15 xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư và giải pháp bình minh

62 1 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:31

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu em Các số liệu, kết nêu đồ án tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị em thực tập Tác giả đồ án Diệp Thị Thu Hạnh Sv: Diệp Thị Thu Hạnh Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện trường Học viện Tài chính, ngồi việc nỗ lực học tập, cố gắng thân, em may mắn thầy, cô giáo trường, đặc biệt thầy cô khoa Hệ thống Thông tin kinh tế tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức quý báu, kinh nghiệm nghề nghiệp bổ ích làm hành trang vững để làm việc sau tốt nghiệp Được dìu dắt, hướng dẫn tận tình thầy cơ, em thấy dần trưởng thành Em ghi nhớ công ơn thầy – người lái đò tận tình đưa chúng em tới chân trời tri thức Trong trinh nghiên cứu hoàn thành đồ án “Xây dựng phần mềm kế tốn doanh thu bán hàng Cơng ty Cổ phần đầu tư giải pháp Bình Minh”, em nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều người Trước hết, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS.Nguyễn Sĩ Thiệu hướng dẫn tận tình, giúp đỡ em suốt thời gian qua để hoàn thành đồ án tốt nghiệp thời gian thực tập Em xin gửi lơi cảm ơn đến tới thầy cô giáo Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế có giảng bổ ích để em vận dụng tốt kiến thức chun mơn hồn thành tốt đồ án tốt nghiệp đường nghề nghiệp vững tương lai Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo anh chị đơn vị thực tập, đặc biệt anh chị thuộc Phòng Tài – Kế tốn Cơng ty Cổ phần đầu tư giải pháp Bình Minh tạo điều kiện cho em thực tập hướng dẫn em thời gian thực tập công ty Dưới góc độ sinh viên thiếu sót kinh nghiệm kiến thức thực tiễn, đồ án em tranh khỏi hạn chế, sai sót Do vậy, em mong đánh giá góp ý thầy khoa Hệ thống Thơng tin Kinh Tế để giúp em hoàn thiện kiến thức học vận dụng vào thực tế Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019 Sinh viên Diệp Thị Thu Hạnh Sv: Diệp Thị Thu Hạnh Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu MỤC LỤC Sv: Diệp Thị Thu Hạnh Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu DANH MỤC CÁC HÌNH Sv: Diệp Thị Thu Hạnh Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Tên đầy đủ CP CSDL CKTM HTTT HĐ GTGT KH HBTL TK Cổ phân Cơ sở liệu Chiết khấu thương mại Hệ thống thơng tin Hóa đơn Giá trị gia tăng Khách hàng Hàng bán trả lại Tài khoản Sv: Diệp Thị Thu Hạnh Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu LỜI MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Quản lý doanh thu bán hàng hoạt động vô quan trọng trình xây dựng hệ thống thơng tin doanh nghiệp Nó giúp cho cơng tác kế tốn cơng tác quản lý doanh nghiệp hoạt động hiệu hơn, thông tin xử lý cách nhanh chóng, xác, kịp thời, giảm bớt thời gian tiền bạc Việc xây dựng xác hệ thống quản lý doanh thu bán hàng giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh từ kịp thời đưa định quản trị đắn Qua việc khảo sát hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư giải pháp Bình Minh, em nhận thấy Cơng ty CP đầu tư giải pháp Bình Minh cơng ty chun bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác, loại vật liệu xây dựng… việc quản lý mặt hàng doanh thu có ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh công ty Hệ thống quản lý bán hàng cơng ty tin học hóa, khối lượng hàng hóa lớn, đòi hỏi cần có phần mềm tin học có khả quản lý cách xác, thống nhất, cung cấp báo cáo, thông tin cách kịp thời cho người sử dụng quản trị hệ thống Xuất phát từ thực trạng quản lý doanh thu bán hàng Công ty CP đầu tư giải pháp Bình Minh nên em lựa chọn đề tài: “Xây dựng phần mềm kế tốn doanh thu bán hàng Cơng ty CP đầu tư giải pháp Bình Minh” làm đề tài tốt nghiệp II - Mục tiêu Hiểu rõ nghiệp vụ kế toán, chứng từ, sổ sách, báo cáo cơng tác - kế tốn bán hàng doanh nghiệp Xây dựng phần mềm kế toán Doanh thu bán hàng cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời, đầy đủ, phục vụ tốt tình quản lý hàng hóa, - phục vụ tốt cho phận bán hàng Tận dụng tối đa nguồn tài nguyên cơng ty: Hệ thống máy tính cơng ty, người hệ thống kế toán Sv: Diệp Thị Thu Hạnh Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp - GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu Giúp công ty nâng cao doanh thu, tiết kiệm chi phí nhờ giảm bớt đội ngũ nhân viên, giảm thiểu sai sót xảy q tình hạch tốn III Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tập trung vào cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty CP đầu tư giải pháp Bình Minh IV Phạm vị nghiên cứu Trong kế tốn bán hàng có ba mảng: Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng, kế tốn tổng hợp chi phí bán hàng, kế tốn tập hợp xác định kết kinh doanh Do trình tham gia thực tập công ty tương đối ngắn nên em gói gọn nghiên cứu đề tài phạm vi kế toán Doanh thu bán hàng Phần mềm xây dựng dựa hệ quản trị sở liệu SQL Server 2017 ngơn ngữ lập trình mã nguồn mở C#.Net V Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập thông tin công ty phương pháp vấn, điều tra, ghi chép, quan sát hỏi ý kiến chuyên gia Phương pháp so sánh đối chiếu: So sánh lý thuyết học thực tế công ty Phương pháp phân tích thiết kế: Từ nghiệp vụ kế tốn cơng ty, tiến hành phân tích thiết kế để xây dựng phần mềm phù hợp Các phương pháp phân tích khác: Phân tích từ xuống, phân tích từ lên, kết hợp phân tích từ cuống từ lên VI Kết cấu đồ án Đề tài: “Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng Công ty CP đầu tư giải pháp Bình Minh” Đồ án ngồi phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục đồ án gồm có chương: Chương I: Cơ sở lý luận xây dựng phần mềm kế toán Doanh thu bán hàng Chương II: Thực trạng hệ thống thông tin kế tốn Doanh thu bán hàng Cơng ty CP đầu tư giải pháp Binh Minh Sv: Diệp Thị Thu Hạnh Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu Chương III: Xây dựng phần mềm kế tốn doanh thu bán hàng Cơng ty CP đầu tư giải pháp Bình Minh Sv: Diệp Thị Thu Hạnh Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÊ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG DOAN NGHIỆP Cơ sở lý luận xây dựng phần mềm kế toán doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, thành phần yêu cầu phần mềm kế toán 1.1 doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm phần mêm kế toán doanh nghiệp HTTT tập hợp nguồn lực, công cụ tổ chức thành thể thống để thực trình xử lý thơng tin Q trình xử lý thơng tin bao gồm: thu nhận thông tin, lưu trữ thông tin, xử lý thông tin truyền tin HTTT KT phần HTTT hiểu tập hợp nguồn lực ( người, thủ tục), công cụ (phần cứng, phần mềm), thiết kế nhằm thu thập, lưu trữ, xử lý liệu kinh tế - tài liệu khác nhằm cung cấp thơng tin KT cho đối tượng sử dụng thông qua báo cáo KT Phần mềm kế toán: la hệ thống thông tin tổ chức dạng chương trình máy tính (Computer Program) Người dùng phần mềm kế toán, cụ thể kế toán viên, thủ kho, quản lý, CEO,… nhập số liệu đầu vào hóa đơn, chứng từ kế tốn,… Dựa vào cấu trúc, câu lệnh, quy trình tự động có sẵn, phần mêm kế toán sữ xử lý liệu đầu vào xuất báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị báo cáo thống kế phân tích tài khách cho người dùng theo quy định hành, giúp họ tết kiệm thời gian chi phí Điều kiện áp dụng phần mềm kế toán: - Đảm bảo điều kiện kỹ thuật Lựa chọn phần mêm phù hợp với hoạt động đơn vị, trang bị hệ thống thiết bị tin học phù hợp với yêu cầu, trình độ quản lý, trình độ tin học quản lý, đội ngũ nhân viên kế toán Tổ chức trang bị sử dụng thiết bị lưu trữ an toàn cho hệ thống, bố trí vận hành theo yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo điều kiện tổ chức máy kế toán Sv: Diệp Thị Thu Hạnh Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu Lựa chọn, tổ chức đào tạo cán kế tốn có đủ trình độ chun mơn nghiệp vụ kế tốn tin học Lập kế hoạch tổ chức thực khâu công việc Quy định rõ trách nhiệm, yêu cầu bảo mật liệu máy tính, chức năng, nhiệm vụ người sử dụng hệ thống, ban hành quy chế quản lý liệu, quy định chức năng, quyền hàn nhân viên, quy định danh mục thông tin khơng phép lưu chuyển - Đảm bảo tính thống cơng tác kế tốn Đối với đơn vị dự toán cấp phải lập báo cáo tài tổng hợp cần đạo cho đơn vị dự toán cấp sử dụng phần mềm kế toán cho thuận tiện việc kết nối thông tin, số liệu báo cáo 1.1.1.2 Đặc điểm phần mềm kế toán Phần mềm kế toán cơng cụ ghi chép, lưu giữ, tính tốn, tổng hợp sở liệu đầu vào chứng từ để đưa thông tin đầu theo yêu cầu Chứng tư gồm chứng từ doanh nghiệp lập chứng từ từ bên Đầu phần mềm kế toán báo cáo sổ sách liên quan So với kế tốn thủ cơng phải ghi chép vào sổ sách trung gian để đưa báo cáo cuối kì, phần mềm kế tốn kết xuất thơng tin đầu trực tiếp từ CSDL, chứng từ đầu vào, đồng thời với báo cáo, sổ kế tốn đầu hệ thống Đặc trưng hình thức kế tốn máy vi tính la cơng việc kế tốn thực theo chương trình phần mềm kế tốn máy vi tính Phần mềm kế tốn thiết kế theo nguyên tắc bốn hình thức kế tốn kết hợp hình thức kế tốn quy định Phần mềm kế tốn khơng hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế tốn, phải in đầy đủ sổ kế tốn báo cáo tài theo quy định Các loại sổ Hình thức kế tốn máy vi tính: Phần mềm kế tốn thiết kế theo hình thức kế tốn có loại sổ hình thức kế tốn khơng bắt buộc hồn tồn giống mẫu sổ kế tốn ghi tay 1.1.1.3 Các thành phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Một thành phần kế toán thường có thành phần sau: - Cơ sở liệu (Database): Cung cấp cấu trúc để lưu trữ liệu Một CSDL chứa Table, View mối quan hệ bảng Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 10 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu Kế tốn TSCĐ cung cấp dòng thơng tin như: Hóa đơn lý TSCĐ cho kế tốn toán, biên kiểm kê, đánh giá lại cho phận ban quản trị hay báo cáo tăng giảm TSCĐ, báo cáo kiểm kê, bảng trích phân bổ khấu hao cho kế tốn trưởng hàng kì • Kế tốn tiền lương Kế tốn tính lương phải trả cho nhân viên, khoản trích theo lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn… Ngồi ra, kế tốn phải phân tích tình hình sử dụng chi tiêu quỹ lương, cung cấp thông tin kinh tế cần thiết cho phận liên quan • Kế tốn doanh thu bán hàng Phản ảnh xác, trung thực, kịp thời tình hình biến động sử dụng tiền mặt, giám sát chặt chẽ việc quản lý, thu, chi tiền mặt Phản ánh xác, trung thực, kịp thời tình hình tiền gửi ngân hàng, loại kim loại quý, đá quý, tiền tệ Giám sát việc chấp hành chế độ quy định quản lý tiền tệ, ngoại tệ, kim loại q thực chế độ tốn khơng dùng tiền mặt • Kế tốn tổng hợp Lập phiếu chi vào chứng từ hợp lệ ký duyệt Các nội dung phiếu chi phải đúng, đầy đủ xác Hạch tốn nghiệp vụ ngân hàng vào sổ sách, báo cáo tài khoản ngân hàng Theo dõi hợp đồng vay ngân hàng, báo cáo thời gian trả nợ số tiền phải trả, tổng tiền nợ hợp đồng vay cho kế toán trưởng trước hạn toán tuần Giao dịch với ngân hàng: Làm thủ tục liên quan đến ngân hàng để vay tiền, mở tài khoản… lấy số phụ tài khoản ngân hàng Sổ phụ phải lấy hết vào ngày cuối tháng Hoàn thành hết giao dịch với ngân hàng có phát sinh Lưu trữ đảm bảo chứng từ, sổ sách báo cáo đầy đủ Kế toán phản ánh đầy đủ, kịp thơi số có tình hình biến động loại hàng hóa giá trị vật để biết xác thực tế loại đảm bảo kế hoạch mua, dự trữ xuất bán đạt hiệu Lên báo cáo tổng hợp gửi kế tốn trưởng có u cầu Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 48 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp • GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu Kế toán thuế Cập nhật chứng từ kế toán thuế, phản ánh, hạch toán, ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác nghiệp vụ kế tốn phát sinh vào sổ sách kế tốn cơng ty Hoàn thiện toàn loại giấy tờ, chứng từ cần thiết cho cơng việc hạch tốn kế tốn như: Hợp đồng lao động, loại hợp đồng khác phát sinh… Lập đầy đủ gửi hạn báo cáo kế toán thuế toán công ty theo chế độ quy định như: Báo cáo tài chính, lưu trữ chứng từ, sổ sách thuế báo cáo thuế đảm bảo chứng từ sổ sách, báo cáo đầy đủ Đại diện công ty giao dịch với quan thuế, tham gia tốn thuế, có kết tốt sau giao dịch toán thuế • Thủ quỹ Thực công việc thu, chi theo phiếu thu, phiếu chi hợp lệ Lập sổ quỹ ghi chép, theo dõi chứng từ thu, chi phát sinh, tiền tồn quỹ kịp thời xác Lưu trữ chứng từ, sổ sách báo cáo đầy đủ, kiểm tra tồn quỹ vào cuối ngày, đối chiếu số tiền thực tế với sổ quỹ Cùng nhân viên kế toán, kế toán trưởng kiểm quỹ vào cuỗi hàng tháng Lập biên kiểm quỹ có chữ ký đầy đủ bên Lập báo cáo tồn quỹ cuối tháng 2.2.2 Hình thức tổ chức cơng tác kế tốn - Chế độ kế tốn cơng ty áp dụng: Là chế độ kế tốn doanh nghiệp theo thơng tư 200 – ngày 22/12/2014 Bộ tài vận dụng cho phù hợp với đặc điểm - kinh doanh doanh nghiệp Niên độ kế tốn cơng ty trùng với năm dương lịch, ngày 01/01 kết - thức vào ngày 31/12 Công ty thực tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho phương pháp thẻ song song Phương pháp xác định giá trị hàng hóa nhập, xuất kho: giá trị hàng nhập kho giá thực tế mua hàng chi phí trực tiếp liên quan tới việc mua hàng Xuất kho - phương pháp bình quân cuối kỳ Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng Đơn vị tiền tệ sử dụng VNĐ Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 49 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu Công ty CP Đầu tư giải pháp Bình Minh sử dụng hình thức Kế tốn máy vi tính dựa mẫu sổ hình thức Nhật ký chung, mở loại sổ kế toán - - sau: Sổ kế toán tổng hợp: + Sổ TK: 511, 521 + Sổ nhật ký chung + Sổ Nhật ký bán hàng Sổ kế toán chi tiết: + Sổ chi tiết bán hàng sản phẩm (theo mẫu S35 – DN) + Sổ chi tiết tài khoản 2.2.3 Hệ thống tài khoản sử dụng - TK 111: Tiền mặt + TK 1111: Tiền Việt Nam - - - TK 112: Tiền gửi ngân hàng TK 131: Phải thu khách hàng TK 155: Thành phẩm TK 156: Hàng hóa + TK 1561: Giá mua hàng hóa + TK 1562: Chi phí thu mua hàng hóa TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ + TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa TK 333: Thuế khoản phải nộp NN + TK 3331: Thuế GTGT phải nộp + TK 33311: Thuế GTGT đầu TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu + TK 5211: Chiết khấu thương mại + TK 5212: Hàng bán bị trả lại + TK 5213: Giảm giá hàng bán 2.2.4 Hệ thống chứng từ sử dụng - Hóa đơn GTGT - Phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại - Phiếu xuất kho - Phiếu xuất kho bán hàng - Phiếu giảm giá 2.2.5 Hệ thống báo cáo - Báo cáo tài chính; Báo cáo quản trị: Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 50 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu + Báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng + Báo cáo chi tiết bán hàng theo mặt hàng + Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo khách hàng + Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo khách hàng/ mặt hàng/ hóa đơn + Báo cáo tổng hợ xuất kho bán hàng 2.2.6 Quy trình hạch tốn Kế tốn doanh thu Cơng ty CP đầu tư giải pháp Bình Minh - Khi khách hàng mua hàng trực tiếp chấp nhận việc toán toán tiền hàng cách chuyển tiền vào tài khoản doanh nghiệp mở ngân hàng, kế toán DTBH lập Phiếu xuất kho, đồng thời lập hóa đơn GTGT Kế tốn hạch tốn: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 155/156 – Trị giá thực tế thành phẩm/hàng hóa xuất kho Phiếu xuất kho lập liên, liên lưu, liên gửi đến thủ kho, liên - - - gửi chi khách hàng Trường hợp khách hàng toán tiền hàng tiền mặt, vào hóa đơn GTGT, kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng hóa: Nợ TK 1111 – Tiền mặt Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp Trường hợp chấp nhận việc toán chưa toán, kế toán phản ánh: Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng Có TK 5111 - Doanh thu bán hàng hóa Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp Khi khách hàng có yêu cầu trả lại hàng bán hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng, không quy cách, phẩm chất, công ty với khách hàng kiểm tra thống Nếu chấp nhận trả lại hàng hóa bán, dựa vào hóa đơn HBTL phía khách hàng xuất Bảng kê HBTL bên thống nhất, kế toán phản ánh: Nợ TK 5212 – Hàng bán trả lại Nợ Tk 3331 – Thuế GTGT phải nộp Có TK 111,112, 131 – ( Tổng giá tốn) Đồng thời, kế toán trưởng gửi xuống định xử lý hàng bán trả lại, nhập lại kho, kế tốn DTBH lập phiếu nhập kho hàng hóa bị trả lại hạch tốn: Nợ TK 155/156 – Hàng hóa (Theo giá thực tế hàng hóa xuất kho) Có TK 631 – Giá vốn hàng bán Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 51 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu Nếu chấp nhận giảm giá hàng bán, kế toán ghi: Nợ TK 5213 – Trị giá hàng giám giá chưa bao gồm thuế Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp số hàng giảm giá Có TK 1111, 1121, 131 – Trị giá hàng giảm giá bao gồm thuế Khi khách hàng mua với số lượng lớn cơng ty có chương trình chiết khấu thương - - mại dành cho khách hàng, kế tốn ghi đơn giá hóa đơn GTGT đơn giá chiết khấu hạch toán: Nợ TK 111, 112, 131 – Tổng tiền toán bao gồm thuế GTGT Có TK 5111 – Trị giá hàng chiết khấu (chưa có thuế) Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp Hình 2.3: Sơ đồ hạch tốn doanh thu bán hàng 2.2.7 Tình hình ứng dụng cơng nghệ thông tin doanh nghiệp Hiện Công ty CP Đầu tư giải pháp Bình Minh sử dụng phần mềm kế toán Misa SME để lưu trữ xử lý liệu kế toán 2.3 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu bán hàng Cơng ty CP Đầu tư giải pháp Bình Minh giải pháp khắc phục Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 52 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu Qua trình tìm hiểu thực trạng hệ thống thơng tin kế tốn doanh thu bán hàng Cơng ty CP Đầu tư giải pháp Bình Minh, em có số đánh sau: 2.3.1 Về tổ chức máy kế toán, sở vật chất,con người  Ưu điểm Tổ chức máy kế toán: Tổ chức kế tốn cơng ty hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý mặt tài – kế tốn Con người: Hầu hết nhân viên kế tốn có trình độ đại học, trang bị đầy đủ kiến thức từ đến nâng cao kế tốn tài tùy theo vị trí nhiệm vụ cụ thể Các nhân viên có thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình cơng việc Cơ sở vật chất: Bộ phận kế tốn Cơng ty trang bị máy tính để làm việc Mỗi kế tốn viên sử dụng máy tính riêng Tồn hệ thống máy tính cơng ty nối mạng internet => Cơng ty cần tiếp tục trì máy kế toán, sở vật chất người 2.3.2 Các chứng từ sử dụng Các chứng từ liên quan đến bán hàng xác định doanh thu lập theo quy định chuẩn mực kế toán luân chuyển theo trình tự hợp lý, sở lập chứng từ chặt chẽ, đảm bảo yếu tố pháp lý chữ ký bắt buộc, họ tên người lập, số hiệu chứng từ, nội dung kinh tế rõ ràng Các chứng từ đánh số thứ tự liên tục, đầy đủ kiểm tra kĩ lưỡng trước ghi sổ, đảm bảo yếu tố cần thiết hiệu lực chứng từ Việc lập chứng từ có độc lập tương đối có kiểm tra, đối chiếu lẫn Các chứng từ luân chuyển nội thiết kế phù hợp cung cấp thông tin cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý bán hàng Công ty Sau ghi sổ kế toán, chứng từ đưa vào lưu trữ bảo quản cẩn thận 2.3.3 Tài khoản sử dụng Ưu điểm Tại Công ty CP Đầu tư giải pháp Bình Minh, tài khoản sử dụng kế  toán bán hàng xác định doanh thu chủ yếu tài khoản tổng hợp nên hệ thống tài Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 53 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu khoản đơn giản Kết cấu nội dung tài khoản sử dụng thực theo quy định thông tư => Tài khoản sử dụng hợp lý, theo thông tư Bộ Tài Chính ban hành 2.3.4 Tổ chức sổ kế toán  Ưu điểm Với phần hành kế toán doanh thu bán hàng, công ty sử dụng đầy đủ loại sổ theo quy định Bộ Tài chính, đáp ứng yêu cầu quản lí bán hàng, từ loại sổ chi tiết đến sổ tổng hợp Cách trình bày sổ dễ hiểu, ghi chép cách đầy đủ, rõ ràng hợp lí Quy trình ghi sổ kế toán bán hàng thực theo chế độ kế tốn Bộ Tài ban hành, đảm bảo thuận tiện việc đối chiếu kiểm tra số liệu  Nhược điểm: Tuy nhiên số hạn chế tổ chức sổ kế tốn mà cơng ty nên xem xét: ghi chép dễ bị trùng lặp, làm tăng khối lượng ghi chép chung nên nh hưởng đến suất hoạt động hiệu cơng tác kế tốn Giải pháp khắc phục Đòi hỏi kế tốn viên, kế tốn trưởng phải đối chiếu khớp số liệu chứng từ ghi sổ với chứng từ ghi sổ khác đồng nghiệp khác phần hành kế toán khác lập trước ghi vào Sổ nhật ký chung 2.3.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Ưu điểm Báo cáo kết xuất nhanh Hệ thống báo cáo kế toán Cơng ty CP Đầu tư giải pháp Bình Minh gồm có hệ thống báo cáo tài hệ thống báo cáo quản trị Khoản mục bán hàng trình bày hợp lí hệ thống báo cáo tài Báo cáo kế tốn quản trị lập lãnh đạo yêu cầu hay có biến động bất thường để ban lãnh đạo kịp thời đưa định sản xuất kinh doanh => Hệ thống báo cáo cần trì phát huy Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 54 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu 2.3.6 Quy định hạch toán kế toán  Ưu điểm Qui trình hạch tốn tổ chức cách khoa học, phản ánh đầy đủ giao dịch kinh tế phát sinh, phù hợp với đặc thù ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp 2.3.7 Tình hình ứng dụng cơng nghệ thông tin Ưu điểm - Giao diện phân hệ bán hàng đơn giản, dễ nhập liệu - Tốc độ xử lý nhanh Nhược điểm Tuy nhiên phần mềm Công ty CP Đầu tư giải pháp Bình Minh sử dụng phần mềm chung cho tất loại hình doanh nghiệp nên chưa tối ưu Giải pháp khắc phục Công ty cần phần mềm chuyên biệt dành riêng cho công ty đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng Giám đốc phòng kế toán Phần mềm kế toán doanh thu bán hàng Cơng ty CP Đầu tư giải pháp Bình Minh phân tích – thiết kế chương sau Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 55 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu CHƯƠNG XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP BÌNH MINH 3.1 Phân tích hệ thống Doanh thu bán hàng Cơng ty CP Đầu tư giải pháp Bình Minh 3.1.1 Xác định yêu cầu mô tả toanns 3.1.1.1 Xác định yêu cầu Trên sở phần hành Kế toán doanh thu bán hàng ứng dụng Kế toán tại, cần xây dựng phần mềm Kế toán doanh thu bán hàng khắc phục hạn chế phần hành ứng dụng Kế tốn cũ cơng ty đồng thời đặt yêu cầu hệ thống phải truy cập liệu nhanh, xử lí liệu xác, giao diện thân thiện với người sử dụng Quản lý danh mục cần thiết: Tài khoản, khách hàng, hàng hóa, danh mục kho Quản lý việc nhập liệu vào chứng từ, cho phép lưu vào sở liệu in chứng từ theo thông tư 200 In sổ báo cáo cần thiết:  Các sổ TK511, TK521  Sổ chi tiết bán hàng Báo cáo tổng hợp doanh thu   Báo cáo doanh thu bán hàng theo khách hàng  Báo cáo doanh thu bán hàng theo mặt hàng  Báo cáo giảm trừ doanh thu  Bảng kê hóa đơn hàng bán, hàng bán bị trả lại Từ mục tiêu toán, xác định xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng bám sát vào nghiệp vụ thực tiễn diễn công ty, quản lý doanh thu bán hàng cách hiệu  Từ liệu đầu vào hệ thống: Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 56 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp  GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu Phiếu xuất kho Hóa đơn GTGT Hóa đơn HBTL Phiếu nhập kho HBTL Thông tin hệ thống: - Báo cáo doanh thu bán hàng - Báo cáo hàng bán trả lại - Báo cáo giảm trừ doanh thu - Sổ TK 511, TK 521, - Sổ chi tiết bán hàng 3.1.1.2 Mơ tả tốn Với lĩnh vực kinh doanh công ty chuyên bn bán máy móc, vật liệu, thiết bị xây dựng bán lẻ đồ ngũ kim, sơn khách hàng chủ yếu công ty công ty xây dựng hộ gia đình nên đơn đặt hàng thường có khối lượng giá tị quy mơ vừa nhỏ Quy trình hệ thống kế tốn doanh thu bán hàng mơ tả sau: Khách hàng mua hàng hóa cơng ty liên hệ với phòng kế hoạch – kỹ thuật Sau tiếp nhận yêu cầu khách hàng, phòng kế hoạch – kỹ thuật gửi bảng báo giá kèm thông tin chi tiết sản phẩm cho khách hàng Khách hàng đồng ý với báo giá, lên đơn đặt hàng gửi cho phòng kế hoạch – kỹ thuật Phòng kế hoạch – kỹ thuật đơn đặt hàng khách hàng, lập hợp đồng kinh tế gửi lên cho Giám đốc ký duyệt Sau phê duyệt, phòng kế hoạch – kỹ thuật đưa hợp đồng kinh tế đến kế toán doanh thu bán hàng Kế toán trưởng gửi bảng giá, bảng định mức chiết khấu thương mại cho kế toán doanh thu bán hàng để xử lý chiết khấu cho khách hàng trường hợp khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình chiết khấu Khi lượng hàng hồn thành theo hợp đồng kí kết, kế tốn doanh thu bán hàng lập phiếu xuất kho Phiếu xuất kho in thành liên: liên giao cho khách hàng, liên giao cho thủ kho làm xuất hàng hóa cho khách hàng ghi thẻ kho liên lưu nội Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 57 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu Kế tốn doanh thu bán hàng lập hóa đơn GTGT cho khách hàng Hoá đơn GTGT in thành liên: liên kế toán doanh thu bán hàng giữ làm sở hạch toán lên báo cáo, liên gửi cho khách hàng, liên gửi kế tốn vốn tiền/kế tốn cơng nợ, liên lưu vào hồ sơ thuế Nếu khách hàng toán tiền hàng tiền mặt chuyển khoản, kế toán doanh thu bán hàng chuyển hồ sơ toán cho kế toán vốn tiền để tiến hành giao dịch toán với khách hàng Nếu khách hàng chưa tốn kế tốn DTBH chuyển hóa đơn GTGT cho kế tốn cơng nợ xác nhận chưa thu tiền theo dõi nợ phải thu khách hàng Khi khách hàng đủ diều kiện hưởng chiết khấu thương mại, kế tốn DTBH lập hóa đơn GTGT với đơn giá đơn giá trừ chiết khấu Khi khách hàng mua hàng thời gian cơng ty có chương trình giảm giá, kế tốn doanh thu bán hàng lập phiếu giảm giá cho khách hàng Trường hợp hàng hóa khơng đủ tiêu chuẩn, khơng đảm bảo thông số kỹ thuật cam kết hợp đồng, khách hàng gửi trả hàng hóa Khách hàng xuất hóa đơn hàng bán trả lại, bên thống để lập bảng kê hàng bán trả lại đồng thời kế toán trưởng lập định xử lý hàng bán trả lại gửi đến kế toán DTBH Nếu số hàng xử lý nhập kho, kế toán DTBH lập phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại giao cho thủ kho làm nhập kho hàng hóa Trường hợp tốn tiền mặt chuyển khoản cho khách hàng, kế toán doanh thu bán hàng chuyển hồ sơ toán cần thiết cho kế tốn vốn tiền Nếu giảm trừ cơng nợ kế tốn DTBH gửi hóa đơn/bảng kê hàng bán trả lại phiếu nhập kho HBTL cho kế tốn cơng nợ Cuối tháng có u cầu kế toán trưởng , phận kế toán doanh thu bán hàng lập báo cáo gửi lên: Báo cáo tổng hợp doanh thu, Báo cáo doanh thu bán hàng theo khách hàng, Báo cáo doanh thu bán hàng theo mặt hàng, Bảng kê hóa đơn bán ra, Báo cáo giảm trừ doanh thu bán hàng Kế tốn trưởng có nhiệm vụ báo cáo lên ban giám đốc Đây quan trọng để lãnh Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 58 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu đạo công ty đưa giải pháp tối ưu cho hoạt động sản xuất tiêu thụ công ty 3.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh Hình 3.1: Sơ đồ ngữ cảnh (1) Gồm : + Bảng giá + Bảng định mức CKTM (2) Gồm: + Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng + Báo cáo doanh thu bán hàng theo khách hàng Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 59 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp + + GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu Báo cáo doanh thu bán hàng theo mặt hàng Bảng kê hàng bán bị trả lại + Báo cáo giảm trừ doanh thu bán hàng 3.1.3 Biểu đồ phân cấp chức Hình 3.2: Biểu đồ phân cấp chức 3.1.3.1 Mô tả chi tiết chức (1.1) (1.2) Cập nhật bảng giá: Ban lãnh đạo đưa bảng giá loại mặt hàng Cập nhật bảng định mức CKTM: Khi khách hàng mua hàng với số lượng lớn hưởng mức chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kí (1.3) kết bên mua bán Cập nhật thông tin khách hàng: Mỗi khách hàng đến mua hàng cập (2.1) nhật thông tin vào danh mục khách hàng Nhận hợp đồng kinh tế: Hợp đồng kinh tế sau giám đốc phê duyệt (2.2) chuyển lên từ Phòng kế hoạch – kỹ thuật công ty Lập phiếu xuất kho: Phiếu xuất kho lập kèm theo hóa đơn GTGT, khách hàng ký vào phiếu xuất kho nhận hàng Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 60 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp (2.3) GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu Lập hóa đơn GTGT: Căn vào thông tin bán cho khách hàng viết phiếu xuất kho hợp đồng kinh tế, kế tốn doanh thu bán hàng tiến hành lập hóa (3.1) đơn GTGT Nhận hóa đơn/ bảng kê hàng bán trả lại: Kế toán doanh thu bán hàng tiến hành (3.2) nhận hóa đơn/bảng kê hàng bán trả lại từ khách hàng Nhận định xử lý hàng bán trả lại: Kế toán trưởng gửi xuống kế toán DTBH (3.3) định xử lý hàng bán trả lại Lập phiếu nhập kho hàng bán trả lại: Căn vào hóa đơn/bảng kê hàng bán trả lại, định xử lý HBTL kế toán doanh thu bán hàng lập phiếu nhập kho hàng bán (3.4) bị trả lại chuyển cho thủ kho Lập phiếu giảm giá hàng bán: Tiến hành lập phiếu giảm giá hàng bán khách hàng mua hàng thời gian cơng ty có chương trình chiết khấu giảm giá khách hàng yêu cầu giảm giá lỗi kĩ thuật hàng hóa bị giảm chất lượng (4.1) bên bán, hàng hóa phận kế hoạch - kỹ thuật kiểm tra Ghi sổ tài khoản: Căn vào chứng từ phát sinh, kế toán doanh thu bán (4.2) hàng tiến hành ghi sổ TK511, TK521 Ghi sổ chi tiết: Căn vào chứng từ phát sinh, kế toán doanh thu bán hàng tiến hành ghi sổ chi tiết bán hàng (5.1) Lập báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng: Cuối kì kế tốn, phận kế tốn doanh thu bán hàng vào hóa đơn GTGT, hợp đồng ký để lập Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng gửi lên cho kế toán trưởng ban giám đốc (5.2) Lập báo cáo doanh thu bán hàng theo khách hàng: Cuối kì kế tốn, phận kế tốn doanh thu bán hàng vào hóa đơn GTGT, hợp đồng ký, chứng từ liên quan để lập Báo cáo doanh thu bán hàng theo khách hàng gửi lên kế toán trưởng ban giám đốc (5.3) Lập báo cáo doanh thu bán hàng theo mặt hàng: Cuối kì kế tốn, phận kế tốn doanh thu bán hàng vào hóa đơn GTGT, hợp đồng ký, chứng từ liên quan để lập Báo cáo doanh thu bán hàng theo mặt hàng gửi lên cho kế toán trưởng ban giám đốc Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 61 Lớp: CQ53/41.02 Luận văn tốt nghiệp (5.4) GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu Lập bảng kê hàng bán trả lại: Căn vào Hóa đơn/bảng kê hàng bán trả lại, phận kế toán bán hàng lập Bảng kê hàng bán bị trả lại để gửi lên kế toán trưởng (5.5) ban giám đốc Lập báo cáo giảm trừ doanh thu: Căn vào Hóa đơn hàng bán trả lại, phận kế toán doanh thu bán hàng lập Báo cáo giảm trừ doanh thu bán hàng gửi lên kế toán trưởng ban giám đốc Sv: Diệp Thị Thu Hạnh 62 Lớp: CQ53/41.02 ... thực trạng quản lý doanh thu bán hàng Công ty CP đầu tư giải pháp Bình Minh nên em lựa chọn đề tài: Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng Cơng ty CP đầu tư giải pháp Bình Minh làm đề tài... tác kế tốn bán hàng Cơng ty CP đầu tư giải pháp Bình Minh IV Phạm vị nghiên cứu Trong kế toán bán hàng có ba mảng: Kế tốn tổng hợp doanh thu bán hàng, kế tốn tổng hợp chi phí bán hàng, kế toán. .. sở lý luận kế toán doanh thu bán hàng doanh nghiệp sản xuất 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng a Bán hàng doanh thu bán hàng Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư và giải pháp bình minh , 15 xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư và giải pháp bình minh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn