17 kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty CP TMDVKT quang nam

73 4 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:31

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn “Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty CP thương mại dịch vụ kỹ thuật Quang Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng em dựa số liệu thực tế Công ty CP thương mại dịch vụ kỹ thuật Quang Nam & hướng dẫn giúp đỡ thầy giáo T.S Nguyễn Tuấn Anh Nếu có sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Đào Thị Phương Mai SV: Đào Thị Phương Mai i CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC SV: Đào Thị Phương Mai ii CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Từ viết tắt CPTMDVKT BHXH BHYT KPCĐ CCDC CPSX TK CP NVLTT CPNCTT CPSXC TSCĐ NVL GTGT KKTX KKĐK ĐVT BPSX NK, PNK XK, PXK KC NKC SV: Đào Thị Phương Mai Nghĩa từ viết tắt Cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí cơng đồn Cơng cụ dụng cụ Chi phí sản xuất Tài khoản Chi phí ngun vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tài sản cố định Nguyên vật liệu Giá trị gia tăng Kê khai thường xuyên Kiểm kê định kỳ Đơn vị tính Bộ phận sản xuất Nhập kho, phiếu nhập kho Xuất kho, phiếu xuất kho Kết chuyển Nhật ký chung iii CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp 15 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế tốn chi phí sản xuất chung 17 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tồn doanh nghiệp theo PP KKTX 19 Sơ đồ 1.5: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tồn DN theo PP KKĐK 20 SV: Đào Thị Phương Mai iv CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Màn hình giao diện phần mềm .43 Hình 2.2 Phiếu xuất kho 47 Hình 2.3 Màn hình Phiếu xuất kho 48 Sổ Cái khoản 621 47 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 58 Hình 2.4 Phiếu xuất kho công cụ dụng cụ .58 Hình 2.5 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ .59 Sổ chi tiết TK 154 58 SV: Đào Thị Phương Mai v CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Nền kinh tế Việt Nam đà phát triển hội nhập để hòa nhịp chung với kinh giới Đó bước ngoặt lớn đưa kinh tế Việt Nam lên thách thức đặt doanh nghiệp nước Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển buộc phải đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, hay nói cách khác doanh nghiệp phải tuân thủ đồng thời quy luật cung cầu, quy luật giá trị đặc biệt quy luật cạnh tranh thị trường Để sản phẩm đứng vững thị trường, doanh nghiệp phải thúc đẩy công tác nghiên cứu thị trường, thay đổi mẫu mã sản phẩm cho phù hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành Muốn làm điều đó, doanh nghiệp phải sử dụng quản lý chi phí sản xuất cách có hiệu quả, phải hạch tốn xác, đầy đủ, kịp thời chi phí sản xuất bỏ để tính xác giá thành sản phẩm Từ có biện pháp giúp doanh nghiệp nâng cao lợi cạnh tranh thị trường Làm tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giúp doanh nghiệp tính tốn giá thành cách xác để từ xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh Đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho máy quản lý để nhà quản trị đưa biện pháp chiến lược phù hợp, giúp doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả, chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh Do cơng tác quản lý chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm coi nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp Xuất phát từ vai trò kế tốn tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm cơng tác hạch tốn kế tốn quản lý doanh nghiệp nên trình thực tập Công ty CP TMDVKT Quang Nam em lựa SV: Đào Thị Phương Mai CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chọn đề tài “Kế tốn chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm Công ty CP TMDVKT Quang Nam ” làm đề tài nghiên cứu Đối tượng & mục đích nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm Cơng ty CP TMDVKT Quang Nam Mục đích việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ tình hình thực tế tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm công ty, thấy mặt công ty làm chưa làm được, từ đề xuất số giải pháp kiến nghị góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm cơng ty Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi khơng gian: Phòng kế tốn Cơng ty CP TMDVKT Quang Nam - Phạm vi thời gian: từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018 - Nguồn tài liệu sử dụng thông tin số liệu thực tế khảo sát thu thập Công ty CP TMDVKT Quang Nam trình thực tập đơn vị Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp vật biện chứng: đề tài nghiên cứu đặt mối quan hệ với đề tài khác để thấy đặc điểm mối quan hệ - Phương pháp thống kê kinh tế: sử dụng phương pháp thống kê để xử lý liệu số liệu sau đưa kết luận phục vụ cho trình nghiên cứu - Phương pháp hạch toán kế toán: sử dụng chứng từ, sổ sách, báo cáo, ghi chép kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp để làm cho báo cáo - Phương pháp so sánh: số liệu so sách đối chiếu qua năm để thấy biến động, từ đưa kết luận tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp SV: Đào Thị Phương Mai CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Phương pháp phân tích: từ số liệu, liệu thu thập tiến hành phân tích để đưa kết luận từ định hướng giải pháp, kiến nghị cho doanh nghiệp Đóng góp chun đề Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm công ty Kết cấu chuyên đề Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn bao gồm chương: Chương 1: Lý luận chung kế tốn Chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế tốn Chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm Cơng ty CP TMDVKT Quang Nam Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn Chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm Công ty CP TMDVKT Quang Nam Vận dụng lý luận học tập nghiên cứu Học viện Tài chính, kết hợp với thực tế tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm thu nhận Công ty CP TMDVKT Quang Nam, với hướng dẫn tận tình Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh anh chị phòng Kế tốn Cơng ty, em hồn thành luận văn tốt nghiệp Do thời gian thực tập kiến thức thân hạn chế nên luận văn em không tránh khỏi sai sót, em mong nhận đánh giá, nhận xét bảo trực tiếp Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, thầy, cô anh chị phòng kế tốn để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! SV: Đào Thị Phương Mai CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái quát chung kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.1 Khái niệm, chất chi phí sản xuất & giá thành sản phẩm • CPSX biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi trình hoạt động sản xuất, chế tạo sản phẩm cung cấp lao vụ, dịch vụ kỳ định • Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí khác tính khối lượng sản phẩm lao vụ, dịch vụ hoàn thành định 1.1.2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất & giá thành sản phẩm - Thường xuyên kiểm tra tình hình thực kế hoạch sản xuất phận phân xưởng doanh nghiệp - Xác định đối tượng tập hợp CPSX đối tượng tính giá thành sản phẩm - Tập hợp phân bố loại CPSX theo đối tượng phương pháp thích hợp - Thực việc kiểm tra định mức tiêu hao vật tư, kĩ thuật dự đốn chi phí nhằm thúc đẩy việc sử dụng tiết kiệm, hợp lí lao động, vật tư, tiền vốn để góp phần hạ giá thành sản phẩm - Tính tốn xác đầy đủ giá thành chi phí - Kiểm tra tình hình thực nhiệm vụ hạ giá thành sản phẩm 1.1.3 Nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm - Phản ánh đầy đủ, xác, kịp thời tồn CPSX thực tế phát sinh - Kiểm tra tình hình thực định mức chi phí vật liệu, nhân cơng chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Phát kịp thời khoản chênh lệch so với định mức, dự toán khoản chi phí ngồi SV: Đào Thị Phương Mai CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài kế hoạch, khoản thiệt hại, mát, hư hỏng trình sản xuất để đề biện pháp ngăn chặn kịp thời - Tính tốn xác, kịp thời giá thành sản phẩm, kết phần toàn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Kiểm tra việc thực kế hoạch hạ giá thành doanh nghiệp theo sản phẩm, hợp đồng, vạch khả biện pháp hạ giá thành cách hợp lý có hiệu - Xác định đắn bàn giao toán kịp thời cho hợp đồng đến hạn Định kỳ kiểm tra đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang theo nguyên tắc quy định - Đánh giá đắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh hợp đồng phận, tổ, đội sản xuất thời kỳ định, kịp thời lập báo cáo CPSX giá thành, cung cấp xác kịp thời thơng tin hữu ích CPSX giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý lãnh đạo doanh nghiệp 1.2 Nội dung kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.2.1 Các nguyên tắc & chuẩn mực kế toán chi phối đến kế tốn tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm Trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam có: chuẩn mực kế tốn số 01 “chuẩn mực chung”, chuẩn mực kế toán số 03 “Tài sản cố định hữu hình” chuẩn mức kế tốn số 02 “Hàng tồn kho”, chuẩn mực kế toán số 16 “chi phí vay” chi phối trực tiếp đến kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất & giá thành 1.2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất SV: Đào Thị Phương Mai CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài BIỂU: BẢNG CHẤM CƠNG CƠNG TY CỔ PHẦNTHƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT QUANG NAM Bộ phận: Bộ phận sản xuất BẢNG CHẤM CÔNG (TỔ HÀN 1) Tháng 12 năm 2018 TT 10 11 Họ tên T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 Trần Hải Đạt x x x X x x x x x Hồ Thái Phong x Ro x X x x x x x Nguyễn Thành An x x x X x x x x x Trần Viết Hà x x x X Ro x x x x Lê Văn Thắng x x x X x x x x x Ngô Sĩ Chiến x x x X x x Ro X x Đỗ Văn Cam x x x X x x x X x Hà Quyết Thắng x x x X x x x X x CN Ngày tháng … 19 20 … T2 T3 21 T4 Đánh dấu thứ 7, CN, ngày lễ … x x x … x x x … x Ro x … x x x … x x x … x x x … x x x … x x x 22 23 24 T5 T6 T7 X x X 25 CN 26 27 28 29 30 31 Công làm việc thực tế T2 T3 T4 T5 T6 T7 x X x x x Ro x 26 x x X x x x x x 26 X Ro x X x Ro x x x 24 X x x X x x x x x 26 X x x Ro x x x x x 26 X x x X x x x x Ro 24 X x x X x x x x x 27 X x x X x x Ro x x 26 Cộng Công nghỉ phép Quy công Công Công nghỉ ngừng việc, việc, nghỉ việc ngừng hưởng việc 100% hưởng … lương % lương 205 Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Phụ trách phận SV: Đào Thị Phương Mai Người chấm công 52 Người duyệt CQ53/21.19 Công hưởng BHXH Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài BIỂU: BẢN THANH TỐN TIỀN LƯƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT QUANG NAM Bộ phận: Bộ phận sản xuất BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng 12 năm 2018 Lương khoán SP STT … Họ tên Trần Hải Đạt Hồ Thái Phong Nguyễn Thành An … Chức Hệ số danh lương Lương Các khoản Các khoản giảm trừ CN CN 2,82 2,79 4.058.600 1,27 5.154.422 4.036.700 1,26 5.086.242 - - - 5.154.422 5.086.242 800.000 1.100.000 BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ 542245 535072 CN 2,76 4.014.800 1,30 5.219.240 - - - 5.219.240 1.000.000 549064 3.670.176 … … … … … … 175.364.50 … … … 10.000.000 18.448.345 146.916.155 … Hệ số … Phép năm Lương Công Tiền … Trách nhiệm Cộng Tổng lương Tạm ứng Thực lĩnh 4.611.377 3.451.170 Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Kế tốn cơng ty Trưởng phòng huy CT Phòng TC – KT Phòng Tổ chức – Hành Tổng Giám đốc duyệt (Ký, họ tên) SV: Đào Thị Phương Mai (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 58 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.2.3.3 • Kế tốn chi phí sản xuất chung Nội dung Chi phí sản xuất chung Công ty CP TMDVKT Quang Nam bao gồm chi phí: Chi phí tiền lương, khoản trích theo lương nhân viên quản lý phân xưởng; chi phí vật liệu xuất dùng cho quản lý phân xưởng, chi phí cơng cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí điện nước, chi phí tiền khác Để theo dõi khoản chi phí sản xuất chung, kế tốn cơng ty sử dụng Tài khoản 627 " Chi phí sản xuất chung" TK 62741 - Chi phí nhân cơng phân xưởng TK 62742 - Chi phí sản xuất chung: VTP TK 62743 - CPSXC: CCDC TK 162744 - CPSXC: KH TSCĐ TK 62747 - CPSXC: Dịch vụ mua ngồi TK 62748 - CPSXC: Chi phí tiền khác Ngồi Tài khoản khác như: TK 334, TK 338, TK 111, TK 112, TK 152, TK 214 • Chứng từ sử dụng + Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội + Bảng tính phân bổ khấu hao… + Các chứng từ gốc liên quan : Hóa đơn GTGT, phiếu chi… a Chi phí nhân cơng - Nhân viên phân xưởng gồm: Quản đốc, kỹ thuật viên phân xưởng, thống kê phân xưởng … nhân viên phân xưởng hưởng lương thời gian hưởng khoản phụ cấp trách nhiệm Lương thời gian = Mức lương bình quân ngày x Số ngày hưởng lương SV: Đào Thị Phương Mai 58 CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Hệ số lương x Lương Mức lương bình qn ngày = Ngày cơng chuẩn - Chi phí nhân viên phân xưởng bao gồm khoản phải trả cho nhân viên phân xưởng như: chi phí tiền lương, tiền phụ cấp khoản trích theo lương Những nhân viên không trực tiếp sản xuất sản phẩm doanh nghiệp mà cương vị quản lý Tiền lương phải trả cho nhân viên phân xưởng chủ yếu lương thời gian - Lương trả theo hợp đồng lao động ký kết Ngoài nhân viên phân xưởng hưởng khoản phụ cấp (lễ, tết, phép) phụ cấp trách nhiệm Cuối tháng kế tốn vào Bảng chấm cơng Hợp đồng lao động ký kết tính lương cho nhân viên phân xưởng, lập bảng toán lương phân xưởng, Bảng tính lương bảo hiểm -Cơng ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian cho nhân viên phân xưởng thông qua Bảng chấm công phân xưởng Để trả lương, hàng tháng sở hệ số lương, số ngày làm việc thực tế thông qua bảng chấm công, đơn giá ngày công (theo quy chế lương quy định khác nhà nước có liên quan) để tính số tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng - Quy trình tập hợp CPNV phân xưởng tiến hành sau: vào bảng chấm công tập hợp theo phân xưởng Cuối tháng, kế toán tiền lương lập bảng toán tiền lương theo phân xưởng (lập phần mềm Excel), lên bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội Từ bảng phân bổ tiền lương BHXH để kế toán nhập số liệu vào phần mềm Quy trình nhập liệu chi phí Nhân viên phân xưởng tương tự chi phí Nhân cơng trực tiếp Sau nhập liệu xong nhấn “lưu” chương SV: Đào Thị Phương Mai 59 CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài trình tự động chuyển số liệu ghi vào Sổ chi tiết TK 627, Sổ NKC, Sổ TK 627 -Sau tổng hợp lương phận sản xuất chung kỳ phận khác Ta có sổ tài khoản 627 sau nghiệp vụ hạch toán lương Bảo hiểm xã hội hồn thành b Chi phí cơng cụ dụng cụ - Công cụ dụng cụ dùng cho công tác quản lý phân xưởng Công ty CP TMDVKT Quang Nam gồm nhiều loại với giá trị khác bao gồm: dụng cụ tẩy rửa (giẻ lau, xô, chậu, bàn chải, chổi, ), dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay, giày bảo hộ lao động, ) dụng cụ khác như: Máy in, Máy khoan, Máy hàn robot, Máy hàn tự động, Máy bơm, Camera, Điều hòa … - Dựa vào phiếu xuất kho kế toán tiến hành cập nhật số liệu tương tự khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Cuối ấn nút “Lưu” phần mềm tự động chạy theo chương trình cập nhật vào nhật ký chung, sổ tài khoản 15443 SV: Đào Thị Phương Mai 60 CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Hình 2.4 Phiếu xuất kho cơng cụ dụng cụ - Hàng tháng, kế tốn tiến hành phân bổ cho công cụ dụng cụ sử dụng nhiều lần kỳ: Kế toán vào phần hành “Quản lý công cụ, dụng cụ" => “Phân bổ công cụ, dụng cụ” SV: Đào Thị Phương Mai 58 CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài c Chi phí vật tư - Chi phí vật liệu sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất phân xưởng bao gồm: chi phí vật liệu dùng vào sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế…thuộc phân xưởng quản lý với mục đích đảm bảo cho trình sản xuất diễn liên tục thuận lợi - Chi phí vật liệu phục vụ phân xưởng hạch toán tương tự chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chứng từ sử dụng để nhập liệu phiếu xuất kho Quy trình nhập liệu tiến hành tương tự khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Sau nhập liệu xong chươg trình tự động chuyển sang sổ chi tiết TK152, sổ chi tiết TK 621, Sổ Cái TK 621 d Chi phí khấu hao TSCĐ - TSCĐ Cơng ty CP TMDVKT Quang Nam bao gồm nhiều loại có giá trị tương đối lớn, hình thành mua sắm như: hệ thống nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, Máy đột dập kim loại - Việc tính phân bổ khấu hao TSCĐ thực Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ - Hiện công ty tiến hành trích khấu hao hàng tháng cho TSCĐ theo phương pháp đường thẳng - Khi đưa TSCĐ vào sử dụng, kế toán từ phân hệ nghiệp vụ “Quản lý tài sản cố định” vào phần hành “Khai báo Tài sản cố định”: Kế toán thực khai báo thông tin Tên, Mã tài sản cố định, Ngày mua, Ngày ghi tăng, Ngày sử dụng, Nguyên giá, Thời gian sử dụng, Phương pháp tính khấu hao… SV: Đào Thị Phương Mai 58 CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Kế tốn TSCĐ thực bút tốn tính khấu hao TSCĐ cách từ phân hệ nghiệp vụ “Quản lý tài sản cố định” vào phần hành “Tính khấu hao” Hình 2.5 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ e Chi phí dịch vụ mua ngồi & chi phí khác tiền Những chi phí liên quan đến dịch vụ mua ngồi chi phí tiền khác Cơng ty bao gồm: Chi phí dịch vụ vệ sinh xưởng, tiền điện, nước, chi phí điện thoại, chi phí sửa chữa, khoản chi phí khác phục vụ yêu cầu quản lí phân xưởng tập hợp chung cho tất phân xưởng Sổ chi tiết TK 62747 (Chi phí dịch vụ mua ngồi) TK 62748 (Chi phí tiền khác) SV: Đào Thị Phương Mai 59 CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Cơng ty cổ phần TMDV kỹ thuật Quang Nam Số 38, tổ 13, cụm 2, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội Mẫu sổ: S03b-DN (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế tốn Nhật ký chung) Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018 Đơn vị: Tài khoản: 627 VND Diễn giải Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng B C 11/12/2018 PC245 11/12/2018 12/12/2018 PC246 12/12/2018 14/12/2018 PC247 14/12/2018 19/12/2018 PXK00216 19/12/2018 31/12/2018 PKT12009 31/12/2018 31/12/2018 PKT12011 31/12/2018 31/12/2018 PKT12010 31/12/2018 D -Số dư đầu kỳ -Số phát sinh kỳ Tiền điện, nước tháng 11/2018 phục vụ phân xưởng Chi tiền ăn ca tháng CP Vận chuyển, bốc dỡ theo hóa đơn HĐ0000935 Quần áo bảo hộ Phân bổ chi phí trả trước Khấu hao TSCĐ Chi phí dịch SV: Đào Thị Phương Mai Nhật ký chung Trang STT dòng E F 60 Số tiền Số hiệu TK đối ứng G Nợ Có 3.089.692.694 111 13.127.000 111 26.000.000 111 6.000.000 153 2.000.000 142 13.250.000 214 103.158.154 331 18.264.000 CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 31/12/2018 PKT12012 31/12/2018 PKT12013 31/12/2018 PKT12014 vụ mua 31/12/2018 Các khoản phải trả CNV 31/12/2018 Các khoản trích theo lương 31/12/2018 Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Cộng phát sinh 89.600.000 338 19.482.000 154 192.707.354 3.372.573.84 Số dư cuối kỳ SV: Đào Thị Phương Mai 334 - 61 - CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.2.3.4 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất tồn doanh nghiệp - Chi phí sản xuất tồn công ty tập hợp theo khoản mục chi phí CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC TK 1545 - CPSX kinh doanh dở dang sử dụng để tổng hợp CPSX tồn cơng ty phục vụ cơng tác tính giá thành sản phẩm cuối kỳ - Cuối kỳ, kế toán tập hợp khoản mục chi phí NVLTT, NCTT, CPSXC vào bên Nợ TK 1545 thơng qua bút tốn kết chuyển tự động phần mềm tự động lên sổ có liên quan: sổ Nhật ký chung, sổ TK 1544, sổ TK 1545 sổ chi tiết - Kế toán vào phân hệ Giá thành sản phẩm -> Kết chuyển chi phí để thực tập hợp chi phí sản xuất kỳ: SV: Đào Thị Phương Mai 62 CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Sổ chi tiết TK 154 Cơng ty cổ phần TMDV kỹ thuật Quang Nam Số 38, tổ 13, cụm 2, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội Mẫu sổ: S03b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018 Tài khoản: 154 Đơn vị: VND Diễn giải Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng B C 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 D -Số dư đầu kỳ -Số phát sinh kỳ Kết chuyển CPNVLTT Kết chuyển CPNCTT Kết chuyển CPSXC Nhật ký chung Trang STT dòn g E F Kết chuyển sang TK155 -Cộng phát sinh -Số dư cuối kỳ SV: Đào Thị Phương Mai Số tiền Số hiệu TK đối ứng G Nợ Có 621 725.364.125 622 212.997.700 627 192.707.354 1.131.069.179 1.131.069.179 58 CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.2.4 Thực trạng tính giá thành sản phẩm Công ty CP TMDVKT Quang Nam 2.2.4.1 Đối tượng tính giá thành & kỳ tính giá thành sản phẩm Cơng ty CP TMDVKT Quang Nam • Đối tượng tính giá thành: loại sản phẩm hồn thành • Kỳ tính giá thành: hàng tháng 2.2.4.2 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang Trong q trình sản xuất, sản phẩm làm dở dây chuyền sản xuất Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang nhân viên thống kê phân xưởng đảm nhiệm Do chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn tổng số chi phí sản xuất nên Công ty áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ theo “Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp” theo phương pháp bình quân Phần mềm kế tốn cơng ty sử dụng khơng hỗ trợ cho việc tính sản phẩm dở dang cuối kỳ, phần mềm thực định khoản Vì vậy, cuối tháng nhân viên thống kê phân xưởng kiểm kê sản phẩm dở dang cơng đoạn Kế tốn vào số liệu sản phẩm dở dang loại sản phẩm để nhập vào phần mềm kế tốn Ví dụ: (đvt: đồng) Tháng 10/2018 chi phí NVLC tập hợp cho Nhóm máy khoan kim loại là: 122.970.897 Trong tháng sản xuất hoàn thành nhập kho 18.100.002 mm2, dở dang đầu tháng:0, dở dang cuối tháng: 1.533.222 mm2 Gía trị sản phẩm dở dang cuối tháng 10/2018 là: Dck = Dđk + Cv x Qdck Qht + Qdck SV: Đào Thị Phương Mai 59 CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài = 1.533.222 = 9.603.195 Trong đó: Dđk, Dck: giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ, cuối kỳ Cv: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh kỳ Qht: khối lượng sản phẩm hoàn thành kỳ Qdck: khối lượng sản phẩm dở cuối kỳ 2.2.4.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm Cơng ty CP TMDVKT Quang Nam - Với quy trình sản xuất sử dụng loại nguyên vật liệu chính: hợp kim, thép, sắt, nhựa PVC… kết thúc tạo nhiều loại sản phẩm khác Vì cơng ty lựa chọn phương pháp tính giá thành theo hệ số Và hệ số chi phí NVL, hệ số chi phí nhân cơng, hệ số chi phí sản xuất chung phòng kế hoạch-kỹ thuật xây dựng - Cơng ty CP TMDVKT Quang Nam mở thẻ tính giá thành cho sản phẩm để theo dõi tính giá thành sản xuất loại sản phẩm kỳ hạch toán - Giá thành sản phẩm tính tốn cụ thể theo khoản mục chi phí: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung SV: Đào Thị Phương Mai 60 CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài SV: Đào Thị Phương Mai 118 CQ53/21.19 ... Lý luận chung kế tốn Chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế tốn Chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm Cơng ty CP TMDVKT Quang Nam Chương 3:... VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái quát chung kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.1 Khái niệm, chất chi phí sản xuất. .. dung kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.2.1 Các nguyên tắc & chuẩn mực kế toán chi phối đến kế tốn tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm Trong Chuẩn mực kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty CP TMDVKT quang nam , 17 kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty CP TMDVKT quang nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn