23 HOÀN THIỆN CÔNG tác HOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược

61 4 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:31

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -❧❧•❧❧ - ĐÀO VĂN VIỆT LỚP: CQ53/31.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HASKY Chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp Mã số : 31 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : THS ĐÀO THỊ HƯƠNG HÀ NỘI – 2019 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên thực Đào Văn Việt SV: Đào Văn Việt Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin cảm ơn đến tồn thể thầy giáo trường Học viện Tài Chính thầy khoa Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp trang bị cho em kiến thức có định hướng đắn q trình học tập Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo ThS Đào Thị Hương dành nhiều thời gian trực tiếp bảo, hướng dẫn em hoàn thành tốt luận văn Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tồn thể chú, anh chị Công ty Cổ phần HASKY tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt q trình thực tập cơng ty Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực tập tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2019 Sinh viên Đào Văn Việt SV: Đào Văn Việt Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC …… LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm đặc trưng chiến lược kinh doanh 1.1.2 Các cấp độ chiến lược kinh doanh .6 1.2 Hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm hoạch định chiến lược kinh doanh 1.2.2 Mục tiêu hoạch định chiến lược kinh doanh .8 1.2.3 Nội dung hoạch định chiến lược kinh doanh 1.3 Các công cụ phục vụ hoạch định chiến lược kinh doanh 11 1.3.1 Ma trận SWOT 11 1.3.2 Ma trận IFE .12 1.3.3 Ma trận EFE 13 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạch định chiến lược kinh doanh 14 1.3.1 Yếu tố bên doanh nghiệp 14 1.3.2 Yếu tố bên doanh nghiệp 18 1.3.2.1 Nguồn nhân lực .18 1.3.2.4 Nhân tố quản trị doanh nghiệp .19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASKY 21 SV: Đào Văn Việt Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần Hasky .21 2.1.1 Lịch sử hình thành lĩnh vực hoạt động .21 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty 23 2.1.3 Kết kinh doanh Công ty giai đoạn 2016-2018 29 2.2 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác hoạch định chiến lược Công ty 32 2.2.1 Môi trường bên ngồi Cơng ty 32 2.2.2 Môi trường nội Công ty .34 2.3 Công tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Hasky 38 2.3.1 Tình hình chung 38 2.3.2 Thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Hasky 40 2.4 Đánh giá chung công tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Hasky .42 2.4.1 Kết công tác hoạch định chiến lược Công ty .42 2.4.2 Hạn chế công tác hoạch định chiến lược Công ty cổ phần Hasky 42 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác hoạch định chiến lược Công ty 43 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASKY 44 3.1 Phương hướng nhiệm vụ Công ty cổ phần Hasky giai đoạn 2019 – 2025 44 3.1.1 Phương hướng hoạch định chiến lược quản trị chiến lược Công ty 44 3.1.2 Phương hướng nhiệm vụ Công ty giai đoạn 2019-2025 .44 SV: Đào Văn Việt Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty 45 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống tổ chức máy xây dựng chiến lược 45 3.3 Một số giải pháp chiến lược cho Công ty cổ phần Hasky 47 3.3.1 Giải pháp nâng cao lực tài 47 3.3.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 48 3.3.3 Giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, vật tư, hạ giá thành sản phẩm 50 3.3.4 Giải pháp Marketing 51 3.4 Kiến nghị .54 3.4.1 Kiến nghị với Hiệp hội Ngành kính thủy tinh Việt Nam 54 3.3.2 Kiến nghị với Công ty cổ phần HASKY 54 SV: Đào Văn Việt Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu đề tài Nước ta trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển động song có nhiều tiêu cực, thất bại, thua lỗ, chí có nguy phá sản mà doanh nghiệp phải đối mặt Mặt khác, trình hội nhập kinh tế khu vực giới VN mở cho doanh nghiệp nhiều hội khơng thách thức yếu tố khách hàng, đối thủ cạnh tranh yếu tố môi trường kinh doanh đầy biến động Doanh nghiệp muốn thành cơng khơng cần có đội ngũ nhân viên tài năng, tinh thần làm việc hăng say, phương tiện vật chất đại, mơ hình hay hệ thống tổ chức tuyệt vời đủ Điều quan trọng có ý nghĩa sống giúp cho doanh nghiệp tồn tại, phát triển lâu dài, bền vững chiến lược kinh doanh đắn Bởi lẽ chiến lược giúp cho DN biết nên tập trung để khai thác tốt hội giảm thiểu nguy từ môi trường kinh doanh, nâng cao vị cạnh tranh cho DN Thực tế nước có kinh tế thị trường phát triển cho thấy DN có tiến hành quản trị chiến lược gặt hái nhiều thành công kinh doanh DN không quan tâm đến vấn đề quản trị chiến lược Ở nước ta, việc nghiên cứu vấn đề lý luận phương pháp luận để hoạch định quản trị chiến lược DN vấn đề mẻ khó khăn Nhận thức tầm quan trọng này, Công ty cổ phần HASKY thời gian qua có nhiều cố gắng xây dựng cho kế hoạch kinh doanh dài hạn giai đoạn 2019-2025 Tuy nhiên, việc phân tích đánh giá chiến lược sau xây dựng việc làm cần thiết để giúp cho công tác hoạch định chiến lược công tác quản trị chiến lược công ty ngày hoàn thiện SV: Đào Văn Việt Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Công ty cổ phần HASKY đơn vị có quy mơ hàng đầu VN lĩnh vực xây dựng dân dụng, hoàn thiện kiến trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông Tuy nhiên, bối cảnh hội nhập kinh tế giới sau VN gia nhập Tổ chức thương mại giới sản phẩm cơng ty bị cạnh tranh gay gắt nhiều công ty nước ngày mở rộng nhà máy, xâm chiếm thị trường cơng ty nước ngồi khác vào kinh doanh Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài “HỒN THIỆN CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HASKY” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đề tài gồm mục tiêu nghiên cứu: - Bằng kiến thức học sâu tìm hiểu để nắm vững công tác hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp - Vận dụng vào thực tiễn tìm hiểu, phân tích, đánh giá cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần HASKY, từ tìm mặt tích cực hạn chế tồn Đưa số đề xuất giải pháp công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần HASKY Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần HASKY - Phạm vi nghiên cứu: • Phạm vi khơng gian: nghiên cứu Cơng ty Cổ phần Bình Phát • Phạm vi thời gian: nghiên cứu giai đoạn 2016 - 2018 Phương pháp nghiên cứu SV: Đào Văn Việt Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Đề tài kết hợp sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như: phương pháp quan sát, phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu, phương pháp học lý luận kết hợp nghiên cứu thực tế Kết cấu luận văn tốt nghiệp: Kết cấu luận văn tốt nghiệp gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần HASKY Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần HASKY SV: Đào Văn Việt Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm đặc trưng chiến lược kinh doanh Khái niệm chiến lược kinh doanh: Chiến lược thuật ngữ, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, dùng lĩnh vực quân sự, phương cách để chiến thắng chiến tranh Ngày thuật ngữ chiến lược áp dụng phổ biến nhiều lĩnh vực, có lĩnh vực sản xuất kinh doanh Có nhiều định nghĩa khác chiến lược, hiểu: “ Chiến lược chương trình hành động, kế hoạch hành động thiết kế để đạt mục tiêu cụ thể, tổ hợp mục tiêu dài hạn biện pháp, cách thức, đường đạt đến mục tiêu “ Về chiến lược kinh doanh: Ngày nay, thuật ngữ chiến lược lĩnh vực kinh doanh chuyên gia kinh tế đưa sau: - Nhà chiến lược cạnh tranh (Mỹ) Michael Porter: “ Chiến lược kinh doanh nghệ thuật xây dựng lợi cạnh tranh ” - Theo cách tiếp cận coi chiến lược cạnh tranh phạm trù khoa học quản lý, Alfred Chandler viết: “ Chiến lược kinh doanh việc xách định mục tiêu dài hạn doanh nghiệp, áp dụng chuỗi hành động với việc phân bổ nguồn lực doanh nghiệp để thực mục tiêu - K.Ohmae: “ Mục đích chiến lược kinh doanh mang lại điều thuận lợi cho phía, đánh giá thời điểm công hay rút lui, xác định ranh giới thỏa hiệp ” SV: Đào Văn Việt Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Trước với hệ nhơm kính, thơng dụng Hệ Xingfa 55, hệ Xingfa 65 + Phụ kiện Kinlong, Drahoo hay Roto Để đáp ứng nhu cầu chủ đầu tư, nhu cầu thị trường ngày mới, Công ty mở rộng thêm sản phẩm nhơm kính sản phẩm hệ Xingfa 93, phụ kiện hãng nước khác 2.3.2.2 Chiến lược phát triển thị trường Với mục tiêu hướng tới khu vực địa lý dần mở rộng toàn lãnh thổ Việt Nam Các sản phẩm dịch vụ tại, Ban lãnh đạo Công ty lựa chọn thị trường mục tiêu theo mức giá bình quân 1.8 triệu/m2 Công ty phân đoạn thị trường theo tính chất dự án phân đoạn thị trường theo giá nên dễ dàng phát triển thị trường thời gian tới Công ty triển khai công tác bán hàng qua hai hình thức Bán hàng trực tiếp: Qua dự án mà Ban lãnh đạo đưa xuống, Căn vào hồ sơ yêu cầu khách hàng để lên thiết kế, báo giá, Spec vật liệu cho phù hợp Trình mẫu theo yêu cầu Và lên phương án kinh doanh trình lên Ban lãnh đạo để đàm phánn chốt hợp đồng Bánh àng qua đơn vị tư vấn: - Lên danh sách đơn vị tư vấn thiết kế - Tiếp thị, quảng bá sản phẩm Hasky vào đơn vị thiêt kế: Mặt cắt Profile, hồ sơ lực, cataloge, tờ rơi chuyên đề sản phẩm, mẫu sản phẩm, báo giá sơ bộ…, SV: Đào Văn Việt 41 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.4 Đánh giá chung cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Hasky 2.4.1 Kết công tác hoạch định chiến lược Công ty Sau 10 năm sử dụng công cụ hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty, chiến lược kinh doanh đổi chắn hơn, Công ty đạt thành tích to lớn cho cho đất nước Cơng ty liên tục kí hợp đồng mang giá trị cao lợi ích cho xã hội như: Các cơng trình Cảng hàng không quốc tế: Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Đà Nẵng, Các cơng trình nhà ở, văn phòng, dịch vụ chung cư cao tầng: cơng trình Sunshine Việt Nam, tòa nhà văn phòng, khách sạn, hộ thương mại – số 44 Yên Phụ (Aqua Center), 2.4.2 Hạn chế công tác hoạch định chiến lược Công ty cổ phần Hasky Gần có chỗ đứng rõ ràng thị trường nhơm kính, song cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty số hạn chế: Vẫn khó khăn việc lên kế hoạch sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm lĩnh vực số CBCNV ít, Các cơng cụ tìm hiểu thơng tin thị trường chưa có nhiều Do kinh doanh lĩnh vực nhơm kính nhà cao tầng 10 năm, cơng trình kiến trúc đến bắt đầu có dấu hiệu bị hỏng có vấn đề thời tiết, yêu tố bên Trong trình hoạch định SV: Đào Văn Việt 42 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chiến lược Cơng ty chưa có đủ liệu để làm sách bảo quản, bảo trì thức Chưa hoạch định rõ ràng chi phí, giá trị sản phẩm, nên dẫn tới chi phí sản phẩm cao so với đối thủ cạnh tranh 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác hoạch định chiến lược Công ty Chúng ta kể số nguyên nhân đến hạn chế trên, như: Do môi trường ngành cần khoảng thời gian lâu 15 năm để ổn định phát triển, Công ty sang năm thứ 11, năm thử thách thách thức mới, nên bước đầu chưa chắn Tay nghề cơng nhân nhơm kính chưa cao, tiếp xúc với sản phẩm mới, hệ nhơm mới, loại kính chưa có nhìn bao qt sản phẩm Ngành có thêm đối thủ cạnh tranh môi trường ngành, đối thủ cạnh tranh cũ mạnh Chưa có sở liệu chắn để làm công việc SV: Đào Văn Việt 43 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASKY 3.1 Phương hướng nhiệm vụ Công ty cổ phần Hasky giai đoạn 2019 – 2025 3.1.1 Phương hướng hoạch định chiến lược quản trị chiến lược Công ty Giai đoạn tới giai đoạn đầy thử thách mà không thiếu hội cho Công ty phát triển vững Nên hoạch định chiến lược quản trị chiến lược Công ty, ban lãnh đạo Công ty không ngừng đổi tư duy, đề nhiều phương hướng khác trình quản trị Vẫn tiếp tục thực hoạch định kịp thời sửa đổi hoạch định đưa chưa phù hợp với tình hình 3.1.2 Phương hướng nhiệm vụ Công ty giai đoạn 2019-2025 Vẫn nhiều khó khăn ảnh hưởng từ năm trước để lại Do nguồn vốn khoản chi phí hoạt động kinh doanh ln biến động gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh ban đầu, phải thường xuyên thay đổi chiến lược kinh doanh Quá trình lâu dài: Năm 2019 năm tiếp theo, nhu cầu thị trường lớn, dung lượng sản phẩm nhơm kính cho năm 2019 khoảng 2triệu - 3triệu m2 kính, suy dung lượng lớn Tuy nhiên đối mặt với toán cạnh tranh: cách để loại bỏ đối thủ cạnh tranh khơng tìm cách đánh bại họ nữa, để không đánh bại họ SV: Đào Văn Việt 44 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Cơng ty phải có giải pháp cụ thể, để có chiến lược thực xuất sắc để dẫn đầu thị trường -Nhà nước có nhiều chủ trương biện pháp đổi kinh tế, đặc biệt doanh nghiệp nước non trẻ, văn thiếu tính đồng q trình hồn thiện Dựa sở phân tích thị trường nhà ở, văn phòng, chung cư cao tầng nước, Công ty đề phương hướng, nhiệm vụ cần thực giai đoạn 2019- 2025: - Tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh, bám sát thị trường nội địa, tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt vùng miền có nhiều khu dân cư, phát triển mạnh bất động sản - Mở rộng liên doanh, liên kết với cơng ty ngồi nước - Đổi tổ chức, xếp lại lao động, tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ tay nghề cho cán công nhân viên, tăng cường công tác quản lí lao động, tài sản…cho phù hợp với tình hình kinh doanh mới, bảo đảm hiệu sản xuất kinh doanh phát huy nhân tố người - Định hướng Công ty tiếp tục đầu tư sở vật chất, máy móc thiết bị đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty thời kỳ hội nhập 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống tổ chức máy xây dựng chiến lược Một chiến lược kinh doanh muốn thực thành công theo mong muốn máy quản lý thực chiến lược tổ chức cách đắn Vì vậy, tổ chức lại máy biện pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh công ty bối cảnh hiên SV: Đào Văn Việt 45 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường Ban lãnh đạo Công ty cần quan tâm đến phận nghiên cứu thị trường bước vô quan trọng Nghiên cứu thị trường đưa liệu giúp cho nhà quản lý lựa chọn thị trường, khách hàng mục tiêu, lập kế hoạch sản xuất cách hợp lí Cơng tác nghiên cứu thị trường hồn thiện qua cách như: - Tuyển dụng thêm nhân viên nghiên cứu thị trường thực nghiên cứu nguồn lực Công ty Cách giúp công ty có nguồn thơng tin sơ cấp tốn thời gian tiền bạc, nên dung cho mục tiêu dài hạn quan trọng - Sử dụng nguồn thông tin thứ cấp qua công ty chuyên nghiên cứu thị trường nghiên cứu quan chức ( Tổng cục thống kê,… ) Cách giúp cơng ty có liệu cách nhanh chóng thiếu xác Nên dung nghiên cứu có tính ngắn hạn Hồn thiện q trình lựa chọn mục tiêu chiến lược Việc thực mục tiêu chiến lược khơng tự diễn ra, đồi hỏi phải có phân tích cặn kẽ kế hoạch hóa Chính vậy, trước tổ chức thực chiến lược đòi hỏi ban lãnh đạo công ty phải đề mục tiêu phương hướng chiến lược cách rõ rang phải dựa vào thơng tin có bước nghiên cứu thị trường làm sở khoa học đưa chiến lược Hồn thiện q trình quản trị chiến lược Chiến lược phải phổ biến phải có tham gia, ủng hộ nhiệt tình tất tập thể cán cơng nhân viên công ty Mặt khác, người chiến lược phải có đủ lực, việc thực chiến lược kinh doanh thực mang lại hiệu cao SV: Đào Văn Việt 46 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.3 Một số giải pháp chiến lược cho Công ty cổ phần Hasky 3.3.1 Giải pháp nâng cao lực tài * Mục tiêu: Đảm bảo nguồn Tài để đáp ứng nhu cầu vốn nhằm triển khai thực chiến lược kinh doanh Công ty đến năm 2020, tạo đà phát triển đến năm 2025 * Giải pháp: - Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng + Với khách hàng lớn trước kí kết hợp đồng, cơng ty cần phải phân loại khách hàng, tìm hiểu kĩ khả toán họ Hợp đồng phải ln chặt chẽ phương thức tốn phương thức phạt vi phạm hợp đồng + Theo dõi khoản nợ tiến hành xếp khoản phải thu, công ty biết cách dễ dàng khoản đến hạn để có biện pháp hối thúc khách hàng - Huy động thêm vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn: Vốn điều kiện tiên cho hoạt động sản xuất kinh doanh, việc huy động sử dụng vốn có hiệu nội dung việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Như biết, nguồn huy động có nhiều, việc lựa chọn nguồn vốn quan trọng phải dựa nguyên tắc hiệu kinh tế Nếu nhu cầu đầu tư chiều sâu mở rộng trước hết cần huy động vốn tự bổ sung từ lợi nhuận để lại, từ quỹ khuyến khích phát triển sản xuất, phần lại vay tín dụng, vay ngân hàng thu hút vốn liên doanh liên kết, doanh nghiệp cần sử dụng linh hoạt nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi quỹ trích lập theo quy định chưa sử dụng, lợi nhuận chưa phân phối, khoản phải trả chưa đến hạn trả, phần lại vay ngân hàng đối tượng khác SV: Đào Văn Việt 47 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Ngồi để nâng cao hiệu sử dụng vốn, công ty cần đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ làm tăng vòng quay vốn lưu động Mặt khác, chế thị trường công ty không nên dự trữ nhiều nguyên vật liệu, vật tư vừa tăng chi phí dự trữ vừa làm chậm vòng quay vốn Đồng thời hạn chế tới mức tối đa lãng phí trình sản xuất 3.3.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Lao động - đối tượng lao động - công cụ lao động ba yếu tố trình sản xuất Vì vậy, chiến lược thực có hiệu hay khơng yếu tố người định Và phụ thuộc vào trình độ, kiến thức, kinh nghiệm người lao động Tình trạng tay nghề công nhân công ty khơng đồng đều, trình độ tay nghề cao chưa cao, việc nâng cao tay nghề cho công nhân việc làm cấp bách với việc bố trí lại cấu lao động cơng ty Vì việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ tay nghề việc làm cần thiết với cơng ty, để đạt u cầu có kế hoạch chương trình đào tạo phù hợp, khoa học cụ thể là: - Đối với đội ngũ công nhân: Thường xuyên mở lớp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, trình độ chun mơn cho cơng nhân, cán kỹ thuật Để làm điều đó, hàng quý hàng năm công ty phải tổ chức kiểm tra tay nghề cho cơng nhân sở mà phân loại: + Cơng nhân có tay nghề + Cơng nhân có tay nghề trung bình + Cơng nhân có tay nghề yếu: cần bơi dưỡng thêm SV: Đào Văn Việt 48 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Với cơng nhân có tay nghề yếu: Tổ chức nâng cao trình độ hiểu biết chun mơn ngành nghề để họ nắm vững quy trình cơng nghệ kỹ thuật, tổ chức học tập ngồi tuỳ theo tình hình sản xuất - Đối với đội ngũ cán quản lý: Công ty cần có biện pháp khuyến khích, khen thưởng hay biện pháp hành sau: + Chỉ đề bạt vào vị trí lãnh đạo người có đức, có tài, thể tinh thần trách nhiệm, trình độ chun mơn, nhân cách, trình độ quản lý hợp với chế thị trường + Thưởng phạt vật chất, lên lương trước thời hạn cho người đóng góp nhiều trí tuệ, sáng tạo phát triển cơng ty + Có biện pháp xử lý thoả đáng cán khơng đảm nhận cơng việc, khơng có chun mơn hình thức bố trí cơng việc khác cho việc cần + Đối với đội ngũ cán làm cơng tác chun mơn nghiệp vụ kiến thức kinh tế, ngoại ngữ, tin học cần thiết, cơng ty cần tạo điều kiện thuận lợi cho họ học thêm văn hai trường đại học - Đối với đội ngũ bảo vệ an ninh: Do Công ty hoạt động với nhà máy sản xuất ha, diện tích rộng khó quản lí nên Cơng ty cần phải trú trọng công tác bảo vệ an ninh để tránh bị thất hàng hóa, vật liệu có giá trị Để đạt hiệu công tác bảo vệ an ninh, Cơng ty cần có thời gian biểu cho đội ngũ bảo vệ, cắt cử thay phiên giám sát kỹ lưỡng hoạt động Công ty Đào tạo lựa chọn người có sức khỏe tốt, tính trung thực, nhanh nhẹn có kỹ cần thiết để ứng phó với vấn đề phát sinh SV: Đào Văn Việt 49 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.3.3 Giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, vật tư, hạ giá thành sản phẩm Cùng với tiến khoa học kỹ thuật, chất lượng sản phẩm ngày nâng cao không ngừng, nên giá sản phẩm quan tâm Vì vậy, Cơng ty cổ phần Hasky cần quan tâm tới yếu tố giảm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm Là công ty chuyên xây lắp sở hạ tầng, sản xuất sản phẩm nhơm kính nên việc bảo quản chất lượng nguyên vật liệu, vật tư quan trọng Nó có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm làm đến uy tín cơng ty thị trường Chính cơng tác bảo quản ngun vật liệu, vật tư phải ý cách đặc biệt, nay, công ty trọng nhiều vào công tác làm tốt chất lượng sản phẩm đảm bảo nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh lên nhiều Hiện nay, q trình sản xuất cơng ty, tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu, vật tư chiếm tỷ trọng lớn, nên công ty cần phải giảm chi phí nguyên vật liệu, vật tư nhằm hạ giá thành sản phẩm phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, áp dụng biện pháp kỹ thuật đổi công nghệ sản xuất, cụ thể là: - Công ty cần tiếp tục kiểm tra chặt chẽ công tác bảo quản nguyên vật liệu, vật tư, ghi sổ sách xí nghiệp tổ chức sản xuất phải giao cho người có trách nhiệm cao, có tính trung thực có trình độ chun mơn thích hợp Có hệ thống cân đo chuẩn xác loại nguyên vật liệu, vật tư phục vụ cho trình hoạt động sản xuất Cơng ty - Cần có chế độ thưởng phạt rõ ràng để chấm dứt tình trạng tráo nguyên vật liệu, vật tư Tận dụng triệt để nhơm thừa q trình sản xuất để tái sử dụng vào hoạt động khác SV: Đào Văn Việt 50 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Nâng cao trình độ quản lý tổ trưởng sản xuất, nâng cao tay nghề công nhân, thợ sửa chữa, gắn chất lượng hiệu với thu nhập, từ có chế độ thưởng phạt trực tiếp vào thu nhập - Nâng cao công tác kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, vật tư dùng hoạt động kinh doanh Những vật liệu, vật tư bị hỏng phải mang đổi tái chế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tiết kiệm nguyên vật liệu, vật tư - Bên cạnh đó, cơng ty không nên nhập nhiều nguyên vật liệu, vật tư lúc, tránh tình trạng khó bảo quản, dễ hư hỏng, lãng phí… Nhưng cơng ty khơng nên để xảy tình trạng thiếu nguyên vật liệu, vật tư điều làm ảnh hưởng đến tiến trình sản xuất, ảnh hưởng đến hiệu sản xuất chất lượng sản phẩm Tốt công ty nên nhập đủ để vừa đảm bảo sản xuất vừa đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu, vật tư Nếu làm tốt công tác không giúp cho công ty tiết kiệm nguyên vật liệu, vật tư, hạ giá thành sản phẩm mà nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo hài lòng khách hàng, giữ vững uy tín cơng ty thị trường 3.3.4 Giải pháp Marketing * Mục tiêu: - Xây dựng Công ty cổ phần Hasky trở thành thương hiệu xứng tầm khu vực - Giữ vững thị phần khách hàng truyền thống - Mở rộng phát triển thị trường toàn quốc * Thực hiện: Thực chiến lược Marketting, Công ty tập trung vào hai chiến lược cụ thể sau: Xâm nhập thị trường, phát triển thị trường Chiến lược Marketting phục vụ cho chiến lược xâm nhập thị trường SV: Đào Văn Việt 51 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài * Chính sách giá : Hiện giá thành công ty mức cạnh tranh ngành Đây điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm, phù hợp với mục tiêu Công ty tập trung thị trường tồn quốc * Chính sách xúc tiến : Cơng ty thực xúc tiến bán hàng hoạt động truyền thông, sử dụng nhiều phương tiện tác động trực tiếp, tạo lợi ích vật chất bổ sung cho khách hàng - Quảng bá thương hiệu: + Tổ chức giới thiệu với khách hàng lớn hệ thống công nghệ, kho tàng, bến bãi đặc biệt sở vật chất, kỹ thuật, trình độ chun mơn đội ngũ cán + Thông tin thuờng xuyên giá cả: Chuyển báo giá đến tận tay khách hàng mua thường xuyên thông tin giá bán, điều kiện tốn, lưu thơng phân phối sách khuyến mại nhằm lơi kéo, thu hút khách hàng tiêu thụ hàng hố cơng ty Chiến lược Marketting phục vụ cho chiến lược phát triển thị trường Thị trường Công ty tập trung chủ yếu miền Bắc, thị trường miền Trung miền Nam thời kỳ phát triển hai thị trường đầy tiềm công ty (Cơng ty có số cơng trình Đà Nẵng, Nha Trang) Bằng việc tổ chức nghiên cứu thị trường, không thị trường miền Bắc mà điều quan trọng nắm bắt thông tin thị trường miền Trung miền Nam tạo cho công ty nắm hội để chiếm lĩnh thị trường Do áp dụng chiến lược giá thành phù hợp nên sản phẩm Công ty đạt ý lớn đông đảo Chủ đầu tư ngồi khu vực, chiến lược cơng ty cần tạo sản phẩm chất lượng cao phù hợp với nhu cầu Chủ đầu tư SV: Đào Văn Việt 52 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nhiều Để đẩy mạnh sức tiêu thụ cho hàng hoá công ty, giải pháp hữu hiệu cần tăng cường công tác tiếp thị, marketing nhằm giữ vững thị trường phát triển thị trường nước bề rộng chiều sâu, tìm kiếm mối quan hệ nhằm tiếp cận Chủ đầu tư khu vực giới Ngồi ra, cơng ty sử dụng biện pháp quảng cáo để thực mục đích mở rộng thị trường mình, việc hoạt động quảng cáo, giao tiếp khuyếch trương Công ty cổ phần Hasky năm gần coi trọng, nhiên để phát triển công ty cần cố gắng nhiều Triển khai công tác bán hàng qua phương án như: Bán hàng trực tiếp qua Showroom - Lựa chọn địa điểm lên thiết kế Showroom - Chuẩn bị cửa mẫu trưng bày cho Showroom phương tiện bán hàng mẫu sản phẩm: Mẫu góc, mẫu kính, hồ sơ lực, cataloge, tờ rơi chuyên đề sản phẩm, mẫu sản phẩm, báo giá sơ bộ… - Biển hiệu cho Showroom, hoạt động thu hút khách hàng - Đào tạo kiến thức sản phẩm cho nhân viên trực Showroom, tư vấn trực tiếp cho khách hàng tham quan - Ghi chép thông tin khách hàng, bảo mật thông tin, chuyển thông tin cho phòng Phát triển thị trường chăm sóc - Xây dựng quy định quản lý thực công việc Showroom, quy định quản lý mẫu Các quy định thời gian mở đóng cửa, quy định trang phục, tác phong bán hàng, ghi chép thơng tin…., - Lên phương án chi phí xây dựng Showroom SV: Đào Văn Việt 53 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Bán hàng qua cộng tác viên - Lựa chọn khu vực, tìm kiếm cộng tác viên - Đánh giá lựa chọn cộng tác viên - Hỗ trợ việc mở showroom: Thiết kế SR, biển QC, SP mẫu, báo giá… - Đào tạo cộng tác viên - Hỗ trợ cộng tác viên việc bán hàng khu vực bao gồm hoạt động quảng cáo, tiếp thị - Biên soạn hợp đồng với cộng tác viên 3.4 Kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị với Hiệp hội Ngành kính thủy tinh Việt Nam Cần thơng tin đầy đủ kịp thời tình hình biến động thị trường nước giới, sách nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh ngành Cần mở rộng nội dung thông tin, đặt biệt số liệu thống kê tình hình tài doanh nghiệp Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, buổi tọa đàm với nội dung thiết thực, hỗ trợ Cơng ty sản xuất nhơm kính vấn đề gặp phải 3.3.2 Kiến nghị với Công ty cổ phần HASKY Công ty cần phải khôgn ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ cơng tình vè thực Sau Việt Nam gia nhập WTO cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt Vì cơng ty phải có chiến lược dài hạn mang tính tổng thể, sau xây dựng cho đơn vị chức Chiến lược phải mang tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh công ty SV: Đào Văn Việt 54 Lớp: CQ53/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Cơng ty cần tập trung vào số mặt hàng mang tính chiến lược, để tăng khả xâm nhập phát triển thị trường Nghiên cứu sản phẩm có giá thành hợp lý, chất lượng tốt góp phần tăng cường khả cạnh tranh thị trường Bênh cạnh phải đa dạng hố sản phẩm nhằm tăng khả khai thác khoảng trống thị trường Ln đồn kết, nỗ lực cố gắng nhiệt tình, hăng say thi đua lao động toàn thể CB-CNV Đạt tiến độ công việc chất lượng cao, uy tín tốt khách hàng SV: Đào Văn Việt 55 Lớp: CQ53/31.04 ... luận hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần HASKY Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác hoạch định chiến lược. .. doanh Chiến lược cấp kinh doanh ( chiến lược đơn vị kinh doanh chiến lược hay chiến lược công ty ) Chiến lược xây dựng nhằm tổ chức hoạt động đơn vị chiến lược cạnh tranh ngành cụ thể xác định. .. lược kinh doanh Hoạch định chiến lược trình xác định mục tiêu chiến lược, đề chiến lược cụ thể nhằm làm cho doanh nghiệp thành công môi trường kinh doanh biến động Hoạch định chiến lược trình sử
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 HOÀN THIỆN CÔNG tác HOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược , 23 HOÀN THIỆN CÔNG tác HOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn