Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng nông, lâm sản sang thị trường Trung Quốc của Công ty TNHH Ngọc Diệp

50 7 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 15:38

LỜI CẢM ƠN Bài luận văn nghiên cứu tổng hợp gần tuần, khoảng thời gian em cố gắng tìm hiểu thực tế thực trạng hoạt động xuất nông, lâm sản Cơng ty TNHH Ngọc Diệp Bên cạnh em nhận hướng dẫn nhiệt tình từ thầy cô, anh chị chuyên viên bạn, khía cạnh nghiên cứu em hồn thành mục đích luận văn Lời cho em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Th.s– giảng viên Lê Quốc Cường khoa kinh tế & kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Thương mại Thầy trực tiếp dẫn dắt, tận tình bảo, định hướng nghiên cứu trọng tâm có chỉnh sửa hợp lý cho luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa kinh tế & kinh doanh quốc tế - trường đại học Thương mại tạo điều kiện tốt cho em hoàn thành luận văn Mặc dù em cố gắng, lực thời gian nghiên cứu hạn chế, mà viết em khơng tránh khỏi nhiều thiếu xót hạn chế Em mong nhận lời góp ý bảo từ thầy cô bạn sinh viên Em xin chân thành cảm ơn! i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 3.1 Cơ cấu vốn chủ sở hữu 22 Bảng 3.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Ngọc Diệp từ 2015 đến Tháng 6/2018 .23 Bảng 3.5 Kim ngạch xuất theo cấu sản phẩm Công ty TNHH Ngọc Diệp giai đoạn 2015-2018 30 Bảng 3.7 Tình hình cấu nhân Cơng ty TNHH Ngọc Diệp .34 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.3 Kim ngạch xuất nhập hàng hóa Việt Nam Trung Quốc từ 2015 – 2018 25 Biểu đồ 3.4 Các quốc gia xuất trái vào Trung Quốc năm 2018 29 HÌNH VẼ Hình 3.6 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Ngọc Diệp 33 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT STT Viết tắt TNHH HĐXK DN THPT CNTT HTX KHCN Tên đầy đủ Trách nhiệm hữu hạn Hoạt động xuất Doanh nghiệp Trung học phổ thông Công nghệ thông tin Hợp tác xã Khoa học công nghệ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG NƯỚC NGOÀI STT Từ viết tắt Tên đầy đủ GDP Gross Domestic Product USD United State Dollar Association of South East ASEAN Asian Nations WTO World Trade Organization FTA Free Trade Agreement iv Nghĩa tiếng Việt Tổng sản phẩm quốc nội Đồng Đôla Mỹ Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á Tổ chức Thương mại Thế giới Khu vực mậu dịch tự CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hóa, quốc tế hóa, hội nhập kinh tế quốc tế tự hóa thương mại ln vấn đề DN nói riêng quốc gia nói chung quan tâm hàng đầu năm gần đây, xu bật kinh tế giới Cùng với phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh quốc tế Trong thập kỷ vừa qua, thương mại giới tăng trưởng nhanh gấp lần so với tốc độ tăng trưởng GDP giới Cùng với tăng lên không ngừng số lượng giá trị hàng hóa xuất nhập quốc gia với Nông sản ngành xuất quan trọng Việt Nam, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất chung nước Theo đánh giá Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh, 10 năm qua, nông nghiệp ln trì sức tăng trưởng mạnh toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày cải thiện hơn, tiếp tục khẳng định vị thế, đóng góp quan trọng cho kinh tế đất nước Xuất nông sản Việt Nam đứng thứ 15 giới xuất sang 180 quốc gia vùng lãnh thổ giới Trong năm 2018, thị phần xuất mở rộng với thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, ASEAN Hàn Quốc chiếm thị phần 22,9% (giá trị tăng 3,6% so với năm 2017), 17,9% (tăng 9,4%), 19,1% (tăng 7,1%); 10,64% (tăng 11,0%) 6,9% (tăng 29,4%) Công ty TNHH Ngọc Diệp vào hoạt động từ năm 2004 ngày khẳng định vị thị trường khu vực Với vị trí thuận lợi nằm tỉnh biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc, công ty cố gắng đáp ứng ngày tốt nhu cầu thị trường, nỗ lực để từ nâng cao khả cạnh tranh với doanh nghiệp nước Nhận thức tầm quan trọng hoạt động xuất nông, lâm sản sang Trung Quốc sau thời gian tìm hiểu thực tập công ty, đồng ý giáo viên hướng dẫn, em tập trung vào vấn đề khúc mắc mà công ty phải đối mặt để xin đề xuất giải pháp nghiên cứu đề tài sau: “Giải pháp đẩy mạnh xuất mặt hàng nông, lâm sản sang thị trường Trung Quốc Công ty TNHH Ngọc Diệp.” 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Có nhiều cơng trình nghiên cứu đề cập xung quanh vấn đề xuất quy trình xuất khẩu, marketing xuất khẩu, chiến lược xuất khẩu,… Dưới số cơng trình nghiên cứu tương tự năm trước giải pháp thúc đẩy xuất hàng hóa sang thị trường nước như: Đề tài 1: “Giải pháp thúc đẩy xuất gạo sang thị trường Đông Nam Á công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình” – Khóa luận tốt nghiệp năm 2012 Sinh viên đánh giá tình hình xuất công ty nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất Qua việc nghiên cứu thực trạng, sinh viên thành công, tồn nguyên nhân tồn tại, sở đưa giải pháp tầm vĩ mơ, vi mô áp dụng cho doanh nghiệp Đề tài 2: “Giải pháp thúc đẩy xuất mặt hàng quần áo bít tất cơng ty TNHH Dệt Kim Phú Vĩnh Hưng sang thị trường Mỹ” – Khóa luận tốt nghiệp năm 2013 Trong nghiên cứu này, sinh viên phân tích thực trạng hoạt động xuất (HĐXK) cơng ty, tìm điểm mạnh, điểm yếu từ dự báo triển vọng phát triển cơng ty, đưa đề xuất kiến nghị nhằm đẩy mạnh HĐXK quần áo bít tất cơng ty sang thị trường Mỹ Mặc dù có số cơng trình nghiên cứu cơng trình nghiên cứu có khác đặc điểm công ty, mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất từ dẫn đến thành cơng mặt hạn chế khác công ty Đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh xuất mặt hàng nông, lâm sản Công ty TNHH Ngọc Diệp sang thị trường Trung Quốc” nghiên cứu thực trạng hoạt động xuất mặt hàng nông, lâm sản công ty sang thị trường Trung Quốc Rút kinh nghiệm cơng trình trước, thơng qua cơng trình nghiên cứu hiểu sâu hoạt động xuất mặt hàng nơng, lâm sản cách tồn diện sang thị trường Trung Quốc, đặc biệt bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ Trung Quốc diễn phức tạp 1.3 Mục tiêu nghiên cứu  Hệ thống hóa lý thuyết cần thiết có liên quan tới đề tài chọn  Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu, làm rõ đánh giá kết kinh doanh xuất mặt hàng nông, lâm sản công ty TNHH Ngọc Diệp sang thị trường Trung Quốc, từ thành cơng, mặt tồn nguyên nhân cần khắc phục  Từ tồn tại, đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh xuất nông, lâm sản Công ty TNHH Ngọc Diệp sang thị trường Trung Quốc thời gian tới 1.4 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tình hình xuất nơng, lâm sản sang thị trường Trung Quốc công ty TNHH Ngọc Diệp giai đoạn 2015-2018 1.5 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Nghiên cứu công ty TNHH Ngọc Diệp, đề cập trực tiếp đến thực trạng thúc đẩy hoạt động xuất nông, lâm sản sang thị trường Trung Quốc Phạm vi thời gian: Khóa luận tập trung nghiên cứu thực trạng đẩu mạnh xuất nông, lâm sản sang thị trường Trung Quốc công ty TNHH Ngọc Diệp giai đoạn 2015-2018 Nội dung nghiên cứu: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nông, lâm sản sang thị trường Trung Quốc công ty TNHH Ngọc Diệp 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp thu thập liệu  Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp thu thập phương pháp quan sát thực tế thông qua trình thực tập tìm hiểu, làm việc tiếp xúc trực tiếp với tình hình xuất Cơng ty TNHH Ngọc Diệp  Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp đến từ nhiều nguồn khác như: - Giáo trình liên quan đến hoạt động thương mại: Dựa vào sở lý thuyết giáo trình này, từ xây dựng sở lý thuyết cho luận văn - Luận văn nhóm đề tài khóa trước: Với thơng tin luận văn tham khảo kết cấu, nội dung cách thức trình bày đề tài khóa luận nằm nhóm đề tài nghiên cứu - Thơng tin từ báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, kế hoạch, mục tiêu phát triển công ty giai đoạn năm 2015 - 2018: Sử dụng liệu để làm rõ tình hình kinh doanh, xuất cơng ty từ thấy thành kinh doanh mà cơng ty đạt được, đồng thời tìm tồn cần khắc phục để công ty đạt mục tiêu kinh doanh 1.6.2 Phương pháp phân tích, xử lí liệu Đây phương pháp xử lý thông tin định lượng Tùy thuộc vào tính hệ thống khả thu thập thơng tin, số liệu trình bày dạng biểu đồ, bảng số liệu, hình vẽ, Các phương pháp mà em sử dụng luận văn sau: - Phân tích tổng hợp: số liệu, thơng tin phân tích tổng hợp từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo xuất khẩu, qua rút nhận xét, đánh giá - Phân tích thống kê: thống kê kết từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo xuất qua năm - Phân tích so sánh: lấy số liệu năm 2015 làm mốc để so sánh, đánh giá tăng giảm kim ngạch xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng, năm - Phương pháp khác: dùng biểu đồ, hình vẽ để so sánh kim ngạch, tỷ trọng, tốc độ tăng trưởng qua năm 1.7 Kết cấu khóa luận Ngồi phần lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, danh mục từ viết tắt, tài liệu tham khảo luận văn gồm chương sau: - Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu - Chương 2: Cơ sở lý luận xuất giải pháp đẩy mạnh xuất doanh nghiệp - Chương 3: Thực trạng hoạt động xuất mặt hàng nông, lâm sản công ty TNHH Ngọc Diệp sang thị trường Trung Quốc - Chương 4: Định hướng phát triển đề xuất giải pháp đẩy mạnh xuất mặt hàng nông, lâm sản Công ty TNHH Ngọc Diệp sang thị trường Trung Quốc CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 2.1 Cơ sở lý luận hoạt động xuất 2.1.1 Khái niệm xuất Theo lý luận Thương mại quốc tế, xuất việc bán hàng hóa dịch vụ cho nước nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng nước Theo Luật Thương mại Việt Nam 2005 (khoản – Điều 28): “Xuất hàng hóa việc hàng hóa đưa khỏi lãnh thổ Việt Nam đưa vào khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật” Xuất hoạt động nhằm mục đích tiêu thụ phần tổng sản phẩm xã hội nước Xuất hoạt động kinh doanh buôn bán phạm vi quốc tế Xuất không hành vi buôn bán riêng lẻ mà hệ thống quan hệ mua bán thương mại có tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cấu kinh tế ổn định bước nâng cao đời sống cho nhân dân Hoạt động xuất diễn diện rộng không gian thời gian, thời gian ngắn kéo dài hàng năm Có thể phạm vi quốc gia hay nhiều quốc gia khác 2.1.2 Đặc điểm hoạt động xuất Hoạt động xuất hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ đưa khỏi lãnh thổ Việt Nam Vì vậy, hoạt động xuất có đặc điểm riêng biệt sau: - Nguồn lực áp dụng: HĐXK hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ thương nhân nước Do vậy, hai bên phải tuân thủ hiệp định thương mại, điều ước quốc tế luật pháp hai nước nước thứ ba - Chủ thể hợp đồng xuất khẩu: Là tổ chức, cá nhân có trụ sở kinh doanh đặt hai quốc gia khác - Sự di chuyển hàng hóa: Hàng hóa dịch chuyển qua biên giới từ nước xuất sang nước nhập hay di chuyển vào khu vực hải quan đặc biệt thông qua thủ tục hải quan, Phương tiện vận chuyển tàu thủy, tàu hỏa, máy bay, xe vận tải tùy theo thỏa thuận hai bên để phù hợp với điều kiện cơng ty - Hình thức mua bán: Thường mua bán qua hợp đồng xuất nhập với khối lượng mua lớn mang lại hiệu cao - Phương thức toán: Đồng tiền toán hoạt động xuất ngoại tệ hay có nguồn gốc ngoại tệ hay hai bên ký kết hợp đồng Thông thường tiền tệ gửi từ nước nhập sang nước xuất qua hệ thống ngân hàng Khi có tranh chấp hai bên tự giải đưa trọng tài thương mại quốc tế hai quốc gia quy định cụ thể hợp đồng mua bán hàng hóa 2.1.3 Hình thức xuất Trong kinh doanh quốc tế có nhiều phương thức xuất khác nhau, phương thức có đặc điểm riêng kỹ thuật tiến hành riêng Tuy nhiên thực tế, xuất thường sử dụng phương thức chủ yếu sau:  Xuất trực tiếp Đây hình thức mà việc xuất hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp sản xuất thu mua từ đơn vị sản xuất nước tới khách hàng nước ngồi thơng qua tổ chức Trong trường hợp doanh nghiệp tham gia xuất doanh nghiệp thương mại không tự sản xuất sản phẩm việc xuất bao gồm hai cơng đoạn: - Thu mua tạo nguồn hàng xuất với đơn vị, địa phương nước - Đàm phán ký kết với doanh nghiệp nước ngoài, giao hàng tốn tiền hàng với đối tác Đây hình thức xuất chủ yếu thương mại quốc tế Với hình thức này, người xuất giảm chi phí trung gian tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp, có nhiều điều kiện phát huy tính độc lập doanh nghiệp chủ động việc tiêu thụ hàng hóa  Xuất gián tiếp Xuất gián tiếp việc cung ứng hàng hoá thị trường nước ngồi thơng qua trung gian xuất người đại lý người môi giới Đó quan, văn phòng đại diện, công ty uỷ thác xuất nhập Xuất gián tiếp hạn chế mối liên hệ với bạn hàng nhà xuất khẩu, đồng thời khiến nhà xuất phải chia sẻ phần lợi nhuận cho người trung gian Tuy nhiên, thực tế phương bảo quản nông sản bước cần thiết giúp hạn chế hao hụt chất lượng thời gian dài vận chuyển Các nguyên nhân gây hao hụt nông sản chia thành hai loại hao hụt trọng lượng hao hụt chất lượng Hao hụt trọng lượng nguyên nhân vật lý, sinh học; hao hụt chất lượng chủ yếu q trình hơ hấp nông sản hoạt động vi sinh vật gây nên Ngồi nhiệt độ, độ ẩm, khơng khí gây ảnh hưởng lớn đến nông sản Để bảo quản nâng cao chất lượng cho hàng hóa giảm hư thối nông sản, Công ty Ngọc Diệp đầu tư thêm 20 xe đầu kéo xe lạnh nâng tổng số xe lên thành 104 vào năm 2018, thuận tiện cho việc vận chuyển nông sản nhanh chóng giảm thiểu tổn thất, giảm chất lượng, giá trị sản phẩm Với điều kiện ngày khắt khe thị trường Trung Quốc việc nhập nơng, lâm sản, Cơng ty có dự định tiến hành kế hoạch để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng quy định thị trường Với hợp tác xã, nhà vườn miền Nam kí kết Cơng ty, Công ty mời chuyên gia kiểm dịch có hiểu biết rõ ràng quy định an toàn thị trường Trung Quốc đến trao đổi hướng dẫn với người nông dân để cố gắng tạo sản phẩm có chất lượng đủ điều kiện đáp ứng bạn hàng Trung Quốc Từ thực chiến lược trên, Công ty xuất thêm xấp xỉ 60 nông sản năm ngày phát triển 32 3.2.2.3.Nguồn nhân lực  Cơ cấu tổ chức GIÁM GIÁM ĐỐC ĐỐC PHÓ PHÓ GIÁM GIÁM ĐỐC ĐỐC BỘ BỘ PHẬN PHẬN KHỐI KHỐI CỬA CỬA KHẨU KHẨU BỘ BỘ PHẬN PHẬN KHAI KHAI BÁO BÁO BỘ BỘ PHẬN PHẬN QUẢN QUẢN LÝ LÝ VẬN VẬN TẢI TẢI BỘ BỘ PHẬN PHẬN MARKETING MARKETING BỘ BỘ PHẬN PHẬN KẾ TỐN KẾ TỐN Hình 3.6 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Ngọc Diệp  Nhân lực cơng ty •Giám đốc: Giám đốc người chịu trách nhiệm cao theo quy định Pháp luật Giám đốc người chịu trách nhiệm công tác nhân phát triển hệ thống đối tác nước nước Ngoài ra, giám đốc người quán xuyến chung phận khác thơng qua người phụ trách •Phó giám đốc: Giúp việc cho giám đốc quản lý điều hành hoạt động công ty theo phân cơng giám đốc Chủ động tích cực triển khai, thực nhiệm vụ phân công chịu trách nhiệm trước giám đốc hiệu hoạt động •Bộ phận khối cửa khẩu: chịu trách nhiệm xuất nhập hàng qua Việt Nam: cụ thể theo dõi thông tin, thu thập thông tin hàng xuất nhập vào, phối hợp với phận quản lý vận tải việc vận chuyển giao hàng theo yêu cầu khách hàng đối tác nước ngoài, phối hợp với phận kế toán việc theo dõi toán khách hàng đối tác nước •Bộ phận khai báo: phối hợp với phận khối cửa cung cấp dịch vụ hải quan báo giá cho khách hàng •Bộ phận quản lý vận tải: thực công việc liên quan đến lưu kho, lưu bãi, 33 đóng gói, ghi ký mã hiệu, vận chuyển, cung cấp thông tin tập kết giao trả hàng, kết hợp với phận kế toán việc tốn •Bộ phận Marketing: chịu trách nhiệm chủ yếu việc tìm kiếm khách hàng cho cơng ty, đồng thời xúc tiến gặp gỡ chào dịch vụ cho khách hàng theo yêu cầu từ đối tác nước ngoài, phối hợp với phận khác việc chăm sóc khách hàng •Bộ phận kế tốn: Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý thực cơng tác kế tốn nhằm bảo đảm giám sát chặt chẽ, có hiệu hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thơng tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch xác đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành Công ty Theo dõi việc toán khách hàng đối tác, đồng thời kiêm nhiệm cơng việc hành Bảng 3.7 Tình hình cấu nhân Cơng ty TNHH Ngọc Diệp STT 11 22 33 44 55 66 77 Tổng Năng lực nhân Ban lãnh đạo Bộ phận cửa Bộ phận khai báo Bộ phận Marketing Bộ phận kế toán Bộ phận quản lý vận tải Lái xe Số lượng 4 3 100 121 Trình độ/Kinh nghiệm Đại học Đại học/Cao đẳng Đại học/Cao đẳng Đại học/Cao đẳng Đại học Đại học/Cao đẳng Cao đẳng/PTTH (Nguồn: Bộ phận kế tốn) Cơng ty tổ chức thường xuyên hoạt động trao thưởng dành cho cán bộ, cơng nhân viên có thành tích hoạt động, làm việc xuất sắc quý Từ giúp thúc đẩy tinh thần làm việc công nhân viên, tạo tinh thần lao động hăng say cho đội ngũ cán công nhân viên, đem lại hiệu làm việc tốt Công ty cử nhân viên phận cửa khai báo đào tạo huấn luyện nghiệp vụ có thay đổi đáp ứng nhu cầu công ty thị trường Đặc biệt nghiệp vụ xuất nhập khẩu, đội ngũ nhân viên người có kinh nghiệm lành nghề lĩnh vực Nhờ mà hợp đồng thủ tục hải quan thực cách xác, thời hạn, làm hài lòng cơng ty đối tác quan hải quan, giúp việc kinh doanh cơng ty đạt thuận lợi 34 Hồn thiện chế độ lương bổng, đãi ngộ sách bảo hiểm y tế, an toàn lao động cho nhân viên Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên học tập; hỗ trợ kinh phí, thời gian, bố trí người làm thay để nhân viên toàn tâm, toàn ý cho trình học tập cơng tác Về cơng tác tuyển dụng nhân sự, Công ty Ngọc Diệp tuyển dụng nhân viên trình độ từ Cao đẳng trở lên Đối với phận cửa khai báo, tuyển dụng u cầu ứng viên bắt buộc có trình độ tiếng Trung giao tiếp 3.2.3 Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường xúc tiến thương mại hoạt động xuất nông, lâm sản sang thị trường Trung Quốc Công ty TNHH Ngọc Diệp 3.2.3.1 Công tác nghiên cứu thị trường Trong xu tồn cầu hóa kinh tế giới, số lượng doanh nghiệp tham gia vào xuất nhập hàng hóa ngày tăng làm cho cạnh tranh không ngừng khốc liệt Trong bối cảnh chung ấy, hoạt động nghiên cứu thị trường để điều chỉnh hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trở nên quan trọng Ở Công ty Ngọc Diệp, công tác nghiên cứu thị trường công ty thực việc tìm kiếm thơng tin từ mạng internet, qua tổ chức nhà nước như, phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam Bằng cách này, cơng ty tiết kiệm chi phí nghiên cứu thị trường từ ban đầu Công ty tập trung đầu tư tiền bạc thời gian để tập trung nghiên cứu thị trường Trung Quốc nhằm tìm kiếm thêm nhiều đối tác thị trường Đầu tiên khâu nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp tìm hiểu mặt kinh tế, xã hội Trung Quốc, phân tích đánh giá triển vọng ngành xuất nơng, lâm sản Cùng với đưa dự báo nhu cầu thị trường để phán đốn hướng phát triển ngành cầu thị trường Làm tốt công tác nghiên cứu dự báo thị trường giúp cho công ty nhận rủi ro hoạt động thị trường Trung Quốc sớm có cơng tác chuẩn bị để né tránh chủ động tìm phương án giải buộc phải đối mặt với rủi ro, tránh tổn thất lớn Việc đứng vững qua rủi ro, khủng hoảng giúp công ty ngày lớn mạnh hơn, dễ dàng tìm kiếm hội hợp tác Thêm vào đó, doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu để có đánh giá 35 sơ đối thủ cạnh tranh thị trường Trung Quốc nước, tiến hành so sánh doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh, tìm điểm mạnh để có đầu tư xem lại yếu kém, lỗ hổng doanh nghiệp để tìm cách khắc phục sớm Việc cải thiện yếu điểm doanh nghiệp sớm khiến doanh nghiệp lọt vào tầm ngắm cơng ty có nhu cầu nhập nơng, lâm sản Từ dễ dàng tìm kiếm đối tác thị trường Khách hàng công ty thị trường Trung Quốc chủ yếu khách hàng có quan hệ làm ăn lâu năm với công ty Công ty cố gắng đáp ứng tốt yêu cầu đối tác đó, cơng ty có quan hệ làm ăn với cơng ty thường gắn bó lâu dài với công ty Đây xem mạnh cơng ty giữ uy tín tạo hình ảnh đẹp ấn tượng nhà nhập 3.2.3.2 Công tác xúc tiến thương mại Giao tiếp xúc tiến bán hàng kinh doanh xuất hoạt động quan trọng - Công ty tham gia Hội chợ Triển lãm Thương mại quốc tế (Lạng Sơn) TrungViệt tổ chức hàng năm, tạo mặt tốt cho giới thương mại hai nước Trung-Việt trao đổi trực tiếp, có lợi cho giới thiệu sản phẩm nhiều lĩnh vực hai nước, thiết lập mở rộng quan hệ hợp tác - Tham dự, giao lưu với đối tác tiềm khu vực quốc tế buổi hội chợ triển lãm nơng nghiệp quốc tế - Tích cực tham dự có gian hàng hàng trưng bày sản phẩm, quảng bá thương hiệu nhằm nắm bắt xu thị trường hội chợ lớn nước quốc tế - Quảng cáo sản phẩm, hình ảnh cơng ty qua phương tiện Internet, báo chí chuyên ngành… 36 3.3 Đánh giá thực trạng hoạt động thúc đẩy xuất nông, lâm sản Công ty TNHH Ngọc Diệp sang thị trường Trung Quốc 3.3.1 Thành tựu đạt - Gần 100% hợp đồng xuất thực thành công tạo nên mối quan hệ kinh doanh lâu dài với đối tác Quy mô xuất ngày mở rộng đạt kết kinh doanh đề - Công ty đối tác đánh giá có nguồn hàng ổn định : Công ty cố gắng đảm bảo cung cấp đủ số lượng hàng cung chất lượng cam kết đồng thời thực hoạt động giao hàng thời hạn hợp đồng Nhờ vào mà uy tín cơng ty củng cố thêm lòng đối tác - Tích cực tham gia hoạt động hội chợ, triển lãm để tạo điều kiện quảng bá mặt hàng mình, đồng thời giao lưu, tìm hiểu đối tác, khách hàng tiềm - Vì Lạng Sơn tỉnh miền núi gặp nhiều khó khăn việc giao thương vùng miền ngồi nước nên cơng ty lợi dụng lợi cạnh tranh để khai thác nguồn lực, sở vật chất nơi đây, tạo công ăn việc làm ổn định cho công, nhân viên, giúp họ nâng cao đời sống xã hội - Công ty đào tạo huấn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên lực cao, động, sáng tạo Đặc biệt nghiệp vụ xuất nhập khẩu, đội ngũ nhân viên người có kinh nghiệm lành nghề lĩnh vực Nhờ mà hợp đồng thủ tục hải quan thực cách xác, thời hạn 3.3.2 Những tồn - Bộ phận logistics, khai báo hải quan chưa biết tận dụng cải tiến kĩ thuật, điện tử nên quy trình rườm rà, tốn - Cơng ty gặp khó khăn thủ tục hành chính, hải quan thủ tục nước ta rườm rà Tốc độ xử lý thơng quan hàng hóa phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan nhân viên hải quan - Sự phát triển thương mại quốc tế đem tới nhiều đối thủ cạnh tranh với đội ngũ nhân viên trẻ sở kỹ thuật tiên tiến, điều gây cản trở nhiều cho hoạt động kinh doanh công ty - Công ty chưa xây dựng phương pháp phần mềm điều hành giám 37 sát hợp đồng điều hành hồn chỉnh, chưa có hệ thống cảnh báo sớm Do đội ngũ nhân viên phòng kinh doanh XNK thường xuyên bị tải, chồng chất bao gồm từ tổ chức thực đến giám sát giải tình phát sinh 3.3.3 Nguyên nhân tồn - Do cơng ty chưa có ràng buộc pháp lý chặt chẽ nhà cung ứng Vì vậy, đơi nhân tố khách quan hay chủ quan mà nhà cung cấp thiếu nguyên liệu phục vụ cho sản xuất đơn hàng, việc tập kết hàng chậm, chưa có tính đồng từ gâp ảnh hưởng lớn tới khâu chuẩn bị hàng xuất công ty - Do môi trường cạnh tranh hoạt động xuất mặt hàng nông sản khu vực giới gay gắt Từ đặt vấn đề lớn cho cơng ty việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu tâm trí khách hàng - Do hệ thống văn liên quan tới hoạt động xuất Nhà nước chưa có đồng bộ, quán thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho việc xuất Thủ tục hành rườm rà, phức tạp Đây nguyên nhân lớn làm cản trở trình cung ứng sản phẩm Công ty TNHH Ngọc Diệp cho đối tác Trung Quốc 38 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG NÔNG, LÂM SẢN CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 4.1 Triển vọng phát triển công ty TNHH Ngọc Diệp thời gian tới 4.1.1 Dự báo nhu cầu thị trường Trung Quốc nông, lâm sản Năm 2019, số sách thuế yêu cầu truy xuất nguồn gốc nông lâm sản Trung Quốc tác động mạnh tới việc sản xuất chế biến nông sản để xuất Việt Nam Xuất nông sản, rau quả, gạo thịt lợn sang Trung Quốc năm 2019 gặp nhiều thách thức, Thường trực Ban đạo Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Cục Chế biến Phát triển Thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp & PTNT) dự báo Kể từ Việt Nam gia nhập WTO mang lại nhiều hội phát triển cho ngành nông sản Các sản phẩm nông sản thâm nhập sâu rộng vào thị trường giới Sự ưu đãi thuế quan, xuất xứ hàng hóa, hàng rào phi thuế quan lợi ích đối xử cơng bằng, bình đẳng Cùng với mở rộng quy mô ngoại thương, nhu cầu nhập hàng nông sản Trung Quốc có tăng trưởng đáng kể để phục vụ thị hiếu nhu cầu tiêu dùng ngày cao người dân Trung Quốc Kim ngạch xuất nhóm hàng nơng, lâm, thủy hải sản có kim ngạch xuất tỷ USD chiếm tỷ trọng 35% tổng kim ngạch xuất Việt Nam sang thị trường Trung Quốc Nhiều mặt hàng nông sản xuất vào thị trường Trung Quốc vượt tỷ USD có mức tăng trưởng ngoạn mục nhóm hàng rau đạt kim ngạch xuất 2,65 tỷ USD, tăng 52,4%; mặt hàng gạo, cao su, thủy sản, gỗ sắn có kim ngạch xuất tỷ USD Thị trường giới năm 2018 có nhiều biến động, tiêu biểu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; gia tăng bảo hộ thông qua tiêu chuẩn quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nước thị trường nông sản lớn Việt Nam bao gồm Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… sản phẩm nông nghiệp nhập Năm 2018 có sụt giảm mạnh giá mặt hàng công nghiệp thị trường giới, tiêu, đường… Sự sụt giảm mạnh giá mặt hàng công nghiệp bối cảnh cạnh tranh gay gắt nước xuất khiến cho nguồn cung tăng nhanh nhu cầu giới giảm tăng 39 trưởng chậm mặt hàng: cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều Khơng khó khăn giá nhu cầu, thị trường xuất lớn Việt Nam ngày đặt tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nông sản nhập Tiêu biểu thị trường Trung Quốc không nâng cao tiêu chuẩn chất lượng nơng sản nhập khẩu, mà tăng cường quản lý siết chặt thương mại biên giới Từ năm 2019, thực phẩm nhập vào Trung Quốc phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe Vì doanh nghiệp nơng dân cần phải tn thủ theo quy định trọng sản xuất phát triển bền vững, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm Theo ông Nguyễn Quốc Toản, Quyền Cục trưởng Cục Chế biến Phát triển thị trường nông sản, Trung Quốc khơng “khách hàng” dễ tính Sự chuyển dịch tầng lớp dân cư nước diễn mạnh mẽ, có tới 60% số người thuộc tầng lớp trung lưu Do đó, nhu cầu sản phẩm chất lượng cao, an tồn thực phẩm tăng theo Ơng Nguyễn Quốc Toản cho rằng, từ xưa tới nay, ngành nông nghiệp quen với việc sản xuất chào hàng, nói cách khác "bán những có thay bán thị trường cần" Điều đòi hỏi cần có thay đổi tư thói quen người tiêu dùng lẫn người sản xuất Năm 2018, xuất nông sản Việt Nam sang thị trường truyền thống tăng trưởng mạnh so với năm 2017, ngoại trừ thị trường Trung Quốc Mặc dù có nhu cầu tiêu thụ cao, thị trường Trung Quốc ngày có nhiều yêu cầu khắt khe chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác rõ ràng Theo đó, đến tháng 6/2019, tồn nơng sản Việt Nam xuất (XK) ngạch vào Trung Quốc phải đảm bảo điều kiện nêu Trong 10 năm tới, dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu rau Trung Quốc chững lại, yêu cầu chất lượng lại nâng lên Giá có mức dao động lớn hơn, loại phải đáp ứng yêu cầu phẩm chất ngày cao Thương mại điện tử mặt hàng tươi sống ngành logistic đại phát triển nhanh chóng hỗ trợ cho q trình tiếp cận với sản xuất, tiêu thụ loại rau tiếng, có chất lượng cao có giá trị gia tăng cao Xét cấu, loại tươi chiếm vị trí chủ đạo lĩnh vực hoa NK, nhu cầu NK nước ép hoa quả, hoa đóng hộp dự kiến tăng lên 40 4.1.2 Chính sách Đảng Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất nông, lâm sản sang thị trường Trung Quốc giai đoạn tới Tiếp tục thực mạnh mẽ nữa, đồng bộ, hiệu giải pháp cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mơ hình tăng trưởng xây dựng nơng thôn theo trục sản phẩm chủ lực, sở phát huy tiềm năng, mạnh vùng nhu cầu thị trường Làm tốt công tác dự báo thị trường; rà soát sản xuất, cân đối cung cầu, tổ chức lại thị trường nước, đồng thời trì thị trường xuất truyền thống, phát triển thị trường mới; tiếp tục đổi phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp; tổ chức thực hiệu Đề án “Phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu đến năm 2020” Chủ động tích cực hội nhập quốc tế, thực FTAs lĩnh vực nông nghiệp; phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Tích cực đàm phán mở cửa thị trường xuất khẩu, giữ ổn định thị trường truyền thống, tìm kiếm mở rộng thị trường tiềm năng; hạn chế thấp phụ thuộc vào số thị trường định Triển khai tích cực, khai thác hiệu hội Hiệp định tự thương mại đem lại, tăng cường hoạt động phát triển thị trường Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng thu thập, phân tích thơng tin, dự báo thị trường, đặc biệt thị trường trọng điểm (Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc ), kịp thời cảnh báo quy định rào cản, vấn đề phát sinh gặp hàng xuất khẩu; tổ chức thực hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản thị trường nước ngoài… 4.1.3 Mục tiêu phương hướng công ty giai đoạn năm 2019-2025 - Sau nhiều năm phấn đấu phát triển, thấy công ty TNHH Ngọc Diệp đạt thành cơng định cho mình, tạo lòng tin tới khách hàng nước Ban lãnh đạo đội ngũ nhân viên công ty cố gắng không ngừng để giúp công ty lớn mạnh - Đạt thành công nay, công ty xây dựng cách rõ ràng mang tính chiến lược định hướng phát triển mục tiêu cụ thể công ty giai đoạn 2019 - 2025 Định hướng chung Công ty TNHH Ngọc Diệp cho giai đoạn tới mở rộng thị trường xuất mặt hàng nơng sản thực phẩm sang thị trường 41 - Công ty TNHH Ngọc Diệp đã, vượt qua khó khăn, tận dụng cách tối đa hội để đạt mục tiêu đề Cơng ty trì mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định năm tới, khơng ngừng tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm để đầu tư phát triển, mở rộng thị trường xuất - Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đổi môi trường làm việc để thay đổi phong cách làm việc trở nên chuyên nghiệp, hiệu - Đầu tư phát triển người, hướng tới chun mơn hóa, ứng dụng CNTT vào q trình quản lý cung ứng dịch vụ 4.2 Một số giải pháp thúc đẩy xuất nông, lâm sản công ty TNHH Ngọc Diệp sang thị trường Trung Quốc 4.2.1 Giải pháp cơng ty •Thứ nhất: Nghiên cứu tuân thủ quy định tiêu chuẩn kiểm nghiệm, bao gói, bảo quản sản phẩm Cần phát triển công nghệ bảo quản tươi cho trái xây dựng sở hạ tầng lưu trữ, bảo quản; cần nhập thêm công nghệ tiên tiến để bảo quản loại trái hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng đại cho mặt hàng nông sản; làm tốt việc quản lý nguồn gốc xuất xứ, quản lý bao bì để nhanh chóng thơng qua quy trình kiểm định kiểm dịch Hải quan Trung Quốc; nên tiến hành xây dựng chuỗi kho lạnh có quy định sách truy xuất nguồn gốc rõ ràng •Thứ hai : Chủ động thực tốt công tác thị trường, thông tin, tiếp thị Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức tiếp cận phân tích, khai thác thông tin, trực tiếp thường xuyên tiếp xúc với thị trường giới thông qua Hội thảo khoa học, hội chợ triển lãm, đẩy mạnh tiếp thị để kịp thời nắm bắt nhu cầu thị trường, bám sát tiếp cận tiến giới sản xuất kinh doanh, chủ động tìm bạn hàng, thị trường, ký hợp đồng, tổ chức sản xuất xuất theo nhu cầu thị hiếu thị trường, tránh tư tưởng ỷ lại vào quan quản lý Nhà nước trông chờ trợ giá, trợ cấp Nhu cầu thị trường sản phẩm tổng khối lượng sản phẩm mà nhóm khách hàng định mua địa bàn định thời kỳ định với mơi trường Marketing định chương trình Marketing định Tăng cường công tác dự báo thị trường việc công ty triển khai thường xuyên đồng biện pháp thủ công lẫn dựa số 42 liệu thu thập thị trường, từ đưa dự báo gần nhu cầu thị trường tương lai Việc tham gia hội chợ triển lãm nước ngồi gặp khó khăn kinh phí giá th gian hàng đắt Vì doanh nghiệp chủ động nắm bắt thơng tin qua Thương vụ Việt Nam nước sở Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Thương mại nối mạng Internet để từ tìm bạn hàng tin cậy, nắm bắt tương đối xác nhu cầu thị trường hàng hóa khả cung cấp thị trường •Thứ ba: Đào tạo, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn cho nhân viên - Đào tạo nâng cao trình độ cán có đủ lực hoạch định thực kế hoạch - Đào tạo cán có trình độ đàm phán quốc tế - Đào tạo ngoại ngữ, tiếng Trung để cán có đủ trình độ giao dịch quốc tế Bên cạnh đó, cán quản lý, nhân viên xuất nhập cần nắm công nghệ khoa học điện tử tiên tiến, áp dụng vào quy trình làm việc để giảm chi phí lao động Một điều quan trọng cần nắm bắt tình hình kinh tế giới sẵn sang xử lý tình Đánh giá, lựa chọn thị trường phù hợp với mặt hàng xuất chủ chốt Công ty cần có hiểu biết trường mà chuẩn bị hướng tới thâm nhập, lựa chọn xuất mặt hàng đánh giá tiềm để thu lợi nhuận định hướng 4.2.2 Các kiến nghị với nhà nước quan chức 4.2.2.1.Đối với Nhà nước Thứ nhất, cần phải tiếp tục nghiên cứu định hướng, chiến lược xuất nông sản thực phẩm cách toàn diện điều kiện đất nước Để làm điều cần có đánh giá dự báo sát thực thực trạng sản xuất sức cạnh tranh mặt hàng nông sản thời gian tới Từ đó, xây dựng chiến lược chương trình cần thiết nhằm điều chỉnh cấu sản xuất, cấu đầu ttư định hướng phát triển loại mặt hàng nơng sản cho phù hợp với tình hình thực tế giới nói chung nước nói riêng Thứ hai, trọng sách thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế ngành 43 nông nghiệp, hướng đến sản xuất xuất mặt hàng nông sản thực phẩm Khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế đầu tư vào nghiên cứu, phát triển giống trồng có suất chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thị trường Thứ ba, hồn thiện sách tài sách thuế, bảo hiểm, rủi ro, giúp hoạt động xuất tiến hành hiệu Tiến tới xóa bỏ sách đầu tư Nhà nƣớc vào ngành hàng nông sản xuất thông qua sách hỗ trợ thuế, giá, lãi suất tín dụng Cần tập trung vào đầu tư KHCN sản xuất, chế biến, xúc tiến thương mại xây dựng sở hạ tầng Thứ tư, trọng đầu tư phát triển cơng tác đào tạo kiến thức tồn cầu hóa, xu hội nhập, kinh tế thị trường, phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ, đến với đối tượng có liên quan đến hoạt động sản xuất, xuất nông sản nước Tăng cường kinh phí đào tạo đội ngũ cán nghiên cứu khoa học nước 4.2.2.2.Đối với Bộ, ngành - Cần tăng cường phối hợp gắn kết chặt chẽ (Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, Bộ Tài chính, ) việc đạo sản xuất, xuất mặt hàng nông sản cụ thể - Tùy theo điều kiện cụ thể mà bộ, ngành ban hành sách giải pháp phù hợp cho ngành nhằm tạo điều kiện cho mặt hàng nơng sản có chế để phát triển tốt Tuy nhiên, sách phải đảm bảo tính thống nhất, hỗ trợ bổ sung cho tránh chồng chéo, mâu thuẫn ảnh hưởng đến phát triển mặt hàng - Xây dựng đảm bảo chế lợi ích hài hòa khâu sản xuất, chế biến xuất dựa phát triển ngành hàng cụ thể Phân tích tác nhân trình hội nhập nhằm chia sẻ lợi ích nhƣ rủi ro tổ chức, cá nhân có tham gia vào hoạt động xuất nơng sản 4.2.2.3.Đối với Hiệp hội Để nâng cao vai trò hiệp hội việc thúc đẩy thương mại hàng nông sản Việt Nam, hiệp hội cần phải: - Có chế quản lý chuyên nghiệp với quy định hội vuờn, tổ chức máy, tài hiệp hội, chức quản lý, đàm phán kiểm tra giám sát hội 44 vườn - Tăng cường phối hợp với quan quản lý nhà nước việc cung cấp, trao đổi thông tin thường xuyên phát triển KHCN, thị hiếu, giá thị trường nước nước Phối hợp hành động hội xúc tiến thương mại tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế, thăm dò, khảo sát thị trường lớn, - Liên kết, bảo vệ lẫn nhau, chống hành vi độc quyền, tranh chấp thị trường, đầu gây tổn hại đến lợi ích chung Đồng thời giúp đỡ vấn đề vốn, đào tạo, môi giới, kỹ quản lý áp dụng công nghệ Tập trung xây dựng phát triển thương hiệu hàng nông sản Việt Nam - Tăng cường công tác thông tin dự báo thị trường để doanh nghiệp có giải pháp chiến lược, phù hợp với mặt hàng xuất cụ thể 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH Ngọc Diệp – Bộ phận Kế toán - Báo cáo tổng kết cuối năm năm Công ty TNHH Ngọc Diệp Khóa luận năm trước thư viện trường Đại học Thương Mại Giáo trình – Đại học kinh tế quốc dân - https://voer.edu.vn/m/cac-hinh-thucxuat-khau/b82516a2 http://kinhtedothi.vn/xuat-khau-nong-san-sang-trung-quoc-rao-can-ngay-canglon-323412.html https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=629&ItemID=18781 vietnambiz.vn 8.https://www.producereport.com/article/2018-china-fruit-import-statisticsreleased ... điểm công ty, mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất từ dẫn đến thành cơng mặt hạn chế khác công ty Đề tài: Giải pháp đẩy mạnh xuất mặt hàng nông, lâm sản Công ty TNHH Ngọc Diệp sang thị trường Trung. .. xuất nông, lâm sản sang thị trường Trung Quốc công ty TNHH Ngọc Diệp giai đoạn 2015-2018 Nội dung nghiên cứu: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nông, lâm sản sang thị trường Trung Quốc công ty. .. triển đề xuất giải pháp đẩy mạnh xuất mặt hàng nông, lâm sản Công ty TNHH Ngọc Diệp sang thị trường Trung Quốc CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng nông, lâm sản sang thị trường Trung Quốc của Công ty TNHH Ngọc Diệp, Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng nông, lâm sản sang thị trường Trung Quốc của Công ty TNHH Ngọc Diệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn