mau bao cao sau khai giang nam hoc moi

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 13:14

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ………… ………, ngày tháng … năm …… BÁO CÁO SAU KHAI GIẢNG - NĂM HỌC … -… Thực công văn số ………… ngày …………… Phòng GD&ĐT …………… PHỊNG GD&ĐT …… TRƯỜNG TH ……… hướng dẫn khai giảng năm học … -… Trường Tiểu học ………………… xây dựng kế hoạch tổ chức tốt ngày khai giảng năm học Sau tổ chức thành công ngày khai giảng năm học … -… nhà trường xin báo cáo sau: Chuẩn bị cho ngày khai giảng: - Nhà trường huy động 100% số trẻ độ tuổi đến dự ngày khai trường - Hiệu trưởng tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã nội dung, kế hoạch, hình thức tuyên truyền, hình thức tổ chức Lễ Khai giảng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh lao động vệ sinh trường, lớp; tu bổ cảnh quan nhà trường; chuẩn bị đầy đủ trang, thiết bị, sách giáo khoa, điều kiện sở vật chất khác phục vụ hoạt động dạy học - Trang trí: Trang nghiêm, quy định Tổ chức Lễ Khai giảng: - Thời gian : Từ 7h30 phút đến ngày … /… /…… - Chương trình Lễ khai giảng: Gồm phần: Phần lễ: Như hướng dẫn PGD&ĐT Phần hội: Các tiết mục văn nghệ, trò chơi giáo viên học sinh Phần toạ đàm: Sau lễ khai giảng nhà trường Tổ chức toạ đàm gặp gỡ, giao lưu đại biểu tập thể giáo viên nhà trường Tạo khơng khí phấn khởi, vui vẻ bước vào năm học - Đại biểu: ……………………………………………………………………………… Đại diện lãnh đạo Đảng, quyền, ban ngành đoàn thể địa phương: người Đại biểu quan địa bàn: người Đại biểu đại diện doanh nghiệp địa bàn: người Hội CMHS: người - Tổng số Cán GV tham gia: …… người - Tổng số học sinh tham gia: ……/…… em VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Buổi lễ khai giảng diễn an tồn, tạo khơng khí phấn khởi, gây ấn tượng tốt đại biểu, giáo viên học sinh Trên báo cáo việc tổ chức ngày khai giảng năm học … -… trường Tiểu học Ngọc Lập Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT; - Lưu Hiệu trưởng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHỊNG GD&ĐT …… TRƯỜNG Mầm non ……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: ………… ………, ngày tháng … năm …… BÁO CÁO Tình hình tổ chức khai giảng năm học Kính gửi: Phòng GDĐT Thực Công văn số ngày phòng GD&ĐT việc báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học mới, trường mầm non báo cáo sau: Tình hình huy động trẻ đến trường, lớp Nhà trường giao sĩ số trẻ phải huy động cho đ/c giáo viên, đồng thời phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh đồn thể thơn xóm vận động trẻ lớp Số trẻ độ tuổi huy động trẻ lớp thời điểm chuẩn bị khai giảng là:    Tổng số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Trong nhà trẻ có nhóm; Mẫu giáo: lớp Số Trẻ nhà trẻ lớp: ./ .; đạt tỷ lệ: % Số Trẻ mẫu giáo lớp: ./ .; đạt tỷ lệ: % Việc xây dựng, sửa chữa sở vật chất trường, lớp; mua sắm trang thiết bị phục vụ học tập, vui chơi nuôi ăn bán trú cho trẻ   Nhà trường xây dựng kế hoạch xây dựng, sửa chữa sở vật chất phục vụ cho năm học tham mưu với lãnh đạo địa phương quy mơ nhóm, lớp, sở vật chất trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác CSGD trẻ năm học .- Huy động phụ huynh đóng góp kinh phí mua tài liệu, học phẩm cho trẻ * Tổng số kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm: đ Trong đó:    Ngân sách Nhà nước cấp: .đ Ngân sách địa phương: .đ Cha mẹ học sinh đóng góp: .đ Tình hình đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên công tác bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý, giáo viên mầm non Tổng số CB-GV-NV: người Trong CBQL: ; GV trược tiếp đứng lớp: ; Kế toán: ; Nhân viên nấu ăn: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tổ chức cho 100% cán giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng chun mơn Sở- phòng GD tổ chức Tình hình tổ chức ngày tựu trường, xây dựng kế hoạch khai giảng năm học Nhà trường xây dựng kế hoạch báo cáo kế hoạch khai giảng năm học mới, tham mưu với lãnh đạo UBND xã dự đạo Kết việc tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường Nhà trường tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường hướng dẫn ngành 100% cán bộ, GV, NV có mặt đầy đủ; có cháu lớp tuổi, tuổi tuồi dự lễ khai giảng năm học Với không khí ngày Hội đến trường, đại biểu phụ huynh đánh giá cao Tổng kinh phí đầu tư cho việc xây dựng, sửa chữa sở vật chất; mua sắm trang thiết bị: .đ Trên báo cáo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học nhà trường Trường Mầm non xã Công Lý trân trọng báo cáo./ Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT (để báo cáo); - Lưu VT; Hiệu trưởng PHÒNG GD&ĐT …… TRƯỜNG ……… Số: ………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ………, ngày tháng … năm …… BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHAI GIẢNG Năm học ……… Phần 1: Tình hình chung: (Thuận lợi, khó khăn có đối chiếu năm học trước) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Phần 2: Tổ chức khai giảng + Thời gian……………………………………………………………………………………… + Thành phần tham dự: + Nội dung buổi lễ: + Khung cảnh trường công tác chuẩn bị sở vật chất: … … … Phần 3: Tình hình học sinh, giáo viên a./Học sinh Tổng số lớp: ……………………………… Tổng số học sinh:……………………………… Tổng số học sinh học buổi có bán trú: …………………………………… …………… Tổng số lớp học buổi:………………(Nếu khơng có để trống) Tổng số học sinh học 1buổi:…………………………………………………….…………… Tổng số lớp học bán trú:……………… Tổng số học sinh học bán trú ……….…….……… Tổng số học sinh so với dự kiến: * Tăng:………… * Giảm ………… So năm học trước: vp/k-giang VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Tăng:………… * Giảm ………… Tổng số lớp đầu cấp:………… Tổng số học sinh đầu cấp:………… ………………… Tổng số lớp đầu cấp so với dự kiến: * Tăng:………… * Giảm ………… So năm học trước: * Tăng:………… * Giảm ………… Tổng số học sinh đầu cấp so với dự kiến: * Tăng:………… * Giảm ………… So năm học trước: * Tăng:………… * Giảm ………… b./ Giáo viên: Tổng số Giáo viên:…… Thừa:……….Thiếu: …… … Môn: …………………………………………………………………………………………… Đề xuất giải cấp bách: (Ghi : Gửi bảng báo cáo cho cán dự khai giảng) CÁN BỘ DỰ KHAI GIẢNG HIỆU TRƯỞNG Mời bạn đọc tham khảo thêm mục giáo dục đào tạo mục biểu mẫu ... luật, biểu mẫu miễn phí - Buổi lễ khai giảng diễn an tồn, tạo khơng khí phấn khởi, gây ấn tượng tốt đại biểu, giáo viên học sinh Trên báo cáo việc tổ chức ngày khai giảng năm học … -… trường Tiểu... TRƯỜNG Mầm non ……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: ………… ………, ngày tháng … năm …… BÁO CÁO Tình hình tổ chức khai giảng năm học Kính gửi: Phòng GDĐT Thực... văn số ngày phòng GD&ĐT việc báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học mới, trường mầm non báo cáo sau: Tình hình huy động trẻ đến trường, lớp Nhà trường giao sĩ số trẻ phải
- Xem thêm -

Xem thêm: mau bao cao sau khai giang nam hoc moi, mau bao cao sau khai giang nam hoc moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn