Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ sang thị trường Đông Nam Á của công ty TNHH một thành viên VTS

55 6 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 15:38

MỤC L MỤC LỤC i DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG iii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tầm quan trọng ý nghĩa vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .3 1.3 Đối tương phạm vi nghiên cứu .3 1.3.1 Đối tượng 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu .4 1.5 Kết khóa luận CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XUẤT KHẨU VÀ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU 2.1 Một số khái niệm xuất .5 2.1.1 Khái niệm xuất 2.1.2 Đặc điểm xuất 2.1.3 Các hình thức xuất chủ yếu .6 2.1.4 Vai trò xuất 2.2 Khái niệm đẩy mạnh xuất .8 2.3 Nội dung đẩy mạnh xuất 2.3.1 Nghiên cứu thị trường .8 2.3.2 Lập phương án kinh doanh .11 2.3.3 Nguồn hàng cho xuất .12 2.3.4 Đàm phán ký kết thực hợp đồng 14 2.4 Các hình thức đẩy mạnh xuất 16 2.4.1 Các yếu tố thuộc cung 16 2.4.2 Các yếu tố thuộc cầu 18 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đẩy mạnh xuất 20 2.5.1 Hệ thống pháp luật sách Nhà nước 20 2.5.2 Các yếu tố đầu vào sản xuất, nguyên liệu, vốn , lao động 21 2.5.3 Tý giá hối đoái 21 2.5.4 Sức cạnh tranh hàng hóa 21 2.5.5 Nhu cầu thị trường 22 2.5.6 Yếu tố khác .22 2.6 Phân định nội dung nghiên cứu 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM TỪ GỖ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VTS SANG THỊ TRƯỜNG 25 ĐÔNG NAM Á 25 3.1 Tổng quan Công ty TNHH Một thành viên VTS 25 3.2 Hoạt động xuất gỗ sản phẩm từ gỗ sang thị trường ĐNA công ty TNHH thành viên VTS 28 3.2.1 Đặc điểm sản phẩm gỗ mặt hàng chế biến từ gỗ Công ty .28 3.2.2 Các thị trường xuất sản phẩm gỗ mặt hàng chế biến từ gỗ Công ty 29 3.2.3 Hoạt động xuât gỗ Công ty sang thị trường ĐNA 31 3.3 Một số thành công, tồn nguyên nhân hoạt động xuất gỗ sản phẩm từ gỗ Công TNHH thành viên VTS sang thị trường ĐNA 38 3.3.1 Một số thành công 38 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân .39 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM TỪ GỖ CỦA CÔNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN VTS SANG THỊ TRƯỜNG ĐNA 41 4.1 Mục tiêu việc đề xuất giải pháp 41 4.2 Các giải pháp đẩy mạnh xuất sang thị trường ĐNA 41 4.2.1 Nghiên cứu thị trường .41 4.2.2 Thiết kế mẫu mã sản phẩm .42 4.2.3 Đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định chất lượng sản phẩm tạo 43 4.2.4 Đẩy mạnh công tác bán hàng 44 4.2.5 Giữ chân khách hàng cũ tìm kiếm khách hàng 45 KẾT LUẬN 47 TÀI LIỆU THAM KHẢOY DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG Sơ đồ 2.1: Trình tự thực hợp đồng xuất .16 Y Bảng 3.1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh .25 Bảng 3.2: Cơ cấu lao động theo trình độ Cơng ty năm 2017 .28 Bảng 3.3: Tổng kim ngạch xuất Gỗ theo cấu sản phẩm công ty sang thị trường ĐNA 29 Bảng 3.4:Tổng kim nghạch xuất gỗ sản phẩm từ gỗ theo cấu thị trường Công ty 29 Bảng 3.5: Bảng chi phí đào tạo nhân lực Công ty năm 2017 38 MỞ ĐẦU Ngày nay, người ta ưa chuộng sản phẩm làm từ gỗ, chúng sử dụng rộng rãi phổ biến hầu giới Nhu cầu tiêu thụ tăng ngày nhanh khoảng 8%/năm Trước nhu cầu nhiều nước giới bắt đầu trọng đến ngành chế biến gỗ đặc biệt Trung Quốc có quan tâm đáng kể, Việt Nam có trọng phát triển Trước xu này, ngành công nghiệp chế biến gỗ nói chung doanh nghiệp xuất gỗ chế biến nói riêng Việt Nam nổ lực với nước bạn làm giàu thêm thị trường đồ gỗ giới đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng, đạt số kết khả quan Trong đó, Công ty TNHH thành viên VTS công ty chuyên sản xuất xuất gỗ có uy tín đạt số thành tựu ngành Đơng Nam Á thị trường có nhu cầu sử dụng sản phẩm chế biến từ gỗ lớn thị trường xuất tiềm Hứa hẹn thị trường giúp cho Cơng ty ngày phát triển Do sau thời gian thực tập tìm hiểu công ty TNHH thành viên VTS, em nhận thấy kim ngạch xuất cơng ty khiêm tốn hoạt động xuất có nhiều hạn chế Và thị trường tiềm Đông Nam Á bỏ qn, cơng ty chưa có trọng đến nên em chọn đề tài “Giải pháp đẩy mạnh xuất mặt hàng gỗ sản phẩm từ gỗ sang thị trường Đông Nam Á công ty TNHH thành viên VTS ” làm đề tài cho khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tầm quan trọng ý nghĩa vấn đề nghiên cứu Thị trường ĐNA thị trường có sức mua lớn, nhu cầu nhập nhiều mặt hàng tiêu dùng thị trường ĐNA (trong có đồ gỗ) ngày gia tăng Nhu cầu tiêu dùng Thị trường ĐNA mở nhiều triển vọng cho nước xuất đồ gỗ sang thị trường có Việt Nam Các năm gần nói nước ta xuất đồ gỗ sang thị trường ĐNA lên đến vài tỷ USD Các sản phẩm xuất chủ lực Việt Nam từ nhiều năm có dầu thơ, dệt may, thuỷ sản… Vài năm gần đây, sản phẩm gỗ coi mặt hàng xuất chính, giữ vai trò quan trọng cấu xuất Việt Nam mặt hàng có kim ngạch xuất tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng xuất cao Có thể nói sản phẩm gỗ mặt hàng có triển vọng lớn để tăng kim ngạch xuất vào thị trường ĐNA năm vừa qua hứa hẹn tăng mạnh tương lai Tuy nhiên, điều kiện tồn cầu hố quốc tế hoá đời sống kinh tế ngày sâu sắc nay, đặc biệt điều kiện Việt Nam thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại giới (WTO), cạnh tranh xuất nói chung xuất sang thị trường ĐNA nói riêng doanh nghiệp sản xuất chế biến đồ gỗ ngày gay gắt Những sản phẩm Việt Nam có lợi xuất sang ĐNA sản phẩm mà nhiều nước khu vực khác giới nước ASEAN Trung Quốc có điều kiện lợi để xuất sang thị trường Công ty TNHH Một thành viên VTS không nằm ngoại lệ, phải đối mặt với nhiều khó khăn rào cản Nghiên cứu tìm giải pháp để thúc đẩy xuất sản phẩm gỗ sang thị trường ĐNA cần thiết Thúc đẩy xuất gỗ Công ty sang thị trường ĐNA mang lại lợi ích kinh tế lớn cho Cơng ty Bởi thị trường đầy tiền mà Công ty cần hướng tới xuất tương lai 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung + Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng xuất gỗ sản phẩm gỗ Công ty TNHH Một thành viên VTS sang thị trường ĐNA, đưa đánh giá kết đạt hạn chế, từ đưa giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất gỗ sản phẩm từ gỗ Công ty sang thị trường ĐNA - Mục tiêu cụ + Về lý thuyết: Đưa sở lý thuyết xuất đẩy mạnh xuất khẩu, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất + Về thực tiễn: Giới thiệu Công ty TNHH Một thành viên VTS, đưa thực trạng xuất gỗ sản phẩm gỗ Công ty TNHH Một thành viên VTS sang thị trường ĐNA, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất gỗ sản phẩm gỗ Công ty TNHH Một thành viên VTS sang thị trường ĐNA, đưa giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất gỗ sản phẩm từ gỗ Công ty sang thị trường ĐNA 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Một là, làm rõ nhu cầu, đặc điểm xu hướng tiêu dùng nhập sản phẩm gỗ Thị trường ĐNA - Hai là, thống kê, so sánh, tổng hợp, phân tích đánh giá thực trạng xuất sản phẩm gỗ Công ty TNHH Một thành viên VTS sang thị trường ĐNA - Ba là, đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất sản phẩm gỗ sang ĐNA 1.3 Đối tương phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng Hoạt động xuất gỗ sản phẩm từ gỗ Công ty TNHH Một thành viên VTS sang thị trường ĐNA nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất gỗ sản phẩm từ gỗ Công ty 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Công ty TNHH Một thành viên VTS - Về thời gian: Nghiên cứu số liệu phân tích số liệu năm 2018 - Về nội dung: Hoạt động xuất gỗ sản phẩm từ gỗ Công ty TNHH Một thành viên VTS 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh, kết hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2015-2017, kết kinh doanh xuất năm 2015-2017 Công ty TNHH Một thành viên VTS + Đối với Công ty: Các báo cáo tài chính, báo cáo nghiên cứu thị trường, báo cáo chiến lược kế hoạch thị trường + Đối với thị trường: Nghiên cứu nhu cầu thị trường, xu hướng tiêu dùng gỗ thị trường ĐNA qua báo, báo cáo thống kê, website - Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích đánh giá thực trạng xuất sản phẩm gỗ Công ty TNHH Một thành viên VTS sang thị trường ĐNA - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh thông qua số liệu thu để thấy tăng giảm tiêu thời kỳ 1.5 Kết khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận chia làm chương Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết xuất khẩu, đẩy mạnh xuất Chương 3: Thực trạng xuất gỗ sản phẩm từ gỗ công ty TNHH thành viên VTS sang thị trường ĐNA Chương 4: Giải pháp đẩy mạnh xuất gỗ sản phẩm từ gỗ công TNHH thành viên VTS sang thị trường ĐNA CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XUẤT KHẨU VÀ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU 2.1 Một số khái niệm xuất 2.1.1 Khái niệm xuất Cùng với phát triển kinh tế quốc gia, xuất phát từ khác biệt điều kiện tự nhiên, khí hậu, khác biệt trình độ phát triển sản xuất từ nhu cầu phong phú đa dạng tầng lớp dân cư giới…, nhu cầu buôn bán trao đổi hàng hoá ngày phát triển bề rộng chiều sâu, trao đổi nội quốc gia mà qua khỏi biên giới quốc gia, lan rộng toàn giới Thương mại quốc tế xu hướng khu vực hoá tồn cầu hố kinh tế quốc tế hố có vai trò quan trọng phát triển kinh tế quốc gia, khu vực toàn cầu Xuất hàng hoá hoạt động thương mại quốc tế Đã có nhiều khái niệm xuất đưa ra, đây, xin đưa số khái niệm xuất phổ biến nhất: Xuất hoạt động bán hàng hoá dịch vụ từ nước sang nước khác Xuất hoạt động bán hàng hoá (cả hàng hoá hữu hình hàng hố vơ hình) từ quốc gia sang phần lại giới Xuất thừa nhận hoạt động hoạt động kinh tế đối ngoại, phương tiện thúc đẩy kinh tế phát triển 2.1.2 Đặc điểm xuất Hoạt động kinh doanh xuất có đặc điểm sau: Thời gian lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu: Thời gian lưu chuyển hàng hoá hoạt động kinh doanh xuất dài so với thời gian lưu chuyển hàng hoá hoạt động kinh doanh nội địa khoảng cách địa lý thủ tục phức tạp để xuất hàng hố Do đó, để xác định kết hoạt động kinh doanh xuất khẩu, người ta xác định hàng hố ln chuyển vòng hay thực xong thương vụ ngoại thương Hàng hoá kinh doanh xuất khẩu: Hàng hoá kinh doanh xuất bao gồm nhiều loại, xuất chủ yếu mặt hàng thuộc mạnh nước như: rau tươi, hàng mây tre đan, hàng thủ công mỹ nghệ … Thời điểm giao, nhận hàng thời điểm toán: Thời điểm xuất hàng hố thời điểm tốn tiền hàng khơng trùng mà có khoảng cách dài Phương thức tốn: Trong xuất hàng hố, có nhiều phương thức tốn áp dụng nhiên phương thức toán chủ yếu sử dụng phương thức tốn thư tín dụng Đây phương thức toán đảm bảo quyền lợi nhà xuất Tập quán, pháp luật: Hai bên mua, bán có quốc tịch khác nhau, pháp luật khác nhau, tập quán kinh doanh khác nhau, phải tuân thủ luật kinh doanh tập quán kinh doanh nước luật thương mại quốc tế 2.1.3 Các hình thức xuất chủ yếu Một là, hình thức xuất trực tiếp: Hình thức xuất trực tiếp hình thức, người bán (người sản xuất, người cung cấp, người xuất khẩu) người mua (người nhập khẩu) quan hệ trực tiếp với (bằng cách gặp mặt, qua thư từ, điện tín) để bàn bạc thoả thuận hàng hoá, giá điều kiện giao dịch khác Hai là, hình thức xuất qua trung gian: Xuất qua trung gian hình thức bán hàng thực nhờ giúp đỡ trung gian thứ ba Người thứ ba hưởng khoản tiền định Người trung gian phổ biến phương thức đại lý môi giới Ba là, hình thức xuất bn bán đối lưu: Bn bán đối lưu hay gọi hình thức xuất liên kết phương thức xuất kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời người mua, 3.2.3.2 Công tác nghiên cứu thị trường Nhu cầu thị trường Có thể thấy xu hướng tiêu dùng đồ gỗ sản phẩm từ gỗ thị trường Đông Nam Á ngày gia tăng sức tiêu thụ thị trường lớn, bao gồm nhập nguyên liệu gỗ sản phẩm từ gỗ, họ nhập nguyên liệu gỗ để tiến hàng xuất sang nước khác để chế biến hàng gia dụng, sản phẩm từ gỗ họ nhập loại hàng gia dụng để sử dụng trực tiếp Có thể thấy đồ gỗ nhập chiếm 37% thị phần thị trường ĐNA ĐNA thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ trung bình doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt xã hội công nghiệp với mức độ cao nay, thị trường ĐNA ngày có nhu cầu sử dụng đồ vật chất liệu gỗ thay vật liệu sắt, nhôm… Nhập mặt hàng đồ gỗ nội thất có xu hướng tăng trưởng nhanh Do q trình chuyển sản xuất đồ gỗ giá rẻ sang khu vực Đơng Nam Á nơi có nhân cơng rẻ, nguồn nguyên liệu dồi dào, chi phí nhập thấp đặc biệt nỗ lực nhà nhập ĐNA giảm chi phí khâu phân phối cho phép giảm giá bán đồ gỗ nhập Bàn ghế gỗ bắt đầu sử dụng gia đình ĐNA từ năm 1955 - 1960 Theo báo cáo Cục Kế hoạch Kinh tế ĐNA xu hướng tiêu thụ đồ gỗ gia đình, năm 1961 bàn ghế sử dụng 6,2% gia đình ĐNA, bàn ghế phòng khách sử dụng 12% gia đình ĐNA; năm 1992, 69,7% gia đình ĐNA có bàn ghế ăn; năm 1995, 36,3% gia đình ĐNA có bàn ghế phòng khách Tỷ lệ khơng thay đổi năm gần Ngồi nhìn vào bảng 3.4 tổng kim nghạch xuất gỗ sản phẩm từ gỗ theo cấu thị trường Công ty VTS sang thị trường Đông Nam Á ta thấy Công ty xuất sang nước có tỷ trọng kim nghạch xuất lớn Indonesia Myanmar Thái Lan nước có diện tích dân số đơng Đông Nam Á nhu cầu thị trường nước lớn cơng tác nghiên cứu thị trường Cơng ty cần đặc biệt quan tâm đến nhu cầu thị hiếu người dân nước lớn 38 Thị hiếu Thường người ĐNA có sở thích đa dạng Họ thích kiểu đồ gỗ mở, tức người sử dụng tuỳ chọn bọc da hay bọc vải, có nệm hay khơng có nệm, kích cỡ thay đổi to hay nhỏ để phù hợp với sở thích cá nhân mình, lơ hàng nhập qui mơ có xu hướng nhỏ chủng loại phải phong phú Gần đây, mối quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường ngày cao nâng cao ý thức sinh thái bảo vệ môi trường người tiêu dùng Các sản phẩm đồ gỗ tái sinh đồ gỗ có nguồn gốc xuất xứ chiếm thị phần lớn ĐNA Thị trường đồ gỗ ĐNA có thay đổi đáng kể, người tiêu dùng ĐNA có xu hướng chuyển từ hàng cao cấp châu Âu sang dùng hàng trung bình với giá cạnh tranh từ khu vực châu Á Có thể thấy nhu cầu nhập đồ gỗ thị trường ĐNA gia tăng, đặc biệt đồ nội thất: đồ gỗ, đồ mây, kim loại vật liệu khác Tiềm thị trường ĐNA Có thể thấy Đơng Nam Á khu vực châu Á, bao gồm nước nằm phía nam Trung Quốc, phía đơng Ấn Độ phía bắc ĐNA, phía Tây Papua New Guinea Khu vực rộng 4.494.047 km² (chiếm 10.5% diện tích Châu Á 3% diện tích đất Trái Đất), khu vực nằm bán cầu Bắc nằm chút bán cầu Nam Nó bao gồm 11 quốc gia chia thành nhóm: Nhóm đất liền: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar phía tây Malaysia Nhóm hải đảo: Indonesia, phía đơng Malaysia, Singapore, Philipines, Đơng Timor, Brunei Dân số nước Đông Nam Á 651.583.049 người vào ngày 02/11/2018 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc Tổng dân số nước Đông Nam Á chiếm 8,59% dân số giới Đông Nam Á đứng thứ khu vực Châu Á dân số Mật độ dân số Đông Nam Á 150 người/km2 Với tổng diện tích 39 4.340.239 km2 48,70% dân số sống khu vực thành thị (317.320.945 người vào năm 2017) Do vị trí địa lý nằm án ngữ đường hàng hải nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, Đơng Nam Á từ lâu coi cầu nối Trung Quốc, Nhật Bản với Ấn Độ, Tây Á Địa Trung Hải Thậm chí đến gần đây, số nhà nghiên cứu gọi khu vực "ống thơng gió" hay "ngã tư đường Do mà nước Đơng Nam Á có biển, vịnh biển ăn sâu vào đất liền, tạo điều kiện cho luồng di dân đất liền đảo, cho giao lưu văn hóa quốc gia, dân tộc Cũng mà việc bn bán đường biển với Đông Nam Á nhộn nhịp từ kỷ II, ngày thị trường ĐNA trở thành trung tâm kinh tế phát triển mạnh, Do thấy thị trường phát triển lớn tiềm sản phẩm nói chung sản phẩm gỗ nói riêng doanh nghiệp Việt Nam Công ty TNHH thành viên VTS 3.2.3.3 Kim nghạch tăng trưởng Nhìn vào bảng 3.3 tổng kim ngạch xuất Gỗ theo cấu sản phẩm công ty sang thị trường ĐNA ta thấy số sản phẩm kinh doanh TNHH thành viên VTS sang thị trường ĐNA Sản phẩm Gỗ dán chiếm tỷ trọng lớn với kim ngạch xuất đạt 112.620 USD vào năm 2015, 374.138 USD vào năm 2016 tăng mạnh đột biến vào năm 2016 với kim ngạch xuất lên đến 460.938 USD Đối với sản phẩm Gỗ pallet có kim ngạch xuất tương đối lớn tăng từ 96.947 USD năm 2015 lên đến 283.716 USD năm 2016, 349.537 USD năm 2017 Các sản phẩm ván lạng gỗ bạch đàn chiếm tỷ trọng lớn thứ tổng kim nghạch xuất sang thị trường ĐNA Công ty biểu năm 2015 chiếm 43.056 USD đến năm 2017 lên tới 68.357 USD tổng kim nghạch xuất sang thị trường ĐNA Cơng ty thấy dấu hiệu cho thấy thị trường ĐNA thị trường tiềm lớn Công ty Các sản phẩm ưa chuộng thị trường Trung Đông thị trường Đông Nam Á, nơi mà nhu cầu xây dựng ln cao Ngồi sản phẩm gỗ xẻ thanh, ván lạng gỗ keo kim nghạch xuất sang thị trường ĐNA không ngừng tăng qua năm, sản phẩm gỗ xẻ 40 từ 23.619 USD vào năm 2015 tăng lên 35.290 vào năm 2017, sản phẩm ván Ta thấy gỗ dán gỗ pallet sản phẩm có tỷ trọng kim nghạch xuất lớn số sản phẩm mà Công ty xuất sang thị trường Đơng Nam Á sản phẩm chủ lực Công ty VTS Công ty cần đặc biệt quan tâm, hoàn thiện nhằm phát triển sản phẩm 3.2.3.4 Công tác phát triển sản phẩm Trong công tác phát triển sản phẩm Công ty TNHH thành viên VTS không ngừng đổi khoa học công nghệ chế biến gỗ lâm sản xuất khẩu; đưa sáng chế sáng tạo vào sản phẩm gỗ để nâng cao chất lượng sản phẩm tạo sản phẩm từ gỗ đa dạng, mẫu mã phong phú, đẹp mắt Công ty không ngừng làm tốt cơng tác nghiên cứu , tìm kiếm nhà cung ứng có nguồn nguyên liệu gỗ quý hiếm, đạt chất lượng, đẹp mắt đòng thời giá phải chăng, hợp lý để làm nguyên liệu đầu vào cho q trình sản xuất gỗ Cơng ty Cơng ty cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế, sử dụng nguồn nguyên liệu hợp pháp, tích cực nghiên cứu thị trường, luật lệ quốc tế, phòng tránh tranh chấp xảy ra, kiên “nói khơng” với sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc bất hợp pháp Để phát triển công tác phát triển sản phẩm yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm gỗ Cơng ty đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng cao, đội ngũ lao động lành nghề chế biến nguyên liệu gỗ sản phẩm từ gỗ Tiêu biểu Cơng ty tổ chức khóa đào tạo cho số cán quản lý tổ trưởng tổ thợ thợ cắt, thợ mài, thợ phủ sơn lên tới tổng chi phí đào tạo 31,6 triệu đồng Bảng 3.5: Bảng chi phí đào tạo nhân lực Công ty năm 2017 Nội dung đào tạo Đào tạo học cấp cao quản Số lượng Chi phí/ (người) người (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) 2.500.000 5.000.000 Đào tạo thợ cắt 1.800.000 12.600.000 Đào tạo thợ mài 1.500.000 4.500.000 lý tổ chức 41 Đào tạo thợ phủ sơn 2.000.000 Tổng 10.000.000 31.600.000 (Nguồn: Phòng tài chính-kế tốn) Cơng ty trọng kết hợp đồng hài hòa nhóm nhân lực thuộc loại hình đào tạo: Đại học, Trung cấp, Công nhân kỹ thuật phù hợp với đổi công nghệ thị trường, thị hiếu nguyên liệu gỗ sản phẩm từ gỗ Bên cạnh tập trung làm tốt cơng tác tun truyền, quảng bá sản phẩm Công ty nước quốc tế Quốc tế Công ty đặc biệt trọng đến thị trường nước ĐNA, thị trường hứa hẹn đầy tiềm cho hoạt động xuất gỗ doanh nghiệp chế biến nguyên liệu gỗ sản phẩm từ gỗ nói chung Cơng ty TNHH thành viên VTS nói riêng Trước Cơng ty tiến hành quảng cáo số hình thức Facebook, báo, đài phát tờ rơi, từ năm 2017 Công ty tiến hành trọng quảng cáo, quảng bá sản phẩm việc thiết lập Website riêng Cơng ty, quảng cáo biển ngồi trời đặc biệt năm 2017 Công ty tiến hành cho mắt kênh Shopee riêng Công ty để quảng bá rộng rãi sản phẩm mình, tổng chi phí quảng cáo năm 2017 Cơng ty lên tới 15 triệu đồng 3.3 Một số thành công, tồn nguyên nhân hoạt động xuất gỗ sản phẩm từ gỗ Công TNHH thành viên VTS sang thị trường ĐNA 3.3.1 Một số thành cơng Có thể thấy thành cơng Công ty xuất gỗ sang thị trường ĐNA tiêu biểu năm 2015 mặt hàng gỗ dán có kim nghạch xuất 112.620 USD đến năm 2016 tăng lên 374.138 USD đặc biệt đến năm 2017 tăng lên 460.938 USD, sản phẩm gỗ Pallet tăng lớn năm 2015 kim nghạch xuất sang thị trường ĐNA đạt 96.947 đến năm 2016 tăng lên 283.716 USD đến năm 2017 kim nghạch xuất tăng cao chiếm 349.537 USD, Tiếp đên sản phẩm ván lạng gỗ bạch đàn, năm 2015 có 43.056 USD đến năm 2016 tăng lên số 55.549 USD , sang năm 2017 kim nghạch xuất tăng lên 68.357 USD Còn mặt hàng gỗ xẻ tăng cao từ năm 2015 có 23.619 USD đến năm 2017 tăng lên 35.290 USD Cuối 42 sản phẩm ván lạng gỗ từ 2.956 USD năm 2015 đến năm 2017 kim nghạch xuất sang thị trường ĐNA mạt hàng tăng lên 3.722 USD Thị phần sản phẩm gỗ xuất Công ty thị trường ĐNA liên tục tăng qua năm Ngoài sản phẩm gỗ xuất Công ty ngày có vị cao thị trường ĐNA Khơng Chất lượng sản phẩm gỗ Công ty ngày nâng cao, bước đầu đáp ứng yêu cầu khắt khe, kỹ tính, người tiêu dùng ĐNA Sự phát triển Công ty thu hút lượng lao động đáng kể, góp phần tạo cơng ăn việc làm cho công nhân Công ty Và thành cơng lớn Cơng ty sản phẩm Cơng ty khơng ngừng cải tiến đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước ĐNA 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân *Hạn chế - Quy mô Cơng ty nhỏ - Cơng ty khan thợ kỹ thuật lành nghề, tổng cơng nhân Cơng ty 1070 thợ có đến 500 thợ học qua phổ thông chưa hoc nghề người quen công ty giới thiệu vào làm việc - Phần lớn lao động Công ty chưa qua đào tạo bản, chủ yếu dạng phổ thông nên suất lao động thấp - Công ty chưa tạo thương hiệu uy tín cho thị trường ĐNA - Giá thành sản phẩm gỗ mà mặt hàng gỗ Cơng ty cao biểu cao so với số đối thủ cạnh tranh Công ty đồ gỗ Phú Thanh, Công ty TNHH Thành Đạt, Công ty TNHH nội thất Thành Danh… Giá sản phẩm Công ty so với số đối thủ cạnh tranh khu vực thường cao từ 300-500 nghìn đồng sản phẩm - Sản phẩm gỗ Công ty mẫu mã chưa phong phú, đa dạng sản phẩm gỗ Công ty với gỗ dán, gỗ Xẻ Thanh, gỗ Pallet, ván lạng gỗ bạch đàn, ván lạng gỗ keo, cán chổi gỗ trong điều kiện kinh tế phát triển, đời sống nâng cấp nhu cầu sản phẩm gỗ thị trường ĐNA ngày đa dạng 43 phong phú ưa chuộng loại gỗ có chất lượng tốt gỗ lim, gỗ cẩm lai, gỗ giáng hương, gỗ mun, gỗ trắc, gỗ sưa… - Cơng ty gặp phải khó khăn thời gian việc khai báo Hải quan quy trình làm thủ tục xuất - Cơng ty phải tốn chi phí việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực chi phí bỏ để tiến hành hình thức quảng bá sản phẩm *Nguyên nhân - Chi phí bỏ để đào tạo nguồn nhân lực chưa cao nên Cơng ty thiếu thợ có tay nghề cao - Công ty tiến hành xúc tiến thương mại số hình thức Facebook, báo, đài phát tờ rơi nên Công ty chưa tạo thương hiệu uy tín cho thị trường ĐNA - Do chưa tìm nguồn hàng cung cấp giá rẻ chưa tìm biện pháp giảm thiểu chi phí nên giá thành sản phẩm Cơng ty cao so với giá đối thủ cạnh tranh - Cơng ty hạn chế cơng tác thiết kế mẫu mã, mẫu mã sản phẩm - Máy móc Cơng ty lạc hậu như: Máy bào; Máy tiện; Máy khoan; Máy phay; Máy trẻ nan máy móc Cơng ty qua sử dụng nhiều năm nên suất hoạt động chậm thấp - Cơng ty chưa có đội ngũ quản lý cấp trung gian có lực tổng số cán quản lý cấp trung gian Công ty năm 2017 30 cán có cán đạt trình độ đại hoc, có nhân viên đạt trình độ trung cấp 17 nhân viên đạt trình độ cao đẳng Thiếu cơng nhân có lực có kỹ thuật lành nghề - Cơng ty chưa thực quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nhân lực làm thủ tục Hải quan 44 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM TỪ GỖ CỦA CÔNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN VTS SANG THỊ TRƯỜNG ĐNA 4.1 Mục tiêu việc đề xuất giải pháp Công ty TNHH thành viên VTS đưa giải pháp khắc phục hạn chế vấn đề xuất sản phẩm gỗ mặt hàng từ gỗ sang thị trường nước ĐNA như: giải quết vấn đề cân đối cầu cung nguyên liệu chế biến, nâng cao đội ngũ quản lý cấp trung gian có lực chất lượng tay nghề nhân viên để cải tiến chất lương sản xuất nguyên liệu gỗ mặt hàng từ gỗ với mẫu mã phong phú, da dạng, đẹp mắt Ngồi mục tiêu Cơng ty VTS dó tăng kim ngạch xuất sản phẩm gỗ mặt hàng từ gỗ sang thị trường nước ĐNA để xứng với tiềm Tăng thị phần xuất sản phẩm gỗ mặt hàng từ gỗ sang thị trường nước ĐNA lên 30% vào năm 2019 Cơng ty đặt mục tiêu chuyển dịch cấu sản phẩm gỗ xuất theo hướng đa dạng hoá sản phẩm gỗ xuất 4.2 Các giải pháp đẩy mạnh xuất sang thị trường ĐNA 4.2.1 Nghiên cứu thị trường Đó bước quan trọng giúp cho ta hiểu rõ thị trường ĐNA thời điểm, biết thay đổi yêu cầu quy định thủ tục xuất qua ĐNA Đồng thời tìm hiểu nhu cầu thị hiếu nước ĐNA sản phẩm đồ gỗ nội thất sản phẩm gỗ chế biến để biết điều chỉnh cho phù hợp, không bị động trình xuất sang thị trường Bên cạnh cần biết tình hình nhập nguyên liệu sản phẩm từ gỗ nào, kênh phân phối bên ĐNA, đối thủ cạnh tranh nữa, biết thuế nhập hàng rào kỉ thuật,… nhằm giúp cơng ty có kiến thức hiểu biết định thị trường này, chủ động xuất qua nước ĐNA Có hình thức nghiên cứu sau: 45 4.2.1.1 Nghiên cứu thị trường qua Internet Ngày Internet trở nên phổ biến với người trở thành cơng cụ tìm kiếm hữu hiệu tiết kiệm chi phí Vì tìm hiểu thị trương đồ gỗ nước ĐNA cách nhanh chóng thuận tiện qua website như: http://www.customs.gov.au/: Thông tin chi tiết Hải quan nước ĐNA http://www.ecvn.com/ROOTSYS/book/anyone/xuakhaudogo/HoiChoTrienLam html: Trang Web biết thông tin hội chợ triển lãm đồ gỗ nước giới http://www.itto.or.jp/inside/inside.ITTO.html: Trang web tổ chức Thương Mại đồ gỗ quốc tế, Cung cấp thông tin thống kê tình hình sản xuất mặt hàng gỗ, báo cáo thị trường, ngành hàng http://www.wmia.org: Trang web cung cấp thông tin ngành, nguồn ấn phẩm trực tuyến, link hữu ích, lịch kiện http://langues.p-maps.org/wood: Hiệp hội kinh doanh máy móc làm đồ gỗ (WMIA)Trang web có tính phí, cung cấp thông tin đa dạng gỗ như: giá cả, nghiên cứu thị trường, sản phẩm, số kinh tế thương mại 4.2.1.2 Nghiên cứu thị trường thông qua việc khảo sát thực tiễn Điển hình việc tham gia hội chợ, cách hiệu để cơng ty giới thiệu sản phẩm nhận biết thái độ người dân nước ĐNA sản phẩm nào, ưa thích chuộng sản phẩm đồ gỗ nào, có yêu cầu thực tế khác để cơng ty điều chỉnh cho phù hợp Bên cạnh ta biết đối thủ cạnh tranh thơng qua nữa, nắm bắt nhu cầu thị hiếu người dân nước ĐNA Ngồi cơng ty liên hệ với Trung tâm xúc tiến thương mại, VCCI, Ủy ban người Việt ĐNA – Bộ Ngoại Giao… Để nắm bắt thông tin Việt kiều sống làm việc lâu năm lĩnh vực thương mại ĐNA, đặc biệt hoạt động kinh doanh đồ gôc nội thất Từ cơng ty tiếp cận nguồn để tìm hiểu nhu cầu xu hướng tiêu dùng 46 4.2.2 Thiết kế mẫu mã sản phẩm Dựa thông tin thu thập được, đặc biệt thông tin nhu cầu xu hướng tiêu dùng thị trường ĐNA, phận thiết kế chủ động tự thiết kế nhiều mãu mã đa dạng mang màu sắc đặc trưng, phong cách đại, phù hợp với thị hiếu phong cách người ĐNA với nhiều loại kích cỡ khác Để làm điều đòi hỏi cơng ty phải có đội ngũ nhân viên thiết kế có trình độ cao nhạy bén nắm bắt tín hiệu thị trường Vì vậy: - Cơng ty cần tuyển dụng nhân viên thiết kế có trình độ chun mơn cao có kinh nghiệm việc thiết kế mặt hàng gỗ nội thất, công ty chấp nhận trả lương cao để có nhân viên tài - Đồng thời mở lớp huấn luyện đào tạo cho nhân viên thiết kế hàng năm để nâng cao tay nghề chuyên môn cho họ nữa, mời chuyên gia thiết kế nước am hiểu thị trường đặc biệt thị trường nước ĐNA 4.2.3 Đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định chất lượng sản phẩm tạo Nguyên liệu yếu tố để sản xuất sản phẩm Khơng có ngun liệu cơng ty khơng thể sản xuất Hiện nguồn nguyên liệu công ty thu mua nước chiếm 100% Như vậy, việc sản xuất phụ thuộc vào việc thu mua nguyên liệu lớn Nguồn ngun liệu khơng ổn định trình trạng chung doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam thời gian Để ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất xuất công ty cần: 4.2.3.1 Vẫn nhập nguyên liệu *Các yêu cầu nhập nguyên liệu - Công ty cần đạt tính chủ động việc nhập nguyên liệu gỗ - Việc nhập nguyên liệu phải đảm bảo tiến độ yêu cầu hoạt động chế biến hàng xuất nhận đơn đặt hàng Công ty *Về việc nhập ngun liệu cơng ty thực Tiếp tục nhập nguyên liệu từ nguồn cung cấp sẵn có, trì phát triển mối quan hệ cách: 47 - Đảm bảo uy tín tốn - Tăng cường mối quan hệ trao đổi thơng tin hai bên Tìm kiếm thêm thị trường nguồn nguyên liệu để nhập Liên kết với doanh nghiệp khác việc nhập ngun liệu: cơng ty xem xét đến việc liên kết với doanh nghiệp khác ngành để nhập đồng loạt nguyên liệu gỗ nhằm mục đích giảm giá thành nhiều chi phí khác như: phí giao dịch, cước vận chuyển,… ĐNA nước coi trọng giá giá thấp ưu cạnh tranh thâm nhập vào thị trường Thực sách trồng rừng tạo nguồn nguyên liệu nước: công ty phối hợp với Nhà Nước doanh nghiệp chế biến gỗ khác việc trồng rừng để tạo nguồn nguyên liệu, chủ động nguồn nguyên liệu nước 4.2.3.2 Đổi công nghệ Công ty cần nghiên cứu nâng cao lực chế biến gỗ , cải tiến máy móc thiết bị hệ thống dây chuyền sản xuất để đáp ứng yêu cầu thị trường, bước áp dụng công nghệ dây chuyền sản xuất tiên tiến Cơng ty sử dụng công nghệ chế tạo nước từ trường đại học hay viện nghiên cứu để giảm chi phí từ việc nhập cơng nghệ từ nước ngồi 4.2.3.3 Nguồn nhân lực cơng ty Cơng ty cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng cao, đội ngũ lao động lành nghề chế biến nguyên liệu gõ sản phẩm từ gỗ Công ty cần trọng kết hợp đồng hài hòa nhóm nhân lực thuộc loại hình đào tạo: Đại học, Trung cấp, Cơng nhân kỹ thuật phù hợp với đổi công nghệ thị trường, thị hiếu nguyên liệu gỗ sản phẩm từ gỗ 4.2.4 Đẩy mạnh công tác bán hàng 4.2.4.1 Tiếp thị xuất qua mạng Internet trở nên phổ biến nơi lí tưởng cho nhà nhập nước ngoai tìm kiếm nhà cung cấp Việc tiếp thị sản phẩm sang thị trường DNA qua internet 48 góp phần quan trọng việc quảng bá nguyên liệu gỗ sản phẩm gỗ Khi thơng tin hàng hóa dịch vụ cơng ty đưa lên mạng khách hàng dễ tìm kiếm cập nhật hơn, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển đến cơng ty cách nhanh chóng 4.2.4.2 Cải thiện trang web công ty Công ty xây dựng trang web với địa www.VTS.com Ở khách hàng tim kiếm tất thơng tin công ty, sản phẩm thị trường xuất chủ yếu công ty Bên cạnh catalogue điện tử, khách hàng tìm hiểu chủng loại sản phẩm mẫu mã cụ thể Với website điện tử cơng ty giảm thiểu chi phí phục vụ khách hàng, đồng thời gây dựng mối quan hệ có lợi, tăng uy tín tính chun nghiệp cơng ty kinh doanh quốc tế Vì cơng ty cần cải thiện vấn đề sau: - Thường xuyên cập nhật thông tin hình ảnh mẫu mã - Đa dạng hóa chủng loại mặt hàng đăng tải online catalogue - Thiết lập công cụ theo dõi thống kê số lượt người truy cập phân loại theo thời gian, mục truy cập nhiều nhất… để nắm rõ vấn đề mà khách hàng tiềm quan tâm - Nghiên cứu học hỏi cách xây dựng trang web làm thành cơng để tăng tính hấp dẫn cho web - Đầu tư vào đội ngũ cơng nghệ thơng tin, chọn người tài có khả phù hợp với yêu cầu công ty 4.2.5 Giữ chân khách hàng cũ tìm kiếm khách hàng Giữ chân khách hàng cũ cách: - Thực tốt đơn đặt hàng đồng thời đảm bảo uy tín chất lượng, số lượng hàng hóa thời gian giao hàng - Thơng tin nhanh chóng, kịp thời va xác khách hàng có nhu cầu 49 - Cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt chế độ đãi ngộ, chiết khấu tính chế độ hợp đồng số lần đặt hàng - Cung cấp thơng tin hàng hóa giới thiệu mẫu mã thiết kế từ công tác nghiên cứu thị trường Tìm kiếm khách hàng mới: - Tìm kiếm thơng tin nhà phân phối nhập ĐNA sản phẩm gỗ chế biến thông qua số website sau: http://www.worldfurnitureonline.com http://ihfc.com/ - Chúng ta vào trang web tìm kiếm thêm khách hàng mới, có đầy đủ thông tin nhà nhập nhà phân phối đồ gỗ nước ĐNA Từ vào trang web họ để tìm hiểu thêm hoạt động công ty lựa chọn khách hàng tiềm để tiếp cận nắm bắt nhu cầu thị hiếu thị trường - Tiếp cận thiết lập mối quan hệ với với khách hàng mục tiêu: - Sau tìm hiểu đánh giá công ty xác định liệt kê danh sách khách hàng mục tiêu theo thứ tự ưu tiên từ xuống - Sau tiến hành gửi thư tự giới thiệu công ty sản phẩm chủ yếu cơng ty, có chuẩn bị kỉ catalogue điện sản phẩm để giới thiệu với khách hàng mục tiêu mà hướng tới 50 KẾT LUẬN Thị trường ĐNA thị trường ưa chuộng sản phẩm gỗ từ lâu, nhu cầu tiêu dùng sử dụng sản phẩm gỗ lớn Có thể thấy tình hình kim ngạch xuất gỗ Công ty VTS sang nước ĐNA tăng qua năm Điều chứng tỏ cơng ty có quan tâm trọng đến thị trường này, nắm bắt hội biết cách giữ chân khách hàng cũ Tuy nhiên với tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt để trì tốc độ xuất sang quốc tế nói chung xuất sang thị trường nước ĐNA nói riêng Cơng ty VTS cần đưa giải pháp nhằm thúc đẩy quy trình Công ty TNHH thành viên VTS theo phân tích cho thấy cơng ty có tiềm sản xuất xuất gỗ chế biến, tồn nhiều khó khăn hạn chế q trình hoạt động Với đóng góp nhỏ sau khoảng thời gian thực tập công ty, hi vọng giúp phần cho cơng ty cải thiện hoạt động xuất gỗ mặt hàng từ gỗ sang nước ĐNA Bên cạnh, công ty nên liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp ngành để đứng vững thị trường đạt tốc độ tăng trưởng bền vững phát triển Đồng thời, cơng ty cần có hổ trợ tích cực từ phía nhà nước việc xúc tiến xuất gỗ sản phẩm gỗ sang nước ĐNA 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Tài liệu 123.doc, tailieu.vn (2) Sách quản trị tác nghiệp thương mại xuất PGS- TS Dỗn Kế BơnTrường ĐH Thương Mại (3) Các cổng thông tin, trang web trademap.org, http://customs.gov.vn, agro.gov.vn (4) Báo điện tử, “trung tâm thông tin công nghiệp thương mại – Bộ công thương” (5) Các khóa luận anh chị K48, K49 Đại học thương mại 52 ... xuất khẩu, đẩy mạnh xuất Chương 3: Thực trạng xuất gỗ sản phẩm từ gỗ công ty TNHH thành viên VTS sang thị trường ĐNA Chương 4: Giải pháp đẩy mạnh xuất gỗ sản phẩm từ gỗ công TNHH thành viên VTS. .. TRẠNG XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM TỪ GỖ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VTS SANG THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á 3.1 Tổng quan Công ty TNHH Một thành viên VTS 3.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Công. .. hiểu, đánh giá thực trạng xuất gỗ sản phẩm gỗ Công ty TNHH Một thành viên VTS sang thị trường ĐNA, đưa đánh giá kết đạt hạn chế, từ đưa giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất gỗ sản phẩm từ gỗ Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ sang thị trường Đông Nam Á của công ty TNHH một thành viên VTS, Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ sang thị trường Đông Nam Á của công ty TNHH một thành viên VTS

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn