giáo án phụ đao toán 9

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 09:12

phần bài giảng đã phân chia theo từng buổi học đầy đủ các mục, phần bìa giảng từ buổi học 1 đến buổi học 4 gồm các phần như sau:Ôn tập toán 8Rút gọn phân thứctình giá trị của biểu thứcDùng được cho các em học sinh từ luyện và các thầy cô giáo ÔN TẬP Buổi học 01 S: G: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ * * * A MỤC TIấU * Kiến thức: Củng cố phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, đẳng thức đáng nhớ * Kĩ năng: Rèn kĩ vận dụng kiến thức vào dạng tốn có liên quan đến bậc hai số học số * Thái độ: Nghiờm tỳc học tập B CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ ghi đẳng thức đáng nhớ HS: Ôn tập đẳng thức, phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Tổ chức - Kiểm diện sĩ số: Bài A KIẾN THỨC CẦN NHỚ Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử thường dùng: + Đặt nhân tử chung + Dùng đẳng thức + Nhúm hạng tử Những đẳng thức đáng nhớ Chỳ ý: a) Với số a ≥ ta cú: ( )2 = a Vớ dụ: ( )2 = ; = ()2 b) Với a, b ≥ , ta cú: = c) m + n = (m + n) (a ≥ 0) B BÀI TẬP Dạng Phân tích đa thức thành nhân tử Bài Phân tích đa thức thành nhân tử a) x2 - b) x2 - c) x2 + x d) x3 + Bài Phân tích đa thức thành nhân tử a) x2 - y2 - 2x + 2y c) 3a2 - 6ab + 3b2 - 12c2 e) a2 + 2ab + b2 - ac - bc b) 2x + 2y - x2 - xy d) x2 - 25 + y2 + 2xy f) x2 - 2x - 4y2 - 4y Bài Phân tích đa thức thành nhân tử a) x2y - x3 - 9y + 9x b) 81x2 - 6yz - 9y2 - z2 c) x2 + 8x + 15 d) x2(x-1) + 16(1- x) e) xz - yz - x2 + 2xy - y2 g) x2 - x - 12 Bài Viết biểu thức sau dạng tích (với x, y ≥ 0) a) x b) + x c) x - c) x + y d) x - y e) x - Bài Viết biểu thức sau dạng tích (với a ≥ 0) a) a2 - b) a - + c) a2 - a + d) a2 + a + 13 e) a - f) a - Bài Viết dạng tích với x ≥ 0, y ≥ a) x + y b) - x d) x - + e) y + + Dạng Giải phương trỡnh Bài Tìmx biết a) 2x(x-5)-x(3+2x) = 26 c) 2(x+5) - x2-5x = Bài Tìmx biết a) (2x-3)2-(x+5)2=0 f) x3 + x2 - 4x = Bài Tìmx biết a) x2 - = c) x - + = c) x - y f) 3x - b) 5x(x-1) = x-1 b) 3x3 - 48x = b) x2 - x + 11 = Củng cố - GV hệ thống lại dạng toán luyện tập - Nhắc nhở điểm ý biến đổi số - Nhấn mạnh vai trũ cỏc tập chứa số luyện tập Hướng dẫn nhà - Nghiên cứu lại ví dụ, tự chọn làm lại số luyện tập để nắm vững kiến thức học - Bài tập Viết biểu thức dạng tích (với a ≥ 0) a) a - b) - 2a c) a a - d) a + - 14 Tìmx biết: a) x2 - = b) x2 - x + = c) x - + = ... f) 3x - b) 5x(x -1) = x -1 b) 3x3 - 48x = b) x2 - x + 11 = Củng cố - GV hệ thống lại dạng tốn luyện tập - Nhắc nhở điểm ý biến đổi số - Nhấn mạnh vai trũ cỏc tập chứa số luyện tập Hướng dẫn nhà... cứu lại ví dụ, tự chọn làm lại số luyện tập để nắm vững kiến thức học - Bài tập Viết biểu thức dạng tích (với a ≥ 0) a) a - b) - 2a c) a a - d) a + - 14 Tìmx biết: a) x2 - = b) x2 - x + = c)... y e) x - Bài Viết biểu thức sau dạng tích (với a ≥ 0) a) a2 - b) a - + c) a2 - a + d) a2 + a + 13 e) a - f) a - Bài Viết dạng tích với x ≥ 0, y ≥ a) x + y b) - x d) x - + e) y + + Dạng Giải phương
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án phụ đao toán 9, giáo án phụ đao toán 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn