Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH An Phước Thái

49 1 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 15:26

Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH An Phước Thái Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH An Phước Thái Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH An Phước Thái Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH An Phước Thái Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH An Phước Thái Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH An Phước Thái Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH An Phước Thái TÓM LƯỢC Tên đề tài: “Đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái ” Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Tâm Lớp: K51U4 Mã SV: 15D210252 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Mai Thanh Lan Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 19/04/2019 Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái Để đạt mục tiêu cần thực nhiệm vụ sau:  Một , tóm lược số vấn đề lý luận đào tạo nhân viên doanh nghiệp  Hai là, phân tích thực trạng đào tạo nhân viên Công Ty TNHH An Phước Thái  Ba là, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái Nội dung khóa luận: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 2: Tóm lược số vấn đề lý luận đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái Chương 3: Phân tích thực trạng đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái Chương 4: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái LỜI CẢM ƠN Kính thưa thầy trường Đại học Thương Mại nói chung Khoa Quản trị Nhân lực nói riêng Kính thưa Ban Lãnh đạo Thực trạng tuyển dụng nhân lực Cơng ty TNHH An Phước Thái Để hồn thành khóa luận em nhận giúp đỡ góp ý nhiệt tình q thầy cô trường Đại học Thương Mại Ban lãnh đạo Thực trạng tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH An Phước Thái Trước hết, em xin gửi lời biết ơn đến cô giáo Mai Thanh Lan khoa Quản trị Nhân lực - Trường Đại học Thương Mại dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành khóa luận với kết tốt Nhân đây, Em xin chân thành cảm ơn quý anh, chị Phòng Nhân Ban lãnh đạo Công ty TNHH An Phước Thái tận tình bảo, giúp đỡ để tơi hồn thành tốt nhiệm vụ giao trình thực tập Mặc dù có nhiều cố gắng hồn thiện khóa luận tất nhiệt tình, tâm huyết lực thân thiếu sót khơng thể tránh khỏi, tơi mong nhận góp ý, tư vấn từ phía q thầy cô! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Sinh viên MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .1 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1.2 Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài .2 1.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu đào tạo nhân lực năm trước 1.4 Các mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu .3 1.6 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 2:TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI DOANH NGHIỆP 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Khái niệm quản trị nhân lực 2.1.2 Khái niệm đào tạo nhân lực 2.1.3 Khái niệm đào tạo nhân viên 2.2 Nội dung nghiên cứu đẩy mạnh đào tạo nhân viên doanh nghiệp 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên 2.2.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên doanh nghiệp 2.2.3 Triển khai thực đào tạo nhân viên 2.2.4 Đánh giá kết đào tạo nhân viên .10 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến đẩy mạnh đào tạo nhân viên doanh nghiệp 11 2.3.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 11 2.3.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 12 CHƯƠNG 3:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH AN PHƯỚC THÁI 13 3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kết hoạt động kinh doanh Công ty từ năm 2016-2018 13 3.1.2 Chức năng,nhiệm vụ,cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty TNHH An Phước Thái 13 3.1.3 Khái quát nguồn nhân lực Công ty TNHH An Phước Thái 15 3.1.4 Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH An Phước Thái giai đoạn 2016-2018 15 3.2 Phân tích ảnh hưởng nhân tố mơi trường quản trị nhân lực đến việc đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái 16 3.2.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 16 3.2.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 17 3.3 Kết phân tích liệu thứ cấp sơ cấp thực trạng đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty từ năm 2016-2018 18 3.3.1 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo .18 3.3.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch thực đào tạo Công ty .19 3.3.3 Thực trạng triển khai đào tạo Công ty .26 3.3.4 Thực trạng kết đào tạo nhân viên công ty 28 3.4 Đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân đào tạo nhân viên công ty 30 3.4.1 Thành công nguyên nhân 30 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 31 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH AN PHƯỚC THÁI 32 4.1 Định hướng mục tiêu việc đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty 32 4.1.1 Định hướng đẩy manh đào tạo công ty 32 4.1.2 Mục tiêu đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái.32 4.2 Các giải pháp đề xuất đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty .33 4.2.1 Đa dạng hóa phương pháp xác định nhu cầu đào tạo nhân viên công ty 33 4.2.2 Hoàn thiện xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên công ty .34 4.2.3 Tăng cường ngân sách cho đào tạo nhân viên công ty 36 4.2.4 Tạo điều kiện thuận lợi cho cán công nhân viên công ty 37 4.3 Các kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao hiệu đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty 38 4.3.1 Kiến nghị nhà nước .38 4.3.2 Kiến nghị ban ngành .38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH An Phước Thái 14 Bảng 3.1 Cơ cấu nguồn nhân lực Công ty TNHH An Phước Thái .15 Bảng 3.2.Kết hoạt động kinh doanh công ty Công ty TNHH An Phước Thái giai đoạn 2016-2018 16 Bảng 3.3 Nhu cầu đào tạo nhân lực số lượng người đào tạo qua năm Công ty TNHH An Phước Thái 18 Bảng 3.4: Mục tiêu đào tạo Công ty TNHH An Phước Thái theo đối tượng 19 Bảng 3.5 Kết hỏi điều tra cán nhân viên nội dung đào tạo công ty 22 Bảng 3.6: Các phương pháp đào tạo phổ biến Công ty TNHH An Phước Thái giai đoạn 2016 - 2018 .24 Bảng 3.7 Chi phí đào tạo nhân lực giai đoạn 2016-2018 công ty TNHH An Phước Thái 25 Bảng 3.8 Một số chương trình đào tạo nhân lực cơng ty TNHH An Phước Thái giai đoạn 2016-2018 25 Bảng 3.9 Số lượng nhân viên tham gia đào tạo qua năm Công ty .26 Bảng 3.10 Bảng công việc cần chuẩn bị trước thực khóa học Cơng ty 27 Bằng 3.11 Kết học tập nhóm đối tượng tham gia đào tạo năm từ 2016 -2018 29 Bảng 4.1: Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo CBCNV doanh nghiệp .34 Bảng 4.2 Chương trình đào tạo trị - lý luận doanh nghiệp 34 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt TNHH NSDLĐ NLĐ DT CP LN HCNS BHYT BHXH BHTN DN ATTP CBCNV/CNV QTNL Diễn giải đầy đủ Trách nhiệm hữu hạn Người sử dụng lao động Người lao động Doanh thu Chi phí Lợi nhuận Hành nhân Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm tự nguyện Doanh nghiệp An tồn thực phẩm Cán cơng nhân viên/Cán nhân viên Quản trị nhân lực CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn cạnh tranh nhân lực ngày gay gắt khốc liệt Nhân yếu tố quan trọng, yếu tố sống doanh nghiệp Doanh nghiệp muốn tồn doanh nghiệp phải có đội ngũ nhân có chất lượng, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao Bên cạnh việc đào tạo kiến thức quản lý, trình độ kỹ tay nghề công việc lao động để nhằm mang lại nguồn lực có trình độ nghề nghiệp cao,trực tiếp nâng cao khả làm việc người lao động,đào tạo kiến thức ,lịch sử phát triển văn hóa người doanh nghiệp vào thời gian đầu giúp họ hiểu tổ chứ, cảm giác yên tâm làm việc, mong muốn gắn bó với doanh nghiệp, đem hết khả phục vụ cho doanh nghiệp ,coi phát triển lớn mạnh doanh nghiệp phát triển thân Như vậy, việc đào tạo nhân viên doanh nghiệp cần thiết quan trọng tảng cho hoạt động khác nhằm cung cấp đội ngũ nhân đủ số lượng lẫn chất lượng doanh nghiệp Đào tạo khâu quan trọng cuả doanh nghiệp để có đội ngũ nhân lực giỏi,thì doanh nghiệp cần phải biết trì phát huy hết tiềm nhân viên để giúp họ có đầy đủ kiến thức kĩ đảm nhận công việc tương lai Việc sử dụng nhân lúc, chỗ giúp cho tổ chức có cấu hợp lý đội ngũ nhân viên thích hợp với loại công việc Điều làm tốt tiết kiệm nguồn lực khác, tăng khả cạnh tranh, nâng cao uy tín doanh nghiệp hiển nhiên tăng lợi nhuận phát triển Tuy nhiên khơng phải doanh nghiệp làm tốt công tác đào tạo nhân viên chưa phát huy hết khả vốn có Do vậy, doanh nghiệp phải có giải pháp để đẩy mạnh đào tạo nhân viên nhằm có nguồn lực to lớn sử dụng chúng cách hiệu Nhận thức ý nghĩa to lớn đó, doanh nghiệp Việt Nam nói chung Cơng ty TNHH An Phước Thái nói riêng từ thành lập quan tâm ý việc đẩy mạnh đào tạo nhân viên lấy làm sở để phát triển Công ty Trong thời gian thực tập vừa qua, em mạnh dạn sâu vào nghiên cứu vấn đề đào tạo nhân viên Công ty để ưu điểm, tồn trình đào tạo sở đưa số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chất lượng công tác đào tạo nâng cao chất lượng lao động định hướng tương lai Công ty TNHH An Phước Thái An Phước Thái mang sứ mệnh tìm, khơi phục phát triển ăn ngon dân gian, làm phong phú thêm cho văn hóa ẩm thực người Việt Ngồi việc đưa chiến lược phát triển kinh doanh, công ty quan tâm đến vấn đề đào tạo nhân viên nhằm bố trí xếp nhân viên cách phù hợp,qua phát triển lực nhân viên Trong trình tiếp cận, nghiên cứu, em thấy hoạt động đẩy mạnh đào tạo nhân viên cơng ty quan tâm, tồn nhiều khó khăn, hạn chế định ,việc đào tạo hạn chế kinh phí ,nhân viên tham gia đào tạo ,khơng có trung thực nhiều bất cập, Qua ta thấy cần thiết nghiên cứu đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty TNHH An Phước Thái để tìm vướng mắc đề xuất giải pháp phù hợp 1.2 Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài Xuất phát từ tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu cần thiết doanh nghiệp em tiến hành nghiên cứu đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty TNHH An Phước Thái nhằm tìm hiểu đánh giá đề xuất số giải pháp hồn thiện đào tạo cơng ty 1.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu đào tạo nhân lực năm trước Trong năm gần vấn đề đào tạo nhân viên khơng xa lạ với doanh nghiệp, để bố trí sếp nhân viên vào vị trí lực để họ phát huy tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Tiêu biểu số cơng trình nghiên cứu như: Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực, nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Các tác giả biên soạn cung cấp kiến thức quản trị nguồn nhân lực tổ chức từ NLĐ bước vào làm việc đến khỏi trình lao động Đó kiến thức vừa mang tính lí luận vừa mang tính thực tiễn Việt Nam Nội dung đào tạo nhân lực đề cập đầy đủ chi tiết giúp người đọc có nhìn tổng quan nội dung đào tạo nhân lực doanh nghiệp Việt Nam Hoàng Văn Hải (2010),Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Trong giáo trình trên, hoạt động đào tạo nhân lực nêu cách khái quát tổng quan nhất, khái niệm liên quan đến nội dung cơng tác đào tạo trình bày đầy đủ bao quát giáo trình chung công tác QTNL doanh nghiệp Hầu hết đề cập đến khái niệm, quan điểm QTNL nhằm cung cấp cho người đọc nhìn tổng quan hoạt động QTNL doanh nghiệp nào, bao gồm nội dung Đinh Thị Thúy Nga – Khoa quản trị nhân lực – Trường Đại học Thương mại(2015), “Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực công ty cổ phần giáo dục truyền thơng Nam Việt” Cơng trình hệ thống sở lý luận chủ yếu công tác đào tạo nhân lưc, nghiên cứu, tìm hiểu đánh giá công tác đào tạo nhân viên công ty cổ phần giáo dục truyền thông Nam Việt Từ nêu lên điểm cần phát huy, hạn chế công tác đào tạo nhân viên, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế Tuy nhiên, cơng trình đề cập đến khía cạnh đào tạo nhân lực, hạn chế ưu điểm hoạt động đào tạo chưa đẩy mạnh đào tạo nhân viên Nguyễn Thị Thùy Dung - khoa Quản trị doanh nghiệp, Đại Học Thương Mại, năm (2009), Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên công ty cổ phần đầu tư thương mại Contrexim Đề tài tác giả làm bật thành công hạn chế công tác đào tạo nhân viên Lê Thị Lệ - Lớp K45U1 – Khoa quản trị nhân lực – Trường Đại học Thương mại (2013), “Hiệu sử dụng chi phí đào tạo Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, viễn thông tự động hố dầu khí – PAIC” Cơng trình trình bày vấn đề lý luận hiệu sử dụng chi phí đào tạo nghiên cứu thực trạng hiệu sử dụng chi phí đào tạo Công ty Cổ phần công nghệ thông tin viễn thơng tự động hố dầu khí – PAIC, từ đưa đề xuất nhằm nâng cao hiệu sử dụng chi phí đào tạo cho Cơng ty Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên kinh doanh công ty cổ phần Vật Giá Việt Nam, tác giả Bùi Thị Hoa, khoa Quản trị doanh nghiệp, trường Đại Học Thương Mại, năm 2010 Đề tài phản ánh thực trạng công tác đào tạo công ty cổ phần Vật Giá Việt Nam đưa kiến nghị, đề xuất phù hợp nhằm giúp công ty đẩy mạnh cơng tác đào tạo Từ tình hình nghiên cứu đề tài cho thấy: Cho đến chưa có cơng trình nghiên cứu đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty TNHH An Phước Thái Do vậy,đề tài “Đẩy mạnh đào tạo nhân viên Cơng ty TNHH An Phước Thái ” có tính mới, khơng bị trùng lặp với cơng trình nghiên cứu khác 1.4 Các mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái Để đạt mục tiêu cần thực nhiệm vụ sau:  Một , tóm lược số vấn đề lý luận đào tạo nhân viên doanh nghiệp  Hai là, phân tích thực trạng đào tạo nhân viên Công Ty TNHH An Phước Thái  Ba là, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái 1.5 Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái Phạm vi nghiên cứu gồm: không gian, thời gian, nội dung đối tượng nghiên cứu Về mặt không gian: Công ty TNHH An Phước THÁI Về mặt thời gian: Dữ liệu nghiên cứu tổng hợp thời gian từ 2016 – 2017 Về mặt nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu đào tạo nhân viên theo nội dung: Bao gồm nội dung, từ việc xác định nhu cầu đào tạo nhân viên tiếp đến xây dựng kế hoạch đào tạo Sau xây dựng kế hoạch đào tạo tiến hành bước triển khai thực cuối đánh giá kết đào tạo nhân viên công ty TNHH An Phước Thái Về đối tượng nghiên cứu: Nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1Phương pháp luận nghiên cứu Phương pháp vật biện chứng để nhìn nhận phân tích vật,hiện tượng trịnh vận động tất yếu Phương pháp vật lịch sử cho thấy hoạt động đào tạo nhân lực xem xét thông qua để nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân viên có chất lượng đội ngũ lao động doanh nghiệp làm tảng cho phát triển doanh nghiệp ,đồng thời làm nâng cao chất lượng nguồn lực cho xã hội nói chung 1.6.2 Phương pháp thu thập liệu 1.6.2.1 Phương pháp thu liệu thứ cấp Trong q trình làm khóa luận lấy liệu thứ cấp từ nguồn bên bên trong công ty Với nguồn bên thu thập liệu từ phòng hành – nhân ; báo cáo kết kinh doanh cơng ty năm 2016-2018; số lượng trình độ nhân công ty năm gần Đặc biệt việc sử dụng lao động, thực trạng đào tạo nhân viên công ty năm gần để có nhìn xác vấn đề đào tạo nhân viên công ty từ đưa biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên cho công ty TNHH An Phước An Phước Thái Ngồi liệu bên cơng ty từ cá quan nhà nước, tạp chí, sách báo, internet,… phù hợp xác để đánh giá vấn đề công ty gặp phải 1.6.2.2 Thu thập liệu sơ cấp Phương pháp điều tra khảo sát: Phương pháp thực thông qua phiếu điều tra ,trong phiếu có câu hỏi phuơng án lựa chọn trả lời sẵn nội dung xoay quanh vấn đề đào tạo Việc điều tra theo phiếu điều tra thích hợp để điều tra tổng hợp với số lượng lớn, mang lại hiệu cao nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài để nắm thông tin có liệu làm khóa luận tiến hành phát ngẫu nhiên 30 phiếu điều tra dành cho đối tượng nhân viên công ty Tuy nhiên thu 22 phiếu, nhân viên phát phiếu điều tra khảo sát Phương pháp vấn: Phương pháp vấn phương pháp mà người điều tra tiến hành gặp gỡ trực tiếp, vấn chuyên sâu lãnh đạo cấp cao ban giám đốc khối dựa liệu thu thập từ việc nghiên cứu tài liệu để lấy ý kiến đánh giá khách quan tình hình cơng tác đào tạo nhân viên nhân tố ảnh hưởng tới cơng tác đào tạo quản lý phòng ban cơng ty thực đánh giá cụ thể dựa kết học tập chứng đạt Sau khóa đào tạo tin học ngoại ngữ tổ chức thi sát hạch đánh giá học viên Đối với nhóm đối tượng cơng nhân sử dụng phương pháp đào tạo kèm cặp chỗ nên công ty đánh giá nhận xét người hướng dẫn kết làm việc thực tế Sau có kết phòng hành nhân tổng hợp lại đưa bảng kết đào tạo Bằng 3.11 Kết học tập nhóm đối tượng tham gia đào tạo năm từ 2016 -2018 (Đơn vị tính: người) Nhân viên phòng Nhân viên kinh doanh Công nhân ban Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Giỏi 2 4 10 10 18 Khá 1 2 1 Trung bình 0 1 Nguồn: phòng hành nhân Đối với nhóm nhân viên kinh doanh : Qua bảng 3.11 ta thấy kết học viên thuộc nhóm nhân viên kinh doanh có số nhân viên đào tạo không nhiều kết đạt loại giỏi có xu hướng tăng Bên cạnh số lượng học viên đạt loại trung bình giảm dần từ xuống học viên Để có kết nhờ vào cố gắng học viên , nâng cao trình độ , lực làm việc để đáp ứng yêu cầu công việc tương lai Điều chứng từ công tác đào tạo công ty thu kết tốt Sau tham gia khóa đào tạo nhân viên tham gia khóa đào tạo có tiến việc ứng dụng vào thực tế Đối với nhóm nhân viên phòng ban: Qua bảng 3.11 ta thấy có tăng nhẹ qua năm nhóm nhân viên phòng ban đạt loại giỏi từ học viên năm 2016 lên học viên năm 2018 Bên cạnh số học viên trung bình giảm rõ rệt, điều cho thấy nỗ lực học viên nỗi lực nâng cao trình độ lực làm việc Qua đây, thấy sau tham gia khóa đào tạo học viên có tiến công việc, tin vui với công ty trung tâm đào tạo Đối với nhóm cơng nhân: Qua bảng 3.11 ta thấy kết học viên công nhân đạt loại giỏi có tăng mạnh, năm 2016 2017 có 10 người đạt loại giỏi sang đến năm 2018 có 18 người đạt Ta thấy tỉ lệ học viên tham gia đạt loại khá, giỏi cao điều cho thấy học viên tiếp thu kiến thức nhanh Bên cạnh số học viên đạt loại trung bình giảm nhẹ, để đạt hiệu tốt đòi hỏi cơng ty phải kiểm tra sát trình học tập học viên 3.4 Đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân đào tạo nhân viên công ty 29 3.4.1 Thành công nguyên nhân Trong năm qua, công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty thực thường xuyên Công tác đào tạo tác động trực tiếp giúp hiệu sản xuất kinh doanh, tạo niềm tin tưởng cho người lao động lãnh đạo công ty Họ thấy công ty quan tâm đến phát triển thăng tiến họ, cải thiện điều kiện lao động, giúp họ gắn bó với cơng ty Công ty trọng đến công tác đào tạo mới, đào tạo nâng bậc cho công chân kỹ thuật, bổ sung hồn thiện máy lãnh đạo cơng ty ngày hồn thiện, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán gián tiếp, cử họ học lớp nghiệp vụ để nâng cao chất lượng quản lý góp phần vào phát triển cơng ty Trình độ cán cơng nhân viên chức khơng ngừng tăng qua năm Cơng ty có chế độ khuyến khích với cán cử đào tạo với học viên tham gia khóa đào tạo, cá nhân học tập ngồi để nâng cao trình độ chun mơn thơng qua việccấp kinh phí cho khóa học nêu việc học phục vụ cho công việc Hàng năm, kế hoạch đào tạo tiến hành trưởng phòng hành nhân trình lên Giám đốc duyệt Nhờ mà công tác đào tạo tiến hành cách quy củ hơn, hiệu Nguyên nhân - Có thành cơng nêu phải kể đến vai trò của nhà quản lý Công ty vạch quy trình cách thức đắn trình đào tạo nhân lực doanh nghiệp - Quan điểm đắn nhà quản trị lấy việc phát triển người làm tảng An Phước Thái - Do đối thủ cạnh tranh ngày trú trọng đầu tư đào tạo, phát triển nhân lực đòi hỏi An Thái Phước phải hiệu công tác đào tạo để đứng vững thị trường kinh doanh - Do đặc điểm ngành nghề kinh doanh lĩnh vực sản xuất việc xác định nội dung đào tạo cần chuyên sâu đặc thù 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân Bên cạnh thành tích đạt cơng tác đào tạo nhân lực Cơng ty số tồn sau : Việc xác định nhu cầu đào tạo chưa có định hướng lâu dài, đào tạo theo yêu cầu trước mắt mà chưa tính đến đào tạo phát triển nhân lực tương lai, nguồn nhân lực trí thức, trình độ chun mơn kĩ thuật đáp ứng yêu cầu tương lai Chậm đổi phương pháp giảng dạy, không cập nhật kiến thức đào tạo, giáo viên sử dụng phương pháp kèm cặp chủ yếu nên nhiều học viên học thói quen xấu người giảng dạy,khơng áp dụng hình thức giảng dạy qua internet Tài liệu giảng dạy chủ yếu tài liệu cũ từ năm trước 30 Phương pháp giảng dạy thiên lý thuyết túy, phương pháp giảng dạy truyền thống độc thoại , thiếu trao đổi , giải tình thực tế Đánh giá , tổng kết hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng hời hợt, mang tính hình thức, thiếu phối kết hợp bên có liên quan Đa dạng hóa nội dung giảng dạy, khơng giảng dạy kỹ thuật chun mơn cơng tác mà ngồi doanh nghiệp cần tập trung manhj giảng dạy văn hóa trị-lý luận doanh nghiệp Ngân sách đào tạo cơng ty hạn hẹp,do năm gần lượng đào tạo ít, cơng ty gặp khó khăn.Sang đến năm 2018 tình hình kinh doanh tốt phí cho đào tạo tăng trở lại nhung không lớn Công ty chi trả kinh phí đào tạo cho khố đào tạo theo u cầu cơng ty bao gồm : chi phí trang thiết bị phục vụ học tập , tiền thuê giáo viên, khoản phụ cấp cho giáo viên công ty, Các nhân viên cơng ty tham gia hạn chế, cơng ty thờ với việc đào tạo nhân viên làm cho họ khơng biết lực để đưa rõ đường thăng tiến * Nguyên nhân Do điều kiện sản xuất kinh doanh, nên việc bố trí học, đào tạo không thường xuyên, liên tục Do vậy, thời gian thực cho đào tạo kế hoạch Thời gian đào tạo hạn chế, người lao động nhiều chưa hiểu sâu nội dung đào tạo, làm họ khó tiếp thu nhanh vào sản xuất Một số người lao động sau tham gia khóa học trở cơng việc cũ, làm động lực người lao đông Một số cán cơng nhân viên chưa thực hiểu rõ tầm quan trọng đào tạo, học nhằm chạy theo cấp để thăng tiến công việc nên chất lượng đào tạo khơng cao Chương trình đánh giá kết đào tạo, việc đánh giá nội dung, chương trình đào tạo cơng tác tổ chức thực thi phải đánh giá mặt sau: kết nhận thức, thỏa mãn người học đối vớichương trình đào tạo, thay đổi hành vi theo hướng tích cực; khả vận dụng kiến thức kỹ lĩnh hội từ chương trình đào tạo Để đo lường kết trên, sử dụng phương pháp vấn, điều tra thông tin bảng hỏi, quan sát trực tiếp từ người lao động suốt trình làm việc CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH AN PHƯỚC THÁI 4.1 Định hướng mục tiêu việc đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty 4.1.1 Định hướng đẩy manh đào tạo công ty - Công tác đào tạo nhân lực nhằm nâng cao lực chuyên môn, kĩ cần thiết, phẩm chất đạo đức cho cán nhân viên công ty nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu công việc, cá nhân nhân viên thực tiễn kinh tế đặt Do 31 mục tiêu mang tính chiến lược ban lãnh đạo công ty công tác xác định nhu cầu mục tiêu đào tạo công ty thời gian tới - Tiếp tục triển khai thực tốt công tác đào tạo đặc biệt đào tạo nhân viên mới, cử cán theo học lớp đào tạo Trung tâm đào tạo mà cơng ty tổ chức Ngồi ra, tập trung vào việc đào tạo đào tạo lại cho cán bộ, nhân viên về: nghiệp vụ quản lý; nghiệp vụ phân tích tài doanh nghiệp, kế toán, kinh doanh; Marketing, kế hoạch, …; nhằm nâng cao chuyên môn cho cán thời kì hội nhập với sức ép cạnh tranh ngày lớn địa bàn - Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xây dựng lực lượng lao động có kinh nghiệm trình độ chun mơn sâu đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp đại, tâm huyết với phát triển bên vững công ty - Tập trung đào tạo kỹ thuật nâng cao tay nghề cho công nhân sản xuất tiếng anh giao tiếp, tin học cho nhân viên phòng ban - Tăng cường nghiên cứu khoa học hướng vào mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, khoa học quản lý tiên tiến giới vào thực tế sản xuất Nhà máy sản xuất, hướng vào cải tiến, đổi quản lý gắn với thực tế sản xuất kinh doanh tồn cơng ty để mang lại hiệu cao - Cử cán tới sở liên kết kinh doanh, sản xuất thiết bị máy móc, tiên tiến để đào tạo, nâng cao lực quản lý công nghệ, công tác chuyên môn phục vụ cho ngành Đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có khả tiếp cận với công nghệ đại 4.1.2 Mục tiêu đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái - Tiếp tục xây dựng phát triển công ty Phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm Trước mắt lấy hoạt động sản xuất làm tảng để trì ổn định phát triển cơng ty Bên cạnh tích cực tìm kiếm hội để khai thác sử dụng hiệu nguồn lực nhằm mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng lĩnh vực đầu tư khác Nỗ lực phát triển hài lòng khách hàng, góp phần vào thịnh vượng Việt Nam khu vực sản phẩm, dịch vụ đại, tiện nghi phục vụ nhu cầu ăn uống người - Tăng cường tiếp thị, góp phần xây dựng thương hiệu cho cơng ty Tích cực nghiên cứu thị trường để nắm bắt nhu cầu khách hàng phản ứng nhanh, linh hoạt với thay đổi thị trường Xây dựng, trì phát triển quan hệ khách hàng đặc biệt, tạo lòng tin mối quan hệ lâu dài với khách hàng - Đẩy nhanh tốc độ thực lành mạnh hóa tài cải thiện chất lượng tài sản, nâng cao hiệu kinh doanh, góp phần cho q trình dần tiến tới bền vững tài cơng ty - Nâng cao hiệu hoạt động thông qua việc áp dụng hệ thống công nghệ kỹ thuật vào công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp 32 - Nâng cao suất lao động văn hóa doanh nghiệp, hướng tới phục vụ khách hàng Đầu tư phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp đại 4.2 Các giải pháp đề xuất đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty Thông qua vấn đề nêu chương ta nhận thấy việc đẩy mạnh đào tạo nhân viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng phát triển công ty, việc nâng cao chất lượng công tác ngày trở nên thiết Dưới đây, số ý kiến đề xuất nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty TNHH An Phước Thái sau: 4.2.1 Đa dạng hóa phương pháp xác định nhu cầu đào tạo nhân viên công ty Để nắm bắt rõ nhu cầu đào tạo nhân viên công ty tiếp tục vào nhu cầu đào tạo trước tiến hành, quan tâm tới trình độ lực chun mơn nhân viên, tình hình đội ngũ kế cận công ty nguyện vọng nhân viên Dựa vào trình độ lực chun mơn nhân viên: nhân viên có tay nghề cơng ty nên cử học khóa đào tạo sâu để có hội thăng tiến phát huy lực Xây dựng đội ngũ kế cận dựa vị trí trống cơng ty theo thời kỳ, đưa chiến lược hoạt động công ty, đồng thời tránh đào tạo không gây lãng phí nhân lực, có tiêu rõ ràng, có bước đánh giá việc thực kế hoạch theo thời kỳ, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn Dựa vào nguyện vọng nhân viên: trình đào tạo cơng ty nên đưa giảng khóa học theo yêu cầu nhâ viên, nên tham khảo ý kiến nhân viên khóa học nên dạy,bổ sung chỗ hổng cho nhân viên.Các ban lãnh đạo nên thay đổi để nâng cao việc xác định nhu cầu đào tạo cơng ty nên đa dạng hóa phương thức xác định nhu cầu như: vấn trực tiếp nhân viên, phát phiếu điều tra hay thông qua hội thảo người lao đội với cán … Phương pháp mở hội thảo với người lao động giúp doanh nghiệp hiểu rõ tâm tư nguyện vọng họ, trao đổi trực tiếp giám đốc với NLĐ, giúp họ thoải mái chia sẻ để doanh nghiệp thơng qua đưa phương pháp đào tạo hiệu quả, tiết kiệm chi phí Có thể nói phương thức giúp phòng nhân có nhìn tồn diện q trình thực xác định nhu cầu mong muốn đào tạo nhân viên Bên cạnh ngồi thu thập thơng tin từ cán cơng nhân viên cơng ty An Phước Thái nên tham khảo, khảo sát ý kiến từ phận “khách hàng” để nhu cầu đào tạo phục vụ hiệu mục đích kinh doanh công ty VD: Trong phiếu khảo sát ý kiến từ khách hàng có nội dung để phục vụ cho đào tạo nhân viên - Mức độ hài lòng KH trìnhmua bán trao đổi với An Phước Thái ? 33 - KH đánh người trực tiếp đàm phán, hợp tác mua bán: kiến thức chuyên môn, giao tiếp, ứng xử, trình độ ngoại ngữ, …? - KH mong muốn cơng ty cho lần hợp tác lần sau? - Đến với An Phước Thái khách hàng đánh mức độ phục vụ nhân viên ? Về phương pháp xác định nhu cầu nhân lực công ty, công ty nên tham khảo ý kiến CBCNV người trực tiếp quản lý nhân viên, đánh giá lực nhân viên lấy kết định kỳ nhân viên để dựa vào lập danh sách nhân viên cần đào tạo, để phương pháp khách quan hiệu Bảng khảo sát bảng 4.1 sau: Với mức độ 4: thích, 3: thích, 2: bình thường, 1: khơng thích sử dụng phương pháp xác định nhu cầu đào tạo nhân lực cán CNV công ty Bảng 4.1: Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo CBCNV doanh nghiệp Nhân viên NV A NV B NV C … PP Trực tiếp PP Quan sát PP Bản hỏi PP Phỏng vấn Nguồn: Tổng hợp điều tra 4.2.2 Hoàn thiện xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên công ty Đa dạng hóa nội dung đào tạo nhân lực cơng ty Cơng ty xây dựng chương trình đào tạo lý luận – trị cho cán công nhân viên thể qua bảng: 34 Bảng 4.2 Chương trình đào tạo trị - lý luận doanh nghiệp Chương trình đào tạo / Nội Đối tượng (nhân STT Số khóa thực dung đào tạo viên) I- Đào tạo trị - lý luận 2016 2017 201 Nghị quyết, sách, chủ 1 cán quản lý trương, đường lối Đảng (CBQL), văn Nhà nước phòng, kinh doanh Pháp luật liên quan đến xuất 1 CBQL, Kinh nhập khẩu, người lao động doanh Đạo đức kinh doanh 1 CBQL, Kinh doanh Văn phòng, sản xuất Trách nhiệm xã hội cơng 1 Kinh doanh Văn ty NLĐ phòng, sản xuất Phương pháp tư khoa học 1 CBQL, Kinh doanh Văn phòng, Các học thuyết kinh tế, quản 1 CBQL, Kinh lý doanh Văn phòng, II- Đào tạo chun mơn – kỹ thuật Kiến thức thiết bị thí 1 CBQL, Kinh nghiệm kiểm định, giáo dục, doanh Văn điện, truyền dẫn phòng, sản xuất Kỹ giao tiếp với khách CBQL, Kinh hàng, kỹ bán hàng doanh Kiến thức sản phẩm 2 CBQL, Kinh doanh Văn phòng, sản xuất III- Đào tạo văn hóa doanh nghiệp 1 CBQL, Kinh doanh Văn phòng, sản xuất Nguồn: Tổng hợp nghiên cứu 35  Đổi hình thức đào tạo nhân lực công ty Công ty nên áp dụng số phương pháp đào tạo mới, đại cho cán quản lý, công nhân kỹ thuật phương pháp đào tạo truyền thống kết hợp dụng cụ nghe nhìn, mơ để giúp người lao động tiết kiệm với máy móc kỹ thuật đại Cơng ty tổ chức cho đội ngũ cán công nhân viên tự thiết kế xây dựng thiết bị mơ phỏng, mơ hình phục vụ học tập để đỡ tốn nhiều chi phí đào tạo, Cơng ty có thưởng cho có nhiều đóng góp, thiết kế xây dựng nhiều mơ hình (chi phí trích Quỹ đầu tư phát triển) để đẩy mạnh phong trào thi đua học tập Công ty Cơng ty cần xây dựng loại hình đào tạo phù hợp với yêu cầu trình sản xuất kinh doanh phát triển ngành với nhiều đặc điểm sản xuất kinh doanh khác biệt riêng có Đào tạo qua internet: số trang wed, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đào tạo qua internet.Việc tổ chức chương trình đào tạo trực tuyến giúp cho doanh nghiệp giải tốn số lượng khóa đào tạo không thời gian lại làm việc giảng viên học viên, mặt khác họ chủ động việc thu xếp thời gian để học Cơng ty nên khuyến khích nhân viên thơng qua hình thức tự học: nhân viên Cơng ty tự học thơng qua tài liệu có sẵn cơng ty, mạng Đồng thời, tích cực quan sát cách thức làm việc người có kinh nghiệm để rút kinh nghiệm cho thân Tích cực tham gia thi sáng tạo, thi kiểm tra trình độ chun mơn, kỹ công ty để tự rèn luyện kiến thức, kỹ làm việc cho thân Hình thức tự học giúp cho cá nhân người lao động phát huy tính tự giác, tư sáng tạo 4.2.3 Tăng cường ngân sách cho đào tạo nhân viên công ty Công ty phải tiến hành xây dựng ngân sách cho cơng tác đào tạo, nhằm nâng cao trình độ hàng năm nhân viên, để có đội ngũ lao động có trình độ cao tránh tình trạng lạc hậu Phần lớn công ty tạo điều kiện thời gian khoản chi phí trả cho người dạy số tài liệu có liên quan Sau trình tìm hiểu nghiên cứu đào tạo nhân viên công ty, em thấy công tác công ty trọng có nhiều điểm mạnh tạo nên hiệu trình sản xuất kinh doanh công ty Trong năm trước, kinh phí cho đào tạo nhân lực chiếm 15% quỹ đầu tư phát triển Nhưng dựa vào nguồn kinh phí cho đào tạo nhân lực khơng ổn định, cơng ty gặp phải số khó khăn phải rút bớt từ kinh phí đào tạo để bù đắp vào chi phí phát sinh Vì thế, cơng ty nên xác định kinh phí cho đào tạo công nhân viên dựa tổng quỹ lương doanh nghiệp Bên cạnh kinh phí đào tạo cho nhân viên, cơng ty nên thực sách đãi ngộ tài (như thực chế độ hưởng nguyên lương, trợ cấp tiền ăn, tiền học phí, mua tài liệu ) đồng thời cơng ty nên xây dựng sách đãi ngộ phi tài hợp lý nhằm kết hợp cách hài hòa lợi ích NLĐ với lợi ích cơng ty Với nhân viên tham gia đầy đủ khóa học đạt kết cao sau đào tạo, công ty 36 cần thực tuyên dương, khen thưởng có phần quà phù hợp để khích lệ nhân viên hăng khái tham gia Việc triển khai sách đãi ngộ cần phải dựa khả ngân quỹ đào tạo, tránh tình trạng lãng phí tiền bạc biểu lạm dụng cơng quỹ lợi ích cá nhân, cần tránh việc chi tiêu cho đào tạo chặt chẽ, máy móc, làm ảnh hưởng khơng tốt đến hoạt động kết hoạt động đào tạo Bên cạch sách đãi ngộ, cơng ty cần dưa quy định xử phạt nhân viên thường xuyên vắng mặt, kết sau đào tạo kém, cơng ty đưa hình thức phạt phê bình giảm thời gian nâng lương, bồi thường tiến học phí cho cơng ty, Ngồi ra, cơng ty lên kế hoạch bổ sung kinh phí từ nguồn khác như: vốn đóng góp người học, vốn công ty cho vay nhân viên hồn trả lại sau hồn thành khóa học tiền lương sau đào tạo 4.2.4 Tạo điều kiện thuận lợi cho cán công nhân viên công ty tham gia vào công tác đào tạo Thực tế cho thấy rằng: Chất lượng đào tạo nhân lực phụ thuộc lớn vào đội ngũ giáo viên, chất lượng đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến hiệu đào Bởi vì, trang thiết bị, sở vật chất có đầy đủ đến mấy, học viên có cần cù nỗ lực mà đội ngũ giáo viện lại khơng có trình độ, khơng có nghiệp vụ sư phạm, khơng có cách truyền đạt hiệu chất lượng đào tạo khó đạt tới chất lượng cao Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy đào tạo việc vô cần thiết Hiện nay, Công ty nên tạo điều kiện kiện thuận lợi cho họ cách đưa sách, chế độ nhằm khuyến khích CBCNV học lớp đào tạo chức, đông thời khuyến khích họ khơng ngừng nâng cao trình độ chun môn hiểu biết để tự khẳng định định kỳ hàng năm công ty nên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp kinh phí cho giáo viên tham gia học tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trường đại học để bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên để họ trực tiếp tham khảo, khai thác tài liệu, chương trình nước ngồi trao đổi kiến thức chuyên môn với chuyên gia nước ngồi nhằm phục vụ tốt cho cơng tác giảng dạy Ngồi hàng năm định kỳ công ty chọn giáo viên ưu tú bồi dưỡng nâng cao trình độ nước ngồi thơng qua hình thức tham quan học tập, hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học Đối với người tự giác học tập , tích lũy kiến thức , khả làm việc sáng tạo công ty tạo điều kiện thời gian hỗ trợ phần kinh tế khuyến khích họ tự trau dồi kiến thức , kỹ cho thân Như vậy, công ty phát huy hết lực thành viên, tránh bỏ sót nhân tài Từ đó, có nhìn khách quan việc thực cơng tác đào tạo Bên cạnh Cơng ty cần tiến hành đánh giá thường xuyên định kỳ nhằm rút kinh nghiệm, sửa đổi, bổ sung cách nhanh cho khóa đào tạo nhân viên Để từ giúp thuận lợi cho nhân viên tham gia vào khóa luận 37 4.3 Các kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao hiệu đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty 4.3.1 Kiến nghị nhà nước Một là, cải thiện lại hệ thống Hai là, nâng mức lương cho cán bộ, nhân viên, người lao động mức lương chưa phù hợp với giá lên cao thị trường nay, mà họ chưa thực chuyên tâm công tác Ba là, Nhà nước kiểm soát xây dựng tiêu chuẩn việc thành lập sở đào tạo, đảm bảo chất lượng sở đào tạo sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ giảng viên… Tránh tình trạng mở tràn lan sở đào tạo dẫn đến chất lượng đào tạo Bốn là, Nhà nước xây dựng khung pháp lý đào tạo, khung pháp lý thể quan điểm chủ trương, chế độ sách đối tượng đào tạo, trách nhiệm nhân viên sau đào tạo Năm là, Để nâng cao chất lượng nguồn lực đầu vào khai thác tối đa sử dụng lao động địa phương Nhà nước cần tăng cường đạo Bộ ngành địa phương tổ chức điều tra việc làm, dự báo nhu cầu nhân lực để có kế hoạch định hướng sở đào tạo xác định tiêu tuyển sinh ngành đào tạo cho phù hợp với nhu cầu nhân lực địa phương nhu cầu xã hội 4.3.2 Kiến nghị ban ngành - Đẩy nhanh việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực công ty dựa chiến lược phát triển công ty, từ làm sở để xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp Trường hợp cần thiết cho phép thuê tư vấn - Với khóa đào tạo công ty tự tổ chức, kịp thời điều chỉnh chế độ đãi ngộ tài mức thù lao cho giảng viên mời phù hợp với mặt giá thị trường để mời giảng viên giỏi Có chủ trương xây dựng đội ngũ giảng viên chun nghiệp, có sách khuyến khích cán có trình độ, học vị, tâm huyết tham gia vào hoạt động đào tạo giảng dạy, biên soạn tài liệu giảng dạy… - Sớm xây dựng quy trình hướng dẫn sau đào tạo, trường hợp cần thiết cho phép thuê tư vấn để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng - Xây dựng ban hành quy định điều chỉnh mối quan hệ đào tạo với sử dụng, đãi ngộ theo quy hoạch Nhân viên diện quy hoạch phải đạt kết tốt chương trình đào tạo bắt buộc xem xét đề bạt, bổ nhiệm Có chế đền bù kinh phí đào tạo để nâng cao trách nhiệm người đào tạo hạn chế tượng chảy máu chất xám có nguy trở thành phổ biến Ví dụ xây dựng quy định yêu cầu cán diện quy hoạch phải đạt loại trở lên khóa đào tạo dành cho cán diện quy hoạch theo quy định cơng ty xem xét đề bạt, cán xem xét đề bạt phải tham gia đầy đủ khóa học bắt buộc cho cán nguồn 38 KẾT LUẬN Đẩy mạnh đào tạo nhân viên vấn đề quan trọng cần thiết tổ chức kinh tế thị trường nay, tổ chức muốn tồn phát triển phải đặt yếu tố nguồn nhân lực lên hàng đầu, yếu tố người tảng cho phát triển bền vững Tuy nhiên, với phát triển kinh tế xã hội đất nước, trước xu hướng tồn cầu hố, hội nhập hố, tăng cường sở vật chất kỹ thuật, đẩy mạnh trình cơng nghiệp hóa đại hố, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào kinh doanh Trong công tác tổ chức lao động, công ty cần phải hoàn thiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán công nhân viên Để đáp ứng nhiệm vụ khó khăn tương lai Nhận thức tầm quan trọng đào tạo nhân viên cách tốt để sử dụng hiệu nguồn nhân lực taị công ty TNHH An Phước Thái cơng ty có số thành cơng định có đội ngũ cán nhân viên có trình độ chun mơn ngày nâng cao đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc, lãnh đạo tạo điều kiện cho cán nhân viên tham gia đào tạo… nhiên cần hồn thiện cơng tác đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên đáp ứng nhiệm vụ, thách thức tương lai Khóa luận phần làm rõ thực trạng đào tạo công ty TNHH An Phước Thái hiệu ưu điểm công tác mang lại Hy vọng công ty trọng đầu tư nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty khẳng định vai trò, vị cạnh tranh, vị trí trước cơng ty khác ngồi ngành Qua thấy có nhược điểm hạn chế thiếu sót cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Do hạn chế mặt thời gian phạm vi nghiên cứu lực có hạn nên giải pháp đưa gợi ý để công ty xem xét nhằm thực tốt công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp chuẩn bị tốt đội ngũ cán nhân viên có chất lượng cao sẵn sàng đồng hành phát triển chi nhánh tương lai Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo để đề tài hoàn thiện ứng dụng vào thực tế, góp phần hồn thiện,đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên công ty TNHH An Phước Thái Xin trân trọng cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo PGS.TS Mai Thanh Lan tồn thể thầy giáo môn khoa Quản trị nguồn nhân lực giúp đỡ em hồn thành khóa luận 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2009), “Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội (2) Trần Kim Dung (2009), “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh (3) Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2010), “Giáo trình quản trị nhân lực”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội (4) Mai Thanh Lan, Nguyễn Thị Minh Nhàn (2016), “Giáo trình quản trị nhân lực bản”, NXB Thống kê, Hà Nội (5) Hồng Văn Hải(2010), “Giáo trình quản trị nhân lực bản”, NXB Thống kê, Hà Nội (6) Bài giảng Đào tạo phát triển nhân lực (2014), NXB Đại học Thương Mại, Hà Nội (7) Công ty cổ phần TNHH An Phước Thái (2016), Báo cáo tài doanh nghiệp 2016- 2018, phòng Kế tốn (8) Công ty cổ phần TNHH An Phước Thái (2016), Cấu trúc hệ thống nhân sự, phòng Hành – Nhân (9) Công ty cổ phần TNHH An Phước Thái (2016), Sổ tay nhân sự, phòng Hành – Nhân 40 PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM (Mẫu dành cho nhân viên) Kính gửi anh (chị), để giúp có thêm thơng tin nhằm hồn thành luận văn tốt nghiệp đề tài “Đẩymạnh đào tạo nhân viên taị Công ty TNHH An Phước Thái”, mong quý anh (chị) cho biết số thông tin phiếu điều tra Các thông tin mà quý anh (chị) cung cấp thực cần thiết để tơi có luận văn tốt, giúp cho An Phước Thái có nhận xét khách quan từ phía cán nhân viên doanh nghiệp A PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên quý anh (chị): Tuổi: ………………………………………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Vị trí anh (chị) đảm nhận doanh nghiệp: ……………………………… B PHẦN CÂU HỎI ĐIỀU TRA Đối với câu hỏi xin quý anh (chị) đánh dấu X vào tiêu chí lựa chọn Câu 1: Anh(chi) đào tạo hình thức đào tạo nào? Đào taọ trực tiếp Đào tạo bên doanh nghiệp Đào tạo gián tiếp Đào tạo bên doanh nghiệp Câu 2: Anh (chị) doanh nghiệp đào tạo nội dung sau đây? Đào tạo chuyên môn kỹ thuật Đào tạo trị - lý luận Đào tạo văn hóa doanh nghiệp Đào tạo phương pháp cơng tác Câu 3: Anh (chị) cho biết mức độ hài lòng hình thức đào tạo ? Điểm STT Nội dung đào tạo nhân lực 1 Đào tạo trực tiếp Đào tạo gián tiếp Đào tạo bên doanh nghiệp Đào tạo bên doanh nghiệp Câu 4: Anh (chị) cho biết công ty tổ chức đào tạo cho nhân viên phương pháp nào? Phương pháp kèm cặp Phương pháp đào tạo nghề Phương pháp sử dụng dụng cụ mô 41 Câu 5: Anh (chị) đánh giá mức độ hài lòng phương pháp đào tạo nhân lưc doanh nghiệp? Điểm STT Phương pháp đào tạo nhân lực 1 Phương pháp kèm cặp Phương pháp đào tạo nghề Phương pháp sử dụng công cụ mô Câu 6: Anh (chị) cảm thấy khóa đào tạo chun mơn kỹ thuật mà công ty thực cần Đào tạo kiến thức bán hàng Đào tạo kỹ Marketing Đào tạo phẩm chất cần có nhân viên bán hàng Câu 7: Xin anh ( chị ) cho biết thời gian đào tạo khóa học anh(chị) tham gia? Từ 1-2 Tháng Trên tháng Trên tháng Câu 8: Anh (chị) cho biết công việc mà anh (chị) phân cơng đảm nhận có thay đổi sau đào tạo khơng? Có thay đổi Khơng thay đổi Câu 9: Những khóa học cơng ty cung cấp kiến thức phù hợp với nhu cầu anh (chị) khơng? Phù hợp Bình thường Chưa phù hợp Câu 10: Anh (chị) muốn giaó viên giảng dạy khóa học ai? Cán bên cơng ty Cán có kinh nghiệm cơng ty,tổ chức khác Các giáo viên có trình độ chuyên môn sư phạm trường ĐH Câu 11: Anh chị đánh giá khóa học mà tham gia? Hiệu Khá hiệu Kém hiệu Hầu không hiệu Câu 12: Một số ý kiến anh (chị) nhà quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực Công ty? …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý anh (chị)! MẪU CÂU HỎI PHỎNG VẤN 42 ĐỐI VỚI BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Câu 1: Ông (bà) cho biết đối tượng thường An Phước Thái đào tạo ai? Câu 2: Ông (bà) cho biết xác định nhu cầu đào tạo nhân lực An Phước Thái gì? Câu 3: Ơng (bà) cho biết phương pháp xác định nhu cầu ĐTNV cơng ty gì? Câu 4: Ông (bà) cho biết mục tiêu đào tạo An Phước Thái gì? Câu 5: Ơng (bà) cho biết mức độ cần thiết phải đào tạo kiến thức, kỹ nội dung đào tạo nhân viên ? Câu 6: Theo ông (bà) doanh nghiệp thưởng sử dụng phương pháp đào tạo nào? Câu 7: Ông (bà) đánh chất lượng tổ chức đào tạo nhân viên doanh nghiệp? Câu 8: Theo ông (bà) hạn chế tồn công tác đào tạo nhân viên doanh nghiệp gì? Câu 9: Theo ông (bà) nguyên nhân hạn chế gì? Câu 10: Ơng (bà) cho biết hướng đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế đào tạo nhân lực An Phước Thái ? Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý ông (bà)! 43 ... 4.1.1 Định hướng đẩy manh đào tạo công ty 32 4.1.2 Mục tiêu đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái. 32 4.2 Các giải pháp đề xuất đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty .33 4.2.1... trạng đào tạo nhân viên công ty năm gần để có nhìn xác vấn đề đào tạo nhân viên công ty từ đưa biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên cho công ty TNHH An Phước An Phước Thái ... luận đẩy mạnh đào tạo nhân viên Cơng ty TNHH An Phước Thái Chương 3: Phân tích thực trạng đào tạo nhân viên Công ty TNHH An Phước Thái Chương 4: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện đẩy mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH An Phước Thái, Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH An Phước Thái

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn