999 lá thư gửi cho chính mình Hán Việt

306 51 0
  • Loading ...
1/306 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 19:55

999 lá thư gửi cho chính mình Hán Việt Mục lục Để Những Nỗ Lực Xứng Đáng Với Giấc Mơ Của Bạn Bức Thư Thứ Nhất Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 10 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 11 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 12 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 13 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 14 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 15 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 16 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 17 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 18 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 19 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 20 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 21 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 22 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 23 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 24 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 25 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 26 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 27 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 28 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 29 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 30 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 31 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 32 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 33 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 34 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 35 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 36 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 37 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 38 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 39 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 40 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 41 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 42 Tự Viết Cho Chính Mình 999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH Miêu Cơng Tử dtv-ebook.com Để Những Nỗ Lực Xứng Đáng Với Giấc Mơ Của Bạn Nếu có ngày, nỗ lực bạn bỏ tương xứng với giấc mơ bạn theo đuổi giấc mơ chẳng phụ lại bạn bỏ cố gắng để trở thành người tài ba, bạn dốc để làm chuyện đó, giới đứng phía bạn 辑一:让努力配得上你的梦想 如果有一天,当你的努力配得上你的梦想,那么,你的梦想也绝对 不会辜负你的努力。让自己尽可能变得优秀,当你对一件事情拼命努 力的时候,全世界都会帮你! Rúguǒ yǒu yītiān, dāng nǐ de nǔlì pèi de shàng nǐ de mèngxiǎng, nàme, nǐ de mèngxiǎng yě juéduì bù huì gūfù nǐ de nǔlì Ràng zìjǐ jǐn kěnéng biàn dé yōuxiù, dāng nǐ duì yī jiàn shìqíng pīnmìng nǔlì de shíhòu, qn shìjiè dūh bāng nǐ! 999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH Miêu Cơng Tử dtv-ebook.com Bức Thư Thứ Nhất Viết Cho Chính Mình Kể từ hơm nay, ngày cười lên, đời này, trừ việc sinh tử lại chuyện nhỏ cho dù gặp phải chuyện buồn đừng tự làm khó mình, cho dù xảy chuyện rắc rối đến chẳng cần phải đau lòng làm Hơm ngày bạn trẻ so với ngày tháng nỗ lực sau rồi, có ngày mai, hơm mãi vạch kẻ xuất phát cho hành trình 写给自己的第一封信 从今天开始,每天微笑吧,世上除了生死,都是小事。不管遇到了 多么烦心事,都不要自己为难自己;无论今天发生什么糟糕的事,都 不应该感到悲伤。今天是你往后日子里最年轻的一天了,因为有明天 今天永远只是起跑线。 Cóng jīntiān kāishǐ, měitiān wēixiào ba, shìshàng chúle shēngsǐ, dōu shì xiǎoshì Bùguǎn ýdàole duōme fánxīn shì, dōu bùyào zìjǐ wéinán zìjǐ; wúlùn jīntiān fāshēng shénme zāogāo de shì, dōu bù yìng gāi gǎndào bēishāng Jīntiān shì nǐ wǎng hòu rìzi lǐ z niánqīng de yītiānle, yīnwèi yǒu míngtiān jīntiān yǒngyuǎn zhǐshì qǐpǎoxiàn 999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH Miêu Cơng Tử dtv-ebook.com Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Đời người ln có điều ấm áp khơng mong mà tới, hi vọng không ngừng lớn lên Cho dù đường phía trước có khổ ải, cần hướng dù đường có chơng gai gập ghềnh gần với bến bờ hạnh phúc đứng vạch xuất phát 写给自己的第二封信 人生,总会有不期而遇的温暖,和生生不息 的希望。不管前方的路有多苦,只要走的方向正确,不管多么崎岖不 平,都比站在原地更接近幸福。 Rénshēng, zǒng huì yǒu bù qī ér yù de wēnnuǎn, shēngshēngbùxī de xīwàng Bùguǎn qiánfāng de lù yǒu duō kǔ, zhǐyào zǒu de fāngxiàng zhèngquè, bùguǎn duōme qíqū bùpíng, dōu bǐ zhàn zài yuán dì gèng jiējìn xìngfú 999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH Miêu Cơng Tử dtv-ebook.com Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bạn người mạnh mẽ, lúc bắt phải làm trọn vẹn 100% kì vọng thân Nhưng nghiêm khắc điều tốt, bạn thiên tài, cho phép phạm sai lầm, đừng vồi vàng, nỗ lực bạn, thời gian giúp bạn thực 写给自己的第三封信 你是个要强的人,时时刻刻要求自己做到百分之百的超出期望值。 但是苛求并不是个好现象,你并不是天才,请允许自己犯错。不要太 着急,你的努力,时间都会帮你兑现。 Nǐ shìgè oqiáng de rén, shíshíkèkè yāoqiú zìjǐ z bǎifēnzhībǎi de chāochū qīwàngzhí Dànshì kēqiú bìngbúshì gè hǎo xiànxiàng, nǐ bìngbúshì tiāncái, qǐng yǔnxǔ zìjǐ fànc Búo tài zhāojí, nǐ de nǔlì, shíjiān dōuh bāng nǐ dxiàn 999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH Miêu Công Tử dtv-ebook.com Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Thời gian thay đổi, lòng người thay đổi, sống tựa phim điện ảnh không chiếu lại thêm lần nữa, có thứ có cố gắng đến chẳng trở lại xưa Trên đời khoảng cách xa yêu, hận, mà người quen biết dần trở nên xa lạ với 写给自己的第四封信 时间在变,人也在变。生活是一场无法回放 的绝版电影,有些事不管你如何努力,回不去就是回不去了。世界上 最远的距离,不是爱,不是恨,而是熟悉的人,渐渐变得陌生。 Shíjiān zài biàn, yě zài biàn Shēngh shì yī chǎng wúfǎ hfàng de jbǎn diànyǐng, yǒuxiē shì bùguǎn nǐ rúhé nǔlì, h bù qù jiùshì h bù qùle Shìjiè shàng z yuǎn de jùlí, bùshì ài, bùshì hèn, érshì shúxī de rén, jiànjiàn biàn dé mòshēng 999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH Miêu Cơng Tử dtv-ebook.com Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Có nhiều lúc bạn cố gắng chưa thể có bạn muốn, khơng phải bạn không xứng mà thời chưa đến, thứ bạn phải làm đơn giản cắn chặt răng, tiếp tục để thân cố gắng thế, có thơi 写给自己的第五封信 很多时候你在奋力拼搏后未能获得你想要 的,并不是因为你不配,而只是时机未到,你要做的,只是咬紧牙 关,将如此努力的自己继续保持下去,仅此而已。 Hěnduō shíhòu nǐ zài fènlì pīnbó hòu wèi néng hdé nǐ xiǎng o de, bìng bùshì yīnwèi nǐ bùpèi, ér zhǐshì shíjī wèi dào, nǐ o z de, zhǐshì yǎo jǐn yáguān, jiàng rúcǐ nǔlì de zìjǐ jìxù bǎochí xiàqù, jǐn cǐ éryǐ 999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH Miêu Cơng Tử dtv-ebook.com Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Cái gọi kì tích đại khái này, kỳ tích khơng có nghĩa thứ mà Thượng Đế ban tặng cho nhẽ khơng đáng nhận, mà giải thưởng gửi đến từ từ giành cho người chăm chỉ, đến muộn không vằng mặt 写给自己的第六封信 所谓奇迹,大概都是这样吧 - 奇迹并非是上天赐予某人原本不 应获得的东西,而是对于勤奋者姗姗来迟的褒奖,它只会迟到,却从 不缺席。 Suǒwèi qíjī, dàgài dōu shì zhèng ba - qíjī bìngfēi shì shàngtiān cìyǔ mǒu ynběn bù ng hdé de dōngxī, ér shì d qínfèn zhě shān shān lái chí de bāojiǎng, tā zhǐ h chídào, q cóng bù quēxí 999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH Miêu Cơng Tử dtv-ebook.com Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Miyazaki Hayao nói phim ông ấy: "Từ trước đến tơi tin đời có 'tơi' khác tồn tại, dám làm thứ không dám làm, dám sống sống mà không dám sống." Thực có ngã khác mình, cần muốn, chẳng có khơng dám làm, chẳng có sống không vượt qua 写给自己的第七封信 宫崎骏在他的电影里说:"我始终相信,在这个世界上,一定有另 一个自己,在做着我不敢做的事,在过着我不敢过的生活。"其实我们 每个人都是另一个自己,只要我们愿意,就每有我们不敢做的事,没 有我们过不上的生活。 Gōngqíjùn zài tā de diànyǐng lǐ shuō:"Wǒ shǐzhōng xiāngxìn, zài zhège shìjiè shàng, yīdìng yǒu lìng yīgè zìjǐ, zài zzhe wǒ bù gǎn z de shì, zàigzhe wǒ bù gǎn g de shēngh." Qíshí wǒmen měi gèrén dōu shì lìng yīgè zìjǐ, zhǐyào wǒmen yuànyì, jiù měi yǒu wǒmen bù gǎn z de shì, méiyǒu wǒmen gbúshàng de shēnghuó ... Bức Thư Thứ Nhất Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình. .. Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 10 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 11 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 12 Viết Cho Chính. .. Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 19 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 20 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 21 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 22 Viết Cho Chính Mình Bức Thư Thứ 23 Viết Cho Chính Mình
- Xem thêm -

Xem thêm: 999 lá thư gửi cho chính mình Hán Việt, 999 lá thư gửi cho chính mình Hán Việt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn