giáo án hình học 8 cả năm

156 11 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:15

giáo án đại số 8 cả năm gồm 70 tiết có đầy đủ phần kiểm tra 15 phút có đáp án và 45 phút có đáp án.đầy đủ các bước lên lớp, giáo án soạn theo 2 cột, phân bố thời gian hợp lí, soạn theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. CHƯƠNG I : TỨ GIÁC Tiết 1: Ngày soạn: 20 / 08 /2019 Ngày dạy: 27 / 08 /2019 TỨ GIÁC Mục tiêu: - HS nắm định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi Tổng bốn góc tứ giác lồi - Rèn kỹ tính số đo góc biết ba góc lại, vẽ tứ giác biết số đo cạnh & đường chéo - HS có thái độ học tập nghiêm túc, say mê - Phát triển lực sử dụng ngơn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị - GV: Com pa, thước, bảng phụ - HS: Thước, com pa Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) Sĩ số lớp 8A 8B 8C B Kiểm tra:(2’) kiểm tra đồ dùng học tập học sinh nhắc nhở dụng cụ học tập cần thiết: thước kẻ, ê ke, com pa, thước đo góc C Bài mới: (30’) Hoạt động thày trò Nội dung Định nghĩa: (15’) B - GV: treo tranh (bảng phụ) A - HS: Quan sát hình & trả lời B D A C (b) - Trong hình hình (a) D gồm đoạn thẳng? A - Hình có đoạn thẳng H1 A B nằm đường thẳng? A - Vậy tứ giác gì? -GV: Chốt lại & ghi định nghĩa C c) D - Ta có H1 tứ giác, hình khơng phải tứ giác Vì đoạn thẳng B C D BC & CD nằm đường H2 thẳng *Định nghĩa tứ giác: (SGK-64) + Cách đọc tên tứ giác phải đọc +Các điểm A, B, C, D gọi đỉnh tứ viết theo thứ tự đoạn giác thẳng như: ABCD, BCDA, ADBC + Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA gọi … cạnh tứ giác -GV: Hãy lấy mép thước kẻ lần *Bài?1 lượt đặt trùng lên cạch tứ Hình a tứ giác nằm nửa mặt giác H1 quan sát phẳng có bờ đường thẳng chứa cạnh Giáo án hình học Năm học 2019-2020 - H1(a) ln có tượng xảy ra? - H1(b) (c) có tượng xảy ra? - HS trả lời ?1 - Vậy tứ giác lồi tứ giác nào? + Trường hợp H1(b) & H1 (c) tứ giác lồi ? -GV yêu cầu HS quan sát hình (sgk) điền vào chỗ trống tập ?2 - đỉnh kề ? ( Hai đỉnh thuộc cạnh) - đỉnh đối ? ( Hai đỉnh không kề nhau) -thế cạnh kề ? ( Hai cạnh xuất phát từ đỉnh) - cạnh đối ? ( Hai cạnh không kề nhau) tứ giác * Định nghĩa tứ giác lồi : SGK-65 * Chú ý: (SGK-65) -Tên tứ giác phải đọc viết theo thứ tự đỉnh *Bài ?2 -Hai đỉnh kề nhau: A B; B C; C D; D A -Hai đỉnh đối nhau: A C; D B -Đường chéo: AC ; BD -Hai cạnh kề nhau: AB BC; BC CD; CD DA - Hai cạnh đối nhau: AB CD; AD BC -Góc: A ; B; C; D -Góc đối: A C; góc B D -Điểm nằm tứ giác: M; P Điểm nằm tứ giác: N; Q Tổng góc tứ giác: (15’) *Bài?3 -HS đọc đề ?3 + Tổng góc ∆ độ? ∧ ∧ ∧ + Muốn tính tổng  + B + C + D =? ∧ ∧ Â1 + B + C1 = 1800 (độ) ( mà khơng cần đo góc) Ta có: ∧ ∧ ta làm ntn? Â2 + D + C = 1800 + Gv chốt lại cách làm: ∧ ∧ ∧ ∧ (Â1+Â2)+ B +( C1 + C )+ D =3600 - Chia tứ giác thành ∆ có cạnh ∧ ∧ ∧ đường chéo Hay  + B + C + D = 3600 - Tổng góc tứ giác = tổng * Định lý: SGK-65 góc ∆ ABC & ADC ⇒ Tổng ∧ ∧ ∧ Tứ giác ABCD có:  + B + C + D = 3600 góc tứ giác 3600 -Vậy kết luận tổng góc tứ giác? D Củng cố: (10’) Giáo án hình học Năm học 2019-2020 -Nêu đ/n tứ giác ABCD? đ/n tứ giác lồi? Phát biểu định lý tổng số đo góc tứ giác? - Làm tập 1; trang 66 Hãy tính góc lại: E Hướng dẫn: (2’) - Thuộc định nghĩa, định lý - Làm tập : 3, 4, (sgk), 8,9,10 (sbt) Tiết 2: Ngày soạn: 23/ 08 / 2019 Ngày dạy: 30 / 08/ 2019 Giáo án hình học Năm học 2019-2020 HÌNH THANG Mục tiêu: -HS phát biểu định nghĩa hình thang, hình thang vng khái niệm : cạnh bên, đáy , đường cao hình thang -Rèn kỹ nhận biết hình thang hình thang vng, tính góc lại hình thang biết số yếu tố góc - HS có thái độ học tập nghiêm túc, say mê - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị - GV: Ê ke, thước, bảng phụ - HS: Thước, ê ke Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) Sĩ số lớp 8A 8B 8C B Kiểm tra:(7’) HS1: Thế tứ giác lồi? Phát biểu ĐL tổng góc tứ giác? HS 2: Góc ngồi tứ giác góc nào? Tính tổng góc ngồi tứ giác? C Bài mới: (24’) Hoạt động thày trò Nội dung - GV: Em nêu định nghĩa Định nghĩa: (16’) hình thang ( SGK-69) - Quan sát hình 13 có nhận xét vị trí cạnh đối AB, CD tứ giác ABCD? -GV giới thiệu tứ giác ABCD hình thang -1HS đọc định nghĩa SGK-69 * Hình thang ABCD: (AB//DC) -GV giới thiệu tên gọi cạnh, +AB, CD đáy( AB đ/ nhỏ; CD đáy lớn) đường cao hình thang + Hai cạnh bên AD & BC - GV: nêu cách vẽ hình thang + Đường cao AH ABCD *Bài?1 + B1: Vẽ AB // CD + B2: Vẽ cạnh AD & BC & đương + (H.a) Â= C∧ = 600 (so le trong) ⇒ AD//BC cao AH ⇒ Tứ giác ABCD hình thang - GV: dùng bảng phụ ghi bài?1, y/c + (H.b)Tứ giác EFGH có: ∧ HS làm bài?1 GV gọi số HS trả ∧ = 750 ⇒ H = 1050 (Kề bù) H lời ∧ ⇒ H = C∧ = 1050 ⇒ GF// EH - (H.c) Tứ giác IMKN có: ∧ ≠ ∧ ⇒ = 120 = 115 Tứ giác EFGH hình thang N K ⇒ IN không song song với MK * Nhận xét: ⇒ khơng phải hình thang + Trong hình thang góc kề cạnh bên bù - Qua em có nhận xét tính (có tổng = 180 ) chất hình thang ? + Trong tứ giác góc kề cạnh - (H.c) Tứ giác IMKN có: Giáo án hình học Năm học 2019-2020 ∧ ∧ 0 N = 120 ≠ K = 115 ⇒ IN không song song với MK ⇒ khơng phải hình thang - Qua em có nhận xét tính chất hình thang ? GV: đưa tập?2 - Y/c HS ghi gt, kl tong câu - HS làm việc theo nhóm (mỗi nửa lớp làm câu) - Gọi HS lên bảng trình bày, HS lại n/x? - GV: qua & em có nhận xét hình thang? bù ⇒ Hình thang *Bài?2 A a) B D C GT Hình thang ABCD(AB//CD) AD//BC KL AD=BC; AB=DC b) GT A / C Hình thang ABCD(AB//CD) AB=CD B D KL AD // BC; AD = BC * Nhận xét : (SGK-70) 2.Hình thang vng: (8’) *Định nghĩa: (SGK-70) A B D C - GV yêu cầu HS quan sát hình 18/sgk cho biết hình thang ABCD góc có đặc biệt? - Từ GV giới thiệu ĐN hình thang vng D.Củng cố: (10’) - Nêu cách chứng minh tứ giác hình thang? -Nêu nhận xét hình thang có cạnh bên song song, có cạnh đáy Bằng nhau? -Khi tứ giác gọi hình thang vng? - GV: đưa tập (Bằng bảng phụ) Tìm x, y hình 21 Đáp số: Hình a): x = 1000 ; y = 1400 Hình b): x = 700 ; y = 500 Hình c): x = 900 ; y = 1150 E Hướng dẫn: (3’) - Học làm tập 6,8,9 (sgk-71), 15,16,17 (sbt) - Khi tứ giác gọi hình thang, hình thang vng - Đọc trước ‘‘Hình thang cân’’ Tiết : Ngày soạn: 27/08/ 2019 Ngày dạy: 03 /09/ 2019 HÌNH THANG CÂN Mục tiêu: Giáo án hình học Năm học 2019-2020 -HS phát biểu định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân -Rèn kỹ nhận biết hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, tính chất vào chứng minh, biết chứng minh tứ giác hình thang cân - HS có thái độ học tập nghiêm túc, say mê - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị: - GV: thước chia khoảng, thước đo góc, bảng phụ, com pa - HS: Thước chia khoảng, thước đo góc, com pa Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) Sĩ số lớp 8A 8B 8C B Kiểm tra:(7’) - HS1: GV dùng bảng phụ A D Cho biết ABCD hình thang có đáy AB, & CD 120 y Tính x, y góc D, B HS2: Phát biểu định nghĩa hình thang & nêu rõ khái niệm cạnh đáy, cạnh bên, đường cao hình thang Muốn chứng minh tứ giác hình thang x 600 ta phải chứng minh nào? B C Bài : (29’) Hoạt động thày trò Nội dung Hoạt động 1: Định nghĩa Định nghĩa: (SGK-72) (7’) Yêu cầu HS làm bài?1 ? Nêu định nghĩa hình thang cân -GV: dùng bảng phụ vẽ hình ? 1HS đứng chỗ trả lời câu a? -Gọi HS lên trình bày bảng câu b? - GiảI thích hình b khơng phảI hình thang cân? ∧ ∧ ( H(b) khơng phải F + H ≠ 1800) * Nhận xét tổng góc đối hình thang cân? ( góc đối bù nhau) -HS đọc định lý SGK , ghi gt, kl? C Tứ giác ABCD H thang cân(AB// CD) ⇔ AB// CD ∧ ∧ ∧ C = D  = B *Chú ý: (SGK-72) *Bài?2 a) Hình a; c; d hình thang cân ∧ b) Hình (a): C = 1000 ∧ Hình (c) : N = 700 ∧ Hình (d) : S = 900 c) Tổng góc đối hình thang cân 1800 Tính chất: (12’) a) Định lí 1: (SGK-72) ABCD hình thang cân Giáo án hình học Năm học 2019-2020 GT ( AB // DC) KL AD = BC Chứng minh: b) Định lí 2: (SGK-73) GT ABCD hình thang cân ( AB // CD) KL AC = BD Chứng minh: (SGK-73) -Y/c HS tìm cách c/m định lý -1HS đứng chỗ nêu cách chứng minh? 3) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân (10’) -1HS đọc định lý 2? *Bài?3 -Vẽ hình, ghi gt,kl? -GV: Muốn chứng minh AC = BD + Vẽ (D; Đủ lớn) cắt m A ta phải chứng minh tam giác + Vẽ (C; Đủ lớn) cắt m B * Định lí 3: (SGK-74) nhau? GT ABCD hình thang (AB//CD) - HS đọc đề bài?3? AD = BC -Bài tốn y/c làm gì? + Vẽ đường thẳng m // CD KL ABCD hình thang cân + Vẽ điểm A; B ∈ m : ABCD hình thang có AC = BD -Kết luận tứ giác có đường * Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: (SGK/74) chéo nhau? -Đọc dấu hiệu nhận biết? D Củng cố: (6’) - Phát biểu đ/n, t/c , dấu hiệu nhận biết hình thang cân? - Nêu cách c/m tứ giác hình thang cân? cách vẽ hình thang cân? - Làm tập 13SGK-74 E Hướng dẫn: (2’) - Học Xem lại chứng minh định lí - Làm tập: 11,12,14,15 (sgk), 30, 31,32(sbt) Tiết 4: Ngày soạn: 30/08/ 2019 Ngày dạy: 06 /09 / 2019 LUYỆN TẬP Mục tiêu: -HS củng cố định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang, hình Giáo án hình học Năm học 2019-2020 thang cân -Rèn kỹ phân tích đề bài, kĩ vẽ hình, kĩ suy luận , kĩ nhận dạng hình - HS có thái độ học tập nghiêm túc, say mê - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị - GV: thước chia khoảng, thước đo góc, bảng phụ, com pa - HS: Thước chia khoảng, thước đo góc, com pa Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) Sĩ số lớp 8A 8B 8C B Kiểm tra: (6') - HS1: Phát biểu định nghĩa, tính chất hình thang cân ? Vẽ hình, ghi gt, kl đ/l 2? - HS2: Nêu dấu hiệu nhận biết hình thang cân? Điền dấu x vào trống thích hợp? Câu Đúng Sai 1.Hình thang có góc đáy hình thangcân 2.Hình thang có cạnh bên hình thang cân 3.Tứ giác có đường chéo hình thang cân C Bài mới: (31’) Hoạt động thày trò GV: Cho HS đọc kĩ đầu & ghi GT-KL - Muốn chứng minh DE=CF ta làm nào? (DE = CF ⇐ ∆ AED = ∆ BFC ⇐ ∧ ∧ ∧ ∧ BC = AD ; D = C ; E = F ⇐ (gt) - Ngoài ∆ AED = ∆ BFC theo trường hợp nào? sao? -1HS lên trình bày bảng? - GV: Nhận xét cách làm HS -GV: Cho HS đọc kĩ đầu & ghi GT-KL Nội dung 1.Bài 12/74 (sgk) (8’) Hình thang ABCD cân (AB//CD) GT AB < CD; AE ⊥ DC; BF ⊥ DC KL DE = CF Chứng minh: Kẻ AE ⊥ DC ; BF ⊥ DC ( E, F ∈ DC) => ∆ ADE vuông E, ∆ BCF vuông F AD = BC (cạnh bên hình thang cân) ∧ ∧ ADE = BCF (Đ/N) ⇒ ∆ AED = ∆ BFC (Cạnh huyền-góc nhọn) ⇒ DE = CF 2.Bài 15/75 (sgk) (13’) GT ∆ ABC cân A; D ∈ AD E ∈ AE cho AD = AE; = 900 a) BDEC hình thang cân KL b) Tính góc hình thang Chứng minh: ∧ ∧ a) ∆ ABC cân A (gt) ⇒ B = C (1) ∧ ∧ AD=AE(gt) ⇒ ∆ ADE cân A ⇒ D1 = E1 ∆ ABC cân & ∆ ADE cân Giáo án hình học Năm học 2019-2020 ∧ ∧ 0 ⇒ D = 180 − A ; B∧ = 180 − A 2 ∧ ∧ ⇒ D = B (vị trí đồng vị) => DE // BC ∧ => BDEC hình thang (2) Từ (1) & (2) ⇒ BDEC hình thang cân 1800 − 500 b)  = 50 (gt), B = C = = 650 ∧ ∧ ⇒ D = E = 1800 - 650 = 1150 ∧ - Muốn chứng minh BDEC hình thang cân ta làm nào? -HS lên bảng làm câu a? -1 HS lên bảng làm câu b? -1 HS đọc to đề bài, tóm tắt tốn -Vẽ hình, ghi gt/kl tốn ? A KL a) BEDC hình thang cân b) DE = BE = DC Chứng minh a) ∆ ABC cân A, ta có: ∧ ∧ AB = AC; B = C (1) BD & CE đường phân giác nên có: ∧ B B1 = B2 = ∧ (2); C1 = C = C ∧ ∧ Từ (1), (2) &(3) ⇒ B = C D 2 3.Bài 16/75 (sgk) (10’) ∆ ABC cân A, BD & CE GT Là đường phân giác ∧ E ∧ B C - Muốn chứng minh BDEC hình thang cân ta làm nào? -Gọi HS lên bảng c/m tứ giác BEDC hình thang cân? ∧ ∧ 1 ∧ ∧ ∧ (3) ∧ ∆ BDC & ∆ CBE có B = C ; B1 = C1 BC chung ⇒ ∆ BDC = ∆ CBE (g.c.g) ⇒ BE = DC mà AE = AB - BE AD = AB -DC => AE = AD Vậy ∆ AED ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ cân A ⇒ E1 = D1 Ta có B = E1 ⇒ ED// BC ( góc đồng vị nhau) Vậy BEDC hình thang có đáy BC &ED mà ∧ ∧ B = C ⇒ BEDC hình thang cân ∧ - Muốn chứng minh DE=BE=DC ta làm nào? -1 HS lên trình bày bảng ∧ ∧ ∧ ∧ b) Từ D2 = B1 ; B1 = B2 (gt) ⇒ D2 = B2 ⇒ ∆ BED cân E ⇒ ED = BE = DC D Củng cố: (5’) -Nhắc lại phương pháp chứng minh, vẽ tứ giác hình thang cân E Hướng dẫn: (2’) -Ôn định nghĩa, t/c, dấu hiệu nhận biết hình thang cân? - Làm tập 14, 18, 19/75 sgk Tiết 5: Ngày soạn:03/09/ 2019 Ngày dạy: 10/0 / 2019 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC Giáo án hình học Năm học 2019-2020 Mục tiêu: -HS hiểu nắm vững định nghĩa đường trung bình tam giác, nội dung định lí định lí -Rèn kỹ vẽ đường trung bình tam giác, vận dụng định lý để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh đoạn thẳng nhau, đường thẳng song song - HS có thái độ học tập nghiêm túc, say mê - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị - GV: thước, bảng phụ, com pa - HS: Thước chia khoảng, com pa Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) Sĩ số lớp 8A 8B 8C B Kiểm tra:(5’) Phát biểu định nghĩa, tính chất , dấu hiệu nhận biết hình thang cân? GV: (Dùng bảng phụ) Các câu sau câu , câu sai ? Hãy giải thích? 1- Hình thang có hai góc kề hai đáy hình thang cân 2- Tứ giác có hai đường chéo hình thang cân 3- Tứ giác có hai góc kề cạnh bù hai đường chéo HT cân 4- Tứ giác có hai góc kề cạnh hình thang cân 5- Tứ giác có hai góc kề cạnh bù có hai góc đối bù hình thang cân C Bài mới: (28’) Hoạt động thày trò - GV: cho HS thực tập ?1 -1HS đọc định lý? - GV: Nói & ghi GT, KL đ/lí - HS: ghi gt & kl đ/lí - GV: Làm để chứng minh AE = AC? - GV: Từ đ/lí ta có D trung điểm AB, E trung điểm AC Nội dung Đường trung bình tam giác: Định lý 1: (Sgk-76) (9’) GT ∆ ABC có: AD = DB DE // BC KL AE = EC - Qua E kẻ đường thẳng // AB cắt BC F - Hình thang DEFB có cạnh bên // (DB // EF) nên DB = EF DB = AB (gt) ⇒ AD = EF (1) ∧ Â= E1 (đồng vị, EF // AB ) (2) ∧ ∧ ∧ D1 = F1 = B (3) Từ (1),(2) &(3) ⇒ ∆ ADE = ∆ EFC (g.c.g) ⇒ AE= Giáo án hình học Năm học 2019-2020 10 2 Sxq = p.d = = Chữa tập 40/121 27 ( cm2) S D C H A B * Chữa tập 40/121 + Trung đoạn hình chóp đều: SM2 = 252 - 152 = 400 → SM = 20 cm + Nửa chu vi đáy: 30 : = 60 cm + Diện tích xung quanh hình hình chóp đều: 60 20 = 1200 cm2 + Diện tích tồn phần hình chóp đều: 1200 + 30.30 = 2100 cm2 D Củng cố: (2’) Nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình chóp E Hướng dẫn : (2’) -Học thuộc xem kĩ ví dụ chữa - Làm tập: 41, 42, 43 sgk - Tiết 65: Ngày soạn:16/4/2017 Ngày dạy: 24/04/2017 Giáo án hình học Năm học 2019-2020 142 c THỂ TÍCH CỦA HÌNH CHĨP ĐỀU Mục tiêu: -Từ mơ hình trực quan, GV giúp HS nắm cơng thức tính Vcủa hình chóp - Rèn luyện kỹ tính thể tích hình chóp Kỹ quan sát nhận biết yếu tố hình chóp qua nhiều góc nhìn khác Kỹ vẽ hình chóp - Giáo dục cho HS tính thực tế khái niệm toán học - Phát triển lực sử dụng ngơn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị: - GV: Mô hình hình hình chóp đều, hình lăng trụ đứng Dụng cụ đo lường - HS: Cơng thức tính thể tích hình lăng trụ đứng Các hoạt động dạy học: A- Tổ chức (1’) 8A 8B 8C B - Kiểm tra :(5’) - Phát biểu cơng thức tính thể tích hình lăng trụ đứng áp dụng tính chiều cao hình lăng trụ đứng tứ giác có dung tích 3600 lít cạnh hình vng đáy m C- Bài mới(36’) Hoạt động thày trò Nội dung * HĐ1: Giới thiệu cơng thức tính Thể tích hình chóp (16’) thể tích hình chóp D' - GV: đưa hình vẽ lăng trụ C' S đứng tứ giác nêu mối quan hệ thể tích hai hình lăng trụ A' đứng có đáy đa giác B' hình chóp có chung đáy chiều cao - GV: Cho HS làm thực nghiệm để chứng minh thể tích hai D hình có mối quan hệ biểu C diễn dạng công thức A B * CT tính V hình chóp * Chú ý: Người ta nói thể Vchóp = S h tích khối lăng trụ, khối chóp thay cho khối lăng trụ, khối chóp (S diện tích đáy, h chiều cao) -Tính thể tích hình chóp tam giác chiều cao hình chóp cm, bán kính đường tròn ngoại tiếp cm Ví dụ: (20’) + Đường cao tam giác đều: ( 6: 2) = cm Cạnh tam giác đều: Giáo án hình học Năm học 2019-2020 a2 - a2 =h 143 c a = h Sd = Vẽ hình chóp tứ giác - Vẽ đáy, xác định tâm (0) ngoại tiếp đáy - Vẽ đường cao hình chóp - Vẽ cạnh bên ( Chú ý nét khuất) * Làm tập sau a) Đường cao hình chóp = 12 cm; AB = 10 cm Tính thể tích hình chóp đều? b) Cho thể tích hình chóp 18 cm3 Cạnh AB = cm Tính chiều cao hình chóp? 3 = 2.9 = = 10,38 cm 3 a2 = 27 3cm V = S h = 27 3.2 = 93, 42cm 3 *Bài? HS làm việc theo nhóm *Bài tập: a) Đường cao tam giác 3 = 10 =5 2 10.5 = 25 Diện tích đáy: AB Thể tích hình chóp V = 25 3.12 = 100 b) Ta có: - HS lên bảngtrình bày(mỗi em làm câu) V = 18 3cm 3 S = 4.4 = 3cm 2 3.18 h= cm S D D A C H B D Củng cố: (2’) Nêu cơng thức tính thể tích hình chóp? E.Hướng dẫn (1’) - Làm tập 45, 46/sgk - Xem trước tập luyện tập Tiết 66: Ngày soạn: 18/4/2017 Ngày dạy: 26 /4/2017 LUYỆN TẬP Giáo án hình học Năm học 2019-2020 144 Mục tiêu: - GV giúp HS nắm kiến thức có liên quan đến hình chóp - cơng thức tính thể tích hình chóp - Rèn luyện kỹ tính thể tích hình chóp Kỹ quan sát nhận biết yếu tố hình chóp qua nhều góc nhìn khác Kỹ vẽ hình chóp - Giáo dục cho HS tính thực tế khái niệm toán học - Phát triển lực sử dụng ngơn ngữ, lực hợp tác, lực tính toán, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị: - GV: Mơ hình hình hình chóp đều, hình lăng trụ đứng, tập - HS: Ơn tâp cơng thức tính thể tích hình học Các hoạt động dạy học: A- Tổ chức (1’) 8A 8B 8C B - Kiểm tra :(5’) - Phát biểu cơng thức tính Sxq, Stp, thể tích hình chóp đều, chữa 47SGK-124 C- Bài mới(33’) Hoạt động thày trò Bài tốn y/c ? - Một HS đứng chỗ trả lời Nội dung Bài 47 SGK-124 - Chỉ có hình đa giác hình tam giác Bài 48 SGK-124 - GV: dùng bảng phụ HS lên bảng tính a) Sxq = p.d = 2.5.4,33 = 43,3 Stp = Saq + S đáy = 43,3 + 25 = 68,3 cm2 Bài tốn cho biết gì, y/c gì? -Hoạt động nhóm 5’ Nhóm và2 làm câu a, Nhóm làm câuc Cử đại diện nhóm lên trình bày Bài 49 SGK-124 a) Nửa chu vi đáy: 6.4 : = 12(cm) Diện tích xung quanh là: 12 10 = 120 (cm2) Tam giác SHI vuông H : SH2=SI2 - IH2=102-32=100-9=91 SH= 91 ⇒ V = 91 ≈ 114,47(cm ) c) ∆ SMB vuông M ⇒ MB=8(cm) SM2=SB2-MB2(đ/l pi ta go) SM2=172-82=225 ⇒ SM=15cm Sxq=p.d= 16.4.15=480(cm2) Sd=162=256(cm2) Giáo án hình học Năm học 2019-2020 145 c Stp=Sxq+Sđ=480+256=736(cm2) Bài tốn cho biết gì, y/c gì? Bài tập 65(1)SBT : - Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận? - Muốn tính SB ta làm nào? - Một HS lên bảng làm câu a? S - Hai HS lên bảng làm câu b c? D A C SH B a)Từ tam giác vng SHK tính SK SK = SH + HK ≈ 187, (m) Tam giác SKB có: SB = SK + BK ≈ 220,5 (m) b) Sxq= pd ≈ 87 235,5 (m2) c) V = S.h ≈ 651 112,8(m3 ) D Củng cố(3’) - GV: nhắc lại phương pháp tính Sxq ; Stp V hình chóp E.Hướng dẫn :(3’) - Làm 50,52,57 - Ôn lại tồn chương Giờ sau ơn tập: HS cần ôn lại khái niệm hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp cơng thức tính Sxq, Stp, V hình Tiết 67: Ngày soạn: 20/04/2017 Ngày dạy: 28/04/2017 ƠN TẬP CHƯƠNG IV: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG Giáo án hình học Năm học 2019-2020 146 HÌNH CHĨP ĐỀU Mục tiêu: - GV giúp h/s nắm kiến thức chương: hình chóp đều, Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ - cơng thức tính diện tích, thể tích hình - Rèn luyện kỹ tính diện tích xung quanh, thể tích hình Kỹ quan sát nhận biết yếu tố hình qua nhiều góc nhìn khác Kỹ vẽ hình khơng gian - Giáo dục cho h/s tính thực tế khái niệm toán học - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị: - GV: Mơ hình hình hình chóp đều, hình lăng trụ đứng, tập - HS: Ơn tâp cơng thức tính thể tích hình học, làm câu hỏi ôn tập chương Các hoạt động dạy học: A- Tổ chức(1’) 8A 8B 8C B - Kiểm tra :(Kết hợp giảng) C- Bài mới(38’) 1) Hệ thống hóa kiến thức bản: (20’) Hình Sxung Stồn phần Thể tích quanh D1 C1 A1 B D Stp= Sxq + Sđáy Sxq= 2(a+b)c a, b: cạnh đáy c: chiều cao Stp=2(ab+ac+bc) V = abc V = S h S: diện tích đáy h: chiều cao C A B B * Lăng trụ đứng - Các mặt bên hình chữ nhật - Đáy đa giác C F A Sxq = p h P: Nửa chu vi đáy h: chiều cao G D E H * Hình hộp chữ nhật: Hình có mặt hình chữ nhật Giáo án hình học Năm học 2019-2020 147 c C' D' S A' Sxq= a2 B' Stp= a2 V = a3 a: cạnh hình lập phương D C B A * Hình lập phương: Hình hộp chữ nhật có kích thước Các mặt bên hình vng S D C H Sxq = p d P: Nửa chu vi đáy d: chiều cao mặt bên ( trung đoạn) Stp= Sxq + Sđáy V= S h S: diện tích đáy h: chiều cao B A Chóp đều: Mặt đáy đa giác 2.Bài tập: (18’) - GV: Cho HS làm sgk/127, 128 * Bài 51: HS đứng chỗ trả lời a) Chu vi đáy: 4a Diện tích xung quanh là: 4a.h Diện tích đáy: a2 Diện tích tồn phần: a2 + 4a.h b) Chu vi đáy: 3a Diện tích xung quanh là: 3a.h Diện tích đáy: a2 a2 Diện tích toàn phần: + 3a.h 4 c) Chu vi đáy: 6a Diện tích xung quanh là: 6a.h Diện tích đáy: a2 a2 Diện tích tồn phần: + 6a.h 4 D Củng cố: (5’) Làm 52 * Đường cao đáy: h = 3,5 − 1,5 2 * Diện tích đáy: (3 + 6) 3,5 − 1,5 2 * Thể tích : V = (3 + 6) 3,5 − 1,5 11,5 E Hướng dẫn :(1’) Ơn lại tồn chương trình hình học Giờ sau ơn tập Tiết 68: Ngày soạn: 01/05/2017 Ngày dạy: 09 /05/2017 ÔN TẬP CUỐI NĂM Giáo án hình học Năm học 2019-2020 148 Mục tiêu: - GV giúp HS nắm kiến thức tứ giác, diện tích đa giác, tam giác đồng dạng - Rèn luyện kỹ giải tập tứ giác tính diện tích hình đa giác, tam giác đồng dạng - Giáo dục cho HS tính cần cù chịu khó học tập - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị: - GV: Hệ thống hóa kiến thức tứ giác, diện tích đa giác Bài tập - HS: Các tính chất, dấu hiệu nhận biết Cơng thức tính diện tích hình học Các hoạt động dạy học: A- Tổ chức (1’) 8A 8B 8C B - Kiểm tra :(Kết hợp giảng) C- Bài mới(38’) Hoạt động thày trò Nội dung ?Nhắc lại định nghĩa, tính chất A Lý thuyết: (16’) dấu hiệu nhận biết hình tứ giác 1) Các loại tứ giác: học Hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vng ?N hắc lại cơng thức tính diện tích học 2.Diện tích đa giác: Nêu trường hợp đồng dạng tam giác? 3.Các trường hợp đồng dạng tam giác : Đề bài:Cho tam giác ABC, đường cao BD, CE cắt H Đường vuông góc với AB B đường vng góc với AC C cắt K Gọi M trung điểm BC.Chứng minh: a) ∆ADB : ∆AEC b) HE.HC = HD.HB c) H, M, K thẳng hàng d) Tam giác ABC phải có thêm điều kiện tứ giác BHCK hình thoi? Là hình chữ nhật? B Bài tập : (20’) Bài : A E D H B M Để CM ∆ADB : ∆AEC ta phải CM ? C K a)Xét ∆ADB ∆AEC có: ^ ^ ^ D = E = 900 ; A chung => ∆ADB : ∆AEC (g-g) Giáo án hình học Năm học 2019-2020 149 c Để CM: HE HC = HD HB ta phải CM ? ⇑ HE HB = HD HC ⇑ ∆HEB : ∆HDC b) Xét ∆HEB ∆HDC có : ^ ^ ^ ^ E = D = 900 ; EHB = DHC ( đối đỉnh) => ∆HEB : ∆HDC ( g-g) => HE HB = HD HC => HE HC = HD HB Để CM: H, M, K thẳng hàng ta phải CM ? ⇑ Tứ giác BHCK hình bình hành Hình bình hành BHCK hình thoi ? c) Tứ giác BHCK có : BH // KC ( vng góc với AC) CH // KB ( vng góc với AB)  Tứ giác BHCK hình bình hành  HK BC cắt trung điểm đường  H, M, K thẳng hàng d) Hình bình hành BHCK hình thoi HM ⊥ BC Hình bình hành BHCK hình chữ Vì AH ⊥ BC ( t/c đường cao) =>HM ⊥ BC nhật ?  A, H, M thẳng hàng Tam giác ABC cân A *Hình bình hành BHCK hình chữ nhật ^  BKC = 900 ^  BAC = 900 ^ ^ ( Vì tứ giác ABKC có B = C = 900 )  Tam giác ABC vuông A D.Củng cố : (5’) - Nhắc lại kiến thức học học ? - Làm tập (SGK) E.Hướng dẫn : (3’) -xem lại tập chữa - Làm tập từ 1-7 SGK Tiết 69: Ngày soạn: 04 /5/2017 Ngày dạy: 12/5/2017 ÔN TẬP CUỐI NĂM (TIẾP) Giáo án hình học Năm học 2019-2020 150 Mục tiêu: - GV giúp HS nắm kiến thức hình khơng gian - Rèn luyện kỹ giải tập hình khơng gian - Giáo dục cho HS tính cần cù chịu khó học tập - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị: - GV: Bài tập , thước, com pa - HS: Cơng thức tính diện tích, thể tích hình học Các hoạt động dạy học: A- Tổ chức (1’) 8A 8B 8C B - Kiểm tra :(8’) Chữa SGKT133 C- Bài mới(32’) Hoạt động thày trò Nội dung ? Thế hình lăng trụ đứng, lăng A Lý thuyêt: (10’) trụ Lăng trụ đứng, lăng trụ Nêu cơng thức tính Sxp, Stp, V hình trên? Hình hộp chữ nhật, hình lập phương Câu hỏi tương tự với hình hộp chữ nhật hình chóp đều? 3.hình chóp B Bài tập: (22’) Bài10SGKT133(12’) HS đọc đề tập 10/133 SGK Bài toán cho biết gì, y/c gì? Vẽ hình ghi giả thiết, kết luận B C ` ’ A D ’ Để CM: tứ giác ACC A hình chữ nhật ta CM ? - Tứ giác BDD’B’ hình chữ nhật ta CM ? Cho HS tính Sxq; Stp ; V hình cho ? B C’ A’ D’ a)Xét tứ giác ACC’A’ có: AA’ // CC’ ( // DD’ ) AA’ = CC’ ( = DD’ )  Tứ giác ACC’A’ hình bình hành Có AA’ ⊥ (A’B’C’D’)=> AA’ ⊥ A’C” =>góc AA'C ' = 900 Vậy tứ giác ACC’A’ hình chữ nhật CM tương tự => BDD’B’ hình chữ nhật b) áp dụng ĐL Pytago vào tam giác vng ACC’ ta có: AC’2 = AC2 +CC’2 = AC2 +AA’2 Giáo án hình học Năm học 2019-2020 151 HS đọc đề 11 SGK Vẽ hình, ghi giả thiết kết luận? Muốn tính thể tích hình chóp ta làm nào? Tính AO, SO, V? HS lên bảng làm câu a? HS lên bảng làm câu b, lớp làm n/x? Trong tam giác ABC ta có: AC2 = AB2 +BC2 = AB2 + AD2 Vậy AC’2 = AB2 + AD2+ AA’2 c) Sxq= ( 12 + 16 ) 25 = 1400 ( cm2 ) Sđ= 12 16 = 192 ( cm2 ) Stp= Sxq + 2Sđ = 1400 + 192 = 1784(cm2) V = 12 16 25 = 4800 ( cm3 ) Bài 11 SGK S (10’) A B O D H C a) Xét ∆ ABC có: AC2=AB2+CB2=202+202=800 ⇒ AC=20 ⇒ AO=10 Xét ∆ SAO có: SO2=SA2-AO2=376 ⇒ SO=19,4(cm) V= 1 Sh= 202.19,4=2586,7(cm3) 3 b) Xét ∆ SHD có: SH2=SD2-DH2= 476 ⇒ SH= 21,8(cm) Sxq=872 (cm2) Stp=872+400 =1272(cm2) D Củng cố (2’) - GV: nhắc lại số pp chứng minh - Ơn lại hình khơng gian bản: + Hình hộp chữ nhật + Hình lăng trụ + Chóp + Chóp cụt E.Hướng dẫn (2’) - Ơn lại tồn năm -Làm BT: 1,2,3,4,5,6,7,9/ SGK - Giờ sau chữa KT học kỳII Tiết 70: Ngày soạn: 09/ 5/2017 Ngày dạy: 16/5/2017 Giáo án hình học Năm học 2019-2020 152 TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM Mục tiêu: - Học sinh thấy điểm mạnh, yếu từ có kế hoạch bổ xung kiến thức cần thấy, thiếu cho em kịp thời - GV chữa tập cho học sinh Chuẩn bị: GV: Bài KT học kì II - Phần hình học (đã chấm) HS: Vở ghi, tập Các hoạt động dạy học: A- Tổ chức (1’) B Nội dung:(38’) +) HS xem lại đề +) Chữa bài, thông báo biểu điểm… +) Trả bài: +) GV nhận xét ưu nhược điểm : *Ưu điểm: -Có kỹ vẽ hình xác -Lập luận chặt chẽ rõ ràng -Trình bày khoa học *Nhược điểm: - Còn số em vẽ hình chưa thật xác, tính tốn độ dài nhầm -Một số em viết tam giác đồng dạng đỉnh chưa tương ứng +) HS xem số làm mắc lỗi nhiều để rút kinh nghiệm +) HS xem số làm tốt để HS học tập C.Tổng kết rút kinh nghiệm chung cho lớp( 5’) GV nhắc lại ưu nhược điểm vừa nêu D.Hướng dẫn:(1’) Ơn kỹ chương trình lớp để lớp học tốt CHUN ĐỀ: HÌNH VNG I Mục tiêu - Kiến thức: + Phát biểu định nghĩa hình vng, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vng Giáo án hình học Năm học 2019-2020 153 - Kĩ năng: + Biết vẽ hình vng theo dấu hiệu + Biết chứng minh tứ giác hình vng + Vận dụng kiến thức để tính số đo góc, để chứng minh góc nhau, đoạn thẳng nhau, hai đoạn thẳng song song, hai đoạn thẳng vng góc… - Về thái độ: - u thích môn, học tập nghiêm túc - Thấy mối liên hệ môn học thực tế - Tinh thần hợp tác nhóm, rèn tính độc lập, sáng tạo - Định hướng hình thành phát triển lực STT Năng lực Biểu Sử dụng ngôn ngữ Phát biểu xác, định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vng Năng lực tính tốn Biết tính độ dài cạnh đường chéo hình vng Năng lực giải Phân tích liệu tốn tìm cách chứng minh vấn đề Năng lực hợp tác Biết trách nhiệm vai trò nhóm ứng với cơng việc cụ thể, hợp tác tìm kết II Mơ tả u cầu nhận thức: NỘI DUNG Hình vng 1.1 NHẬN BIẾT - Phát biểu Định khái nghĩa niệm hình vng THƠNG HIỂU - Vẽ hình vng Giáo án hình học Năm học 2019-2020 VẬN DỤNG THẤP - Chỉ hình vng vừa hình thoi vừa hình VẬN DỤNG CAO - Tính độ dài đường chéo, cạnh hình vng 154 1.2 Tính chất Câu hỏi: 1.1.1 Nêu lên tính chất hình vng Câu hỏi: 1.1.2 Nêu tính chất đường chéo hình vng? Câu hỏi: 1.2.2 1.3 Dấu hiệu nhận biết - Phát biểu dấu hiệu nhận biết hình vng Câu hỏi 1.3.1 chữ nhật Câu hỏi: 1.1.3 Câu hỏi: 1.1.4 Vận dụng tính chất đường chéo để tâm đối xứng, trục đối xứng hình vng Câu hỏi: Câu hỏi: 1.2.3 1.2.4 - Sử dụng - Chứng dấu hiệu minh nhận biết để đoạn thẳng chứng minh nhau, tứ giác góc hình nhau, vng, tìm đường điều kiện để thẳng vuông tứ giác góc, song hình song vng Câu hỏi Câu hỏi 1.3.3 1.3.4 III Hệ thống câu hỏi tập: Câu hỏi: 1.1.1 Em có nhận xét tứ giác ABCD hình 104 SGK trang 107? Câu hỏi: 1.1.2 Hãy vẽ hình vng ABCD? Câu hỏi: 1.1.3 Chứng minh hình vng ABCD hình chữ nhật, hình thoi? Câu hỏi: 1.1.4 - Làm 79 SGK trang 108 Câu hỏi: 1.2.2 Hình vng có tính chất gì? Câu hỏi: 1.2.3 Đường chéo hình vng có tính chất ? Câu hỏi: 1.2.4 - Làm 80 SGK trang 108: Hãy rõ tâm đối xứng hình vng, trục đối xứng hình vng? Câu hỏi 1.3.1 - Hình chữ nhật, hình thoi cần bổ sung thêm điều kiện trở thành Giáo án hình học Năm học 2019-2020 155 hình vng? Câu hỏi 1.3.3 - Tìm hình vng hình 105 SGK trang 108? - Làm 82 SGK trang 108 - Làm 84 SGK trang 109 Câu hỏi 1.3.4 - Làm 85 SGK trang 109 Giáo án hình học Năm học 2019-2020 156 ... : 3, 4, (sgk), 8, 9,10 (sbt) Tiết 2: Ngày soạn: 23/ 08 / 2019 Ngày dạy: 30 / 08/ 2019 Giáo án hình học Năm học 2019-2020 HÌNH THANG Mục tiêu: -HS phát biểu định nghĩa hình thang, hình thang vng... cân ∧ b) Hình (a): C = 1000 ∧ Hình (c) : N = 700 ∧ Hình (d) : S = 900 c) Tổng góc đối hình thang cân 180 0 Tính chất: (12’) a) Định lí 1: (SGK-72) ABCD hình thang cân Giáo án hình học Năm học 2019-2020... soạn: 27/ 08/ 2019 Ngày dạy: 03 /09/ 2019 HÌNH THANG CÂN Mục tiêu: Giáo án hình học Năm học 2019-2020 -HS phát biểu định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân -Rèn kỹ nhận biết hình thang
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án hình học 8 cả năm, giáo án hình học 8 cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn