CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG

61 1 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 15:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG - ***** - KHĨA LUẬN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: Tô Thị Thanh Trúc Sinh viên thực hiện: Phan Thị Ngọc Ánh Lớp: MSSV: K13404C K134040366 Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN Tp Hồ Chí Minh, … / / 2017 Giảng viên MỤC LỤC Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình vẽ Phần mở đầu Tổng quan lý thuyết nghiên cứu thực nhân tố tác động đến giá vàng 2.1 Tổng quan lý thuyết 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng Phương pháp nghiên cứu 10 3.1 Mô hình nghiên cứu 10 3.2 Các biến nghiên cứu: .11 3.3 Dữ liệu nguồn liệu .14 3.4 Trình tự xử lý số liệu .14 Kết nghiên cứu 15 4.1 Phân tích mơ tả biến mơ hình 15 4.2 Xử lý tồn xu chuỗi liệu 20 4.3 Mơ hình hồi quy bội với liệu khử yếu tố xu 22 4.4 Kết mơ hình hồi quy .22 Dự báo phương pháp Box – Jenkins (BJ) 26 5.1 Định dạng mơ hình ARIMA(p,d,q) 26 5.2 Ước lượng mơ hình ARIMA 26 5.3 Kiểm tra chuẩn đốn mơ hình .27 5.4 Dự báo 28 Kết luận kiến nghị .29 Danh mục Tài liệu tham khảo .34 Phụ Lục 36 Danh mục bảng Bảng 1: Kỳ vọng chiều hướng ảnh hưởng biến đến giá vàng 13 Bảng 2: Thống kê mô tả biến giai đoạn 2001-2016 19 Bảng : Kỳ vọng chiều hướng ảnh hưởng biến đến giá vàng 25 Bảng 4: Kết dự báo giá vàng Việt Nam từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2017 28 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 1: Lãi suất tiền gửi Giá vàng Việt Nam từ 1/2001 đến tháng 12/2016 15 Biểu đồ 2: Tỷ giá hối đoái USD/VND Giá vàng Việt Nam từ 1/2001 đến 12/2016 16 Biểu đồ 3: Chỉ số chứng khoán Vn-Index Giá vàng Việt Nam từ 1/2001 đến tháng 12/2016 16 Biểu đồ 4: Giá dầu giới Giá vàng Việt Nam từ 1/2001 đến tháng 12/2016 17 Biểu đồ 5: Giá bạc giới Giá vàng Việt Nam từ 1/2001 đến tháng 12/2016 17 Biểu đồ 6: Giá vàng giới Giá vàng Việt Nam từ 1/2001 đến tháng 12/2016 18 Biểu đồ 7: Giá vàng Việt Nam giai đoạn 2001-2016 20 Biểu đồ 8: Giá trị thực tế giá trị dự báo giá vàng Việt Nam 29 Danh mục hình vẽ Hình 1: Giản đồ tự tương quan sai phân bậc giá vàng Việt Nam 2001-2016 26 Hình 2: Lược đồ tương quan bình phương chuỗi phần dư cho thấy chuỗi phần dư nhiễu trắng .27 Phần mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài Vàng ln chiếm vị trí quan trọng chiếm tỷ trọng lớn dự trữ ngoại tệ Ngân hàng trung ương quốc gia Theo Hội đồng vàng giới (WGC), lượng vàng dự trữ giới lên đến 33,259.2 vàng thời điểm tháng 2/2017 Hơn nữa, nhu cầu vàng ngày tăng cao vàng sử dụng vô rộng rãi từ nhiều đối tượng cho hàng loạt nhu cầu khác Bên cạnh nhu cầu sử dụng vàng làm trang sức, để bảo toàn giá trị, để làm tài sản bảo đảm, để đầu tư, đầu cơ, vàng sử dụng khơng lĩnh vực công nghệ y khoa Trong năm gần đây, tình hình kinh tế trị giới có nhiều bất ổn: khủng hoảng kinh tế Mỹ lan rộng toàn cầu, sụp đỗ ngân hàng tổ chức tài lớn giới , đặc biệt kiện cử tri Anh chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay gọi Brexit việc ơng Donald Trump trở thành Tổng thống khiến nhu cầu vàng giới tăng mạnh Hãng tin Reuters dẫn báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, nhu cầu vàng giới năm 2016 tăng gần 93 tấn, tương đương tăng 2% năm ngoái, đạt mức gần 4.309 Chính gia tăng nhu cầu cung vàng bị hạn chế giúp giá vàng tăng cao, tính đến cuối tháng 9/2016, giá vàng giới ghi nhận mức trung bình 1.326,60 USD/ounce, tăng 25% so với kỳ năm ngoái Theo WGC, Việt Nam 10 nước tiêu thụ vàng nhiều giới Năm 2013, Việt Nam đứng thứ giới nhu cầu vàng tiêu dùng, đến năm 2015 Việt Nam xếp thứ Lượng vàng trang sức tiêu thụ Việt Nam năm 2015 tăng 22,8% so với năm 2014 tăng 27,9% so với năm 2013 Trong đó, nhu cầu vàng miếng để đầu tư tích trữ chiếm tỷ trọng lớn tổng nhu cầu vàng Việt Nam giảm dần qua năm 2013, 2014, 2015 87%, 82% 75% Những thay đổi việc đầu tư vào vàng khơng Nhà nước khuyến khích Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng Ngân hàng nhà nước vào hoạt động, người Việt Nam thích mua vàng để đầu tư tích trữ cơng cụ chống lạm phát họ lo sợ giá đồng tiền Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư Việt Nam thường ngược thị trường, họ mua với giá cao bán với giá thấp, chủ yếu thiếu kinh nghiệm, chưa tính tốn hợp lý thời điểm mua mua theo tâm lý đám đơng Điều gây khơng thiệt hại nhà đầu tư Bởi vậy, để tránh rủi ro không mong muốn, nhà đầu tư lớn, nhỏ nên cẩn trọng để đưa định Nghiên cứu biến động giá vàng nhân tố ảnh hưởng mạnh đến giá vàng khơng giúp nhà đầu có nhận thức vàng, thị trường vàng mà giúp quản quản lý nhận thấy thực trạng, từ đưa dự báo giá vàng, giải pháp ổn định phát triển thị trường vàng Việt Nam Chính thế, việc phân tích, kiểm định, giải thích yếu tố vĩ mô tác động đến giá vàng việc làm cần thiết Xuất phát từ lý đó, tơi chọn đề tài “PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG VIỆT NAM” làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu  Nghiên cứu nhằm: kiểm định yếu tố tác động đến giá vàng Việt Nam, xem xét mức độ tác động yếu tố dự báo giá vàng Việt Nam tháng tới  Đối tượng nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố vĩ mô đến giá vàng Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu giá vàng Việt Nam yếu tố vĩ mô giai đoạn 2001 -2016 bao gồm: giá vàng giới, giá dầu giới, giá bạc giới, tỷ giá đồng Đô la Mỹ - Việt Nam đồng, lãi suất tiền gửi, số chứng khoán Vn-Index 1.3 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích mơ tả thực cách thu thập số liệu quan sát mối liên hệ giữ giá vàng nhân tố vĩ mô, thông qua đánh giá phân tích ảnh hưởng nhân tố đến giá vàng Việt Nam Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng luận văn nhằm tìm mối quan hệ giá vàng nước nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng nước phương pháp hồi quy tuyến tính bội (Multiple Linear Regression Method - MLR) dựa phần mềm Eview Trong mơ hình này, giá vàng nước coi biến phụ thuộc, nhân tố tác động đến giá vàng nước coi biến độc lập, qua khảo sát xây dựng mô hình hồi quy giá vàng nước Ngồi ra, nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng dự báo mơ hình ARIMA (autoregressive integrated moving average) để dự báo giá vàng Việt Nam thời gian tháng tới Tổng quan lý thuyết nghiên cứu thực nhân tố tác động đến giá vàng 2.1 Tổng quan lý thuyết 2.1.1 Khái quát vàng Vàng kim loại quý quan tâm đánh giá giá cao hàng ngàn năm khơng vẻ đẹp, tính hấp dẫn mà có vai trò lịch sử với chức tiền tệ Vàng sử dụng tiền tệ, làm sở cho giao dịch quốc tế lý sau: tính q hiếm; tính bền vững có khả chống ăn mòn; tính mềm dẻo dễ chia nhỏ; tính dễ nhận biết, dễ phân biệt tính đồng nhất1 Vàng loại hàng hóa đặc biệt: Do tính chất vàng công nhận sử dụng rộng rãi nên hàng ngàn năm tiền vàng sử dụng rộng rãi khắp nước với biến cố xảy giai đoạn thăng trầm khác Trong lịch sử tiền tệ giới, vàng coi loại tiền tệ đặc biệt hội đủ chức đồng tiền mà chưa có loại tiền có chức đầy đủ thế, bao gồm: Thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện toán, phương tiện cất trữ tiền tệ quốc tế2 Vàng khoản dự trữ Ngân hàng trung ương (NHTW) Để đối phó với tình trạng ổn định giá trị đồng tiền suy thối kinh tế, Hồng Cơng Gia Khánh (2015), Vàng sách thị trường vàng, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM Phạm Thị Huyền Trang (2012), Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng kinh tế Việt Nam, Luận văn thạc sĩ – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh NHTW khắp giới muốn dự trữ vàng danh mục dự trữ để tránh nguy giảm giá trị lạm phát phá giá tiền tệ điều kiện suy thoái kinh tế tồn cầu Tính đến tháng 2/2017, tổng dự trữ vàng giới 33,259.2 ngân hàng trung ương không ngừng ý định tăng lên khối lượng Trong đó, Hoa Kỳ nước có số vàng dự trữ cao giới với khoảng 8,1335 tấn, Đức vị trí thứ hai với 3,377.9 IMF đứng vị trí thứ ba với 2,814 vàng dự trữ Không sử dụng làm tài sản dự trữ kho ngân hàng trung ương, vàng sử dụng làm tài sản tiết kiệm truyền thống phổ biến nhiều quốc gia, đặc biệt các nước Á Đông Vàng sử dụng để tiết kiệm dạng đồ trang sức dây chuyền, nhẫn, vòng, lắc, khuyên tai, dạng (cây) vàng Theo thống kê, thị trường đồ trang sức vàng phát triển số quốc gia Ấn Độ, khu vực trung đơng,… số quốc gia khác, có Việt Nam, từ năm người dân có tâm lý mua vàng để tiết kiệm coi biện pháp an toàn nhằm đảm bảo giá trị tiền làm làm hồi môn cho cháu Mỗi năm có hàng trăm vàng nhập vào Việt Nam để phục vụ nhu cầu người dân Ngoài chức dự trữ tiết kiệm, vàng có ứng dụng rộng rãi sản xuất cơng nghiệp với tính bền vững hóa học cao với vẻ đẹp bề ngồi sáng bóng Vàng ngun chất có độ dẻo cao, dễ dát thành mỏng kéo sợ nên vàng phù hợp với việc chế tác đồ kim hoàn, linh kiện vi mạch điện tử, vi xử lý, dùng để mạ sản xuất thiết bị, sử dụng ngành công nghiệp vũ trụ, dùng để sản xuất đồng hồ, sản xuất thiết bị bán dẫn, chí dùng sản xuất vũ khí Đồng thời, vàng dung nha khoa phục hồi nhiều tác dụng khác công nghiệp y khoa trị liệu.4 Nguồn: Hội đồng vàng Thế giới (WGC) Phạm Minh Chính Vương Qn Hồng (2009), Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm Đột phá, NXB Chính trị Quốc gia – Hà Nội 2.1.2 Vàng hệ thống tiền tệ quốc tế Vàng có lịch sử lâu dài phức tạp Từ phát lần đầu tiên, vàng tượng trưng cho giàu có quyền lực Di khảo cổ cho thấy, việc sử dụng vàng bắt đầu Trung Đông vào khoảng 5000 năm trước Công nguyên, nơi xem khởi đầu văn minh nhân loại Đồng tiền vàng cho đúc kỷ thứ trước Công nguyên theo lệnh vua Croesus Lydia – phần Thổ Nhĩ Kỳ từ vàng sử dụng làm tiền tệ tiền giấy lưu thong thời gian dàu sau Ngay tiền giấy lưu thơng tiền giấu trì mối liên hệ chặt chẽ với vàng, quy đổi xác định giá trị theo vàng Cho đến năm thập niên 1870, nhiều quốc gia sử dụng vàng bạc làm phương tiện toán quốc tế, tỷ giá đồng tiền xác định dựa hàm lượng vàng bạc đồng tiền Nói cách khác, quốc gia sử dụng vàng bạc làm chuẩn cho tiền tệ mình, gọi chế độ lưỡng vị Do tính khan vàng, bạc quốc gia, vào thời điểm khác có khác đáng kể lúc tỷ lệ hốn đổi thức tiền vàng tiền bạc neo cố định kim loại khai thác nhiều ưa chuộng sử dụng nhiều Cụ thể, từ năm thập niên 1850, việc phát nhiều mỏ vàng Úc Hoa Kỳ khiến cho giá vàng giảm nhanh quốc gia này, tỷ lệ trao đổi thức tiền vàng tiền bạc giữ nguyên, mà tiền vàng ưa chuộng sử dụng phổ biến, thông dụng Vì vậy, tiền bạc dần bị loại khỏi lưu thông, chế độ lưỡng vị thay chế độ vị vàng với việc vàng giữ vai trò trung tâm từ năm 1875.5 Tuy nhiên, hệ thống Bản vị vàng quốc tế tồn khoảng thời gian tương đối ngắn - từ năm 1870 đến Thế chiến thứ nổ Hồng Cơng Gia Khánh (2015), Vàng sách thị trường vàng, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 1914 Nó tạo sở để hình thành nên thời kỳ kinh tế tăng trưởng tương đối ổn định thịnh vượng, lạm phát nhìn chung thấp tương đối ổn định Tuy nhiên, chế độ khơng hồn hảo; ln có độ trễ khơng thể tránh khỏi phản ứng sản lượng khai thác mỏ tác nhân kích thích giá Những cú sốc nguồn cung vàng giới nỗi lo sợ trữ lượng vàng cạn kiệt cuối gây giảm phát Nhưng có tác dụng giúp cân tự nhiên điều chỉnh bất thăng quốc gia giữ mức giá dài hạn nhìn chung ổn định Với nổ lực tạo chế độ tiền tệ cho thương mại quốc tế, vàng trở thành cơng cụ tiền tệ Sau Chiến tranh giới II, cốt lõi hệ thống tiền tệ Bretton Woods hình thành, thống mức tỷ giá cố định cho đồng tiền cho phép ngân hàng trung ương can thiệp vào thị trường tiền tệ Kinh tế tăng trưởng cao, lạm phát cao thời kỳ vị vàng cổ xưa tương đối thấp ổn định Rất nhiều nước phát triển đạt tiến đáng kể kỷ nguyên đó.6 Khi hệ thống Bretton Woods sụp đổ vào đầu năm 1970 làm suy giảm đáng kể vai trò vàng hệ thống tiền tệ quốc tế Dù khơng giữ vai trò trung tâm chế độ vị vàng vai trò trung tâm thơng qua trung gian USD hệ thống Bretton Woods vàng tài sản đặc biệt, hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng lớn đóng vai trò trọng yếu hệ thống tiền tệ quốc tế Mặc dù vàng chức tiền tệ định, dùng giao dịch thương mại, cơng cụ tốn nợ quốc gia khơng có phương thức khác thức sử dụng làm tài sản dự trữ ngân hàng Trung ương.7 Nguyễn Thị Thu Hằng (2010), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng tác động tới doanh nghiệp kinh doanh vàng Việt Nam, Luận văn thạc sĩ – Đại học Ngoại Thương Hà Nội Hoàng Cơng Gia Khánh (2015), Vàng sách thị trường vàng, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 03/31/17 Time: 10:04 Sample: 2001M02 2016M12 Included observations: 191 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C D(EX) D(OP) D(SP) D(WGP) RESID(-1) RESID(-2) -167.8817 -10.74135 157.1749 -408.1060 120.3646 0.011731 -0.028817 45254.89 278.7323 8190.613 7522.768 973.5810 0.076189 0.078168 -0.003710 -0.038536 0.019190 -0.054249 0.123631 0.153968 -0.368651 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.000856 -0.031725 606297.6 6.76E+13 -2810.641 0.026267 0.999921 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.9970 0.9693 0.9847 0.9568 0.9017 0.8778 0.7128 1.95E-11 596903.2 29.50409 29.62328 29.55237 1.983737 Kiểm định phưởng sai sai số thay đổi kiểm định White Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 17.24625 51.67415 229.8615 Prob F(4,186) Prob Chi-Square(4) Prob Chi-Square(4) Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/31/17 Time: 10:07 46 0.0000 0.0000 0.0000 Sample: 2001M02 2016M12 Included observations: 191 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C D(EX)^2 D(OP)^2 D(SP)^2 D(WGP)^2 9.27E+09 -40899.91 1.58E+09 1.61E+09 67642188 0.113843 0.9095 -0.1377010.8906 1.670805 0.0964 3.192710 0.0017 5.865886 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.270545 0.254858 9.40E+11 1.64E+26 -5534.099 17.24625 0.000000 8.14E+10 297020.3 9.46E+08 5.06E+08 11531453 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 3.54E+11 1.09E+12 58.00104 58.08618 58.03552 2.023230  Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi: - Hồi quy thu phần dư biến “resid” - Lấy trị tuyệt đối phần dư cách tạo biến: abs_resid = abs(resid) - Hồi quy abs_resid giống dạng hàm phụ White theo biến độc lập: abs_resid = α1 + α2d(EX) + α3d(OP) + α4d(SP)+ α5d(WGP) + α6d(EX)2 + α7d(OP)2 + α8d(SP)2+ α9d(WGP)2 +ui - Tiến hành forecast hàm hồi quy đặt tên kết hồi quy abs_residf - Hồi quy có trọng số 1/abs_residf mơ hình: D(VGP) = β0 + β1D(EX)+ β2D(OP) + β3D(SP) + β4D(WGP) + u Ta có kết quả: Dependent Variable: D(VGP) Method: Least Squares Date: 03/31/17 Time: 10:14 Sample (adjusted): 2001M02 2016M12 Included observations: 191 after adjustments 47 Weighting series: 1/ABS_RESIDF Weight type: Inverse standard deviation (EViews default scaling) White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C D(EX) D(OP) D(SP) D(WGP) 43182.33 712.5602 -1956.030 92279.09 4446.183 28359.79 281.9602 7485.900 8900.420 977.6348 1.522661 2.527166 -0.261295 10.36795 4.547897 0.1295 0.0123 0.7942 0.0000 0.0000 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Wald F-statistic 0.600576 0.591986 399844.6 2.97E+13 -2732.161 69.91755 0.000000 48.12587 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Weighted mean dep Prob(Wald F-statistic) 104330.1 623203.7 28.66137 28.74651 28.69585 1.871543 80329.28 0.000000 Unweighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Durbin-Watson stat - 0.602075 0.593518 626706.5 1.880648 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid 163834.7 982976.9 7.31E+13 Thực kiểm định White, ta có kết quả: Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.032072 15.52326 30.86839 Prob F(15,175) 0.4246 Prob Chi-Square(15) 0.4144 Prob Chi-Square(15) 0.0091 Test Equation: Dependent Variable: WGT_RESID^2 Method: Least Squares 48 Date: 04/07/17 Time: 10:14 Sample: 2001M02 2016M12 Included observations: 191 White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C D(EX)^2*WGT^2 D(EX)*D(OP)*WGT^2 D(EX)*D(SP)*WGT^2 D(EX)*D(WGP)*WGT^2 D(EX)*WGT^2 D(OP)^2*WGT^2 D(OP)*D(SP)*WGT^2 D(OP)*D(WGP)*WGT^2 D(OP)*WGT^2 D(SP)^2*WGT^2 D(SP)*D(WGP)*WGT^2 D(SP)*WGT^2 D(WGP)^2*WGT^2 D(WGP)*WGT^2 WGT^2 7.32E+10 -445747.4 -43566708 22738015 11543827 45688880 7.49E+08 -5.74E+08 43104210 3.78E+09 1.38E+09 3.05E+08 2.06E+09 -1834509 -1.62E+09 1.03E+10 1.66E+11 1033349 47134240 40535276 11125802 4.90E+08 1.25E+09 1.92E+09 2.52E+08 9.98E+09 1.28E+09 1.87E+08 1.05E+10 37201785 1.85E+09 1.01E+11 0.441146 -0.431362 -0.924311 0.560944 1.037573 0.093235 0.597487 -0.298767 0.171134 0.378924 1.078837 1.630269 0.195970 -0.049312 -0.874196 0.102637 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.081274 0.002526 3.19E+11 1.78E+25 -5322.117 1.032072 0.424617 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.6597 0.6667 0.3566 0.5756 0.3009 0.9258 0.5510 0.7655 0.8643 0.7052 0.2821 0.1048 0.8449 0.9607 0.3832 0.9184 1.56E+11 3.20E+11 55.89651 56.16896 56.00687 1.902301 Ta có: Prob Chi-Square(15) = 0.4144 >0.05 nên chấp nhận H Vậy mơ hình khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định tượng đa cộng tuyến cao Chạy mơ hình hồi quy phụ biến EX, OP, SP WGP, ta có: R2EX = 0.044026 49 R2OP = 0.102692 R2SP = 0.310205 R2WGP = 0.271514 Áp dụng quy tắc ngón tay Rule of Thumb Klien: Nếu R2 hồi quy phụ lớn R2 hồi quy gốc có đa cộng tuyến xảy Nhưng ta có: R2phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn