Đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh (khóa luận tốt nghiệp)

72 1 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 14:43

Đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia AnhĐào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia AnhĐào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia AnhĐào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia AnhĐào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia AnhĐào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh TÓM LƯỢC Tên đề tài: “Đào tạo nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh” Sinh viên thực hiện: Lê Quang Minh Lớp: K51U1 Mã SV: 15D210029 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Phạm Cơng Đồn Thời gian thực hiện: 25/02/2015 – 19/04/2016 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đề suất số giải pháp nhằm hoàn thiện đào tạo nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài thực ba mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau: - Một là, nghiên cứu số lý luận đào tạo nhân viên - Hai là, tìm hiểu thực trạng đào tạo nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh, đánh giá mặt thành công tồn đào tạo nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh - Ba là, đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện đào tạo nhân viên Cơng ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh Nội dung khóa luận Ngồi lời mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu, danh mục từ viết tắt, phụ lục, kết cấu khóa luận gồm chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 2: Tóm lược số vấn đề lý luận đào tạo nhân viên doanh nghiệp Chương 3: Phân tích thực trạng đào tạo nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh Chương 4: Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện đào tạo nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh Kết thu STT Tên sản phẩm Số lượng Yêu cầu Đề cương khóa luận tốt nghiệp chi tiết Logic, rõ ràng Khóa luận tốt nghiệp thức Khoa học, logic Bộ số liệu tổng hợp kết điều tra Trung thực, khách quan i LỜI CẢM ƠN Khóa luận hồn thành qua q trình tích lũy kiến thức, kỹ năng, phương pháp sau bốn năm học tập nghiên cứu giảng đường thực tế doanh nghiệp Có kết khơng em phấn đấu, nỗ lực mà có giúp đỡ nhiều người Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy PGS TS Phạm Cơng Đồn tận tình hướng dẫn bảo em trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Chị Hồng Thị Vân trưởng phòng Hành – Nhân tổng hợp, Chị Nguyễn Thùy Linh – nhân viên Nhân sự… cô, chú, anh, chị khác công ty ban lãnh đạo công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập thực đề tài tốt nghiệp Trong trình thực tập làm báo cáo, chưa có kinh nghiệm thực tế dựa vào lý thuyết học với thời gian hạn hẹp nên viết không tránh khỏi sai sót Em mong nhận giúp đỡ ý kiến đóng góp thầy Phạm Cơng Đồn, chị Phòng Hành - Nhân tổng hợp, ban lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh, để em có điều kiện trao đổi nâng cao kiến thức làm khóa luận tốt nghiệp hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Sinh viên thưc Lê Quang Minh ii MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN .ii Phương pháp điều tra khảo sát:để phục vụ nghiên cứu đề tài, tác giả tiến hành khảo sát thơng qua phát phiếu điều tra Có 34 phiếu phát cho CBNV công ty nhằm thu thập thông tin Số phiếu thu 26/34 phiếu hợp lệ Thu thập liệu thứ cấp 1.6.2.2 Phương pháp xử lý số liệu Phương pháp tổng hợp: Dùng phương pháp để có nhìn tổng quan hoạt động đào tạo Công ty Từ rút thành cơng, hạn chế nguyên nhân, nhằm đưa đề xuất giải pháp kiến nghị hoạt động đào tạo nhân viên tương lai Phương pháp so sánh:Áp dụng phương pháp để so sánh kết năm so với năm trước tình hình hoạt động hướng giải cụ thể tương lai Phương pháp tiến hành thông qua việc tổng hợp số liệu đem đối chiếu để thấy thay đổi năm .6 1.7 Kết cấu đề tài khoá luận Sơ đồ 2.1 Quy trình đào tạo nhân viên doanh nghiệp 13 ( Nguồn phòng hành nhân sự) .13 2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên 13 2.3.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên 14 2.3.3 Triển khai đào tạo nhân viên 16 2.3.4 Đánh giá kết trình đào tạo nhân viên .17 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ cấu máy tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh 23 ( Nguồn phòng hành nhân sự) .23 Bảng 3.1: Cơ cấu lao động Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh giai đoạn 20162018 24 Bảng 3.2: Cơ cấu vốn Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh giai đoạn 2016- 2018 25 Bảng 3.3: Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh giai đoạn 2016- 2018 .26 Bảng 3.4: Tình hình sử dụng lao động Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh giai đoạn 2016-2018 30 Biểu đồ 3.1 Khảo sát nhu cầu đào tạo nhân viên 32 iii Sơ đồ 3.2 Quy trình xác định nhu cầu đào tạo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh 33 Biểu đồ 3.2 Khảo sát mong muốn tham gia đào tạo nhân viên 34 Bảng 3.5 Tổng hợp kế hoạch nội dung đào tạo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh giai đoạn 2016-2018 35 Biều đồ 3.3 Mức độ hài lòng phương pháp đào tạo cơng ty .36 Hình 3.1 Chương trình đào tạo kĩ giao tiếp tiếng Anh 38 Bảng 3.7 Mẫu gửi danh sách học viên 40 Bảng 3.11 Kết học tập học viên sau chương trình đào tạo thực từ năm 2016 đến năm 2018 45 Bảng 3.12 Đánh giá chất lượng đào tạo nhân lực Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh 46 Biểu đồ 3.5 Kết làm việc nhân viên sau chương trình đào tạo 47 Bảng 4.1: Đề xuất phiếu đánh giá kết làm việc sau đào tạo học viên 52 Bảng 4.2: Đề xuất phiếu đánh giá lực học viên sau khóa đào tạo 53 Bảng 4.3 : Đề xuất tổ chức công tác giám sát lớp học 53 Bảng 4.4: Đề xuất phiếu lấy ý kiến học viên sau khóa đào tạo .54 DANH MỤC BẢNG BIỂU TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN .ii Phương pháp điều tra khảo sát:để phục vụ nghiên cứu đề tài, tác giả tiến hành khảo sát thông qua phát phiếu điều tra Có 34 phiếu phát cho CBNV cơng ty nhằm thu thập thông tin Số phiếu thu 26/34 phiếu hợp lệ Thu thập liệu thứ cấp 1.6.2.2 Phương pháp xử lý số liệu iv Phương pháp tổng hợp: Dùng phương pháp để có nhìn tổng quan hoạt động đào tạo Cơng ty Từ rút thành công, hạn chế nguyên nhân, nhằm đưa đề xuất giải pháp kiến nghị hoạt động đào tạo nhân viên tương lai Phương pháp so sánh:Áp dụng phương pháp để so sánh kết năm so với năm trước tình hình hoạt động hướng giải cụ thể tương lai Phương pháp tiến hành thông qua việc tổng hợp số liệu đem đối chiếu để thấy thay đổi năm .6 1.7 Kết cấu đề tài khoá luận Sơ đồ 2.1 Quy trình đào tạo nhân viên doanh nghiệp 13 ( Nguồn phòng hành nhân sự) .13 2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên 13 2.3.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên 14 2.3.3 Triển khai đào tạo nhân viên 16 2.3.4 Đánh giá kết trình đào tạo nhân viên .17 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ cấu máy tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh 23 ( Nguồn phòng hành nhân sự) .23 Bảng 3.1: Cơ cấu lao động Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh giai đoạn 20162018 24 Bảng 3.2: Cơ cấu vốn Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh giai đoạn 2016- 2018 25 Bảng 3.3: Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh giai đoạn 2016- 2018 .26 Bảng 3.4: Tình hình sử dụng lao động Cơng ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh giai đoạn 2016-2018 30 Biểu đồ 3.1 Khảo sát nhu cầu đào tạo nhân viên 32 Sơ đồ 3.2 Quy trình xác định nhu cầu đào tạo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh 33 Biểu đồ 3.2 Khảo sát mong muốn tham gia đào tạo nhân viên 34 Bảng 3.5 Tổng hợp kế hoạch nội dung đào tạo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh giai đoạn 2016-2018 35 Biều đồ 3.3 Mức độ hài lòng phương pháp đào tạo công ty .36 Hình 3.1 Chương trình đào tạo kĩ giao tiếp tiếng Anh 38 Bảng 3.7 Mẫu gửi danh sách học viên 40 Bảng 3.11 Kết học tập học viên sau chương trình đào tạo thực từ năm 2016 đến năm 2018 45 v Bảng 3.12 Đánh giá chất lượng đào tạo nhân lực Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh 46 Biểu đồ 3.5 Kết làm việc nhân viên sau chương trình đào tạo 47 Bảng 4.1: Đề xuất phiếu đánh giá kết làm việc sau đào tạo học viên 52 Bảng 4.2: Đề xuất phiếu đánh giá lực học viên sau khóa đào tạo 53 Bảng 4.3 : Đề xuất tổ chức công tác giám sát lớp học 53 Bảng 4.4: Đề xuất phiếu lấy ý kiến học viên sau khóa đào tạo .54 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH NXB CBNV LLLĐ CBQL GAC QTNL SV BGD : Trách nhiệm hữu hạn : Nhà xuất : Cán nhân viên : Lực lượng lao động : Cán quản lý : Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại Gia Anh : Quản trị nhân lực : Sinh viên : Ban giám đốc vii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Bất kỳ doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải hội đủ hai yếu tố, nhân lực vật lực Trong đó, nhân lực đóng vai trò quan trọng, có tính định tới tồn phát triển doanh nghiệp Quản trị nhân lực đóng vai trò trung tâm q trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tồn tại, phát triển lên cạnh tranh Để góp phần tạo nên điều hoạt động đào tạo đóng vai trò vơ quan trọng nhằm góp phần nâng cao phát triển nguồn nhân lực cho công ty Đào tạo nội dung quản trị nhân lực, giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công tác đào tạo nhân lực giúp doanh nghiệp nâng cao, củng cố trình độ, kiến thức, kỹ phẩm chất người lao động Cùng với cạnh tranh gay gắt chế đào thải liên tục nguồn nhân lực có chất lượng cao lợi cho doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn kinh tế Bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp cần trọng đẩy mạnh hiệu công tác đào tạo nhằm cung cấp kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, rèn luyện phẩm chất cho người Hiện Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh áp dụng hình thức triển khai đào tạo phát triển nhân lực bên doanh nghiệp bên doanh nghiệp Hàng năm, phòng Hành – Nhân xác định nhu cầu đào tạo dựa ý kiến, nhu cầu nhân viên công ty (được thu thập thông qua trao đổi nhân viên ban lãnh đạo cơng ty) để từ xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp Các chương trình đào tạo cho nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh tiến hành tăng qua năm (năm 2016 thực chương trình đào tạo, đến năm 2018 thực chương trình đào tạo) Do đó, thấy cơng ty ngày trọng đến công tác đào tạo phát triển nhân lực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tuy nhiên, kết hoạt động đào tạo công ty chưa thực mang lại hiệu Kết thực công việc nhân viện Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh chưa đạt kết cao sau tham gia chương trình đào tạo Với tầm quan trọng hoạt động quản trị nhân lực nói chung cơng tác đào tạo doanh nghiệp nói riêng, cộng với hạn chế tồn tại, cơng ty cần hồn thiện đào tạo nhân viên cơng ty 1.2 Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài Qua trình học tập khoa Quản trị nhân lực trường Đại Học Thương Mại với kiến thức tích lũy nhân nói chung đào tạo nhân lực nói riêng, kết hợp với việc tìm hiểu thực tiễn Cơng ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh, em xác lập đề tài nghiên cứu: “Đào tạo nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp 1.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu cơng trình năm trước Trong năm gần đây, đề tài khóa luận, cơng trình nghiên cứu khoa học đào tạo nhân viên doanh nghiệp ngày đa dạng phong phú, phân tích nhiều khía cạnh nhiều lĩnh vực khác Mỗi đề tài sâu đề cập đến khía cạnh định đào tạo nhân viên doanh nghiệp Sau số đề tài thực liên quan đến vấn đề mà khóa luận em nghiên cứu:  Tình hình nghiên cứu nước George T Milkovich, John W.Boudreau, dịch TS Vũ Trọng Hùng (2012), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội Cuốn sách trình bày hai khía cạnh lý thuyết thực tiễn quản trị nhân lực Về lý thuyết sách mô tả cách chi tiết xây dựng mơ hình, quy trình quản trị nhân lực sở khoa học Các khía cạnh thực tế quản trị nhân lực trình bày thơng qua ví dụ sinh động, đặc trưng dễhiểu Cuốn sách phản ánh thách thức đa dạng, cơng nghệ tồn cầu hóa giới, làm để cơng tác quản trị nhân lực tác động cách mạnh mẽ đến công tác khác tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Tác giả Business Edge (2007), “Đào tạo nguồn nhân lực – để khỏi ném tiền qua cửa sổ” Cuốn sách thảo luận vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo doanh nghiệp góc nhìn nhà quản lý Mục đích giúp nhà quản lý có thêm kiến thức tự tin để xác định đào tạo, định đào tạo ai, đào tạo gì, chuẩn bị bước quan trọng trình đào tạo khơng lãng phí, lập kế hoạch đào tạo phù hợp với nguồn lực doanh nghiệp vừa nhỏ Tác giả William J.Rothwell (2010), "Tối đa hóa lực nhân viên - chiến lược phát triển nhân tài nhanh chóng hiệu (The manager's guide to maximizing employee potential) xuất nhà sách Alpha book Cuốn sách đưa người đọc trải qua chiến lược đơn giản vô hiệu để phát triển lực nhân viên, có chiến lược thực việc đào tạo nhân viên cách thường xuyên thông qua công việc Đây sách cần thiết cho phận nhân nhà quản lý việc thu hút, nuôi dưỡng giữ người làm việc hiệu  Tình hình nghiên cứu nước Th.S Vũ Thùy Dương, PGS.TS Hồng Văn Hải (2010), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội Trong giáo trình trên, hoạt động đào tạo nhân lực nêu cách khái quát tổng quan nhất, khái niệm liên quan đến nội dung công tác đào tạo trình bày đầy đủ bao quát giáo trình chung cơng tác QTNL doanh nghiệp Hầu hết đề cập đến khái niệm, quan điểm QTNL nhằm cung cấp cho người đọc nhìn tổng quan nội dung hoạt động quản trị nhân lực doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực, bố trí sử dụng nhân lực, đào tạo phát triển nhân lực, đánh giá thực công việc, đãi ngộ nhân lực TS Mai Thanh Lan, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn (2016), Giáo trình quản trị nhân lực bản, NXB Thống Kê Giáo trình đưa sở lý luận quản trị nhân lực, hoạt động quản trị nhân lực, cung cấp kiến thức cần thiết quản trị doanh nghiệp mà nhà quản trị nhân vận dụng vào thực tế hoạt động kinh doanh Cơng ty Do cơng ty có đặc điểm khác quy mô thứ hạng nên đòi hỏi nhà quản trị nhân cần phải áp dụng cách linh hoạt không áp dụng máy móc/dập khn vào cơng ty Lê Thị Thanh Hằng (2014), “Đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty Cổ phần FPT” khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại học Thương Mại Khóa luận hệ thống hóa mặt lý luận đào tạo nhân viên tập trung phân tích thực trạng cơng tác đào tạo nhân viên công ty Cổ phần FPT đồng thời đưa ưu nhược điểm, giải pháp công tác đào tạo nhân viên công ty Tuy nhiên giải pháp việc tăng cường kiểm soát, đánh giá đào tạo nhân viên chung chung, chưa cụ thể, khó áp dụng giải pháp để đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty Nguyễn Văn Hà (2014), “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty Sơng Đà I” (2014), khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đề tài phản ánh thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty Sông Đà I đề xuất giải pháp nâng cao hiệu cơng tác đào tạo nhân lực Luận văn thạc sỹ Quản trị nhân lực Trần Thị Thu Huyền (2013) với đề tài: "Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sông Đà" Bài luận văn khái quát hóa vấn đề lý luận cơng tác đào tạo nguồn nhân lực, nêu rõ quy trình đào tạo cơng ty Có thể nói thành cơng luận tác giả tìm bất cập công tác đào tạo đơn vị thời gian qua Đồng thời, phát nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn tới lượng lớn lao động sau đào tạo lại không làm chuyên môn khiến cho chất lượng lao động thấp, suất lao động không cao Từ đó, tác giả đưa số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo đơn vị Tính đến thời điểm tại, chưa có đề tài liên quan đến cơng tác quản trị nhân lực nói chung cơng tác đào tạo nhân viên nói riêng Cơng ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh Vì vậy, đề tài “ Đào tạo nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh” vấn đề nghiên cứu mới, đảm bảo tính khách quan nghiên cứu tính cấp thiết thực tiễn hoạt động quản trị nhân lực công ty Qua tìm hiểu cơng trình nghiên cứu trở trước vài cơng trình nghiên cứu trên, nhận thấy cơng trình nêu đầy đủ vấn đề lý luận thực tiễn đào tạo Tuy nhiên, khác đặc thù nghành nghề kinh - Nhân viên tham gia khóa đào tạo phải nắm bắt vận dụng kiến thức, kỹ năng, phẩm chất học rèn luyện khóa đào tạo vào cơng việc tại, qua nâng cao suất lao động cá nhân, tạo hội nâng cao lực phát triển thân 4.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu đào tạo nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh 4.2.1 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo nhân viên Hiện cơng ty chưa có q trình xác định nhu cầu đào tạo nhân viên theo khoảng thời gian cụ thể mà vào tình hình kinh doanh trước mắt để đưa nhu cầu đào tạo Vì cần thiết phải hồn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo nhân viên: - Xây dựng trình xác định nhu cầu đào tạo nhân viên vào tình hình kinh doanh thực tế cơng ty, kế hoạch nhân hàng năm, nguyện vọng người lao động thơng qua q trình tiếp xúc ngày, vấn mẫu phiếu điều tra Xác định thách thức môi trường kinh doanh mà công ty phải đối mặt thời gian tới - Tiến hành phân tích cơng việc kết thực công việc nhân viên nhằm xác định nhu cầu đào tạo theo định hướng phát triển công ty: Liệt kê nhiệm vụ công việc phải thực hiện; Xác định mức độ thường xuyên thực nhiệm vụ, cơng việc chính; Tiêu chuẩn công việc phải thực hiện; Điều kiện thực công việc; Các kỹ kiến thức có để thực cơng việc Việc phân tích trọng đến lực đặc tính cá nhân nhân viên - Kết sau phân tích kết đánh giá thực công việc nhân viên sử dụng để xác định họ thiếu kiến thức, kỹ gì, để từ xác định cần trọng đào tạo kiến thức, kỹ để đáp ứng yêu cầu công việc Việc xác định mục tiêu đào tạo góp phần nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực sở để đánh giá trình độ chun mơn người lao động công ty, tổ chức Các mục tiêu đào tạo phải rõ ràng, cụ thể đánh giá - Tổng hợp nhu cầu đào tạo theo chu kì (không vào số lượng công việc nhiều hay ít) để có nhìn cụ thể nhu cầu đào tạo giai đoạn kinh doanh Từ đưa định hướng đào tạo cụ thể 4.2.2 Hoàn thiện xây dựng kế hoạch đào tạo công ty Trước bắt đầu xác định lập kế hoạch đào tạo cho nhân viên, Ban lãnh đạo công ty nên phát phiếu điều tra hay bảng hỏi cho nhân lực để nắm bắt nhu cầu đào tạo họ thời gian, địa điểm, nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo Từ đó, cơng ty xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện, qua giúp học viên tham gia đầy đủ khóa đào tạo theo kế hoạch, hiệu đào tạo nhân viên nâng cao đồng thời tạo mối liên hệ gần gũi nhân viên 51 thành viên Ban lãnh đạo, nhờ thông tin phản hồi từ hai phía giúp cho việc định đào tạo nhà quản trị khách quan xác a) Về nội dung đào tạo Nội dung đào tạo cần có đa dạng Có thể thêm phần nội dung công việc nhân lực phận khác để tạo hứng thú làm tiền đề cho hợp tác cơng việc sau phòng ban với Về nội dung đào tạo phương pháp làm việc cần phải sát với thực tê, tránh việc giảng dạy mang tính lý thuyết xa rời thực tế b) Về hình thức phương pháp đào tạo nhân viên Về hình thức đào tạo, ngồi áp dụng hình thức đào tạo bên doanh nghiệp cơng ty nên áp dụng hình thức đào tạo bên ngồi doanh nghiệp đào tạo nhân viên cách phối hợp thực với đơn vị đào tạo chuyên nghiệp, tổ chức buổi thăm quan học hỏi đơn vị khác nhằm đa dạng hóa hình thức đào tạo, tạo thích thú nâng cao hiệu đào tạo Hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin Internet vào đào tạo ngày rộng rãi, hình thức đào tạo giúp giải tốn số lượng khóa học, học viên khơng cần đến địa điểm học xếp thời gian học hợp lý để không gây ảnh hưởng tới công việc Về phương pháp đào tạo công ty chưa có đổi để tạo thích thú cho học viên tham gia khóa học Hầu hết khóa học đào tạo bên doanh nghiệp đào tạo trực tiếp, công ty nên tổ chức buổi hội thảo theo nhóm, theo chun mơn nhằm tăng trao đổi nhân viên vị trí chun mơn khác 4.2.3 Hồn thiện hệ thống đánh giá đào tạo 4.2.3.1 Tiến hành đánh giá kết làm việc lực học viên sau đào tạo Thực tế thấy tiêu chí đánh giá kết đào tạo nhân lực sơ sài, công ty cần lập phiếu đánh kết làm việc lực học viên sau đào tạo nhằm đảm bảo tính khách quan xác trình đánh giá Bảng 4.1: Đề xuất phiếu đánh giá kết làm việc sau đào tạo học viên Thái Đánh giá kết Phòng Vị trí Chức Chuyên STT Họ tên độ làm làm việc sau đào ban tổ danh cần việc tạo ( Nguồn tổng hợp nhu cầu nghiên cứu SV) 52 Bảng 4.2: Đề xuất phiếu đánh giá lực học viên sau khóa đào tạo STT Tiêu chí Xuất sắc Kết Đạt Không đạt Tinh thần hợp tác Tinh thần trách nhiệm Hành vi ứng xử Khả triển khai cơng việc có hiệu Sự thay đổi cải tiến trình làm việc ( Nguồn tổng hợp nhu cầu nghiên cứu SV ) 4.2.3.2 Tổ chức công tác giám sát lớp học Công ty cần tổ chức công tác giám sát lớp học khóa đào tạo, xem q trình triển khai thực đào tạo nhân lực nào, cụ thể công ty giám sát quân số tham gia đào tạo so với thực tế, thời gian…hay công ty thực giám sát thơng qua tổ chức cho học viên làm test để kiểm tra xem học viên tham gia khóa học hiểu hay khơng Bên cạnh đó, tổ chức giám sát giảng viên thơng qua nội dung mà giảng viên dạy, phương pháp giảng dạy… Bảng 4.3 : Đề xuất tổ chức công tác giám sát lớp học Nội dung giám sát Đối với giảng viên Đối với học viên Thời gian Sỹ số Tại công ty Nội dung giảng Kiểm tra nội dung buổi học Phương pháp sư Thái độ học viên buổi Ngồi cơng ty phạm học ( Nguồn tổng hợp nhu cầu nghiên cứu SV ) 4.2.3.3 Tổ chức lấy ý kiến học viên sau khóa học Cơng tác lấy ý kiến người tham gia khóa học quan trọng, qua cơng ty đo lường hiệu lợi ích cơng tác đào tạo nhân lực, sở để xác định phương pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nhân lực Từ đó, tiến hành sửa đối bổ sung thiếu sót vận dụng cách hiệu đào tạo nhân lực nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty Khóa học Tần suất giám sát lần/1 buổi lần/2 buổi 53 Bảng 4.4: Đề xuất phiếu lấy ý kiến học viên sau khóa đào tạo Đánh giá Rất hài lòng Câu hỏi Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Anh/chị có hài lòng sở vật chất phục vụ cho đào tạo không? Mức độ hài lòng anh/chị giảng viên Anh/chị có hài lòng nội dung đào tạo khơng? Anh/chị có hài lòng phương pháp đào tạo khơng? Anh/chị có hài lòng hình thức đào tạo không? ( Nguồn tổng hợp nhu cầu nghiên cứu SV ) 4.2.4 Hoàn thiện tổ chức hoạt động đào tạo 4.2.4.1 Xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng Trong q trình đào tạo cơng ty cần ý đến giảng viên nội bộ, nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu đào tạo nhân lực Khi tiến hành lựa chọn đội ngũ giảng viên từ nguồn nội cơng ty cần quan tâm tới mặt kiến thức, trình độ, phương pháp giảng dạy… vậy, cơng ty nên tăng cường đầu tư để phát triển đội ngũ giảng nội đảm bảo đủ số lượng chất lượng Việc lựa chọn giảng viên chưa thực quan tâm đứng mức nên chất lương đào tạo chưa hiệu Công ty nên thường xuyên tổ chức khóa học nghiệp vụ, mời chuyên gia, giảng viên đại học bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng suất lao động nhân lực Để làm tốt công việc tổ chức đào tạo, đội ngũ nhân viên cần phải tự đặt lịch tự học thêm kiến thức cần thiết Bên cạnh đó, cần có lịch họp nội định kỳ để chia sẻ công việc bổ sung thân học cho đồng nghiệp Phương pháp cử chuyên gia đào tạo nước xem phương pháp đổi có hiệu doanh nghiệp nước nay, CBNV cử học hỏi cọ xát với đất nước có khoa học công nghệ tiên tiến lĩnh vực 4.2.4.2 Đầu tư sở vật chất phục vụ đào tạo nhân viên - Thời gian tới, lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh cần bố trí thêm phòng riêng đủ rộng cho cơng tác đào tạo đảm bảo phận đào tạo ln ln có phòng cần thiết Hoặc phận đào tạo nên chia lớp với số lượng đào tạo lớp học 4.2.4.3 Việc tiến hành triển khai đào tạo nhân viên 54 Việc giảng dạy học tập cần phải tiến hành theo nội dung chương trình, mơn học thời gian tiến độ thực Các giảng viên cần có biện pháp phù hợp để động viên khuyến khích người học tổ chức trò chơi, làm việc theo nhóm, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu kiến thức nhân viên để điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp Bên cạnh đó, lãnh đạo cơng ty cần phải tăng cường quan tâm đến trình giảng dạy học tập lớp học, khóa học để kịp thời động viên nhân viên, nên có khuyến khích phê bình, nhắc nhở có sai sót diễn q trình 4.2.4.4 Hồn thiện sách cho người đào tạo Để động viên, khích lệ nhân viên tham gia tích cực lớp đào tạo, phương pháp đào tạo hấp dẫn, sách thưởng phạt hỗ trợ nhân lực sau khoá đào tạo quan trọng Tăng cường công tác thưởng, phạt học viên thưởng cho hoàn thành tốt chương trình đào tạo, có kết học tập cao, có sáng kiến mang lại lợi ích cho cơng ty, tạo hội thăng tiến cho người đào tạo đề bạt, tăng lương… Ngược lại, khơng hồn thành chương trình đào tạo, khơng bị hạ lương phải bị trừ tiền thưởng tháng tiền thưởng cuối năm Công ty nên lưu ý việc sử dụng hợp lý nhân lực sau đào tạo, cần bố trí cơng việc phù hợp với trình độ khả họ Nguồn nhân lực sau đào tạo có chất lượng cao hơn, khơng thực tốt công việc mà đảm nhiệm cơng việc vị trí cao hơn, nên sử dụng hợp lý có tác dụng to lớn thúc đẩy hoạt động kinh doanh cơng ty 4.2.5 Tăng cường kinh phí cho hoạt động đào tạo Hàng năm, công ty trích lượng ngân sách đáng kể dành cho đào tạo nhân viên nhiên mức ngân sách nhiều biến động chưa thực lớn để đáp ứng yêu cầu nhằm đẩy mạnh hiệu hoạt động Cơng ty cần trích khoản tương xứng ngân sách để giúp cho hình thức phương pháp đào tạo nhân viên trở lên đa dạng hơn, hiệu Hiện số ngân sách mà cơng ty trích đủ đáp ứng u cầu chi phí khóa đào tạo dạy nghề hay kèm cặp trực tiếp công ty Các khóa học từ xa, đào tạo trực tuyến qua internet hay hình thức đào tạo đại tiến tiến chưa thể áp dụng công ty khả khơng cho phép Chính nâng cao lượng tiền đầu tư cho hoạt động đào tạo nhân viên giúp cho nhân viên tiếp cận hình thức phương pháp đào tạo đại khóa học hơn, giảm bớt thời gian đào tạo, tạo hứng thú cho người học đồng thời giảm khoản chi phí phát sinh khác Để làm điều trì chu kì đào tạo hàng năm cơng ty ban lãnh đạo cần đề mức trích ngân sách tối thiểu cho khóa đào tạo năm từ lợi nhuận sau thuế đạt công ty, mức ngân sách phải phù hợp với tình hình kinh tế thực tế nhu cầu khóa 55 đào tạo thị trường, tránh để mức thấp không đạt hiệu cao, không lớn đề làm giảm hiệu kinh tế chung công ty 4.3 Các kiến nghị Nhằm góp phần hồn thiện cơng tác đào tạo nhân viên bên cạnh chủ động nỗ lực cơng ty thân người lao động cần có định hướng hỗ trợ Cơ quan Nhà nước có liên quan: Một là, cải cách giáo dục đào tạo, nhằm tạo nguồn nhân lực có kĩ năng, trình độ chun mơn cao Nhà nước cần tăng cường đầu tư phát triển dạy nghề hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng, kĩ làm việc, thích ứng với mơi trường cơng việc, với cơng nghệ Tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa hình thức hợp tác giáo dục đào tạo Hai là, phát huy vận dụng chương trình đào tạo nước tài trợ, gồm đào tạo nước đào tạo nước ngoài, giúp ta vừa nắm kỹ thuật cơng nghệ nhất, vừa bắt tay vào sản xuất điều hành sản xuất sau đào tạo Ba là, tăng cường đào tạo cán có trình độ cao đáp ứng cho ngành kinh tế xã hội theo hướng chuyên sâu, sát với thực tế Bốn là, nhà nước cần hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân thực vấn đề vốn ln vấn đề quan trọng hàng đầu đặt Vì vậy, để tạo điều kiện cho cơng ty phát triển nhà nước cần hỗ trợ vốn, giảm lãi suất vay vốn, cải tiến thủ tục vay vốn phù hợp với điều kiện công ty 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân Ths Nguyễn Vân Điềm (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực (Tái 2), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân (2) TS Mai Thanh Lan, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn(2016), Giáo trình quản trị nhân lực bản, NXB Thống Kê (3) Bài giảng Đào tạo phát triển nhân lực, Bộ môn quản trị nhân lực doanh nghiệp, Đại học Thương Mại (2014) (4) Tài liệu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh (5) Một số website: vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia, www.congtygiaanh.vn www.luanvannhansu.net PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIA ANH Hệ thống câu hỏi thiết kế để phục vụ cho việc nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu đào tạo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh Các thông tin mà anh/chị cung cấp phiếu điều tra sử dụng vào mục đích nghiên cứu đề tài mà không phục vụ cho mục đích khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh (chị)! A Thông tin chung Anh (chị) vui lòng cho biết thơng tin cá nhân: Họ tên: Bộ phận: …………………Email: B Câu hỏi điều tra Anh (chị) tham gia vào khóa đào tạo doanh nghiệp chưa?  Chưa tham gia  Đã tham gia Công ty thường xuyên sử dụng sau để xác định nhu cầu đào tạo nhân viên(khoanh tròn vào phù hợp với ý kiến anh chị): Mức độ thường xuyên ( 1: chưa sử dụng, 2: không thường xuyên, Yếu tố 3:thường xuyên, 4: thường xuyên) Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Kế hoạch nhân lực doanh nghiệp Trình độ kỹ thuật công nghệ Tiêu chuẩn thực cơng việc Trình độ chun mơn nhân viên Nguyên vọng người lao động Anh (chị) cho biết cơng ty thường đào tạo nội dung nhiều nhất?  Đào tạo chuyên môn kỹ thuật  Đào tạo lý luận trị  Đào tạo phương pháp cơng tác  Đào tạo văn hóa doanh nghiệp Khác: Anh (chị) cho biết doanh nghiệp thường sử dụng phương pháp đào tạo nào? (khoanh tròn vào phù hợp với ý kiến anh chị) Mức độ thường xuyên ( 1: chưa đào tạo, 2: Phương pháp đào tạo không thường xuyên, 3: thường xuyên, 4: thường xuyên) Phương pháp kèm cặp Phương pháp đào tạo nghề Phương pháp mô hình mơ Anh (chị) cho biết doanh nghiệp thường sử dụng hình thức đào tạo nào? (khoanh tròn vào phù hợp với ý kiến anh chị) Mức độ thường xuyên ( 1: chưa đào tạo, Hình thức đào tạo 2: không thường xuyên, 3: thường xuyên, 4: thường xuyên) Đào tạo trực tiếp Đào tạo từ xa Qua phương tiện thông tin đại chúng Anh (chị) đánh giá mức độ hài lòng thân vấn đề liên quan đến đào tạo? (khoanh tròn vào phù hợp với ý kiến anh chị) Mức độ hài lòng ( 1: Hồn tồn khơng hài lòng, Yếu tố 2: khơng hài lòng, 3: bình thường, 4: hài lòng, 5: hài lòng) Phương pháp đào tạo Phương pháp kèm cặp Phương pháp đào tạo nghề Phương pháp mơ hình mơ Nội dung đào tạo Đào tạo chuyên môn- kĩ thuật Đào tạo lý luận, trị Đào tạo phương pháp công tác Đào tạo văn hóa doanh nghiệp Hình thức đào tạo Đào tạo trực tiếp Đào tạo từ xa Qua phương tiện thông tin đại chúng Anh (chị) thấy thân có nhu cầu đào tạo nội dung sau đây:  Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ  Đào tạo văn hóa doanh nghiệp  Đào tạo lý luận, trị  Đào tạo kỹ Khác: Anh (chị) có kiến nghị cơng tác đào tạo nhân viên doanh nghiệp? …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Cảm ơn anh (chị) tham gia trả lời phiếu điều tra! PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN SAU KHĨA ĐÀO TẠO Hệ thống câu hỏi thiết kế để phục vụ cho việc nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu đào tạo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh Các thông tin mà anh/chị cung cấp phiếu điều tra sử dụng vào mục đích nghiên cứu đề tài mà khơng phục vụ cho mục đích khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh (chị)! A Thơng tin chung Anh (chị) vui lòng cho biết thông tin cá nhân: Họ tên: Bộ phận: …………………Email: SĐT: B Câu hỏi điều tra Anh (chị) có làm khảo sát nhu cầu đào tạo Phòng Hành – Nhân tiến hành khơng?  Có  Khơng Số khóa đào tạo Phòng Hành – Nhân tổ chức mà anh (chị) tham gia:  Chưa lần  Một lần  2-3 lần  Lớn lần Anh (chị) cho biết ý kiến nhu cầu đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức thân:  Rất cần  Cần  Khơng cần  Khơng có ý kiến Anh (chị) đánh giá mức độ phù hợp chương đào tạo với công việc mình?  Rất phù hợp  Phù hợp  Tương đối phù hợp  Không phù hợp  Hồn tồn khơng phù hợp Anh (chị) vui lòng cho biết mức độ hài lòng cho phát biểu cách đánh dấu “X” vào số năm ô theo mức độ thang điểm từ đến với quy ước điểm thang đo sau: Rất khơng hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Rất hài lòng Khá hài lòng STT Tiêu chí đánh giá Mức độ đáp ứng công việc anh/chị Mức độ phù hợp chương trình đào tạo với nhu cầu thân Nội dung đào tạo Đào tạo kiến thức Đào tạo kỹ Đào tạo phẩm chất nghề nghiệp Mức độ hài lòng hình thức đào tạo Phương pháp đào tạo hợp lý Thời gian đào tạo hợp lý Trang thiết bị, sở vật chất chuẩn bị tốt Giảng viên trình bày dễ hiểu Địa điểm đào tạo hợp lý Đánh giá chung chương trình đào tạo 10 Mức độ hài lòng 5 Anh (chị) có đề xuất với cơng ty việc tổ chức thực khóa đào tạo tiếp theo? PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ MONG MUỐN CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIA ANH Hệ thống câu hỏi thiết kế để phục vụ cho việc nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu đào tạo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh Các thông tin mà anh/chị cung cấp phiếu điều tra sử dụng vào mục đích nghiên cứu đề tài mà khơng phục vụ cho mục đích khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh (chị)! A Thơng tin chung Anh (chị) vui lòng cho biết thông tin cá nhân: Họ tên: Bộ phận: …………………Email: SĐT: .B Câu hỏi điều tra Anh (chị) có hài lòng với cơng việc khơng?  Có  Khơng c Bình thường Anh (chị) có mong muốn đào tạo phát triển thân khơng?  Có  Khơng c Bình thường Anh (chị) có mong muốn sau đào tạo?  Có vị cao công việc  Tăng tiền lương, thu nhập  Đạt hiệu công việc cao Ý kiến khác:…………… Anh (chị) có áp dụng kiến thức đào tạo vào cơng việc khơng?  Áp dụng tốt  Áp dụng phần  Khơng áp dụng Các chương trình đào tạo cơng ty mà anh (chị) tham gia có ảnh hưởng tới cơng việc anh (chị) khơng?  Có  Khơng  Bình thường Anh (chị) có nhận xét nội dung chương trình đào tạo công ty mà anh chị tham gia?  Rất bổ ích  Bình thường  Nhàm chán Anh (chị) có hài lòng với phương pháp đào tạo hình thức đào tạo cơng ty?  Có  Khơng 8.Anh (chị) có chia sẻ, đóng góp ý kiến hay mong muốn để cải tiến hoạt động đào tạo công ty nay? Cảm ơn anh (chị) tham gia trả lời phiếu điều tra! PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN Đối với nhân viên Câu 1: Anh (chị) cho biết anh (chị) có thỏa mãn với việc thực công tác đào tạo Công ty khơng? Câu 2: Anh (chị) có hài lòng nội dung đào tạo, giảng viên sở vật chất đào tạo công ty không? Câu 3: Theo anh (chị) thời gian thực khóa đào tạo nhân viên Công ty hợp lý hay chưa? Nên tăng hay giảm số lượng khóa đào tạo? Câu 4: Theo anh (chị) trình độ, kỹ phẩm chất nhân viên sau khóa đào tạo cải thiện nào? Câu 5: Anh (chị) tham gia vào khóa đào tạo Cơng ty chưa? Sau khóa đào tạo chất lượng cơng việc anh (chị) thay đổi nào? Câu 6: Trong năm vừa qua Công ty anh (chị) tổ chức khóa đào tạo? Số lượng khóa đào tạo anh (chị) thấy nhiều hay ít? Câu 7: Trong thời gian tham gia khóa đào tạo Cơng ty anh (chị) hưởng chế độ gì? Anh (chị) hài lòng chế độ chưa? Đối với nhà quản trị Câu 1: Ông (bà) đánh việc tổ chức khóa đào tạo cơng ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh? Câu 2: Ông (bà) cho biết công ty thường sử dụng để xác định nhu cầu đào tạo nhân viên? Câu 3: Ông (bà) cho biết công ty thường xuyên sử dụng phương pháp để xác định nhu cầu đào tạo nhân viên? Câu Ơng (bà) cho biết cơng ty thường sử dụng để xây dựng kế hoạch đào tạo ? Câu Ông (bà) cho biết công ty thường lựa chọn phương pháp đào tạo nhân viên nào? Câu 6: Việc lựa chọn giáo viên đào tạo dựa tiêu chí nào? Câu 7: Ơng (bà) cho biết ngân sách cho cơng tác đào tạo hàng năm công ty bao nhiêu? Và ngân sách lấy từ đâu? Câu 8: Theo ông (bà), việc tổ chức đánh giá kết đào tạo thực đạt hiệu hay chưa? Câu 9: Theo ông (bà), công tác đào tạo nhân viên cơng ty có ưu, nhược điểm gì? Câu 10: Ơng (bà) có đề xuất nhằm nâng cao hiệu đào tạo nhân viên công ty? ... doanh Cơng ty TNHH Đầu tư Thương Mại Gia Anh 3.1.1 Qúa trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh - Tên công ty : Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh - Giám đốc công. .. thực trạng đào tạo nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh Ba là, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện đào tạo nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh thời gian tới 1.5 Phạm vi nghiên... chung đào tạo nhân lực nói riêng, kết hợp với việc tìm hiểu thực tiễn Cơng ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh, em xác lập đề tài nghiên cứu: Đào tạo nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh (khóa luận tốt nghiệp), Đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh (khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn