bo de thi khao sat nang luc giao vien mam non co dap an

0 4 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 13:16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vạn Long, ngày 12 tháng 11 năm 2013 BỘ ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH TRƯỜNG MẪU GIÁO VẠN LONG I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Có cách tiếp cận giáo dục kỷ sống? a) cách b) cách c) cách Đáp án: b đáp án Câu 2: Những phương pháp phát huy mạnh tính tích cực nhận thức trẻ a) Vấn đáp, tìm tòi, khám phá b) Thuyết minh – giải thích, minh họa c) Làm thí nghiệm – giải thích, minh họa d) Trẻ thực hành, quan sát, tìm tòi Đáp án: d Câu Trọng tâm đổi phương pháp dạy học a) Tăng cường thực hành vận dụng kiến thức b) Phát huy tính tích cực trẻ c) Dạy kiến thức bản, vững Đáp án: b Câu Vai trò giáo phương pháp dạy học tích cực a) Truyền đạt nội dung kiến thức gần gũi trẻ b) Gợi mở, hướng dẫn trẻ hoạt động tìm tòi khám phá c) Tích cực sử dụng thiết bị nghe nhìn Đáp án: b Câu Câu hỏi để hỏi trẻ mà anh (chị) cho kích thích nhiều tính sáng tạo trẻ hoạt động LQVT? a) Hai nhóm có số lượng khác b) Hai nhóm có số lượng phải khơng c) Có cách làm nhóm có số lượng d) Làm để nhóm có số lượng Đáp án: c Câu 6: Tuổi nên bắt đầu học trường mầm non? a) Từ – 72 tháng tuổi b) Từ – 72 tháng tuổi c) Từ – 36 tháng tuổi d) Từ – tuổi Đáp án: b Câu 7: Ở giai đoạn trẻ hiểu 2000 từ? a) Giai đoạn – tuổi b) Giai đoạn – tuổi c) Giai đoạn – tuổi Đáp án: c Câu 8: Tư trực quan hình tượng kiểu tư đặc trưng lứa tuổi nào? a) Từ - tuổi b) Từ - tuổi c) Từ - tuổi Đáp án: c Câu 9: ngày trẻ uống lít nước đủ? a) – 1,5 lít b) 1,6 – lít c) – 2,5 lít Đáp án: b Câu 10: Tổ chức giấc ngủ trưa cho trẻ phút hợp lý? a) 100 phút b) 150 phút c) 180 phút Đáp án: b Câu 11: Nhu cầu khuyến nghị lượng trẻ/ 1ngày kcal? a) 1270 kcal b) 1370 kcal c) 1470 kcal d) 1570 kcal Đáp án: 1470 kcal Câu 12: Đối với trẻ mẫu giáo hoạt động sau đóng vai trò chủ đạo? a) Hoạt động lao động b) Hoạt động học c) Hoạt động vui chơi Đáp án: c Câu 13: Khi xây dựng góc hoạt động ta vào phương án nào? a) Diện tích phòng học đồ dùng học liệu b) Nội dung cụ thể chủ điểm c) Độ tuổi số trẻ lớp d) Tất phương án Đáp án: d Câu 14: Theo Điều lệ trường mầm non quy định, trình độ chuẩn đào tạo giáo viên mầm non là? a) Có tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non b) Có tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non c) Có tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non Đáp án: a Câu 15 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm có mẫy chương? Bao nhiêu điều? a) chương 13 điều b) chương 14 điều c) chương 15 điều Đáp án: a Câu 16: Việc thực chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Quyết định số Bộ GD&ĐT? a) Quyết định số 02 b) Quyết định số 03 c) Quyết định số 04 d) Quyết định số 05 Đáp án: a Câu 17: Thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” phát động từ năm nào? a) 2008 b) 2009 c) 2010 Đáp án: a Câu 18: Theo điều lệ trường mầm non giáo viên mầm non có quyền sau đây? a) quyền b) quyền c) quyền d) quyền Đáp án: b II PHẦN TỰ LUẬN Câu Bạn có nhận xét giáo dục mầm non nay? Câu Theo bạn ứng dụng công nghệ thơng tin vào giảng dạy có thuận lợi khó khăn gì? Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT Vạn Ninh; - Lưu VT HIỆU TRƯỞNG ĐỀ THI KHẢO SÁT GIÁO VIÊN BẬC HỌC MẦM NON Năm học 2009 – 2010 –––––––––––––––– PHẦN THI: KIẾN THỨC, PHƯƠNG PHÁP Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) ============= Câu 1: Đồng chí nêu nhóm phương pháp giáo dục trẻ? Trình bày nhóm phương pháp "Thực hành trải nghiệm"? Câu 2: Nêu nguyên tắc tích hợp nội dung Giáo dục bảo vệ mơi trường? Trình bày nội dung hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ thực chủ đề "Phương tiện giao thơng"? Câu 3: Trình bày bước thực hành thao tác "Hướng dẫn trẻ rửa tay xà phòng"? Theo đồng chí: Khi hướng dẫn trẻ rửa tay xà phòng cần lưu ý điểm gì? Câu 4: Soạn giáo án hoạt động Thể dục buổi sáng cho tuần độ tuổi phụ trách? PHÒNG GD – ĐT LỘC HÀ ================ Ghi chú: - Điểm trình bày tồn điểm - Khơng sử dụng: điện thoại di động, máy nhắn tin, tài liệu liên quan trao đổi phòng thi ĐÁP ÁN Câu 1: ( điểm) * Nêu nhóm phương pháp giáo dục trẻ: (2 đ) Nhóm phương pháp thực hành trải nghiệm Nhóm phương pháp dùng lời Nhóm phương pháp trực quan minh hoạ Nhóm phương pháp dùng tình cảm khích lệ Nhóm phương pháp nêu gương, đánh giá * Trình bày phương pháp "Thực hành trải nghiệm" (3 đ)  Phương pháp thao tác với đồ vật: Là cho trẻ phối hợp giác quan, hành động đồ vật, đồ dùng, đồ chơi nhằm cấp kinh nghiệm cảm tính rèn luyện thao tác tư  Phương pháp dùng trò chơi: Là sử dụng loại trò chơi, yếu tố chơi phù hợp với mục đích giáo dục trẻ, kích thích trẻ tự nguyện,hứng thú, tích cực  Phương pháp nêu tình có vấn đề: Là đưa tình cụ thể nhằm kích thích trẻ tìm tòi, suy nghĩ dựa vốn kinh nghiệm để giải vấn đề đặt Câu 2:(6 điểm) * Nêu nguyên tắc sau: (2 đ) - Nguyên tắc 1: Nội dung GDBVMT có mối liên quan với giáo dục chăm sóc sức khoẻ - Nguyên tắc : Nội dung GDBVMT dựa vào hoạt động có hệ thống, phù hợp với trẻ, không trùng lặp, không gây ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động - Nguyên tác 3: Những trạng môi trương mà cô giáo nêu phải gần gũi, khơng xa lạ với trẻ, nêu trường địa phương thật cụ thể * Nêu nội dung GDBVMT hoạt động : (4 đ) Nội dung :  Môi trường phương tiện giao thông hoạt động  Bé nhận biết phân biệt phương tiện giao thơng gây nhiễm mơi trường khơng khí  Nguyên nhân môi trường bị bẩn  Cần làm mơi trường Các hoạt động:  Đàm thoại, xem tranh, mơ hình, thực tế… Sử dụng tranh cho trẻ cho trẻ đánh dấu thuộc mơi trường  Quan sát tranh ảnh, thực tế Vẽ, tô màu, gạch hành vi Chơi lô tô Trẻ đưa nhận xét, cảm giác  Thảo luận, xem tranh đàm thoại Giải tình Đàm thoại Trải nghiệm (Đi đường theo hàng, theo lối….không làm ảnh hưởng, ùn tắc giao thông) Câu 3: (5 điểm) * Trình bày bước thực hành thao tác "Dạy trẻ rửa tay xà phòng":(4 đ) a.Hướng dẫn trẻ cách sử dụng đồ dùng vệ sinh để rửa tay: - Cách lấy nước để rửa tay: + Lấy nước từ vòi: - Đối với kiểu vòi xoay: Khi mở, vặn ngược chiều kim đồng hồ, vặn vừa phải để nước không bắn vào quần áo Dùng xong, tắt voi cách vặn theo chiều kim đồng hồ - Đối với kiểu vòi gật gù: Lấy nước cách đặt tay vào phía cần gạt, nâng nhẹ lên trên, hướng dẫn trẻ đẩy vừa phải để nước không chảy mạnh quá, bắn vào quần áo Dùng xong, tắt vòi cách ấn nhẹ xuống vị trí ban đầu + Dùng gáo lấy nước: Hướng dẫn trẻ cách cầm gáo, cách múc nước đổ vào chậu hướng dân trẻ múc nước cho bạn rửa tay, dùng gáo xong treo gáo ( úp gáo ) cẩn thận không để gáo đất Nên có vật hứng nước bẩn đặt phía vòi nước, dùng chậu, chậu đầy nước, phải đổ để nước bẩn không bám vào người Đối với nơi có điều kiện nên hướng dẫn trẻ rửa tay xà phòng Xà phòng để nơi cao không đọng nước, vừa tầm với trẻ, dùng xong để vào vị trí quy định b Hướng dẫn trẻ thực hành rữa tay: Xắn cao tay áo, dưa tay vừa tầm xi vòi nước sạch, cho nước chảy từ cổ tay xuống làm ướt toàn tay, xoa lòng bàn tay vào Xoa xà phòng vào lòng bàn tay, cổ tay, bàn tay, ngón tay Rửa nhẹ nhàng, kỹ từ cổ tay, mu bàn tay, ngón tay, kẽ ngón tay, lòng bàn tay, dùng tay kỳ cho tay nhiều lần, ý kỳ chổ bẩn xạ phòng thơi, chụm đầu ngón tay vào lòng bàn tay kia, xoay xoay lại nhiều lần Sau rửa tay, vẫy nhẹ tay , lau khô tay bỏ ống tay xuống Nếu rửa tay chậu: Đổ nước bẩn, tráng chậu, múc nước khác Nhúng tay vào chậu nước múc, kỳ nhẹ lượt.Vẫy nhẹ tay, lau khô tay, bỏ ống tay xuống Sau rửa tay cho trẻ xong, giáo, bố mẹ nên trò chuyện, hỏi để trẻ nhắc lại điều cô cha mẹ dạy, sở giúp trẻ ghi nhớ điều học Đối với trẻ lần đầu thực hành rửa tay, cô giáo, bố mẹ làm mẫu cho trẻ xem, sau đẻ trẻ bắt chước theo, tiếp để trẻ tự rửa với giúp đở người lớn Dần dần, trẻ quen, cô giáo, bố me để trẻ tự rửa nhắc trẻ làm động tác theo thứ tự hướng dẫn cho trẻ - Động viên trẻ để trẻ mau tiến * Nêu lưu ý sau: (1 đ) - Các dụng cụ phải để nơi quy định, thuận tiện đảm bảo an tồn cho trẻ - Rèn cho trẻ co thói quen rửa tay tay bẩn, trước ăn, sau vệ sinh - Khi rửa tay cần rửa kỹ kẽ tay, rửa xà phòng - Tiết kiệm nước Có thể thơng qua hát, chuyện kể, thơ ca để giáo dục trẻ giữ vệ sinh thân thể Câu 4: (3 đ) - Giáo án rõ ràng, đầy đủ phần (Khởi động; Trọng động; Hồi tĩnh) - Đưa số hình thức cho trẻ khởi động hồi tĩnh tuần - Tập đủ động tác BTPT chung./ Mời bạn đọc tham khảo thêm mục giáo dục đào tạo mục biểu mẫu ... Lưu VT HIỆU TRƯỞNG ĐỀ THI KHẢO SÁT GIÁO VIÊN BẬC HỌC MẦM NON Năm học 2009 – 2010 –––––––––––––––– PHẦN THI: KIẾN THỨC, PHƯƠNG PHÁP Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) =============... trường mầm non quy định, trình độ chuẩn đào tạo giáo viên mầm non là? a) Có tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non b) Có tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non c) Có tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non Đáp... thực tế… Sử dụng tranh cho trẻ cho trẻ đánh dấu thuộc môi trường  Quan sát tranh ảnh, thực tế Vẽ, tô màu, gạch hành vi Chơi lô tô Trẻ đưa nhận xét, cảm giác  Thảo luận, xem tranh đàm thoại Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: bo de thi khao sat nang luc giao vien mam non co dap an, bo de thi khao sat nang luc giao vien mam non co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn