2 Lý luận chung kế toán vật tư doanh nghiệp 27 1.2.1 Khái niệm kế toán vật tư 27 1.2.2 Nhiệm vụ kế toán loại vật tư .28 1.2.3 Phân loại đánh giá vật tư 29 1.2.3 Nguyên tắc hạch toán chi tiết vật tư 35 1.2.4 Kế toán tổng hợp nhập, xuất vật tư 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN VẬT TƯ TẠI CƠNG TY TNHH IN VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ DECAL T.LAN 49 2.1 Khái quát Công ty TNHH In Sản xuất Bao bì Decal T.LAN .49 2.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH In Sản xuất Bao bì Decal T.LAN 49 2.1.2 Tổ chức Bộ máy quản lý công ty 50 2.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn vật tư công ty 52 2.2.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty .52 2.2.2 Hình thức tổ chức cơng tác kế tốn 56 2.2.3 Tổ chức quản lí vật tư 56 2.2.4 Kế toán chi tiết vật tư 57 2.2.5 Tài khoản sử dụng 59 SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ 2.2.6 Các chứng từ sử dụng 59 2.2.7 Các sổ kế toán sử dụng 60 2.2.8 Các báo cáo kế toán 60 2.2.9 Tình hình ứng dụng cơng nghệ thông tin 60 2.3 Đánh giá tình hình ứng dụng cơng nghệ thơng tin kế tốn vật tư Cơng ty TNHH In Sản xuất Bao bì Decal T.LAN .60 2.3.1 Về tổ chức máy kế toán, sở vật chất, người 61 2.3.2 Hình thức kế toán áp dụng .62 2.3.3 Tài khoản sử dụng 63 2.3.4 Quy trình hạch tốn kế tốn vật tư 65 2.3.5 Các chứng từ sử dụng 65 2.3.6 Tổ chức sổ kế toán vật tư 66 2.3.7 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán vật tư 67 2.3.8 Tình hình ứng dụng cơng nghệ thông tin 68 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TỐN VẬT TƯ TẠI CƠNG TY TNHH IN VÀ SẢN XUẤT BAO VÌ DECAL T.LAN 70 3.1 Phân tích hệ thống thơng tin kế tốn vật tư .70 3.1.1 Xác định mục tiêu hệ thống 70 3.1.2 Xác định yêu cầu mô tả toán 70 3.2 Mơ hình nghiệp vụ tốn 73 3.2.1 Biểu đồ ngữ cảnh .73 3.2.2 Biểu đồ phân rã chức 74 3.2.3 Ma trận thực thể chức .78 3.3 Phân tích mơ hình khái niệm – logic 79 3.3.1 Biểu đồ luồng liệu vật lý mức 79 3.3.2 Mơ hình khái niệm liệu E-R 87 3.4 Thiết kế mơ hình logic .92 3.4.1 Chuyển mô hình E-R sang mơ hình quan hệ .92 3.4.2 Chuẩn hóa mơ hình quan hệ .92 3.4.3 Mơ hình liệu quan hệ 94 3.5 Thiết kế mơ hình vật lý 95 3.5.1 Thiết kế sở liệu vật lý .95 3.5.2 Phần mềm kế tốn vật tư cơng ty TNHH In Sản xuất bao bì Decal T.LAN 100 PHẦN KẾT LUẬN 121 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ PHỤ LỤC 123 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN Tên viết tắt Nghĩa đầy đủ HTTT Hệ thống thông tin CT Chứng từ CTLQ Chứng từ liên quan DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng CSDL Cơ sở liệu N- X- T Nhập – Xuất – Tồn TT – BTC Thông tư – Bộ Tài Chính TK Tài khoản VT Vật tư VNĐ Việt Nam Đồng BBKK Biên kiểm kê SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Sơ đồ máy quản lý công ty .50 Hình 2.2: Tổ chức máy kế tốn cơng ty .53 Hình 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn máy vi tính 63 Hình 3.1: Sơ đồ ngữ cảnh 73 Hình 3.2: Sơ đồ phân rã chức .74 Hình 3.3 Ma trận thực thể chức 78 Hình 3.4: Biểu đồ luồng liệu mức 79 Hình 3.5: Biểu đồ tiến trình “Cập nhật thơng tin hệ thống” 80 Hình 3.6: Biểu đồ tiến trình “Hạch tốn nhập kho” 81 Hình 3.7: Biểu đồ tiến trình “Hạch tốn xuất kho” .82 Hình 3.8: Biểu đồ tiến trình “Tính giá” 83 Hình 3.9: Biểu đồ tiến trình “Xử lý kiểm kê” .84 Hình 3.10: Biểu đồ tiến trình “Lập sổ kế tốn” .85 Hình 3.11: Biểu đồ tiến trình “Lập báo cáo kế toán” 86 Hình 3.12: Mơ hình E-R 91 Hình 3.13: Mơ hình liệu quan hệ 94 SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Ngày nay, với phát triển nhanh chóng kinh tế - xã hội, đột phá khoa học - kỹ thuật, tin học ngày trở thành lĩnh vực vô quan trọng, thiết yếu sống đại Trong lĩnh vực sống, người ta phải sử dụng tin học để nâng cao chất lượng hoạt động Đặc biệt việc sử dụng máy tính điện tử ngành kinh tế, quản lý sản xuất kinh doanh gần trở thành u cầu bắt buộc Vai trò thơng tin đời sống, khoa học kỹ thuật, sản xuất kinh doanh quan trọng Thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời giúp cho nhà quản lý đưa định đắn mang tính khả thi cao Đối với doanh nghiệp, việc ứng dụng tin học bắt buộc muốn tồn phát triển thị trường Khối lượng công việc đồ sộ doanh nghiệp khơng thể khơng có trợ giúp máy tính điện tử Một máy tính điện tử giúp người ta thực hàng chục triệu phép tính vòng giây, giảm thiểu thời gian công sức người bỏ nên tiết kiệm chi phí nhân cơng, lại có thơng tin nhanh chóng, xác, kịp thời Vì vậy, ngày doanh nghiệp cần ứng dụng tin học Xuất phát từ xu chung xã hội, hàng loạt phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị đời để đáp ứng nhu cầu cấp thiết doanh nghiệp Và thực tế cho thấy, từ áp dụng phần mềm tin học, hoạt động quản lý ngày nhẹ nhàng, xác, hiệu đem lại thành công lớn cho nhiều doanh nghiệp Tuy nhiên, để có phần mềm vừa phù hợp với công tác quản lý, vừa phù hợp với hoạt động doanh nghiệp lại điều dễ dàng SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ Trong thời gian thực tập, khảo sát Công ty TNHH In Sản Xuất Bao Bì Decal T.LAN, với đặc thù công ty chuyên sản xuất bán giấy, bìa, bao bì, … hoạt động quản lý chi tiết vật tư hiệu quan trọng, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận q trình phát triển cơng ty Hiện nay, cơng ty sử dụng phần mềm Microsoft Excel để hạch tốn khối lượng vật tư nhiều, đòi hỏi cần có phần mềm tin học có khả quản lý cách xác, thống nhất, cung cấp báo cáo, thông tin cách kịp thời cho người sử dụng quản trị hệ thống giúp cho việc giải vấn đề đơn giản, giảm bớt vất vả, khó khăn cơng tác quản lý doanh nghiệp Chính vậy, em định lựa chọn đề tài “Xây dựng phầm mềm kế toán vật tư Công ty TNHH In Sản Xuất Bao Bì Decal T.LAN” II Mục đích đề tài Mục tiêu đề tài người dùng chấp nhận thực trình quản lý hạch tốn DN Vì vậy, chương trình trước hết phải đáp ứng yêu cầu là: đơn giản, đầy đủ chức năng, dễ nhìn, thuận tiện cho việc sử dụng cài đặt Ngoài ra, quan áp dụng có đặc thù riêng tùy thuộc vào chế độ kế toán mà quan thực Mục tiêu đề tài là:  Hệ thống cung cấp thông tin cách xác, kịp thời, đầy đủ, nhanh chóng, phục vụ tốt trình quản lý kho, phục vụ tốt cho phận sản xuất  Hệ thống giúp hỗ trợ cho nhân viên kế toán thủ kho việc quản lý nguyên liệu, vật liệu công ty SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ  Báo cáo tồn kho SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG 129 LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ PHẦN KẾT LUẬN Với kiến thức học suốt bốn năm qua, đặc biệt kiến thức thực tế tích lũy thời gian thực tập với hướng dẫn tận tình thầy giáo TS Vũ Bá Anh em chọn đề tài “Xây dựng phần mềm kế toán vật tư công ty TNHH In sản xuất bao bì decal T.LAN” hồn thành đồ án tốt nghiệp Cơng tác kế tốn vật tư công ty áp dụng công nghệ thông tin thủ công phần mềm sử dụng để hỗ trợ cơng tác kế tốn vật tư công ty TNHH In sản xuất bao bì decal T.LAN nhằm giúp cho trình quản lý hoàn thiện hơn, đem lại hiệu kinh tế cao Nhưng kiến thức hạn chế thời gian thực tập có hạn nên phần mềm em khơng tránh khỏi thiếu sót, em kính mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo giáo, chú, anh chị phòng kế tốn cơng ty, để em có nhiều kinh nghiệm quý giá hơn, khắc phục khuyết điểm thêm chức ưu việt tương lai Sau có điều kiện em phát triển phần mềm có khả ứng dụng cho doanh nghiệp khác không công tác quản lý vật tư Một lần em xin cảm ơn thầy Vũ Bá Anh, anh chị phòng Tài chính-kế tốn, ban giám đốc Cơng ty TNHH In sản xuất bao bì decal T.LAN, gia đình, bạn bè giúp em hoàn thành đề tài Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019 Sinh viên TRẦN VŨ DIỄM HẰNG SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG 130 LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Vũ Bá Anh (2000), “Giáo trình tin học ứng dụng, Giáo trình CSDL2”, Nhà xuất tài Nguyễn Văn Ba (2006), “Phân tích thiết, kế hệ thống thơng tin.”, Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội PGS.TS Ngô Thế Chi – TS Trương Thị Thuỷ (2013), “Giáo trình kế tốn Tài - Học viện tài chính”, Nhà xuất Tài – Hà Nội PGS.TS Ngô Thế Chi – TS Trương Thị Thuỷ (2006) “Giáo trình kế tốn doanh nghiệp - Học viện tài chính”, Nhà xuất thống kê – Hà Nội TS Trương Thị Thủy – ThS Nguyễn Thị Hòa – ThS Bùi Thị Phượng (2009) “Thực hành kế toán tài doanh nghiệp – Học viện tài chính”, Nhà xuất tài – Hà Nội Nguyễn Văn Vỵ (2007), “Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý”, Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ Hà Nội SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG 131 LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: CÁC MẪU CHỨNG TỪ THAM KHẢO SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG 132 LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG 133 LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG 134 LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ ĐOẠN CODE CƠ BẢN Sự kiện click vào nút đăng nhập: public void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e) { string strtbldn = "SELECT TenDN, TenNguoiDung, MatKhau, Quyen FROM NguoiDung WHERE TenDN = N'" + txtUsername.Text.Trim() + "' AND MatKhau = '" + txtPassword.Text.Trim() + "'"; SqlCommand cmd = new SqlCommand(strtbldn, SqlConnect.connect.ketnoi()); try { cmd.ExecuteNonQuery(); } catch { DevexpressNVP.frmConnect frm = new DevexpressNVP.frmConnect(); frm.ShowDialog(); return; } SqlDataAdapter adt = new SqlDataAdapter(); DataTable dt = new DataTable(); adt = new SqlDataAdapter(cmd); adt.Fill(dt); if (dt.Rows.Count == 0) { MessageBox.Show("Đăng nhập không thành công"); txtUsername.Refresh(); txtPassword.Refresh(); txtUsername.Select(); } else { this.Hide(); DevexpressNVP.connectsql.quyen = dt.Rows[0] ["Quyen"].ToString(); SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG 135 LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ DevexpressNVP.connectsql.tendangnhap = dt.Rows[0]["TenDN"].ToString(); frmMain frm = new frmMain(); frm.ShowDialog(); this.Close(); } } Sự kiện load: public void frmDMTKEdit_Load(object sender, EventArgs e) { // Load liệu ngầm định base.LoadData(); isLoadEdit = 1; controls_EditValueChanged(null, null); isLoadEdit = 0; // Load liệu cho GridLookupEdit SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaNC, "DMNCC", "MaNCC, TenNCC, MaSoThue", "MaNCC", "MaNCC"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboTKNo, "DMTK", "MaTK, TenTK", "MaTK", "MaTK"); // Gán mã chứng từ txtMaCT.EditValue = SqlConnect.connect.maCT; txtMaCT.Visible = false; // Xử lý tự tăng số chứng từ if (SqlConnect.connect.isAdd == 1) txtSoCT.EditValue = SqlConnect.connect.CreateColKeyNew("PhieuKT", "SoCT", SqlConnect.connect.maCT, 3); } Form danh mục: // frmDMTKGrid // this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG 136 LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; this.ClientSize = new System.Drawing.Size(685, 397); this.Controls.Add(this.grcontrol); this.Icon = ((System.Drawing.Icon) (resources.GetObject("$this.Icon"))); this.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(2, 2, 2, 2); this.Name = "frmDMTKGrid"; this.Tag = "DMTK"; this.Text = "Danh mục tài khoản"; this.Load += new System.EventHandler(this.frmGridview_Load); this.Controls.SetChildIndex(this.grcontrol, 0); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize) (this.grcontrol)).EndInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize) (this.grview)).EndInit(); this.ResumeLayout(false); this.PerformLayout(); SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG 137 LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ Form Phiếu nhập: // frmPhieuNhapGrid // this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; this.ClientSize = new System.Drawing.Size(809, 397); this.Controls.Add(this.grcontrol); this.Icon = ((System.Drawing.Icon) (resources.GetObject("$this.Icon"))); this.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(2, 2, 2, 2); this.Name = "frmPhieuNhapGrid"; this.Tag = "PhieuNhap"; this.Text = "Danh sách"; this.Load += new System.EventHandler(this.frmGridview_Load); this.Controls.SetChildIndex(this.grcontrol, 0); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize) (this.grcontrol)).EndInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize) (this.grview)).EndInit(); this.ResumeLayout(false); this.PerformLayout(); Thanh công cụ thêm sửa xóa: // barAdd // this.barAdd.Caption = "Thêm"; this.barAdd.Id = 0; this.barAdd.ImageOptions.ImageIndex = 0; this.barAdd.ItemShortcut = new DevExpress.XtraBars.BarShortcut(System.Windows.Forms.Key s.F2); this.barAdd.Name = "barAdd"; // // barEdit // this.barEdit.Caption = "Sửa"; SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG 138 LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ this.barEdit.Id = 1; this.barEdit.ImageOptions.ImageIndex = 7; this.barEdit.ItemShortcut = new DevExpress.XtraBars.BarShortcut(System.Windows.Forms.Key s.F3); this.barEdit.Name = "barEdit"; // // barDelete // this.barDelete.Caption = "Xóa"; this.barDelete.Id = 2; this.barDelete.ImageOptions.ImageIndex = 2; this.barDelete.ItemShortcut = new DevExpress.XtraBars.BarShortcut(System.Windows.Forms.Key s.F8); this.barDelete.Name = "barDelete"; // // barRefresh // this.barRefresh.Caption = "Làm tươi"; this.barRefresh.Id = 3; this.barRefresh.ImageOptions.ImageIndex = 8; this.barRefresh.ItemShortcut = new DevExpress.XtraBars.BarShortcut(System.Windows.Forms.Key s.F5); this.barRefresh.Name = "barRefresh"; // // barPrint // this.barPrint.Caption = "In"; this.barPrint.Id = 4; this.barPrint.ImageOptions.ImageIndex = 4; this.barPrint.ItemShortcut = new DevExpress.XtraBars.BarShortcut((System.Windows.Forms.Ke ys.Control | System.Windows.Forms.Keys.P)); this.barPrint.Name = "barPrint"; // // barClose // this.barClose.Caption = "Thoát"; SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG 139 LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ this.barClose.Id = 20; this.barClose.ImageOptions.ImageIndex = 3; this.barClose.Name = "barClose"; this.barClose.PaintStyle = DevExpress.XtraBars.BarItemPaintStyle.CaptionGlyp SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG 140 LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Chức vụ: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Trần Vũ Diễm Hằng; Khóa: 53; Lớp:41/01 Đề tài: “Xây dựng phần mềm kế toán vật tư cơng ty TNHH In sản xuất bao bì decal T.LAN” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………… Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Về kiến thức chuyên môn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 Người nhận xét (ký tên, đóng dấu) SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG 141 LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Bá Anh Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Trần Vũ Diễm Hằng; Khóa: 53; Lớp: 41.01 Đề tài: “Xây dựng phần mềm kế tốn vật tư cơng ty TNHH In sản xuất bao bì decal T.LAN” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn/đồ án - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Điểm: - Bằng số: ………………………… - Bằng chữ: ……………………… Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG LỚP: CQ53/41.01 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: ………………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Trần Vũ Diễm Hằng; Khóa: 53; Lớp: 41.01 Đề tài“Xây dựng phần mềm kế tốn vật tư cơng ty TNHH In sản xuất bao bì decal T.LAN” Nội dung nhận xét: - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Đối tượng mục đích nghiên cứu: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Nội dung khoa học ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Điểm: - Bằng số: ……………………………… - Bằng chữ: …………………………… Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) SV: TRẦN VŨ DIỄM HẰNG LỚP: CQ53/41.01 ... ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận để xây dựng phần mềm kế toán doanh nghiệp 1.1.1 1.1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu phần mềm kế toán Khái niệm phần mềm kế toán. .. độ kế toán hành, thay đổi yêu cầu doanh nghiệp 1.1.1.3 Yêu cầu phần mềm kế toán Khác với phần mềm khác, phần mềm kế toán phần mềm xây dựng để phục vụ cơng tác kế tốn doanh nghiệp, phần mềm kế. .. điểm, yêu cầu phần mềm kế toán 1.1.2 Các thành phần phần mềm kế toán .9 1.1.3 Sự cần thiết phải phát triển phần mềm kế toán doanh nghiệp 10 1.1.4 Quy trình xây dựng phần mềm kế toán 12
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN vật tư , 25 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN vật tư

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn