Các chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp đại học

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 11:16

^Pĩĩĩ Phiên ban I mơi nhát NËW ■ilTION NE ITỚT TỦ SÂCH HỌC TIẾNGGIÚP ANH^ Ị I — m ZD ÔN THI TỐT NGHIỆP DAI HOC - Tống hợp cấu trúc thường gặp đề thi tiêng Anh Củng cô kiên thức, tập giúp học sinh nắm sâu vấn đề THE WINDY ĐẠI LỢI - HƯƠNG GIANG (Chủ biên) CÁC CHUYÊN ĐÊ TIẾNG ANH ÔN THI TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC Hiệu đính: NGỌC MAI & NHUNG ĐỎ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CÁC CHUN ĐÈ TIẾNG ANH ƠN THI TĨT NGHIỆP - ĐẠI HỌC NHÀ XUÁT BẢN ĐẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI 16 Hàng Chuối Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại: (04) 9714896; (04) 9724770; Fax: (04) 9714899 - Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng biên tập: TS PHẠM THỊ TRÂM Biên tập: Sửa in: Chế bản: THÁI HỊA MCBOOKS Vẽ bìa: LÊ LIÊN TRỌNG KIÊN ÌSkN KẾT XUẤT BẢN CƠNG TY CỔ PHẦN SÁCH MCBOOKS Địa chi: số nhà 26, ngõ 245 Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội VVebsite: www.mcbooks.vn V / Mã số: 2L/108ĐH2013 In 5.000 cíh, khổ 16x24cm, Công ty cổ phần In Sao Việt SỐKHXH: 479-2013/CXB/31-68ĐHQGHN ngày 12/4/2013 Quyết định xuất số: 124LK-XH/QĐ-NXB ĐHQGHN ... WINDY ĐẠI LỢI - HƯƠNG GIANG (Chủ biên) CÁC CHUYÊN ĐÊ TIẾNG ANH ÔN THI TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC Hiệu đính: NGỌC MAI & NHUNG ĐỎ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CÁC CHUYÊN ĐÈ TIẾNG ANH ƠN THI TĨT NGHIỆP... ĐỎ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CÁC CHUYÊN ĐÈ TIẾNG ANH ƠN THI TĨT NGHIỆP - ĐẠI HỌC NHÀ XUÁT BẢN ĐẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI 16 Hàng Chuối Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại: (04) 9714896; (04)... TRÂM Biên tập: Sửa in: Chế bản: THÁI HỊA MCBOOKS Vẽ bìa: LÊ LIÊN TRỌNG KIÊN ÌSkN KẾT XUẤT BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH MCBOOKS Địa chi: số nhà 26, ngõ 245 Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội VVebsite: www.mcbooks.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp đại học, Các chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn