7 kế TOÁN DOANH THU CHI PHÍ và xác ĐỊNH kết QUẢ

93 4 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:28

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - NGUYỄN THỊ VÂN GIANG LỚP: CQ53/21.07 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chuyên ngành : Kế toán doanh nghiệp Mã số : 21 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN BÁ MINH Năm học : 2019 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn “Kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái ” cơng trình nghiên cứu riêng em, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Nếu có sai sót em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2019 Sinh Viên Nguyễn Thị Vân Giang SV: Nguyễn Thị Vân Giang Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC SV: Nguyễn Thị Vân Giang Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Giải nghĩa VAS Chuẩn mực kế tốn CP Chi phí CPBH Chi phí bán hàng CPQL Chi phí quản lý GVHB Giá vốn hàng bán DN Doanh nghiệp DT Doanh thu GTGT Giá trị gia tăng TK Tài khoản 10 SXKD Sản xuất kinh doanh 11 HĐKD Hoạt động kinh doanh 12 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 13 TNCN Thu nhập cá nhân 14 LN Lợi nhuận 15 KTTC Kế tốn tài 16 KTQT Kế tốn quản trị 17 TCKT Tài kế tốn 18 QLDN Quản lý doanh nghiệp 19 TSCĐ Tài sản cố định SV: Nguyễn Thị Vân Giang Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong điều kiện nay, để tồn phát triển lâu dài bền vững, doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, mà cuối hiệu doanh nghiệp tốt hay không phản ánh tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tỷ suất Để đạt mục tiêu lợi nhuận cơng ty doanh thu bán hàng phải đảm bảo lớn chi phí bỏ (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) Như ta thấy, doanh thu bán hàng kết bán hàng mặt vấn đề, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với doanh thu điều kiện tiên quyết, định cuối hoạt động kinh doanh Việc tổ chức hợp lý trình bán hàng xác định kết bán hàng đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kết bán hàng doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động bán hàng mình, đảm bảo chu kỳ kết bán hàng diễn đặn, không bị ứ đọng vốn, mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho người lao động Trên sở vận dụng lý luận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng học nhà trường vào tình hình thực tế cơng ty giúp đỡ tận tình Thầy giáo PGS-TS Nguyễn Bá Minh cán phòng kế tốn em tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Đây thời gian nhà trường tạo điều kiện cho học sinh củng cố kiến thức học, đồng thời bổ sung nâng cao kiên thức thực tế Xuất phát từ em xin mạnh dạn sâu vào nghiên cứu đề tài “ Kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái” SV: Nguyễn Thị Vân Giang Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.Đối tượng mục đích nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu chi phí kết hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái - Mục đích nghiên cứu: Nhằm tìm hiểu thực tế Kế tốn doanh thu chi phí kết hoạt động kinh doanh công ty Qua việc nghiên cứu tìm mặt ưu điểm nhược điểm ,những tồn hạn chế nhằm đưa giải pháp khắc phục Góp phần hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí xác định kết sản xuất kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái - Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái Các số liệu để nghiên cứu, phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty sử dụng năm 2018 công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái - Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp thu thập tài liệu : + Tập hợp chứng từ thực tế đơn vị, chứng từ có liên quan đến doanh thu, chi phí quý năm 2018 + Tập hợp báo cáo, sổ sách liên quan đến doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh quý năm 2018 công ty + Nghiên cứu tài liệu , giáo trình, sách tham khảo báo Khoa học, đề tài công bố, văn quy phạm pháp luật quy định hóa đơn, chứng từ, luật thuế, luật doanh nghiệp, chuẩn mực kế tốn, thơng tu, nghị định hướng dẫn liên quan đến kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh SV: Nguyễn Thị Vân Giang Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp • Học viện Tài Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu công ty chủ yếu xử lý phần mềm kế toán Vacom việc xử lý số liệu phải qua bước sau : + Bước : Mã khóa số liệu - Các số liệu định tính phải chuyển đổi thành số, chủng loại hàng hóa theo khách hàng, nhà cung cấp mã khóa theo nhà cung cấp - Chứng từ kế toán nhập trực tiếp vào Phần mềm kế toán theo phần hành kế toán thiết kế phần mềm Ví dụ : Phiếu chi/ thu kế tốn nhập trực tiếp vào kế toán tiền mặt - tiền gửi Hóa đơn mua hàng nhập vào mua hàng phải trả , + Bước : Phần hiệu chỉnh Kiểm tra, phát sai sót trình nhập liệ vào phần mềm kế tốn, đối chiếu với chứng từ gốc nhập liệu • Phương pháp tổng hợp số liệu: Tổng hợp số liệu thu thập • nhằm phục vụ cho cơng tác phân tích đánh giá Phương pháp phân tích thống kê : Dựa số liệu tổng hợp để tiến hành phân tích, so sánh, đối chiếu từ đánh giá ưu nhược điểm cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty, tìm ngun nhân để xuất phương án nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Kết cấu luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn bao gồm chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái SV: Nguyễn Thị Vân Giang Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chương 3: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, phân loại doanh thu 1.1.1.1 Khái niệm doanh thu Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 - Chuẩn mực chung, Doanh thu hiểu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thơng thường góp SV: Nguyễn Thị Vân Giang Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài phần làm tăng vốn chủ sở hữu, khơng bao gồm khoản vốn góp cổ đông chủ sở hữu Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu thu nhập khác” Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thơng thường doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu Dưới góc độ kinh tế học, doanh thu toàn số tiền doanh nghiệp thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài hoạt động khác doanh nghiệp Các khoản thu hộ bên thứ ba khơng phải nguồn lợi ích kinh tế, khơng làm tăng vốn chủ sở hữu khơng coi doanh thu Các khoản vốn góp cổ đông chủ sử hữu làm tăng vốn chủ sở hữu không gọi doanh thu Doanh thu hiểu tổng giá bán hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ thị trường, có nghĩa tiêu doanh thu dấu hiệu để đánh giá lực doanh nghiệp Chỉ tiêu cao thị phần công ty lớn, ngược lại doanh thu ngày thấp chứng tỏ thị phần công ty ngày bị thu hẹp, lực cạnh tranh giảm Doanh thu bước cuối khâu lưu thơng, giúp doanh nghiệp bù đắp chi phí, thu hồi vốn, thực giá trị thặng dư, biện pháp để tăng lợi nhuận nâng cao uy tín doanh nghiệp Như nói tiêu doanh thu tiêu mang ý nghĩa vô quan trọng cho thấy sống doanh nghiệp tương lai Doanh thu trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh để cung cấp thông tin cho việc đánh giá lực doanh nghiệp việc tạo nguồn tiền khoản tương đương tiền tương lai 1.1.1.2 Phân loại doanh thu Theo chất kinh tế doanh thu hay lĩnh vực tạo doanh thu, doanh thu doanh nghiệp chia ra: * Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Là toàn số tiền doanh nghiệp thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh SV: Nguyễn Thị Vân Giang Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thu sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi bán (nếu có) * Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu hoạt động tài tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu từ hoạt động tài kinh doanh vốn Doanh thu hoạt động tài bao gồm: - Tiền lãi: lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, lãi bán hàng trả chậm, trả góp; - Lãi bán, chuyển nhượng cơng cụ tài chính, đầu tư liên doanh vào sở kinh doanh đồng kiểm soát, đầu tư liên kết, đầu tư vào công ty con; - Cổ tức lợi nhuận chia; - Chênh lệch lãi mua bán ngoại tệ, lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; - Chiết khấu toán hưởng mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ; - Thu nhập khác liên quan đến hoạt động tài * Thu nhập khác: Thu nhập khác khoản thu nhập tạo từ hoạt động khác hoạt động kinh doanh thông thường doanh nghiệp, nội dung cụ thể bao gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, lý TSCĐ; - Thu lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ; - Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng; - Thu tiền bảo hiểm bồi thường; - Thu khoản nợ phải thu xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước: Là khoản nợ phải thu khó đòi, xác định khơng thu hồi được, xử lý xóa sổ tính vào chi phí để xác định kết kinh doanh kỳ trước thu hồi được; - Khoản nợ phải trả chủ ghi tăng thu nhập: khoản nợ phải trả không xác định chủ nợ chủ nợ khơng tồn tại; - Thu khoản thuế giảm, hoàn lại; - Các khoản tiền thưởng khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ khơng tính doanh thu; - Thu nhập quà biếu, quà tặng tiền, vật tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp; - Các khoản thu khác SV: Nguyễn Thị Vân Giang 10 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006) Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam Nhà xuất Tài Hà Nội Bộ Tài (2006) Quyết định số 15/2006- QĐ/BTC ngày 20/03/2006 việc ban hành chế độ kế tốn doanh nghiệp Hà Nội Bộ Tài (2014) Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp Hà Nội Bộ Tài (2006) Thơng tư số 53/2006/TT- BTC ngày 12/06/2006 hướng dẫn áp dụng Kế toán quản trị doanh nghiệp Hà Nội Đặng Thị Loan (2013) Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Ngơ Thế Chi (2009) Giáo trình kế tốn tài Nhà xuất Tài Hà Nội Nguyễn Ngọc Quang (2013) Giáo trình kế tốn quản trị Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Nguyễn Thị Đơng (2010) Ngun lý kế tốn Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Lê Thị Thanh Huyền (2015) Luận văn thạc sỹ kinh tế: “ Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Tập đoàn Liên kết Việt Nam” Học viện Tài 10 Nguyễn Đức Dũng (2015) Luận văn thạc sỹ kinh tế: “ Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Vật tư XNK Hóa chất” Học viện Tài 11 Tài liệu nội Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái SV: Nguyễn Thị Vân Giang 79 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHỤ LỤC TK 911 TK 333(3331) TK 111, 112, 131… Thuế GTGT đầu Chiết khấu toán TK 511 TK 333 Thuế XK phải nộp NSNN TK635 TK 5211 Doanh thu bán hàng phát sinh kỳ Chiết khấu thương mại TK 5213 Hàng bán trả lại K/c doanh thu TK 333 VAT TK 5212 Giảm giá hàng bán K/c khoản chiết khấu thương mại, DT hàng bán bị trả lại giảm giá hàng bán phát sinh kỳ Sơ đồ 1.01: Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ SV: Nguyễn Thị Vân Giang 80 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp TK 111,112,131 Học viện Tài TK 5211, 5213, 5212 Các khoản giảm trừ TK 511 Kết chuyển khoản DT thực tế phát sinhgiảm trừ DT TK 3331 Số thuế GTGT trả lại Sơ đồ 1.02: Sơ đồ kế toán khoản giảm trừ doanh thu SV: Nguyễn Thị Vân Giang 81 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp TK 3331 Học viện Tài TK 515 TK 111, 112, 138, Cổ tức, lợi nhuận chia, lại cho vay phải Thuế GTGT phải thu, chênh lệch giá vốn bán khoản đầu nộp theo PP trực tiếp TK 331 TK 911 Chiết khấu toán hưởng K/c doanh thu toán trước hạn cuối kỳ TK 152,153,156,211 Chênh lệch tỷ giá hối đoái tốn tiền mua vật tư hàng hóa ngoại tệ TK 311,315,331,336 Lãi tỷ giá hối đoái toán nợ TK 121,228,222,221 Lãi cổ phiếu, trái phiếu, cổ tức, lợi nhuận chia, tái đầu tư TK 3387 Lãi bán hàng trả chậm, trả góp, phân bổ lãi Đánh giá ngoại tệ sau giai đoạn XDCB TK 413 Xử lý chệnh lệch đánh giá số dư ngoại tệ cuối kỳ Sơ đồ 1.03: Kế toán doanh thu hoạt động tài SV: Nguyễn Thị Vân Giang 82 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TK 333 (3331) TK 711 TK 111,112,131 Thu lý, nhượng bán TSCĐ Số thuế GTGT phải nộp TK 333(3331) theo phương pháp trực tiếp GTGT TK 331,338 TK 911 Các khoản nợ phải trả không xác định Kết chuyển khoản thu chủ nợ, định xóa sổ nhập khác phát sinh kỳ TK 344 Tiền phạt khấu trừ vào tiền ký quỹ người ký cước, ký quỹ TK 111,112 - Thu khoản nợ khó đòi xử lý xóa sổ - Thu tiền bồi thường công ty bảo hiểm - Thu tiền phạt khách hàng vi phạm HĐ - Các khoản thu khác, số thuế hoàn lại TK 152,156,211 Được tài trợ, biếu tặng vật tư, hàng hóa, TSCĐ TK 111,112 Các khoản hồn thuế XNK, thuế TTĐB tính vào thu nhập khác Sơ đồ 1.04: Kế toán thu nhập khác SV: Nguyễn Thị Vân Giang 83 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TK 111,112,141,331, TK 156 TK 157 Hàng gửi Hàng hóa mua vào bán TK 632 TK 156 Hàng gửi bán Hàng hóa xác định nhập kho bán bị trả lại tiêu thụ nhập kho TK 133 TK 911 Thuế GTGT Xuất kho bán hàng K/c giá vốn hàng bán TK 1381 TK 333 Giá trị hao hụt, mát Thuế nhập khẩu, hàng tồn kho sau Thuế TTĐB hàng trừ sổ thu bồi thường NK phải nộp TK 2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho TK 153,242, 214,334… TK 156 (1562) Chi phí thu mua Cuối kỳ, phân bổ chi phí thu mua hàng hóa hàng hóa cho hàng bán kỳ TK 154 K/c giá thành dịch vụ hoàn thành tiêu thụ kỳ Sơ đồ 1.05: Kế toán giá vốn hàng bán với doanh nghiệp thương mại áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên SV: Nguyễn Thị Vân Giang 84 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TK 11,112,141,242 Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ 331,334,335,338,… TK 156,151,157 TK 611 TK 632 TK 911 Trị giá hàng hóa tồn kho đầu kỳ TK 133 - Hàng hóa mua vào nhập kho Trị giá vốn K/c giá vốn hàng hóa hàng bán bán kỳ - Chi phí thu mua hàng hóa TK 333 Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng nhập phải nộp NSNN TK 2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Hồn nhập dự phòng TK 138 (1381) Giá trị hao hụt, mát hàng tồn kho sau trừ số thu bồi thường Sơ đồ 1.06: Kế toán giá vốn hàng bán với doanh nghiệp thương mại áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ SV: Nguyễn Thị Vân Giang 85 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TK 334 TK 641 TK 138 Tiền lương, phụ cấp lương, tiền ăn ca phải trả CNV Các khoản ghi giảm TK 3382,3383,3384,3389 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN tiền lương TK 152,153 TK 352 NVL, CCDC xuất dùng cho bán Hoàn nhập dự phòng phải hàng (loại phân bổ lần) SPHH trả chi phí bảo hành TK 242 Chi phí trả trước, chi phí phân bổ dần TK 214 Khấu hao TSCĐ phận bán hàng TK 352 TK 911 Dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm hàng hóa xác định kết kinh K/c chi phí BH sang TK doanh cuối kỳ TK 111,112,141,331 Dịch vụ mua ngồi chi Phí khác tiền TK 133 doanh nghiệp thương mại SV: Nguyễn Thị Vân Giang Sơ đồ 1.07: Kế tốn chi phí bán hàng 86 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TK 334,338 TK 642 TK 138, Tiền lương, phụ cấp lương, tiền ăn ca khoản trích KPCĐ, HXH, BHYT tiền lương TK 2293 Các khoản ghi giảm chi QLDN Lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi TK 152,153 NVL, CCDC xuất dùng cho BP QL (loại phân bổ lần) TK 111,112,333 TK 352 Thuế mơn bài, thuế nhà đất, lệ phí Hồn nhập dự phòng GT, cầu đường phải nộp nộp phải trả TK 242,335 Chi phí trả trước, chi phí phân bổ dần TK 2293 TK 214 Khấu hao TSCĐ Hoàn nhập số chênh lệch số dự phòng nợ phải thu khó đòi trích lập năm trước chưa sử dụng hết lớn số phải TK 352 Dự phòng phải trả khoản chi phí tái cấu doanh nghiệp TK 111,112 TK 911 Dịch vụ mua ngồi chi phí K/c chi phí QLDN sang TK khác tiền xác định kết kinh doanh TK 133 cuối kỳ VAT SV: Nguyễn Thị Vân Giang 87 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Sơ đồ 1.08: Kế tốn chi phí QLDN doanh nghiệp thương mại TK 111,112,242,33 TK 635 TK 2291,2292 Trả lãi tiền vay, phân bổ mua hàng trả chậm, trả góp Hồn nhập số chênh lệch dự phòng giảm giá đầu tư TK 2291,2292 Dự phòng giảm giá đầu tư TK 121,221,222,228 Lỗ khoản đầu tư TK 911 TK 111,112 K/c chi phí tài cuối kỳ Thu tiền bán khoản ĐT TK 111(112),112(1122) Chi phí hoạt động kiên doanh Bán ngoại tệ ghi sổ liên kết Lỗ bán ngoại tệ TK 413 K/c lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại nợ dài hạn, khoản mục có gốc ngoại tệ Sơ đồ 1.09: Kế tốn chi phí tài SV: Nguyễn Thị Vân Giang 88 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TK 214 TK 211,213 TK 811 Thanh lý, nhượng bán TSCĐ TK 911 Cuối kỳ kết chuyển TK 111,112,331 Phát sinh chi phí lý, nhượng bán TSCĐ TK 133 Thuế GTGT (Nếu có) TK 333 Bị phạt thuế, truy nộp thuế TK 111,112 Bị phạt vi phạm hợp đồng kinh tế TK 111,112,141 Các khoản chi phí khác phát sinh Sơ đồ 1.10: Kế tốn chi phí khác SV: Nguyễn Thị Vân Giang 89 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TK 821(8211) TK 333(3334) TK 911 Số thuế TNDN KX chi phí thuế hành phải nộp kỳ TNDN hành (DN xác định) Chênh lệch số thuế TNDN tạm nộp > số phải nộp Sơ đồ 1.11:Sơ đồ kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hành SV: Nguyễn Thị Vân Giang 90 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TK 347 TK 8212 TK 347 Chênh lệch số thuế Chênh lệch số thuế TNDN TNDN hoãn lại phải trả hoãn lại phải trả phát sinh phát sinh năm < số năm > số thuế TNDN hoãn lại thuế TNDN hỗn lại phải phải trả hồn nhập năm trả TK 243 TK 243 Chênh lệch số tài sản thuế TNDN hoãn lại phát sinh < số tài sản thuế TNDN hoãn lại hoàn nhập năm TK 911 Chênh lệch số thuế TNDN hoãn lại phát sinh > số tài sản thuế TNDN hỗn lại hồn nhập TK 911 KC chênh lệch số phát sinh Có > số phát sinh nợ TK 8212 KC chênh lệch số phát sinh Có > số phát sinh nợ TK 8212 Sơ đồ 1.12: Sơ đồ kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại SV: Nguyễn Thị Vân Giang 91 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TK 911 TK 632 TK 511 Kết chuyển trị giá vốn hàng bán TK 635,811 Kết chuyển doanh thu TK 515,711 Kết chuyển chi phí tài chính, Kết chuyển doanh thu hoạt chi phí khác động tài chính, hoạt động khác TK 821 TK 421 Kết chuyển chi phí thuế TNDN Kết chuyển lãi PHỤ LỤC : Mẫu hóa đơn GTGT SV: Nguyễn Thị Vân Giang 92 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp SV: Nguyễn Thị Vân Giang Học viện Tài 93 Lớp: CQ53/21.07 ... DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.2.1 Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại góc độ kế tốn tài 1.2.1.1 Kế tốn doanh. .. pháp xác định kết kinh doanh 1.1.3.1 Nội dung xác định kết kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh kết cuối hoạt động doanh nghiệp thời kỳ định, biểu số tiền lãi hay lỗ Kế toán xác định kết kinh doanh. .. kinh doanh 1.2.1.3 Kế toán xác định kết kinh doanh * Tài khoản kế toán sử dụng Tài khoản 911 Xác định kết kinh doanh , dùng để xác định kết kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp kỳ kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 kế TOÁN DOANH THU CHI PHÍ và xác ĐỊNH kết QUẢ , 7 kế TOÁN DOANH THU CHI PHÍ và xác ĐỊNH kết QUẢ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn