Gia tăng hoạt động truyền thông thương hiệu tại công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội

59 5 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 15:37

LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập Trường Đại học Thương Mại thời gian thực tập làm việc thực tế Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội, hơm em có dịp để gửi lời cảm ơn đến người Em xin trân thành cảm ơn thầy cô nhà trường, khoa Marketing giảng dạy, giúp đỡ em suốt trình học tập Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô ThS Nguyễn Thị Vân Quỳnh, tận tình giúp đỡ,góp ý, hướng dẫn em suốt q trình em thực đề tài Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc, Phòng kinh doanh, anh chị đồng nghiệp Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ, bảo, cung cấp số liệu, tài liệu chia sẻ cho em kinh nghiệm, ý kiến q báu để em hồn thành tốt đề tài khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè ln âm thầm ủng hộ, tạo động lực để em hồn thành tốt khóa luận Trong q trình hồn thành khóa luận tốt nghiệp, hạn chế lý luận thực tiễn nên đề tài em nhiều sai sót, em mong nhận góp ý từ thầy, cô giáo ban lãnh đạo công ty để khóa luận em hồn thiện Em xin trân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2019 Người thực Lê Thị Hằng i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU .iv DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC VIẾT TẮT v PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Các câu hỏi nghiên cứu đề tài Các mục tiêu nghiên cứu .4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU .6 1.1 Khái quát truyền thông thương hiệu 1.1.1 Khái niệm,chức năng, vai trò thương hiệu .6 1.1.2 Khái niệm, vai trò, nguyên tắc cuả truyền thông thương hiệu 1.2 Phân định nội dung truyền thông thương hiệu 11 1.2.1.Quy trình truyền thơng thương hiệu .11 1.2.2 Các công cụ truyền thông thương hiệu 13 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông thương hiệu doanh nghiệp 16 1.3.1 Các yếu tố môi trường bên 16 1.3.2 Các yếu tố môi trường bên 17 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ HOÀNG QUÂN CHI NHÁNH HÀ NỘI 20 2.1 Đánh giá tổng quan tình hình kinh doanh cơng ty tình hình yếu tố nội 20 2.1.1 Giới thiệu khái quát công ty .20 2.1.2 Tình hình kinh doanh cơng ty 24 2.1.3 Tình hình yếu tố nội cơng ty 26 2.1.4 Các yếu tố mơi trường bên ngồi 26 ii 2.2 Kết phân tích thực trạng hoạt động truyền thơng thương hiệu 29 cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội 29 2.2.1 Kết phân tích từ liệu thứ cấp 29 2.2.2 Kết phân tích liệu sơ cấp 38 2.2.3 Thực trạng truyền thông qua công cụ truyền thông .40 2.3 Các kết luận phát qua nghiên cứu đánh giá thực trạng 43 2.3.1.Những kết đạt .43 2.3.2 Một số hạn chế chủ yếu 43 2.3.3 Nguyên nhân 44 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CƠNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ HỒNG QN CHI NHÁNH HÀ NỘI .45 3.1 Dự báp triển vọng yếu tố môi trường, thị trường công ty phương hướng hoạt động công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội 45 3.1.1 Dự báo thị trường thẩm định giá Việt Nam 45 3.1.2 Phương hướng phát triển kinh doanh Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội .45 3.1.3 Định hướng hoạt động truyền thông thương hiệu Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội 46 3.2 Một số giải pháp nhằm gia tăng hoạt động truyền thông Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội .46 3.2.1 Giải pháp từ phía Cơng ty(đề xuất giải pháp lãnh đạo công ty) 46 3.2.2 Một số kiến nghị 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Kết kinh doanh chi nhánh cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Quân từ năm 2016 đến năm 2018 25 Biểu đồ 2.2.1 Nhận thức vai trò việc phát triển truyền thơng thương hiệu công ty 36 Biểu đồ 2.2.1.2 Công cụ truyền thông hiệu để phát triển truyền thông thương hiệu công ty 37 Biểu đồ 2.2.1.3 Đánh giá hoạt động truyền thông thương hiệu công ty .37 Biểu đồ 2.2.2.1 Kênh tiếp cận khách hàng Thẩm định giá Hoàng Quân 38 Biểu đồ 2.2.2.2 Khách hàng tiếp cận hoạt động truyền thông công ty qua kênh truyền thông 39 Biểu đồ 2.2.2.3 Đánh giá chất lượng dịch vụ chương trình truyền thơng thương hiệu cơng ty 40 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Logo cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn 21 Hình 1.2 Sơ đồ cấu tổ chức quản lý chi nhánh công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân .23 Hình 2.2.1 Bảng thơng tin tình hình hoạt động cơng ty 29 Hình 2.2.2 Sự kiện tôn vinh ngày 8/3/2019 ban lãnh đạo công ty dành cho CBNV nữ công ty .30 Hình 2.2.3.a,b Card visit đồng phục nhân viên cơng ty 30 Hình 2.2.4.a,b Cuộc họp nội hàng tháng nhân viên công ty ban lãnh đạo công ty 31 Hình 2.2.5.a, b, c, d Các hoạt động, kiện nội công ty 32 Hình 2.2.6 Thư chúc tết xuân Kỷ Hợi 2019 công ty 33 Hình 2.2.7 Giao diện website cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn 34 Hình 2.2.8 Lễ trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó 35 Hình 2.3.1 a, b, c, d cataloge giới thiệu lĩnh vực kinh doanh công ty .41 Hình 2.3.3 Áp phích quảng cáo cơng ty .41 Hình 2.3.4 a, b, c, d Một số hình ảnh kiện bên ngồi cơng ty 42 iv DANH MỤC VIẾT TẮT STT Tên viết tắt XHCN TNHH PGS.TS ThS BĐS NXB Diễn giải Xã hội chủ nghĩa Trách nhiệm hữu hạn Phó giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Bất động sản Nhà xuất v PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển không ngừng nghỉ tồn xã hội, cơng phát triển tồn giới lên cơng nghiệp hóa – đại hóa ngày đẩy mạnh Để kinh tế phát triển vững mạnh cần nhiều yếu tố khách quan tương trợ Ngành thẩm định giá đời kinh tế thị trường yếu tố tất yếu xã hội Sự đời phát triển ngành thẩm định giá đánh dấu bước tiến xã hội, phù hợp với trình hội nhập quốc tế Việt Nam nói riêng Thẩm định giá dần đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế, phần thiếu hoạt động đời sống Thẩm định giá xuất giới từ năm 40 kỷ XX thừa nhận nghề có vai trò quan trọng kinh tế Thẩm định giá có mặt Việt Nam từ năm 90 kỷ XX, mà kinh tế bắt đầu chuyển đổi cấu kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang chế thị trừơng theo định hướng XHCN Thẩm định giá bắt đầu phát triển mạnh toàn quốc vào khoảng cuối năm 2005, tỉnh, thành phố bắt đầu thành lập trung tâm thẩm định giá trực thuộc Sở Tài theo nghị định 101/2005/NĐCP dần chuyển sang mơ hình doanh nghiệp vào đầu năm 2008 theo quy định Thông tư 67/2006/TT-BTC Bộ Tài Thẩm định giá đời tạo nên thay đổi lớn phát triển kinh tế đất nước, đưa giá trị tài sản thẩm định gần sát với thực tế đảm bảo phục vụ nhu cầu khác trước phải phụ thuộc vào nhà nước hình thức áp đặt đối tượng, trường hợp, khoảng thời gian áp dụng định hành khung giá kết định giá Hội đồng định giá hình thành theo mục đích cụ thể, nặng thủ tục hành chính, thời gian chưa đảm bảo yếu tố khoa học phù hợp với tiêu chuẩn thẩm định giá ban hành không đủ nhân lực, thời gian đầu tư, nghiên cứu chi tiết thị trường tài sản, địa điểm, thời gian cần xác định giá cụ thể theo yêu cầu tính chất, mục đích yêu cầu thẩm định giao dịch xã hội Việc đời nghề thẩm định giá tách nghiệp vụ thẩm định giá khỏi hoạt động quản lý nhà nước giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giải áp lực Ra đời phát triển từ năm 2002 đến Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn xây dựng hệ thống thẩm định giá trải dài từ Bắc Nam thu nhiều thành công đáng kể nghề, tạo chỗ đứng ngành thẩm định giá nói riêng vị thị trường nói chung Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt kinh tế, doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề khác, Thẩm định giá Hoàng Quân không tránh khỏi việc cạnh tranh với doanh nghiệp ngành nhiều hạn chế chiến lược truyền thơng thương hiệu Qua q trình tìm hiểu thực tế tình hình phát triển Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn nói chung chi nhánh Hà Nội nói riêng, nhận thấy cơng ty chưa khai thác triệt để hoạt động truyền thơng cho thương hiệu Xuất phát từ tính cấp thiết nêu trên, em lựa chọn đề tài “Gia tăng hoạt động truyền thông thương hiệu công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội.” Tổng quan tình hình nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu nước: Các vấn đề thương hiệu ngày quan tâm, trọng nhiều khai thác ngày triệt để Từ nghiên cứu khái quát mang tính chất lý luận khoa học đề tài nghiên cứu chuyên sâu vào vấn đề liên quan đến hoạt động truyền thơng thương hiệu doanh nghiệp cụ thể Có thể kể đến số nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp liên quan đến hoạt động truyền thông thương hiệu sau: Tài liệu nghiên cứu thương hiệu mà sinh viên chuyên ngành đến như: Giáo trình “quản trị thương hiệu”do PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh làm chủ biên với tham gia biên soạn giảng viên Bộ môn Quản trị thương hiệu (ThS Khúc Đại Long, ThS Đào Cao Sơn, ThS Vũ Xuân Trường, ThS Nguyễn Thị Vân Quỳnh) ThS Nguyễn Thành Trung (viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu cạnh tranh) biên soạn (2018, NXB THỐNG KÊ).Cuốn sách trình bày cụ thể lý luận thương hiệu với dẫn dắt cụ thể, lý giải doanh nghiệp điển hình vấn đề liên quan đến thương hiệu Và số đề tài tham khảo khác “Xây dựng thương hiệu trình hội nhập kinh tế Quốc tế” hay “ Quan hệ công chúng – biện pháp hữu hiệu phát triển thương hiệu” tác giả PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh Các đề tài nói nghiên cứu phát triển thương hiệu tầm vĩ mơ Ngồi ra, nhiều tài liệu, sách bàn phát triển thương hiệu kể đến “Xây dựng phát triển thương hiệu” tác giả Vũ Chí Lộc Lê Thị Thu Hà (2007, NXB Lao Động Xã Hội)… Một số viết, luận văn tốt nghiệp liên quan đến việc phát triển thương hiệu: + Luận văn tốt nghiệp “Xây dựng chương trình truyền thơng thương hiệu cho LotteCinema Việt Nam” (2014, Nguyễn Thanh Tùng, ĐH Thương mại) Bài khóa luận đưa chương trình truyền thơng mang lại ấn tượng tâm trí khách hàng, hoạt động gia tăng loại hình dịch vụ internet yếu tố thương hiệu bối cảnh thị trường ngày cạnh tranh gay gắt + Luận văn tốt nghiệp “Phát triển truyền thông thương hiệu cho dịch vụ thiết kế Website QTS công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế” (2018, Nguyễn Thị Hường, ĐH Thương mại) Bài khóa luận đưa sở lý luận cụ thể thương hiệu truyền thơng thương hiệu, phân tích đưa hạn chế truyền thông mà cơng ty gặp phải Từ đưa giải pháp để tối đa hóa việc sử dụng công cụ truyền thông công ty để đạt kết tốt - Tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nước Một số sách hay nói marketing nói chung thương hiệu nói riêng phải kể đến sách Philip Kotler – cha đẻ marketing đại như: Kotler bàn tiếp thị” khám phá tư nhất, thể cách xúc tích lời văn mạch lạc, dễ đọc lĩnh vực ngày phát triển như: tiếp thị sở liệu, tiếp thị mối quan hệ, tiếp thị công nghệ cao, tiếp thị toàn cầu tiếp thị internet Đồng thời sách mang đến cho người đọc lời khuyên hữu ích, thiết thực tác giả tiếp thị Cuốn sách “ Unconscious Branding” (Xây dựng thương hiệu vô thức) tác giả Douglas Van Praet: sách hướng người đọc vượt khỏi ứng dụng, chiến tht cũ giải thích diễn tâm trí khách hàng họ hướng truyền thơng, thấy hình ảnh, nội dung ngơn từ, chiến thuật đưa thương hiệu phát triển xa Cuốn sách “The Art of Social Media” (Nghệ thuật Truyền thông mạng xã hội) tác giả Guy Kawasaki Peg Fitzpatrick Tác giả đưa 60000 góc nhìn khác truyền thơng mạng xã hội, ơng thu nhập loạt bí kíp hữu ích mà người đọc ứng dụng để đưa thơng điệp lan tỏa thu hút đượ nhiều khách hàng Các câu hỏi nghiên cứu đề tài Qua trình thực tập cơng ty kết hợp với việc tự tìm hiểu thực trạng hoạt động truyền thơng thương hiệu cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Quân chi nhánh Hà Nội em lựa chọn đề tài “Gia tăng hoạt động truyền thông thương hiệu cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội.” Cụ thể, vấn đề em giải sau: - Khái quát thương hiệu gì? Truyền thơng thương hiệu phát triển truyền thơng thương hiệu gì? - Ảnh hưởng nhân tố bên trong, bên đến vấn đề truyền thông thương hiệu công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội nào? - Thực trạng vấn đề phát triển truyền thông thương hiệu Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội sao? - Làm để phát triển truyền thông thương hiệu Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội? - Nghiên cứu tìm giải pháp, kiến nghị để giúp phát triển truyền thơng thương hiệu Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Quân chi nhánh Hà Nội? Các mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chung: Đề xuất giải pháp nhắm gia tăng hoạt động truyền thông thương hiệu cho Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội  Mục tiêu cụ thể: - Thứ nhất: Nắm vững kiến thức khái quát thương hiệu, truyền thông thương hiệu phát triển truyền thông thương hiệu - Thứ hai: Từ việc phân tích giữ liệu sơ cấp liệu thứ cấp để thấy hoạt động phát triển truyền thông thương hiệu Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội - Thứ ba: Đưa giải pháp cụ thể nhằm gia tăng hoạt động truyền thông thương hiệu Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Những lý luận truyền thông thương hiệu phát triển truyền thông thương hiệu Thực trạng hoạt động truyền thông phát triển truyền thông thương hiệu công ty  Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề phát triển truyền thông thương hiệu Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân thị trường miền Bắc bao gồm trụ sở Hà Nội văn phòng đại diện tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An - Về thời gian: Các số liệu tìm hiểu từ năm 2016 – 2018, đồng thời trình bày nhóm giải pháp định hướng phát triển thương hiệu Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Quân chi nhánh Hà Nội từ 2019 – 2020 Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu tập liệu - Thu thập liệu thứ cấp: Thu thập từ tài liệu, cơng trình nghiên cứu có liên qua từ sách báo, internet tình hình phát triển truyền thông thương hiệu Đồng thời thu thập thông tin công khai số liệu mà công ty cho phép tiết lộ website, số nguồn như: báo cáo tài chính, tổ chức thống kế,… - Thu thập liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp phiếu điều tra phương pháp vấn + Phương pháp phiếu điều tra sử dụng gồm câu hỏi khảo sát mức độ nhận biết thương hiệu Thẩm định giá Hoàng Quân khách hàng Cuộc điều tra tiến hành khách hàng sử dụng dịch vụ thẩm định giá Hoàng Quân chủ yếu quanh khu vực Hà Nội tập trung chủ yếu nhóm khách hàng ngân hàng Quy trình: phát phiếu điều tra thu phiếu + Phương pháp vấn tiến hành ban lãnh đạo công ty, chuyên gia hay nhân vật hiểu có kiến thức marketing thương hiệu nhắm nắm tình hình nhận thức doanh nghiệp vấn đề truyền thông thương hiệu chiến lược phát triển truyền thông thương hiệu tương lai doanh nghiệp  Phương pháp xử lý phân tích liệu Trên sở thông tin thu thập đồng thời kết hợp phương pháp thống kê, tiếp cận thực tiễn, em tiến hành thống kế, phân tích, tổng hợp số liệu thông tin để đưa đánh giá chung thực trạng tình hình phát triển truyền thông thương hiệu Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu, kết luận ,tài liệu tham khảo, bảng biểu phụ lục, đề tài gồm chương: CHƯƠNG 1:Một số vấn đề lý luận thương hiệu truyền thông thương hiệu CHƯƠNG 2: Phân tích đánh giá thực trạng phát triển truyền thông thương hiệu Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội CHƯƠNG 3: Đề xuất giải pháp nhằm phát triển truyền thông thương hiệu Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Quân chi nhánh Hà Nội Biểu đồ 2.2.2.3 Đánh giá chất lượng dịch vụ chương trình truyền thông thương hiệu công ty (Nguồn: tổng hợp kết khảo sát) Về chất lượng dịch vụ công ty: có 70% khách hàng hài lòng chất lượng dịch vụ, 24% khách hàng hài lòng 6% chưa hài lòng Qua kết cho thấy dịch vụ mà công ty mang đến cho khách hàng đánh giá cao, nhiều phần nhỏ khách hàng chưa hài lòng chất lượng dịch vụ công ty Ban lãnh đạo công ty cần nghiên cứu khảo sát lại nguyên nhân khiến khách hàng khơng hài lòng để cải thiện tốt Về chương trình truyền thơng cơng ty: có 54% khách hàng hài lòng, 32% khách hàng hài lòng 14% khách hàng chưa hài lòng chương trình tuyền thơng thương hiệu cơng ty Điều cho thấy khơng khách hàng chưa thật hài lòng chương trình truyền thông thương hiệu công ty, công ty cần nghiên cứu đưa chương trình truyền thơng tốt để thỏa mãn tâm lý khách hàng 2.2.3 Thực trạng truyền thông qua công cụ truyền thông 2.2.3.1 Quảng cáo - Quảng cáo trực tiếp: Đây phương tiện sử dụng hoạt động truyền thông thương hiệu, mở rộng thị trường công ty Cơng ty sử dụng hình thức gửi email giới thiệu chi tiết hoạt động thành tựu đạt cataloge Tuy nhiên, thị trường mục tiêu rộng đội ngũ chuyên viên thị trường có hạn công ty chưa khai thác triệt để phương tiện việc tiếp cận thị trường gặp 40 nhiều khó khan chiến lược tiếp xúc khách hàng lẫn nhân điều kiện văn hóa – xã hội thị trường khác a) b) c) d) Hình 2.3.1 a, b, c, d cataloge giới thiệu lĩnh vực kinh doanh cơng ty (Nguồn: Phòng kinh doanh cơng ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội) - Quảng cáo phương tiện truyền thông: Hiện công ty chưa khai thác triệt để hạn chế việc sử dụng quản cáo phương tiện truyền thơng kinh phí hoạt động cao hiệu thu không cao - Quảng cáo phân phối, quảng cáo điện tử: Do đặc trưng ngành nghề việc chưa khai thác triệt để phương tiện quảng cáo nên việc sử dụng phương tiện quảng cáo để truyền thông thương, công ty chủ yếu đặt bang rôn, pano chi nhánh, văn phòng đại diện Đây hạn chế cơng ty cần khai thác có phương án Hình 2.3.3 Áp phích quảng cáo cơng ty (Nguồn: Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội) 41 2.2.3.2 Quan hệ công chúng Với lợi mối quan hệ kinh doanh việc liên kết với nhiều doanh nghiệp, công ty cử đại diện tham gia buổi gặp gỡ, giao lưu với đối tác tạo mối quan hệ bên chặt a) b) b) d) Hình 2.3.4 a, b, c, d Một số hình ảnh kiện bên ngồi cơng ty (Nguồn: Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội) Cơng ty thường xuyên tổ chức buổi chia sẻ, hội đầu tư cho đối tác, đơn vị quan tâm đến ngành nhận quan tâm nhiều đơn vị Đối với nội tồn cơng ty, ban lãnh đạo cơng ty ln tạo thoải mái gắn kết nhân viên tồn cơng ty từ Bắc vào Nam việc tổ chức kiện lớn năm để ban lãnh đạo toàn thể nhân viên cơng ty nước giao lưu, gắn kết thấu hiểu Việc tổ chức kiện công ty từ nhỏ đến lớn bàn bạc lên kế hoạch cụ thể, chuyên nghiệp, đánh giá cao Cùng với phát triển ngày, công ty ln trọng đến hoạt động cộng đồng, chung tay ủng hộ chương trình người nghèo, chương trình kết nối VTV Tuy nhiên, cơng ty chưa có quỹ nhân đạo riêng khơng trực tiếp đứng tên 42 đồng hành chương trình công động Đây hạn chế mà công ty chưa đưa hướng triển khai cụ thể 2.2.3.3 Các công cụ truyền thông khác - Truyền thông qua đội ngũ nhân viên: Đây công cụ sử dụng hiệu công ty Công việc chuyên viên thẩm định hầu hết họ phải di chuyển thường xuyên đến địa điểm không cố định để kiểm tra, định giá tài sản cá nhân thông qua trung gian ngân hàng, họ giao lưu nhiều hơn, giới thiệu công ty sản phẩm công ty 2.3 Các kết luận phát qua nghiên cứu đánh giá thực trạng 2.3.1 Những kết đạt Tình hình tài ổn định, kinh doanh đạt kết cao Chính hiệu hoạt động truyền thơng thương hiêu giúp phần cho cơng ty xây dựng hình ảnh thu hút nhà đầu tư quan tâm đến thương hiệu Thẩm định giá Hoàng Quân Nguồn nhân lực công ty đạt chất lượng tương đối tốt Ban lãnh đạo Công ty người có trình độ, nắm bắt nhanh xu hướng thời đại, ý thức việc phát triển truyền thơng bên ngồi doanh nghiệp mà trọng truyền thơng nội Tồn thể người có tư tưởng lớn việc phát triển thương hiệu Công ty ngày lớn mạnh Công ty ngày thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ tâm huyết Ngay từ đầu công ty thiết lập hệ thống nhận diện thương hiệu đầy đủ, chuyên nghiệp, vấn đề quản trị chất lượng đăng ký bảo hộ công ty hàng đầu, điều kiện để Thẩm định giá Hồng Qn ln đứng vững thị trường liên tiếp nhận khen Bộ Tài Với phát triển bền vững 13 năm qua cơng ty xây dựng hình ảnh tâm trí khách hàng Cơng ty ln không ngừng cố gắng để phát triển thương hiệu chi nhánh Hà Nội nói riêng thương hiệu “Thẩm định giá Hoàng Quân” khắp đất nước, mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, uy tín 2.3.2 Một số hạn chế chủ yếu Nhìn chung, sau 13 năm hình thành phát triển khu vực miền Bắc, công ty gặt hái nhiều thành quả, tạo dựng móng vững để ngày phát triển Tuy nhiên, số vấn đề tồn tại: - Trong thời gian phát triển thị trường Miền Bắc, Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn có thương hiệu chủ yếu lĩnh vực thẩm định giá BĐS chấp, thương hiệu Hoàng Quân tổ chức Tài chính, Tín dụng nước biết đến 43 nhiều, có thương hiệu tốt Nhưng việc thẩm định giá trị cổ phần, thẩm định giá trị doanh nghiệp đối tác chưa biết nhiều - Cơng ty tập trung chủ yếu việc phát triển thương hiệu với khách hàng nhóm ngân hàng mà chưa có kế hoạch cụ thể việc phát triển thương hiệu với khách hàng nhóm ngồi ngân hàng: cơng ty Kiểm sốt, BĐS, Chứng khốn - Cơng ty chưa có sách truyền thơng thương hiệu, chưa tận dụng hiệu tối đa phương tiện truyền thông thương hiệu để quảng bá thương hiệu, đồng thời chưa có sách cụ thể truyền thơng thương hiệu - Các kênh truyền thơng nội chưa nhiều chưa khai thác triệt để lợi ích website, mạng nội internet, kênh thông tin vô dễ tiếp cận không tốn nhiều chi phí - Các hoạt động nhằm gia tăng liên kết thương hiệu công ty với khách hàng cũ khơng nhiều Các hình thức quảng cáo khơng q nhiều kinh phí qua internet, báo mạng, băng rơn, áp phích…cũng chưa cơng ty để tâm tới, độ phủ thấp 2.3.3 Nguyên nhân Hiện nay, Cơng ty chưa có phòng ban riêng để nghiên cứu thực hoạt động Quản trị thương hiệu phát triển truyền thông thương hiệu Các công việc thực ln số lượng nhân viên khơng nhiều phòng kinh doanh Điều đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chưa có nguồn nhân lực có trình độ Quản trị thương hiệu, chưa có đủ chun mơn để hồn thiện toàn diện hệ thống nhận diện thương hiệu, đặc biệt truyền thông thương hiệu Trong bối cảnh kinh tế đầy biến động, khoa học công nghệ phát triển không ngừng công cụ truyền thông đời hàng loạt, cơng ty có hệ thống website tận dụng để truyền thông hiệu chiến lược riêng cho việc phát triển truyền thông thương hiệu Đây thiếu sót lớn để làm gia tăng giá trị nhận biết cho thương hiệu Công ty cảm nhận khách hàng biết đến Công ty 44 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ HOÀNG QUÂN CHI NHÁNH HÀ NỘI 3.1 Dự báp triển vọng yếu tố môi trường, thị trường công ty phương hướng hoạt động cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội 3.1.1 Dự báo thị trường thẩm định giá Việt Nam Cùng với xu phát triển hội nhập kinh tế giới, kinh tế Việt nam nói riêng ln khơng ngừng phát triển, tìm hướng phù hợp theo kịp xã hội Như nhu cầu cấp thiết để vận hành kinh tế xã hội, ngành thẩm định giá đời, bước vào sống trở thành yếu tố quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội Mặc dù ngành thẩm định giá Việt Nam đời muộn so với nước giới phát triển ngày lớn mạnh Có thể coi thẩm định giá công cụ tạo nên phát triển nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp toàn kinh tế nước nhà Hiện nay, với quan tâm đến việc phát triển kinh tế - trị, pháp luật nhà nước, vấn đề hành lang pháp lý dần đồng bộ, công tác đào tạo nghề thẩm định Bộ Tài chủ trương xây dựng chuyên ngành riêng nhằm đáp ứng đầu ngành, doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện, động lực để phát triển Thẩm định giá ngày khẳng định vị tầm quan trọng mình, đưa đất nước tiến nhanh q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa 3.1.2 Phương hướng phát triển kinh doanh Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội Công ty trọng ý thức tầm quan trọng việc bảo hộ thương hiệu quản trị chất lượng, đồng thương hiệu phát triển thương hiệu công ty cho khách hàng Đây yếu tố làm cho công ty phát triển đứng vững thị trường Để phát triển bền vững thị trường, từ đầu công ty đặt phương hướng cụ thể sau: - Tầm nhìn:Thẩm định giá Hồng Qn thành viên Hiệp Hội Thẩm Định Giá Việt Nam (VVA) & Hiệp Hội Thẩm Định Giá Thế Giới (WAVO) tiếp xúc với tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế Mang lại chất lượng tồn diện góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng trở thành đơn vị thẩm định giá hàng đầu Việt Nam, vươn tầm Thế giới - Sứ mệnh: Với sứ mệnh tiên phong đầu lĩnh vực thẩm định cung cấp kết thẩm định chuẩn xác phù hợp với thị trường thời điểm, công ty trọng nâng cao lực chuyên môn phục vụ dịch vụ thẩm 45 định chuyên nghiệp như: Thẩm định giá dự án đầu tư, Thẩm định giá trị doanh nghiệp, cổ phiếu,… Đáp ứng nhu cầu đa dạng phục vụ cho phát triển kinh tế Việt Nam quốc tế như: Đầu tư, mua bán sáp nhập, thị trường chứng khoán,… -Mục tiêu thương hiệu: Đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu thẩm đinh giá Hồng Qn khơng lĩnh vực thẩm định giá BĐS chấp mà công ty mạnh thẩm định giá cổ phiếu, thẩm định giá trị doanh nghiệp Đưa lộ trình rõ ràng để phát triển thương hiệu Thẩm định giá Hoàng Quân - Mục tiêu phát triển truyền thông thương hiệu: Công ty xác định mục tiêu việc gia tăng hoạt động truyền thông thương hiệu là: “gia tăng hoạt động phát triển truyền thông thương hiệu công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội” 3.1.3 Định hướng hoạt động truyền thông thương hiệu Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội Nhận thấy phát triển truyền thông thương hiệu đóng vai trò đặc biệt quan trọng q trình xây dựng phát triển để cơng ty khẳng định thương hiệu thị trường ngày phát triển Điều khơng cần thời gian mà cần chiến lược phát triển cụ thể thời điểm, đòi hỏi linh hoạt nguồn nhân lực tài công ty để phục vụ chiến lược nhằm gia tăng hoạt động truyền thông thương hiệu cho công ty tới Với mục tiêu tiếp cận khách hàng toàn khu vực miền Bắc, nâng cao chất lượng dịch vụ công ty tư sẵn sàng đáp ứng nhu cầu, giải đáp thắc mắc khách hàng, mang đến cho khách hàng hài lòng sử dụng dịch vụ công ty Đẩy mạnh hoạt động truyền thông thương hiệu tất phương tiện truyền thông, tăng cường hoạt động xã hội, thành lập quỹ nhân đạo riêng công ty nhằm mục đích xây dựng thương hiệu tạo giá trị nhan văn cho xã hội Đẩy mạnh hoạt động với mục tiêu đưa thương hiệu công ty trở thành thương hiệu mạnh nhiều người biết đến, tạo nên lợi cạnh tranh mang lại nhiều giá trị lớn cho công ty 3.2 Một số giải pháp nhằm gia tăng hoạt động truyền thông Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội 3.2.1 Giải pháp từ phía Cơng ty(đề xuất giải pháp lãnh đạo công ty) 3.2.1.1 Nâng cao nhận thức toàn thể nhân viên công ty hoạt động truyền thông thương hiệu Thẩm định giá Hồng Qn Nhận thức vai trò truyền thông thương hiệu mẫu chốt quan trọng việc phát triển công ty Tuy nhiên, phần cơng ty chưa có phòng 46 marketing riêng hay phận phụ trách việc truyền thông thương hiệu phần ban lãnh đạo cơng ty chưa có chiến lược khai thác triệt để công cụ truyền thơng có nhận thức sai lệch tầm quan trọng hoạt động truyền thơng Vì vậy, việc nâng cao nhận thức hoạt động truyền thông thương hiệu cho tồn cơng ty giải pháp cần thực Từ việc nhận thức tầm quan trọng hoạt động truyền thông thương hiệu, cơng cụ đắc lực q trình thực chiến lược có ảnh hưởng trực tiếp đến q trình phát triển công ty Ban lãnh đạo công ty cần phải thường xuyên cập nhật thay đổi quan niệm hoạt động truyền thơng thương hiệu từ tăng cường xây dựng chiến lược truyền thông ngắn hạn dài hạn cho phù hợp với thời điểm, khu vực Bên cạnh đó, ban lãnh đạo cần có buổi chia sẻ, phổ cập cho toàn đội ngũ nhận viên công ty vấn đề liên quan đến thương hiệu tầm quan trọng việc gia tăng hoạt động truyền thơng thương hiệu q trình phát triển công ty Đồng thời, cán nhân viên công ty truyền thông viên quan trọng, tin cậy hiệu đến với khách hàng 3.2.1.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động truyền thơng cơng ty Do chưa có phòng marketing hoạt động truyền thơng thương hiệu công ty phận kinh doanh công ty phụ trách, công ty thiếu nhân có chun mơn kinh nghiệm hoạt động truyền thơng thương hiệu Vì hoạt động truyền thông công ty tổ chức khơng mang lại kết cao Do đó, cơng ty nên thành lập phận nhân viên marketing tập chung chuyên môn thực hoạt động liên quan đến vấn đề thương hiệu phát triển truyền thông thương hiệu, việc tuyển dụng nhân có chun mơn kinh nghiệm hoạt động cần thiết, cơng ty tuyển dụng nhân điều chuyển nhân viên từ phận khác sang, tuyển dụng nhân giúp cơng ty tìm kiếm tài trẻ nhiều ý tưởng sáng tạo mang lại nhiều thay đổi tích cực hoạt động truyền thông công ty, nhiên công ty phải khoảng thời gian để nhân làm quen hiểu rõ lĩnh vực hoạt động công ty Bên cạnh có nhiều rủi phù hợp lực làm việc nhân viên mà khó để kiểm sốt Nếu cơng ty điều chuyển nhân viên từ phận khác sang có lợi ích nhân viên am hiểu thông tin sản phẩm dịch vụ mà công ty kinh doanh, nhiên công ty khoản chi phí để đào tạo cho nhân viên kiến thức thương hiệu truyền thơng thương hiệu Cơng ty tạo điều kiện đầu tư cho 47 nhân viên tham gia khóa học nâng cao thương hiệu quản trị truyền thơng thương hiệu để bồi dưỡng nâng cao trình độ nhân viên đáp ứng tốt u cầu cơng việc Ngồi ra, cơng ty thuê chuyên gia thương hiệu truyền thông thương hiệu thực hoạt động truyền thông cho công ty, cách giúp công ty đạt hiệu cao nhiên tốn nhiều chi phí khơng có tính dài hạn 3.2.1.3 Xây dựng chiến lược truyền thông thương hiệu Phát triển thương hiệu hai mà q trình, cần có chiến lược xây dựng truyền thông rõ ràng ngắn hạn dài hạn, xác định bước đánh giá kết so với mục tiêu đề Để xây dựng cho chiến lược truyền thông thương hiệu doanh nghiệp phải xác định mục tiêu, tầm nhìn cho hoạt động truyền thơng thương hiệu, kết hợp với phân tích đánh giá tình hình thị trường đối thủ cạnh tranh khách hàng vào tình hình nguồn lực công ty nhân lực, ngân sách, sở vật chất từ đưa chiến lược truyền thông phù hợp, lựa chọn công cụ truền thông hiệu phù hợp với kinh phí cơng ty Bên cạnh sau hoạt động công ty đánh giá kết theo tiêu chí đề để đo lường hiệu chiến lược truyền thơng, từ rút kinh nghiệm có điều chỉnh cho lần thực sau 3.2.1.4 Sử dụng hợp lý phương tiện truyền thông Ngày nay, với phát triển công nghệ thông tin, công cụ truyền thông thương hiệu ngày đa dạng, nhiên việc lựa chọn công cụ truyền thông phù hợp sử dụng cho hiệu vấn đề vô quan trọng Cơng ty lựa chọn cho cơng cụ truyền thơng hiệu an tồn theo đặc trưng ngành nghề, nhiên việc sử dụng công cụ chưa thật hiệu chưa khai thác hết, để lại nhiều hạn chế Sau nghiên cứu tìm hiểu, em xin đưa số giải pháp giúp công ty sử dụng công cụ truyền thông hiệu hơn: - Quảng cáo: Công ty nên tận dựng triệt để phương tiện quảng cáo sử dụng quảng cáo website, facebook đơn giản thơng tin chương trình ưu đãi công ty gửi đến tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh bắt mắt, mẻ để thu hút ý khách hàng Trên thực tế công cụ thu hút ý khách hàng cao như: quảng cáo qua tivi, báo, radio,… Tuy nhiên đặc trưng ngành nên hạn chế phương án mang lại hiệu không cao - Quan hệ công chúng: công cụ công ty sử dụng chủ yếu mang lại kết cao, góp phần quan trọng việc xây dựng hình ảnh thương hiệu cơng 48 ty tâm trí khách hàng Công ty cần tham gia nhiều vào hoạt động cộng đồng hay tài trợ cho chương trình lớn VTV nhằm mục đích tạo ý từ doanh nghiệp - Marketing trực tiếp: Công ty tập trung việc sử dụng marketing trực tiếp qua hoạt động Email marketing gọi điện thoại đến khách hàng Đây công cụ giúp công ty dễ dàng tiếp cận với khách hàng tiềm Tuy nhiên dao hai lưỡi ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu công ty ta không lọc liệu phân chia đối tượng khách hàng thành nhiều nhóm sau sử dụng marketing trực tiếp việc thực công việc dễ dàng hiệu - Bán hàng cá nhân: Hiện hệ thống nhận diện cơng ty hồn thiện chun nghiệp, nhiên thị trường mục tiêu lớn lượng nhân chuyên viên phát triển thị trường hạn chế Cơng ty cần có nhiều buổi đào tạo kỹ cho nhân viên toàn cơng ty để linh động, tinh thần thái độ làm việc vui vẻ thoải mái mục đích để tạo hình ảnh đẹp cơng ty tâm trí khách hàng Là cơng ty dịch vụ, nhiên chưa áp dụng việc thưởng phạt theo doanh số cho nhân viên để họ có thêm động lực phát triển thể lực cá nhân Vì cơng ty cần có sách doanh số công ty cho việc thưởng phạt theo tháng, quý, năm 3.2.2 Một số kiến nghị Trong bối cảnh kinh tế nay, để phát triển hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, phủ cần tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển thương hiệu thị trường nước quốc tế Nhà nước cần ban hành văn pháp luật, sách nghị định nghị định hoạt động quảng cáo nước ta giúp cho việc cạnh tranh doanh nghiệp công bằng, xử phạt nặng trường hợp vi phạm pháp luật cạnh tranh không công nhằm điều chỉnh hoạt động truyền thông mang lại hiệu cao Nhà nước nên tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp thực hoạt động truyền thơng chi phí, thuế, giá và khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động quảng cáo nhiều phương tiện, để doanh nghiệp vừa nhỏ có hội phát triển trở nên lớn mạnh Nhà nước cần phải đứng tạo liên kết phối hợp doanh nghiệp với tổ chức địa phương, lĩnh vực ngành nghề, đảm bảo hài hòa lợi ích tổ chức phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống Hoàn thiện quy định pháp lý thương hiệu tăng cường quản lý nhà nước bảo hộ quyền sở hữu sử dụng thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam Cần 49 phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm thương hiệu Chính phủ cần tăng cường hợp tác với nước để hỗ trợ doanh nghiệp việc đăng ký bảo hộ thương hiệu nước ngồi, hướng dẫn cung cấp thơng tin rõ dàng quy chế để doanh nghiệp tránh mắc phải sai lầm nghiêm trọng Hình thành trung tâm tư vấn, giúp đỡ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bảo vệ thương hiệu, hình thành hiệp hội doanh nghiệp trẻ việt Nam hiệp hội nghành hàng hỗ trợ doanh nghiệp vấn đề thương hiệu truyền thông thương hiệu , tăng cường chương trình khuyến khích thương hiệu Việt Nam 50 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Thương hiệu với nhà quản lý” tác giả PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh chủ biên CN Nguyễn Thành Trung biên soạn, NXB LĐ-XH, 2009 Giáo trình “Quản trị thương hiệu” chủ biên PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, NXB THỐNG KÊ, 2018 Luận văn tốt nghiệp: “Phát triển truyền thông thương hiệu cho dịch vụ thiết kế Website QTS công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế” (2018, Nguyễn Thị Hường, ĐH Thương mại) Luận văn tốt nghiệp: “Phát triển truyền thông thương hiệu cho dịch vụ bất động sản công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Tân Long” (2018, Trần Văn Quang, ĐH Thương mại) Website công ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn http://hqa.com.vn Tài liệu nội Phòng kinh doanh cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội Tài liệu tham khảo số website thẩm định giá thương hiệu,… PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT PHẦN PHIẾU KHẢO SÁT TẠI NỘI BỘ CÔNG TY Câu 1: Theo anh/chị phát triển truyền thơng thương hiệu gì? A Là việc áp dụng công cụ truyền thông quảng cáo , quan hệ cơng chũng để PR hình ảnh cơng ty B hoạt động truyền thông doanh nghiệp nhằm đưa thông tin thương hiệu đến với khách hàng tạo liên kết khách hàng với thương hiệu doanh nghiệp C Là hoạt động quảng cáo thương hiệu sản phẩm công ty D Là tất hoạt động nhằm gây ý khách hàng đến với thương hiệu nâng cao nhận biết khách hàng thương hiệu Câu 2: Phát triển truyền thông thương hiệu có cần thiết quan trọng q trình phát triển công ty? A Rất quan trọng B Quan trọng C Bình thường D Khơng quan trọng Câu 3: Theo anh/chị công cụ truyền thông hiệu để phát triển truyền thông thương hiệu công ty? A Quảng cáo B Quan hệ công chúng C.Marketing trực tiếp D.Bán hàng cá nhân Câu 4: Theo anh chị hoạt động truyền thơng có tác dụng A Truyền thông thương hiệu giúp doanh nghiệp bán nhiều sản phẩm B Xây dựng hình ảnh đẹp tâm trí khách hàng nâng cao vị cho thương hiệu doanh nghiệp C Chỉ hoạt động lăng C hình ảnh doanh nghiệp với công chúng D Chỉ hoạt động tốn chi phí khơng mang lại hiệu cao Câu 5: Đánh giá anh/chị hoạt động truyền thông thương hiệu công ty A Rất hiệu tiếp tục thực B Tương đối tốt Công ty nên đẩy mạnh hoạt động truyền thông thương hiệu C Chưa tốt công ty nên tập chung đầu tư cho hoạt động truyền thông D Ở mức thấp cơng ty gần khơng trọng đến hoạt động Câu 6: Theo anh/chị chiến lược gia tăng hoạt động truyền thông thương hiệu công ty nên hướng đến mục tiêu nào? A Xây dựng hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp tâm trí khách hàng B Định vị thương hiệu tạo nên lợi so với đối thủ cạnh tranh C Mở rộng thị trường mục tiêu D Tăng doanh thu PHẦN PHIẾU KHẢO SÁT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG( thực khách hàng sử dụng dịch vụ thẩm định giá công ty) Câu 1: Anh/chị/doanh nghiệp biết đến Thẩm định giá Hoàng Quân qua đâu? A Quảng cáo B Bán hàng cá nhân C Quan hệ công chúng D Marketing trực tiếp Câu 2: Anh/chị/doanh nghiệp biết đến hoạt động truyền thông thương hiệu A Website B Email C Facebook D Khác (tờ rơi, biển quảng cáo,…) Câu 3: đánh giá mức độ hài lòng chương trình truyền thơng thương hiệu Thẩm định giá Hoàng Quân nào? A Rất hài lòng B Hài long C Khơng hài lòng Câu 4: Đánh giá anh/chị phương tiện truyền thông công ty? ... triển truyền thông thương hiệu Cơng ty TNHH Thẩm định giá Hồng Qn chi nhánh Hà Nội sao? - Làm để phát triển truyền thông thương hiệu Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội? -... thấy hoạt động phát triển truyền thông thương hiệu Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội - Thứ ba: Đưa giải pháp cụ thể nhằm gia tăng hoạt động truyền thông thương hiệu Công ty TNHH. .. Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội .45 3.1.3 Định hướng hoạt động truyền thông thương hiệu Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội 46 3.2 Một số giải pháp nhằm gia tăng hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Gia tăng hoạt động truyền thông thương hiệu tại công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội, Gia tăng hoạt động truyền thông thương hiệu tại công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân chi nhánh Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn