TIEU LUAN CONG TAC VIEN TTGD 2019

18 41 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 14:47

Tên tiểu luận:“GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG GIÁO VIÊN KHIẾU NẠIKẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CUỐI NĂM HỌC”TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________________________TIỂU LUẬN CUỐI KHÓALớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên Thanh tra giáo dụcDANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ TỰ VIẾT TẮT3A. MỞ ĐẦU4B. NỘI DUNG51. Mô tả tình huống52. Xác định mục tiêu xử lý tình huống52.1. Mục tiêu chung:52.2. Mục tiêu cụ thể:53. Phân tích tình huống63.1. Nguyên nhân6a. Nguyên nhân khách quan:6b. Nguyên nhân chủ quan:63.2. Hậu quả:74. Đề xuất những giải pháp84.1. Căn cứ pháp lý đề xuất giải pháp:84.2. Các giải pháp đề xuất85. Tổ chức thực hiện giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra105.1. Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại115.2. Bước 2: Phân loại loại đơn, kiểm tra điều kiện thụ lý đơn.115.3. Bước 3: Giải quyết khiếu nại115.3. Bước 4: Ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại146. Kiến nghị, đề xuất146.1. Đối với cơ quan chủ quản146.2. Đối với đơn vị146.3. Đối với cá nhân15C. KẾT LUẬN15D. TÀI LIỆU TAM KHẢO16 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP HỒ CHÍ MINH _ TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên Thanh tra giáo dục Năm - 2019 Tên tiểu luận: “GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG GIÁO VIÊN KHIẾU NẠI KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CUỐI NĂM HỌC” Họ tên học viên: Hồ Quốc Tuấn Đơn vị công tác: Trường THCS xã Ngọc Tụ huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum KON TUM, THÁNG 11/2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP HỒ CHÍ MINH _ TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên Thanh tra giáo dục Năm - 2019 Tên tiểu luận: “GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG GIÁO VIÊN KHIẾU NẠI KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CUỐI NĂM HỌC” Họ tên học viên: Hồ Quốc Tuấn Đơn vị công tác: Trường THCS xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum KON TUM, THÁNG 11/2019 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ TỰ VIẾT TẮT Viết tắt BCH BGDĐT BGH BNV CB CBQL CCVC CĐCS CP CSVC CT GV HD HĐ HT KH KHXH KN NĐ TĐKT THCS THPT TTCP TTCM Viết đầy đủ Ban Chấp hành Bộ Giáo dục Đào tạo Ban Giám hiệu Bộ Nội vụ Cán Cán quản lý Công chức, viên chức Cơng đồn sở Chính phủ Cơ sở vật chất Chỉ thị Giáo viên Hướng dẫn Hội đồng Hiệu trưởng Kế hoạch Khoa học xã hội Khiếu nại Nghị định Thi đua khen thưởng Trung học sở Trung học phổ thơng Thanh tra Chính phủ Tổ trưởng chuyên môn A MỞ ĐẦU Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng năm 2004 Ban Bí thư Trung ương Đảng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục mở đầu: “Phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, điều kiện để phát huy nguồn lực người Đây trách nhiệm tồn Đảng, tồn dân, nhà giáo cán quản lý giáo dục lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng” Trong năm qua, giáo dục Việt Nam có thành tựu quan trọng góp phần đào tạo nguồn nhân lực nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, nhiên trước yêu cầu phát triển giáo dục thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố, đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục có hạn chế, bất cập Cơ cấu giáo viên cân đối mơn học, bậc học, vùng, miền Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ nhà giáo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu Năng lực quản lý, tư đổi phận CBQL giáo dục phát triển chậm khơng theo kịp u cầu tình hình Tình hình đòi hỏi phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục cách toàn diện Đây nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực thành công Chiến lược phát triển giáo dục chấn hưng đất nước Trên sở đó, giải pháp đặt gắn trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị giáo dục, nâng cao hiệu hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường cơng tác tra, kiểm tra hành chính, chun ngành lĩnh vực giáo dục để góp phần nâng cao lực đội ngũ CBQL giáo dục Mặt khác, thời gian qua có số phản ánh, đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực quản lý giáo dục, đòi hỏi người CBQL phải có lực giải vấn đề thực tiễn đơn vị Từ thực tế công tác trường THCS Ngơ Mây chúng tơi xin nêu lên tình huống: “Giải tình giáo viên khiếu nại kết xếp loại thi đua cuối năm học” để xem xét, giải với mong muốn vận dụng kiến thức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác viên tra học vào việc giải tình thực tế hình thành kỹ cần thiết, ban đầu người cộng tác viên tra B NỘI DUNG Mơ tả tình Thời gian ngày 15 tháng năm 2019, trường THCS Ngô Mây, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, cô giáo Nguyễn Thị Bông S gửi đơn khiếu nại đến Hiệu trưởng nhà trường, đề nghị xem xét lại kết xét danh hiệu thi đua cá nhân S, nội dung trình bày sau: Năm học 2018-2019, cá nhân S có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện mơn Lịch sử lớp đạt giải khuyến khích, hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường khơng bình xét cô S đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến“ Xác định mục tiêu xử lý tình Việc xem xét, giải nội dung tình nêu nhằm đạt mục tiêu chung mục tiêu cụ thể sau: 2.1 Mục tiêu chung: - Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - Nâng cao lực xử lý tình khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực giáo dục nói chung cơng tác thi đua khen thưởng nói riêng 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Đảm bảo thực quy định pháp luật, phù hợp với thực tế hoạt động trường THCS Ngô Mây - Ổn định phát triển hoạt động trường THCS Ngô Mây, ổn định, thực tốt nhiệm vụ tổ chuyên môn - Tạo niềm tin, uy tín BGH, đội ngũ nhà giáo cha mẹ học sinh, học sinh, quyền địa phương - Tuyên truyền phổ biến chủ trương, sách cơng tác thi đua khen thưởng, quyền trách nhiệm công chức, viên chức theo luật định - Phối hợp hài hòa, chặt chẽ phận, đoàn thể, tổ chức nhà trường để thực thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng Nhân dân giao cho Phân tích tình 3.1 Nguyên nhân a Nguyên nhân khách quan: - Thực tế xã hội: Tình hình chung, đại phận viên chức, công chức, người dẫn chưa nghiên cứu, chưa đọc, hiểu kỹ Luật, văn Nhà nước, đặc biệt Luật thi đua khen thưởng, nên suy nghĩ rằng: Chỉ cần thực nhiệm vụ giao, khơng làm q đáng, khơng vi phạm quy định đến mức rõ ràng cuối năm đương nhiên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” - Cơ chế quản lý: Cơ chế quản lý, đánh giá cán quản lý nhiều bất cập, Việc thực quy trình bổ nhiệm, lấy ý kiến bổ nhiệm CBQL trường học, dẫn đến có người CBQL sợ làm lòng giáo viên, quản lý dễ dãi Công tác quản lý cán bộ, giáo viên chưa chặt chẽ, xử lý vi phạm chưa kịp thời - Chính sách, pháp luật: sách pháp luật cơng tác thi đua, khen thưởng nhiều bất cập văn Trung ương, địa phương, khối Đảng quyền, b Nguyên nhân chủ quan: - Nhận thức: Một số giáo viên có tính cố chấp, số giáo viên lợi dụng mối quan hệ thân thiết với người có địa vị địa phương để tác động, gây sức ép đến quản lý tổ trưởng chuyên môn, cán quản lý nhà trường - Do ý thức chấp hành pháp luật vài cán bộ, giáo viên chưa cao, thiếu tinh thần trách nhiệm, chấp hành nội quy, quy chế làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, thiếu gương mẫu, xem thường kỷ cương - Chưa trọng đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, văn quy định công tác thi đua, khen thưởng nhà nước, ngành, quan - Chưa nêu cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm công việc giao; tác động báo, nội dung khơng thống, trang mạng xã hội mang tính cá nhân mà thân số thầy cô giáo chưa sàng lọc, chưa nhận diện tin độc, xấu 3.2 Hậu quả: - Xã hội: Giải việc khơng thấu tình đạt lý, tạo tiền lệ xấu cho công tác quản lý, lãnh đạo, công tác điều hành, thi đua khen thưởng ngành Giáo dục Đào tạo huyện Đắk Tơ nói chung trường học nói riêng, đặc biệt trường THCS Ngô Mây Tạo dư luận không tốt công tác quản lý, điều hành Hiệu trưởng Phụ huynh, nhân dân quyền địa phương không xem trọng phẩm chất thầy cô giáo, nhà trường Nhà trường đánh uy tín, danh dự đơn vị, thầy cô giáo học sinh, phụ huynh, quyền địa phương - Quản lý: CBQL nhà trường uy tín cơng tác lãnh đạo điều hành đơn vị, bị cấp nhắc nhở, phê bình Cá nhân CBQL uy tín với đồng nghiệp, giáo viên, học sinh cấp quản lý - Tâm lý: Tập thể CBGV nhà trường bị dao động tư tưởng, không tin tưởng vào lãnh đạo Ban Giám hiệu nhà trường, dễ hình thành nên lối làm việc đối phó, thiếu trách nhiệm, thờ ơ, khơng có tinh thần thi đua khơng tổ chức hoạt động thi đua nhà trường Đề xuất giải pháp Từ việc phân tích nguyên nhân khách quan chủ quan xảy tình nêu trêu, để triển khai giải tình đạt hiệu quy định pháp luật, phù hợp với thực tế, đạt mục tiêu đề ra, đề xuất giải pháp để giải sau: 4.1 Căn pháp lý đề xuất giải pháp: Việc đề xuất giải pháp giải tình quy định pháp luật gồm: Căn Thông tư số 07/2011/TT-TTCP, ngày 28/7/2011 Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn quy trình tiếp công dân, Thông tư số 04/2010/TT-TTCP, ngày 26/8/2010 Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo, Luật khiếu nại, tố cáo năm 2011, Nghị định số 34/2011/NĐCP, ngày 17/5/2011 Chính phủ Quy định xử lý kỷ luật công chức, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, ngày 06/4/2012 Thủ tướng Chính phủ Quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức, Luật Thi đua Khen thưởng số 05/VBHN-VPQH, ngày 13/9/2012, Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 Chính phủ hướng dẫn chi tiết số điều Luật thi đua khen thưởng Luật viên chức số 58/2010/QH12, Luật Công chức số 22/2008/QH12 để xử lý theo quy định 4.2 Các giải pháp đề xuất a Giải pháp 1: Giao cho tổ trưởng chuyên môn tổ chức họp tổ, phân tích nguyên nhân, nội dung đánh giá công tác cô Nguyễn Thị Bông S theo biên họp xét HĐ TĐKT nhà trường - Ưu điểm: Tổ trưởng chun mơn theo dõi sát tình hình hoạt động thành viên tổ, thành tích giáo Nguyễn Thị Bông S Đồng thời kiểm điểm lại thân điều hành tổ, dành thời gian nghiên cứu quy định công tác thi đua khen thưởng, qua nâng cao lực quản lý thân - Hạn chế: Bản thân TTCM tổ KHXH thiếu kinh nghiệm việc xử lý nội dung này, lực tuyên truyền, phổ biến qui định pháp luật cơng tác thi đua hạn chế, nên khó thành cơng (vì HĐTĐKT trường họp xét đề nghị cấp có thẩm quyền cơng nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cá nhân dựa sở đề nghị TTCM) Nếu không giải dễ nảy sinh khiếu nại lên cấp cao Gây đoàn kết, nghi kỵ lẫn nhau, giảm sút ý chí phấn đấu b Giải pháp 2: Tiến hành quy trình xem xét, rà sốt, giải đơn khiếu nại công dân theo quy định đồng thời đề nghị kỷ luật cá nhân để xảy sai phạm (nếu có) Yêu cầu TTCM tổ KHXH nêu lý không đề nghị xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” cô giáo Nguyễn Thị Bơng S Khi nêu lý do, có nội dung mà Nguyễn Thị Bơng S vi phạm Đồng thời cô Nguyễn Thị Bông S nêu vi phạm TTCM, thành viên tổ (nếu có) Căn vào biên làm việc, tiến hành xử lý kỷ luật theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP, ngày 06/4/2012 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức - Ưu điểm: Thực quy định pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương đơn vị, nâng cao hiểu biết đội ngũ quy định pháp luật liên quan đến viên chức Nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân việc thực chức trách nhiệm vụ giao Người vi phạm thấy rõ việc sai phạm nghiêm trọng, có ý thức làm tốt nhiệm vụ giao Chấp hành nghiêm minh theo quy định, nội quy, kỷ cương quan đơn vị BGH, TTCM giáo viên có thời gian đầu tư nghiên cứu để hiểu rõ quy định pháp luật liên quan đến viên chức - Hạn chế: Cán bộ, giáo viên bị kỷ luật bị ảnh hưởng đến uy tín, tâm lý trước đồng nghiệp học sinh, dư luận không tốt với xã hội Nhà trường bị ảnh hưởng có giáo viên bị kỷ luật, đồng thời không đạt mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia (theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 Bộ Giáo dục Đào tạo) c Giải pháp 3: Thực rà soát quy trình tổ chức phong trào thi đua đơn vị, tổ chức đối thoại BGH, BCH cơng đồn sở, Tổ KHXH - Ưu điểm: Tạo hội cho cá nhân có hiểu biết thêm kiến thức pháp luật tự nhìn nhận sai phạm điều chỉnh thân Về mặt tình cảm giải toả gần gũi chia sẻ, thông cảm - Hạn chế: Xử lý mang cảm tính, răn đe sợ ảnh hưởng uy tín khơng tốt đến ngành đơn vị Các cá nhân có ý ỷ lại trường hợp vi phạm mà kiểm điểm, nhắc nhở, dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật người đơn vị không tốt Tổ chức thực giải pháp để đạt mục tiêu đề Qua phân tích, ưu điểm, hạn chế giải pháp đề xuất nêu trên, để giải tối ưu tình huống, chúng tơi chọn giải pháp 2: Tiến hành quy trình xem xét, rà sốt, giải đơn khiếu nại cơng dân theo quy định đồng thời đề nghị kỷ luật cá nhân để xảy sai phạm, giải pháp vừa phù hợp với quy định pháp luật, hợp lý với tình xảy ra, tạo đồng thuận phận, cá nhân việc thực công vụ xử lý vấn đề khiếu nại, tố cáo Để giải tình huống, quy định pháp luật khiếu nại công dân quy định Luật khiếu nại năm 2011 (QH khóa 13), Nghị định 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật khiếu nại Thông tư hướng dẫn thi hành Thanh tra Chính phủ (Thông tư 07/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013; Thông tư 07/2014/TT-TTCP, 10 ngày 31/10/2014), tổ chức triển khai thực theo bước công việc sau: 5.1 Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại cô Nguyễn Thị Bông S, giáo viên tổ KHXH, trường THCS Ngô Mây, huyện Đăk Tô Xác định thẩm quyền xử lý đơn khiếu nại thuộc Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây 5.2 Bước 2: Phân loại loại đơn, kiểm tra điều kiện thụ lý đơn Tổ tiếp công dân nhà trường tiếp nhận đơn khiếu nại cô Nguyễn Thị Bông S, xác định đơn khiếu nại, kiểm tra đủ điều kiện để thụ lý đơn thông báo thụ lý đơn (mẫu 01-KN, Thông tư 07/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013) Đồng thời báo cáo nội dung cụ thể cho Hiệu trưởng 5.3 Bước 3: Giải khiếu nại Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, sau nhận đơn khiếu nại cô Nguyễn Thị Bông S, thong báo thụ lý đơn xong, tổ chức giải khiếu nại theo quy định: - Kiểm tra lại hành vi hành Hội đồng thi đua khen thưởng trường THCS Ngô Mây năm học 2018-2019, yêu cầu thư ký HĐ TĐKT năm học 2018-2019 kiểm tra danh sách đề nghị chủ tịch UBND huyện Đăk Tô công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2018-2019, kiểm tra biên họp HĐ TĐKT năm học 2018-2019 Kết kiểm tra, danh sách đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2018-2019 (mẫu 03) khơng có tên cô Nguyễn Thị Bông S, tiếp tục kiểm tra biên kết bỏ phiếu đề nghị cơng nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cô Nguyễn Thị Bông S 1/11 (tỷ lệ 9,09%), so sánh với Hướng dẫn số 01/HD-TĐKT, ngày 21/11/2017 HĐ TĐKT huyện Đăk Tơ, hướng dẫn Quy trình, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng địa bàn huyện Đăk Tơ năm 2017 năm tiếp theo, Nguyễn Thị Bông S không đạt tỷ lệ phiếu đồng ý phải 2/3 số phiếu Do HĐ TĐKT nhà trường không lập danh sách đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cô Nguyễn Thị Bông 11 S Tuy nhiên, trước HĐ TĐKT nhà trường bỏ phiếu phải đề nghị TTCM tổ KHXH (theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, THPT trường PT có nhiều cấp học), phải xác minh nội dung mà tổ KHXH không đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho cô Nguyễn Thị Bông S - Hiệu trưởng thành lập tổ xác minh nội dung khiếu nại (theo mẫu số 04KN) gồm đồng chí: Đ/c Chủ tịch CĐCS - Tổ trưởng Đ/c Trưởng ban TTND – Thành viên Đ/c Thư ký Hội đồng trường – Thành viên Tổ xác minh thực nhiêm vụ xác minh nội dung khiếu nại nội dung liên quan tổ KHXH, HĐ TĐKT; yêu cầu bên cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác xác minh; tổ xác minh lập kế hoạch xác minh, trình phê duyệt; Hiệu trưởng ban hành công bố định xác minh theo luật định - Hiệu trưởng làm việc với cô Nguyễn Thị Bông S để cô S cung cấp thông tin, tài liệu, chứng liên quan đến nội dung khiếu nại Nội dung làm việc lập thành biên bản, có chữ ký bên (mẫu 05-KN) Qua buổi làm việc, cô S đưa có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Lịch sử lớp cấp huyện (giải khuyến khích), ngồi khơng cung cấp thêm thơng tin có giá trị khác, chủ yếu nghiên nhận định chủ quan cá nhân - Hiệu trưởng làm việc với TTCM tổ KHXH để yêu cầu TTCM cung cấp thông tin, tài liệu, chứng liên quan đến nội dung bị khiếu nại; giải trình việc khơng đề nghị cơng nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho cô Nguyễn Thị Bông S, nội dung làm việc lập thành biên (mẫu 05-KN) Kết TTCM tổ KHXH đưa 02 lý (kèm theo minh chứng) dẫn đến không đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho cô Nguyễn Thị Bông S: Một là: Không tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, nên theo đạt tiêu chuẩn theo điểm B, khoản 1, điều 24 Luật Thi đua khen thưởng, 12 Hai là: Ngày 14/12/2018, Nguyễn Thị Bơng S có sử dụng từ ngữ khơng phù hợp với thầy Đỗ Đình H lúc trực nề nếp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người thầy giáo, khơng đủ để chứng minh cô S vi phạm đạo đức nhà giáo nên nhà trường họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm - Sau làm việc với cô Nguyễn Thị Bông S TTCM tổ KHXH, Hiệu trưởng tiếp tục giao cho tổ xác minh nội dung làm việc Thực kế hoạch xác minh, tổ xác minh báo cáo kết xác minh nội dung khiếu nại văn (theo mẫu 11-KN) với nội dung quy định Khoản 4, Điều 29 Luật khiếu nại (Đối tượng xác minh; thời gian tiến hành xác minh; người tiến hành xác minh; nội dung xác minh: theo kế hoạch số 12/KH-HT) - Kết xác minh: nội dung khiếu nại cô Nguyễn Thị Bông S khơng có sở pháp lý; việc HĐ TĐKT làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; TTCM thực tốt công tác quản lý tổ chuyên môn, đề xuất khen thưởng thẩm quyền quy định, sát thực tế, nhiên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ giáo viên không đạt hiệu cao Kết luận: nội dung khiếu nại Nguyễn Thị Bơng S khơng có sở Kiến nghị: BGH cần tổ chức phong trào thi đua thiết thực, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật đến đội ngũ; TTCM thực tốt vai trò tuyên truyền pháp luật cho thành viên tổ; kiểm điểm sâu sắc cô Nguyễn Thị Bông S - Sau có kết tổ xác minh, hiệu trưởng tổ chức đối thoại cô Nguyễn Thị Bông S, TTCM tổ KHXH, Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS - Sau tổ chức đối thoại, cô Nguyễn Thị Bông S nhận thấy sai sót q trình thực nhiệm vụ, việc thực phong trào thi đua nhà trường; đồng thời chưa tìm hiểu kỹ văn liên quan đến công tác thi đua khen thưởng dẫn đến khiếu nại khơng có sở, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân đồng chí TTCM, Hiệu trưởng; ảnh hưởng đến công tác giảng dạy nhà trường Cô Nguyễn Thị Bông S xin kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm 13 mình, xin lỗi nhà trường, BGH TTCM, xin hứa thực tốt nhiệm vụ nhà giáo, không để việc tương tự xảy 5.3 Bước 4: Ban hành Quyết định giải khiếu nại, gửi Quyết định khiếu nại đến cá nhân, phận liên quan, lưu trữ hồ sơ Hiệu trưởng ban hành Quyết định giải khiếu nại lần đầu (theo mẫu 15-KN) gửi cho cô Nguyễn Thị Bông S, tổ trưởng chuyên môn tổ KHXH, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đăk Tô, ban tra nhân dân Hồ sơ giải KN bàn giao cho phận văn thư – lưu trữ nhà trường tổ chức lưu trữ theo quy định Kiến nghị, đề xuất Qua tình việc giải quyết, để thực tốt công tác thời gian tới, xin nêu lên đề xuất kiến nghị cụ thể sau: 6.1 Đối với quan chủ quản Một là, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nhà trường nói chung cơng tác thi đua – khen thưởng đơn vị nói riêng Hai là, ban hành đầy đủ văn ngành hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Luật thi đua khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP sát với đặc điểm ngành giáo dục, phù hợp với thực tiễn địa phương Ba là, phổ biến đầy đủ tiêu chuẩn danh hiệu thi đua cho toàn thể CCVC ngành giáo dục đào tạo dịp tổ chức chuyên đề hè hàng năm 6.2 Đối với đơn vị Một là, thực nghiêm túc quy trình, quy định pháp luật công tác thi đua, khen thưởng Hai là, từ đầu năm học, ban hành quy chế thi đua, khen thưởng nội đơn vị, giao cho tổ tổ chức góp ý, xây dựng đảm bảo thực tốt 14 nguyên tắc dân chủ việc xây dựng quy định, quy chế đơn vị Trong năm học, tổ chức tốt phong trào thi đua mang tính thiết thực, góp phần nâng cao phẩm chất, lực đội ngũ; nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Ba là, việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, cần ý tuyên dương, khen thưởng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu phong trào thi đua nhà trường nói chung phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng 6.3 Đối với cá nhân Một là, đầu tư thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu thêm văn Nhà nước quản lý giáo dục nói riêng, cơng tác giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nói riêng để nâng cao lực xử lý vấn đề nảy sinh địa phương, đơn vị Hai là, thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, trọng nội dung để CCVC “được biết, bàn, làm” Thực tốt việc phân quyền phụ trách, chịu trcáh nhiệm cho phận liên quan, tổ chuyên môn Ba là, thực đầy đủ nội dung công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy chế thực công khai sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Bốn là, thực tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ, đặc biệt cácvăn luật liên quan đến chế độ, sách giáo viên Năm là, đạo TTCM tổ chức chuyên đề nghiên cứu văn luật, công văn, hướng dẫn chuyên môn, công văn công tác thi đua, khen thưởng C KẾT LUẬN Qua giải tình cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhận thức phận giáo viên công tác thi đua- khen thưởng chưa nâng cao; khả tìm hiểu, nghiên cứu văn nhà nước, 15 ngành chưa trọng; công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật Ban Giám hiệu, đồn thể, tổ chun mơn chưa đáp ứng yêu cầu, việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội chưa trọng nội dung tuyên dương khen thưởng cá nhận có thành tích chưa đấp ứng điều khiện khen thưởng Luật thi đua khen thưởng Vì vậy, để khơng xảy vấn đề tương tự phía quan chủ quản, lãnh đạo đơn vị cá nhân cần thực tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực tốt công tác tiếp công dân; tổ chức định kỳ, đột xuất nội dung họp tịch để CB, GV trình bày xúc liên quan đến q trình cơng tác, việc điều hành quản lý nhà trường Hiệu trưởng, việc quản lý tổ chuyên môn Khi xảy vụ việc cần nắm bắt đầy đủ, trọn vẹn thơng tin vụ việc, phân tích ngun nhân, đề giải pháp giải thấu tình, đạt lý, đảm bảo quy định pháp luật thực tiễn hoạt động cá nhân, đơn vị Việc giải đạt hiệu nêu trên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý quan đơn vị, phát huy vai trò, lực cộng tác viên tra trình tham mưu, đề xuất thủ trưởng giải quyết, đảm bảo vận dụng kiến thức kỹ cộng tác viên tra bồi dưỡng vào thực tiễn giải công việc quan công tác thực chức trách, nhiệm vụ cộng tác viên tra theo quy định pháp luật theo nhiệm vụ lãnh đạo phân công./ D TÀI LIỆU TAM KHẢO Quốc hội (2003), Luật Thi đua, khen thưởng Quốc hội (2010), Luật Viên chức Quốc hội (2011), Luật Khiếu nại Chính phủ (2012), Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ban hành ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại 16 Chính phủ (2017), Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng năm 2017 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thi đua, khen thưởng Thanh tra Chính phủ (2013), Thông tư số 07/2013/TT- TTCP ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định quy trình giải khiếu nại hành Thanh tra Chính phủ (2014), Thông tư số 07/2014/TT- TTCP ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Bộ Giáo Dục Đào tạo (2011), Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng năm 2011 ban hành Điều lệ trường Trung học sở, Trung học phổ thơng trường Phổ thơng có nhiều cấp học Bộ Nội vụ (2017), Thông tư số 08/2017/TT-BNV, ngày 27 tháng 10 năm 2017 quy định chi tiết thi hành số điều Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thi đua, khen thưởng Bộ Giáo Dục Đào tạo (2018), Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng năm 2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục đào tạo 12 UBND huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum (2017), Hướng dẫn số 01/HD-TĐKT, ngày 21 tháng 11 năm 2017 Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Tô hướng dẫn Quy trình, thủ tục, hồ sơ cơng nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng địa bàn huyện Đăk Tô năm 2017 năm 13 Trường Cán Quản lý giáo dục TPHCM (2015) Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên tra giáo dục 17 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP HỒ CHÍ MINH _ TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên Thanh tra giáo dục Năm - 2019 Tên tiểu luận: “GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG GIÁO VIÊN KHIẾU NẠI KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA CUỐI NĂM HỌC” Họ tên học viên: Hồ Quốc Tuấn Đơn vị công tác: Trường THCS xã Ngọc Tụ huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum KON TUM, THÁNG 11/2019 18
- Xem thêm -

Xem thêm: TIEU LUAN CONG TAC VIEN TTGD 2019, TIEU LUAN CONG TAC VIEN TTGD 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn