Đẩy mạnh ứng dụng Email Marketing trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam

56 4 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 15:31

Đẩy mạnh ứng dụng Email Marketing trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam Đẩy mạnh ứng dụng Email Marketing trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam Đẩy mạnh ứng dụng Email Marketing trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam Đẩy mạnh ứng dụng Email Marketing trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam Đẩy mạnh ứng dụng Email Marketing trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam Đẩy mạnh ứng dụng Email Marketing trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam Đẩy mạnh ứng dụng Email Marketing trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam i LỜI CẢM ƠN Quá trình học tập Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thương mại điện tử, trường đại học Thương Mại q trình tích lũy kiến thức, kỹ năng, phương pháp với hội làm việc thực tế Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thơng Vinamax, sở để khóa luận hồn thành Trong q trình nghiên cứu đề tài, em nhận động viên, giúp đỡ bảo hỗ trợ nhiệt tình thầy cô khoa cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam Có kết khơng nỗ lực em, mà có giúp đỡ nhiều thầy cô, anh chị nhân viên công ty bạn bè Em xin chân thành cảm ơn: Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Minh, người trực tiếp hướng dẫn em thực khóa luận, giúp đỡ, bảo tận tình trình nghiên cứu, viết hiệu chỉnh khóa luận tốt nghiệp Quý thầy cô Khoa Hệ thống thông tin kinh tế &Thương mại điện tử, trường Đại học Thương Mại giảng dạy cho em kiến thức, kỹ bổ ích tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập doanh nghiệp Các anh, chị cơng ty nhiệt tình bảo em q trình thực tập, nghiên cứu, cung cấp tài liệu, số liệu thông tin cần thiết khác để em làm tốt khóa luận tốt nghiệp Trong q trình nghiên cứu đề tài, với nhìn suy nghĩ chưa đầy đủ sinh viên, khố luận chắn khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận đánh giá góp ý thầy để em hồn thiện đề tài nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Ánh ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .I DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG BIỂU .V DANH MỤC HÌNH VẼ VI PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN EMAIL MARKETING .5 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING ĐIỆN TỬ 1.1.1 KHÁI NIỆM MARKETING ĐIỆN TỬ 1.1.2 CÁC CÔNG CỤ TRONG MARKETING ĐIỆN TỬ 1.2 MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ EMAIL MARKETING VÀ PHÁT TRIỂN EMAIL MARKETING 1.2.1 KHÁI NIỆM EMAIL MARKETING 1.2.2 CÁC ỨNG DỤNG CỦA EMAIL MARKETING 1.2.3 PHÂN LOẠI EMAIL MARKETING 10 1.2.4 LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA EMAIL MARKETING .11 1.2.5 XÂY DỰNG MỘT CHIẾN DỊCH EMAIL MARKETING .14 1.3 CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MỀM EMAIL MARKETING 17 1.3.1 MAILCHIMP 18 1.3.2 GETRESPONSE 19 1.3.3 BENCHMARK 20 1.3.4 REACHMAIL 20 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG EMAIL MARKETING 21 1.5 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 22 1.5.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC .22 1.5.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI 23 iii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG EMAIL MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VINAMAX VIỆT NAM 24 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VINAMAX VIỆT NAM 24 2.1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 24 2.1.2 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 25 2.1.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC .25 2.1.4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM GẦN ĐÂY 28 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG EMAIL MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VINAMAX VIỆT NAM 29 2.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU .33 2.3.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU SƠ CẤP 33 2.3.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP CÁC DỮ LIỆU THỨ CẤP .34 2.4 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 36 2.4.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 36 2.4.2 NHỮNG TỒN TẠI CHƯA GIẢI QUYẾT ĐƯỢC .37 2.4.3 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ 38 2.4.4 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .39 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG EMAIL MARKETING VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VINAMAX VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 41 3.1 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VIỆC PHÁT TRIỂN EMAIL MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VINAMAX VIỆT NAM 41 3.1.1 DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA HOẠT ĐỘNG EMAIL MARKETING TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM .41 3.1.2 ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY TRONG PHÁT TRIỂN EMAIL MARKETING 42 3.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG EMAIL MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VINAMAX VIỆT NAM 43 iv 3.2.1 PHẦN MỀM GỬI EMAIL .43 3.2.2 XÂY DỰNG VÀ PHÂN LOẠI DANH SÁCH EMAIL CHẤT LƯỢNG 43 3.2.3 XÂY DỰNG CHIẾN DỊCH EMAIL MARKETING PHÙ HỢP 45 3.2.4 ĐẦU TƯ THIẾT KẾ EMAIL PHÙ HỢP CHO TỪNG CHIẾN DỊCH 45 3.2.5 ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHUYÊN VỀ EMAIL MARKETING 47 3.2.6 TẠO TƯƠNG THÍCH VỚI GIAO DIỆN ĐIỆN THOẠI 47 KẾT LUẬN 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT GPTT CNTT TMĐT Giải pháp Truyền thông Công nghệ thông tin Thương mại điện tử DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Bảng 2.1 Tên Trang Bảng nhân Công ty cổ phần Giải pháp Truyền 26 thông Vinamax Việt Nam Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn Bảng 2.2 2016 – 2018 28 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình Hình 1.1 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Hình 2.8 Hình 2.9 Tên Sơ đồ q trình triển khai email marketing Logo Cơng ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Trang 15 24 Việt Nam Sơ đồ cấu tổ chức công ty Ảnh chụp giao diện website Vinamax Việt Nam Danh sách khách hàng gửi mail công ty Tổng quát chiến dịch gửi mail Thống kê chiến dịch gửi email “Khóa học Thiết kế 27 29 31 31 32 Website bản” Tỷ lệ xem mail Lượng người click mail Lượng người ngừng nhận mail 34 34 34 PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Việt Nam nước có dân số đơng, đứng thứ 14 giới với xấp xỉ 96.02 triệu dân, tỉ lệ thị hóa 35% Tính đến tháng năm 2018, Việt Nam có 64 triệu người dùng Internet chiếm 67% dân số, tăng 17% so với năm 2017 Tỉ lệ phần trăm thiết bị kết nối Internet phổ biến người dùng trưởng thành điện thoại thơng minh với 72%, Laptop (hoặc Desktop) với 43%, Tablet với 13% (theo We Are Social) Trong thời đại công nghệ số ngày nay, để đạt mục tiêu kinh doanh thị trường sản phẩm tốt khơng thơi chưa đủ, doanh nghiệp cần phải xây dựng thương hiệu minh thành thương hiệu khách hàng ưa chuộng, vai trò truyền thơng marketing Có nhiều hình thức truyền thơng marketing khác nhau, email marketing công cụ truyền thông marketing mà doanh nghiệp bỏ qua Với nhiều lợi ích mà email marketing mang lại: chi phí thấp, gửi thơng điệp đến khách hàng, chăm sóc khách hàng tốt, nâng cao khả bán hàng lại Theo McKinsey & Company, có tới 37% tỷ lệ người dùng internet dành thời gian cho việc check email, đó: 20% smart phone, 13% computer 4% tablet Các nhân viên dành trung bình 13 làm việc tuần để sử dụng email 92% người dùng trực tuyến độ tuổi 18 sử dụng email 61% sử dụng trung bình lần ngày Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam công ty cung cấp đào tạo dịch vụ, kỹ marketing online hàng đầu Việt Nam Thành lập từ năm 2006, đến năm 2012 công ty sử dụng công cụ email marketing hoạt đông kinh doanh bán hàng Tuy nhiên, dù ứng dụng hoạt động email marketing năm, hệ thống email marketing nhiều hạn chế: email marketing dừng mức gửi sơ khai chưa có tương tác với khách hàng hay tính đặt hàng qua email, chưa nhiều khách hàng biết tới thương hiệu cơng ty… Vì vậy, em lựa chọn đề tài: “Đẩy mạnh ứng dụng Email Marketing hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam” để vấn đề cần xây dựng phát triển ứng dụng email marketing nhằm nâng cao doanh thu bán hàng, giúp tăng độ nhận diện thương hiệu công ty khách hàng thị trường Việt Nam MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu Từ đánh giá khách quan thực trạng ứng dụng email marketing doanh nghiệp để đưa giải pháp, đề xuất tổ chức xây dựng, đẩy mạnh ứng dụng email marketing cho Công ty CP Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam, nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh bán hàng tăng độ nhận diện thương hiệu cơng ty khách hàng Bên cạnh tối ưu hóa chất lượng công việc, phân bổ nguồn nhân lực hợp lý Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, cần tiến hành tốt nhiệm vụ sau: - Cơ sở lý luận marketing điện tử, công cụ marketing điện tử - Tiến hành thu thập, tổng hợp tài liệu, cơng trình nghiên cứu liên quan đến ứng dụng email marketing - Kết hợp với phương pháp nghiên cứu (điều tra, phân tích) đánh giá thực trạng ứng dụng email marketing Công ty CPGPTT Vinamax Việt Nam - Trên sở đánh giá, sở lý luận đưa giải pháp, đề xuất cho công ty quan cấp cao đẩy mạnh ứng dụng email marketing doanh nghiệp phát triển hệ thống xây dựng lớn mạnh ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Là vấn đề lý luận thực tiễn đẩy mạnh ứng dụng email marketing hoạt động kinh doanh Công ty CPGPTT Vinamax Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Phạm vi thời gian: Các liệu, số liệu thu thập công ty từ 2016 đến năm 2018 Phạm vi không gian: Tại Công ty CPGPTT Vinamax Việt Nam PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Phương pháp vấn: tiến hành vấn Trưởng phòng Marketing cơng ty ơng Đặng Trung Đơng, vấn đề phát triển hệ thống email marketing công ty Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Để có thêm nhiều thơng tin ngồi thơng tin cung cấp đối tượng điều tra vấn, có nhìn đa chiều, tác giả tham khảo thông tin số nguồn như: Báo cáo, website thơng qua tìm kiếm từ Internet, sách giáo trình cơng trình nghiên cứu khoa học, luận văn, báo từ thư viện nhà trường Thông tin thu thập phục vụ cho nghiên cứu từ nguồn tài liệu sau: + Nguồn tài liệu bên doanh nghiệp: Bảng kết hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, sơ đồ máy tổ chức doanh nghiệp giai đoạn 2016- 2018 từ phòng Tài kế tốn phận nhân lực Cơng ty CPGPTT Vinamax VN + Nguồn tài liệu bên doanh nghiệp: Là ấn phẩm, thơng tin tạp chí ngành, báo cáo ngành quan khác như: Nhà nước, tổ chức báo chí nghiên cứu xuất + Qua Internet: Tìm hiểu giáo trình điện tử ebook, báo điện tử thông qua công cụ tìm kiếm Internet: Google, Bing,….hoặc trực tiếp lịch sử tài khoản email marketing công ty Phương pháp phân tích liệu Sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2013 nhằm thống kê tìm xu hướng hay đặc trưng yếu tố phân tích Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh sử dụng để phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty từ 2016 – 2018 NỘI DUNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: Đẩy mạnh ứng dụng Email Marketing hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thong Vinamax Việt Nam Ngoài phần: Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục từ viết tắt, Danh mục bảng biểu, hình vẽ, Phần mở đầu, Kết luận, kết cấu khóa luận chia làm chương bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển Email Marketing Chương 2: Thực trạng ứng dụng Email Marketing Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam Chương 3: Đề xuất giải pháp đẩy mạnh ứng dụng email marketing định hướng Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam thời gian tới 36 2.4 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 2.4.1 Những kết đạt Thông qua nghiên cứu lý thuyết, tài liệu nghiên cứu có trước thực tế thu thập liệu sơ cấp, thứ cấp, có kết luận tình hình hoạt động email marketing Công ty cổ phần GPTT Vinamax Việt Nam sau: Công ty ngày phát triển lĩnh vực kinh doanh, nhằm thuận tiện cho khách hàng nơi đâu sử dụng dịch vụ công ty lý Công ty cổ phần GPTT Vinamax Việt Nam tập trung, đầu tư nhiều cho hoạt động marketing online có email marketing Sử dụng nhiều hình thức quảng cáo trực tuyến với mục đích khách hàng biết đến, nhớ đến sử dụng dịch vụ công ty hiểu rõ phần quan trọng chiến lược truyền thông marketing giai đoạn Riêng hoạt động email marketing công ty, bắt đầu thực hoạt động năm, hiệu mang lại cho hoạt động kinh doanh công ty chưa cao Cơng ty đầu tư thêm vào hình thức marketing online khác như: Google adwords, Facebood ads, SEO, quảng cáo baner, youtube, trang báo điện tử…nhờ doanh thu tăng lên đáng kể Mới gần đây, nhận thấy marketing qua email với nhiều ưu điểm vượt trội thời điểm lập chiến lược cho hoạt động marketing mới, công ty đầu tư nhiều cho hình thức trọng chiến lược dài hạn Sẽ phân thêm hai nhân viên đảm nhiệm thực hoạt động email marketing, đào tạo chuyên sâu email marketing, thực với tần suất gửi nhiều trước Cơng ty có hướng thiết kế, lập nội dung email, sử dụng phần mềm email marketing MailChimp gửi email cho khách hàng hiệu Bên cạnh tích hợp công nghệ số để tăng hiều tối ưu cho email marketing Tiêu đề email yếu tố quan trọng việc định email có mở hay bị cho vào thùng rác Chính vậy, công ty nghiên cứu kỹ hành vi khách hàng để có tiêu đề phù hợp nhu cầu với chiến dịch như: lợi ích dịch vụ, ưu đãi, giới thiệu khóa học,… Thay tiêu đề dài viết dựa cảm hứng người lập email dựa vào nghiên cứu khảo sát mà cơng ty có tiêu chuẩn cho tiêu đề chiến lược Thay việc gửi email tháng hai lần trước, công ty lên kế hoạch gửi email cho chiến dịch với tần suất cụ thể theo tuần Mỗi chiến dịch email có lựa chọn cho khách hàng để đăng ký, đăng nhập lựa chọn tần suất nhận email riêng họ, từ cơng 37 ty lập lịch trình gửi email riêng cho khách hàng Với cách thức thế, email gửi mang thơng tin hữu ích đến cho khách hàng nhiều Sau thời gian thực hiện, từ chức thống kê phần mềm email marketing MailChimp cho thấy tỷ lệ mở mail tăng dần Đây dấu hiệu nhận thấy hoạt động email marketing công ty thực tốt trước Không thế, lượng khách hàng tăng lên có khách hàng biết đến, thực hoạt động đặt mua dịch vụ email 2.4.2 Những tồn chưa giải Tuy hoạt động marketing qua email đẩy mạnh việc thực nhiều tồn chưa giải quyết: Lượng khách hàng nhận email quảng cáo công ty phần nhiều khách hàng chưa đăng ký nhận email sản phẩm hầu hết họ khơng biết có email marketing hay đơn giản email bị rơi vào mục spam hòm thư người nhận Bên cạnh có khách hàng hủy việc đăng ký nhận email marketing khách hàng không muốn nhận email marketing Có nhiều lý kể đến như: nội dung email chưa thực hấp dẫn, tiêu đề chưa gây tò mò, thời gian gửi email,… Việc xây dựng, thiết kế email chuẩn có thay đổi lớn để gửi đến khách hàng chưa đạt ảnh hưởng nhiều đến kết hoạt động marketing, khiến tỷ lệ mở mail không cao So với hoạt động marketing online khác cơng ty thực email marketing cần cải thiện nhiều để đạt hiệu Vẫn thiết kế nội dung email, nhiều thiết kế email để gửi đến khách hàng lại chèn nhiều hình ảnh khiến trình tải email bị chậm làm khó chịu cho người nhận hay có email dài làm cho người nhận ngần ngại không muốn đọc Sự kiên nhẫn người nhận đọc thư kém, email khơng có thiện cảm từ ban đầu kể lần sau khó lấy mối quan tâm người nhận Đội ngũ chuyên hoạt động công ty chủ yếu chuyển từ phận khác sang tiếp quản, nên chưa có hiểu biết chuyên sâu email marketing Tính hiệu lần thực kế hoạch email marketing mà chưa cao, người thực chưa nắm bắt hết cách thức, kế hoạch, để tăng tỷ 38 lệ mở mail, để khiến khách hàng mua hàng sau nhận email,… Đây tồn cần phải khắc phục Chưa có kinh nghiệm hoạt động này, thiết lập kế hoạch thực chưa thực mang tính đột phá nên gặp nhiều lỗi như: gửi nhiều email marketing khoảng thời gian tới khách hàng, khách hàng khác lại không nhận email 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Mới tâm thực hoạt động marketing qua email, cơng ty khơng tránh khỏi khó khăn định thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn lĩnh vực này, đầu tư cho hoạt động so với hoạt động marketing trực tuyến thấp… Muốn nâng cao hiệu cho hoạt động email marketing chiến dịch cần phải xác định nguyên nhân để đề phương pháp khắc phục kịp thời Nhìn nhận nguyên nhân tồn tại, ta phân chia làm hai nguyên nhân chính: Nguyên nhân khách quan: - Hệ thống pháp luật TMĐT: Hệ thống pháp luật cho TMĐT Việt Nam có cải thiện đáng kể chưa hoàn thiện Các văn quy phạm đời thực chưa sâu vào thực tiễn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp người dân Mọi tranh chấp bán lẻ điện tử xảy ảnh hưởng đến quyền lợi an toàn giao dịch hai bên Mơi trường pháp luật chưa hồn thiện tác động đến tâm lý e ngại tham gia phát triển TMĐT nhận thức nhà quản lý nhân viên công ty - Hệ thống sở hạ tầng CNTT: Công nghệ thông tin Việt Nam phát triển nhanh vài năm trở lại Tuy vậy, trình độ cơng nghệ Việt Nam lạc hậu nhiều so với giới Nhiều phần mềm thiết bị hỗ trợ TMĐT phải mua cơng nghệ nước ngồi phí cao Trong đó, để hồn thiện hệ thống TMĐT hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cần phải đầu tư công nghệ cao nhằm gia tăng sức cạnh tranh thị trường Với chi phí cao cho CNTT trở thành trở ngại ứng dụng cơng nghệ Cơng ty Bên cạnh đó, tốc độ đường truyền Internet chậm chất lượng cung cấp đường truyền chưa tốt - Nhận thức người tiêu dùng với việc mua hàng mạng: Người tiêu dùng Việt Nam có thói quen mua hàng theo cách thức truyền thống, mua hàng phải sờ tận tay coi tận mắt Tuy nhà nước quan tâm phát triển hình thức mua hàng trực tuyến khái niệm xa lạ với hầu hết người tiêu dùng Hơn nữa, thu nhập 39 trung bình người dân thấp so với giới Họ quan niệm, mua hàng mạng dành cho người có thu nhập cao có thời gian rảnh rỗi Điều lại khó khăn với email hơn, đơn giản làm để người đọc đọc email có ý định mua hàng đọc email vấn đề khó muốn người đọc mua hàng qua email marketing gặp nhiều khó khăn Nên nhận thức người tiêu dùng ảnh hưởng lớn đến hoạt động marketing trực tuyến có email marketing - Đối thủ cạnh tranh công ty: Hiện nay, công ty kinh doanh lĩnh vực cung cấp giải pháp marketing online xuất ngày nhiều Do việc thu hút tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, việc mà khách hàng sử dụng dịch vụ công ty quay lại sử dụng dịch vụ lần quan trọng Mặc dù có mặt thị trường lâu, phần củng cố thương hiệu, niềm tin lòng khách hàng không ngừng nỗ lực thay đổi, cải tiến mặt có hoạt động marketing trực tuyến Vinamax lại tụt hậu phía sau so với đối thủ cạnh tranh Nguyên nhân chủ quan: Cơ sở hạ tầng yếu kém, từ trước đến nay, doanh nghiệp chủ yếu tập trung cho hoạt động marketing trực tuyến như: google adwords, youtube, SEO, thiết kế website,… mà chưa có nhiều chiến dịch thực hoạt động marketing qua email Dẫn đến đầu tư hoạt động chưa nhiều từ khâu nhân lực đầu tư nghiên cứu để đưa hoạch định, kế hoạch cho hoạt động email marketing để đạt kết tốt Nguồn nhân lực yếu tố định đến thành công việc thực hoạt động email marketing Tuy nhiên, nhân viên có chun mơn lĩnh vực kinh nghiệm chưa cao, nguồn lực nhân viên Nguồn tài cho hoạt động hạn hẹp, so với hình thức marketing trực tuyến khác mà doanh nghiệp thực email marketing chưa trọng đầu tư dẫn đến kết không mong muốn 2.4.4 Những hạn chế nghiên cứu vấn đề cần nghiên cứu Những hạn chế nghiên cứu Hạn chế không gian 40 Do nghiên cứu sinh viên có kiến thức lý thuyết, chưa có nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế nên khả phân tích đánh giá đề tài khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót mang tính chủ quan Hạn chế thời gian Công ty cổ phần GPTT Vinamax Việt Nam tập trung thực hoạt động email marketing thời gian khoảng năm nên kết số liệu chưa có nhiều, kết phân tích thứ cấp dạng chung chung Thêm vào thời gian thực tập khơng nhiều nên chưa bao qt hết tình hình cơng ty Những vấn đề cần nghiên cứu việc đẩy mạnh ứng dụng email marketing cho công ty  Hoạch định, lên kế hoạch cho chiến dịch email marketing rõ ràng  Đầu tư sở hạ tầng vật chất, hạ tầng CNTT, nguồn lực người, tài hỗ trợ cho hoạt động marketing qua email, làm cho hoạt động mang lại hiệu cao công ty  Xây dựng, thiết lập tiêu đề, nội dung email cho chiến dịch marketing cụ thể để gia tăng tỷ lệ mở mail, click, chuyển đổi, nâng cao tính hiệu hoạt động thơng qua số thống kê  Tìm hiểu cách thức hoạt động email marketing hiệu để đạt mục tiêu đề như: tăng số lượng khách hàng, khách hàng mua hàng lần đầu tiếp tục mua hàng lần sau, tạo mối quan hệ với khách hàng,… 41 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG EMAIL MARKETING VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VINAMAX VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VIỆC PHÁT TRIỂN EMAIL MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VINAMAX VIỆT NAM 3.1.1 Dự báo xu hướng phát triển thời gian tới hoạt động email marketing thị trường Việt Nam Việt Nam nước có dân số đơng, đứng thứ 14 giới với xấp xỉ 96.02 triệu dân, tỉ lệ thị hóa 35% Tính đến tháng năm 2018, Việt Nam có 64 triệu người dùng Internet chiếm 67% dân số, tăng 17% so với năm 2017 Tỉ lệ phần trăm thiết bị kết nối Internet phổ biến người dùng trưởng thành điện thoại thông minh với 72%, Laptop (hoặc Desktop) với 43%, Tablet với 13% (theo We Are Social) Theo McKinsey & Company, có tới 37% tỷ lệ người dùng internet dành thời gian cho việc check email, đó: 20% smart phone, 13% computer 4% tablet Các nhân viên dành trung bình 13 làm việc tuần để sử dụng email 92% người dùng trực tuyến độ tuổi 18 sử dụng email 61% sử dụng trung bình lần ngày Nhìn chung cơng nghệ chống thư rác ngày phát triển cải thiện lớn việc nhận diện thư rác chí trước thư rác đến hộp thư người sử dụng Điều ảnh hưởng lớn chiến dịch email marketing doanh nghiệp Việc khắt khe lọc thư rác khiến khơng doanh nghiệp loay hoay phải thay đổi thiết kế email để gửi đến khách hàng đạt hiệu Không thể không nhắc tới tốc độ gia tăng lượng người sử dụng smartphone không riêng Việt Nam mà toàn giới Đây lợi cho email sử dụng di động mở rộng hoạt động Tăng trưởng thị trường cho người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp tăng cường truy cập vào tài khoản email họ từ thiết bị di động dựa tảng hệ điều hành Android iOS Apple Nhiều người sử dụng thiết bị di động cho cơng việc lẫn mục đích cá nhân nên dẫn đến tăng trưởng đáng kể số người sử dụng email di động toàn giới 42 Cùng với sở hạ tầng CNTT nâng cao, nhận thấy số lên theo hướng tích cực email, ngày nhiều doanh nghiệp phân bổ phần lớn ngân sách họ cho hoạt động marketing qua email, mở đường đổi cho email marketing 3.1.2 Định hướng công ty phát triển email marketing Email kênh marketing trực tuyến sử dụng ngày phổ biến, Công ty cổ phần GPTT Vinamax Việt Nam cố gắng để thực hiệu hoạt động marketing trực tuyến email marketing Trong năm 2019 – 2020, công ty tiếp tục định hướng phát triển theo hướng với: - Tập trung nguồn lực phát triển TMĐT: đầu tư vào marketing online, tích cực đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh cơng ty sản phẩm, dịch vụ đến đối tác doanh nghiệp, cá nhân - Đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ mở rộng lĩnh vực kinh doanh - Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nâng cao thu nhập nhân viên - Củng cố hồn thiện văn phòng giúp nhân viên có mơi trường làm việc tốt hơn, ngày mang lại cho khách hàng phục vụ chu đáo - Giữ vững uy tín, nâng cao thương hiệu, phát triển nhân lực, gia tăng doanh thu Riêng hoạt động marketing trực tuyến cụ thể email marketing, cơng ty có định hướng cụ thể để phát triển hoạt động thời gian tới Đầu tư cho hoạt động email marketing nguồn nhân lực lần nguồn tài để đẩy hiểu hoạt động lên cao Việc thực email marketing song song hoạt động marketing trực tuyến khác mang lượng khách hàng lớn cho doanh nghiệp Nên kênh quảng cáo có khả mang lại hiệu công ty thực Công ty muốn phát triển đẩy mạnh hoạt động mua bán toán website cơng ty Buộc phải hoạt động mạnh mảng marketing kênh phân phối sản phẩm Sử dụng email marketing để quảng bá thương hiệu, để giữ mối quan hệ với khách hàng, có tính tương tác với khách hàng cao nên công ty tạo dựng nguồn nhân lực cho lĩnh vực Hoàn thiện việc hệ thống nguồn liệu email marketing, thơng tin khách hàng để phục vụ cho q trình thực hoạt động email marketing hiệu 43 3.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG EMAIL MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VINAMAX VIỆT NAM 3.2.1 Phần mềm gửi email Hiện công ty sử dụng phần mềm email marketing MailChimp phiên tính tới Sau thời gian sử dụng, tính hiệu chiến dịch email marketing tăng lên, nên công ty nên tiếp tục sử dụng phần mềm này, phần mềm cung cấp đầy đủ tập hợp tính cho phép quản lý chiến dịch email marketing cách dễ dàng vượt trội So với phần mềm chạy host khác, MailChimp có ưu điểm sau: - Khơng phí mua trì host hàng tháng: thay khoản chi phí để mua trì host phần mềm khác, doanh nghiệp dùng chi phí để vào việc gửi mail nhiều - Khơng phí nâng cấp nhớ host liệu khách hàng chiến dịch trở nên nhiều - Khơng phí mua thêm băng thơng tính GB giống thuê host - Không công sức thời gian cài đặt host upload code, cấu hình SQL, file config, backup - Dữ liệu MailChimp nằm máy tính cá nhân, khơng upload lên host nên không sợ bị lộ liệu cho bên thứ bị hacker công - Phần mềm MailChimp thao tác sử dụng máy tính nên tốc độ nhanh thao tác host Với ưu điểm vượt trội thế, công ty nên tiếp tục sử dụng phần mềm Mặc dù với giá gửi email so với số phần mềm khác cao hơn, công ty thực hoạt động marketing qua email nguồn nhân lực chưa có nhiều kinh nghiệm nên sử dụng phần mềm có nhiều hỗ trợ, tính giúp tiến hành chiến dịch dễ dàng tăng tính hiệu cho chiến dịch điều quan trọng 3.2.2 Xây dựng phân loại danh sách email chất lượng Xây dựng danh sách email chất lượng Một vấn đề quan trọng việc thực hoạt động marketing qua email làm để có danh sách email chuẩn, đối tượng chiến dịch mà doanh nghiệp cần gửi tỉ lệ mở tỷ lệ inbox cao Để tăng số lượng 44 email, việc doanh nghiệp lấy địa email thông qua thông tin khách hàng khai báo mua sản phẩm doanh nghiệp, có thể: Tạo landing page chủ đề yêu cầu người điền đầy đủ thông tin như: mở chương trình khuyến mại sử dụng dịch vụ ghi rõ áp dụng cho chủ sở hữu email, gửi thông tin lên diễn đàn, trang web, mạng xã hội có lượng cộng đồng cao có đính kèm form đăng ký đơn giản tạo form đăng ký nhận tin website công ty Tổ chức kiện: kiện thu hút nhiều người tham gia hội để doanh nghiệp bổ sung thêm địa email vào danh sách Nhà cung cấp data list: tìm đến nhà cung cấp Data List uy tín Nhưng cần danh sách họ hợp pháp phép người nhận Những công ty Data list chuyên nghiệp khác hoàn toàn với người rao bán email không hợp pháp mạng Phân loại danh sách email Cơng ty ln có danh sách dài địa email khách hàng để phục vụ cho hoạt động email maketing, không danh sách email hoạt động, chấp nhận nhận email doanh nghiệp Điều ảnh hưởng đến tỷ lệ email hỏng phần then chốt email marketing Giúp cho doanh nghiệp gửi nhiều email hơn, chi phí gửi email thấp hơn, tỷ lệ hiệu tỷ suất lợi nhuận cao Nên loại bỏ địa email hỏng khỏi danh sách trước gửi chiến dịch Công ty sử dụng phần mềm email marketingMailChimp, phần mềm tự động loại bỏ địa email hỏng, sử dụng tính chặn email cho phép người dùng cập nhật lại thông tin tức khuyến khích người nhận tin cập nhật thơng tin họ có thay đổi cách doanh nghiệp tạo form cập nhập thông tin chèn đường link vào cuối email Có thể dễ nhận thấy rằng, chiến dịch email hướng đến nhóm khách hàng cụ thể, với thông tin cụ thể, liên quan đến thị hiếu người nhận mang lại hiệu cao Bằng cách chia nhỏ sở liệu khách hàng theo tiêu chí định sở thích hay giới tính, nghề nghiệp, độ tuổi… doanh nghiệp dễ dàng việc thu hút khách hàng nâng cao kết kinh doanh Để phân loại danh sách khách hàng cách hiệu quả, cần phải lấy thông tin tương ứng form đăng ký dành cho khách hàng Việc phân loại email khách hàng thành nhóm khác nhau, tùy theo chiến 45 dịch để có tiêu chuẩn phân nhóm email khác Như thế, với nhóm email phù hợp với chiến dịch, việc gửi email với nội dung mà người nhận quan tâm ln có tính hiệu cao gửi email hàng loạt tới tất email có danh sách Loại bỏ nhiều rủi ro, với email gửi mang nội dung thông tin mà người nhận không quan tâm dễ rơi vào mục Spam Để làm điều cần phân tích nhu cầu khách hàng để biết đối tượng khách hàng có nhu cầu hay quan tâm đến sản phẩm hay chương trình khuyến công ty 3.2.3 Xây dựng chiến dịch email marketing phù hợp Không phải lúc nên gửi email marketing đến khách hàng, cần tìm hiểu thời điểm tốt cho tỷ lệ mở mail cao Thay việc gửi email lúc cần có tính tốn trước Với chiến dịch khuyến mại, công ty nên gửi vào trước khung từ 17h-19h 19h-21h hai khung thời điểm mà người dùng hay mở email tương tác với chương trình khuyến mại nhất, gửi lượng email nhiều từ thứ đến thứ đa số ngày này, người thường có thói quen check mail chào hàng 3.2.4 Đầu tư thiết kế email phù hợp cho chiến dịch Về bố cục Quy tắc chung cho chiều rộng email từ 650px ngắn Điều cho phép email hiển thị bố cục hầu hết chương trình đọc email (Outlook, Lotus…) webmail (Gmail, hotmail, ) Về thiết kế email bố cục đơn giản tốt Nếu doanh nghiệp có email thiết kế phức tạp thường bị lỗi nhiều hiển thị mailbox hay email client Tránh sử dụng “colspans” table số email client không hỗ trợ hồn tồn điều này, có vấn đề việc hiển thị số sell doanh nghiệp sử dụng colspan Một mẫu email marketing chuẩn thường có đầy đủ phần sau: - Thương hiệu gửi (hiển thị thay địa email gửi) - Tiêu đề email - Tiêu đề phần nội dung thư email (có thể khơng có) - Nội dung email, link chèn liên kết email, hình ảnh phần nội 46 dung email (có thể khơng có), file đính kèm email (có thể khơng có) Ngồi ra, thiết kế email, nên có hai phiên bản: HTML Text email gửi đến người nhận, chương trình đọc email người nhận tự động nhận biết chọn định dạng email người nhận đọc tránh tình trạng email gửi người nhận không đọc Test kỹ lưỡng mẫu email với nhiều chương trình đọc email khác trước gửi đi, với mẫu email gửi mà gặp lỗi ảnh hưởng lớn đến danh tiếng doanh nghiệp Tiêu chuẩn tiêu đề Bộ lọc thư rác từ nhà cung cấp dịch vụ email lớn Gmail thường vận hành dựa chế kiểm tra từ ngữ sử dụng tiêu đề phần nội dung email Nên việc đặt tiêu đề cho email gửi vấn đề dễ, thiết kế email để gửi tránh chứa từ ngữ phổ biến hay sử dụng dễ làm cho email bị liệt vào spam email, tiêu đề tránh sử dụng chữ viết hoa hay kí tự đặc biệt “dấu chấm than”, kí hiệu “$” tiêu đề khiến cho email bị xem xét kỹ lưỡng chương trình lọc email spam Khi đặt tiêu đề cho email marketing nên viết ngắn gọn, xúc tích, hấp dẫn 50 ký tự, hầu hết tiêu đề gây tò mò, mang tính nóng, giật gân đánh trúng tâm lý người dùng thường đạt tỷ lệ mở email cao Công ty nên đặt tiêu đề sau làm xong nội dung lời khuyên nhiều nhà cung cấp dịch vụ gửi email marketing Tiêu đề ba thành phần xuất hộp thư người nhận (địa người gửi, dòng tiêu đề, trích dẫn câu đầu email) Đây dòng định đến 90% email doanh nghiệp có mở hay khơng, nên cần cân nhắc kỹ tiêu đề sau nội dung email hoàn thành để gửi Xây dựng nội dung email Ngay dòng đầu email phải thể cá nhân hóa, tức phải đích thân tên người nhận email, khơng phải chung chung Khi viết nội dung cho email marketing công ty nên để nội dung hấp dẫn xuất phần đầu email, để tránh thời gian người đọc mà nắm bắt nội dung Những nội dung phải phù hợp với người đăng ký nhận email công ty Thêm link cho chiến dịch email hoắc newsletter giúp gắn kết khách hàng hấp dẫn họ đến website doanh nghiệp Thêm vào đó, sử dụng chủ đề khác để 47 thấy sáng tạo làm email doanh nghiệp Sử dụng hình ảnh email cách giúp email doanh nghiệp hấp dẫn Thiết kế email cẩn thận cải thiện đáng kể tương tác người gửi người nhận Công ty nhận thấy hiệu việc thực email marketing cao trước có thay đổi 3.2.5 Đào tạo nguồn nhân lực chuyên email marketing Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định thành bại hoạt động, thực chiến lược cơng ty Với email marketing, cần có nguồn nhân lực có chun mơn, kinh nghiệm, công ty thực hoạt động Đối với việc tuyển chọn nguồn nhân lực cho phận này, cần có sách tuyển chọn nhân hợp lý kỹ lưỡng, đòi hỏi có kinh nghiệm làm việc để thực tốt cho hoạt động Việc nâng cao kỹ lực nhân viên cơng ty quan trọng Có thể cử đào tạo thực tiễn email marketing, Phát triển nguồn lực có trình độ CNTT việc cần triển khai Bởi TMĐT ln có đổi liên tục hình thức marketing trực tuyến thay đổi theo, cần có đội ngũ nhân viên học hỏi tiếp thu áp dụng vào hoạt động củacông ty 3.2.6 Tạo tương thích với giao diện điện thoại Ngày số người dùng điện thoại thông minh ngày tăng, ứng dụng phần mềm điện thoại phát triển Việc sử dụng điện thoại để mở email khơng khó khăn Với email thiết kế giao diện vừa với giao diện điện thoại khách hàng khơng gây khó chịu khách hàng mở đọc email Nhờ mà tăng tỷ lệ mở email tăng khả tương tác điện thoại thơng minh Một số cách để email hiển thị tốt hình điện thoại: Viết toàn email thành cột, tăng cỡ chữ, để diện tích dòng Call-to-Action lớn dễ chạm trúng 48 KẾT LUẬN Trong xu kinh doanh mà Thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng, định thành cơng doanh nghiệp Khách hàng với doanh nghiệp, doanh nghiệp với nhau, áp dụng hình thức kết nối qua internet để trao đổi thường xuyên thuận tiện với đối tác, cầu nối giúp tiến gần giao dịch nhanh cho khách hàng Giúp cho doanh nghiệp xây dựng nhiều lợi kinh doanh, thể lớn mạnh doanh nghiệp thị trường Với mong muốn đem lại cho Cơng ty cổ phần GPTT Vinamax Việt Nam nhìn nhận vấn đề có ý nghĩa định thời điển nay, đề tài thông qua việc đánh giá thực trạng xây dựng đề xuất giải pháp phát triển email marketing cho công ty nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho công ty Xác định mục tiêu cho việc phát triển email marketing, công ty phấn đấu đầu tư sở vật chất trang thiết bị, nguồn nhân lực chiến lược kinh doanh để có bước phát triển tốt nhất, đem lại lợi nhuận nâng cao uy tín thương hiệu cho cơng ty khơng nước mà giới Đề tài giúp ta hiểu thêm thương mại điện tử, marketing điện tử, xây dựng phát triển kênh email marketing đặc biệt tầm quan trọng q trình kinh doanh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt [1] Vũ Phạm Khánh Toàn & Nguyễn Xuân Lộc & Nguyễn Tiến Thịnh (2010), Tất tần tật Email Marketing, BlinkContact [2] Nguyễn Hoàng Việt tác giả Nguyễn Bách Khoa, Nguyễn Hồng Long (2011), Giáo trình Marketing thương mại điện tử, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [3] Simms & Jenkeins (2012), Sách dịch Marketing qua Email, Nhà xuất Lao động xã hội [4] Vũ Thị Yến (2016), Khóa luận xây dựng chiến lược email marketing Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Hiệp Thành Tài liệu tham khảo tiếng Anh [5] Terry Jones (2016), Email Marketing Secrets (Những bí email marketing) [6] Kevin Gao & Danny Schreiber (2015), The Ultimate Guide to Email Marketing (Chỉ dẫn toàn email marketing) [7] John Arnold (2011), Email marketing for Dummies (Email marketing cho người chưa biết), Sons, Inc [8] Eric Groves (2009), The Constant contact guide to Email marketing (Chỉ dẫn thay đổi để làm email marketing), Wiley Publishing Inc Website tham khảo http://webproldh.com/10-cong-cu-truyen-thong-marketing/ https://www.dammio.com/2017/07/17/cac-so-lieu-thong-ke-ve-internet-o-vietnam-nam-2017 https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategyterms/1679-e-marketing.html https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-email-automation/ https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-is-email-marketingand-why-it-should-be-a-priority/ https://linkleads.vn/cac-tinh-nang-noi-bat-cua-mot-phan-mem-email-marketingtruc-tuyen/ http://www.marketingchienluoc.com/marketing/2346 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA VỀ HOẠT ĐỘNG EMAIL MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VINAMAX VIỆT NAM Thông tin người vấn Họ tên: Vị trí cơng tác Công việc chuyên trách: Thâm niên: Điện thoại: Email: Vấn đề xây dựng triển khai email marketing Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam Anh, chị cho biết tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty gần nào? Các hoạt động trọng nhất? Điều kiện CNTT đủ đáp ứng cho hoạt động marketing quý công ty chưa? Các công cụ truyền thông marketing mà doanh nghiệp sử dụng gì? Cơng cụ chủ yếu? Anh, chị nghĩ hoạt động email marketing công ty? Trong hoạt động email marketing triển khai thường gặp khó khăn gì? Cơng ty có nhân viên chun phụ trách email marketing chưa? Nếu chưa, thời gian tới doanh nghiệp định hướng nào? ... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VINAMAX VIỆT NAM 2.1.1 Khái qt chung cơng ty Loại hình doanh nghiệp - Tên công ty: Công ty cổ phần Giải Pháp Truyền Thông Vinamax Việt Nam (VINAMAX MEDIA... 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG EMAIL MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VINAMAX VIỆT NAM 24 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VINAMAX VIỆT NAM 24 2.1.1... phát triển Email Marketing Chương 2: Thực trạng ứng dụng Email Marketing Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam Chương 3: Đề xuất giải pháp đẩy mạnh ứng dụng email marketing định
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh ứng dụng Email Marketing trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam, Đẩy mạnh ứng dụng Email Marketing trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giải pháp Truyền thông Vinamax Việt Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn