Thảo luận dân sự lần 1

11 12 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 22:31

Câu 1.1: Hồn cảnh ơng P định bình luận có thuộc trường hợp lực hành vi dân khơng? Vì sao? Hồn cảnh ông P không phù hợp với quy định pháp luật trường hợp lực hành vi dân Vì theo án số 11/2017/QĐDS-ST ngày 18/07/2017 thì: + Ơng P bị bệnh tâm thần từ năm 2014, điều trị bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng + Sau xuất viện tiếp tục điều trị ngoại trú, quản lí trạm y tế xã Đ + Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số: 286/KLGĐTC, ngày 22/5/2017 ông Lê Văn P trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền trung kết luận: thời điểm tại: • Về mặt y học: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, thuyên giảm (F13.7) • Về mặt pháp luật: khó khăn nhận thức làm chủ hành vi + Ông P nhận thức người giám hộ yêu cầu tòa án định bà Huỳnh Thị T làm người giám hộ cho + Ơng P có tiền sử mắc bệnh tâm thần, không làm chủ hành vi qua kết luận giám định pháp y tâm thần số: 286/KLGĐTC, ngày 22/5/2017 ông Lê Văn P trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung: Bệnh thuyên giảm + Ông nhận thức người giám hộ mình, trường hợp “giám hộ theo ý chí người cần giám hộ”  Đây trường hợp chưa đến mức lực hành vi dân Thuộc trường hợp: “khó khăn nhận thức làm chủ hành vi”  Câu 1.2: Nêu điểm giống khác hạn chế lực hành vi dân với lực hành vi dân • Giống nhau: + Là người có lực hành vi dân đầy đủ +Họ bị hạn chế hay bị lực hành vi dân dựa định Tòa án cở sở yêu cầu người có quyền lợi ích liên quan • + Họ khơng thể tự tham gia tất giao dịch dân mà pháp luật cho phép, giao dịch phải người đại diện theo pháp luật thực + Khi khơng cho họ bị lực hành vi dân bị hạn chế lực hành vi dân họ có quyền khôi phục lại lực hành vi dân Khác nhau: Về nguyên nhân Người Người bị hạn lực hành chế lực vi dân hành vi dân Do họ mắc bệnh Do họ nghiện tâm thần ma túy, nghiện bệnh khác mà chất kích khơng thể nhận thích dẫn đến thức làm chủ phá tán tài sản hành vi gia đình Về hệ Sẽ khơng pháp lực hành lí vi dân sự, tham gia Họ không bị hết lực hành vi dân mà họ giao dịch dân nào, giao dịch dân họ người đại diện họ xác lập thực tự tham gia số giao dịch dân nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt họ Câu 1.3: Trong Quyết định bình luận, ơng P có thuộc trường hợp người bị hạn chế lực hành vi dân khơng? Vì sao? Căn theo điều 24 BLDS 2015, “Người nghiện ma túy, nghiện chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản gia đình theo u cầu người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, Tồ án định tun bố người người bị hạn chế lực hành vi dân Toà án định người đại diện theo pháp luật người bị hạn chế lực hành vi dân phạm vi đại diện” Trong trường hợp ông P, theo kết luận giám định pháp y tâm thần số GĐTC, ngày 22/5/2017 ơng P có kết luận: + Về mặt y học: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, thuyên giảm (F13.7) + Về mặt pháp luật: Khó khăn nhận thức làm chủ hành vi  Ông P không thuộc trường hợp người bị hạn chế lực hành vi dân Câu 1.4: Điểm khác người bị hạn chế lực hành vi dân người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Cơ sở pháp lí: Điều 23, 24 BLDS 2015 Người có khó khăn nhận Tiêu chí thức, làm chủ hành vi Điều Người thành niên kiện tình trạng thể chất tinh thần mà không đủ khả nhận thức,làm chủ hành Người bị hạn chế lực hành vi Người nghiện ma túy, nghiện chất kích thích khác dẫn đến phá vi chưa đến tài sản mức lực gia đình hành vi dân Dựa sở kết luận giám định Pháp y tâm thần Thời điểm xác định thuộc đối tượng Khi Tòa án Khi Tòa án định tuyên bố định Người đại diện theo pháp luật Khi khơng Khi khơng tun bố còm người có khó khăn tuyên bố nhận thức, người bị hạn làm chủ hành vi chế lực Tòa án hành vi dân định hủy bỏ Tòa án định tun bố định người có khó khăn hủy bỏ nhận thức, định tuyên bố làm chủ hành vi hạn chế Người Người giám hộ đại diện Tòa án định Trường hợp chấm dứt lực hành vi dân Câu 1.5: Tòa án xác định ơng P người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi có thuyết phục hay khơng? Vì sao? Tòa án xác định ơng P thuộc trường hợp người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi thuyết phục Vì thỏa mãn điều kiện người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi: (Khoản 1, Điều 23 BLDS 2015) + Ông P người thành niên + Do thể chất tinh thần mà khơng có khả nhận thức + Có yêu cầu: Bà Vũ Thị H yêu cầu tun bố ơng Lê Văn P có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi + Đã có sở kết luận giám định Pháp y tâm thần: Ngày 22/5/2017 ông Lê Văn P Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung kết luận: Tại thời điểm tại: • Về mặt y học:Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, thuyên giảm (F13.7) Về mặt pháp luật: Khó khăn nhận thức làm chủ hành vi  Do đó, yêu cầu tuyên bố ơng Lê Văn P có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi bà Vũ Thị H có nên chấp nhận • Câu 1.6: Việc Tòa án khơng bà H người giám hộ cho ơng P có thuyết phục khơng? Vì sao? Tòa án khơng bà H người giám hộ cho ơng P thuyết phục Vì: Mục đích mà bà Vũ Thị H yêu cầu tuyên bố ơng P có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi để giải vụ án ly bà H ơng P mà tòa án thụ lý Do bà Vũ Thị H khơng đủ điều kiện làm người giám hộ cho ông P Mặt khác, theo Giấy khai sinh ông Lê Văn P UBND xã Đ cấp ngày 21/08/1987 ơng P có cha ơng Lê Văn H mẹ bà Lê Thị H Ông Lê Văn H chết năm 2007 (Giấy khai tử UBND xã Đ cấp 23/02/2008) Đối với bà Lê Thị H mẹ đẻ ông Lê Văn P, qua xác minh địa phương bà Lê Thị H bỏ nhà 20 năm (lúc ơng P nhỏ), không quay địa phương lần nào, bà H đâu, làm gì, sống hay chết Nên khơng có sở để định bà Lê Thị H làm giám hộ cho ông P Câu 1.7: Việc tòa án để bà T người giám hộ cho ơng P có thuyết phục khơng? Tại sao? Việc Tòa án để bà T người giám hộ cho ơng P hồn tồn thuyết phục Vì qua xác minh địa phương cho thấy, sau bà Lê Thị H bỏ bà Huỳnh Thị T đến sống vợ chồng với ông Lê Văn H đến ông H chết, đồng thời người nuôi dưỡng ông Lê Văn P từ nhỏ đến tuổi trưởng thành Hiện nay, ông P chung sống với bà T thơn Đ, xã Đ Ơng P yêu cầu Tòa án định bà Huỳnh Thị T làm người giám hộ cho Mình Bà T đồng ý làm người giám hộ cho ông P  Tòa án định bà Huỳnh Thị T người có quan hệ ni dưỡng làm người giám hộ cho ông P Tòa án tuyên bố ông P người có khó khăn nhận thức làm chủ hành vi Câu 1.8: Với vai trò người giám hộ, bà T đại diện ông P giao dịch nào? Tại sao? Người giám hộ đại diện theo pháp luật người lực hành vi dân Hay nói cách khác người giám hộ người đại diện theo pháp luật cá nhân người Căn theo phạm vi giám hộ theo định Tòa án án số 11/2017/QDDS-ST ngày 18/7/2017, theo quy định điểm b khoản điều 58 BLDS 2015 điểm c khoản điều 58 BLDS 2015, bà T - người giám hộ đại diện cho ông P - người giám hộ: + Thủ tục ly hôn với bà H + Việc xác lập, thực giao dịch dân thực quyền khác theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp ông P Câu 1.9: Suy nghĩ anh/ chị chế định người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi bổ sung BLDS 2015 Việc bổ sung chế định người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi BLDS 2015 hợp lý, đắn Vì: + Đảm bảo quyền lợi người tình trạng thể chất tinh thần không đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi chưa đến mức lực hành vi dân + Người khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi giám hộ giúp bảo đảm quyền lợi họ giao dịch dân + Đảm bảo công với người xung quanh Sự bổ sung hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ mà Hiến pháp 2013 ... theo phạm vi giám hộ theo định Tòa án án số 11 /2 017 /QDDS-ST ngày 18 /7/2 017 , theo quy định điểm b khoản điều 58 BLDS 2 015 điểm c khoản điều 58 BLDS 2 015 , bà T - người giám hộ đại diện cho ông P... pháp lực hành lí vi dân sự, khơng thể tham gia Họ không bị hết lực hành vi dân mà họ giao dịch dân nào, giao dịch dân họ người đại diện họ xác lập thực tự tham gia số giao dịch dân nhằm phục vụ... hành vi dân Thuộc trường hợp: “khó khăn nhận thức làm chủ hành vi”  Câu 1. 2: Nêu điểm giống khác hạn chế lực hành vi dân với lực hành vi dân • Giống nhau: + Là người có lực hành vi dân đầy đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận dân sự lần 1, Thảo luận dân sự lần 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn