19 CÔNG tác QUẢN TRỊ vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC tế đài LOAN

92 4 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:31

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - LÊ THỊ THẢO LINH LỚP : CQ53/11.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ ĐÀI LOAN Chuyên ngành : Tài doanh nghiệp Mã số : 11 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS ĐẶNG PHƯƠNG MAI HÀ NỘI – 2019 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài MỤC LỤC Lê Thị Thảo Linh i CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài NỘI DUNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong kinh tế thị trường nay, Việt Nam kí kết Hiệp định Đối tác tồn diện tiến xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP) kinh tế mở cửa đem lại hội cho nước ta mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút nguồn vốn FDI, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bên cạnh đó, thách thức cho doanh nghiệp nước áp lực cạnh tranh ngày cao từ doanh nghiệp nội địa nước ngồi Vì để đảm bảo cho tồn phát triển mình, doanh nghiệp cần phải không ngừng nâng cao chất lượng sản ph`ẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng,tối thiểu hóa chi phí Muốn thực điểu doanh nghiệp cần phải quản lý tốt tất giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, từ khâu đầu vào đảm chất lượng nguyên vật liệu, khâu sản xuất nâng cao suất lao động, khâu tiêu thụ đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra, mở rộng kênh phân phối Trong đó, cơng tác quản trị vốn lưu động việc quan trọng hoạt động quản lý doanh nghiệp Tùy vào đặc điểm kinh doanh cụ thể mà cấu vốn có khác biệt mức độ Để tồn phát triển, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến việc tạo lập, sử dụng quản lý vốn cho hiệu chi phí sử dụng vốn thấp mà không ảnh hưởng đến kết kinh doanh Vốn lưu động phận vốn sản xuất kinh doanh, việc tổ chức quản lý, sử dụng vốn lưu động có hiệu định đến tăng trưởng phát triển doanh nghiệp Có thể nói doanh nghiệp sản xuất vốn lưu động phận tạo doanh thu nhiều Theo đó, vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động nhiệm vụ trọng tâm hàng Lê Thị Thảo Linh CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài đầu cơng tác quản lý tài liên quan tới sống doanh nghiệp sản xuất Nhận thức tầm quan trọng quản lý vốn tồn kho với kiến thức tích lũy q trình học tập, em lựa chọn đề tài : “ Công tác quản trị vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan ” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp II Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận vốn lưu động, công tác quản trị vốn lưu động doanh nghiệp Phân tích làm rõ thực trạng công tác quản lý vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan giai đoạn 2016-2018 Từ đó, đánh giá thành tựu hạn chế công tác quản trị vốn lưu động công ty Nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác quản trị vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan Đề xuất giải pháp để cải thiện công tác quản lý vốn lưu động doanh nghiệp Từ đó, góp phần đảm bảo cho công ty hoạt động vững mạnh tăng trưởng III Đối tượng, phạm vi nghiên cứu để tài Đối tượng: Công tác quản trị vốn lưu động Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan giai đoạn 2016-2018 Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan IV Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng q trình nghiên cứu, phân tích sau: • Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mac-lein • Phương pháp thống kê • Phương pháp thu thập số liệu Lê Thị Thảo Linh CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài + Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Đây tất nguồn tài liệu sẵn có loại sách, báo, Internet, tài liệu phòng ban, niên giám thống kê, báo cáo tổng kết định kỳ,… thu thập xử lý tổng hợp Số liệu sau thu thập tiến hành tổng hợp, phân loại thực Word, Excel… + Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Để có nguồn tài liệu phải thu thập qua việc tham gia vấn trực tiếp • Phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích Đề tài sử dụng phương pháp phân tích – so sánh – tổng hợp nhằm chia nhỏ vấn đề thực trạng, bóc tách đánh giá thơng tin sở phân tích so sánh kiện, tiêu chí tổng hợp lại vấn đề, đưa kết luận cụ thể luận điểm, vấn đề tồn đề tài • Phương pháp nghiên cứu, tham khảo tài liệu Trên sở tham khảo tài liệu sách báo, internet, tìm hiểu giáo trình chun ngành biên soạn để có sở cho đề tài nghiên cứu • Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia Nội dung chủ yếu phương pháp: xác định mục tiêu, nhiệm vụ việc xin ý kiến chuyên gia, lựa chọn phương pháp thu nhận xử lí thơng tin, xử lí phân tích kết lấy ý kiến chuyên gia Căn vào nội dung mục đích nghiên cứu đề tài xin ý kiến giáo viên hướng dẫn cách làm, bên cạnh tham khảo ý kiến ban lãnh đạo công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan để có ý kiến đóng góp giải đáp thắc mắc liên quan đến đề tài V Kết cấu luận văn Chương I: Cơ sở lý luận vốn lưu động vấn đề quản lý vốn lưu động doanh nghiệp Chương II: Thực trạng công tác quản trị vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan Lê Thị Thảo Linh CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Chương III: Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu quản lý vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan Lê Thị Thảo Linh CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP I Vốn lưu động nguồn hình thành vốn lưu động Khái niệm, đặc điểm vốn lưu động 1.1 Khái niệm Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản cố định doanh nghiệp cần có tài sản lưu động (TSLĐ) Căn vào phạm vi sử dụng TSLĐ ta chia TSLĐ thành phận : TSLĐ sản xuất TSLĐ lưu thơng Trong q trình kinh doanh TSLĐ sản xuất TSLĐ lưu thơng ln vận động, chuyển hóa, thay đổi chỗ cho nhau, đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh diễn liên tục, nhịp nhàng TSLĐ sản xuất gồm nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay trình dự trữ sản xuất, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang trình sản xuất TSLĐ lưu thơng TSLĐ nằm q trình lưu thông doanh nghiệp thành phẩm kho chờ tiêu thụ, vốn tiền, nợ phải thu Để hình thành nên TSLĐ, doanh nghiệp cần phải ứng trước khoản vốn định để đầu tư mua sắm, số vốn gọi vốn lưu động Vì : Vốn lưu động tồn số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ để đầu tư hình thành nên TSLĐ thường xuyên cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hay vốn lưu động biểu tiền TSLĐ 1.2 Đặc điểm Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, bị chi phối đặc điểm TSLĐ nên VLĐ có đặc điểm sau: Lê Thị Thảo Linh CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài • Hình thái biểu VLĐ ln thay đổi qua giai đoạn q trình sản xuất kinh doanh Đối với doanh nghiệp sản xuất: Sự vận động VLĐ trải qua giai đoạn T-H-SX-H’-T’ Giai đoạn mua sắm, dự trữ (T-H-) : Ở giai đoạn vốn lưu động chuyển từ hình thái vốn tiền sang hình thái vật tư, nguyên vật liệu dự trữ Giai đoạn sản xuất (-H-SX-H’-) : Ở giai đoạn vốn lưu động chuyển từ hình thái vật tư, nguyên vật liệu trữ sang hình thái bán thành phẩm, sản phảm dở dang Kết thúc trình sản xuất chuyển sang hình thái thành phẩm Giai đoạn tiêu thụ ( -H’-T’) : Tại giai đoạn VLĐ chuyển từ hình thái thành phẩm sang vốn tiền, khoản phải thu Đối với doanh nghiệp thương mại: Sự vận động VLĐ trải qua giai đoạn sau T-H-T’ Giai đoạn mua ( T-H-) : Tại giai đoạn VLĐ chuyển từ hình thái vốn tiền sang hình thái hàng hóa dự trữ kho chờ tiêu thụ Giai đoạn bán ( -H-T’) : Tại giai đoạn VLĐ chuyển từ hình thái hàng hóa dự trữ sang hình thái vốn tiền, khoản phải thu • Kết thúc chu kỳ sản xuất kinh doanh, giá trị VLĐ chuyển dịch toàn bộ, lần vào giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ sản xuất bù đắp lại doanh nghiệp thu tiền bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Q trình diễn liên tục, thường xuyên lặp lại sau chu kỳ kinh doanh, thành vòng tuần hồn, chu chuyển VLĐ Phân loại vốn lưu động doanh nghiệp Lê Thị Thảo Linh CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Để thuận tiện cho công tác quản lý sử dụng VLĐ hiệu cần phải phân loại VLĐ theo tiêu thức định Thơng thường có cách phân loại sau: • Phân loại theo hình thái biểu hiện:  Vốn vật tư, hàng hóa: Bao gồm vốn tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm  Vốn tiền khoản phải thu: Bao gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng, khoản phải thu • Phân loại theo vai trò vốn lưu động:  VLĐ khâu dự trữ sản xuất: Bao gồm vốn nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ nhỏ dự trữ sản xuất  VLĐ khâu sản xuất: Bao gồm vốn bán thành phẩm, vốn sản phẩm dở dang, vốn chi phí trả trước  VLĐ khâu lưu thơng: Bao gồm vốn thành phẩm, vốn toán, vốn đầu tư ngắn hạn, vốn tiền Nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp 3.1 Theo thời gian huy động sử dụng vốn Căn vào thời gian huy động sử dụng vốn người ta chia VLĐ thành : Nguồn VLĐ thường xuyên nguồn VLĐ tạm thời Nguồn VLĐ thường xuyên nguồn vốn có tính chất ổn định nhằm hình thành nên TSLĐ thường xuyên cần thiết Nguồn VLĐ thường xuyên thời điểm xác định sau: Nguồn VLĐ = Tổng nguồn vốn thường thường xuyên - xuyên DN Giá trị lại TSCĐ tài sản DH khác Trong đó: Tổng nguồn vốn thường = Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn xuyên Lê Thị Thảo Linh CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Nguồn VLĐ tạm thời nguồn VLĐ có tính chất ngắn hạn năm thường dùng để tài trợ cho nhu cầu có tính chất tạm thời phát sinh trình sản xuất kinh doanh Nguồn vốn bao gồm khoản vay, nợ ngắn hạn, khoản vốn chiếm dụng hợp pháp Cách phân loại giúp cho nhà quản trị xem xét huy động nguồn vốn phù hợp với thời gian sử dụng nhằm đẩy mạnh việc tổ chức nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp 3.2 Theo quan hệ sở hữu vốn Căn vào quan hệ sở hữu vốn doanh nghiệp nguồn vốn lưu động chia làm loại: Nguồn vốn chủ sở hữu khoản nợ phải trả Nguồn vốn chủ sở hữu: số vốn huy động thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, doanh nghiệp có đầy đủ quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, chi phối Nguồn vốn tạo thành từ: Vốn góp ban đầu chủ sở hữu vốn tự bổ sung Các khoản nợ phải trả: Là khoản nợ phát sinh trình sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp có trách nhiệm tốn cho tác nhân kinh tế Bao gồm vốn vay ngân hàng, tổ chức tín dụng hay cá nhân, khoản thuế nghĩa vụ nộp cho ngân sách nhà nước, khoản vốn chiếm dụng hợp pháp 3.3 Theo phạm vi huy động vốn Căn vào phạm vi huy động vốn ta chia nguồn vốn lưu động thành loại: Nguồn vốn bên doanh nghiệp nguồn vốn bên doanh nghiệp Nguồn vốn bên doanh nghiệp : Là nguồn vốn huy động từ hoạt động kinh doanh cơng ty vốn góp chủ sở hữu, khấu hao TSCĐ, lợi nhuận để lại tái đầu tư, Lê Thị Thảo Linh CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Qua bảng 15 cho thấy: Tốc độ luân chuyển vốn lưu động năm 2018 chậm so với năm 2017 thể qua: Vòng quay VLĐ năm 2017 3.6679 vòng đến năm 2011 giảm xuống 2.9905 vòng giảm 0.6774 vòng tương ứng giảm 18.47% Kỳ luân chuyển VLĐ tăng từ 98,1476 ngày(năm 2017) lên 120,3800 ngày(năm 2018), tăng 22.2323 ngày(tương ứng tăng 22.65%) Vòng quay VLĐ giảm mạnh làm cho kỳ luân chuyển VLĐ tăng rõ rệt dấu hiệu chứng tỏ việc quản lý, sử dụng VLĐ Cơng ty có xuống So sánh với số công ty ngành Công ty cổ phần thức ăn chăn ni Việt Thắng (Vòng quay VLĐ là1,92), Cơng ty cổ phần tập đồn DABACO Việt Nam (Vòng quay VLĐ 1,77), … hiệu sử dụng VLĐ Công ty mức cao Nguyên nhân năm 201 8, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm nhanh tốc độ tăng vốn lưu động bình quân Lê Thị Thảo Linh 76 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Tốc độ luân chuyển VLĐ giảm làm cho Công ty không cải thiện hiệu sử dụng VLĐ lãng phí 36,299,665,969 ( đồng ) Đây biểu không tốt công tác sử dụng VLĐ Do công tác quản lý vốn lưu động chưa thực triệt để làm cho tốc độ luân chuyển vốn lưu động giảm Đây nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lãng phí VLĐ giảm hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Hàm lượng vốn lưu động năm 2018 tăng 0.0618 lần so với năm 2017 Qua năm2017-2018, hàm lượng vốn lưu động nhỏ nghĩa để tạo đồng doanh thu cần bỏ đồng vốn lưu động bình quân Tỷ suất lợi nhuận VLĐ trước thuế năm 2017 4.85% ,năm 2018 2.38% Có nghĩa năm 2018 đồng VLĐ tạo 0,0238 đồng lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận VLĐ sau thuế năm 2017 3.88% , năm 2018 1.91% Có nghĩa năm 2018 đồng VLĐ tạo 0,0191 đồng lợi nhuận sau thuế Cả hệ số giảm nhỏ Hoạt động công ty năm không thu lại lợi nhuận cao Trong năm doanh nghiệp đảm bảo trì hoạt động kinh doanh không đạt hiệu cao Qua phân tích tiêu đánh giá hiệu sử dụng VLĐ ta thấy, hiệu sử dụng vốn Cơng ty có chiều hướng xuống, vòng quay VLĐ giảm nhẹ kỳ luân chuyển VLĐ tăng nhẹ Chi phí cấu thành giá vốn tăng, doanh thu có sụt giảm làm cho lợi nhuận công ty giảm mạnh Cơng ty cần phải có sách bán hàng hiệu hơn, ngồi cơng tác quản trị chi phí cần chặt chẽ, hợp lý Những thành tựu, hạn chế công tác quản trị, sử dụng vốn lưu động Công ty cổ phẩn dinh dưỡng quốc tế Đài Loan 6.1 Những kết đạt Nâng hiệu quản lý sử dụng vốn kinh doanh nói chung vốn lưu động nói riêng mục tiêu quan trọng Cơng ty Vì vậy, Công ty cần Lê Thị Thảo Linh 77 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát, đánh giá công tác quản lý sử dụng vốn để tìm điểm đạt chưa đạt để kịp thời đưa biện pháp khắc phục Sau số điểm đạt công ty năm 2017-2018: Cơng ty trì cấu vốn tài sản tương đối ổn định an toàn năm ( hệ số nợ trì 0,57-0,59), cấu TSCĐ TSLĐ hợp lí Đây sở cho việc đảm bảo tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả, có VLĐ Cơng ty ln giữ uy tín khách hàng việc đảm bảo toán khoản nợ đến hạn Đối với quản lý hàng tồn kho: Công ty giảm thành phẩm tồn kho nhờ năm tiêu thụ thành phẩm thị trường, giúp Công ty giảm ứ đọng vốn khâu dự trữ, giảm chi phí bảo quản, lưu kho, quản lý NVL chiếm tỷ trọng lớn HTK, điều phù hợp với ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Đối với cơng tác quản lí khoản phải thu: Cơng tác quản lí khoản phải thu Cơng ty có cải thiện rõ rệt so với năm 2017 Vòng quay khoản phải thu tăng lên kỳ thu tiền bình qn giảm xuống Đây thành cơng cần phải phát huy Công ty Vốn tiền công ty tăng lên chủ yếu tăng khoản tiền gửi ngân hàng mang lại nhiều lợi ích cho cơng ty giao dịch củng cố mối quan hệ với khách hàng Và khả tốn Cơng ty tốt , có cải thiện so với năm 2017 6.2 Những hạn chế tồn Lợi nhuận sau thuế TNDN giảm mạnh so với năm 2017, điều cho thấy hoạt động kinh doanh công ty suy giảm Doanh nghiệp tiếp tục khai thác mảng hoạt động sản xuất phân phối thức ăn Lê Thị Thảo Linh 78 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chăn ni nhiên điều kiện thị trường tiêu thụ khó khăn nhiều đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2017-2018 sản phẩm cơng ty nhiều hạn chế chưa thực đứng vững thị trường Ngồi chi phí giá vốn tăng cao làm cho lợi nhuận sụt giảm mạnh, đủ cho thấy cơng tác quản trị chi phí công ty chưa hiệu Công ty thực vay dài hạn nhiều chủ yếu để đầu tư liên doanh Tuy nhiên hoạt động đầu tư chưa thực hiệu đem lại lợi nhuận lớn cho công ty Bên cạnh đó, mơ hình tài trợ vốn chưa hợp lý Đa số tài sản ngắn hạn công ty tài trợ nguồn vốn dài hạn, điều đảm bảo độ an tồn tài nhiên làm tăng chi phí sử dụng vốn cơng ty Mặc dù lượng dự trữ tiền mặt tăng lên vào thời điểm cuối năm thấp ảnh hưởng đến khả tốn Cơng ty Đòi hỏi vấn đề quản lý vốn tiền cần có biện pháp để đảm bảo khả toán công ty khoản nợ đến hạn không ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Lê Thị Thảo Linh 79 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ ĐÀI LOAN I ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI Bối cảnh kinh tế- xã hội năm 2018 Tình hình quốc tế Kinh tế giới trì đà tăng trưởng tốt nửa đầu năm 2018, sau xuất diễn biến khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, mối quan hệ căng thẳng nước lớn, đặc biệt chiến thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu leo thang, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế tồn cầu Nhìn chung, mức độ tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế phát triển, chậm lại nhiều nước Giá hàng hóa giới diễn biến phức tạp chiến tranh thương mại bất ổn trị Trung Đơng, nhìn chung có xu hướng gia tăng Chỉ số giá thực phẩm tăng đáng kể tháng đạt đỉnh tháng với 91,71 điểm, sau liên tục giảm thời điểm kết thúc quý 3/2018 tiếp tục đà giảm nhẹ tháng đạt mức 84,77 điểm Thương mại tồn cầu có dấu hiệu suy giảm cầu xuất nước phát triển giảm sút (ngoại trừ Mỹ) xuất kinh tế xuất châu Á chững lại tác động rào cản thương mại ngày gia tăng FDI vào Trung Quốc tăng sách tự hóa dòng vốn FDI FDI nội khối nước ASEAN tăng lên Triển Lê Thị Thảo Linh 80 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài vọng tăng lãi suất kinh tế phát triển, đặc biệt Mỹ ảnh hưởng tới dòng vốn đầu tư gián tiếp vào kinh tế Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn mạnh mẽ, làm thay đổi cấu trúc sản xuất với thay đổi loạt ngành nghề dịch vụ, hành chính, tài chính, thương mại điện tử… Tình hình nước Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn bối cảnh kinh tế giới tăng trưởng chậm lại tiềm ẩn yếu tố khó lường Thương mại tồn cầu tăng chậm dự báo thay đổi sách thương mại Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày diễn biến phức tạp Lạm phát toàn cầu tháng đầu năm có xu hướng tăng cao năm 2017 giá lượng, đặc biệt giá dầu bình qn tăng mạnh Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại nước lớn với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất Việt Nam nước khu vực Ở nước, bên cạnh thuận lợi từ kết tích cực năm 2017, kinh tế nước ta đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm sốt lạm phát; giải ngân vốn đầu tư cơng đạt thấp Trong năm 2018, sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ mức cao, tăng 11,4% Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng ấn tượng 13,7% Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,7% Khách quốc tế năm đạt 15,5 triệu lượt, tăng 11,7% Xuất siêu mức kỷ lục 7,2 tỷ USD Bên cạnh đó, Quốc hội thơng qua Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mở thị trường đầy tiềm cho nước ta Ngành sản xuất thức ăn chăn ni nói riêng Lê Thị Thảo Linh 81 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Mặc dù có khó khăn ngành chăn nuôi Việt Nam năm gần đây, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) dự báo tăng trưởng đặn 3% hàng năm Tăng trưởng ngành TACN có động lực mạnh từ phát triển ngành nuôi trồng thủy sản Trong năm gần đây, ngành TACN Việt Nam phụ thuộc nặng vào nguồn nguyên liệu nhập Năm 2018, ước tính 70% tổng nguồn ngun liệu thơ làm TACN, bao gồm TACN công nghiệp, từ nguồn nhập USDA Post dự báo năm 2019, 76% tổng lượng nguyên liệu thô nguồn nhập ngành TACN tiếp tục tăng trưởng tốt Nguyên liệu thô nhập bao gồm bột đậu tương, ngô, DDGS, loại bột ngũ cốc cám khác từ cùi dừa, hạt cải, cám gạo Các nguồn nguyên liệu nhập bao gồm protein động vật bột thịt bột xương (MBM) bột cá Các nguồn cung nguyên liệu nội địa cho TACN bao gồm cám gạo gạo tấm, từ ngành gạo nội địa Ngành chế biến gạo sản xuất xấp xỉ triệu cám gạo hàng năm, phần lớn sử dụng cho TACN Gạo sử dụng làm TACN tương đối nhỏ, khoảng 0,5 triệu hoạt động xuất gạo mạnh Sử dụng sắn TACN giảm, từ 800.000 năm 2017 xuống 500.000 năm 2018 2019 sản xuất không phát triển nhu cầu sắn cho xuất khẩu, sản xuất công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học mức cao Giá thịt lợn loại thịt gia cầm có tác động lớn tới ngành TACN Việt Nam thịt lợn chiếm 75% thịt gà chiếm 10% tổng tiêu dùng thịt người dân Việt Nam Giá thịt lợn tăng mạnh vào đầu năm 2016, chạm mức cao kỷ lục vào tháng 4/2016, sau giảm nhanh từ tháng 10/2016 – 1/2017 Đến tháng 2/2018, giá thịt lợn thấp 35.000 VNĐ/kg Theo nông dân, giá thành sản xuất dao động từ 35.000 – 40.000 VNĐ/kg Lê Thị Thảo Linh 82 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Ngành chăn nuôi Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định năm tới nhờ biện pháp quản lý tốt hơn, biện pháp kiểm soát dịch bệnh trang trại chăn nuôi cải thiện nhu cầu tăng tiêu dùng trứng, sữa thịt, với đầu tư tăng từ nhà đầu tư nội địa lẫn nước vào nhiều ngành, sản xuất TACN, giết mổ chế biến thịt Ngoài ra, ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục tăng trưởng Xuất tôm, cá tra loại thủy sản khác Việt Nam sang thị trường Mỹ nhiều nước châu Âu, châu Á khác tăng mạnh năm gần đây, chủ yếu nhờ tăng nhu cầu Điều tiếp tục thúc đẩy động lực đầu tư vào ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt tôm cá, dẫn đến nhu cầu ngành sản xuât thức ăn thủy sản tăng lên Theo Hiệp hội Thức ăn chăn ni Việt Nam, nước có 239 nhà máy chế biến thức ăn chăn ni Trong đó, có 61 doanh nghiệp (chiếm 25,7%) có vốn đầu tư nước (FDI), sản lượng thức ăn chăn nuôi bán thị trường chiếm đến 59,15% Trong đó, 138 doanh nghiệp nước (chiếm 74,3%) chia 40,85% tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp lại, với đa phần nhà máy sản xuất có cơng suất nhỏ, 50.000 tấn/năm Trong số doanh nghiệp thống lĩnh thị trường này, khơng thể khơng kể tới hai tên đình đám bao gồm CP Thái Lan Cargill Mỹ, với tổng thị phần hai doanh nghiệp chiếm 30% toàn thị trường Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Kinh tế thị trường có đặc trưng cạnh tranh khốc liệt quy luật đào thải khắt khe Vì đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn mơi trường phải khơng ngừng hồn thiện mình, khơng ngừng phát Để Lê Thị Thảo Linh 83 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài đạt điều doanh nghiệp phải thực động, nhạy bén phải có định hướng phát triển hợp lý Trước bối cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi 2019 có nhiều hội thách thức Cơng ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan đề tiêu kế hoạch năm 2019 định hướng chiến lược phát triển thời gian tới sau: BẢNG 16: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2019 ĐVT: Đồng Lê Thị Thảo Linh 84 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Định hướng phát triển công ty năm tới sau: Một là, bước triển khai phát huy thành đạt năm qua , khắc phục mặt hạn chế phát triển Cơng ty bền vững sở phát huy tối đa sức mạnh nội lực, đổi công tác quản lý đầu tư, tăng xuất lao động hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh đưa Công ty phát triển ổn định bền vững Đây vấn đề mang tính chiến lược xuyên suốt trình phát triển Cơng ty thời gian tới Hai , xây dựng phát triển nguồn nhân lực đủ số lượng, đảm bảo chất lượng để hồn thành tốt kế hoạch đề Khơng ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp từ đội ngũ cán quản lý, điều hành đến cán công nhân viên Ba , không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty, nhằm nâng cao xuất lao động, hiệu sản xuất kinh doanh, tạo bước đột phá phát triển Công ty Bốn , thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, công nhân viên Năm ,tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết để đảm bảo tìm đủ việc làm năm tới Sáu , phát huy sức mạnh tập thể, tạo nên đoàn kết thống từ ý chí đến hành động, từ Cơng ty đến đơn vị, tranh thủ thời cơ, tận dụng hợp tác giúp đỡ từ bên II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẨN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN DINH DƯỠNG QUỐC TỂ ĐÀI LOAN Qua phân tích trên, ta hình dung phần tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình sử dụng vốn lưu động Công ty Lê Thị Thảo Linh 85 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan thời gian qua Bên cạnh thành công mà Công ty đạt được, số hạn chế mà tác động nhân tố khách quan , chủ quan làm cho kết kinh doanh, hiệu sử dụng vốn vốn lưu động năm 2018 không thành công kỳ vọng Dựa vào kiến thức học hiểu biết tình hình thực tế tìm hiểu Cơng ty thời gian qua, em xin đưa số giải pháp mang tính chủ quan, góp ý nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cho Công ty sau : Chủ động lập kế hoạch, xác định nhu cầu vốn lưu động hợp lý Công ty cần phải phân tích xác tiêu tài kỳ trước, dự đoán biến động chủ yếu vốn lưu động, mức chênh lệch kế hoạch thực tế nhu cầu vốn lưu động kỳ trước Dựa nhu cầu VLĐ xác định, Công ty xây dựng kế hoạch huy động vốn: xác định khả tài Cơng ty, số vốn thiếu, so sánh chi phí huy động vốn từ nguồn tài trợ để lựa chọn kênh huy động vốn phù hợp, hạn chế rủi ro xảy Khi lập thực kế hoạch VLĐ phải vào kế hoạch Vốn kinh doanh, đảm bảo cho phù hợp với tình hình thực tế Trong trình thực kế hoạch, xảy thiếu hụt dư thừa cần phải có biện pháp xử lý Tăng cường quản lý vốn lưu động 2.1 Tăng cường quản lý hàng tồn kho Do đặc điểm ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi giá vốn chiếm tỷ trọng chủ yếu doanh thu Bên cạnh giá vốn sản phẩm lại phụ thuộc nhiều vào yếu tố đầu vào ngun vật liệu, cơng ty cần phải có biện pháp quản lí sử dụng nguyên vật liệu cho hợp lý Muốn làm tốt công tác quản lý NVL công ty cần: Lê Thị Thảo Linh 86 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Tiến hành nghiên cứu tìm hiểu thị trường giá nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất, có kế hoạch dự trữ cần thiết (mua thời điểm giá rẻ dự kiến giá tăng tương lai), điều đòi hỏi thơng tin xác khả dự đốn xác sở xu hướng, tình hình thực tế Do đó, cần thực đội ngũ nhân viên có trình độ Đồng thời, phải giữ mối quan hệ mật thiết với nhà cung cấp quen thuộc Phân loại quản lí loại nguyên vật liệu Mỗi loại nguyên vật liệu cho phận công nhân quản lý, lập sổ theo dõi chặt chẽ số lượng nhập, xuất, hỏng báo cáo hàng ngày Lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh sở tình hình năm báo cáo, chi tiết số lượng theo tháng, quý Kiểm tra chất lượng số hàng hóa nhập Nếu hàng phẩm chất phải đề nghị người bán đền bù tránh thiệt hại cho doanh nghiệp Hàng tháng, kế toán kho cần đối chiếu sổ sách, phát số hàng tồn đọng để xử lý, tìm biện pháp để giải phóng số hàng hóa tồn đọng để nhanh chóng thu hồi vốn 2.2 Cải thiện khả toán công ty Vốn tiền chiếm tỉ trọng nhỏ vốn lưu động lại quan trọng , để đảm bảo khả toán cơng ty q trình hoạt động Chính mà công ty nên xác định lượng dự trữ tiền mặt hợp lý để đám bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn liên tục Năm 2018, lượng tiền mặt công ty cải thiện tăng lên nhiên nhỏ, tiền gửi ngân hàng có xu hướng tăng lên Dù vậy, cơng ty cần quản trị dòng tiền cách hợp lý Công tác quản trị tiền công ty dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ số liệu tổng hợp từ kỳ trước Từ làm sở cân đối dòng tiền vào dòng tiền Như cơng ty vừa đảm bảo khả toán tránh lãng phí Lê Thị Thảo Linh 87 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài nguồn lực Để cải thiện khả tốn, cơng ty cần: Xác định mức trữ ngân quỹ hợp lý, theo phương pháp thống kê kinh nghiệm hay phương pháp chi phí tối thiểu Cơng ty cần dự đốn quản lý nguồn nhập, xuất quỹ tốt Cuối tháng kế toán toán thủ quỹ phải đối chiếu sổ sách, chứng từ tình hình thu chi tháng Có thể sử dụng mơ hình quản lý tiền mặt mơ hình EOQ, mơ hình Millerorr để xác định mức tồn tiền mặt có hợp lý hay không Tiếp tuc lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ kết hợp với kế hoạch trả nợ công ty để nhận biết lượng dư tiền mặt cơng ty có thời kỳ, từ xác định xác nhu cầu trả nợ cơng ty Qua xác định lượng tiền mà cơng ty bổ sung rút bớt cho hợp lý đảm bảo khả toán Công ty 2.3 Quản lý chặt chẽ khoản phải thu Năm 2018, khoản phải thu công ty có xu hướng giảm cho thấy cơng tác quản trị nợ hiệu quả, nhiên bên cạnh khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn công ty cần các biện pháp để công tác quản trị tốt Công ty thu hồi nợ phần thu hồi cách khoa học, vừa đảm bảo khơng có nợ xấu, tránh ứ đọng vốn, vừa không làm phát sinh khoản chi phí để bù đắp nợ khó đòi Cơng ty thực biện pháp cụ thể sau: Có biện pháp áp dụng sách ưu đãi phù hợp với khách hàng chiết khấu cho tỷ lệ phần trăm định khuyến khích khách hàng tốn sớm mà khơng ảnh hưởng đến tình hình tài hai bên Tại thời điểm ký hợp đồng công ty cần xác định điều kiện tốn cho khách hàng là: Thời hạn tốn tính từ ngày người người bán giao hàng cho người mua người mua có nghĩa vụ phải trả khoản nợ Lê Thị Thảo Linh 88 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài người bán, thời hạn tốn dài hay ngắn tùy thuộc vào đặc điểm cơng trình Áp dụng lãi suất q hạn 150% khoản nợ hạn để từ gây sức ép trả nợ hạn khách hàng, tránh xuất nợ xấu Tăng cường thực chiết khấu toán cho khách hàng: việc tăng tỷ lệ chiết khấu tốn khuyến khích khách hàng tốn trước hạn thu hút thêm nhiều khách hàng Với phương pháp cơng ty phải thêm chi phí thực chiết khấu Bên cạnh cơng ty nên thiết lập hạn mức tín dụng hợp lý tùy theo loại tài sản, tùy theo loại thời gian thu hồi Các khoản phải thu ngắn hạn khác nhỏ cần ý thu hồi, để khoản phải thu kéo dài gây ứ đọng vốn, ảnh hưởng đến hiệu q sử dụng vốn cơng ty Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải thực Khoản trích lập dựa vào tình hình thực tế khoản phải thu công ty,và theo quy định pháp luật, trích lập dự phòng khoản phải thu làm cho cơng ty có chủ động vốn tình khách hàng khơng có khả tốn nợ Giải pháp tăng doanh thu, giảm chi phí Đẩy mạnh tiêu thụ tiền đề để cơng ty tăng doanh thu, lợi nhuận từ làm tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động Để thực tốt việc tiêu thụ, công ty cần thực biện pháp: Nâng cao chất lượng sản phẩm cách đổi dây chuyền sản xuất đại Nâng cao suất, tiết kiệm chi phí sản xuất để giá thành ưu cạnh tranh Công ty Hiện nay, giá NVL đầu vào tăng, doanh nghiệp FDI ngày nhiều gây khó khăn lớn cho công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa Trước tình hình này, Cơng ty buộc phải tăng giá bán để Lê Thị Thảo Linh 89 CQ53/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài bù đắp chi phí, nhiên mức tăng cần nghiên cứu kỹ, có lộ trình để khơng tác động q lớn đến thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích Hệ thống phân phối tốt giảm chi phí lưu thơng, chi phí bán hàng Chính việc tăng cường quản lý hệ thống phân phối, phát triển thị trường điều cần thiết Một số kiến nghị đề xuất sau: Phân vùng thị trường theo khu vực cho nhà phân phối chính, nhà phân phối cấp thị trường để hạn chế cạnh tranh nội làm giảm lợi nhuận Công ty Bố trí cán thị trường trực tiếp xuống địa bàn để hỗ trợ nhà phân phối cửa hàng tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường kiểm sốt nắm bắt tình hình tiêu thụ hoạt động tồn hệ thống phân phối nhà phân phối chính, nhà phân phối cấp cửa hàng Thực chế thưởng sản lượng bán tăng thêm (áp dụng tháng cao điểm nhu cầu thị trường tăng cao) nhằm khuyến khích nhà phân phối tối đa hóa sản lượng tiêu thụ Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phối hợp thị trường bán trái địa bàn để bảo vệ quyền lợi nhà phân phối cửa hàng Khai thác mở rộng thị trường tỉnh miền Trung miền Nam Đây khu vực thị trường rộng lớn, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm Trên số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty nói chung hiệu dụng vốn lưu động nói riêng Nhất định thời gian tới công ty khắc phục khuyết điểm phát huy ưu điểm để gặt hái nhiều thành công tương lai Lê Thị Thảo Linh 90 CQ53/11.01 ... chế công tác quản trị vốn lưu động công ty Nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác quản trị vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan Đề xuất giải pháp để cải thiện công tác. .. thống hóa sở lý luận vốn lưu động, công tác quản trị vốn lưu động doanh nghiệp Phân tích làm rõ thực trạng công tác quản lý vốn lưu động công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Đài Loan giai đoạn 2016-2018... nghiệp Quản trị VLĐ việc định liên quan đến vốn lưu động tài ngắn hạn Cơng tác quản trị vốn lưu động kết hợp sách ký thuật quản trị vốn lưu động Mục tiêu quản trị vốn lưu động đảm bảo cho hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 CÔNG tác QUẢN TRỊ vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC tế đài LOAN , 19 CÔNG tác QUẢN TRỊ vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC tế đài LOAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn