CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN – LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHONG – VÂN ĐỒN

58 1 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 13:03

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPCÔNG TÁC HƯỚNG DẪN – LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHONG – VÂN ĐỒNMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY TNHH2TÂN PHONG – VÂN ĐỒN21.1. Khái quát về Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn31.1.1. Giới thiệu31.1.2. Lĩnh vực kinh doanh41.1.3. Cơ cấu tổ chức51.2. Chức năng hoạt động của công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn8TIỂU KẾT CHƯƠNG 111CHƯƠNG 2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH12TÂN PHONG – VÂN ĐỒN122.1. Cơ cấu hoạt động122.1.1. Hoạt động kinh doanh của phòng nội địa122.1.2. Hoạt động của phòng marketing142.1.3. Các dịch vụ khác152.2. Quy trình làm việc162.2.1 .Xây dựng chương trình du lịch162.2.2. Quảng cáo và bán tour172.2.3. Xây dựng hệ thống văn bản tài liệu phục vụ cho hoạt động hướng dẫn du lịch172.2.4. Quy trình làm việc của hướng dẫn du lịch182.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn năm 20182019192.3.1. Đối tượng khách192.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh202.4. Những ưu điểm và hạn chế của cơ sở thực tập252.4.1. Ưu điểm252.4.2. Hạn chế262.4.3. Chiến lược phát triển của công ty27TIỂU KẾT CHƯƠNG 228CHƯƠNG 3 QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHONG VÂN ĐỒN293.1. Nghiệp vụ hướng dẫn303.1.1. Công tác chuẩn bị trước chuyến đi303.1.2. Thực hiện hướng dẫn du lịch353.2. Nghiệp vụ lữ hành373.2.1. Thực hành xây dựng chương trình du lịch373.1.2. Thực tập nghiệp vụ quản lý điều hành chương trình du lịch393.3. Công việc trực văn phòng403.3. Bài học kinh nghiệm rút ra413.4. Những kiến nghị với Khoa và đơn vị thực tập433.4.1. Đối với trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội và khoa Du lịch433.4.2. Đối với Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn44TIỂU KẾT CHƯƠNG 346KẾT LUẬN46TÀI LIỆU THAM KHẢO48NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN49 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA DU LỊCH SINH VIÊN THỰC HIỆN: VŨ HOÀNG VINH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN – LỮ HÀNH TẠI CƠNG TY TNHH TÂN PHONG – VÂN ĐỒN KHỐ: ĐẠI HỌC KHĨA 11 HỆ CHÍNH QUY HÀ NỘI – 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA DU LỊCH SINH VIÊN THỰC HIỆN: VŨ HOÀNG VINH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN – LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHONG – VÂN ĐỒN KHỐ: ĐẠI HỌC KHĨA 11 HỆ CHÍNH QUY GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS ĐẶNG THỊ HOÀNG LIÊN HÀ NỘI – 2020 BẢNG CHÚ THÍCH KÍ TỰ VIẾT TẮT, TIẾNG NƯỚC NGOÀI: TÊN VIẾT TẮT TNHH HDV CLB KD DL INBOUND OUTBOUND SALE MARKETTING CHÚ THÍCH Trách nhiệm hữu hạn Hướng dẫn viên Câu lạc Kinh Doanh Du lịch Chương trình du lịch thực nước Chương trình du lịch thực ngồi nước Việc bán hàng Sự tiếp thị DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ máy tổ chức Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn Bảng 1.2 Lượt khách doanh thu qua năm Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn từ năm 2017 - 2019 20 Bảng 1.3 Số ngày khách chi tiêu trung bình/khách năm 2019 Cơng ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn .21 Biểu đồ 1.4: Cơ cấu nguồn khách Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn 2019 .21 Biểu đồ 1.5: Biểu đồ tăng trưởng tổng lượt khách từ năm 2017-2019 Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn 22 Biểu đồ 1.6 Tăng trưởng tổng doanh thu từ năm 2017-2019 Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn .23 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY TNHH TÂN PHONG – VÂN ĐỒN Khái quát Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn .3 Giới thiệu 1.2 Lĩnh vực kinh doanh .4 1.3 Cơ cấu tổ chức 1.2 Chức hoạt động công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn TIỂU KẾT CHƯƠNG 11 CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH 12 TÂN PHONG – VÂN ĐỒN 12 2.1 Cơ cấu hoạt động 12 2.1.1 Hoạt động kinh doanh phòng nội địa 12 2.1.2 Hoạt động phòng marketing 14 2.1.3 Các dịch vụ khác 15 2.2 Quy trình làm việc 16 2.2.1 Xây dựng chương trình du lịch 16 2.2.2 Quảng cáo bán tour 17 2.2.3 Xây dựng hệ thống văn tài liệu phục vụ cho hoạt động hướng dẫn du lịch 17 2.2.4 Quy trình làm việc hướng dẫn du lịch 18 2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn năm 2018-2019 19 2.3.1 Đối tượng khách 19 2.3.2 Kết hoạt động kinh doanh .20 2.4 Những ưu điểm hạn chế sở thực tập .25 2.4.1 Ưu điểm .25 2.4.2 Hạn chế 26 2.4.3 Chiến lược phát triển công ty 27 TIỂU KẾT CHƯƠNG 28 CHƯƠNG Q TRÌNH THỰC TẬP TẠI CƠNG TY TNHH TÂN PHONG VÂN ĐỒN .29 3.1 Nghiệp vụ hướng dẫn .30 3.1.1 Công tác chuẩn bị trước chuyến 30 3.1.2 Thực hướng dẫn du lịch .35 3.2 Nghiệp vụ lữ hành 37 3.2.1 Thực hành xây dựng chương trình du lịch 37 3.1.2 Thực tập nghiệp vụ quản lý điều hành chương trình du lịch .39 3.3 Cơng việc trực văn phòng .40 3.3 Bài học kinh nghiệm rút .41 3.4 Những kiến nghị với Khoa đơn vị thực tập .43 3.4.1 Đối với trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội khoa Du lịch 43 3.4.2 Đối với Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn 44 TIỂU KẾT CHƯƠNG 46 KẾT LUẬN 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO .48 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 49 LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế phát triển mạnh mẽ song song với nhu cầu lĩnh vực sống mà tăng lên, hoạt động du lịch mà phát triển cách hết sức mạnh mẽ quy luật tất yếu sống loài người Nhu cầu du lịch sản phẩm phát triển mang tính xã hội, mang tính kinh tế văn hố sâu sắc Hiện du lịch thước đo đời sống người dân nói chung kinh tế quốc gia nói riêng Trong năm gần đây, khoa học kỹ thuật công nghệ ngày phát triển Nó giúp người nâng cao suất lao động, tăng thu nhập, đời sống nhân dân ngày cải thiện, trình độ dân trí ngày cao Cuộc sống công nghiệp làm cho người mỏi mệt căng thẳng Họ muốn nghỉ ngơi, thư giãn sau làm việc rời khỏi nơi cư trú thường xuyên để đến vùng khác, quốc gia khác, vừa nghỉ ngơi vừa tăng thêm hiểu biết Ngành du lịch đời, đáp ứng kịp thời nhu cầu du lịch người giới Ở Việt Nam, từ đất nước đổi năm 1986, Ban chấp hành Trung ương, Chính phủ khẳng định “Du lịch ngành kinh tế quan trọng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước”, “Là ngành kinh tế tởng hợp có tính liên ngành, liên vùng xã hội hố cao, phát triển du lịch nhiệm vụ trách nhiệm ngành cấp, đoàn thể nhân dân tổ chức xã hội… hướng chiến lược quan trọng đường lối phát triển kinh tế xã hội Đảng Nhà nước”, “Phát triển du lịch thực trở thành kinh tế mũi nhọn” Chính theo đà phát triển du lịch giới khu vực, ngành du lịch nước ta năm qua chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn tăng trưởng dần hội nhập với du lịch nước khu vực giới Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đờn thành lập với chức hoạt động kinh doanh lữ hành.Hiện với tình hình cạnh tranh gay gắt công ty lữ hành nước quốc tế, để hoàn thành chức nhiệm vụ mình, cơng ty cố gắng nghiên cứu đưa cho hướng thích hợp Trong cơng tác điều hành hướng dẫn ban lãnh đạo công ty quan tâm Khi vấn đề chất lượng chương trình du lịch tốn khó cho ngành du lịch nói chung Cơng ty TNHH Tân Phong – Vân Đờn nói riêng Bài tốn khó phụ thuộc nửa vào khâu thực chương trình hướng dẫn, người đại diện cho công ty thực hợp đồng phục vụ khách du lịch Nhận thức tầm quan trọng công tác hướng dẫn du lịch nên em xin thực tập Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn để hiểu thuận lợi, khó khăn, thách thức giải pháp cho công việc mà thân em theo đ̉i có niềm đam mê Em xin trình bày báo cáo tổng hợp kiến thức, kĩ năng, mà em tìm hiểu thời gian thực tập công ty.Bài báo cáo em chia làm chương: CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÂN PHONG – VÂN ĐỒN CHƯƠNG BÁO CÁO Q TRÌNH THỰC TẬP TẠI CƠNG TY TNHH TÂN PHONG – VÂN ĐỒN Bài báo cáo nhiều thiếu sót, mong hướng dẫn ThS Đặng Thị Hồng Liên bên phía cơng ty giúp đỡ em hồn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY TNHH TÂN PHONG – VÂN ĐỒN 1.1 Khái quát Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn 1.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đờn có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực lữ hành quốc tế nội địa.Với đội ngũ nhân viên động, nhiệt tình giàu kinh nghiệm phong cách phục vụ chuyên nghiệp Công ty mong muốn mang đến cho quý khách sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN PHONG – VÂN ĐỒN - Tên viết tắt: Công Ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn - Ngày thành lập: 01-01-1997 - Địa chỉ: Thôn Đông Thắng, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh Mã số thuế 5700100626 Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Vân Đồn Người đại diện Phạm Khắc Hậu Thôn Đông Thắng, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Địa N.Đ.diện Tỉnh Quảng Ninh  Giá trị gia tăng  Thu nhập doanh nghiệp Các loại thuế  Môn  Xuất nhập Cách tính thuế Khấu trừ Điện thoại 0978610622 Email tuyển dụng Thuyhoang.ptpl@gmail.com Logo công ty Khi bắt đầu thực hoạt động dẫn, thuyết minh tham quan, hướng dẫn viên tập trung khách vị trí thuận lợi, an toàn để di chuyển, nhắc nhở thời gian, cho khách chỗ đỗ xe, đặc điểm xe, khu vực quay phim chụp ảnh, dịch vụ điểm tham quan, số điện thoại hướng dẫn viên Yêu cầu khách theo đồn Sau lựa chọn vị trí, hướng dẫn viên thực dẫn, thuyết minh đối tượng tham quan Kết thúc tham quan, hướng dẫn viên kiểm tra hành lí, tài sản số lượng khách trước lên xe  Các hoạt động sau chuyến đi: Sau kết thúc chuyến đi, hướng dẫn viên giải cơng việc lại sau chuyến đi; viết báo cáo; tốn chương trình; chăm sóc khách hàng sau chương trình; rút học kinh nghiệm 3.2 Nghiệp vụ lữ hành 3.2.1 Thực hành xây dựng chương trình du lịch Thực tập nghiệp vụ lữ hành giúp em có hội vận dụng lí thuyết mà học từ Thầy Cơ giáo khoa vào thực tế, xây dựng chương trình du lịch cho khách lẻ, khách gia đình Các cơng việc cần làm để xây dựng chương trình du lịch sau: - Xác định tuyến điểm du lịch: Tuyến điểm du lịch hiểu lộ trình du lịch tính từ điểm xuất phát khách đến điểm cuối nơi đến thể chương trình du lịch Để xác định rõ tuyến, điểm du lịch cần thực đủ tiêu chí sau: mục đích du lịch, nhu cầu du khách, lứa tuổi du khách, đặc điểm tài nguyên du lịch, loại hình du lịch Khi xác định tuyến, điểm cần phải phù hợp với giấy phép kinh doanh, đmả bảo tính hấp dẫn với du khách tiềm du khách mục tiêu, phù 37 hợp với lực phận, doanh nghiệp, có quan hệ với đối tác tuyến điểm, doanh nghiệp thường xác định tuyến điểm du lịch chủ yếu từ nơi đặt trụ sở du khách địa phương - Xây dựng phương án vận chuyển: Việc xây dựng phương án vận chuyển đóng vai trò quan trọng việc tở chức xây dựng chương trình DL trọn gói Cần lưu ý điểm sau: Loại phương tiện, điều khiển giao thông tuyến, giá vận chuyển, nhu cầu, hấp dẫn, độ an toàn phương tiện khách - Xây dựng phương án lưu trú, ăn uống: Khi xây dựng phương án lưu trú, ăn uống cần tiến hành khảo sát thực tế sở đặt ăn cho khách hàng, từ đánh giá chất lượng phục vụ sở ăn uống trước kí kết hợp đờng đăng kí dịch vụ ăn uống điểm du lịch Điều quan trọng xây dựng phương án lưu trú, ăn uống quan tâm đến giá dịch vụ, ưa thích chấp nhận khách loại dịch vụ, phải phù hợp với loại hình du lịch vị ăn du khách - Xây dưng chương trình tham quan: Khi xây dựng chương trình tham quan cần thực theo trình tự sau: Khảo sát, thẩm định hệ thống phân loại đối tượng tham quan, xác định loại hình tham quan du lịch nhằm lựa chọn đối tượng tham quan phù hợp, xây dựng phương án tham quan gờm phương án phương án bổ sung - Xây dựng chương trinh chi tiết: Các điểm cần ý xây dựng chương trình chi tiết như: Mục đích chuyến đi, mức độ hấp dẫn tuyến điểm du lịch, thời gian thời điểm chuyến đi, khả toán khách, loại dịch vụ lưu trú cung cấp, mức độ an toàn, thân thiện điểm du lịch, mức độ thuận tiện việc mua chương trình du lịch, giấy tờ phương thức tốn 38 Ngồi lưu ý cần đạt yêu cầu khoa học, hấp dẫn phương án dự phòng, tính cạnh tranh cao, đơn giản ấn tượng - Thử nghiệm chương trình du lịch: Nhằm mục đích kiểm tra, sữa chữa, bở sung thiếu sót định giá chương trình DL - Xác định giá thành giá bán chương trình - Thực chương trình du lịch Các bước tở chức chương trình du lịch trọn gói mà cơng ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn hướng dẫn em sát với chương trình học lý thuyết mà thầy giảng dạy trường Vì trình thực tập với việc thực xây dựng chương trình DL đơn giản hướng dẫn anh chị cơng ty giúp em hồn thành công việc cách tốt 3.1.2 Thực tập nghiệp vụ quản lý điều hành chương trình du lịch Trong thời gian thực tập công ty, giúp đỡ tận tình anh chị cơng ty nên em học hỏi nhiều kiến thức bở ích Các anh chị giao cho em công việc liên quan đến điều hành tour như: + Xây dựng, tính giá hồn thiện chương trình du lịch + Sắp xếp dịch vụ, hướng dẫn viên theo dõi trình thực tour du lịch từ bắt đầu kết thúc + Nghiên cứu, khảo sát tuyến điểm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, phát triển tour + Thực chương trình du lịch 3.3 Cơng việc trực văn phòng Cơng việc trực văn phòng trình thực tập em hiểu hết khó khan, vướng mắc hay gặp nhiều tình mà thân không đủ kiến thức, kỹ để giải Thơng thường việc trực văn phòng bao gờm cơng việc trực điện thoại, đón tiếp khách, đưa cơng văn,… 39 Cơng việc tiếp điện thoại khơng khó khăn đòi hỏi khéo léo, mềm dẻo giao tiếp Nó đòi hỏi kĩ ứng xử tốt người nhân viên việc ứng xử tình bất ngờ xảy giao tiếp với khách hàng Việc xưng hô, xưng tên cá nhân người nghe điện thoại người đại diện cho cơng ty Bên cạnh đó, người trực điện thoại phải nhớ rõ vị trí, họ tên, chức vụ cán nhân viên đồng thời nhớ số máy lẻ để chuyển máy cần Cơng việc đón tiếp khách việc mà thân em cho em gặp nhiều khó khăn, thực tập em chưa đủ hiểu hiết nắm rõ đối tượng khách, việc đón tiếp khách đơi bị ngượng ngùng, sai cách phải cần đến trợ giúp hướng dẫn anh chị Tuy nhiên giúp nhiên em học nhiều kĩ giao tiếp làm việc với khách từ rút kinh nghiệm quý giá Trong trình làm công việc giao em ý quan sát vá học hỏi cách ứng xử, giao tiếp cách làm việc anh chị nhân viên cơng ty, để từ thân rút học kinh nghiệm cho mình, tự vận dụng tích lũy vào cơng việc, để hiểu sâu công việc ngành nghề theo học tương lai Để làm việc thật tốt công tác lữ hành, hướng dẫn hay trực văn phòng đòi hỏi sinh viên chúng em cần có tinh thần học hỏi cao nhạy bén tình huống, có tinh thần học hỏi kiến thức thực tế Qua hỗ trợ anh chị công ty giúp đỡ em nhiều việc vận dụng kiến thức thức học từ trường lớp tích lũy thêm học từ thực tế cơng việc thơng qua q trình thực tập Cơng ty TNHH TNHH Tân Phong – Vân Đồn 3.3 Bài học kinh nghiệm rút 40 Trong thời gian thực tập hai tháng thân em rút nhiều học quý báu cho nghề nghiệp tương lai sau mình, em cảm thấy phải học hỏi nhiều công việc khả giao tiếp với khách hàng Mặc dù trang bị đầy đủ kiến thức từ Thầy Cô trường đòi hỏi thân em phải có kinh nghiệm để xử lí cơng việc tốt Bên cạnh đó, em rút khuyết điểm, điều chưa làm tốt để cố gắng trau dồi Em học hỏi nhiều kĩ kinh nghiệm việc   thiết kế tour, tính giá tour; Thiết kế chương trình Team Building, ý tưởng cho Gala Dinner; Công tác hướng dẫn thực tế (trong vai trò hướng dẫn viên phụ hướng dẫn ); Kỹ cần thiết cần có người sale tour, cách sale qua điện thoại; Những kĩ công việc cách xữ lí tình khách hàng khó tính chia từ anh chị có kinh nghiệm với nghề, giúp tối ý thức cơng việc Ngồi việc vận dụng lý thuyết học vào thực tế em học hỏi rút nhiều kinh nghiệm cho thân Đó tính bản, em học xếp trình tự cơng việc hướng dẫn khu giao chương trình du lịch Em biết cơng việc cần làm trước làm Trên thực tế điều quan trọng thể riêng biệt với công ty khác Do vậy, cơng ty lữ hành điều phải nắm cách xếp cơng việc mà thực tập cách học hỏi anh chị trước Điều giúp cho cơng việc sau Bên cạnh tính chun nghiệp, cơng ty lữ hành tính chun nghiệp ln đề cao, điều thể qua việc thị trường khách đội ngũ hướng dẫn viên Phải phân hướng dẫn viên phù hợp với thị trường khác Đây yếu tố quan trọng định đến thành công kinh doanh doanh nghiệp du lịch 41 Qua trình thực tập em có điều kiện làm quen tiếp xúc với mơi trường mới, hồn tồn khác với mơi trường học đường Không riêng thân em tất bạn sinh viên khác có thêm sơ hội tiếp xúc, trải nghiệm thực tế với công việc ngành nghề mình, có điều kiện áp dụng kiến thức học vào thực tế Những kiến thức thầy cô giảng dạy, trau dồi nhiều năm ngồi ghế nhà trường đưa vào thực tiễn công việc giúp em tự tin trường lập nghiệp Trong thời gian này, em học hỏi nhiều điều từ phong cách làm việc nghiêm túc chun nghiệp, thái độ nhiệt tình với cơng việc môi trường làm việc động Em hiểu sâu sắc ngành nghề mà chọn, khó khăn, thiếu sót mà mắc phải để sửa chữa cố gắng khẳng định hướng nghiệp thời gian qua phù hợp đắn Em hiểu thêm nhiều du lịch đặc biệt kinh doanh lữ hành Để tổ chức tốt tour thành công cần phải làm nào, để có hương trình du lịch trọn gói có mức giá thích hợp khách hàng chấp nhận để có chương trình tốt cần phải kết hợp nhiều yếu tố như: giá xe, khách sạn, Và đặc biệt cần phải có mối quan hệ tốt với nhà hàng, khách sạn điểm đến để có mức giá hợp lý Đặc biệt khả giao tiếp với khách hàng, nhân viên cần rèn luyện cho tác phong thật chuyên nghiệp trả lời thắc mắc tư vấn thơng tin cho khách hàng Đó tự tin, phong thái nhe nhàng, nở nụ cười thân thiện với khách hàng dù trường hợp Bởi làm du lịch làm dịch vụ, ln phải ưu tiên hài lòng khách lên hàng đầu Cuối cùng, với thời gian thực tập ngắn ngủi em có điều kiện để mở rộng mối quan hệ Khơng mối quan hệ với đồng nghiệp công ty nơi thực tập mà với đối tác, bạn hàng đặc 42 biệt khách hàng Từ giúp thân em nhận thiếu sót thân để tiếp tục cố gắng hoàn thiện tương lai 43 3.4 Những kiến nghị với Khoa và đơn vị thực tập 3.4.1 Đối với trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội khoa Du lịch Sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội trang bị tốt kiến thức văn hoá lịch sử, kiến thức xã hội kiến thức chuyên môn, khéo léo nắm bắt tâm lý khách phù hợp với nghề hướng dẫn Trong phương pháp đào tạo Nhà trường Khoa, có lợi biết kết hợp nghành du lịch nghành khách sạn, nhiên sinh viên lại thiếu kiến thức thực tế yếu ngoại ngữ để nâng cao trình độ trau dồi thân Bản thân em học sinh Sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Du lịch , em nhận thấy điều Vì vậy, em có số ý kiến sau: - Nhà trường Khoa nên hợp tác, liên kết nhiều với doanh nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên có mơi trường thực tế để học tập kiến thức từ sách đến thực tế khoảng cách xa - Khoa Du lịch nên kiến nghị với nhà trường đào tạo chuyên sâu nữa, tăng thời lượng môn marketing du lịch - Nhà trường Khoa cần quan tâm đến môn ngoại ngữ chuyên sâu tiếng Anh, đưa thêm thứ tiếng khác vào chương trình giảng dạy ngồi tiếng Anh tiếng Trung, tiếng Nhật…là thị trường có số lượng khách lớn tương lai - Tuyên truyền, vận động sinh viên trường khoa Du lịch vấn đề học đôi với hành để sinh viên tham gia đầy đủ chuyến thực tế động học ngành hướng dẫn viên du lịch 44 3.4.2 Đối với Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn Bản thân em sau kết thúc trình thực tập Công ty, em rút ý kiến để đóng góp cho phát triển Công ty mặt sau: Hoàn thiện máy tổ chức công ty Mục tiêu, phương hướng Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đờn: q trình hội nhập mơi trường cạnh tranh ngày khó khăn cho doanh nghiệp Các tiêu mà công ty đề phải thực làm cho không ngừng tăng lên là: số khách, doanh thu, lợi nhuận, lương cho đội ngũ nhân viên công ty Trong thời gian tới đây, Cơng ty cần có phương hướng mở rộng thêm thị trường Tiếp tục phát triển thị trường mạnh đờng thời nghiên cứu để phát triển thị trường khác, thu hút ngày nhiều lượng khách du lịch nội địa miền Bắc khách du lịch quốc tế Xây dựng mạng lưới lên kết kinh doanh rộng khắp, đa dạng phong phú Bên cạnh mở rộng thị trường kinh doanh cơng ty khơng ngừng hồn thiện máy tở chức mình, nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ nhân viên để phù hợp đáp ứng đòi hỏi khó khăn q trình hội nhập thương mại quốc tế Khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ xây dựng chương trình tuyến điểm để tạo cạnh tranh thu hút khách hàng Về quản lý hướng dẫn du lịch Công ty Cần phải thắt chặt việc thực quy trình hướng dẫn hướng dẫn viên du lịch.Mặc dù hướng dẫn viên Cơng ty có ý thức, tự giác cao cần phải tạo thêm tác phong để hướng dẫn trẻ, kinh nghiệm nhanh chóng thực tốt nhiệm vụ giao Nâng cao trình độ đội ngũ hướng dẫn viên việc cần thiết, mà cạnh tranh ngày cao, đòi hỏi kiến thức du khách cao 45 Vì vậy, việc đòi hỏi hướng dẫn viên có trình độ cao sống cho Cơng ty.Ngồi ra, Cơng ty nên ý đào tạo nhân lực vững vàng trị, có đạo đức tốt, hiền lành, khiêm tốn, có tác phong tinh thần kỷ luật cao Việc tuyển nhân nên ưu tiên người có trình độ, kĩ giao tiếp kết hợp với khả ngoại ngữ tốt tiếng Anh, Trung… Công ty nên tích cực đầu tư cho hướng dẫn viên nguồn kiến thức ngoại ngữ, liên kết với chuyên gia nước ngồi có chương trình nâng cao ngoại ngữ cho hướng dẫn viên 46 TIỂU KẾT CHƯƠNG Để làm việc thật tốt công tác hướng dẫn, lữ hành hay trực văn phòng đòi hỏi sinh viên chúng em cần có tinh thần học hỏi cao nhạy bén tình huống, có tinh thần học hỏi kiến thức thực tế Qua hỗ trợ anh chị công ty giúp đỡ em nhiều việc vận dụng kiến thức thức học từ trường lớp tích lũy thêm học từ thực tế cơng việc thơng qua q trình thực tập Cơng ty TNHH Tân Phong – Vân Đờn Qúa trình thực tập Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn mang lại kiến thức thực tế vô quan trọng em, sinh viên năm cuối chuyên ngành du lịch Thời gian thực tập mang lại số lượng kiến thức thực tế vô lớn em đóng vai trò quan trọng công việc sau trường 47 KẾT LUẬN Du lịch tiềm lực to lớn đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước, làm giàu thêm sắc văn hóa dân tộc Nhờ có Du lịch, người mở mang giới bên ngồi, có hội tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa khắp giới Chỉ số du lịch phản ánh trình phát triển đất nước, qua cho ta thấy tầm quan trọng du lịch xã hội ngày Và Việt Nam, du lịch “Ngành cơng nghiệp khơng khói” mang lại nhiều lợi ích đáng kể hòa vào giới.Đó hội khó khăn mà công ty du lịch nước ta đà phát triển hội nhập Qua trình thực tập Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đờn mang lại kiến thức thực tế vô quan trọng em, sinh viên năm cuối chuyên ngành du lịch Thời gian thực tập mang lại số lượng kiến thức thực tế vơ lớn em đóng vai trò quan trọng cơng việc sau trường Qua trình thực tập mang lại lượng kiến thức thực tế sâu rộng hiểu thêm rằng: nghề hướng dẫn viên du lịch thực cơng việc đòi hỏi khắt khe Đứng trước du khách, bạn vừa phải nhà văn hóa, nhà sử học, nhà ngoại giao nhà kinh doanh tiếp thị sắc sảo.Đam mê với nghề, thích khám phá, học hỏi giao tiếp tính cách khiến bạn gắn bó với nghề hướng dẫn viên lâu dài Sự khắt khe nghề thử thách, hướng dẫn viên nghề có sức hút kỳ lạ, với người làm nghề khác có thu nhập tốt Hi vọng với nỗ lực thân, kết hợp với phát triển du lịch nước nhà, hướng dẫn viên tương lai chúng em gặt hái nhiều thành công nghề sống Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo anh chị nhân viên Công ty 48 TNHH Tân Phong – Vân Đờn tận tình giúp đỡ, bảo em suốt thời gian vừa qua, giúp em hồn thành tập thu hái nhiều học kinh nghiệm quý giá Em xin gửi lời cảm ơn đến nhà trường, ban lãnh đạo khoa tạo điều kiện cho em có có hội trải nghiệm tiếp xúc với ngành nghề giáo Đặng Thị Hồng Liên hướng dẫn, giúp em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Dương Thị Thu Hà, Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Nxb giáo dục Việt Nam [2] Lê Thu Hương, Giáo trình nhập mơn du lịch học, Hà Nội, 2011 [3] Một số tài liệu Công ty TNHH Phát Triển Thương mại du lịch Việt Trung [4] Tổng cục du lịch Việt Nam Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Tài liệu bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch Lưu hành nội bộ), 1997 [5] Website: Http://vietnamtourism.gov.vn/ [6] Từ điển ANH – VIỆT, Nxb giáo dục Việt Nam 50 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Đánh giá thái độ thực tập: Đánh giá nội dung báo cáo thực tập: Đánh giá điểm: ( /10) Điểm chữ: /Mười GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 51 ... cáo tổng kết Công ty – TNHH Tân Phong – Vân Đồn ) Biểu đồ 1.4: Cơ cấu nguồn khách Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn 2019 Khách nội địa; 85.67% (Nguồn: Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn) 21 Từ bảng... thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY TNHH TÂN PHONG – VÂN ĐỒN 1.1 Khái quát Công ty TNHH Tân Phong – Vân Đồn 1.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Tân Phong. .. CỦA CÔNG TY TNHH TÂN PHONG – VÂN ĐỒN CHƯƠNG BÁO CÁO Q TRÌNH THỰC TẬP TẠI CƠNG TY TNHH TÂN PHONG – VÂN ĐỒN Bài báo cáo nhiều thiếu sót, mong hướng dẫn ThS Đặng Thị Hồng Liên bên phía cơng ty giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN – LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHONG – VÂN ĐỒN, CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN – LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHONG – VÂN ĐỒN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn