6 thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu kinh doanh tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu nghệ an

76 1 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:28

Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính MỤC LỤC MỤC LỤC i CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii LỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CẦN NGHIÊN CỨU PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU KINH DOANH 1.1 Một số vấn đề thủ tục hải quan điện tử 1.1.1 Khái niệm thủ tục hải quan điện tử 1.1.2 Nội dung thủ thục hải quan điện tử 1.1.3 Hồ sơ hải quan điện tử 1.1.4 Nguyên tắc chung 1.2 Một số vấn đề hàng xuất kinh doanh 1.2.1 Khái niệm hàng xuất 1.2.2 Đặc điểm hàng xuất kinh doanh 1.2.3 Điều kiện hoạt động xuất nhập hàng hóa 11 1.3 Quy trình thủ tục hải quan hàng hóa xuất 14 1.3.1 Bộ hồ sơ xuất .14 1.3.2 Quy trình thủ tục hải quan hàng hóa xuất .14 1.4 Quy trình sửa chữa, bổ sung, thay hủy tờ khai hải quan 23 1.4.1 Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung tờ khai hải quan 23 1.4.2 Hủy tờ khai hải quan 28 1.4.3 Thay tờ khai hải quan 31 CHƯƠNG 2: THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGHỆ AN .34 SV: Lý Nhật Linh Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính 2.1 Tổng quan công ty cổ phần xuất nhập Nghệ An 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty .34 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty .37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 38 2.1.4 Khái quát Tình hình hoạt động kinh doanh công ty cổ phần XNK Nghệ An 42 2.2 Thực thủ tục hải quan hàng xuất kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập Nghệ An .46 2.3 Những thuận lợi khó khăn q trình thực thủ tục hải quan công ty cổ phần xuất nhập Nghệ An 61 2.3.1 Thuận lợi .61 2.3.1 Khó khăn 62 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGHỆ AN 64 3.1 Một số giải pháp .64 3.1.1 Giải pháp khâu làm thủ tục hải quan 64 3.1.2 Giải pháp nguồn hàng .66 3.2 Một số kiến nghị .70 3.2.1 Kiến nghị với hải quan 70 3.2.2 Kiến nghị với công ty 71 PHẦN 3: KẾT LUẬN 73 SV: Lý Nhật Linh Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính CÁC CHỮ VIẾT TẮT WTO : Tổ chức thương mại giới VCCI : Phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam ASEAN : Hiệp hội nước Đông Nam Á APEC : Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Âu – Thái Bình Dương FIATA : Hiệp hội giao nhận quốc tế FOB : Giao lên tàu CIF : Gía thành, bảo hiểm, cước CFR : Gía cước phí DN : Doanh nghiệp TTHQĐT : Thủ tục hải quan điện tử XNK : Xuất nhập SV: Lý Nhật Linh Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI NĨI ĐẦU Trong xu mở cửa kinh tế nay, tiến trình mở rộng giao lưu kinh tế giới đòi hỏi đất nước ta phải thay đổi cho phù hợp với xu chung thời lĩnh hội tri thức từ bên ngồi Trong bối cảnh việc mở rộng thị trường xuất nhập ( XNK ), thu hút vốn đầu tư nước ngồi, tiếp thu khoa học cơng nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quý báu nước kinh tế phát triển bước đà tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế Do đó, cần phải nhận rõ tầm quan trọng xuất khẩu, tình hình thực tế ngoại thương nước ta để đề giải pháp, chiến lược thích hợp để phát triển hội nhập kinh tế Nhắc đến xuất nhập không nhắc đến vấn đề thực thủ tục hải quan điện tử hàng xuất kinh doanh Bởi hoạt động xuất nhập nói chung xuất kinh doanh nói riêng có tiềm lớn cho phát triển kinh tế, tăng nhanh chóng năm gần Mỗi đơn vị kinh tế, loại hình kinh doanh phần tử tế bào xã hội, góp phần vào phát triển chung kinh tế quốc gia, đất nước Bằng nhạy bén linh hoạt am hiểu sâu rộng xu hội nhập kinh tế, nhiều công ty mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh xuất nhập Hoạt động ngày phát triển, đóng góp phần quan trọng cho phát triển mạnh mẽ kinh tế đất nước Công ty cổ phần XNK Nghệ An (UNIMEX NGHEAN) doanh nghiệp hàng đầu khu vực Bắc miền Trung lĩnh vực kinh doanh XNK thương mại Được thành lập năm 1962, đến ngày 1/3/2005, công ty hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần khơng có vốn Nhà nước Với hướng đắn mình, năm qua cơng ty tạo niềm SV: Lý Nhật Linh Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính tin khách hàng nỗ lực phát triển khơng ngừng, có chỗ đứng thị trường xuất nhập Trong thời gian thực tập tìm hiểu cơng ty XNK Nghệ An, với kiến thức chuyên ngành Hải quan hoạt động ngoại thương, em chọn đề tài: “ Thực thủ tục hải quan điện tử hàng xuất kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập Nghệ An” Thông qua đề tài này, em hy vọng phần giúp cho cơng ty cổ phần XNK Nghệ An quy trình thủ tục hải quan hoạt động kinh doanh xuất Tuy nhiên thời gian có hạn cộng với vốn kiến thức hạn chế nên luận văn em khơng tránh khỏi thiếu xót Vì em mong nhận đóng góp ý kiến, bảo thêm từ thầy, cô giáo trường từ phía cơng ty Em xin chân thành cảm ơn! SV: Lý Nhật Linh Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính PHẦN 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CẦN NGHIÊN CỨU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động kinh tế nói chung hoạt động xuất nhập nói riêng ngày trở nên cấp thiết xu tồn cầu hóa Nó đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế- xã hội nước ta Thực tế cho thấy hoạt động kinh doanh lĩnh vực xuất nhập phát triển không ngừng Thể rõ lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp, đẩy mạnh việc xuất nhập khẩu, mở rộng quy mơ ngày lớn Góp phần giúp kinh tế Việt Nam nhanh chóng hội nhập với nước tiên tiến khu vực giới Trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh xuất nhập khâu làm thủ tục hải quan, đặc biệt thủ tục hải quan điện tử khâu quan trọng phức tạp Đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xuất nhập cần phải có đội ngũ nhân viên có chun mơn cao, kinh nghiệm hành nghề, nắm vững nghiệp vụ, nắm rõ pháp luật Vì thế, doanh nghiệp muốn hồn thành tốt nhanh chóng quy trình kinh doanh xuất nhập doanh nghiệp cần phải thực tốt khâu thủ tục hải quan Đặc biệt năm gần nước ta chủ trương thực cải cách, nâng cao, đại hóa ngành hải quan để bước cải thiện thủ tục hải quan theo hướng chuẩn mực hải quan đại khu vực giới Bằng cách đưa thủ tục hải quan điện tử vào thay thủ tục hải quan thủ công, nhằm giúp cho doanh nghiệp thực thủ tục hải quan cách dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng, chủ động thời gian q trình làm thủ tục hải quan Giúp cho quy trình hoạt động kinh doanh xuất nhập vận hành tốt Tuy nhiên doanh nghiệp muốn nhận lợi ích mà thủ tục hải quan điện tử mang lại đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng SV: Lý Nhật Linh Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính cao tính tuân thủ luật pháp Đề cao tính tự kê khai, tự chịu trách nhiệm, nộp thuế khoản phải thu khác hàng hóa xuất nhập Hệ thống xử lý liệu điện tử quan hải quan tự động từ chối tiếp nhận khai hải quan điện tử, doanh nghiệp không chấp hành tốt quy định pháp luật Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng quy trình thủ tục hải quan thủ tục hải quan điện tử hàng xuất kinh doanh từ phân tích, đánh giá đưa giải pháp nhằm giúp hồn thiện quy trình thực công tác thủ tục hải quan công ty So sánh, phân tích, đánh giá kiến thức lý thuyết so với thực tế nhằm rút khác biệt, thực phương châm học đôi với hành Có hội khảo sát, tìm hiểu thực tế hoạt động xuất nhập từ rút học cho thân Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng quy trình thủ tục hải quan hàng xuất kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập Nghệ An ( UNIMEX NGHEAN ) Và số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan hàng xuất kinh doanh công ty - Phạm vi nghiên cứu: +) Về mặt không gian: Tập trung nghiên cứu thực trạng quy trình thủ tục hải quan hàng xuất kinh doanh công ty cổ phần UNIMEX NGHEAN quy trình thủ tục hải quan điện tử hàng xuất kinh doanh khu vực Nghệ An SV: Lý Nhật Linh Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính +) Về mặt thời gian: Tập trung tìm hiểu nghiên cứu khoảng thời gian từ 18/2 – 20/5 Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phương pháp: - Phương pháp quan sát - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp so sánh Kết cấu luận văn Ngoài phần: Lời mở đầu, phần mở đầu giới thiệu đề tài, phụ lục kết luận, đề tài chia thành chương sau: Chương 1: Lý luận chung thủ tục hải quan hàng xuất kinh doanh Chương 2: Thực thủ tục hải quan hàng xuất kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập Nghệ An Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm thực thủ tục hải quan hàng xuất kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập Nghệ An SV: Lý Nhật Linh Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU KINH DOANH 1.1 Một số vấn đề thủ tục hải quan điện tử 1.1.1 Khái niệm thủ tục hải quan điện tử - Thủ tục hải quan hiểu cách cụ thể “những cơng việc mà người có hàng hóa xuất, nhập phải làm theo trình tự định hàng hóa qua biên giới quốc gia nước xuất, nhập khẩu” Thủ tục hải quan thường bao gồm cơng việc chủ yếu, là: khai báo khải quan, xuất trình hàng hóa thực định hải quan - Thủ tục hải quan điện tử hiểu việc phải làm người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh người ủy quyền theo quy định Luật Hải quan luật khác có liên quan, thực nhờ ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc sử dụng đường truyền internet giúp tiết kiệm tối đa thời gian chi phí  Như vậy, “Thủ tục hải quan điện tử công việc mà người khai hải quan công chức hải quan phải thực hàng hóa, phương tiện vận tải, việc khai báo gửi hồ sơ người khai hải quan việc tiếp nhận, đăng ký hồ sơ hải quan công chức hải quan thực thong qua hệ thống xử lý liệu điện tử hải quan  Mục đích hải quan điện tử nhằm đạt quy trình thong quan đơn giản, thuận lợi, pháp luật để trở thành đối tác tin cậy cộng đồng doanh nghiệp SV: Lý Nhật Linh Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính 1.1.2 Nội dung thủ thục hải quan điện tử Hải quan điện tử chưa áp dụng rộng rãi khuyến khích tất doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tự nguyện đăng ký tham gia, giai đoạn đầu cần đáp ứng điều kiện sau: - Minh bạch tài chính: có xác nhận quan thuế nội địa việc chấp hành tốt kê khai nộp thuế theo quy định - Không vi phạm luật hải quan lần thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành cục trưởng cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương trở lên thời gian năm tính đến ngày đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử - Có kim ngạch xuất nhập có lưu lượng tờ khai đạt mức Tổng cục trưởng tổng cục hải quan định cụ thể theo giai đoạn thực thí điểm thủ tục hải quan điện tử - Sẵn sàng nối mạng máy tính với Chi cục hải quan điện tử sử dụng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan để làm thủ tục hải quan điện tử Khi khai hải quan điện tử Doanh Nghiệp thực yêu cầu sau:  Tạo thông tin khai hải quan điện tử máy tính theo tiêu chí khn dạng chuẩn theo hướng dẫn Tổng cục hải quan chịu trách nhiệm tính xác thơng tin khai hải quan điện tử  Gửi thông tin khai hải quan điện tử đến Chi cục hải quan điện tử nơi đăng ký tham gia  Nhận thực công việc theo thong báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử 1.1.3 Hồ sơ hải quan điện tử Hồ sơ hải quan điện tử bao gồm: a) Tờ khai hải quan điện tử SV: Lý Nhật Linh Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính bàn giao trả lại cho doanh nghiệp Doanh nghiệp nhận lại hồ sơ có số Biên bàn giao tiếp tục thực bước  Bước 5: Lấy Warehouse Doanh nghiệp đem hồ sơ hải quan vừa khai xong bước với 01 Hướng dẫn giao hàng, 01 Bảng tổng kết số lượng (supervision Report of Quantity) Công ty Giám định Cafecontrol cấp đem nộp vào phận làm thủ tục Kho ngoại Thiên Phú Yêu cầu nhân viên làm thủ tục Kho ngoại quan làm Warehouse Nhân viên Kho ngoại quan u cầu doanh nghiệp tốn chi phí bốc xếp (25.000vnd/tấn) Vì theo hợp đồng P44195 doanh nghiệp phải toán 3.150.000 vnd tương đương với 126 đậu phộng Doanh nghiệp tốn chi phí bốc xếp xong nhân viên Kho ngoại quan lập biên lai đưa cho doanh nghiệp Nhân viên Kho ngoại quan kiểm tra sơ qua hồ sơ lập 03 Warehouse (01 màu hồng, 01 màu vàng, 01 màu trắng) Sau nhân viên Kho ngoại quan đưa 03 Warehouse cho doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra xem thông tin Warehouse tên người bán, người mua, số hợp đồng, vị trí hàng Kho, quy cách chất lượng hàng hóa có hợp lệ với chứng từ khác không Nếu yêu cầu nhân viên Kho ngoại quan xuất Warehouse Còn khơng u cầu nhân viên Kho ngoại quan chỉnh sửa lại cho phù hợp với chứng từ khác Sau thông tin Warehouse phù hợp nhân viên Kho ngoại quan photo lại hồ sơ trả lại cho doanh nghiệp hồ sơ gốc với 03 tờ Warehouse Doanh nghiệp cầm 03 tờ Warehouse đến chỗ Khách ngoại yêu cầu xem xét ký tên vào mục For Client Tiếp sau cầm tiếp 03 tờ Warehouse qua chỗ đại diện Cơng ty Giám Định có văn phòng làm việc Kho ngoại quan Thiên Phú yêu cầu ký tên vào mục Surveyor Còn lại mục Seller nhân viên SV: Lý Nhật Linh 59 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính giao nhận xuất nhập đại diện Công ty ký tên vào hoàn tất Warehouse Doanh nghiệp photo Bảng tổng kết số lượng (Supervision Report of Quantity) thành 02 Nộp lại cho đại diên Công ty Giám định 01 tờ Warehouse (màu vàng) 01 Bảng tổng kết sốlượng gốc Nộp lại cho Khách ngoại 01 tờWarehouse (màu hồng) 01 Bảng tổng kết số lượng photo Còn lại 01 tờWarehouse(màu trắng)và 01 Bảng tổng kết số lượng photo doanh nghiệp đem công ty lưu trữ làm chứng từ toán tiền hàng với Khách ngoại  Bước 6: Thực xuất tờ khai Bộ hồ sơ thực xuất gồm:  Phiếu nhập kho: 02  Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan: 01  Phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ hải quan: 01  Tờ khai hàng hóa xuất khẩu: 02  Biên bàn giao: 02  Phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ hải quan (của Kho ngoại quan): 01  Tờ khai hàng nhập, xuất kho ngoại quan: 02  Chứng thư cafecontrol: 01  Phiếu ghi kết phúc tập: 01 Doanh nghiệp đến Hải quan Kho ngoại quan Thiên Phú Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho nhân viên Hải quan phận làm thủ tục thực xuất Nhân viên hải quan kiểm tra sơ qua hồ sơ sau ký tên, đóng dấu Hải quan vào Ơ 27 02 tờ khai hàng hóa xuất khẩu, Ơ 16 02 tờ khai hàng SV: Lý Nhật Linh 60 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính nhập, xuất Kho ngoại quan 02 Phiếu nhập kho, 02 Phiếu tiếp nhận hồ sơ hải quan (01 Kho ngoại quan, 01 doanh nghiệp lập) 02 Biên bàn giao Sau trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp Doanh nghiệp đến Kho ngoại quan Thiên Phú Nộp hồ sơ cho nhân viên làm thủ tục Kho ngoại quan yêu cầu nhân viên Kho ngoại quan tách hồ sơ Nhân viên Kho ngoại quan tách hồ sơ giữ lại giấy tờ sau: o 02 Tờ khai hàng nhập,xuất Kho ngoại quan o 01 Phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ Hải quan (của Kho ngoại quan) o 01 Biên bàn giao o 01 Chứng thư đậu phộng to o 02 Phiếu nhập kho o Những giấy tờ lại nhân viên Kho ngoại quan trả lại cho doanh nghiệp Doanh nghiệp đến Chi cục Hải quan KCN Doanh nghiệp nộp hồ sơ lại với 01 Warehouse photo cho nhân viên Hải quan Nhân viên Hải quan kiểm tra hồ sơ sau ký tên, đóng dấu vào Ơ 26 đóng dấu “ĐÃ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN” vào Ơ phía 02 tờ khai hàng hóa xuất Nhân viên hải quan giữ lại hồ sơ trả lại cho doanh nghiệp 01 tờ khai hàng hóa xuất (Bản lưu người khai Hải quan) Doanh nghiệp đến Kho ngoại quan Thiên Phú lần nộp cho nhân viên làm thủ tục Kho ngoại quan 01 tờ khai hàng hóa xuất photo Đem tờ khai hàng hóa xuất cơng ty lưu giữ làm chứng từ toán tiền hàng với Khách ngoại 2.3 Những thuận lợi khó khăn q trình thực thủ tục hải quan cơng ty cổ phần xuất nhập Nghệ An SV: Lý Nhật Linh 61 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính 2.3.1 Thuận lợi Một số thuận lợi thường gặp trình làm hải quan xuất hàng theo điều kiện FOB: Công ty đến trụ sở quan hải quan mà khai hải quan địa điểm có máy tính kết nối mạng internet thong quan lô hàng thuộc diện miễn kiểm tra hồ sơ giấy miễn kiểm tra thực tế hàng hóa Cơng ty khai báo hải quan lúc thay cho việc khai hành trước quan hải quan tiếp nhận khai báo hành Cơng ty đăng ký thực thủ tục hải quan điện tử chi cục hải quan điện tử chấp nhận làm thủ tục hải quan điện tử chi cục khác thay việc phải làm đăng ký chi cục hải quan điện tử trước Giúp công ty tiết kiệm nhiều thời gian, chủ động q trình làm thủ tục hải quan 2.3.1 Khó khăn Một số khó khăn thường gặp q trình làm hải quan xuất hàng theo điều kiện FOB: Đường truyền khai hải quan điện tử thường hay bị nghẽn mạng đường truyền chậm, làm cho việc khai hải quan bị kéo dài Phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS cài đặt thường bị lỗi phông chữ tiếng việt lại bị lỗi phần mềm Lỗi sai xót thủ tục chứng từ khai báo hải quan thường xảy ra, trước khai báo hải quan nhân viên giao dịch kiểm tra kỹ lưỡng chứng từ khơng tránh sai sót SV: Lý Nhật Linh 62 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Hàng hóa giao trễ khơng kịp tàu rời cảng, điều gây khó khăn cho nhân viên giao nhận Việc đưa thủ tục hải quan điện tử vào thay cho thủ tục hải quan thủ công tạo nhiều bỡ ngỡ cho phía cơng ty tốn nhiều thời gian để làm quen với cách làm thủ tục với việc khai hải quan điện tử đòi hỏi nhân giao nhận xuất nhập cơng ty phải vững tin học, am hiểu pháp luật, kỹ lưỡng việc truyền thông tin liệu SV: Lý Nhật Linh 63 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGHỆ AN 3.1 Một số giải pháp 3.1.1 Giải pháp khâu làm thủ tục hải quan Hàng hóa xuất cảng biển cần đảm bảo việc tập trung hàng, đóng hàng giao hàng thời hạn quy định Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn thêm kiến thức thủ tục hải quan điện tử kiến thức giao nhận xuất nhập cho nhân viên Công ty cần mạnh dạn chuyển đổi hình thức khai hải quan từ xa sang hình thức khai hải quan điện tử làm thủ tục hải quan nhập hàng vào kho ngoại quan Vì với việc chuyển đổi này, cơng ty gặp nhiều thuận lợi trình thực thủ tục hải quan như: thủ tục hải quan đơn giản hơn, nhanh gọn hạn chế nhiều sai sót q trình làm thủ tục hải quan Nhân viên giao nhận xuất nhập công ty làm việc kho ngoại quan cần tạo mối quan hệ thân thiết khăng khít nhân viên kho Để việc nhập hàng làm thủ tục hải quan diễn nhanh chóng Việc thực thủ tục hải quan nhập hàng vào kho ngoại quan tương đối phức tạp Vì cơng ty cần cử nhân viên giao nhận xuất nhập có nhiều kinh nghiệm, giao tiếp tốt, nhanh nhạy, kỹ lưỡng cơng việc để nhận trách nhiệm làm việc kho ngoại quan Chất lượng mặt hàng nông sản cần lựa chọn kỹ trước vận chuyển hàng đến kho ngoại quan Để hạn chế mức tối đa hàng bị trả chất lượng không đạt theo yêu cầu SV: Lý Nhật Linh 64 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Tận dụng tối đa mối quan hệ, hỗ trợ, giúp đỡ tương tác lẫn chi nhánh UNIMEX NGHEAN Cần có kế hoạch phân chia cơng việc cụ thể, riêng biệt có đội ngũ nhân viên giao nhận chuyên hàng xuất theo điều kiện FOB đội ngũ nhân viên giao nhận chuyên hàng nhập kho ngoại quan Giúp cho công việc chở nên dễ dàng Công ty cần hỗ trợ thêm cho nhân viên giao nhận xuất nhập chi phí ăn uống, lại,…tạo tinh thần cho nhân viên làm việc tốt, gắn bó lâu dài với công ty Công ty cần đào tạo đội ngũ nhân viên giao nhận xuất nhập có tố chất sau: thật trung thực, nhạy bén nhanh nhẹn, kỹ giao tiếp tốt, chịu sức ép công việc, tinh thần trách nhiệm cao Xây dựng phận nhân viên làm thủ tục hải quan thông hiểu nắm bắt rõ luật lệ nước quốc tế mạnh công ty để thực cho quy định, tránh để xảy sai sót khơng nắm đầy đủ văn Đào tạo nâng cao nghiệp vụ: Ban giám đốc cần thường xuyên xây dựng chương trình đào tạo chuẩn gửi nhân viên tham gia khóa đào tạo bên ngồi nhằm nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên phận Nhân viên phòng ban khác cần hiểu rõ công việc để tạo lien kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng phận, phân định trách nhiệm công việc rõ rang hợp lý, tránh mẫu thuẫn phát sinh xảy q trình làm việc Cơng ty nên thường xun tổ chức họp giao ban báo cáo tiến độ làm việc nhân viên với cấp quản lý để tăng tính hiệu cơng việc Tổ chức lớp chuyên đề ngắn hạn giá tính thuế, mã số hàng hóa, nghiệp vụ ngoại thương, tốn quốc tế,…định kỳ tháng lần cho nhân viên chứng từ giao nhận SV: Lý Nhật Linh 65 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Khuyến khích nhân viên học tập ngoại ngữ, tin học  Về tin học: kiến thức tổng quát tin học, cách sử dụng hệ thống chương trình với khâu cơng tác  Về ngoại ngữ: tiếng anh tiếng trung chủ yếu, tập trung vào chuyên ngành hải quan ngoại thương Khuyến khích nhân viên có trình độ đại học, văn bằng, đào tạo sau đại học chuyên ngành lien quan đến xuất nhập khẩu, kế tốn, tài chính, ngoại ngữ, cơng nghệ thơng tin,… Nhân viên làm thủ tục hải quan không nên hối lộ cho cán hải quan có hành vi tiêu cực khác lien quan đến việc làm thủ tục hải quan Cuối cùng, ngồi giải pháp trên, cơng ty cần xem xét yếu tố thuộc sở hạ tầng, thay nâng cấp máy móc, thiết bị phụ thuộc công tác khai báo thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) cũ kỹ, nhằm đẩy nhanh tiến độ khai báo, xử lý thông tin thủ tục có liên quan đến việc giải phóng hàng, giúp cắt giảm chi phí lưu kho, lưu bãi, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 3.1.2 Giải pháp nguồn hàng - Phát triển sản xuất tạo nguồn hàng chất lượng - Đẩy mạnh phát triển mở cửa thị trường - Tổ chức tốt hoạt động xuất liên kết chuỗi sản xuất, chế biến - Chú trọng chất lượng nông sản xuất để đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn - Tập trung nâng cao hiệu kết nối, phối hợp đồng với đơn vị giải vấn đề phát sinh thương mại quốc tế chống trợ cấp, chống bán phá giá… Thay đổi xúc tiến thương mại, sâu vào mặt hàng chủ lực giai đoạn không làm dàn trải để đưa sản phẩm công ty đến ngày nhiều thị trường giới SV: Lý Nhật Linh 66 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính - Gia tăng bảo hộ sản xuất nước cách khắt khe Đơn cử, gần đây, Trung Quốc liên tiếp thực nghiêm quy định hành, siết chặt nhập nông sản khiến xuất nhiều mặt hàng nông sản sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn - UNIMEX cần nỗ lực vươn lên, sáng tạo đặt vào chuỗi giá trị để giá trị gia tăng tốt - Ngay từ đầu năm, nên đặt mục tiêu xuất thận trọng, 10% Mức đặt tính đến khó khăn bối cảnh kinh tế tồn cầu - Cần có cơng tác tun truyền hội nhập, cải cách thủ tục hành đại hóa việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp - Chủ động rà sốt mặt hàng nhập tăng mạnh việc cắt giảm thuế quan theo cam kết WTO AFTA - Hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa lưu thơng thị trường nói chung hàng hóa nhập khẩu, trước mắt mặt hàng có kim ngạch nhập lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, tiêu dùng, sức khỏe cộng đồng bảo vệ môi trường - Phát triển sản xuất sản phẩm có lợi cạnh tranh - Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập (XNK) - Tiêu chuẩn khơng đơn sản phẩm sạch, mà DN hộ nông dân phải đảm bảo yếu tố “sạch” từ khâu nguyên liệu đầu vào (đối với hoạt động sản xuất) gieo trồng (đối với nông hộ) đến khâu sản xuất, canh tác Cuối khâu tạo sản phẩm vận chuyển sản phẩm đến hệ thống phân phối SV: Lý Nhật Linh 67 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính 3.1.3 Giải pháp mở rộng thị trường - Đa dạng sản phẩm để tăng trưởng xuất khẩu, cần thiết phải xác định mạnh nhóm hàng tương ứng với thị trường để có định vị thị trường xuất phù hợp - Cụ thể, với nhóm hàng nơng sản, dựa vào tỷ trọng kim ngạch xuất cho thấy, thị trường xuất lớn Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, ASEAN, Nhật Bản Hàn Quốc - Ngoài thị trường chủ lực mà UNIMEX tham gia sâu vào thị phần xuất khẩu, cần thiết đẩy mạnh khai thác thị trường mới, thị trường cam kết cắt giảm thuế quan từ FTA ký kết với Việt Nam - DN nên chủ động chuyển đổi quy trình, kế hoạch sản xuất đáp ứng yêu cầu mới, giảm thiểu rủi ro xuất hàng hóa Đây giải pháp để DN nước tạo dựng thương hiệu bền vững cho hàng Việt xuất thị trường quốc tế - Để tăng nội lực xuất khả cạnh tranh DN thị trường nước nước ngoài, cần thiết phải nỗ lực cắt giảm rào cản kinh doanh nội tại, rào cản liên quan đến thủ tục hành điều kiện kinh doanh - Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, trì gia cơng, bán phân phối qua trung gian để đưa hàng vào Mỹ thâm nhập thị trường Mỹ trước hết thông qua khu phố, siêu thị chợ, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống California, Boston, Washington DC, New York, Houston - Đối với thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, tăng cường liên kết với công ty thương mại Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư phát triển thị trường Việt Nam để tạo cầu nối đưa hàng hóa sang thị trường Nhật Bản Hàn Quốc SV: Lý Nhật Linh 68 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính - Tương tự, thị trường Liên minh châu Âu (EU), Thị trường nước ASEAN trọng, đồng thời khai thác thị trường tiềm Nga-SNG, châu Phi châu Mỹ La tinh xây dựng chiến lược tiếp cận để xuất mặt hàng mạnh phù hợp cho thị trường - Vấn đề đáng lưu ý doanh nghiệp chủ động phát huy hết lực mình; cần xác định phân khúc thị trường, tính tốn hết tình huống, xác định vấn đề gây bất lợi cho hoạt động xuất để xử lý, quy định pháp lý - Thường xuyên tham gia hội chợ, triển lãm thương mại quốc tế Công thương tổ chức Tại cơng ty có hội để mở rộng quan hệ làm ăn với đối tác mới, tìm kiếm phát triển hội kinh doanh, giới thiệu công ty, sản phẩm công ty quảng bá thương hiệu UNIMEX NGHEAN thương trường quốc tế - Thành lập phòng marketing để giảm bớt sức ép cơng việc q nhiều phòng ban Đồng thời mở rộng tìm kiếm thị trường, nghiên cứu sâu thị hiếu khách hàng nước, quảng bá thương hiệu UNIMEX NGHEAN ngày lớn mạnh,… vạch kế hoạch kinh doanh mang lại hiệu tối ưu cho công ty - Liên kết hoạt động với doanh nghiệp ngành, để có hội tìm hiểu kỹ pháp luật, phòng tránh nhiều rủi ro kinh doanh thị trường nước - Xây dựng đội ngũ nhân viên phòng xuất nhập có chun mơn cao Bằng cách tạo cho nhân viên có hội học tập để nâng cao trình độ chun mơn Chiêu mộ nhân viên giỏi, nhiều kinh nghiệm, đam mê công việc SV: Lý Nhật Linh 69 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính 3.2 Một số kiến nghị 3.2.1 Kiến nghị với hải quan - Thủ tục hải quan điện tử thật chưa với tên Vì sau truyền liệu lên phía hải quan xong, nhân viên giao nhận xuất nhập công ty phải in tờ khai mang đến cửa hải quan cần xuất hàng để làm thủ tục hải quan, việc mang hồ sơ cảng làm thủ tục quay tình trạng giống khai hải quan thủ cơng Chỉ khác hồ sơ hải quan điện tử đơn giản việc tiến hành làm thủ tục nhanh chóng Vì phía hải quan cần đại hóa để thật với tên gọi hải quan điện tử Như sau truyền liệu xong, hàng hóa phân luồng xanh doanh nghiệp chờ đến ngày tàu cập cảng, mang hàng hóa giao lên tàu hồn tất Còn hàng hóa rơi vào luồng vàng luồng đỏ lúc doanh nghiệp cầm hồ sơ hay mang hàng hóa cảng cho nhân viên hải quan kiểm hóa Như thật thuận tiện tiết kiệm nhiều thời gian cho phái DN lẫn Hải Quan (HQ) - Để thuận lợi cho phía DN tham gia thực thủ tục hải quan điện tử, cho cán hải quan triển khai sn sẻ Đề nghị phía lãnh đạo HQ cần nhanh chóng cải thiện nâng cấp phần mềm khai TTHQ , khắc phục lỗi đường truyền, nâng cấp máy chủ,… tuyên truyền rộng TTHQ đến với cộng đồng phía DN XNK Lắp đặt hệ thống phòng trừ rủi đường truyền có cố, lắp đặt hệ thống mạng, có kết nối, cài đặt phần mềm HQĐT cổng cảng nơi có giám sát HQ để phục cơng tác thơng quan hàng hóa - Cần tổ chức nhiều buổi tập huấn áp dụng thủ tục hải quan điện tử Từ giải đáp thắc mắc, tháo gỡ vướng mắc từ phía doanh nghiệp Đồng thời giúp DN có kiến thức chuyên sâu HQĐT cách vững Điều giúp cho doanh nghiệp giảm SV: Lý Nhật Linh 70 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính bỡ ngỡ, tâm lý e ngại tham gia thực thủ tục hải quan điện tử vào cơng việc kinh doanh xuất nhập - Cần triển khai thực chữ ký số việc thực thủ tục đăng ký tờ khai, lý,…tất tiến hành thông qua mạng internet, để công tác thông quan điện tử đạt hiệu cao - Tình trạng tiêu cực phận nhân viên HQ lợi dụng chức quyền xâm phạm đến quyền lợi DN nhiều Như nhận tiền bồi dưỡng từ phía doanh nghiệp khoản tiền bất hợp pháp khác Vì thế, quan nhà nước cần có sách thích hợp để bảo vệ cho cộng đồng DN hạn chế mức thấp tình trạng tiêu cực xảy - Cần đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức có trình độ cao, nắm vững nghiệp vụ, ln thân thiện với người sẵn sang giúp đỡ DN trình làm thủ tục hải quan 3.2.2 Kiến nghị với công ty - Công ty chủ yếu giao dịch với khách hàng quen thuộc nên hạn chế việc mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác Công ty nên mở rộng quan hệ với nhiều khách hàng thị trường để gia tăng kim ngạch công ty Đồng thời tạo điều kiện mở rộng thị trường quảng bá thương hiệu UNIMEX NGHEAN thị trường quốc tế - Tiếp tục giữ vững phát huy hoạt động xuất theo điều kiện FOB với khách hàng quen thuộc, lâu năm Tuy nhiên, ký kết hợp đồng ngoại với đối tác công ty nên xuất với điều kiện CIF nhập theo điều kiện FOB Để tạo nhiều lợi ích cho phía DN phía nhà nước thu nhiều ngoại tệ hơn, chủ động việc thuê tàu, mua bảo hiểm, góp phần đẩy mạnh kinh tế nước nhà - Công ty nên thành lập phận marketing nghiên cứu thị trường Trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt nay, việc nắm bắt nhu cầu SV: Lý Nhật Linh 71 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính khách hàng, quảng bá DN phân tích thị trường yếu tố cần thiết Nhằm trì ổn định thị trường, phát triển hoạt động kinh doanh công ty - Xây dựng đội ngũ cơng nhân viên có kinh nghiệm chun mơn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhiệt tình, đồn kết Đồng thời hỗ trợ nhân viên chi phí xăng dầu, điện thoại nâng cao sở vật chất tạo điều kiện cho nhân viên làm việc thoải mái, đạt hiệu tốt Tạo điều kiện khuyến khích cho nhân viên học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu thời buổi kinh doanh SV: Lý Nhật Linh 72 Lớp: CQ53/05.01 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính PHẦN 3: KẾT LUẬN Công ty cổ phần UNIMEX NGHEAN thực tốt công tác kinh doanh bước khẳng định hoạt động kinh doanh xuất nhập cách mở rộng quan hệ với thị trường nước đạt hiệu cao Cơ cấu mặt hàng tương đối ổn định phong phú hơn, kim ngạch lợi nhuận ngày tăng qua năm Trong hoạt động kinh doanh công ty đặt uy tín, suất, chất lượng, hiệu lên hàng đầu Trong yếu tố uy tín khách hàng ngồi nước ln mối quan tâm lớn cơng ty Để đạt điều khơng riêng cá nhân, phòng ban nào, mà đòi hỏi đồn kết, trí, phối hợp ăn khớp phòng ban, đòi hỏi nỗ lực tinh thần trách nhiệm cao tập thể công ty Hiện công ty đánh giá công ty xuất nông sản hàng đầu, hoạt động có hiệu quả, có máy tổ chức hợp lý Trong tương lai, công ty tiếp tục nỗ lực phát triển mặt để hoạt động kinh doanh công ty mang lại hiệu cao nhất, trở thành tập đoàn đa ngành, đa nghề Sau thời gian thực tập công ty UNIMEX NGHEAN em học hỏi nhiều kiến thức kinh nghiệm bổ ích, quý báu, sáng tỏ quy trình nghiệp vụ lĩnh vực xuất nhập khẩu, cụ thể xuất hàng kinh doanh Giúp em mở mang tầm hiểu biết thực tế so với em lĩnh hội ngồi ghế nhà trường Qua phương hướng kinh doanh thực trạng xuất nhập công ty Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp em đưa số giải pháp kiến nghị nhà nước, phủ, cơng ty Để nhằm hồn thiện quy trình thủ tục hải quan đẩy mạnh hoạt động xuất nhập công ty Tuy nhiên thời gian thực tập kiến thức hạn chế nên giải pháp kiến nghị em đưa luận văn nhiều thiếu sót Kính mong nhận đóng góp q báu q thầy anh chị công ty để báo cáo tốt nghiệp em hoàn thiện SV: Lý Nhật Linh 73 Lớp: CQ53/05.01 ... tục hải quan hàng xuất kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập Nghệ An Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm thực thủ tục hải quan hàng xuất kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập Nghệ An SV: Lý... động kinh doanh công ty cổ phần XNK Nghệ An 42 2.2 Thực thủ tục hải quan hàng xuất kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập Nghệ An . 46 2.3 Những thuận lợi khó khăn q trình thực thủ. .. nghiên cứu thực trạng quy trình thủ tục hải quan hàng xuất kinh doanh công ty cổ phần UNIMEX NGHEAN quy trình thủ tục hải quan điện tử hàng xuất kinh doanh khu vực Nghệ An SV: Lý Nhật Linh Lớp: CQ53/05.01
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu kinh doanh tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu nghệ an , 6 thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu kinh doanh tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu nghệ an

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn