14 tđ cho vay DA đầu tư của các DN có quy mô nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP sài gòn hà nội – CN vĩnh phúc

83 1 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:31

Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến THS.Nghiêm Văn Bảy người tận tình hướng dẫn em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Đồng thời, em xin bày tỏ lời cảm ơn đến thầy, cô giáo giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt trình học tập trường Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo toàn thể cán nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội CNVĩnh Phúc tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập đơn vị, tiếp xúc thực tế, giải đáp thắc mắc, giúp em hiểu thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ suốt trình thực tập Với vốn kiến thức hạn hẹp thời gian thực tập đơn vị có hạn nên em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình q thầy anh chị ngân hàng Đó hành trang quý giá giúp em hồn thiện kiến thức sau SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập em Các số liệu, kết nêu khóa luận trung thực có nguồn gốc rõ ràng Sinh viên Vũ Thị Huyền Trang SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy Mục lục LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NHTM 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng NHTM 1.1.1 Khái niệm tín dụng NHTM 1.1.2 Đặc điểm tín dụng NHTM 1.1.3 Phân loại Tín dụng ngân hàng 1.1.3.1 Căn vào hình thức tín dụng .5 1.1.3.2 Căn vào mục đích tín dụng 1.1.3.3 Căn vào thời hạn tín dụng 1.1.3.4 Căn vào mức độ tín nhiệm 1.1.3.6 Căn vào xuất xứ tín dụng 1.1.3.7 Căn vào chủ thể vay vốn 1.1.3.8 Căn vào hình thái giá trị tín dụng 1.1.4 Vai trò tín dụng ngân hàng thương mại .7 1.2 Lý luận cho vay DA đầu tư doanh nghiệp NHTM .7 1.2.1 Khái niệm cho vay doanh nghiệp: 1.2.2 Phân loại tín dụng khách hàng DN: 1.2.3 Đặc điểm cho vay doanh nghiệp: .9 1.3 Lý luận TĐ vay vốn DA đầu tư doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-SHB – CN Vĩnh Phúc 11 1.3.1.1 Các khái niệm: 11 1.3.1.2.Mục đích ý nghĩa TĐTD doanh nghiệp nhỏ vừa 12 SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy 1.3.1.3 Phương pháp TĐTD doanh nghiệp nhỏ vừa 12 1.3.2 Nội dung TĐTD 12 1.3.2.2 TĐ DA đầu tư doanh nghiệp nhỏ vừa (DA) 16 1.3.2.3 TĐ TS đảm bảo: 17 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến TĐTD DNNVV 18 2.1 Khái quát chung Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội CNVĩnh Phúc 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh: 21 2.1.2 Bộ máy tổ chức công tác: .22 2.1.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh CNSHB Vĩnh Phúc năm gần đây: 24 2.1.3.1 Công tác huy động vốn 24 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng .25 2.1.3.3 Kết hoạt động kinh doanh .28 2.2 Tổ chức TĐ dự án vay vốn DN nhỏ vừa SHB 29 2.2.1 Cơ cấu, phân cấp phòng thẩm định Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vĩnh Phúc 29 2.2.2 Quy trình thẩm định dự án 30 2.2.3 Nội dung TĐ DA đầu tư DNNVV SHB chi nhánh Vĩnh Phúc .32 2.2.4 Phương pháp thẩm định vay vốn dự án đầu tư doanh nghiệp nhỏ vừa 37 2.3 Ví dụ thẩm định cho vay vốn đầu tư DNNVV NHTMCP Sài Gòn Hà Nội – CN Vĩnh Phúc 40 2.4 Đánh giá thực trạng TĐ DA vay vốn DNVVN NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội – CN Vĩnh Phúc .48 2.4.1 Những kết đạt 48 SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy 2.4.2.Những hạn chế nguyên nhân 50 2.4.2.1 Những hạn chế .50 2.4.2.2 Nguyên nhân hạn chế 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN CỦA DNNVV TẠI NHTMCP SÀI GÒN HÀ NỘI - CN VĨNH PHÚC 54 3.1 Định hướng phát triển NHTMCP Sài Gòn Hà Nội – CNVĩnh Phúc 54 3.1.1 Định hướng hoạt động chung 54 3.1.2 Định hướng tài trợ vốn cho dự án doanh nghiệp nhỏ vừa 55 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định dự án vay vốn DN vừa nhỏ SHB Vĩnh Phúc .56 3.2.1 Kiện toàn máy tổ chức TĐ .56 3.2.2 Hoàn thiện nội dung thẩm định doanh nghiệp nhỏ vừa 58 3.2.3 Hoàn thiện Phương pháp thẩm định dự án doanh nghiệp nhỏ vừa 64 3.2.4 Nâng cao trình độ đội ngũ cán TĐ 65 3.2.5 Nâng cao chất lượng thông tin phục vụ thẩm định dự án 67 3.2.6 Hiện đại hoá trang thiết bị sở hạ tầng phục vụ công tác thẩm định dự án 69 3.3 Một số kiến nghị cấp với tổ chức có liên quan.70 3.3.1 Kiến nghị với quan địa phương 70 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Việt Nam: 71 KẾT LUẬN 73 SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp SV: Vũ Thị Huyền Trang GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Giải nghĩa CBTD CBTD CN LVP CN DN LVP NH Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại TCTD TCTD TĐTD TĐTD VCSH Vốn chủ sở hữu SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn CNVĩnh Phúc .24 Bảng 2.2 :Tình hình cho vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội CNVĩnh Phúc .25 Bảng 2.3: Bảng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, 2017, 2018 28 Bảng 3.3: Bảng tính hiệu đầu tư DA: 44 Bảng 3.4: Số lượng DA doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ 49 SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài : Hoạt động tín dụng đầu tư hoạt động hệ thống Ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội nói riêng Với bối cảnh kinh tế khó khăn nay, việc huy động vốn ngày khó khăn cạnh tranh khốc liệt Ngân hàng việc sử dụng vốn cho vay hiệu yêu cầu đặt hàng đầu cho hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng đầu tư DA nói riêng Để sử dụng vốn hiệu hoạt động tín dụng đầu tư DA đòi hỏi cơng tác TĐ DA đầu tư thận trọng, chất lượng, an toàn Hiện tại, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Vĩnh Phúc, số lượng DA doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm 100% DA đầu tư cho vay đặc thù CN có quy mơ nhỏ, số lượng cán hạn chế đặc thù đa số doanh nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc số tỉnh lân cận địa bàn CNtiếp cận doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ Do mảng khách hàng doanh nghiệp đối tượng mà CNđang hướng tới Việc nghiên cứu hồn thiện cơng tác TĐ cho vay DA có quy mơ vừa nhỏ có ý nghĩa thiết thực không Ngân hàng mà khách hàng mục tiêu sử dụng vốn hiệu quả.Xuất phát từ ý nghĩa đó, đề tài: “TĐ cho vay DA đầu tư DN có quy mơ nhỏ vừa ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – CN Vĩnh Phúc” chọn làm đề tài nghiên cứu Do thời gian hạn chế, kinh nghiêm thực tế kiến thức người viết có hạn nên viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em kính mong ý kiến đóng góp thầy bạn để hồn thiện đề tài Mục tiêu nghiên cứu : Mục tiêu đề tài nhằm đạt vấn đề sau: - Hoàn thiện nâng cao nhận thức vấn đề lý luận - Đánh giá đầy đủ, toàn diện thực trạng để rõ tồn TĐTD ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Vĩnh Phúc SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy - Đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao, hoàn thiện cơng tác TĐTD Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Vĩnh Phúc Đối tượng phạm vi nghiên cứu : - Đối tượng nghiên cứu: nhận dạng, phân tích hạn chế nguyên nhân hạn chế TĐ đề biện pháp nhằm khắc phục hạn chế - Phạm vi nghiện cứu: để phù hợp với yêu cầu đối tượng nghiên cứu đề tài, phương pháp thực trình nghiên cứu gồm phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích Các phương pháp sử dụng trình thực đề tài gồm:phương pháp vật biện chứng,duy vật lịch sử kết hợp với sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê,phương pháp phân tích,phương pháp so sánh,tổng hợp…để nghiên cứu.Đề tài sử dụng vận dụng lý thuyết bản,các lý luận khoa học TĐ Kết cấu luận văn : Nội dung chuyên đề chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận TĐ DA vay vốn doanh nghiệp nhỏ vừa NHTM Chương 2: Thực trạng TĐ DA vay vốn daonh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CNVĩnh Phúc Chương 3: Giải pháp hoàn thiện TĐ DA vay vốn ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Vĩnh Phúc SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy CBTĐ cần bám sát vào nội dung đề án phát triển DNVVN quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành để đánh giá phù hợp DA Ngoài trình TĐ cần lưu ý tới yếu tố khác như: khả phát triển sản phẩm thay thế, khả thay đổi thị hiếu tiêu dùng, thay đổi sách kinh tế vĩ mô Nhà nước, nước xuất … TĐ khía cạnh kỹ thuật Các DA đầu tư DNVVN triển khai đa dạng, với hầu hết lĩnh vực nên gây khó khăn định cho việc TĐ Hiện nay, TĐ DA NHTM SHB Vĩnh Phúc, tình trạng chung TĐ khía cạnh kỹ thuật sơ sài, thương dựa vào thông số, tài liệu khách hàng cung cấp quan thẩm quyền xét duyệt DA TĐ Một mặt, khơng phải chun mơn cán ngân hàng, đa số họ tốt nghiệp từ trường khối kinh tế, trình độ nhận biết khả thu thập thơng tin có hạn Hơn nữa, tiêu phủ, ngành liên quan chưa đầy đủ, thống nhất; CNcũng SHB chưa có hệ thống tiêu kinh tế - kỹ thuật chuẩn phục vụ cho công tác TĐ DA Do để hỗ trợ cho cán TĐ đánh giá kỹ thuật, ngân hàng cần sớm nghiên cứu ban hành tiêu kỹ thuật phù hợp với ngành, lĩnh vực cụ thể (như tiêu chuẩn cơng nghệ, máy móc, thiết bị sử dụng …) làm sở để cán TĐ tham chiếu Trong trường hợp DA phức tạp, ngân hàng nên thuê tham vấn chuyên gia có chuyên môn phù hợp TĐ nội dung kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian TĐ TĐ khía cạnh tài Thứ nhất, cần TĐ đầy đủ, xác tổng vốn đầu tư CNcần có quan điểm TĐ độc lập tránh phụ thuộc vào kết TĐ chủ thể khác chủ thể có mục đích khác DA Ở góc độ nhà tài trợ cho DA, CNphải xác định xác tổng mức đầu tư DA mức tài trợ tối đa để tránh bị động, chạy theo DA Cán TĐ cần tỉnh táo sớm phát sai sót việc tính tốn hạng mục đầu tư lỗi vơ tình hay cố ý chủ đầu tư CBTĐ phải kiểm tra đầy đủ phận tổng vốn đầu tư vào thiết kế công SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy trình để xem xét đầy đủ hạng mục, thiết bị số lượng đơn giá, bao gồm: Vốn đầu tư cho TScố định, vốn lưu động, vốn dự phòng, vốn tài trợ cho chi phí khác, trả lãi vay thời gian thi công Nếu CNthận trọng xem xét cân đối phận vốn để tính tốn xác tổng vốn đầu tư tránh nhiều trường hợp thực DA bị thiếu vốn, lúc CNlại phải cho vay thêm để cứu vãn DA khỏi bị đình trệ Mặt khác DA đầu tư DNVVN tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau, cán TĐ nên kiểm tra kỹ tính xác thực nguồn vốn cam kết bỏ vốn đơn vị tài trợ mặt số lượng tiến độ, tránh để xẩy tình trạng thiếu vốn dẫn đến làm chậm tiến độ thi công cơng trình Với nguồn vốn chủ sở hữu, CNcần kiểm tra kỹ khả tài để đầu tư cho DA tương lai DNVVN Đối với nguồn vốn vay khác, CNcần xác định tính chắn nguồn vốn điều kiện lãi suất, tỷ giá, tiến độ giải ngân, thời hạn trả… từ đưa đánh giá DA chịu bất lợi từ nguồn Thứ hai, đảm bảo tính xác TĐ doanh thu, chi phí dòng tiền DA CNcần phải đứng quan điểm xem xét DA suốt đời DA, việc kết luận hiệu DA có ý nghĩa Để xác định xác doanh thu, ba yếu tố quan trọng phải dự đoán công suất thực hiện, mức tiêu thụ giá bán sản phẩm Muốn dự đốn cơng suất thực khâu TĐ kỹ thuật phải xác CNcần xem xét mức độ phù hợp công nghệ trang thiết bị mức độ đại, số lượng, chủng loại, danh mục, tính đồng dây chuyền sản xuất từ đánh giá cơng suất thực DA Cơng việc đòi hỏi cán TĐ phải có hiểu biết kỹ thuật, cơng nghệ, với DA phức tạp CNcó thể th chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm lĩnh vực để đưa nhận xét xác Muốn dự đốn mức tiêu thụ giá bán sản phẩm khâu TĐ thị trường lại phải xác CNcó thể nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu điểm mạnh yếu, hội rủi ro doanh nghiệp, sản phẩm, đánh giá chất lượng sản phẩm, tiến hành định vị sản phẩm thị trường, đồng thời áp dụng mơ hình thống SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy kê, kinh tế lượng để xác định mức tiêu thụ giá bán Trong phần này, CNcũng nên tham khảo dự báo tình hình kinh tế, tình hình thị trường Giá bán sản phẩm cần dự tính mối quan hệ cung cầu đời DA, phải xét đến yếu tố trượt giá lạm phát khơng thể tính cố định Ngồi cần tính đến doanh thu từ sản phẩm phụ, khoản thu hồi từ vốn lưu động giá trị lý TScố định cuối đời DA để xác định xác dòng tiền vào DA Khi TĐ yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh DA như: lãi vay vốn lưu động, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí th đất, …CNcần có tham khảo quy trình Bộ tài chính, quan chủ quản, doanh nghiệp, so sánh với chi phí sản xuất sản phẩm tương tự thị trường, không nên chấp thuận hay theo tính tốn chủ đầu tư tuỳ ý Nếu DA mở rộng DA doanh nghiệp hoạt động ngành đó, cán TĐ lấy tiêu cũ làm sở Nếu DA hồn tồn tiêu DA tương tự tham khảo Đối với chi phí khấu hao, ngân hàng cần kiểm tra đối chiếu với văn quản lý kinh tế Nhà nước nhằm đảm bảo tính hợp pháp, xác tính tốn CNcần xem xét mức khấu hao phù hợp với lĩnh vực hoạt động DA, tránh tình trạng doanh nghiệp áp dụng mức khấu hao nhanh để giảm nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước (các doanh nghiệp thường xun tính tốn để giảm tối đa nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước) Nếu doanh nghiệp tính sai quy định Bộ Tài cần tính tốn lại có ý kiến với doanh nghiệp Đồng thời CNphải đặt chi phí mối quan hệ với khả tiêu thụ sản phẩm, với tính khả thi DA khấu hao nguồn trả nợ cho ngân hàng, khơng phải nguồn có sẵn hiển nhiên, số vơ nghĩa DA không khả thi, sản phẩm DA khơng tiêu thụ Thứ ba, ngồi tiêu NPV, IRR, thời gian hoàn vốn T, CNcũng nên đưa vào tiêu khác vào tính tốn tiêu điểm hồ vốn, lợi ích - chi phí B/C,… tiêu bổ sung cho giúp cán TĐ có nhìn tồn diện DA SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy Thứ tư, ngân hàng nên đưa phương pháp tính tỷ suất chiết khấu thích hợp, phải phản ánh tổng chi phí hội tất nguồn vốn tài trợ cho DA Hiện nay, CNđang lựa chọn áp dụng tỷ suất chiết khấu chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (WACC) DA DNVVN chủ yếu tài trợ nguồn vốn vay vốn chủ sở hữu, để tính xác WACC, phải đánh giá chi phí sử dụng vốn vay thực tế chi phí hội thực nguồn vốn chủ sở hữu CNthường xác định chi phí sử dụng vốn vay mức lãi suất vay vốn; chi phí sử dụng vốn tự có lãi suất tiền gửi có kỳ hạn áp dụng Chi nhánh Tuy nhiên, mức lãi suất chưa phản ánh chi phí thực tế, đó, trước mắt, cán TĐ nên cộng thêm biên độ phần trăm định dự phòng rủi ro, nguồn vốn tự có, sử dụng tỷ suất lợi tức doanh nghiệp để tính tốn Ngồi ra, CNnên sử dụng tỷ lệ chiết khấu thay đổi có phản ánh tác động mơi trường kinh tế (có tính đến yếu tố lạm phát, tỷ giá, ,…) tới DA thay sử dụng tỷ lệ chiết khấu cố định cho chu kỳ DA Về xác định thời hạn trả nợ, phương thức trả nợ Cách xác định thời hạn trả nợ, mức thu nợ, cách thức thu nợ gốc lãi phải phù hợp với lực sản xuất khách hàng tiến độ thực DA Hiện HBB Vĩnh Phúc thường áp dụng lịch thu nợ kỳ hay thu luỹ thoái với mong muốn thu nợ nhanh tốt Tuy nhiên thời gian đầu máy móc thiết bị chạy chưa hết cơng suất, sản phẩm sản xuất giai đoạn thăm dò thị trường… CNyêu cầu mức trả nợ cao từ đầu làm cho DA chưa đủ khả trả, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh khách hàng dễ sinh nợ hạn Do không nên chia khoản thu gốc cho kỳ lũy thối mà nên vào dòng tiền DA đồng thời tiến hành thu nợ gốc tăng dần theo thời gian, phù hợp với trình vận hành kết đầu tư Việc thu lãi cần tính tốn cho phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tránh tình trạng doanh nghiệp phải vay vốn ngắn hạn để trả lãi ngân hàng SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy 3.2.3 Hoàn thiện Phương pháp thẩm định dự án doanh nghiệp nhỏ vừa Các phương pháp TĐ Ngân hàng đầy đủ nhiên việc yêu cầu sử dụng phương pháp nêu đơn giản, sơ sài cán TĐ áp dụng phương pháp mang tính chất tham khảo khơng áp dụng đầy đủ phương pháp dẫn đến việc đánh giá DA thiếu xác Hiện SHB Vĩnh Phúcđã tiến hành TĐ rủi ro DA nội dung đơn giản chưa thực thường xuyên nên khó kiểm sốt thay đổi gây rủi ro cho DA Vì CNcần tiến hành TĐ rủi ro cho DA thường xuyên chặt chẽ phương pháp: phân tích độ nhạy, phân tích tình điều kiện kỹ thuật thông tin đầy đủ nên thực theo phương pháp mơ TĐ rủi ro DA nội dung phức tạp, việc lựa chọn phương án TĐ khó tuỳ thuộc vào đặc điểm, điều kiện cụ thể DA, lĩnh vực DA thực Vì CNnên sử dụng kết hợp linh hoạt phương pháp để cuối đánh giá mức độ rủi ro DA, đưa khung an tồn để thực DA, tìm rủi ro tiềm ẩn để khách hàng có biện pháp phòng ngừa, hạn chế tổn thất Khi sử dụng phương pháp phân tích độ nhạy: điều quan trọng phải xác định yếu tố tác động gây biến đổi tiêu đánh giá hiệu tài DA, quy luật mức độ thay đổi nhân tố tác động đến kết TĐ Khơng có cơng thức chung cho tất DA, nên việc đưa số quy định biến số tối thiểu phải đưa vào phân tích độ nhạy cần thiết Ví dụ yếu tố sản lượng, giá bán sản phẩm thị trường, lãi suất chiết khấu… chúng tác động mạnh tới hiệu tài DA Khi sử dụng phương pháp so sánh tiêu, đòi hỏi Ngân hàng phải hỗ trợ cán hệ thống tiêu ngành nghề cụ thể để cán đối chiếu Khi sử dụng phương pháp phân tích tình huống: nên đưa phương án tốt phương án xấu xảy thực DA đồng thời dự đoán xác suất xảy phương án Với phương án nên phân tích tiêu đánh giá hiệu tài để so sánh với trường hợp ngân hàng TĐ trước SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy để đo lường mức độ rủi ro lớn thấp DA Khi sử dụng phương pháp mơ phỏng: tiến hành phân tích kết DA tác động đồng thời nhân tố có tính tới phân bố xác suất phạm vi khác giá trị có biến số nhân tố 3.2.4 Nâng cao trình độ đội ngũ cán TĐ Cũng hoạt động kinh tế nào, nhân tố người có ảnh hưởng định tới chất lượng TĐ DA cán TĐ người trực tiếp thực cơng việc thu thập thơng tin, phân tích, đánh giá đề xuất phương án thực khoản vay Kết TĐ có độ tin cậy cao thực cách khách quan, khoa học cơng tâm Điều phụ thuộc chủ yếu vào lực đạo đức cán TĐ Đối với DA DNVVN, xuất phát từ đặc điểm chất lượng lập DA khơng cao, sơ sài, chủ doanh nghiệp có quan niệm sai lệch cơng tác TĐ DA đòi hỏi cán TĐ phải thực cán có lực, trình độ chun mơn vững vàng, có lĩnh đạo đức nghề nghiệp Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng an tồn, đủ nhân lực để đón bắt hội kinh doanh mới, việc tăng cường lực lượng CBTDcả chất lượng số lượng cần coi giải pháp chiến lược SHB Vĩnh Phúc thời gian tới Cán TĐ phải nắm vững quy trình nghiệp vụ cho vay, quy trình phương pháp TĐ đặc điểm TĐ DA Đồng thời phải có kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng nghiệp vụ ngân hàng lĩnh vực kinh tế xã hội có liên quan Để đáp ứng yêu cầu đó, CNcần tập trung thực đồng bộ, có hệ thống cơng việc sau: - Tuyển dụng cán bộ: CNcần có sách hợp lý để thu hút sinh viên giỏi thuộc chuyên ngành kinh tế, tài ngân hàng, thương mại, người có trình độ, lực, kinh nghiệm tín dụng TĐ DA TCTD khác để vào làm việc cộng tác với Chi nhánh Việc thuyên chuyển cán có kinh nghiệm phận khác cần cân nhắc để bổ sung lực lượng cho đội ngũ cán tín dụng Hiện nay, tình trạng nhân lực SHB Vĩnh Phúc tồn vấn đề thiếu cán TĐ có trình độ chun sâu khía cạnh kỹ thuật pháp lý Ngân hàng thường TĐ SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy độc lập phương diện kỹ thuật chủ động thực công việc liên quan vấn đề pháp lý DA mà thường phải dựa trực tiếp vào kết TĐ quan khác Do thời gian tới cần gấp rút bổ sung thêm nhân lực có trình độ kỹ thuật tư vấn pháp luật cho cơng tác TĐ - Vấn đề bố trí cán bộ: Ngân hàng cần vào tính chất phức tạp DA trình độ, lực, đạo đức cán để phân công công việc cho phù hợp; đặt kế hoạch bồi dưỡng hay chuyển sang làm công việc khác cán không đáp ứng yêu cầu công việc Với khối lượng công việc ngày lớn nay, cần tăng cường lực lượng cán để bố trí cho phù hợp, tuyệt đối tránh tình trạng tải CBTDdẫn đến định đưa không xác tiềm ẩn rủi ro lớn cho hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung - Cơng tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ: CNcần chủ động phối hợp với HBB Trường đào tạo nguồn nhân lực SHB để nghiên cứu, xây dựng chương trình cụ thể đào tạo, bồi dưỡng cho cán tín dụng, TĐ Ngồi đợt tập huấn nghiệp vụ tín dụng tổ chức hàng năm nay, cần thường xuyên tổ chức buổi hội thảo chuyên đề kinh nghiệm TĐ cho vay DA (chú trọng kỹ phân tích tài chính, TĐ DA…) Để cán có thêm hội tiếp cận với phương pháp kỹ TĐ đại kinh nghiệm nước trước, mời chun gia nước ngồi đến giảng dạy, nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm liên hệ, cử cán TĐ thực tập ngân hàng nước ngồi Mặt khác, cần khuyến khích CBTDtự trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc thông qua việc tổ chức xếp, bồi dưỡng cán có lực, có tinh thần trách nhiệm cao ý thức vươn lên công việc vào vị trí quan trọng chủ chốt để khuyến khích phong trào “tự nâng cao chất lượng” cán Chi nhánh - Về chế đãi ngộ: đặc thù nghiệp vụ TĐ DA phức tạp có độ rủi ro lớn nên Ngân hàng cần nghiên cứu khung lương, thưởng hợp lý để khuyến khích CBTDhồn thành tốt nhiệm vụ giao Cơng tác TĐ có nhu cầu cập SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy nhật thông tin lớn nên không giống phận khác thường làm việc văn phòng, CBTDthường phải lại nhiều để gặp gỡ khách hàng, tìm hiểu thơng tin… Vì vậy, ngân hàng nên xem xét trang cấp phương tiện làm việc cần thiết tạo thuận lợi cho công việc cán TĐ phương tiện lại, điện thoại di động, máy tính xách tay… Bên cạnh đó, ngân hàng cần quy định chế tài xử lý nghiêm khắc cán lợi ích cá nhân, thiếu tinh thần trách nhiệm gây thất thoát vốn ngân hàng 3.2.5 Nâng cao chất lượng thông tin phục vụ thẩm định dự án Bản chất công tác TĐ DA phân tích, tính tốn đánh giá DA dựa sở thông tin nhận Thông tin xác, đầy đủ, kịp thời giúp cho ngân hàng có kết TĐ xác, tiết kiệm thời gian, chi phí ngân hàng khách hàng, giúp hạn chế rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng cho ngân hàng ngược lại Trong q trình TĐ DA, ngân hàng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác Hiện nay, SHB Vĩnh Phúc chủ yếu dựa vào nguồn thông tin khách hàng cung cấp qua hồ sơ xin vay vốn mà chưa có điều kiện xác nhận lại mức độ đầy đủ, xác thơng tin Để nâng cao chất lượng công tác TĐ DA, SHB Vĩnh Phúc cần tăng cường tiếp cận khai thác nguồn thông tin khác nhau, thông qua việc so sánh, đối chiếu, chọn lọc để có thơng tin xác, cập nhật đầy đủ DA Các nguồn thông tin khác mà ngân hàng tiếp cận như:  Nguồn thơng tin từ chủ DA DNVVN: Có nhiều cách để khai thác thông tin ngân hàng thu thập thông tin từ chủ DA CNcó thể gửi văn yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, kinh doanh khách hàng năm gần đây, thơng tin tính kỹ thuật, hợp đồng mua bán máy móc thiết bị, xây dựng sở hạ tầng DA Để kiểm tra sát thực tình hình hoạt động khách hàng trực tiếp vấn khách hàng để kiểm tra lực quản lý, điều hành doanh nghiệp DA chủ DA Khơng có vậy, CNcũng khảo sát thực tế sở sản xuất - kinh doanh khách hàng để xác minh tình hình tài lực sản xuất SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy khách hàng, TĐ lại thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh DA như: công suất hoạt động máy móc thiết bị, định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, chi phí nguyên vật liệu, sản lượng, mức tiêu thụ sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận DA  Nguồn thông tin qua tổ chức trung gian: CNcó thể điều tra khách hàng DA vay vốn thông qua bạn hàng, khách hàng chủ DA, qua quan thuế, quan thống kê, cơng ty kiểm tốn độc lập, tổ chức tư vấn trung gian, quan quản lý cấp khách hàng chí qua báo chí, phương tiện thông tin đại chúng Các nguồn thông tin đa dạng, cho thấy khía cạnh khác khách hàng DA mà CNkhó kiểm tra qua phương pháp trực tiếp từ khách hàng Trên sở thông tin này, CNtiến hành chọn lọc, phân tích, đánh giá khách hàng DA đặt mối quan hệ với mơi trường kinh tế, trị xã hội để đưa định phù hợp với mục tiêu phát triển  Nguồn thơng tin sẵn có CNvề khách hàng Hiện tại, hệ thống giao dịch SHB cho phép lưu giữ lịch sử tất giao dịch khách hàng phát sinh CNcủa SHB thông qua Flexcube Thông tin khách hàng Nếu khách hàng có quan hệ kể tiền gửi hay tiền vay với CNhoặc với CNSHB CNsẽ có thơng tin khách hàng qua lần giao dịch trước Đây sở để đánh giá uy tín tiềm lực khách hàng thời gian qua dựa hồn tồn vào để thiết lập quan hệ tín dụng với khách hàng thời điểm Bên cạnh đó, CNcần điều tra thơng qua TCTD khác quan hệ tín dụng với khách hàng để biết thêm tình hình hoạt động khách hàng uy tín họ thị trường tài đặc biệt quan hệ tín dụng Để thuận lợi việc điều tra, xác minh thông tin CNnên thiết lập phòng lưu trữ thơng tin cách có hệ thống liên kết với CNvà ngân hàng khác để trao đổi thông tin liên quan đến khách hàng như: thông tin ngành nghề kinh doanh, thị trường (các thống kê tình hình sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng sản phẩm, ngành, thị trường cụ thể ), SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy sách vĩ mơ Chính phủ, văn pháp lý, quy định, tiêu chuẩn Chính phủ Bộ, ngành khác ban hành như: Luật đầu tư, Luật tín dụng, Luật thuế, Luật doanh nghiệp, Luật kế toán văn luật như: quy chế quản lý đầu tư xây dựng, quy định quản lý tài chính, định mức kinh tế kỹ thuật, quy định tốn cơng trình, đấu thầu, tính khấu hao TSCĐ, quy hoạch xây dựng vùng, phải yêu cầu CBTDnắm rõ Đây nguồn thơng tin nhanh chóng, lâu dài, dễ khai thác rẻ cho Chi nhánh Nguồn thông tin cuối khai thác thơng qua Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Ngân hàng Nhà nước nguồn thông tin cung cấp tương đối đầy đủ thơng tin mức độ tín nhiệm tín dụng khách hàng với TCTD khác thị trường Mức độ tin cậy nguồn thông tin phụ thuộc vào tính xác báo cáo NHTM cung cấp Vì ngồi nguồn thơng tin từ CIC, SHB Vĩnh Phúc nên chủ động khai thác thêm từ phận Ngân hàng nhà nước như: Vụ tín dụng, Vụ chiến lược khách hàng, Vụ quản lý ngoại hối, đặc biệt mối quan hệ chặt chẽ với CNkhác hệ thống NHTM khác thông qua hệ thống Ngân hàng điện tử 3.2.6 Hiện đại hoá trang thiết bị sở hạ tầng phục vụ công tác thẩm định dự án Hiện CN Vĩnh Phúc hệ thống SHB triển khai chương trình đại hố tồn hệ thống, theo CNđều trang cấp hệ thống mạng máy tính đại, kết nối toàn hệ thống quản lý tập trung Trung tâm công nghệ thông tin SHB HO Hệ thống máy chủ thường xuyên nâng cấp để đáp ứng yêu cầu lưu giữ truyền nhận thông tin cách nhánh chóng tốt Điều giúp cho ngân hàng tổ chức lưu trữ, kiểm tra, xử lý đánh giá thông tin DA, khách hàng hỗ trợ nghiệp vụ tín dụng đặc biệt cơng tác TĐ DA thực nhanh chóng, xác Việc tính tốn số tài phức tạp DA thực nhanh, xác, giảm tối đa sai sót khâu tính tốn, giảm nhiều loại giấy tờ không cần thiết nên rút ngắn thời gian TĐ, làm gia tăng hiệu kinh tế cho ngân hàng khách hàng SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy Khi ngân hàng có đủ thiết bị lưu trữ hồ sơ khách hàng vào hệ thống máy tính nội ngân hàng dễ dàng khai thác thông tin để kiểm tra, quản lý khách hàng thường xuyên kịp thời phát hiện, ngăn chặn rủi ro sớm cho ngân hàng đạt kết TĐ xác Để hỗ trợ tối đa cho công tác TĐ DA, thời gian tới, CNcũng cần ưu tiên trang bị hệ thống máy tính đại, tốc độ cao cho phận TĐ; nâng cấp, mua phần mềm TĐ chuyên dùng phục vụ công tác TĐ DA; thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ tin học, tin học ứng dụng cho cán TĐ; tăng cường phát huy tối đa vai trò, chức phận thơng tin điện toán CNbằng việc đặt yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện thêm phần mềm phục vụ TĐ DA, hỗ trợ cho phận TĐ hướng dẫn sử dụng kinh nghiệm trình vận hành phần mềm ứng dụng 3.3 Một số kiến nghị cấp với tổ chức có liên quan TĐ DA hoạt động cho vay NHTM công việc phức tạp, có phạm vi rộng liên quan đến nhiều đối tượng Do vậy, để hồn thiện cơng tác TĐ DA nói chung TĐ DA DNVVN nói riêng cần có hỗ trợ, phối hợp đồng ngành, cấp có thẩm quyền liên quan kế hoạch thống nhất, Chính phủ, ngân hàng Nhà nước, NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội chủ DA đầu tư Sau đây, tác giả xin đưa số kiến nghị nhằm tạo điều kiện hồn thiện cơng tác TĐ DA đầu tư nói chung, TĐ DA DNVVN nói riêng SHB Vĩnh Phúc 3.3.1 Kiến nghị với quan địa phương Chính phủ cần hồn thiện thống văn pháp luật, luật để tạo môi trường kinh tế, môi trường pháp lý ổn định vững cho doanh nghiệp tồn phát triển việc tiến hành TĐ tài DA ngân hàng Đồng thời Chính phủ cần tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác để ngân hàng dễ dàng công việc lựa chọn DA đầu tư Hơn nữa, môi trường kinh tế đồng nhất, hành lang pháp lý lành mạnh ổn định giúp cho ngân hàng có sở pháp lý vững để TĐ cán TĐ khơng gặp khó khăn mâu thuẫn chồng chéo qui định SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy văn hướng dẫn Chính phủ cần đạo doanh nghiệp thực nghiêm túc chế độ kế tốn, kiểm tốn quản lý tài để đảm bảo cung cấp thơng tin tình hình hoạt động tài doanh nghiệp tương đối xác Ngồi ra, Chính phủ cần có qui định cụ thể việc thực hạch toán kế toán thường xuyên, thống để phản ánh kịp thời xác tình hình tài khách hàng, đồng thời đưa yêu cầu cụ thể thực kiểm toán độc lập Báo cáo tài doanh nghiệp Chính qui định tạo sở tin cậy cho thông tin mà doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng xác thống nhất, tảng để nâng cao tính xác tiêu hiệu tài DA Chính phủ bộ, ngành cần xây dựng chi tiết kế hoạch đầu tư định hướng phát triển kinh tế, tránh tình trạng đầu tư chồng chéo gây lãng phí vốn ngân hàng đầu tư khơng hiệu Các bộ, ngành cần qui định cụ thể định mức kĩ thuật ngành để tạo sở thuận lợi cho ngân hàng so sánh, đối chiếu tiêu hiệu DA ngành nghề Bên cạnh đó, ngân hàng quan chức (cơ quan thống kê, thuế, kế toán ) cần có phối hợp, liên kết chặt chẽ để trao đổi thơng tin kiểm sốt chặt chẽ DA đầu tư Mặt khác, Chính phủ Bộ ngành cần nghiên cứu thành lập khuyến khích thành lập tổ chức, doanh nghiệp tư vấn đầu tư chuyên thu thập, đánh giá thông tin DNVVN thị trường nước quốc tế, xếp hạng doanh nghiệp, khuyến khích phát triển nâng cao chất lượng hoạt động công ty dịch vụ đánh giá lại TSthế chấp, cơng ty kiểm tốn đồng thời ban hành văn pháp luật quy định việc mua bán thông tin, dịch vụ tư vấn trách nhiệm bên liên quan 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Việt Nam: Nhằm góp phần nâng cao chất lượng TĐTD nói chung chất lượng TĐTD ngắn hạn DN nói riêng CNNam Hà Nội thời gian tới Ngân hàng TMCP Sài Gòn cần trọng đến số điểm sau: - Bãi bỏ hình thức ép CNphải nhận nguồn lực chất lượng, bước tạo điều kiện cho CNtự tuyển dụng xắp xếp cán nhân viên chi nhánh SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy - Quan tâm đến công tác đào tạo, đào tạo lại chun mơn nghiệp vụ cho tồn cán bộ, nhân viên CNnói chung cán TĐ CNnói riêng Qua nhằm trang bị thêm kiến thức mới, trang bị lại kiến thức cũ cho đối tượng Mặt khác, cần tăng cường tổ chức buổi hội thảo, thảo luận hay tổ chức thi CBTD(cán TĐ) giỏi CNvới nhau, nhằm khích lệ tinh thần tự học chi nhánh, qua CNcó thể học hỏi thêm kinh nghiệm - Cần cập nhận, tổng hợp lưu giữ thông tin liên quan đến ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp, để bổ trợ thêm cho việc thu thập xử lý thông tin chi nhánh SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy KẾT LUẬN Các DNNVV thành phần kinh tế quan trọng, có vai trò to lớn chiếm ưu kinh tế thị trường Việt Nam Vì việc phát triển tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp chiến lược cho ngân hàng thương mại nói chung SHB Vĩnh Phúcnói riêng Do đặc điểm DNVVN tạo khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận vay vốn Ngân hàng đặc biệt cho DA đầu tư Cùng với trình phát triển kinh tế yêu cầu sử dụng có hiệu nguồn vốn xã hội, công tác TĐ DAĐT ngày giữ vai trò quan trọng để lựa chọn DA khả thi, đem lại lợi ích cho doanh nghiệpvà cho toàn kinh tế Tuy nhiên, thực tế công tác TĐ DA đầu tư cho DNVVN SHB Vĩnh Phúc tồn nhiều bất cập, chưa thật hiệu Vì việc tìm giải pháp hồn thiện cơng tác TĐ DA đầu tư DNVVN SHB Vĩnh Phúc vấn đề vô cần thiết Với mong muốn đưa số giải pháp để giải vấn đề nêu luận văn hoàn thành nội dung sau:  Khái quát vấn đề lý luận chung DNVVN TĐ DA đầu tư DNVVN NHTM  Nội dung TĐ DA đầu tư DNVVN NHTM  Trình bày phân tích thực trạng TĐ DA đầu tư DNVVN SHB Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 -2018 từ nêu khó khăn cần giải nguyên nhân khó khăn  Đề xuất số giải pháp trực tiếp, gián tiếp nhằm hoàn thiện TĐ DA đầu tư DNVVN Đồng thời luận văn nêu số kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, Ban ngành có liên quan, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (nay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội) DNVVN để tạo thuận lợi cho việc TĐ DA đầu tư doanh nghiệp Tuy nhiên việc hồn thiện cơng tác TĐ DA đầu tư DNVVN nhằm tăng trưởng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp đảm bảo lợi ích ngân hàng hiệu DA cho doanh nghiệp vấn đề lớn, cần có hệ thống giải pháp điều kiện thực đồng Do luận văn này, tác giả mong muốn đóng góp nhỏ tổng thể giải pháp hồn thiện cơng tác TĐ DA đầu tư DNVVN Để giải pháp thực thi phát huy tác dụng cần có nỗ lực SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nghiêm Văn Bảy từ thân DNVVN, có quan tâm phối hợp hỗ trợ Chính phủ NHTM cấp, ngành có liên quan Do thời gian nghiên cứu hạn chế, hiểu biết mong nhận góp ý từ Q thầy bạn để tơi hồn thiện đề tài nghiên cứu SV: Vũ Thị Huyền Trang Lớp: CQ53/15.04 ... TĐ DA vay vốn daonh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CNVĩnh Phúc Chương 3: Giải pháp hoàn thiện TĐ DA vay vốn ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Vĩnh Phúc SV: Vũ Thị Huyền Trang... mơ vừa nhỏ có ý nghĩa thiết thực không Ngân hàng mà khách hàng mục tiêu sử dụng vốn hiệu quả.Xuất phát từ ý nghĩa đó, đề tài: “TĐ cho vay DA đầu tư DN có quy mô nhỏ vừa ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà. .. Sài Gòn - Hà Nội CNVĩnh Phúc 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh: - Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội CN Vĩnh Phúc - Tên viết tắt: NHTMCP SHB - CN Vĩnh Phúc NHTMCP Sài Gòn
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 tđ cho vay DA đầu tư của các DN có quy mô nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP sài gòn hà nội – CN vĩnh phúc , 14 tđ cho vay DA đầu tư của các DN có quy mô nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP sài gòn hà nội – CN vĩnh phúc

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn