Giải pháp đẩy mạnh các hoạt động marketing trực tuyến tại website Civi.vn của Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh

76 4 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 15:38

1 LỜI CẢM ƠN Sau bốn năm học tập nghiên cứu Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương mại thời gian thực tập, tìm hiểu, nghiên cứu Công ty cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh, em học hỏi nhiều kiến thức kinh nghiệm lĩnh vực thương mại điện tử Sau thời gian thực tập, hướng dẫn thầy cô khoa Ban giám đốc công ty em có nhìn thực tế vận dụng kiến thức học vào thực tiễn Qua tìm hiểu nghiên cứu cơng ty em lựa chọn đề tài “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến website Civi.vn Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh” làm đề tài nghiên cứu Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới cô Trần Thị Huyền Trang, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình thực tập hồn thành khóa luận Đồng thời, em xin cảm ơn thầy cô Khoa Ban giám đốc anh chị nhân viên Công ty giúp đỡ tạo điều kiện cho em thời gian thực tập Do hạn chế thời gian kiến thức trình thực nên đề tài nhiều thiếu sót Vì vậy, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy để đề tài khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018 Sinh viên thực Đặng Thị Thanh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT CNTT DLP NGHĨA TIẾNG ANH Information Technology Data Loss Prevention NGHĨA TIẾNG VIỆT Công nghệ thông tin Phần mềm ngăn chặn HyperText Markup Language liệu Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn Multimedia messaging service Dịch vụ tin nhắn đa phương NXB PPC PSMS Pay Per Click Premium short messaging service tiện Nhà xuất Trả tiền cho click Dịch vụ tin nhắn ngắn cao cấp PR SEM Public Relations Search Engine Marketing Quan hệ cơng chúng Marketing qua cơng cụ tìm Search Engine Optimization Short messaging service E-commerce Wireless Application Protocol kiếm Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm Dịch vụ tin nhắn ngắn Thương mại điện tử Giao thức ứng dụng không HTML MMS SEO SMS TMĐT WAP dây MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC HÌNH VẼ .v DANH MỤC BẢNG BIỂU v LỜI MỞ ĐẦU 1 LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN 1.1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Khái niệm marketing 1.1.2 Khái niệm marketing trực tuyến 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN 1.2.1 Đặc điểm marketing trực tuyến 1.2.2 Các hình thức marketing trực tuyến 11 1.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 16 1.3.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 16 1.3.2 Tình hình nghiên cứu giới 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE CIVI.VN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KỸ THUẬT QUẢNG CÁO VIỆT TIẾN MẠNH 19 2.1 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 19 2.1.1 Giới thiệu tổng quan công ty .19 2.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân .21 2.1.3 Giới thiệu website Civi.vn 23 2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh 24 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp .25 2.2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KỸ THUẬT QUẢNG CÁO VIỆT TIẾN MẠNH 26 2.2.1 Khái quát hoạt động marketing trực tuyến Công ty 26 2.2.2 Thực trạng ứng dụng hình thức Marketing trực tuyến Cơng ty 28 2.3 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CÔ PHẦN HỆ THỐNG KỸ THUẬT QUẢNG CÁO VIỆT TIẾN MẠNH 33 2.3.1 Mơi trường bên ngồi 33 2.3.2 Môi trường bên .41 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE CIVI.VN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KỸ THUẬT QUẢNG CÁO VIỆT TIẾN MẠNH 44 3.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU WEBSITE CIVI.VN 44 3.1.1 Những kết đạt 44 3.1.2 Những tồn chưa giải .46 3.1.3 Nguyên nhân tồn 48 3.1.4 Những hạn chế nghiên cứu vấn đề cần nghiên cứu .49 3.2 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA WEBSITE CIVI.VN 49 3.2.1 Dự báo tình hình thời gian tới 49 3.2.2 Định hướng phát triển Công ty 51 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CHO WEBSITE CIVI.VN 52 3.3.1 Tối ưu hóa website 52 3.3.2 Phát triển phối hợp công cụ Marketing trực tuyến 52 3.3.3 Đa dạng hóa phương thức tốn, tích hợp thêm cơng cụ tốn 56 3.3.4 Nâng cao hiệu hoạt động hỗ trợ trực tuyến sử dụng .57 3.3.5 Phát triển nguồn nhân lực marketing .57 3.3.6 Đầu tư sở hạ tầng 58 KẾT LUẬN 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Nhân tố chủ quảng cáo (Advertiser) 15 Hình 1.2: Nhân tố đối tác (Publishers) .15 Hình 1.3: Nhân tố Affiliate Network 16 Hình 2.1: Sơ đồ công ty Công ty Cổ phần Việt Tiến Mạnh 19 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh 21 Hình 2.3: Giao diện trang chủ website Civi.vn 24 Hình 2.4: Hình thức để biết website công ty khách hàng 28 Hình 2.5: Hiệu ứng dụng hình thức marketing trực tuyến cơng ty 29 Hình 2.6: Đánh giá mức độ hài lòng nội dung website Civi.vn 30 Hình 2.7: Đánh giá hiệu ứng dụng hình thức mạng xã hội 31 Hình 2.8: Đánh giá vai trò hình thức Marketing trực tuyến 32 Hình 2.9: Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2017 34 Hình 2.10: Số lượng người dùng Internet Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2022 (hàng triệu người) 35 Hình 2.11: Số liệu thống kê người dùng Internet Việt Nam năm 2018 40 Hình 3.1: Các nhân tố tham gia vào hệ thống tiếp thị liên kết Affiliate Marketing 44 Hình 3.2: Các dự án tiêu biểu Website Civi.vn 45 Hình 3.3: Số người truy cập Internet thiết bị số năm 2017 Việt Nam 50 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu nhân Công ty cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh 23 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 25 LỜI MỞ ĐẦU LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Trong xu hội nhập hóa tồn cầu với cạnh tranh ngày gay gắt Thương mại điện tử chìa khóa giúp doanh nghiệp đứng vững thị trường đầy biến động Thương mại điện tử Internet ngày phát triển mạnh mẽ trở thành xu hướng tất yếu toàn giới Ở Việt Nam vậy, theo báo cáo TMĐT Việt Nam năm 2017 Bộ Công Thương nhìn chung xu hướng ứng dụng TMĐT doanh nghiệp ngày tăng hiệu Có 90% số doanh nghiệp Việt Nam thiết lập hệ thống nội thông qua TMĐT để nhận đơn hàng từ khách hàng 43% số doanh nghiệp xây dựng hệ thống website, có 79% doanh nghiệp nhận đơn đặt hàng qua email 100% doanh nghiệp có máy tính kết nối với Internet Có thể thấy, năm tới, mức độ ứng dụng TMĐT doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tăng mạnh TMĐT vào thực chất, giúp doanh nghiệp có doanh thu cao thu hút nhiều tập khách hàng khác Vậy để doanh nghiệp thành công việc kinh doanh TMĐT câu hỏi mà doanh nghiệp tìm lời giải Theo số liệu từ Statista, trung bình người dùng Việt Nam tiêu khoảng 54.89 USD/năm (khoảng 1.27 triệu VND) hay 106.000 VND/tháng để mua sắm online Tỉ lệ người dùng tham gia giao dịch online đạt 52.5% dự đoán đạt 55.9% năm 2022, ngược lại nước phát triển số khoảng 70% Năm 2018, Việt Nam có 49 triệu người dùng tham gia mua sắm trực tuyến, đạt 76% so với số lượng người dùng Internet Người Việt dành nhiều thời gian để lên mạng với trung bình 7h/ngày tuần Việc truy cập Internet chủ yếu qua smartphone thiết bị truy cập mạng phổ biến với 72% người dùng, tiếp đến 43% thuộc laptop/desktop, tablet đạt 13% 5% thuộc nhóm thiết bị tivi có kết nối Internet Có thể thói quen mua sắm theo cách thức trực tiếp (đi chợ, siêu thị,…) chưa tin tưởng chất lượng sản phẩm, an tồn thơng tin, sách đổi trả mua sắm mạng khiến nhiều người chưa thực “thoải mái” mua sắm online Liên quan đến lĩnh vực TMĐT, marketing trực tuyến hình thức đánh giá thị trường phát triển đầy tiềm Đây coi công cụ chủ chốt, thiết yếu doanh nghiệp nhằm đưa lĩnh vực hoạt động TMĐT phát triển Có thực tế khách hàng ngày nhận thấy tầm quan trọng lợi ích loại hình tiếp thị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ marketing trực tuyến Việt Nam chưa tạo đột phá để chiếm lĩnh nhiều thị trường quảng cáo thông qua Internet Các chiến lược, cách tiếp cận marketing truyền thống lâu doanh nghiệp cần phải hoàn thiện để đáp ứng, thích nghi với thay đổi kinh tế xã hội ngày Những thay đổi nhanh chóng Internet ảnh hưởng đến chiến lược marketing doanh nghiệp Internet mang đến nhiều hội tiếp cận với khách hàng dễ dàng hết Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cảm thấy bối rối trước tốc độ thay đổi công nghệ phương thức tiếp thị nhanh đến chóng mặt cách ứng dụng vào công việc kinh doanh cho hữu ích Nhận thấy rõ phát triển lợi ích hình thức marketing trực tuyến đem lại nên Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh triển khai số hình thức quảng cáo qua Facebook, Google, qua kênh tiếp thị liên kết Affiliate Marketing Tuy nhiên, hình thức chưa thực công ty khai thác hiệu Qua trình thực tập tìm hiểu hoạt động kinh doanh trực tuyến công ty, em nhận thấy cơng ty gặp nhiều khó khăn việc triển khai ứng dụng nmarketing trực tuyến vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu hoạt động marketing trực tuyến chưa cao Chính thế, em chọn đề tài “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến website Civi.vn Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh.” MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục tiêu đề tài đề xuất giải đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến website Civi.vn Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh Để thực mục tiêu đề tài xác định số nhiệm vụ vấn đề cụ thể sau: - Thứ nhất, hệ thống hoá lý luận marketing, marketing trực tuyến hình thức marketing trực tuyến - Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động marketing trực tuyến website Civi.vn Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh - Thứ ba, số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến website Civi.vn Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh Với mục tiêu nghiên cứu trên, tơi hy vọng khóa luận tốt nghiệp mang lại kết thiết thực nhằm giúp doanh nghiệp cải thiện nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, áp dụng hình thức marketing trực tuyến vào sản xuất linh hoạt, đa dạng Từ đó, tạo tin tưởng lòng trung thành từ phía khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp khách hàng với doanh nghiệp PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Không gian: Đề tài nghiên cứu website Civi.vn Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh -Thời gian: Các liệu công ty phục vụ cho nghiên cứu đề tài giới hạn từ năm 2015 đến năm 2017 - Đối tượng: Nghiên cứu hoạt động marketing trực tuyến website Civi.vn Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp thu thập liệu cách thức thu thập liệu phân loại sơ tài liệu chứa đựng thông tin liên quan đến đối tượng nghiên cứu từ nguồn khác Trong khóa luận này, liệu thu thập từ nguồn phiếu điều tra, số liệu từ báo cáo kinh doanh công ty, website cơng ty viết có liên quan trang báo, trang tin tức  Phương pháp thu thập liệu  Thu thập liệu sơ cấp Với đề tài nghiên cứu khóa luận này, tác giả sử dụng phương pháp phiếu điều tra phương pháp vấn  Phương pháp sử dụng phiếu điều tra - Đối tượng điều tra: Các nhân viên cộng tác viên Công ty, số khách hàng mua hàng người bên ngồi Cơng ty - Nội dung: Phiếu điều tra sử dụng câu hỏi đóng, bao gồm 10 câu hỏi liên quan đến hoạt động marketing trực tuyến doanh nghiệp đánh giá tình hình sử dụng cơng cụ, hình thức marketing Công ty - Đối tượng điều tra nhân viên cộng tác viên Cơng ty + Mục đích: Tác giả sử dụng phiếu điều tra bao gồm 10 câu hỏi đóng Thơng qua câu hỏi phiếu điều tra trắc nghiệm từ tác giả biết hình thức marketing trực tuyến sử dụng cơng ty có hiệu khơng từ đánh giá thực trạng triển khai hình thức marketing trực tuyến cơng ty chương + Cách thức tiến hành: Tác giả phát 25 phiếu cho nhân viên cộng tác viên cơng ty sau thu thập lại tổng hợp phân tích kết phần mềm Excel Kết thu 20 phiếu - Đối tượng điều tra số khách hàng mua hàng người bên ngồi Cơng ty + Mục đích: Tác giả sử dụng phiếu điều tra bao gồm 11 câu hỏi đóng Thơng qua câu hỏi phiếu điều tra trắc nghiệm từ tác giả nắm bắt hành vi, thói quen khách hàng để làm đưa đề xuất cho hoạt động marketing công ty đồng thời làm giúp tác giả đánh giá thực trạng triển khai hình thức marketing trực tuyến công ty chương + Cách thức tiến hành: Tác giả phát 25 phiếu cho khách hàng mua hàng người bên ngồi Cơng ty sau thu thập lại tổng hợp phân tích kết phần mềm Excel Kết thu 20 phiếu hợp lệ - Kết quả: Phát 50 phiếu thu 40 phiếu hợp lệ dùng để tổng hợp kết - Ưu điểm: Phương pháp điều tra giúp tiến hành nhanh chóng tiện lợi, thăm dò ý kiến nhiều người, có đánh giá, ý kiến cụ thể, khách quan tình hoạt động website - Nhược điểm: Tốn nhiều thời gian, công sức để thu thập, xử lý liệu Đôi kết mang tính chủ quan người trả lời Mẫu tương đối nhỏ, chưa phản ánh thực tế thơng qua tỷ lệ phân tích, câu trả lời thiếu xác  Phương pháp vấn - Đối tượng điều tra: Ông Trần Minh Kh - Trưởng phòng Marketing - Mục đích: Đánh giá quan niệm họ tình hình áp dụng hoạt động marketing trực tuyến, nguồn lực sử dụng hoạt động marketing trực tuyến Cơng ty từ tìm nguyên nhân tồn vấn đề - Cách tiến hành: Tác giả sử dụng bảng câu hỏi gồm câu để hỏi trực tiếp trưởng phòng marketing Cơng ty - Ưu điểm: Dễ dàng nắm bắt hiểu rõ vấn đề cần nghiên cứu - Nhược điểm: Tốn thời gian, tốn cơng sức, u cầu cần phải có trình độ hiểu biết định vấn đề để đặt câu hỏi trọng tâm hiểu câu trả lời người vấn  Thu thập liệu thứ cấp - Tác giả thu thập thông tin qua nguồn: Nguồn thông tin mở từ công ty cung cấp, từ trang chủ website Civi.vn, tài liệu nội báo cáo kinh doanh cơng ty Ngồi ra, thu thập thơng tin qua tài liệu thống kê, cơng trình nghiên cứu khoa học thực hiện, qua Internet, qua báo chun ngành, sách giáo trình ngồi nước - Mục đích: Việc thu thập liệu thứ cấp nhằm chọn lọc thông tin, đánh giá phản hồi từ nhân viên đối tượng bên công ty để đưa đánh giá tổng quan hình thức marketing trực tuyến, thống kê số liệu để hoàn thành việc nghiên cứu nội dung lý thuyết chương - Ưu điểm: Tiết kiệm tiền bạc, thời gian, thu thập nhiều liệu thời gian ngắn - Nhược điểm: Số liệu thứ cấp thu thập cho nghiên cứu với mục đích khác hồn tồn khơng hợp với vấn đề chúng ta; khó phân loại liệu: biến số, đơn vị đo lường khác , khó đánh giá mức độ xác, tin cậy nguồn liệu  Phương pháp phân tích xử lí liệu  Phương pháp định lượng - Sử dụng phần mềm Excel: Excel chương trình dùng để xử lý thơng tin dạng bảng, thực tính tốn xây dựng số liệu thống kê trực quan có bảng - Ưu điểm: Nhiều tính ưu việt việc lập bảng phân tích, sử dụng mơ hình phân tích đồng thời loại bỏ số công đoạn không cần thiết mà số phần mềm khác gặp phải có giao diện thân thiện với người dùng - Nhược điểm: Phải thật thành thạo câu lệnh khơng dễ xảy sai sót, thao tác khơng chuẩn liệu nhập vào khơng tính tốn  Phương pháp định tính Phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp tiếp cận nhằm tìm cách mơ tả phân tích đặc điểm văn hóa hành vi người nhóm người từ quan 57 - Đẩy mạnh chạy quảng cáo Facebook Lên chiến dịch quảng cáo với nội dung viết hấp dẫn, nên kèm với hình ảnh video để gây ý, nghiên cứu đối tượng người nhắm đến khách hàng doanh nghiệp người có tham gia bn bán online Facebook  Hệ thống tiếp thị liên kết Affiliate Marketing Công ty cần nâng cấp đẩy mạnh tạo dựng blog, website cộng đồng mạng xã hội có nội dung định hướng trước đối tượng mục tiêu phù hợp với sản phẩm, dịch vụ mà công ty tiếp thị liên kết Tập trung quảng bá để có nhiều chuyển đối thu hút Publishers cách đẩy mạnh hoạt động truyền thông quảng bá sản phẩm, dịch vụ online để thu hút nhiều đối tác qua công cụ Marketing Online để kiếm tiền online hiệu với hệ thống bao gồm: SEO, Content Marketing, Social Media Marketing, Email marketing, Google Adwords,… Nâng cấp hoàn thiện hệ thống website bao gồm xây dựng tính Add Domain, thu Form thơng qua Iframe hoàn thiện, tối ưu giao diện duyệt đơn Civi.vn để thtu hút thêm nhiều đối tác tham gia vào hệ thống tiếp thị liên kết Affiliate Marketing Đặc biệt cần xây dựng nâng cấp hệ thống bảo mật thông tin liệu, tiền hoa hồng cho đối tác, khách hàng, nhà cung cấp đồng thời củng cố hệ thống kiểm soát nguồn hàng phải kết nối tích hợp sản phẩm dịch vụ với 3.3.3 Đa dạng hóa phương thức tốn, tích hợp thêm cơng cụ tốn Trong số giải pháp giúp hồn thiện hoạt động marketing việc đẩy mạnh ứng dụng toán điện tử website civi.vn đa dạng hóa phương thức thanh, tích hợp cơng cụ tốn việc quan trọng Theo báo cáo từ Cyber Source – nhà cung cấp giải pháp toán điện tử quản lý rủi ro, website TMĐT Bắc Mỹ đưa nhiều hình thức tốn họ bán nhiều hàng hóa Vì đa dạng hóa hình thức tốn quan trọng cần thiết để đẩy mạnh ứng dụng tốn trực tuyến website Civi.vn Hiện tại, cơng ty cung cấp cho người dùng phương thức tốn trực tuyến qua hệ thống thẻ Điều hạn chế lớn so với đối thủ cạnh tranh khác thị trường mà phương thức toán website cung cấp 58 sơ sài Hiện phương thức toán điện tử phát triển đa dạng, yêu cầu khách hàng ngày cao có xu hướng ưa chuộng thuận tiện nhanh chóng Nếu khả cho phép, Civi nên trọng đầu tư cung cấp nhiều cơng cụ tốn tốt Vì cơng ty nên tích hợp cơng cụ tốn hệ thống tốn ví điện tử (tiền điện tử), toán điện tử séc điện tử (echeck) chuyển tiền điện tử (EFT), Hệ thống toán hoá đơn điện tử,… 3.3.4 Nâng cao hiệu hoạt động hỗ trợ trực tuyến sử dụng Thứ nhất, Công ty cần phát triển thêm mảng hỗ trợ trực tuyến nhóm sản phẩm bên cạnh hỗ trợ dự án, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ giải pháp mà cơng ty có Thứ hai, hình thức chat online, để phát triển hình thức cơng ty nên đầu tư giải pháp kết nối trực tuyến Kayako LiveSupport Đây phần mềm cho phép chat online để hỗ trợ khách hàng cách nhanh chóng, hiệu đem lại hài lòng cho khách hàng sử dụng Thứ ba, hình thức số lượng câu trả lời cho câu hỏi khơng nhiều, chí có câu hỏi khơng có câu trả lời Để khắc phục tình trạng này, công ty cần tạo thêm nội dung phong phú diễn đàn, bổ sung thêm mục trao đổi giải đáp thắc mắc Bên cạnh đó, Cơng ty cần bố trí đội ngũ nhân viên quản lý diễn đàn, giải đáp thắc mắc thành viên post viết liên quan đến sản phẩm, dịch vụ thông tin công nghệ, giải trí khác; hạn chế thấp thắc mắc khơng trả lời Thứ tư, hình thức email cần thường xuyên gửi mail thông báo sách cơng ty đến khách hàng sách khuyến mại, sách bảo hành…Tuy nhiên tránh trường hợp gửi nhiều thư rác, thư có nội dung khơng sát đến hòm thư khách hàng đối tác Trả lời thắc mắc, câu hỏi khách hàng đối tác gửi qua email, tránh trường hợp thư đến lâu hồi âm khơng có hồi âm lại cho khách hàng, để khách hàng phải chờ đợi 3.3.5 Phát triển nguồn nhân lực marketing Về nguồn nhân lực Công ty nên tổ chức khóa nâng cao trình độ cho nhân viên thơng qua khóa đào tạo kỹ chuyên sâu marketing, mời chuyên 59 gia đào tạo chỗ Ngồi cần phải bổ sung thêm lượng nhân viên marketing trực tuyến có chất lượng cụ thể nên tuyển thêm quản lý nhằm xây dựng chiến lược kế hoạch marketing trực tuyến giám sát đội ngũ cộng tác viên viết với link nhằm hỗ trợ thêm bên cạnh hình thức quảng cáo marketing trực tuyến khác Đội ngũ cộng tác viên cần 10 người để viết bài, tương tác mạng xã hội link diễn đàn forum nhằm đẩy nhanh từ khóa lên top cơng cụ tìm kiếm từ khóa du lịch từ khóa cạnh tranh có nhiều đối thủ đáng gờm, có đầu tư kết hợp nhuần nhuyễn với hình thức marketing trực tuyến khác mang lại hiệu cao Doanh nghiệp phải cần có thường xuyên sách hỗ trợ, ưu đãi, khen thưởng với nhân viên mình, khích lệ tinh thần làm việc họ Hơn nữa, cần có buổi hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn nghệ phòng ban để họ có thêm động lực cho cơng việc, ưu thích cơng việc Từ họ gắn bó với doanh nghiệp cống hiến lực cách thoải mái cho doanh nghiệp 3.3.6 Đầu tư sở hạ tầng Đối với công ty làm lĩnh vực thương mại điện tử sở hạ tầng đóng vai trò vô quan trọng Với thực trạng sở hạ tầng công ty đủ phép công ty thực công cụ Marketing, nhiên để tăng tính hiệu cho việc sử dụng cơng cụ, xử lý thơng tin cần phải đầu tư thêm số sở hạ tầng tăng tốc độ cho hệ thống đường truyền, đầu tư máy chủ với cấu hình phù hợp để đảm bảo tốt cho công tác quản trị trang chủ, bổ sung phần mềm quyền chăm sóc quản lý khách hàng 60 KẾT LUẬN Marketing trực tuyến phát triển mạnh mẽ Việt Nam giới Vì người ngày hiểu biết yêu cầu cao việc mua hàng hóa, dịch vụ trực tuyến Bên cạnh yếu tố xác chất lượng sản phẩm dịch vụ, tốc độ độ phủ thơng tin làm nên thắng lợi cho doanh nghiệp Trong môi trường cạnh tranh nay, đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục cập nhật kế hoạch mới, công cụ hình thức để tiếp cận gần với khách hàng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu mong muốn khách hàng Qua trình thực tập tìm hiểu, em nhận thấy Cơng ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh áp dụng có hiệu hình thức Marketing trực tuyến vào hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, hiệu việc ứng dụng hình thức chưa thực đem lại kết mong muốn có sức ảnh hưởng lớn Chính vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến website Civi.vn Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh” nhằm đưa nhìn chung marketing trực tuyến, hình thức marketing trực tuyến mà cơng ty sử dụng để đánh giá hiệu hình thức từ đưa giải pháp giúp doanh nghiệp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến thời gian tới Do thời gian kiến thức hạn chế, nên khóa luận khơng tránh khỏi có thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo để khóa luận hồn thiện nâng cao tính thiết thực Tác giả xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt [1] GS.TS Nguyễn Bách Khoa (2003), Giáo trình “Marketing thương mại điện tử”, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội [2] PGS.TS Đinh Văn Thành (2008), Ứng dụng marketing trực tuyến hoạt động thương mại doanh nghiệp Việt Nam – Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Bộ Cơng Thương [3] TS Nguyễn Hồng Việt (2011), Giáo trình “Marketing thương mại điện tử”, NXB Thống kê, Hà Nội II.Tiếng Anh [4] Damian Ryan & Calvil Jones (2009), Understanding Digital Marketing, Nxb Prentice Hall, Europe [5] Judy Strauss – Raymond Frost (2001), E-Marketing, Nxb Prentice Hall, Europe III Website [6] https://civi.vn/: Website công ty [7] http://vi.wikipedia.org: Từ Điển Bách Khoa Tồn Thư [8] https://www.dammio.com/: Kiến thức cơng nghệ ngôn ngữ [9] https://www.internetworldstats.com/: Thống kê giới Internet [10] https://www.gso.gov.vn/: Tổng cục thống kê [11] https://www.statista.com/: Cổng thông tin thống kê PHỤ LỤC Phụ lục TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KHOA HTTTKT& TMĐT PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG Kính gửi: Ông (Bà) ……………………………………………… Tôi sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thương mại điện tử trường ĐH Thương Mại, thực tập Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh Để phục vụ việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp, cần số thông tin điều tra khách hàng vấn đề liên quan đến hành vi thói quen mua hàng trực tuyến để đề xuất hoạt động marketing cho doanh nghiệp đánh giá thực trạng hoạt động marketing trực tuyến cơng ty Vì vậy, tơi mong Ơng (Bà) giúp đỡ hồn thành phiếu điều tra để chúng tơi có thơng tin cần thiết Ghi chú: Ông (Bà) đánh dấu X vào ô trả lời tương ứng Օ chọn đáp án, ô  chọn nhiều đáp án A Thông tin cá nhân đối tượng điều tra Họ tên: ……………………………………………………………………… Công ty: ………………………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………… Điện thoại: …………………… Email: ……………………………………… B Nội dung câu hỏi điều tra Câu 1: Anh/ chị biết đến sản phẩm/ dịch vụ công ty qua đâu?  Bạn bè/ đồng nghiệp  Các cơng cụ tìm kiếm  Mạng xã hội  Khác Câu 2: Anh/ chị biết đến website Civi.vn công ty chưa? Օ Chưa (chuyển sang câu 10, 11) Օ Có (chuyển sang câu 3, 4, 5, 6) Câu 3: Anh/chị có thường xuyên truy cập vào website Civi.vn không? (đánh dấu mức điểm từ đến 5, đó: 1- Hầu khơng truy cập nhiều, 5Thường xuyên liên tục) Օ1 Օ2 Օ3 Օ4 Օ5 Câu 4: Anh/chị đánh giá nội dung website Civi.vn? Օ Bình thường, nội dung sơ sài Օ Thông tin nhiều, thừa thải Օ Thơng tin sản phẩm, hướng dẫn tốn chi tiết, cụ thể Օ Khác Câu 5: Anh/chị đánh giá website Civi.vn công ty? Օ Rất hài lòng Օ Hài lòng Օ Khơng hài lòng Câu 6: Anh/ chị có biết đến trang Fanpage Civi.vn công ty không? Օ Chưa (chuyển sang câu 10, 11) Օ Có (chuyển sang câu 7, 8, 9) Câu 7: Anh/chị có thường xuyên truy cập vào trang Fanpage Civi.vn không? (đánh dấu mức điểm từ đến 5, đó: 1- Hầu khơng truy cập nhiều, 5- Thường xuyên liên tục) Օ1 Օ2 Օ3 Օ4 Օ5 Câu 8: Anh/chị đánh giá nội dung trang Fanpage Civi.vn? Օ Bình thường, nội dung sơ sài Օ Thông tin nhiều, thừa thải Օ Thông tin sản phẩm, hướng dẫn toán chi tiết, cụ thể Օ Khác Câu 9: Anh/chị có hay xem thơng tin khuyến quảng cáo mà cơng ty đăng hay khơng? Օ Có Օ Khơng Câu 10: Những lý khiến anh (chị) chưa có ý định tìm hiểu website hay Fanpage Cơng ty?  Sản phẩm/dịch vụ công ty chưa phù hợp với nhu cầu  Khuyến mại giảm giá, ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng chưa hấp dẫn  Hình thức truyền thơng marketing đến với khách hàng chưa hiệu  Lý khác Câu 11: Trong tương lai anh (chị) có ý định tìm hiểu website hay Fanpage Cơng ty khơng? Օ Có Օ Không Xin trân trọng cảm ơn! Phụ lục TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA HTTTKT& TMĐT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA NHÂN VIÊN Kính gửi Quý công ty! Tôi sinh viên khoa Thương mại điện tử trường ĐH Thương Mại, thực tập Q cơng ty Để phục vụ việc hồn thành luận văn tốt nghiệp, cần số thông tin chuyên sâu vấn đề liên quan đến hoạt động marketing trực tuyến Q cơng ty Vì vây, tơi mong Ơng (Bà) giúp đỡ hồn thành phiếu điều tra để chúng tơi có thơng tin cần thiết Ghi chú: Ơng (Bà) đánh dấu X vào ô trả lời tương ứng Dấu  dấu Օ,  chọn nhiều câu trả lời, ô Օ chọn câu trả lời A Thông tin cá nhân đối tượng điều tra Họ tên: ……………………………………………………………………… Đơn vị (bộ phận) công tác: …………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………… Thâm niên công tác: …………………………………………………………… Điện thoại: …………………… Email: ……………………………………… B Nội dung câu hỏi điều tra Câu 1: Công ty sử dụng hình thức Marketing trực tuyến nào?  Facebook  Hệ thống tiếp thị liên kết Affiliate Marketing  SEO  Mobile marketing  Google Adwords  Hình thức khác Câu 2: Phương tiện chủ yếu mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động marketing điện tử  Máy tính  Thiết bị di động  Tivi  Khác Câu 3: Đánh giá hiệu loại hình quảng cáo trực tuyến mà doanh nghiệp ứng dụng (đánh dấu mức điểm từ đến 5, đó: 1- Khơng hiệu quả, 5- Rất hiệu quả) Các hình thức marketing trực tuyến Facebook Hệ thống tiếp thị liên kết Affiliate Marketing SEO Mobile marketing Google Adwords Hình thức khác Mức độ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Câu 4: Theo Anh (chị) việc sử dụng hình thức marketing trực tuyến có vai trò doanh nghiệp? Օ Không quan trọng Օ Quan trọng Օ Rất quan trọng Câu 5: Anh (chị) đánh giá mức độ hiệu sử dụng hình thức marketing trực tuyến để tiếp cận khách hàng công ty nào? Օ Chưa hiệu Օ Hiệu Օ Rất hiệu Câu 6: Theo anh (chị) hình thức Marketing qua mạng xã hội đạt hiệu chưa? Օ Rất hiệu Օ Hiệu Օ Chưa hiệu Câu 7: Số lượng người theo dõi vào Fanpage công ty đến khoảng bao nhiêu? Օ < 1000 lượt Օ 1000 - 3000 lượt Օ 3000 – 5000 lượt Օ > 5000 lượt Câu 8: Số lượt thích Fanpage cơng ty đến khoảng bao nhiêu? Օ < 1000 lượt Օ 1000 - 3000 lượt Օ 3000 – 5000 lượt Օ > 5000 lượt Câu 9: Tỉ lệ khách hàng click vào liên kết page Công ty chạy quảng cáo Facebook nào? Օ Cao Օ Bình thường Օ Thấp Câu 10 Theo Anh/ chị giải pháp để thực hiện hiệu hoạt động Marketing trực tuyến gì?  Cải thiện sở hạ tầng  Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân  Xây dựng kế hoạch truyền thông marketing điện tử cụ thể  Phát triển dịch vụ thương hiệu  Tất phương án Xin trân trọng cảm ơn! Phụ lục TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA HTTTKT& TMĐT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN CHUN GIA Kính gửi: Ơng (Bà) Trần Minh Khuê Tôi sinh viên khoa Thương mại điện tử trường ĐH Thương Mại, thực tập Q cơng ty Để phục vụ việc hồn thành luận văn tốt nghiệp, cần số thông tin chuyên sâu vấn đề liên quan đến tình hình áp dụng hoạt động marketing trực tuyến, nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động marketing trực tuyến Cơng ty Vì vậy, tơi mong Ơng (Bà) giúp đỡ hoàn thành phiếu vấn chuyên gia để chúng tơi có thơng tin cần thiết A Thông tin cá nhân đối tượng vấn Họ tên: ……………………………………………………………………… Đơn vị (bộ phận) công tác: …………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………… Thâm niên công tác: …………………………………………………………… Điện thoại: …………………… Email: ……………………………………… B Thông tin doanh nghiệp Câu 1: Xin anh cho biết Công ty hiện sử dụng công cụ marketing trực tuyến nào? Câu 2: Anh cho biết ngân sách dành cho hoạt động marketing trực tuyến Công ty chi phí Cơng ty chiếm phần trăm tổng số chi phí hoạt động năm vừa (2017) không? Câu 3: Công ty hiện có nguồn nhân lực phận chuyên trách phục vụ cho hoạt động Marketing trực tuyến hay chưa? Câu 4: Nhu cầu việc sử dụng nhân lực đào tạo Thương mại điện tử Marketing trường Đại học hiện nào? Câu 5: Xin anh cho biết tình hình sử dụng thiết bị công nghệ, sở vật chất Công ty hiện nay? Câu 6: Và cuối cùng, xin anh cho biết định hướng cho phát triển website Civi.vn thời gian tới? Xin trân trọng cảm ơn! ... DỤNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KỸ THUẬT QUẢNG CÁO VIỆT TIẾN MẠNH 2.2.1 Khái quát hoạt động marketing trực tuyến Công ty Marketing trực tuyến hoạt động. .. phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh 3 - Thứ ba, số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến website Civi.vn Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt. .. gồm: - Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Việt Tiến Mạnh (VTM-IT) - Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật quảng cáo Việt Tiến Mạnh (VTMADTECH) - Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Tiến Mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đẩy mạnh các hoạt động marketing trực tuyến tại website Civi.vn của Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh, Giải pháp đẩy mạnh các hoạt động marketing trực tuyến tại website Civi.vn của Công ty Cổ phần phát triển hệ thống kỹ thuật Quảng cáo Việt Tiến Mạnh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn