Báo cáo Nhập môn Điện tử viễn thông: Mạch LED ngôi sao 5 cánh

30 4 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 17:05

Báo cáo Nhập môn Điện tử viễn thông Đại học Bách khoa Hà Nội: Mạch LED ngôi sao 5 cánh. Báo cáo trình bày đầy đủ theo quy trình bao gồm 9 bước để thiết kế, chế tạo và chuyển giao sản phẩm điện điện tử TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG NHẬP MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ĐỀ TÀI: MẠCH LED NGƠI SAO CÁNH Nhóm thực hiện: Nhóm 15 Nguyễn Minh Hiếu – Điện tử 03 K60 Nguyễn Nguyên Bách – Điện tử 08 K60 Nguyễn Đình Hoàng – Điện tử 10 K60 Đỗ Hoàng Phước – Điện tử 03 K60 Nguyễn Hữu Thông – Vật liệu 03 K60 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Phạm Ngọc Nam Hà Nội, tháng 1/2017 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… LỜI MỞ ĐẦU Ngành điện tử - viễn thông ngành mũi nhọn, ứng dụng rộng rãi, đóng vai trò quan trọng sản xuất đời sống Với mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hệ thống máy móc ngày phải nhỏ gọn, tinh vi, hiệu tốt Vì vậy, ứng dụng công nghệ kỹ thuật điện tử ngày mở rộng, phần thiếu công nghiệp đại Bản thân chúng em sinh viên ngành điện tử - viễn thông, cần nâng cao trình độ, khả thực hành ứng dụng kiến thức học vào thực tế Học phần Nhập môn điện tử - viễn thông giúp chúng em làm quen với ngành tạo tiền đề giúp chúng em sâu nghiên cứu lĩnh vực ngành Với vốn kiến thức học giảng đường từ học phần thực tập bản, cộng thêm hướng dẫn Phạm Ngọc Nam, nhóm 15 chúng em định đưa đề tài “Mạch led cánh” Mục tiêu đề tài bước đầu giúp nhóm làm quen với mạch đơn giản, cải thiện kĩ thiết kế, hàn mạch Trong trình thực khó tránh khỏi sai sót định, mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy giáo bạn để nhóm rút kinh nghiệm, giúp lần làm đề tài sau hoàn thiện Chúng em xin cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Điện tử - Viễn thông thầy Phạm Ngọc Nam tạo điều kiện hướng dẫn tận tình giúp nhóm chúng em hồn thành đề tài Tóm tắt đề tài Đề tài nhóm mạch led cánh sử dụng PIC 12F629 Trong đề tài này, chúng em trình bày quy trình chế tạo theo quy trình thiết kế kĩ thuật gồm bước Summary of project Our subject is wings star-shaped led circuit using PIC 12F629 In this project, we present the fabrication process n accordiance with the engineering design process consisting steps MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………… Tóm tăt đề tài………………………………………………………………………… Chươg Xác định ý tưởng…………………………………………………………… Chương Mô tả kĩ thuật sản phẩm……………………………………………….11 2.1 Yêu cầu chức năng…………………………………………………………… 11 2.2 Yêu cầu phi chức năng………………………………………………………….12 Chương Kế hoạch thực hiện…………………………………………………… .13 Chương Thiết kế sơ đồ khối……………………………………………………… 17 Chương Thiết kế chi tiết khối………………………………………………… 18 5.1 Khối nguồn…………………………………………………………………… 18 5.1.1 Lựa chọn phương án tối ưu……………………………………………… 18 5.1.2 Nguyên lí hoạt động……………………………………………………… 19 5.2 Khối điều khiển…………………………………………………………………19 5.2.1 Tổng quan PIC 12F629…………………………………………………20 5.2.2 Khảo sát sơ đồ chân PIC 12F629………………………………………… 21 5.2.3 Sơ đồ nguyên lí ………………………………………………………… 22 5.3 Khối hiển thị…………………………………………………………………… 23 5.3.1 Lựa chọn phương án tối ưu……………………………………………… 23 5.3.2 Sơ đồ ngun lí ………………………………………………………… 24 Chương Mơ mạch làm mạch in………………………………………… 25 6.1 Mô Altium………………………………………………………… 25 6.2 Mạch in………………………………………………………………………… 26 6.2.1 Thiết kế mạch in………………………………………………………… 26 6.2.2 Kiểm tra mạch in………………………………………………………… 27 Chương Chế tạo mạch……………………………………………………………… 28 7.1 Hàn mạch……………………………………………………………………… 28 7.2 Kiểm tra sau hàn ………………………………………………………… 28 7.3 Nạp code cho IC……………………………………………………………… 28 Chương Chuyển giao bảo hành………………………………………………… 29 KẾT LUẬN…………………………………………………………………………… 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………… 31 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Mạch ngơi 1……………………………………………………………… Hình 1.2 Mạch ngơi 2…………………………………………………………… 10 Hình 1.3 Mạch ngơi 3…………………………………………………………… 10 Hình 2.1 Số thứ tự cánh led mạch……………………………………………… 11 Hình 4.1 Sơ đồ khối tổng quát……………………………………………………… 17 Hình 5.1 Pin đồng tiền……………………………………………………………… 18 Hình 5.2 Nguồn laptop……………………………………………………………… 18 Hình 5.3 Nguồn adapter……………………………………………………………… 18 Hình 5.4 Ngun lí hoạt động khối nguồn…………………………………………… 19 Hình 5.5 PIC 12F629………………………………………………………………… 20 Hình 5.6 Transistor C1815 smd (npn)…………………………………………………20 Hình 5.7 Sơ đồ chân PIC 12F629…………………………………………………… 21 Hình 5.8 Sơ đồ ngun lí khối điều khiển…………………………………………… 22 Hình 5.9 Led đục………………………………………………………………………23 Hình 5.10 Sơ đồ ngun lí khối hiển thị……………………………………………… 24 Hình 6.1 Mơ Altium……………………………………………………… 25 Hình 6.2 Mạch in phần mềm…………………………………………………… 26 Hình 6.3 Mạch in sau hồn thành………………………………………………… 27 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Bảng kế hoạch chung……………………………………………………… 13 Bảng 3.2 Bảng phân tích nhân lực…………………………………………………… 14 Bảng 3.3 Bảng phân tích cơng việc phân công công việc………………………… 15 Bảng 5.1 Bảng so sánh loại nguồn vào…………………………………………… 18 Bảng 5.2 Các thông số PIC 12F629……………………………………….20 Bảng 5.3 Bảng so sánh loại led……………………………………………………23 Chương Xác định ý tưởng Hiện nay, đèn led phổ biến, có nhiều ứng dụng khác đời sống Các mạch đèn led với nhiều hình dạng thiết kế khác dùng để trang trí, làm biển quảng cáo, làm quà tặng,… Để đáp ứng với yêu cầu học phần Nhập môn Điện tử - Viễn thơng, lại vào tình hình nhu cầu thực tế tính phổ biến đèn led, giá thành rẻ phù hợp túi tiền sinh viên, cộng thêm mục tiếu giúp thành viên làm quen với mạch điện, nhóm định đưa đề tài “Mạch led cánh” Một số hình ảnh thực tế sản phẩm thị trường, thể hình 1.1, 1.2, 1.3 Hình 1.1 Mạch ngơi Hình 1.2 Mạch ngơi Hình 1.3 Mạch ngơi 10 Mô mạch Thiết kế đặt mạch in Chế tạo sản phẩm Bảo vệ sản phẩm - Cả nhóm thống lựa chọn phương án - Hiếu mơ Altium - Cả nhóm test bread-board - Hiếu làm mạch in - Thông, Phước đặt mạch in - Bách mua linh kiện - Mỗi người hàn cánh ngơi - Hiếu, Hồng hàn linh kiện lại test - Thơng quay video - Hiếu làm file video giới thiệu sản phẩm 13 ngày 9/11/16 – 21/11/16 BreadTest board, sửa lỗi linh kiện cần thiết Mạch in 14 ngày 22/11/16 – 5/12/16 14 ngày 6/12/16 – 19/12/16 Các dụng cụ làm mạch, linh kiện Sản phẩm hoàn thiện ngày 20/12/16 – 26/12/16 Điện File thoại, video phần mềm Proshow Produce r Bảng 3.3 phân tích chi tiết giai đoạn công việc, thời điểm thời gian công việc, phân công công việc cho cá nhân, nguồn lực cần thiết, kết đạt công việc mối quan hệ phụ thuộc công việc Các thành viên tối ưu hóa thời gian làm việc giúp đỡ q trình thực Tiến độ hồn thành cơng việc thực tế chậm dự kiến, nhóm vào thực tế để đẩy nhanh tiến độ cho hoàn thành năm 2016 16 Chương Thiết kế sơ đồ khối Mạch gồm khối: khối nguồn, khối điều khiển khối hiển thị Mạch khơng có khối tín hiệu vào mạch cắm điện vào chạy, khơng có tín hiệu từ bên ngồi, khơng có cơng tắc bật tắt Hình 4.1 Sơ đồ khối tổng quát Hình 4.1 biểu diễn sơ đồ khố tổng quát sản phâm Từ sơ đồ khối nêu lên ngun lí hoạt động sản phẩm sau: Khối nguồn cung cấp điện áp cho khối lại hoạt động, khối điều khiển xử lí tín hiệu dựa lập trình trước đưa tín hiệu sang khối hiển thị, khối thị nháy đèn led (hệ thống hiển thị 55 led) theo tín hiệu nhận 17 Chương Thiết kế chi tiết khối 5.1 Khối nguồn 5.1.1 Lựa chọn phương án tối ưu Lựa chọn nguồn cho mạch quan trọng Khối nguồn cung cấp điện áp cho khối lại Nhóm đưa lựa chọn: pin đồng tiền (hình 5.1), nguồn laptop (hình 5.2) nguồn adapter (hình 5.3) Để lựa chọn nhóm lập bảng so sánh (bảng 5.1) Hìnhs 5.1 Pin đồng tiền Nguồn Điện áp (0,4) Pin đồng tiền 5V (10) Nguồn laptop 5V (10) Nguồn adapter 5V (10) Yêu cầu 5V Hình 5.2 Nguồn laptop Hình 5.3 Nguồn adapter Bảng 5.1 Bảng so sánh loại nguồn vào Giá thành (0,2) Độ tiện dụng, an Tổng toàn (0,4) điểm 5000 đồng (8) Đơn giản 8,4 hết pin phải thay pin (7) Không Nếu mạch gặp 7,2 tiền (10) cố gây nguy hiểm cho laptop (3) 50000 đồng (5) Không gây thiệt hại lớn mạch gặp cố (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Nhập môn Điện tử viễn thông: Mạch LED ngôi sao 5 cánh, Báo cáo Nhập môn Điện tử viễn thông: Mạch LED ngôi sao 5 cánh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn