Gõ chương 3 luận văn

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 10:25

very godo đòiaoìoiadhchsud hc98hwfhehfuhweufhuiwhfuiwruhfuwhfohufhwehfheshdfhda0fhdihfiodhfdhfhdhfidhfdhfhhdhhhhhwfhoiwehiofhewoihfwehfh8wehf889hew8o9fw89efewfuewufuwh9fuhwe9fh8wehfnilghirsdfiosdoifwaoifoiwofwlfiwoifodsjvnsjabfijafoaiufbowaio;ưaovfnasjvwofbjbfodaasofsdofldnfndfovnsdnvsdnfnwaofnwjafuiaifbauifbjiabgjbasfkjgbfjabgjbfạgbr Chương Kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật taxi cơng nghệ 3.1 Định hướng hồn thiện pháp luật taxi công nghệ 3.1.1 Xác định địa vị pháp lý đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực vận tải Việc xuất loại hình taxi cơng nghệ Uber, Grab mang lại gió cho thị trường vận tải Việt Nam Song lúng túng ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý điều nhìn thấy rõ quan nhà nước Việt Nam Tốc độ phát triển taxi công nghệ vũ bão sau vài năm hoạt động, hãng taxi công nghệ trở thành ông lớn ngành kinh doanh vận tải khiến doanh nghiệp vận tải truyền thống lép vế; không vận tải mà ứng dụng có xu hướng tham gia mở rộng lĩnh vực kinh doanh với lĩnh vực khác để trở thành siêu ứng dụng Các nhà hoạch định sách lập pháp phải chấp nhận thực tế công ty cung cấp phần mềm ứng dụng mơ hình kinh tế chia sẻ kinh tế số biến động không ngừng tương lai gần Trong đó, hệ thống pháp luật lại cần có tính ổn định, lâu dài, khơng thể thay đổi liên tục chạy theo mơ hình kinh doanh Chính vậy, cần xây dựng thể chế cho mơ hình kinh doanh cách linh hoạt, hiệu [CT] Việt Nam nước phát triển khơng đứng ngồi xu kinh tế số, kinh tế chia sẻ Mới đây, vào năm 2019, Chính phủ Việt Nam thức thơng qua Đề án thúc đẩy mơ hình kinh tế chia sẻ với mong muốn mở đường cho phát triển mơ hình kinh tế chia sẻ Việt Nam Đề án đề cập đến chế thử nghiệm sách (dạng sandbox) cho việc triển khai ứng dụng công nghệ mơ hình kinh tế chia sẻ Đây tín hiệu đáng mừng chế cần thiết [CT] Để xây dựng hệ thống pháp luật điều chỉnh mơ hình kinh doanh taxi cơng nghệ, Quyết định 24/QĐ-BGTVT kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng coi thử nghiệm cởi mở tiến Nghị định 10/2000/NĐ-CP coi kết tổng kết kinh nghiệm thực tiễn quản lý mơ hình taxi cơng nghệ Việt Nam Theo định nghĩa Nghị định 10/2000/NĐ-CP, taxi công nghệ kinh doanh vận tải thực số cơng đoạn hoạt động vận tải (điều hành phương tiện, lái xe, định giá cước) kinh doanh vận tải Khái niệm trái ngược với chất “sử dụng xe ô tô để thực vận tải” quy định Luật Giao thông đường Một sản phẩm dịch vụ đòi hỏi tham gia nhiều bên liên quan với vai trò riêng Nền kinh tế phát triển chuỗi cung ứng đa dạng có xu hướng chun mơn hóa Do đó, việc bóc tách loại hình dịch vụ taxi công nghệ để định danh cần xem xét cẩn trọng [CT] Nguy hiểm hệ lụy khái niệm ép doanh nghiệp kinh doanh công nghệ kiêm thêm vai trò kinh doanh vận tải biến đổi chất hoạt động đơn vị cung cấp phần mềm, triệt tiêu phần lớn ưu điểm mà mơ hình kinh tế chia sẻ mang lại, biến trở thành phương thức liên lạc không Nhưng Nghị định 10/2000/NĐ-CP, áp dụng vào thực tiễn, trở thành sandbox cho luật, quy định mang tính tiến Nhận diện dịch vụ kinh doanh kiểu Grab theo chất phải mơi giới cơng nghệ lĩnh vực vận tải Chúng ta không ép vào cũ để quản lý, cần đánh giá tác động pháp lý, kinh tế, xã hội quy định pháp luật với mơ hình taxi công nghệ cách khách quan để thấy mức độ phù hợp luật pháp để tiện cho quan quản lý thiên vị cho doanh nghiệp truyền thống Các nhà lập pháp phải chấp nhận tồn song hành hai hệ thống quy định cho mơ hình vận tải kinh tế chia sẻ ứng dụng tảng số mơ hình kinh doanh vận tải truyền thống Mỗi quan quản lý quy định cụ thể trách nhiệm: Bộ Tài có trách nhiệm thu thuế taxi công nghệ; Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm việc kiểm định đơn vị vận tải đủ điều kiện tham gia kinh doanh vận tải hành khách Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) giải chống kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh… nên không cần phải “ép” taxi công nghệ vào ngành vận tải truyền thống, Nhà nước quản lý hoạt động taxi công nghệ mà không gây tổn hại tới lợi ích cơng Thị trường chế sàng lọc tốt nhất, người tiêu dùng phải lợi Nhà nước đóng vai trò điều tiết, quản lý nguyên tắc Nhà nước không thay đổi thị trường 3.1.2 Xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật mới, cập nhật để điều chỉnh quan hệ kinh tế chia sẻ lĩnh vực kinh doanh vận tải, đảm bảo nhu cầu phát triển khách quan kinh tế - xã hội Như trình bày Chương 1, khác biệt phương thức kinh doanh dựa tảng số, vai trò chủ thể mơ hình kinh doanh taxi cơng nghệ có thay đổi lớn so với doanh nghiệp kinh doanh vận tải truyền thống Vì vậy, tiếp tục sử dụng quan niệm truyền thống hệ thống luật pháp để xác định vai trò địa vị pháp lý chủ thể trên, mà cần xây dựng hệ quy chiếu pháp luật phù hợp Kinh tế chia sẻ, mơ hình kinh tế đời phát triển với bùng nổ cơng nghệ thơng tin, trở thành mối quan tâm tất quốc gia giới Tại Việt Nam, tháng 2/2018, tượng kinh tế chia sẻ bàn đến chương trình nghị Chính phủ Với tinh thần hỗ trợ cải cách kinh tế, khuôn khổ pháp luật để thực cách mạng công nghiệp lần thứ Việt Nam [CT] Và gần nhất, tháng 8/2019, Thủ tướng Chính phủ Quyết định 999/QĐ-TTg phê duyệt đề án thúc đẩy mơ hình kinh tế chia sẻ Nghị định 10/2000/NĐ-CP đời với mục đích mang theo tinh thần đề án Nghị định 10/2000/NĐ-CP thực định hướng Quyết định 999/QĐ-TTg bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng đơn vị kinh doanh vận tải ứng dụng khoa học công nghệ đơn vị kinh doanh vận tải truyền thống; tăng cường bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm lợi ích hợp pháp bên tham gia mơ hình taxi cơng nghệ bao gồm đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải trực tiếp, khách hàng doanh nghiệp cung cấp tảng số Nghị định 10/2000/NĐ-CP chưa thực định hướng khuyến khích đổi sáng tạo, ứng dụng cơng nghệ số phát triển kinh tế số, khuyến khích thử nghiệm mơ hình ép taxi cơng nghệ vào loại hình kinh doanh vận tải truyền thống Cẩn rà soát, nghiên cứu sửa đổi quy định liên quan tới hoạt động kinh doanh điều kiện kinh doanh taxi công nghệ; đặc biệt tới sửa đổi Luật Giao thông đường năm 2008; khơng có loại hình taxi cơng nghệ mà có nhiều loại hình, phương tiện lần xuất xe tự lái, phương tiện vừa trên lẫn nước vừa tham gia giao thông đường đồng thời lại bay… nên quy định pháp luật cần thay đổi tư chấp nhận cá mới, thể tầm nhìn xa để phù hợp tốc độ biến đổi công nghệ; khơng, sách pháp luật lạc hậu, cũ, không chạy theo kịp mô hình kinh tế Pháp luật cần thừa nhận mơ hình kinh doanh taxi cơng nghệ thực tế khách quan tôn trọng quyền tự định đoạt đương Nhà nước can thiệp vào hạn chế mơ hình có chế, hành lang pháp lý để cảnh báo sớm rủi ro, bảo vệ nhà cung cấp dịch vụ, lái xe, hành khách quan hệ kinh tế với doanh nghiệp cung cấp ứng dụng vận tải 3.1.3 Thiết lập hệ thống quy phạm pháp luật kiểm soát hoạt động taxi cơng nghệ cách đồng bộ, tồn diện Dựa quan điểm Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ Thủ tướng Chính phủ khơng cần thiết phải có sách riêng biệt cho hình thức kinh doanh theo mơ hình kinh tế chia sẻ phận tách rời thành phần kinh tế riêng kinh tế; xây dựng chế định độc lập quy định taxi công nghệ chủ thể mơ hình kinh tế mà quy định lồng ghép văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động loại hình taxi cơng nghệ Cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Thương mại điện tử, Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư với văn Luật hướng dẫn thi hành, theo hướng tới khuyến khích đổi sáng tạo, khoa học cơng nghệ, phát triển kinh tế số, bảo đảm mang lại công cho đơn vị vận tải truyền thống, cho chủ thể yếu mối quan hệ với doanh nghiệp cung cấp ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực vận tải người tiêu dùng tài xế Trong trình xây dựng ban hành văn pháp luật này, cần đảm bảo tính thống nhất, chí cần văn pháp luật có tính liên ngành mơ hình kinh doanh taxi cơng nghệ Tính thống yêu cầu đặt hệ thống pháp luật với văn quy phạm pháp luật quy phạm pháp luật Thực tế nhiều trường hợp văn quy phạm pháp luật ban hành khơng đảm bảo tính thống Ví dụ Trong thời gian thực thí điểm, giải thích áp dụng pháp luật mơ hình taxi cơng nghệ, ba Bộ liên quan Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương Bộ Thơng tin Truyền thơng đưa giải thích địa vị pháp lý khác chế áp dụng khác với mơ hình taxi cơng nghệ Để thực mục tiêu quan có thẩm quyền cần tiến hành việc kiểm tra, rà soát quy định pháp luật nhằm phát loại bỏ mâu thuẫn, chồng chéo xảy hệ thống pháp luật Điều quan trọng với quan hệ kinh tế mơ hình kinh doanh taxi cơng nghệ mà quy định điều chỉnh giai đoạn xây dựng thực Cần hợp tác, thông liên Bộ, liên ngành ban hành thực thi sách pháp luật điều chỉnh chủ thể mơ hình kinh doanh taxi cơng nghệ ... dựng ban hành văn pháp luật này, cần đảm bảo tính thống nhất, chí cần văn pháp luật có tính liên ngành mơ hình kinh doanh taxi cơng nghệ Tính thống u cầu đặt hệ thống pháp luật với văn quy phạm... cung cấp dịch vụ, lái xe, hành khách quan hệ kinh tế với doanh nghiệp cung cấp ứng dụng vận tải 3. 1 .3 Thiết lập hệ thống quy phạm pháp luật kiểm sốt hoạt động taxi cơng nghệ cách đồng bộ, toàn diện... nước đóng vai trò điều tiết, quản lý nguyên tắc Nhà nước không thay đổi thị trường 3. 1.2 Xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật mới, cập nhật để điều chỉnh quan hệ kinh tế chia sẻ lĩnh vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Gõ chương 3 luận văn, Gõ chương 3 luận văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn