16 nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP phát triển TP hồ chí minh chi nhánh hà nội

127 5 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:31

Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019 Tác giả luận văn tốt nghiệp Trần Thị Huyền MỤC LỤ Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I 11 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁNQUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.1 Tổng quan hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thương mại 11 1.1.1 Sự hình thành tốn quốc tế 11 1.1.2 Khái niệm toán quốc tế 12 1.1.3 Điều kiện toán quốc tế .13 1.1.4 Vai trò tốn quốc tế .15 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động toán quốc tế 17 1.2 Các phương thức toán quốc tế chủ yếu NHTM .20 1.2.1 Phương thức ghi sổ 20 1.2.2 Phương thức chuyển tiền .22 1.2.3 Phương thức toán nhờ thu 27 1.2.4 Phương thức tín dụng chứng từ 33 1.3 Hệ thống văn pháp lý điều chỉnh hoạt động toán quốc tế 38 1.3.1 Nguồn luật công ước quốc tế 38 1.3.2 Thông lệ tập quán quốc tế 38 1.3.3 Nguồn luật quốc gia 40 TIỂU KẾT CHƯƠNG I 41 CHƯƠNG II 42 Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ .42 TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH HÀ NỘI 42 2.1 Khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .42 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh HD Bank CN Hà Nội giai đoạn 2016-2018 .51 2.2 Thực trạng hoạt động toán quốc tế HD Bank CN Hà Nội .54 2.2.1 Cơ sở pháp lý tổ chức hoạt động toán quốc tế HD Bank chi nhánh Hà Nội 54 2.2.2 Thực trạng hoạt động toán quốc tế HD Bank Hà Nội .57 2.3 Đánh giá hoạt động TTQT HD Bank chi nhánh Hà Nội 77 2.3.1 Những kết đạt 77 2.3.2 Những mặt hạn chế .78 2.3.3 Nguyên nhân .80 TIỂU KẾT CHƯƠNG II .83 CHƯƠNG III 84 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH HÀ NỘI 84 3.1 Sự cần thiết phải phát triển hoạt động toán quốc tế trước xu hội nhập .84 3.2 Định hướng phát triển hoạt động toán quốc tế HD Bank .86 3.2.1 Chiến lược kinh doanh HD Bank thời gian tới 86 3.2.2 Định hướng phát triển hoạt động toán quốc tế HD Bank CN Hà Nội 87 Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính 3.3 Các giải pháp thúc đẩy hoạt động toán quốc tế HD Bank CN Hà Nội 89 3.3.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ toán viên quốc tế 89 3.3.2 Xây dựng chiến lược thu hút khách hàng 91 3.3.3 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng .95 3.3.4 Đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập .96 3.2.5 Đa dạng hóa dịch vụ kinh doanh ngoại tệ .97 3.3.6 Xây dựng chiến lược Marketing phù hợp 97 3.3.7 Mở rộng quan hệ đại lý nước khu vực tiềm toàn giới 99 3.4 Kiến nghị với HD Bank Chi nhánh Hà Nội 100 TIỂU KẾT CHƯƠNG III 102 KẾT LUẬN 103 Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán công nhân viên GĐ Giám đốc NHTM Ngân hàng thương mại NOSTRO Tài khoản ngoại tệ ngân hàng gửi nước ICC Phòng Thương mại Quốc tế L/C Thư tín dụng MT Chuyển tiền thư TTQT Thanh toán quốc tế TTV Thanh tốn viên TDCT Tín dụng chứng từ TT Chuyển tiền điện T24 Phần mềm ngân hàng lõi (Core banking) XK Xuất NK Nhập XNK Xuất nhập HD Bank Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh SWIFT Hiệp hội viễn thơng quốc tế (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) UCP 600 Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ số URR 725 600 URC 522 Quy tắc thống hoàn trả ngân hàng số 725 Quy tắc thống nhờ thu số 522 Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn huy động vốn HD Bank 51 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng 53 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh HD Bank chi nhánh Hà Nội 54 Bảng 2.4: Doanh số mua bán ngoại tệ 58 Bảng 2.5: doanh số TTQT HD Bank 59 Bảng 2.6: Doanh số toán XNK theo phương thức HD Bank Hà Nội 59 Bảng 2.7: Thanh toán chuyển tiền 2016-2018 62 Bảng 2.8: Doanh số toán L/C HD Bank 2016-2018 .64 Bảng 2.9: Biểu phí dịch vụ toán quốc tế HD Bank 67 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ Đ Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Sơ đồ 1.1: Quy trình nghiệp vụ phương thức chuyển tiền 24 Sơ đồ 1.2: Quy trình nghiệp vụ phương thức tốn nhờ thu trơn 28 Sơ đồ 1.3: Quy trình nghiệp vụ TT phương thức nhờ thu kèm chứng từ 30 Sơ đồ 1.4: Quy trình nghiệp vụ tín dụng chứng từ 34 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức toàn ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM 45 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức HD Bank CN Hà Nội 49 Biểu đồ 2.1: Giá trị toán nhờ thu HD Bank 2016-2018 61 Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xu hội nhập tồn cầu hóa ngày điều quốc gia giới đặc biệt quan tâm bước tiến sâu vào trình Chính điều làm cho mối quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt thương mại quốc tế ngày đóng vai trò quan trọng phát triển quốc gia Nhận thức điều đó, Việt Nam chủ trương mở cửa kinh tế, đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế khu vực giới, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế thông qua hoạt động thương mại quốc tế nhằm thu hút đầu tư, sử dụng nguồn lực hiệu để phục vụ cho q trình Cơng nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước Việc mở quan hệ kinh tế đối ngoại nói chung hoạt động thương mại quốc tế nói riêng đòi hỏi phải phát triển khơng ngừng quan hệ toán, tiền tệ ngân hàng quốc tế Như mắt xích quan trọng, hoạt động toán quốc tế ngân hàng ngày có vị trí đóng vai trò quan trọng, xem công cụ, cầu nối quan hệ kinh tế đối ngoại, quan hệ kinh tế thương mại nước giới Do đó, nói hoạt động tốn quốc tế ngày hoạt động quan trọng ngân hàng, có liên quan đến nhiều hoạt động nghiệp vụ khác ngân hàng Ngân hàng TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH ngân hàng bình chọn ngân hàng có hoạt động kinh doanh ngoại hối tốt Hoạt động toán quốc tế HD Bank phát triển, thu thành định, nhiên hạn chế cần khắc phục Cùng với cạnh tranh gay gắt ngân hàng Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp ngồi nước việc tìm giải pháp phát triển hoạt động toán quốc tế HD Bank cần thiết Xuất phát từ lí trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội” làm nội dung nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động toán quốc tế HD Bank từ tìm hạn chế giải pháp phát triển Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài giải nhiệm vụ sau: - Làm rõ vấn đề lý luận hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động toán quốc tế HD Bank thời gian vừa qua, đánh giá thành tựu đạt hạn chế tồn - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hoạt động toán quốc tế HD Bank Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội từ năm 2016 đến hết năm 2018 Phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu đề tài: Sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: lý luận, logic, phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin để nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn Sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê…để đánh giá, kết hợp bảng biểu để minh họa, chúng minh rút kết luận Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận có kết cấu gồm chương: Chương I: Những vấn đề hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội Chương III: Một số giải pháp phát triển hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 10 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp 3.3.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ toán viên quốc tế Con người yếu tố nội lực quan trọng ngân hàng Chất lượng dịch vụ TTQT phụ thuộc nhiều vào trình độ tác nghiệp thái độ phục vụ tốn viên Vì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cách thường xuyên việc làm cần thiết Trình độ cán nhân viên TTQT có theo kịp trình độ ngân hàng nước quốc tế họ hồn thành nhiệm vụ mình.Trong thời gian qua, HD Bank trọng đến khâu đào tạo, thường xuyên tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán công nhân viên Tuy nhiên, ngân hàng cần quan tâm việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, trình độ ngoại ngữ, tin học cho tốn viên tạo điều kiện cho họ hồn thành nhiệm vụ Bởi để tăng khả cạnh tranh ngân hàng điều kiện đòi hỏi đội ngũ cán đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ TTQT Cán TTQT cần am hiểu tường tận có khả phân tích thấu đáo điều khoản văn thông lệ quốc tế UCP 600, URC 522 URR 725 quy định văn Đồng thời phải am hiểu phong tục tập quán, pháp luật thực tiễn hoạt động nước để có khả tư vấn cho khách hàng nhằm tránh rủi ro cho khách hàng ngân hàng Ngoài cán TTQT phải có trình độ tin học tối thiểu, ngoại ngữ tốt, có phẩm chất đạo đức có kinh nghiệm TTQT Rõ ràng công tác tổ chức đào tạo giáo dục cán ngân hàng nói chung cán TTQT nói riêng cần thiết Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực HD Bank phải trọng đến đầu vào nguồn nhân lực, cơng tác tuyển dụng Trong thời gian tới HD Bank thực chiến lược mở rộng Như vậy, để phục vụ cho chiến lược này, công việc cần chuẩn bị có đủ nguồn nhân lực, có đội ngũ tốn viên Do đó, cơng tác Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 113 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp tuyển dụng cần đặc biệt quan tâm, phải đảm bảo tính cơng khai, cơng công tác tuyển dụng để lựa chọn ứng viên đạt tiêu chuẩn trình độ, lực đạo đức Có thể hợp tác với trường kinh tế tổ chức buổi hội thảo, nói chuyện lãnh đạo, cán HD Bank chuyên ngành hay vấn đề ngành ngân hàng vấn đề Đơla hố, rủi ro TTQT, cách kiểm tra chứng từ hay tổ chức hoạt động giao lưu HD Bank trường để từ thu hút quan tâm sinh viên khá, giỏi có nguyện vọng mong muốn làm việc HD Bank Song song với công tác tuyển dụng việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán tuyển vào HD Bank, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ tốn viên có HD Bank, đặc biệt toán viên chi nhánh Đồng thời thường xuyên tổ chức thi chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích cán tốn viên có kiến nghị sửa đổi hồn thiện quy trình tốn, cải tiến thủ tục toán Một yếu tố cần quan tâm Ban lãnh đạo ngân hàng phải khuyến khích người lao động hăng say làm việc, có tinh thần phấn đấu trung thành với HD Bank Các nhà quản lý phải thường xuyên sử dụng công cụ, phương tiện, chế kích thích kinh tế tâm lý xã hội để tạo động lực thúc đẩy, kích thích người lao động Đó biện pháp khuyến khích vật chất tinh thần nhân viên ngân hàng Các sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm… phải xây dựng sở cân lợi ích người lao động ngân hàng Ngoài yếu tố tâm sinh lý cần quan tâm thích đáng, phải tạo bầu khơng khí thân thiện, thoải mái, gần gũi, tin tưởng hợp tác làm giảm mức độ căng thẳng, mệt mỏi cho cán nhân viên ngân hàng nơi làm việc Như họ cảm thấy tôn trọng, tin tưởng, đối xử bình đẳng tạo hội phát huy tài Có thực chức trung gian toán cho nhà Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 114 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp xuất nhập nước, ngân hàng đảm bảo quyền lợi tốt cho khách hàng nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy cho khách hàng thân ngân hàng, góp phần nâng cao lợi nhuận uy tín, hình ảnh ngân hàng Về cơng tác nhân cần nhanh chóng ổn định, khơng nên thay đổi vị trí làm việc cán phòng TTQT Bố trí cán làm việc theo chuyên môn, nhằm phát huy tối đa lực sở trường cán Quy định cán làm việc phòng TTQT phải qua lớp đào tạo TTQT kinh doanh ngoại tệ, có trình độ ngoại ngữ C trở lên 3.3.2 Xây dựng chiến lược thu hút khách hàng Đối với hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh khách hàng yếu tố quan trọng Khách hàng định khối lượng qui mô hoạt động Ngân hàng Nhìn chung, HD Bank tham gia hoạt động toán quốc tế với số lượng khách hàng, số lượng giao dịch TTQT qui mô hoạt động TTQT nhỏ bé so với số NHTM ngồi quốc doanh khác Vì để phát triển hoạt động toán quốc tế Ngân hàng cần:  Thực sách khách hàng hợp lý Để thực sách khách hàng hợp lý, chi nhánh phải lập ban chuyên nghiên cứu thị trường để nắm bắt tập quán, thái độ động khách hàng lựa chọn ngân hàng Nhiều nghiên cứu chứng tỏ lựa chọn ngân hàng để giao dịch khách hàng thường thực sở nghiên cứu so sánh tiêu chuẩn ngân hàng địa điểm ngân hàng có thuận lợi không, chất lượng phục vụ quầy sao, thái độ nhân viên giao dịch, thuận lợi dễ dàng vay mượn, hình ảnh sức mạnh an toàn ngân hàng Việc nghiên cứu khả cạnh tranh chi nhánh tương lai để thấy điểm mạnh cần phát huy thiếu sót cần khắc phục, từ đưa sách hợp lý Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 115 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Mục tiêu việc xây dựng sách khách hàng hợp lý xây dựng củng cố uy tín Ngân hàng khách hàng, Ngân hàng mở rộng phạm vi kinh doanh cách chắn, tạo cho khách hàng có yên tâm tin cậy giao dịch toán quốc tế qua Ngân hàng Ngân hàng phải chỗ dựa lâu dài, nơi hậu thuẫn vững cho khách hàng việc tư vấn quản lý tài chính, đầu tư kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận Chính sách khách hàng gắn liền với mức độ hiệu quả, an toàn hoạt động kinh doanh Ngân hàng Vậy nên việc yêu cầu củng cố thị trường, mở rộng có chọn lọc thêm khách hàng thị trường để có bước vững cần thiết Đối tượng khách hàng ưu đãi: - Khách hàng có quan hệ truyền thống tốt, bạn hàng lâu dài từ trước tới - Các doanh nghiệp lớn, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, pháp luật, có vay trả sòng phẳng - Các doanh nghiệp quốc doanh vừa nhỏ, có khả bạn hàng lâu dài Chính sách khách hàng phải cụ thể hoá tiêu chuẩn xếp loại khách hàng hình thức ưu đãi Việc rà sốt xếp loại khách hàng phải tiến hành thường xuyên Hình thức ưu đãi: - Ưu đãi vốn lãi suất vay vốn: Với khách hàng đặc biệt cho họ hưởng lãi xuất cho vay thấp khách hàng khác - Ưu đãi việc chấp tài sản vay vốn - Ưu đãi tỷ lệ ký quĩ việc mở L/C Cần có sách ký quỹ L/C nhập hàng loạt, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng vốn tốt đảm bảo an toàn khâu tốn Ngân hàng Chính sách ký q mở L/C thích hợp giúp doanh nghiệp giảm bớt khó Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 116 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp khăn tài khích lệ động viên họ mở L/C nhập Ngân hàng - Ưu đãi phí dịch vụ, có phí tốn quốc tế: Có thể giảm phí dịch vụ để tăng lợi cho Ngân hàng Chỉ với chút % chi phí giảm, khách hàng xuất nhập giảm chi phí với hợp đồng có giá trị lớn  Ưu đãi giá mua, bán ngoại tệ phục vụ toán quốc tế Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh đối ngoại Để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, Ngân hàng cần nghiên cứu nhằm đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng, sở củng cố mối quan hệ Ngân hàng khách hàng, đồng thời nâng cao uy tín, qui mơ hoạt động Ngân hàng - Hoàn thiện phát triển nghiệp vụ bảo hành bảo lãnh đấu thầu quốc tế, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh khả cung cấp hàng, bảo lãnh nhận hàng, bảo lãnh tiền đặt cọc, bảo lãnh mở L/C trả chậm Tuy nhiên, đôi với nghiệp vụ bảo lãnh, đặc biệt L/C trả chậm cần nâng cao chất lượng thẩm định, thực quy trình nghiệp vụ bảo lãnh L/C trả chậm mặt hàng danh mục cho phép nhà nước, không mở L/C trả chậm hàng tiêu dùng, quản lý chặt chẽ tiền bán hàng - Phát triển dịch vụ toán séc du lịch, Visa card hệ thống rút tiền tự động, tham gia tổ chức Master Card quốc tế, phát hành tốn thẻ tín dụng - Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ, đa dạng hoá loại ngoại tệ kinh doanh hình thức kinh doanh ngoại tệ (mua bán trao đổi ngay, mua bán có kỳ hạn, nghiệp vụ hốn đổi) để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Mua bán trao nhằm cân ngoại tệ cho hoạt động đối ngoại khách hàng trực tiếp kinh doanh với khách hàng - Mua bán kỳ có hạn: Có thể ký hợp đồng mua ngoại tệ có kỳ hạn Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 117 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp khách hàng từ khách hàng nhận thông báo L/C ký hợp đồng bán ngoại tệ có kỳ hạn cho khách hàng để tốn nước ngồi thời gian tới  Đổi phong cách phục vụ, giao tiếo văn minh lịch Trong Marketing Ngân hàng sách giao tiếp ngày có vị trí quan trọng, coi trọng sách quảng cáo quảng cáo cho chế độ an toàn khoản tiền gửi Ngân hàng, dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp sai lầm Trên thực tế, định lựa chọn khách hàng giao tiếp nhiều quảng cáo đưa lại, mà phong cách giao tiếp Ngân hàng Thái độ, phong cách giao tiếp nghệ thuật lơi kéo khách hàng giữ khách hàng có hiệu Trong mắt khách hàng nhân viên hình ảnh Ngân hàng nên thực nghiệp vụ họ khơng biết làm Marketing Việc đổi phong cách làm việc, thái độ giao tiếp cán toán quốc tế Ngân hàng biện pháp quan trọng để lôi kéo giữ khách hàng Nhân viên toán Ngân hàng cần phải ln ln niềm nở, nhiệt tình, giải cơng việc xác, khơng gây khó khăn khơng sai hẹn với khách hàng, sẵn sàng hướng dẫn giúp đỡ khách hàng làm thủ tục cách nhanh chóng xác Sẵn sàng tư vấn cho khách hàng ký kết hợp đồng xuất nhập với điều khoản áp dụng phương thức toán an tồn có lợi  Đẩy mạnh cơng tác tiếp thị quảng cáo Ngày chế thị trường diễn cạnh tranh gay gắt Ngân hàng, muốn tồn phát triển Ngân hàng khơng thể ngồi đợi khách hàng tìm đếm mà phải chủ động tìm đến khách hàng Ngân hàng cần đẩy mạnh tiếp thị, thành lập tiếp thị, để tìm hiểu thường xuyên nhu cầu khách hàng tiếp xúc với khách hàng, tăng cường hoạt động quảng Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 118 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp cáo nhằm thu hút doanh nghiệp có tình hình tài tốt, có hoạt động kinh doanh xuất nhập có nhu cầu mua bán ngoại tệ giao dịch tốn quốc tế 3.3.3 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng Một tồn mà không HD Bank mà hệ thống NHTM Việt Nam cơng nghệ lạc hậu, nhiều thao tác thủ cơng, chưa đại hóa Tồn làm cho dịch vụ TTQT không thuận tiện cho khách hàng, giảm tính an tồn, xác nhanh chóng dịch vụ TTQT Với tiềm lực HD Bank tại, tồn công nghệ ngân hàng khắc phục thời gian trước mắt Giải phát ngắn hạn cần dựa vào nội lực để cải tiến kỹ thuật trang thiết bị phục vụ TTQT, tiếp tục nghiên cứu xây dựng hồn thiện chương trình phầm mềm nghiệp vụ với nhiều tiện ích sở phần mềm để áp dụng cho toàn hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nhân viên, số liệu, nối mạng toàn hệ thống, giảm chi phí hoạt động giảm cước phí điện thoại, cước thư tín… Ngồi tương lai, để thực chiến lược ngân hàng bán lẻ HD Bank cần đầu tư mua công nghệ cung cấp dịch vụ ngân hàng qua mạng - hình thức ngân hàng trực tuyến, ngân hàng điện tử… Vì tiềm lực có hạn chế, giá phầm mềm nghiệp vụ ngân hàng từ vài trăm nghìn USD đến vài triệu USD, HD Bank số ngân hàng TMCP khác liên kết mua phần mềm công nghệ sử dụng hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động TTQT nói riêng 3.3.4 Đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập Trong xu hướng phát triển giới nay, quan hệ kinh tế diễn ngày sơi động, kéo theo đa dạng, phức tạp hình thức chu chuyển hàng hóa Đồng thời với vận động dòng tiền Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 119 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp tốn nhiều hoạt động khác, hoạt động giao lưu buôn bán ngoại thương nảy sinh nhu cầu tài trợ Ngoài số lượng thành viên tham gia vào hoạt động ngoại thương ngày lớn nên nhu cầu hoạt động tài quốc tế ngày trở nên cần thiết hết Vì vậy, để thực thành cơng thương vụ xuất nhập bên cạnh vấn đề cốt lõi chất lượng tính cạnh tranh sản phẩm, vấn đề tài phục vụ cho nhu cầu xuất nhập vô quan trọng Khi doanh nghiệp hỗ trợ tài ngân hàng, họ chủ động đàm phán hợp đồng thương mại giá cả, số lượng hàng, ngày giao hàng, điều khoản toán Hiện HD Bank, hoạt động tài trợ xuất nhập khuyến khích, khách hàng vay để tốn hợp đồng xuất nhập họ có đầy đủ điều kiện, khơng phân biệt tín dụng nội thương hay tài trợ xuất nhập Việc phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập vừa mở rộng hoạt động tín dụng ngân hàng, vừa phát triển hoạt động TTQT, ngồi tạo liên hoàn ciệc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng yếu tố tạo nên lợi cạnh tranh HD Bank 3.2.5 Đa dạng hóa dịch vụ kinh doanh ngoại tệ Để thu hút khách hàng đến với mình, HD Bank cần nghiên cứu đa dạng hóa loại hình dịch vụ này, dịch vụ mang tính liên kết hỗ trợ hoạt động TTQT Trong TTQT nguồn vốn ngoại tệ đóng vai trò khơng nhỏ Khi tốn nhập khẩu, có nguồn ngoại tệ dồi HD Bank đáp ứng hết nhu cầu mua vay ngoại tệ khách hàng, thơng báo L/C xuất nguồn vốn ngoại tệ nhân tố tạo nên uy tín vị HD Bank ngân hàng phát hành Vì chủ động nguồn ngoại tệ phục vụ TTQT biện pháp quan trọng giúp HD Bank thu hút khách hàng đến với Để trì phát triển nguồn vốn ngoại tệ này, Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 120 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp HD Bank cần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ, đa dạng hóa loại ngoại tệ hình thức kinh doanh ngoại tệ Như vậy, ngân hàng thỏa mãn nhu cầu khác khách hàng khối lượng loại ngoại tệ Bên cạnh đó, HD Bank có sách ưu đãi khác loại khách hàng để khuyến khích họ giao dịch ngoại tệ với ngân hàng, khuyến khích nhà xuất bán ngoại tệ cho ngân hàng, nhà nhập mua ngoại tệ ngân hàng, xây dựng cầu tiền gửi ngoại tệ hợp lý kỳ hạn, lãi suất… Ngồi biện pháp trên, HD Bank cần có biện pháp sử dụng có hiệu nguồn vốn để khơng bảo tồn mà ngày phát triển nguồn vốn 3.3.6 Xây dựng chiến lược Marketing phù hợp Hiện diễn cạnh tranh gay gắt thị trường tài ngân hàng Việt Nam, có tổ chức tài ngân hàng phi ngân hàng nước ngồi với mạnh vốn, uy tín, kinh nghiệm, cơng nghệ Để biến tiềm lực thành lợi cạnh tranh HD Bank phải xây dựng cho chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược phát triển đặc trưng Hiện hoạt động TTQT chưa phải mạnh ngân hàng, cần xây dựng chiến lược Marketing hỗn hợp để phát triển hoạt động để tăng doanh số lợi nhuận Thứ nhất, hoàn thiện sản phẩm dịch vụ TTQT mà HD Bank cung cấp cho khách hàng Việc hồn thiện sản phẩm dịch vụ có tác dụng to lớn việc trì khác hàng cũ thu hút khách hàng khác biệt so với sản phẩm dịch vụ đối thủ cạnh tranh Thứ hai, phát triển sản phẩm dịch vụ TTQT để thay đổi danh mục sản phẩm kinh doanh ngân hàng, tăng cường khả cạnh tranh, phát triển thêm nghiệp vụ bảo lãnh nhận hàng, bảo lãnh khả cung cấp hàng, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh đối ứng, mở L/C trả chậm Việc phát triển sản phẩm nên theo hướng liên kết toàn hệ thống, liên kết với Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 121 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp sản phẩm dịch vụ khác ngân hàng có tính ràng buộc khách hàng khách hàng phụ thuộc vào ngân hàng Lúc ngân hàng phục vụ khách hàng có tính khép kín: ngân hàng vừa thủ quỹ, kế toán, nợ, chủ nợ, tiến hành toán tiền hàng hóa, thu tiền hàng… Đối với HD Bank việc tạo sản phẩm có theo hướng thuận lợi HD Bank dần thực chế độ ngân hàng cửa: tất khách hàng doanh nghiệp tư vấn cung cấp dịch vụ Phòng Kinh doanh, có tất dịch vụ khác: tín dụng, huy động, tốn xuất nhập khẩu… Như tạo sản phẩm TTQT có liên kết với hoạt động khác ngân hàng: cho vay du học, đó, có dịch vụ chuyển tiền nhanh, chất lượng cao Western Union Thứ ba, phát triển hoạt động xúc tiến hỗn hợp để tác động vào thị trường, hỗ trợ cho hoạt động Marketing khác ngân hàng Hoạt động xúc tiễn hỗn hợp coi hình thức tuyên truyền ngân hàng Các hoạt động làm cho khách hàng khách hàng tiềm hiểu rõ, đầy đủ, xác ngân hàng, sản phẩm dịch vụ, giá cả, kênh phân phối ngân hàng Đó sở để họ lựa chọn sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hơn thông quan thông tin phản hồi từ khách hàng, ngân hàng có điều chỉnh sản phẩm, giá cả, kênh phân phối hoạt động Marketing ngân hàng để phù hợp với nhu cầu, mơng muốn khách hàng Do đó, hoạt động xúc tiến có tác dụng rõ khác biệt ngân hàng với ngân hàng khác, tạo lập phát triển hình ảnh uy tín, danh tiếng ngân hàng thị trường, thiết lập tin tưởng trung thành khách hàng Vì vậy, hoạt động xúc tiến góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động thiếu chiến lược Marketing ngân hàng đại Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 122 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp 3.3.7 Mở rộng quan hệ đại lý nước khu vực tiềm toàn giới Đối với hoạt động TTQT hệ thống ngân hàng đại lý có vai trò quan trọng việc mở rộng phát triển hoạt động TTQT Quan hệ đại lý hai ngân hàng quan hệ sở bên có lợi, bên trao cho mẫu chữ ký, mật mã TELEX, mã SWIFT Chính việc mở rộng quan hệ đại lý với nước chiến lược quan trọng mà HD Bank cần phải quan tâm Để mở rộng mạng lưới HD Bank cần tiếp tục phát triển hệ thống đại lý, đặc biệt nước có quan hệ thương mại lớn Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, nước ASEAN, nước EU… Hệ thống ngân hàng đại lý ngồi việc phục vụ cho hoạt động tốn xuất nhập HD Bank thơng qua tìm hiểu đối tác xuất khách hàng đồng thời tránh rủi ro cho ngân hàng tỷ lệ ký quỹ nhỏ 100% thơng qua HD Bank khai thác nguồn vốn tài trợ ngân hàng đại lý để bổ sung nguồn vốn ngoại tệ mình, ngồi có mối quan hệ khác với ngân hàng đại lý: đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ ngân hàng, kinh nghiệm quản lý, phát triển sản phẩm… Cùng với việc củng cố nâng cao chất lượng chi nhánh phòng giao dịch có HD Bank CN Hà Nội cần mở rộng mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch - mạng lưới phân phối Một mạng lưới phân phối rộng thu hút khách hàng thêm vào việc đưa thị trường sản phẩm dịch vụ mang tính liên kết tồn hệ thống, hoạt động TQTT thêm nhiều khách hàng từ hệ thống mạng lưới phân phối rộng Trong tương lai chi nhánh cần phát triển thêm hệ thống kênh phân phối đại, điều hoàn toàn phù hợp với chiến lược mở rộng trở thành ngân hàng bán lẻ HD Bank Hệ thống kênh phân phối đại hệ thống kênh phân phối áp dụng thành tựu công nghệ thông tin: ngân hàng điện tử, Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 123 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp ngân hàng qua mạng, ngân hàng nhà, ngân hàng qua điện thoại… 3.4 Kiến nghị với HD Bank Chi nhánh Hà Nội HD Bank CN Hà Nội có phòng TTQT chuyên biệt để xử lý nghiệp vụ hồ sơ TTQT Tuy nhiên để thời gian tới, việc thực quy trình nghiệp vụ trở nên hiệu chi nhánh cần phải tăng cường hoạt động marketing, quảng cáo hoạt động TTQT chi nhánh đến khách hàng có chiến lược thu hút khách hàng tốt Hiện nay, hoạt động TTQT HD Bank tập trung phòng TTQT Hội Sở làm cho q trình TTQT bị chậm lại, giảm tính cạnh tranh tính hiệu hoạt động TTQT hệ thống HD Bank Do đó, sử dụng vài giải pháp sau: Một là, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm chi nhánh Phòng TTQT nên tập trung vào chức quản lý, giám sát chủ động việc cân đối ngoại tệ đáp ứng nhu cầu toán Về việc tiếp nhận hồ sơ, chi nhánh giao cho phòng giao dịch quyền, sau chuyên viên khách hàng chuyển hồ sơ chi nhánh để tập trung xử lý Hai là, tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho cán nội ngành, có chế độ khen thưởng với cán xuất sắc, có tinh thần trách nhiệm, có hình thức xử lý cán thiếu ý thức, làm giảm hiệu hoạt động ngân hàng Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 124 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp TIỂU KẾT CHƯƠNG III Chương III nói giải pháp giúp cải thiện, phát triển hoạt động TTQT Ngân hàng TMCP HD Bank CN Hà Nội dựa sở thực trạng nêu chương II Một là, nêu lên cấp thiết phải phát triển hoạt động toán quốc tế NHTM nói chung Ngân hàng TMCP HD Bank CN Hà Nội nói riêng trước hội nhập kinh tế toàn cầu Hai là, đưa định hướng phát triển hoạt động cho HD Bank nói chung Ngân hàng TMCP HD Bank CN Hà Nội nói riêng Ba là, đưa giải pháp phù hợp để thúc đẩy hoạt độn TTQT nói chung Ngân hàng TMCP HD Bank CN Hà Nội Bốn là, nêu số kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng TMCP HD Bank CN Hà Nội để nâng cao hiệu hoạt động TTQT Như vậy, qua phân tích tình hình thực trạng cơng tác TTQT chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2016-2018 chương II, chương III đưa định hướng phát triển, giải pháp thúc đẩy với số kiến nghị với cấp thẩm quyền để nhằm nâng cao hiệu hoạt động TTQT Ngân hàng TMCP HD Bank CN Hà Nội Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 125 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam thời gian qua có bước phát triển đáng kể Bước sang kỷ 21, hoà nhập với kinh tế khu vực giới cần phải mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nữa, bước nhằm phục vụ nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá đất nước.Trước yêu cầu đổi này, đòi hỏi Ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí nói riêng phải đổi chế chất lượng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng công tác TTQT đáp ứng yêu cầu khách hàng, đạt mục đích đề Thơng qua việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động HD Bank CN Hà Nội, cụ thể hoạt động TTQT, cho thấy chi nhánh có nhiều cố gắng việc phát triển, nâng cao hoạt động TTQT đạt kết đáng ghi nhận hoạt động TTQT chi nhánh có nhiều bất cập tổ chức hoạt động So với NHTM nước, hoạt động TTQT HD Bank non trẻ yếu nhiều mặt cần tập trung phát triển hoạt động TTQT Trên sở nghiên cứu sách điều kiện kinh tế, xã hội, luận văn “Nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Hà Nội” hình thành giải số vấn đề sau: Một là, đưa kiến thức tổng quan cách hệ thống hoạt động TTQT, phương thức TTQT hay sử dụng nguồn luật điều chỉnh Hai là, phân tích thực trạng hoạt động TTQT HD Bank CN Hà Nội thông qua bảng biểu báo cáo Ngân hàng TMCP HD Bank CN Hà Nội cung cấp Ba là, cở thực trạng luận văn đánh giá được, từ nêu lên điểm đạt mặt hạn chế, với tìm Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 126 Học Viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp nguyên nhân mặt chưa đạt Bốn là, bước đầu đề xuất giải pháp vấn đề nhân lực, chiến lược tương lai nhằm nâng cao hiệu hoạt động TTQT Ngân hàng TMCP HD Bank CN Hà Nội Tuy nhiên trình triển khai luận văn, hạn chế khả trình độ hiểu biết, lại tiếp cận với đề tài rộng, em khơng thể hồn thành luận văn cách thuận lợi khơng có hướng dẫn tận tình thầy giáo TS Phan Tiến Nam với giúp đỡ, cung cấp thông tin quý báu Ban Giám đốc anh chị nhân viên Ngân hàng TMCP HD Bank CN Hà Nội Mặc dù hoàn thành nhiên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Do đó, em mong nhận lời góp ý từ phía thầy giáo bạn để luận văn hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn Trần Thị Huyền - CQ53/08.02 127 ... trạng hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội Chương III: Một số giải pháp phát triển hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh. .. HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ .42 TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH HÀ NỘI 42 2.1 Khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội. .. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH HÀ NỘI 84 3.1 Sự cần thiết phải phát triển hoạt động toán quốc tế trước xu
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP phát triển TP hồ chí minh chi nhánh hà nội , 16 nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP phát triển TP hồ chí minh chi nhánh hà nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn