thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

31 2 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 15:39

Giáo viên : HOÀNG THỊ HUYỀN ẨN DỤ - Hoa tay - Con chim đầu đàn thi hát huyện - Người lái đò tri thức khơng nhận tiền khách trả sang sơng HỐN DỤ - Cây văn -Cây văn nghệ -Cây toán -Cây tiền -Bốn mươi đầu I ÔN TẬP LÝ THUYẾT II THỰC HÀNH ẨN DỤ HOÁN DỤ II THỰC HÀNH Xác định biện pháp tu từ ý nghĩa Câu Câu Câu Câu Câu Áo chàm đưa buổi phân ly Cầm tay biết nói hôm nay? (Tố Hữu, Việt Bắc) Câu thơ sử dụng phép tu từ nào? A CHƠI CHỮ B HOÁN DỤ Anh tưởng nước giếng Câu sâu Anh nối sợi gầu dài Ai ngờ nước giếng cạn Anh tiếc hoài sợi dây (Ca Đáp án chínhdao) xác để hình ảnh ẩn dụ sử dụng ca dao trên? A NƯỚC GIẾNG SÂU B SỢI GẦU DÀI Câu Ngoài thềm rơi đa Tiếng rơi mỏng rơi nghiêng (Trần Đăng Khoa, Đêm Côn Sơn) Câu thơ sử dụng kiểu ẩn dụ nào? A Ẩn dụ hình thức B Ẩn dụ cách thức Sen tàn cúc lại nở hoa Câu 4dài ngày ngắn đông đà sang Sầu xuân (Nguyễn Du, Truyện Kiều) Tác dụng biểu đạt phép tu từ hốn dụ hai câu thơ gì? A Miêu tả trạng thái hoa sen, hoa cúc B Miêu tả thời khắc sang xuân II THỰC HÀNH Đặt câu có ẩn dụ, hốn dụ Thuyền có nhớ bến Bến khăng khăng đợi thuyền Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương) HAI CÂU THƠ Xe chạy miền Nam phía trước Chỉ cần xe có trái tim (Phạm Tiến Duật, Bài thơ tiểu đội xe khơng kính) Đèn thương nhớ Mà đèn không tắt Mắt thương nhớ Mắt ngủ không yên? Tre Việt Nam (Nguyễn Duy) Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao Gần mực thì đen gần đèn thì rạng R¹ng 29 28 30 12 14 16 18 24 23 22 21 20 27 26 11 10 13 17 19 25 15 Ht gi ông nói gà bà nói vịt Gà Vịt a? Mt thnh ng? Trõu buc ghột trâu ăn DẶN DỊ - Viết đoạn văn bình hai tranh có sử dụng phép tu từ ẩn dụ hoán dụ - Soạn đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) Pháp Thuận Cáo bệnh bảo người (Cáo tật thị chúng) Mãn Giác Hứng trở (Quy hứng) Nguyễn Trung Ngạn ... II THỰC HÀNH ẨN DỤ HOÁN DỤ II THỰC HÀNH Xác định biện pháp tu từ ý nghĩa Câu Câu Câu Câu Câu Áo chàm đưa buổi phân ly Cầm tay biết nói hơm nay? (Tố Hữu, Việt Bắc) Câu thơ sử dụng phép tu từ nào?... thơ sử dụng kiểu ẩn dụ nào? A Ẩn dụ hình thức B Ẩn dụ cách thức Sen tàn cúc lại nở hoa Câu 4dài ngày ngắn đông đà sang Sầu xuân (Nguyễn Du, Truyện Kiều) Tác dụng biểu đạt phép tu từ hốn dụ hai... tả trạng thái hoa sen, hoa cúc B Miêu tả thời khắc sang xuân II THỰC HÀNH Chỉ phân tích giá trị biểu đạt phép tu từ ẩn dụ, hốn dụ M Ĩ H N Văn M Ó H N Văn Dưới trăng quyên gọi hè Thướt tha áo
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ, thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn