Giao An đại số 8 cả năm

146 8 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:06

giáo án đại số 8 cả năm gồm 70 tiết có đầy đủ phần kiểm tra 15 phút có đáp án và 45 phút có đáp án.đầy đủ các bước lên lớp, giáo án soạn theo 2 cột, phân bố thời gian hợp lí, soạn theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. CHƯƠNG I : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC Tiết : Ngày soạn : 19/08/2019 Ngày dạy : 26/08/2019 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC Mục tiêu: - HS phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức, - HS nhân đơn thức với đa thức thành thạo, xác, - HS có thái độ học tập nghiêm túc, say mê - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị : + Giáo viên: Bảng phụ + Học sinh: Ôn phép nhân số với tổng Nhân hai luỹ thừa có số Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) 8A 8B 8C B Kiểm tra : (3’) 1/ Hãy nêu qui tắc nhân số với tổng? Viết dạng tổng quát? 2/ Hãy nêu q/t nhân hai luỹ thừa có số? Viết tổng quát? C Bài mới: (25’) Hoạt động thày trò Nội dung Thực ?1 Qui tắc (10’) - GV nêu yêu cầu: Cho đơn thức 5x *Bài ?1 Hãy viết đa thức bậc gồm Làm tính nhân (có thể lấy ví dụ HS nêu ra) hạng tử 5x(5x2 - 2x + 4) -Nhân 5x với hạng tử đa thức = 5x 5x2 + 5x(- 2x) + 5x.4 vừa viết = 25x3 - 10x2 + 20x - Cộng tích tìm ? GV: cho HS kiểm tra chéo kết nhau, giới thiệu phép nhân đơn thức với đa thức GV: Em phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức? * Qui tắc: (SGK) GV: cho HS nhắc lại & ta có tổng quát *Tổng quát: A(B ± C) = AB ± AC nào? (A, B, C đơn thức) GV: cho HS nêu lại qui tắc & ghi bảng HS khác phát biểu Áp dụng : (15’) *Ví dụ: Làm tính nhân Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 Giáo viên yêu cầu học sinh tự nghiên cứu ví dụ SGK trang HS đứng chỗ đọc lời giải ? (- 2x3) ( x2 + 5x - ) = (2x3) (x2)+(2x3).5x+(2x3) (- ) = - 2x5 - 10x4 + x3 *Bài ?2 Làm tính nhân Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?2 Gọi học sinh lên bảng trình bày x + xy) 6xy3 1 =3x3y.6xy3+(- x2).6xy3+ xy 6xy3 = 18x4y4 - 3x3y3 + x2y4 (3x3y - *Bài ?3 S= ( x + 3) + (3 x + y )  2y  GV: Gợi ý cho HS nhớ lại công thức = 8xy + y2 +3y tính S hình thang học tiểu học Thay x = 3; y = S = 58 m2 HS làm ?3 theo nhóm GV cho HS báo cáo kết quả, nhận xét GV chốt lại vấn đề (viết BT, đáp số) D.Củng cố (13’) 1) GV đưa (bảng phụ ), HS đứng chỗ trả lời, giải thích, sửa sai thành Bài giải sau hay sai ? a) x(2x+1)=2x2+1 b)3x2(x- 4)=3x3-12x2 c) 6xy(2x2-3y+1)=12x2y+18xy2+6xy d) - x(2x2+2)=-x3+x e) (y2x-2xy)(-3x2y)=3x3y3+6x3y2 2) HS làm tập 2a x.(x-y)+y(x+y)= =x2+y2 Bài 3a (SGK-5) ĐS : x=2 E Hướng dẫn : (3’) - Thuộc quy tắc - BT : 1-6(SGK-5,6) 2-5(SBT-3) Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 Tiết Ngày sọan: 22/08/2019 Ngày dạy: 29/08/2019 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC Mục tiêu - HS phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức - HS thực hành phép tính nhân đa thức với đa thức theo cách khác nhau, kỹ nhân dấu - HS có thái độ học tập nghiêm túc, say mê - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị : + Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu + Học sinh: Ôn phép nhân đơn thức với đa thức Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) 8A 8B 8C B Kiểm tra : (7’) - HS1: Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức?Chữa tập1c-5 (4x3 - 5xy + 2x) (- ) - HS2: Rút gọn biểu thức: xn-1(x+y) - y(xn-1+ yn-1) C Bài mới: (25’) Hoạt động thày trò Nội dung Qui tắc (13’) GV: cho HS làm ví dụ * Ví dụ: - GV: theo em muốn nhân đa thức (x - 3) (5x2 - 3x + 2) với ta phải làm =x(5x2 -3x+ 2)+ (-3) (5x2 - 3x + 2) nào? =x.5x2-3x.x+2.x+(-3).5x2+(-3) - GV: Gợi ý cho HS & chốt (-3x) + (-3) Lại: Lấy hạng tử đa = 5x3 - 3x2 + 2x - 15x2 + 9x - thức thứ ( coi đơn = 5x3 - 18x2 + 11x - thức) nhân với đa thức cộng kết lại GV: Qua ví dụ em phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức? * Qui tắc: (SGK- 7) - HS: Phát biểu qui tắc * Nhân xét: (SGK-7) - HS : Nhắc lại *Bài?1 GV: chốt lại & nêu qui tắc Nhân đa thức ( xy -1) với x3 - 2x - (sgk) GV: Cho HS làm tập?1 Giải: ( xy -1) ( x3 - 2x - 6) Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 xy(x3- 2x - 6) (- 1) (x3 - 2x - 6) 1 = xy x3 + xy(- 2x) + xy(- 6) + (-1) x3 + 2 = (-1)(-2x) + (-1) (-6) = -HS đọc ý, GV trình bày chậm bước bảng HS làm ?2 Câu a y/c HS làm theo cách Từ câu c suy kết phép tính:(x3-2x2+x-1)(x-5)? GV y/c HS Làm việc theo nhóm Bài ?3 GV: Khi cần tính giá trị biểu thức ta phải lựa chọn cách viết cho cách tính thuận lợi HS lên bảng thực x y - x2y - 3xy - x3 + 2x +6 * Chú ý: Khi nhân đa thức biến ví dụ ta xếp làm tính nhân x2 + 3x - x+3 + 3x + 9x - 15 x + 3x2 - 15x x3 + 6x2 - 6x - 15 *Cách làm(SGK-7) 2) Áp dụng: (12’) *Bài ?2 Làm tính nhân a) (x+3)(x2+3x-5)= =x3+6x2+4x-15 b) (xy - 1)(xy +5) 2 = x y + 5xy - xy - = x2y2 + 4xy - c) (x3 - 2x2 + x - 1)(5 - x) =5 x3-10x2+5x-5 - x4+ 2x3 - x2 + x = - x4 + x3 - 11x2 + x – *Bài ?3 Gọi S diện tích hình chữ nhật với kích thước cho + C1: S = (2x +y) (2x - y) = 4x2 - y2 Với x = 2,5 ; y = ta tính : S = 4.(2,5)2 - 12 = 25 - = 24 (m2) + C2: S = (2.2,5 + 1) (2.2,5 - 1) = (5 +1) (5 -1) = 6.4 = 24 (m2) D- Củng cố: (10’) - GV: Nhắc lại qui tắc nhân đa thức với đa thức? Viết tổng quát? HS làm tập 7b, 8bSGK E Hướng dẫn : (2’) - Học thuộc quy tắc, nắm vững cách trình bày nhân đa thức xếp - Làm tập 7a, 8,9 / trang (sgk); 8,9,10 / trang (sbt) HD: BT9: Tính tích (x - y) (x4 + xy + y2) đơn giản biểu thức & thay giá trị vào tính Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 Tiết Ngày sọan: 2/9/2019 Ngày dạy: 9/9/ 2019 LUYỆN TẬP Mục tiêu: - HS củng cố qui tắc nhân đơn thức với đa thức qui tắc nhân đa thức với đa thức Biết cách nhân đa thức biến dã xếp chiều - HS thực phép nhân đa thức, rèn kỹ tính tốn, trình bày, tránh nhầm dấu, tìm kết - HS có thái độ học tập nghiêm túc, say mê - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị : + Giáo viên: Bảng phụ, phấn mầu + Học sinh: Bài tập nhà Ôn nhân đơn thức, nhân đa thức với đa thức Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) 8A 8B 8C B Kiểm tra : (6’) - HS1: Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ?Phát biểuqui tắc nhân đa thức với đa thức ? Viết dạng tổng quát ? - HS2: Làm tính nhân ( x2 - 2x + ) ( phép nhân ( x2 - 2x + ) (5 C Bài mới: (27 ‘) Hoạt động thày trò Gọi HS lên bảng chữa tập SGK HS khác nhận xét kết GV: kết tích đa thức viết dạng ? x - ) & cho biết kết x)? Nội dung Chữa (sgk) (6’) xy + 2y ) (x - 2y) = x3y- 2x2y3- x2y + xy2+2yx - 4y2 a) (x2y2 - b)(x2 - xy + y2 ) (x + y) = (x + y) (x2 - xy + y2 ) = x3- x2y + x2y + xy2 - xy2 + y3 3 -GV: Cho HS lên bảng chữa tập = x + y 2.Bài 12 (sgk) (8’) - HS làm tập 12 theo nhóm - GV: tính giá trị biểu thức có nghĩa - HS làm tập 12 theo nhóm Tính giá trị biểu thức : ta làm việc A = (x2- 5)(x + 3) + (x + 4)(x - x2) + Tính giá trị biểu thức : 2 A = (x2 - 5) (x + 3) + (x + 4) (x - x2) = x +3x - 5x- 15 +x -x + 4x - 4x = - x - 15 - GV: để làm nhanh ta làm thay giá trị cho biến vào để tính ta ? có: - Gv chốt lại : a) Khi x = A = -0 - 15 = - 15 Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 + Thực phép rút gọn biểuthức + Tính giá trị biểu thức ứng với giá trị cho x b) Khi x = 15 A = -15-15 = -30 c) Khi x = - 15 A = 15 -15 = d) Khi x = 0,15 A = - 0,15-15 = - 15,15 Bài 13 (sgk) (6’) Tìm x biết: (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 ⇔ (48x2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x2 - + 112x = 81 ⇔ 83x - = 81 ⇔ 83x = 83 ⇔ x = Bài 14 (SGK) (7’) + Gọi số nhỏ là: 2n + Thì số là: 2n + + Thì số thứ : 2n + Khi ta có: 2n (2n +2) =(2n +2) (2n +4) - 192 ⇒ n = 23 2n = 46 2n +2 = 48 2n +4 = 50 Nêu y/c 13 ? Muốn tìm x ta làm ? + Thực rút gọn vế trái + Tìm x + Lưu ý cách trình bày -GV: Qua 12 &13 ta thấy: + Đ + Đối với BTĐS biến cho trước giá trị biến ta tính giá trị biểu thức + Nếu cho trước giá trị biểu thức ta tính giá trị biến số - HS đọc đề 14, nêu y/c ? - G Trong tập hợp số tự nhiên số chẵn viết dạng tổng quát ? số liên tiếp viết ? D Củng cố: (6 ‘) - GV: Muốn chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc giá trị biến ta phải làm ? + Qua luyện tập ta áp dụng kiến thức nhân đơn thức & đa thức với đa thức có dạng biểu thức ? +) HS làm 10SGK E Hướng dẫn: (5’) +) Ôn lại quy tắc nhân đơn thức, đa thức +) Xem lại tập chữa + Làm 11 & 15 (sgk) HD: Đưa dạng tích có thừa số số Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 Tiết Ngày soạn: 05/ 09/2019 Ngày dạy: 12 /09/ 2019 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ Mục tiêu: - Học sinh hiểu nhớ thuộc lòng tất cơng thức phát biểu thành lời bình phương tổng bình phương hiệu hiệu bình phương - Học sinh biết áp dụng cơng thức để tính nhẩm tính nhanh cách hợp lý giá trị biểu thức đại số - HS có thái độ học tập nghiêm túc, say mê - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị: GV: - Bảng phụ HS: - Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, làm tập cho nhà Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) 8A 8B 8C B Kiểm tra :(5’) Phát biểu QT nhân đa thức với đa thức Áp dụng làm phép nhân a) ( x + y)( x + y) ; b) (x - y) (x -y) ; c) (x+y)(x-y) C Bài mới: (32’) Hoạt động thày trò Nội dung - GV: Từ kết thực ta có Bình phương tổng(10’) công thức: (a+b) = ? * Tổng quát: (A +B)2 = A2 +2AB+ B2 - GV: Cơng thức với bất (Với A, B biểu thức ) kỳ giá trị a &b Trong * Bài?2 trường hợp a,b>o Công thức Bình phương tổng hai biểu thức , minh hoạ diện tích bình phương biểu thức thứ nhất, hình vng hình chữ nhật cộng hai lần tích biểu thức thứ với (Gv dùng bảng phụ) biểu thức thứ hai , cộng bình phương -GV: Với A, B biểu thức ta biểu thức thứ hai có (A+B)2= ? * Áp dụng: - Em phát biểu thành lời cơng thức a) Tính: ( a+1)2 = a2 + 2a + ? b) Viết biểu thức dạng bình phương -GV: áp dụng làm tập sau? tổng: Chỉ rõ đâu A, B? áp dụng công x2 + 4x + = x2+2.x.2+22=(x +2)2 thức để tính? c) Tính nhanh: 512 & 3012 -Để áp dụng công thức ta +)512=(50+1)2 = 2500+100+1=2601 làm với số 51? +) 3012 = (300 + )2 - Gọi HS lên bảng để trình bày = 3002 + 2.300 + 1= 90601 làm? 2- Bình phương hiệu (10’) Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 GV: Cho HS nhận xét thừa số *Tổng quát : ( A - B )2 = A2 - 2AB + B2p phần kiểm tra cũ (b) (Với A, B biểu thức) - Đọc kết (a-b) =? *Bài ?4 Bình phương hiệu hai biểu - Đó bình phương thức , bình phương biểu thức thứ hiệu nhất, trừ hai lần tích biểu thức thứ GV: Với A B biểu thức với biểu thức thứ hai , cộng bình phương (A-B)2=? biểu thức thứ hai HS: Trả lời kết * Áp dụng: Tính 1 1 - Phát biểu lời đẳng thức a) (x- )2 = x2-2x +( )2 = x2-x+ 2 trên? 2 b)(2x-3y) = 4x -12xy+9y -Xác định A B, áp dụng công c)992 =(100 -1)2 =10000-200+1=9801 thức để làm câu a b? - Nêu phương pháp để đưa câu c Hiệu bình phương (12’) *Tổng quát: A2 - B2 = (A + B) (A - B) HĐT (Với A, B biểu thức) Rồi tính? - GV: Em nhận xét thừa số *Bài?6 Hiệu bình phương biểu thức tích tổng biểu thức với hiệu tập (c) bạn chữa ? hai biểu thức - GV: hiệu bình * Áp dụng: Tính phương a) (x + 1) (x - 1) = x2 - - áp dụng với A B biểu b) (x - 2y) (x + 2y) = x2 - 4y2 thức ? GV: Em diễn tả công thức c) Tính nhanh 56 64 = (60 - 4) (60 + 4) lời ? = 602 - 42 = 3600 -16 = 3584 - GV: cho HS làm tập ?7 *Bài ?7 Đức viết, Thọ viết:đều số (Thảo luận nhóm1’) GV nhấn mạnh : Bình phương đối bình phương hai đa thức đối * Nhận xét: (A - B)2 = (B - A)2 D.Củng cố (5’) Phát biểu lại đẳng thức học ? Điền vào dấu ? đơn thức thích hợp ? ( ?+ ?)2=x2+ ?+4y4 ( ?- ?)2=a2-6ab+ ? ?-16y2=(x+4y)(x-4y) E.Hướng dẫn: (2’) Làm tập: 16, 17, 18 sgk Từ HĐT diễn tả lời Viết HĐT theo chiều xuôi & chiều ngược Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 Tiết Ngày soạn: 09/09/2019 Ngày dạy : 16/09/2019 LUYỆN TẬP Mục tiêu: - Học sinh củng cố & mở rộng HĐT bình phương tổng bình phương hiệu hiệu bình phương - Học sinh biết áp dụng cơng thức để tính nhẩm tính nhanh cách hợp lý giá trị biểu thức đại số - HS có thái độ học tập nghiêm túc, say mê - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ HS: QT nhân đa thức với đa thức, đẳng thức 1, 2, 3, tập? Các hoạt động dạy học: A Tổ chức: (1’) 8A 8B 8C B Kiểm tra : (6') Viết đẳng thức 1;2;3? Hãy đánh dấu (x) vào thích hợp: TT Cơng thức Đúng Sai 2 a - b = (a + b) (a - b) a2 - b2 = - (b + a) (b - a) a2 - b2 = (a - b)2 (a + b)2 = a2 + b2 (a + b)2 = 2ab + a2 + b2 b) Viết biẻu thức sau dạng bình phương tổng hiệu ? a) x2 + 2x + = b) 25a2 + 4b2 - 20ab = Đáp án (x + 1)2; (5a - 2b)2 = (2b - 5a)2 C Bài mới: (35’) Hoạt động thày trò Nội dung - HS lên bảng c/m 17 SGK? 1- Bài 17/11 (sgk) (5’) - GV: Từ em nêu cách tính Chứng minh rằng: nhẩm bình phương số tự nhiên (10a + 5)2 = 100a (a + 1) + 25 có tận chữ số Ta có 2 2 + áp dụng để tính: 25 , 35 , 65 , 75 (10a + 5)2 = (10a)2+ 2.10a + 55 -GV: Cho biét tiếp kết của: 452, = 100a2 + 100a + 25 = 100a (a + 1) + 25 552, 752, 852, 952 *Cách tính: - Tính tích a(a + 1) - Viết thêm 25 vào bên phải - Nêu y/c toán? 2- Bài 21/12 (sgk) (5’) - Gọi HS lên bảng trình bày Viết đa thức sau dạng bình phương tổng hiệu: * GV: Muốn biết đa thức có viết dạng (a + b)2, (a - a) 9x2 - 6x + Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 b)2 hay không trước hết ta phải làm xuất tổng có số hạng 2.ab a số nào, b số ? - Gọi HS lên bảng làm tập áp dụng ? Giáo viên yêu cầu HS làm tập 22/12 (sgk) Gọi HS lên bảng - Y/c 23 ? - HS lên bảng biến đổi - áp dụng với a+b=7, ab=12 ? a-b=20, ab=3 = (3x -1)2 b) (2x + 3y)2 + (2x + 3y) + = (2x + 3y + 1)2 3- Bài tập áp dụng (5’) a) = (2y + 1) b) = (2y - 1)2 c) = (2x - 3y + 1)2 d) = (2x - 3y - 1)2 4- Bài tập 22/12 (sgk) (5’) Tính nhanh: a) 1012 = (100 + 1)2 = 1002 + 2.100 +1 = 10201 b) 1992 = (200 - 1)2 = 2002 - 2.200 + = 39601 c) 47.53 = (50 - 3) (50 + 3) = 502 - 32 = 2491 5- Bài 23/12 sgk Chứng minh rằng: (10’) a) Biến đổi vế phải ta có: (a - b)2 + 4ab = a2-2ab + b2 + 4ab = a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 Vậy vế trái vế phải b) Biến đổi vế phải ta có: (a + b)2 - 4ab = a2+2ab + b2 - 4ab = a2 - 2ab + b2 = (a - b)2 Vậy vế trái vế phải 6- Bài tập 25/12 (sgk) (5’) 2 (a + b + c) = [ (a + b )+ c ] = (a + b - c)2 = [ (a + b )- c ] = (a - b - c)2 = [ (a - b) - c) ] =… - Nêu y/c 25 ? - Nêu cách tính ? - Gọi HS lên bảng, lớp làm n/x ? GVchốt lại : Bình phương tổng số tổng bình phương số hạng cộng hai lần tích số hạng với số hạng đứng sau D- Củng cố: (2’) - GV chốt lại dạng biến đổi áp dụng HĐT: Tính nhanh; CM đẳng thức; thực phép tính; tính giá trị biểu thức E Hướng dẫn: (1’) - Làm tập 20, 24/SGK - 12 * Bài tập nâng cao: 7,8/13 (BT & NC) Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 10 Tiết 62: Ngày soạn: 26/03 /2017 Ngày dạy: 03/ 04 / 2017 LUYỆN TẬP Mục tiêu : - HS biết vận dụng QT biến đổi giải bất phương trình bậc ẩn số BPT dạng: ax + b > ; ax + b < ; ax + b ≥ ; ax + b ≤ Biết biểu diễn nghiệm bất phương trình trục số - Rèn kỹ áp dụng qui tắc để giải bất phương trình bậc ẩn Phát triển tư lơ gíc; Phương pháp trình bày - HS có thái độ học tập nghiêm túc, say mê - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ - HS: Bài tập nhà Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) B Kiểm tra: Kết hợp luyện tập C Bài mới: (43’ ) Hoạt động cuả GV HS Kiến thức HS lên bảng trình bày tập 1) Bài 28SGK - HS: { x ≥ 0} a) Với x = ta 22 = > khẳng -GV: Chốt lại cách tìm tập tập hợp định nghiệm BPT x2 > nghiệm BPT x2 > b) Với x = 02 > khẳng định sai + Mọi giá trị ẩn nghiệm nên nghiệm BPT x2 > BPT nào? 2) Bài 29SGK - GV: Cho HS viết câu hỏi a, b a) 2x - ≥ ⇔ 2x ≥ ⇔ x ≥ thành dạng BPT giải b) - 3x ≤ - 7x + ⇔ - 7x + 3x +5 ≥ BPT - HS lên bảng trình bày ⇔ - 4x ≥ - ⇔ x ≤ a) 2x - ≥ 3) Bài 30SGK b) - 3x ≤ - 7x + Gọi x ( x ∈ Z*) số tờ giấy bạc loại 5000 đ - HS nhận xét Số tờ giấy bạc loại 2000 đ là: 15 - x - Các nhóm HS thảo luận Ta có BPT: - Giải BPT so sánh kết 40 - GV: Yêu cầu HS chuyển thành 5000x + 2000(15 - x) ≤ 70000 ⇔ x ≤ toán giải BPT * ∈ Do ( x Z ) nên x = 1, 2, 13 ( Chọn x số giấy bạc 5000đ) Vậy số tờ giấy bạc loại 5000 đ 1, 2, - HS lên bảng trả lời 13 - Dưới lớp HS nhận xét 4- Bài 31SGK HĐ nhóm Giải BPT biểu diễn tập nghiệm Giải BPT biểu diễn tập Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 132 nghiệm trục số trục số b) b) − 11x < 13 x−4 c) ( x - 1) < − 11x < 13  8-11x -4 + Biểu diễn tập nghiệm ////////////( -4 x−4 ( x - 1) < x−4 ⇔ 12 ( x - 1) < 12 ⇔ 3( x - 1) < ( x - 4) ⇔ 3x - < 2x - ⇔ 3x - 2x < - + ⇔ x ? HS tìm: | - 2,7 | = - ( - 2,7) = 2,7 - 2,7 < | | = > * Ví dụ 1: ? HS làm tập ?1 a) | x - | = x - Nếu x - ≥ ⇔ x ≥ Rút gọn biểu thức | x - | = -(x - 1) = - x Nếu x-1< ⇔ x < a) C = | - 3x | + 7x - x ≤ b) A = | x - | + x - x ≥ b) D = - 4x + | x - | x < A = x - + x – 2=> A = 2x - - GV: Chốt lại phương pháp đưa c) B = 4x + + | -2x | x > Ta có x > khỏi dấu giá trị tuyệt đối Giải phương trình: | 3x | = x + => - 2x < => |-2x | = -( - 2x) = 2x Nên B = 4x + + 2x = 6x + ?1 : Rút gọn biểu thức a) C = | - 3x | + 7x - x ≤ C = - 3x + 7x - = 4x - Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 134 - GV: Cho hs làm tập ?2 ?2 Giải phương trình a) | x + | = 3x + (1) - HS lên bảng trình bày b) | - 5x | = 2x + - HS nhóm trao đổi - HS thảo luận nhóm tìm cách chuyển phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối thành phương trình bậc ẩn - Các nhóm nộp - Các nhóm nhận xét chéo b) D = - 4x + | x - | x < = - 4x + - x = 11 - 5x 2) Giải số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối * Ví dụ 2: Giải phương trình: | 3x | = x + B1: Ta có: | 3x | = x x ≥ | 3x | = - x x < B2: + Nếu x ≥ ta có: | 3x | = x + ⇔ 3x = x + ⇔ 2x = ⇔ x = > thỏa mãn + Nếu x < | 3x | = x + ⇔ - 3x = x + ⇔ - 4x = ⇔ x = -1 < thỏa mãn B3: Kết luận : S = { -1; } * Ví dụ 3: ( sgk) ?2: Giải phương trình a) | x + | = 3x + (1) + Nếu x + > ⇔ x > - (1) ⇔ x + = 3x + ⇔ 2x = ⇔ x = thỏa mãn + Nếu x + < ⇔ x < - (1) ⇔ - (x + 5) = 3x + ⇔ - x - - 3x = ⇔ - 4x = ⇔ x = - ( Loại không thỏa mãn)=> S = { } b) | - 5x | = 2x + + Với x ≥ - 5x = 2x + ⇔ 7x = ⇔ x = + Với x < có : 5x = 2x + ⇔ 3x = ⇔ x = D Củng cố ( 9') - Nhắc lại phương pháp giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Làm tập 36, 37 (sgk) E- Hướng dẫn: ( 2’ ) - Làm 35 Ơn lại tồn chương -HS nhắc lại phương pháp giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Làm BT 36,37 Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 135 Tiết 64: Ngày soạn: 10/04/2017 Ngày dạy: 17/4/2017 ÔN TẬP CHƯƠNG IV Mục tiêu: - HS hiểu kỹ kiến thức chương + Biết giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối + Hiểu sử dụng qui tắc biến đổi bất phương trình: chuyển vế qui tắc nhân + Biết biểu diễn nghiệm bất phương trình trục số + Bước đầu hiểu bất phương trình tương đương -Rèn kĩ áp dụng qui tắc để giải bất phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối - Có thái độ học tập nghiêm túc, say mê - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị: - GV: Bài soạn - HS: Bài tập nhà Các hoạt động dạy học A Tổ chức: (1’) B.Kiểm tra: (Kết hợp giảng) C.Bài mới: (42’) Hoạt động thầy va tro Nội dung -?Nêu t/c BĐT I- Lý thuyết 1.Tính chất bất đẳng thức -? Nêu đ/nghĩa BPT bậc ẩn 2.Bất phương trình bậc ẩn -?Nêu bước giải Phương trình 3.Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối chứa dấu giá trị tuyệt đối II- Bài tập 1) Bài 38 SGK -? Gọi HS lên bảng làm 38 c) Từ m > n ( gt) ⇒ 2m > 2n ( n > 0) ⇒ 2m - > 2n - 2) Bài 41SGK -?Giải bất phương trình Giải bất phương trình a) 2− x - 18 a) Gọi HS làm Giải bất phương trình c) ( x - 3)2 < x2 - Nghiệm BPT x>-18 3) Bài 42 SGK Giải bất phương trình ( x - 3)2 < x2 - ⇔ x2 - 6x + < x2 - ⇔ - 6x < - 12 ⇔ x>2 Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 136 -? Gọi HS lên bảng làm 43 Vậy nghiệm BPT x>2 4) Bài 43 SGK 5 Vậy nghiệm BPT x< Ta có: - 2x > ⇔ x < -? Gọi HS lên bảng làm 45 -? Gọi HS lên bảng làm , HS lớp làm, n/x 5) Bài 45 SGK Giải phương trình *Khi x ≤ | - 2x| = 4x + 18 ⇔ -2x = 4x + 18 ⇔ -6x = 18 ⇔ x = -3 < thỏa mãn điều kiện * Khi x ≥ | - 2x| = 4x + 18 ⇔ -(-2x) = 4x + 18 ⇔ -2x = 18 ⇔ x = -9 < khơng thỏa mãn ĐK Vậy tập nghiệm phương trình S = { - 3} 6)Tìm x cho: Giá trị biểu thức - 2x số dương Giải Có – 2x >  - 2x > -  x> D- Củng cố: Kết hợp giảng Trả lời câu hỏi từ - / 52 sgk E- Hướng dẫn: ( 2’ ) - Ơn lại tồn chương - Làm tập lại - Chuẩn bị kiểm tra 45’ Tiết 65 : Ngày soạn: 17/04/2017 Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 137 Ngày dạy : 25/04/2017 KIỂM TRA CHƯƠNG IV Mục tiêu: - Kiểm tra, đánh giá lực nhận thức HS - HS nắm khái niệm tính chất BĐT , BPT bậc ẩn, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Vận dụng QT chuyển vế QT nhân để giải BPT - Rèn tính trung thực, tính khẩn trương học tập - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị : *MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Tên chủ đề 1.Bất đẳng thức Số câu Số điểm Tỉ lệ% Nhận biết - CM bđt đơn giản Thông hiểu Vận dụng Cấp thấp Cấp cao - CM bđt phức tạp 1 10% 2.Bất phương trình bậc ẩn Số câu Số điểm Tỉ lệ% 1,0 10% Cộng 2,0 20% - Tìm số tự nhiên lớn tm bpt Giải biểu diễn tập nghiệm bpt 1,0 10% 5,0 50% Giải pt 6,0 60% 2,0 20% 7,0 70% 2,0 20% 10 100% 3.Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Số câu Số điểm Tỉ lệ% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ% 1 10% 1,0 10% 1,0 10% ĐỀ BÀI Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 138 Câu (1đ) Cho x>y chứng tỏ 3x+5>3y+2 Câu (5đ) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số a) (x-2)2< x(x+2)+4 x−2 7( x − 1) 1− x − ≥ 10 x − 2x − < −x c) −3 b) Câu 3(1đ) Tìm số tự nhiên x lớn thoả mãn bất phương trình (x+2)2-(x-3)(x+3)y=>3x>3y=>3x+5>3y+5 5>2=>3y+5>3y+2 =>3x+5>3y+2 Câu 2(5đ) a) x>0 1đ b) x ≤ 0,25đ 0,25đ 0,5đ Biểu diễn 1,5đ Biểu diễn c)x0, c>0.nên áp dụng BĐTcô si ta có: ab bc ab bc + ≥2 = 2b c a c a bc ac + ≥ 2c a b ac ab + ≥ 2a b c ⇒ 2( 0,5đ 0,5đ 0,5đ ab bc ac + + ) ≥ 2(a + b + c) c a b Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 139 ⇒ Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) 8A B Kiểm tra: Giáo viên phát đề cho học sinh, Học sinh làm bài, Giáo viên thu D Hướng dẫn: Ôn tập chương E.Kết kiểm tra : Lập bảng thống kê kết Lớp T/ Số đến ab bc ac + + ≥ a+b+c c a b 8B 8C Dưới 6,5 đến 7,9 đến 10 8A 8B 8C Rút kinh nghiệm đề Tiết 68, 69: Ngày soạn: 27/ 4/2017 Ngày dạy: 04/5/2017 KIỂM TRA HỌC KÌ II Mục tiêu: - HS hiểu kỹ kiến thức năm, biết tổng hợp kiến thức giải tập tổng hợp Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 140 - HS có kĩ áp dụng kiến thức tổng hợp vào làm kiểm tra - GD cho HS ý thức chủ động , tích cực, tự giác, trung thực học tập Chuẩn bị Đề phòng GD Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) 8A 8B 8C B Kiểm tra : Giáo viên phát đề cho học sinh Học sinh làm Giáo viên thu C Củng cố: Giáo viên nhận xét đánh giá ý thức làm học sinh D Hướng dẫn: Ôn tập E Kết kiểm tra: Lập bảng thống kê kết quả: Lớp Tổng số 0-2 Dưới 6,5- 7,9 8A 8B 8C Rút kinh nghiệm đề bài: Tiết 66: - 10 Ngày soạn:01/5/2017 Ngày dạy:08/5/2017 ÔN TẬP CUỐI NĂM (T1) Mục tiêu: - Hệ thống hóa kiến thức chương I chương II Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 141 -Rèn kỹ tổng hợp kiến thức giải tập tổng hợp tốn phân tích đa thức thành nhân tử, đẳng thức, rút gọn tính giá trị biểu thức - Phát triển tư suy luận lơ gích HS - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị - GV: Giáo án ôn tập - HS: Ôn tập kỹ mội dung kiến thức chương I II Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) 8A: 8B: 8C: B Kiểm tra: (Kết hợp giảng) C Bài mới: (39’) Hoạt động thày trò Nội dung -Nhắc lại nội dung kiến thức I- Lý thuyết (8’) chương I chương II ? - Nêu đẳng thức học? - Nêu phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử? -Nêu tính chất phân thức? - Phát biểu quy tắc rút gọn phân thức? Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu thức phân thức? II- Bài tập(13’) -Gọi học sinh lên bảng (mỗi em 1) Phân tích đa thức thành nhân tử làm câu) a) a2 - b2 - 4a + -HS lớp làm n/x = ( a - 2)2 - b = ( a - + b )(a - b - 2) * Nêu phương pháp sử dụng b)x2 + 2x - trong = x2 + 2x + - = ( x + 1)2 - 22 = ( x + 3)(x - 1) c)4x2 y2 - (x2 + y2 )2 = (2xy)2 - ( x2 + y2 )2 = - ( x + y) 2(x - y )2 d)2a3 - 54 b3 =2(a3 - 27 b3) = 2(a - 3b)(a2+ 3ab + 9b2 ) ?Nêu y/c tập ? 2) Chứng minh hiệu bình phương ?Tổng quát số lẻ ? số lẻ chia hết cho (8’) ? GV: muốn hiệu chia hết cho ta Gọi số lẻ là: 2a+1và 2b+1 biến đổi dạng ntn? (a, b ∈ z ) ? 1HS lên trình bày bảng, HS 2 Ta có: (2a + 1) - ( 2b + 1) Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 142 lớp làm n/x ? = 4a2 + 4a + - 4b2 - 4b - = 4a2 + 4a- 4b2 - 4b= 4a(a +1)- 4b(b + 1) Mà a(a + 1); b(b-1) tích số nguyên liên tiếp nên chia hết cho Vậy biểu thức 4a(a + 1) M8 4b(b + 1) chia hết cho 3) Bài SGK-130 (10’) ? Nêu y/c HS lên bảng làm ? x −    24 x 12    x+3 + − ÷  ( x − 3) x − ( x + 3) ÷1:  x − 81 − x + ÷    2x = x −9 −1 −1 Thay x = ta có giá trị biểu thức là: 40 D Củng cố: ( 3’) Nhắc lại dạng E Hướng dẫn: ( 2’ ) Làm tiếp tập 5,12,13(SGKT130) Tiết 67: Ngày soạn: 03/5/2017 Ngày dạy: 10/5/2017 ÔN TẬP CUỐI NĂM (T2) Mục tiêu: - HS hiểu kỹ kiến thức năm Biết tổng hợp kiến thức giải tập tổng hợp Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 143 - Rèn kĩ giải phương trình bất phương trình, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối nhanh, xác - Phát triển tư lơ gíc - Phương pháp trình bày - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tính tốn, lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo Chuẩn bị - GV: Bảng phụ, BT - HS: Bài tập nhà, bảng nhóm Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) B Kiểm tra: (Kết hợp giảng) C Bài mới: (39’) Hoạt động thày trò Nội dung 1)Chữa tập 12SGK- 12: (5’) Cho HS chữa BT 12/ SGK v ( km/h) t (h) s (km) Lúc 25 Lúc 30 PT: x 25 x 30 x (x>0) x x x = 25 30 Giải ta x= 50 ( thoả mãn ĐK ) Vậy quãng đường AB dài 50 km 2) Chữa 13SGK- 13: (5’) SP/ngày Số ngày Cho HS chữa BT 13/ SGK Dự định 50 Thực 65 PT: Tìm giá trị nguyên x để phân thức M có giá trị nguyên 10 x − x − M= 2x − x ≠ *Muốn tìm giá trị nguyên ta thường biến đổi đưa dạng nguyên phân thức có tử x x + 255 = 50 65 x 50 x + 255 65 Số SP x (x∈ Z) x + 255 Giải ta x= 1500( thoả mãn ĐK) Vậy số SP phải SX theo kế hoạch 1500 3)Bài SGK-130 (5’) 10 x − x − x ≠ M= 2x − M = 5x + 2x − ⇒ 2x - Ư(7) = { ±1; ±7} ⇒ x ∈ { −2;1; 2;5} Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 144 không chứa biến 4)Bài 9SGK-130 Giải phương trình (8’) Giải phương trình Muốn giảI pt ta làm nào? HS lên bảng trình bày HS lên bảng trình bày x + x + x +6 x +8 + = + ⇔ 98 96 94 92  x +   x +   x +6   x +8  + 1÷+  + 1÷ =  + ÷+  + 1÷   98   96   94   92  x + 100 x + 100 x + 100 x + 100 ⇔ + = + 98 96 94 92 1   ⇔ ( x + 100)  + − − ÷ =  98 96 94 92  ⇔ x + 100 = ⇒ x = -100 5) Bài 10 SGK-131 Giải phương trình (10’) a) Vô nghiệm b) Vô số nghiệm ≠ ± 6) Bài 11SGK-131 (6’)  1  −1;   3 16  b)… ⇔ (3x - 16)(2x - 3) = ⇒ S =  ;   2 a)… ⇔ (x + 1)(3x - 1) = ⇒ S = HS lên bảng trình bày D Củng cố: Kết Hợp giảng E Hướng dẫn : ( 2’ ) Ơn tập tồn kỳ II năm Giờ sau kiểm tra HK Tiết 70: Ngày soạn: 07/5/2017 Ngày dạy: 15/5/2017 TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II ( Phần đại số ) Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 145 Mục tiêu: - Học sinh thấy rừ điểm mạnh, yếu từ có kế hoạch bổ xung kiến thức cần thấy, thiếu cho em kịp thời -HS rút kinh nghiệm sai lầm bạn để làm tốt Chuẩn bị : GV: Bài KT học kì II - Phần đại số ( Đã chấm) HS: Vở ghi Các hoạt động dạy học: A.Tổ chức: (1’) B Nội dung: (38’) +) HS xem lại đề +) Chữa bài, thông báo biểu điểm +) Trả bài: HS xem thật kỹ, đối chiếu rõ đáp án, biểu điểm +) GV nhận xét ưu, nhược điểm: *Ưu điểm: - Có kĩ giải phương trình chứa ẩn mẫu, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, bất phương trình đưa bậc ẩn - Có kỹ giải tốn cách lập phương trình (dạng tốn chuyển động) * Nhược điểm: - Câu 3: có em sai điều kiện , thiếu lí luận để dẫn đến lập phương trình, thiếu bước đối chiếu với ĐK trước kết luận toán - Câu 5( 1đ) dành cho HS giỏi số em chưa tâm làm +) GV giới thiệu số làm tốt, để HS học tập C Tổng kết rút kinh nghiệm chung lớp: (5’) - Rút kinh nghiệm sai lầm hay mắc D Hướng dẫn: (1’) Tự ôn lại kiến thức năm để chuẩn bị lên lớp Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 146 ... (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 ⇔ (48x2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x2 - + 112x = 81 ⇔ 83 x - = 81 ⇔ 83 x = 83 ⇔ x = Bài 14 (SGK) (7’) + Gọi số nhỏ là: 2n + Thì số là: 2n + + Thì số thứ : 2n + Khi ta có:... 27), 42, 43 (SBT) HD 42 (SBT): để phép chia phép chia hết số bị chia phải có số mũ lũy thừa biến lớn số mũ lũy thừa biến số chia Giáo án đại số Năm học 2019- 2020 30 Tiết 16 Ngày soạn:17/10/2019... hoạt động dạy học: A Tổ chức: (1’) 8A 8B 8C B Kiểm tra (5’) + HS1: Viết tổng quát phát biểu lời đẳng thức lập phương tổng? Tính giá trị biểu thức x3+6x2+12x +8 x= 18 + HS2: : Viết tổng quát phát biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao An đại số 8 cả năm, Giao An đại số 8 cả năm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn