chủ đề 2: số phần tử của một tập hợp. tập hợp con

14 6 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 10:43

giáo án số học 6 hk1 theo phương pháp mới gồm các bước:khởi độnghình thành kiến thứcluyện tậpvận dụng, tìm tòi mở rộnggiáo án đã soạn theo các chủ đề ( 20 chủ đề)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Trường THCS Trần Hưng Đạo CHỦ ĐỀ 2: Năm Học: 2019 - 2020 SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP TẬP HỢP CON Giới thiêu chung chủ đề: GV: Đếm số phần tử tập hợp hữu hạn, hiểu khái niệm tập hợp hai tập hợp Tìm số phần tử tập hợp, biết kiểm tra tập hợp tập hợp tập hợp cho trước, viết vài tập hợp vài tập hợp cho trước, sử dụng kí hiệu ⊂, ∅ Thời lượng dự kiến: tiết I- MỤC TIÊU: Kiến thức, kĩ năng, thái độ a) Kiến thức: - Học sinh hiểu tập hợp có phần tử, có nhiều phần tử, có vơ số phần tử, khơng có phần tử Hiểu khái niệm tập hợp khái niệm hai tập hợp - Học sinh biết tìm số phần tử tập hợp b) Kỹ : - Học sinh biết tìm số phần tử tập hợp, biết kiểm tra tập hợp tập hợp không tập hợp tập hợp cho trước, biết sử dụng kí hiệu ⊂, ∅ c) Thái độ: Rèn luyện cho học sinh tính xác sử dụng kí hiệu ∈ ⊂ Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực tính tốn, lực giao tiếp, tư duy, sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Năng lực trình diễn đạt, lực suy luận II- CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : Chuẩn bò cuûa GV : Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, tập Máy tính bỏ túi, phấn màu, bút dạ, thước thẳng Chuẩn bò HS : Sách giáo khoa, sách tập toán Bảng phụ, phấn màu, bút dạ, thước thẳng III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Mục tiêu hoạt động - Tạo động cho HS tìm tòi kiến thức thơng qua ví dụ tập hợp - HS tự lấy ví dụ Mục tiêu hoạt động - Biết tìm số phần tử tập hợp - Tập hợo rỗng kí hiệu ∅ - Hoạt động 1: Tình xuất phát/ khởi động Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học Dự kiến sản phẩm, đánh giá tập học sinh kết hoạt động -Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử A = {11; 12; 13; 14} có phần A = {x ∈ N/ 10 < x < 15} tử B = { x ∈ N* / x < 5} B = { 1; 2; 3; } có phần tử ∈ ≤ ≤ C = {x N/ 13 x 15} C = {13; 14; 15 }có phần tử Mỗi tập hợp có phần tử? Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học Dự kiến sản phẩm, đánh giá tập học sinh kết hoạt động a)Nội dung 1: Số phần tử tập hợp Số phần tử tập GV : Một tập hợp có phần tử? hợp Ví dụ: Cho A = {5} B = {x; y} - A = {5} : có phần tử C = {1; 2; 3; ….; 100} - B = {x; y} có phần tử N = {0; 1; 2; 3;4;… } - C = {1;2;3;…;100} có 100 Mỗi tập hợp có phần tử phần tử - N = {0;1;2;3;4;… } có vơ số HS hoạt động cá nhân làm ?1 phần tử HS hoạt động cặp đôi làm ?2 - Nếu gọi A tập hợp số tự nhiên x mà x + 5=2 Chú ý: Tập hợp khơng có phần Vậy tập hợp A có phần tử? tử tập hợp rỗng kí hiệu GV : Tập hợp A khơng có phần tử ta gọi A ∅ tập hợp rỗng - Vậy : Một tập hợp có phần GV gọi HS đọc phần ý SGK trang 12 tử ,có nhiều phần tử, có vơ số GV giới thiệu kí hiệu tập hợp rỗng(∅) phần tử khơng có phần tử GV: Nguyễn Thị Kiều Giáo án số học Trường THCS Trần Hưng Đạo Năm Học: 2019 - 2020 GV : Vậy tập hợp có phần tử? - Biết kiểm tra tập hợp tập hợp không tập hợp tập hợp cho trước, biết sử dụng kí hiệu ⊂ b)Nội dung 2: Tập hợp GV : Cho tập hợp E = {x;y} F = {x;y;c;d} GV : Tập hợp E F có phần tử? GV : Em có nhận xét phần tử tập hợp E tập hợp F? HS: hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi GV nhấn mạnh phần tử tập hợp E thuộc tập hợp F ta gọi E tập hợp tập hợp F GV minh hoạ hai tập hợp E F hình vẽ H11 SGK .x c y Tập hợp - Nếu phần tử tập hợp A thuộc tập hợp B tập hợp A gọi tập hợp tập hợp B Kí hiệu: A⊂ B hay B⊃A Chú ý A⊂B; B⊂A A=B c d E F GV : Tập hợp A gọi tập hợp tập hợp B nào? HS hoạt động cá nhân trả lời GV giới thiệu A⊂B; B ⊃A cách đọc GV : Cho M = {a;b;c} a) Viết tập hợp tập hợp M mà có phần tử b) Dùng kí hiệu “⊂” để thể quan hệ tập hợp với tập hợp M c) I = {a;m} có phải tập hợp M khơng, GV lưu ý HS {a}⊂ M; khơng viết a⊂ M GV : Kí hiệu ∈ ∉ diễn tả quan hệ mơt phần tử tập hợp; ⊂ diễn tả quan hệ hai tập hợp GV : Yêu cầu lớp làm ?3 thông qua tập giới thiệu hai tập hợp GV : Có nhận xét hai tập hợp A; B A⊂B; B⊂A? Mục tiêu hoạt động - Củng cố tập hợp phần tử tập hợp - Năng lực hình thành: Hợp tác, tư , tính tốn, sáng tạo Hoạt động 3: Luyện tập Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học Dự kiến sản phẩm, đánh giá tập học sinh kết hoạt động Baøi 20 trang 13 SGK Baøi 20 trang 13 SGK HS hoạt động cá nhân HS: GV : Lưu ý HS nên sử dụng kí hiệu ∈;∉ a)15Ỵ A; b){15} Ì A ; mối quan hệ phần tử tập hợp c){ 15;24} = A ⊂ mối quan hệ hai tập hợp {15;24} Ì A Bài 21 trang 14 SGK Baøi 21 trang 14 SGK GV : Cho Hs đọc phần tổng quát tập hợp số tự B={10;11; … 99} có : nhiên từ a đến b có b-a+1 phần tử Hãy tìm số phần 99-10+1 = 90 (phần tử) tử tập hợp B={10;11;…;99} Baøi 22 trang 14 SGK HS hoạt động cá nhân a) C={0;2;4;6;8} Baøi 22 trang 14 SGK b) L={11;13;15;17;19} GV: Nguyễn Thị Kiều 10 Giáo án số học Trường THCS Trần Hưng Đạo Năm Học: 2019 - 2020 GV : Yêu cầu lớp làm 22 – Giới thiệu số chẵn số lẻ; hai số chẵn lẻ liên tiếp GV : Chia lớp thành nhóm cho em hoạt động nhóm giải Bài tập 22 → Cho nhóm nhận xét chấm điểm lẫn Bài 23 trang 14 SGK GV : Hs đọc phần tổng quát để biết cơng thức tính phần tử tập hợp số chẵn a đến số chẵn b (a
- Xem thêm -

Xem thêm: chủ đề 2: số phần tử của một tập hợp. tập hợp con, chủ đề 2: số phần tử của một tập hợp. tập hợp con

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn