Cải thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV bảo hộ lao động hoa phát vina

56 4 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 14:32

Cải thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina Cải thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vinaCải thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vinaCải thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vinaCải thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vinaCải thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vinaCải thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina i LỜI CẢM ƠN Dưới khóa luận cá nhân em , để hồn thành khóa luận em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo Đỗ Thị Diên suốt thời gian qua tận tình hướng dẫn dạy em nhiều Thứ hai, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo khoa Tài –Ngân hàng nói riêng thầy trường Đại học Thương Mại nói chung, dạy dỗ em suốt năm ngồi giảng đường đại học Và cuối em xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể nhân viên cơng ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina hòa đồng, cởi mở nhiệt tình giúp đỡ em nhiều thời gian thực tập cung cấp tư liệu cần thiết để em viết khóa luận Trong q trình thực tập hướng dẫn anh Vũ Đình Khai – trưởng phòng kế tốn tài chính, em học hỏi nhiều kiến thức quý báu nhiều kỹ cần thiết Nhưng kinh nghiệm thân em chưa có nhiều hiểu biết hạn chế, cố gắng thực đề tài tránh thiếu sót Em mong nhận đóng góp quý báu nhận xét khách quan từ phía thầy để khóa luận em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn ạ! Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018 ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Kết cấu khóa luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan hàng tồn kho doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm hàng tồn kho .4 1.1.2 Khái niệm quản trị hàng tồn kho 1.2 Quản trị hàng tồn kho vấn đề liên quan đến quản trị hàng tồn kho doanh nghiệp 1.2.1 Đặc điểm hàng tồn kho 1.2.2 Chức vai trò hàng tồn kho .5 1.2.3 Phân loại hàng tồn kho 1.2.4 Nội dung quản trị hàng tồn kho .7 1.2.5 Các tiêu đánh giá hiệu việc quản lý hàng tồn kho 1.2.6 Quy trình quản lý hàng tồn kho 10 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hàng tồn kho doanh nghiệp 15 1.3.1 Các yếu tố khách quan 15 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 17 iii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MTV BẢO HỘ LAO ĐỘNG HOA PHÁT VINA 19 2.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina 19 2.2 Một số tiêu tài đánh giá tình hình kinh doanh cơng ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina (giai đoạn 2015-2017) 22 2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina (giai đoạn 2015-2017) 22 2.2.2 Phân tích số tiêu tài cơng ty giai đoạn 2015-2017 .25 2.3 Thực trạng quản lý hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina 27 2.3.1 Đặc điểm hàng tồn kho công ty Hoa Phát 27 2.3.2 Tình hình hàng tồn kho cơng ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina 27 2.3.3 Chi phí liên quan đến hàng tồn kho công ty Hoa Phát 32 2.4 Phương pháp quản lý hàng tồn kho công ty 34 2.4.1 Tốc độ chu chuyển hàng tồn kho công ty 34 2.4.2 Phương thức tính giá hàng tồn kho công ty 35 2.4.3 Đánh giá tình hình quản lý hàng tồn kho công ty 35 2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina 37 2.5 Phân tích ưu nhược điểm công tác quản lý hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina .38 2.5.1 Những thành tựu đạt 38 2.5.2 Những mặt tồn quản trị hàng tồn kho công ty 39 2.5.3 Nguyên nhân tồn 40 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MTV BẢO HỘ LAO ĐỘNG HOA PHÁT VINA 41 iv 3.1 Định hướng hoạt động công ty thời gian tới 41 3.2 Giải pháp hoàn thiện hiệu quản trị hàng tồn kho Công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina 42 3.2.1 Áp dụng mơ hình quản trị vào cơng tác quản lý hàng tồn kho công ty42 3.2.2 Đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng hóa 45 3.2.3 Giải pháp nguồn hàng 46 3.2.4 Giải pháp đội ngũ nhân viên 47 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện mặt tổ chức hệ thống sổ sách quản lý hàng tồn kho 47 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng báo cáo kết kinh doanh rút gọn công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát giai đoạn 2015– 2017 23 Bảng 2.2: Một số tiêu đánh giá tình hình tài Cơng ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina giai đoạn 2015 – 2017 25 Bảng 2.3: Tình hình hàng tồn kho công ty giai đoạn ( 2015-2017 ) 27 Bảng 2.4 Bảng mẫu chung chi phí liên quan đến hàng tồn kho cơng ty TNHH Hoa Phát vina 32 Bảng 2.5: Chi phí liên quan đến hàng tồn kho công ty thực tế giai đoạn (20152017) 33 Bảng 2.6: Tốc độ chu chuyển hàng tồn kho 34 Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể giá trị hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina giai đoạn 2015-2017 28 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể cấu hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát Vina năm 2015 29 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thể cấu hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát Vina năm 2016 30 Biểu đồ 2.4: Biểu đồ thể cấu hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát Vina năm 2017 30 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ cụm từ viết tắt Công ty TNHH MTV HTK PO CP GT JIT (Just in time) EOQ (Economic ordering Quantity) Nghĩa Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Hàng tồn kho purchase oder- đơn đặt hàng Chi phí Giá trị Phương pháp cung cấp lúc hay dự trữ khơng Mơ hình kiểm sốt dự trữ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời kỳ mở cửa kinh tế doanh nghiệp kinh doanh đóng vai trò lớn kinh tế đất nước Các doanh nghiệp có phát triển kinh tế phát triển Có thể nói doanh nghiệp coi tế bào kinh tế Tuy nhiên bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh trách khỏi Việt Nam nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO thời gian, kết đạt thời gian qua đáng mừng khó khăn trước mắt Việt Nam mở cửa kinh tế tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có hội đưa sản phẩm thị trường nước dễ dàng hơn, tiếp cận với nhiều cơng nghệ tiên tiến hơn, đa dạng hố nhà cung cấp Tuy nhiên khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải nhỏ Đặc biệt kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, manh mún, nhỏ lẻ Vấn đề đặt doanh nghiệp nước có đủ sức mạnh để cạnh tranh với doanh nghiệp, tập đoàn nước ngồi Với cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi doanh nghiệp phải làm để đứng vững thị trường Đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng, với chất lượng sản phẩm cao giá thành phải Công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina doanh nghiệp cung cấp mặt hàng bảo hộ lao động cho nhà máy khu cơng nghiệp lớn Chính công tác quản trị HTK vấn đề ln quan tâm hàng đầu Việc hồn thiện công tác quản trị HTK ưu tên hàng đầu công ty, nhằm bảo quản hàng hố, ngun vật liệu việc cơng tác dự trữ mặt hàng Quản lý hàng tồn kho cơng việc phức tạp, đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụng sáng tạo phương pháp quản lý vào thực tiễn hoạt động doanh nghiệp Đồng thời, hàng tồn kho lại bao gồm nhiều thành phần với đặc điểm khác nhau, thành phần lại có độ tương thích khác với phương thức quản lý Vì thế, coi nhẹ hoạt động doanh nghiệp Xuất phát từ ý trên, với q trình thực tập Cơng ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina, thân em nhận thấy lỗ hổng công tác quản trị HTK Vì em chọn đề tài: “Cải thiện cơng tác quản trị hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina.” Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu cơng tác quản trị hàng tồn kho thực tế hàng tồn kho Công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina nhằm đánh giá thực trạng, tìm vấn đề tồn tại, ngun nhân vấn đề đó.Từ đưa giải pháp tối ưu hiệu áp dụng mơ hình tồn kho EOQ, BQQ, QDM để xác định mức tồn kho tối ưu công ty Hoa Phát vina, giúp cơng ty hồn thiện, nâng cao cơng tác quản trị hàng tồn kho cơng ty, góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Quản trị hàng tồn kho phạm trù kinh tế rộng với nhiều kiến thức.Tuy nhiên hạn chế mặt thời gian hạn chế bề dày kinh nghiệm Nên luận nghiên cứu vào đối tượng nghiên cứu là: Hàng tồn kho công tác quản lý hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina qua tiêu tài phản ánh Phạm vivề nội dung: Thực trạng giải pháp quản lý hàng tồn kho Công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina Phạm vi không gian: Công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina Phạm vi thời gian: giai đoạn 2015-2017 Phương pháp nghiên cứu: Chương 1: Sử dụng phương pháp tổng hợp hệ thống hóa lại vấn đề lý luận đề tài nghiên cứu Chương 2: Phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, so sánh phân tích liệu để giải vấn đề thực tế đề tài Chương 3: Sử dụng phương pháp hệ thống hóa tổng hợp lại kết nghiên cứu đưa giải pháp Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu nêu trên, khóa luận gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý hàng tồn kho doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản lý hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý hàng tồn kho công ty Hoa Phát vina CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan hàng tồn kho doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm hàng tồn kho Hàng tồn kho: Là tài sản: - Được giữ để bán kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường - Đang trình sản xuất, kinh doanh dở dang - Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trình sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ Thành phần hàng tồn kho - Hàng hóa mua để bán: Hàng hóa tồn kho, hàng mua đường, hàng gửi bán, hàng hóa gửi - Thành phẩm tồn kho thành phẩm gửi - Sản phẩm dở dang: Sản phẩm chưa hoàn thành sản phẩm hồn - Ngun liệu, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ tồn kho, gửi gia công chế biến đường; - Chi phí dịch vụ dở dang 1.1.2 Khái niệm quản trị hàng tồn kho Quản trị HTK công tác quản trị: - Đảm bảo cho hàng hóa có đủ số lượng cấu, hạn chế trình bán bị gián đoạn, góp phần nâng cao chất lượng kinh doanh tránh tình trạng tồn đọng hàng hóa - Đảm bảo giữ gìn hàng hóa mặt giá trị giá trị sử dụng, góp phần làm giảm thiệt hại, mát hàng hóa hạn chế tổn thất hàng tồn kho tài sản doanh nghiệp - Đảm bảo cho lượng vốn hàng hóa doanh chu chuyển nhanh chóng ,giảm chi phí tối đa hóa lợi nhuận 1.2 Quản trị hàng tồn kho vấn đề liên quan đến quản trị hàng tồn kho doanh nghiệp 36 sử dụng vốn ngày cao, số vốn tiết kiệm nhiều Khả sinh lợi hàng tồn kho tăng lên Điều lí giải lợi nhuận tăng lên hàng tồn kho giảm qua năm tài Tốc độ giảm hàng tồn kho lại cao tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế Vì thế, khả sinh lợi hàng tồn kho tăng Tuy nhiên, số tài phản ánh phần tình hình quản lý hàng tồn kho thực tế doanh nghiệp Các số liệu cho thấy mặt định lượng, hiệu quản lý sử dụng hàng tồn kho qua ba năm công tăng lên Điều giúp cơng ty giảm nhiều chi phí, tăng tốc độ luân chuyển vốn, tăng doanh thu lợi nhuận Dựa vào mơ hình quản lý trực tiếp công ty Hiện công ty chưa áp dụng mô hình quản trị HTK Các định nhập hàng công ty dựa vào việc nghiên cứu thị trường, mức độ tiêu thụ sản phẩm mặt hàng thị trường Vì dễ dẫn đến định chưa xác Do nhu cầu mặt hàng thường khơng ổn định Vì dễ dẫn đến tình trạng ứ đọng hàng hóa kho làm tăng chi phí chi phí quản lý kho, chi phí bảo quản sản phẩm Bên cạnh q trình chu chuyển hàng hóa chậm làm chậm q trình ln chuyển vốn cơng ty Nó gây khó khăn cho công ty kho cần vốn để đầu từ vào hạng mục kinh doanh khác Do lượng hàng dự trữ kho tương đối lớn nên cơng ty có khả đáp ứng tốt nhu cầu bạn hàng Các công ty, khu công nghiệp đại lý bán lẻ đòi hỏi lượng hàng hóa thường xuyên đặt hàng thường phải giao từ 1-2 ngày kể từ ngày nhận PO Điều giúp cơng ty giữ uy tín khách hàng Công ty không bạn hàng phải đợi lâu nhận hàng Trong kinh tế thị trường, nhiều nhà cung cấp sản phẩm việc giữ chân khách hàng điều không dễ dàng Do định khối lượng dự trữ doanh nghiệp điều dễ hiểu 2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina 37 2.4.4.1 Các yếu tố khách quan  Về kinh tế môi trường cạnh tranh Nền kinh tế nước ta đường hội nhập phát triển tương đối mạnh , mà doanh nghiệp Việt Nam ngày mở rộng thị trường nước giới Bắt kịp với xu hướng thời đại , công ty TNHH Hoa Phát vina nỗ lực không ngừng để phát triển cạnh tranh với đối thủ nước Về mặt hàng bảo hộ lao động Việt Nam có nhiều đối thủ tiềm lớn mạnh : Công ty bảo hộ lao động Việt Nam , cơng ty TNHH bảo hộ lao động Tồn Thịnh … để cạnh tranh với đối thủ nước nói riêng nước ngồi nói chung cơng ty cải thiện công tác quản lý kho nói chung hàng tồn kho nói riêng để có mục tiêu thiết yếu mà thị trường cần so với đối thủ cạnh tranh  Về khách hàng Khách hàng công ty TNHH Hoa Phát vina chủ yếu công ty khu công nghiệp chế xuất như: Công ty TNHH ACE antenna( Hà Nam ) , Công ty TNHH Tenma Việt Nam ( Quế Võ –Bắc Ninh ), Công ty TNHH Anam electronics ( Hà Nam ), Công ty Daikin ( nhà máy Hưng n ), Cơng ty Kính Việt Nam (VFG-Bắc Ninh ), Công ty Vinfast sản xuất ô tô tập đồn Vingroup ( Hải Phòng ) Cơng ty TNHH Sumi ( Hà Nam )…với mặt hàng nhỏ số lượng lại lớn Theo thơng tin từ phòng kinh doanh cơng ty thường tháng cơng ty đặt hàng lần với đơn đặt hàng trung bình 213,76 triệu đồng.Vì nên cơng ty phải dự trữ lượng hàng tồn kho khơng nhỏ tính tốn thời gian đặt hàng hiệu để cung cấp đầy đủ cho khách hàng  Về nhà cung cấp nguồn hàng hóa thị trường Ngồi sản phẩm tự sản xuất từ xưởng cơng ty cơng ty chủ yếu nhập hàng từ Trung Quốc Sẽ có đại lý phân phối hàng chuẩn vầ cung cấp cho cơng ty , nhiêu có cách biệt khoảng cách địa lý nên lúc công ty chủ động nguồn hàng Điều đòi hỏi cơng ty phải có chuẩn bị kỹ lưỡng công tác quản lý kho hiệu để ln có sẵn hàng đáp ứng nhu cầu khách hàng 2.4.4.2 Các yếu tố chủ quan 38  Tình hình tài chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Tình hình tài cơng ty ổn định qua thời kỳ trước giai đoạn 2015-2017 Khá ổn định phát triển từ từ , có năm 2016 chiến lược phát triển công ty mở rộng sản xuất nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý hàng tồn kho : từ chi phí hàng tồn kho ,đến mặt hàng tồn kho Điều ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý hàng tồn kho doanh nghiệp  Các chi phí liên quan đến hàng tồn kho Như tổng hợp phân tích mục chi phí liên quan đến hàng tồn kho công tác quản lý hàng tồn kho tương đối lớn so với chi phí chung doanh nghiệp Ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý hàng tồn kho doanh nghiệp 2.5 Phân tích ưu nhược điểm công tác quản lý hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina 2.5.1 Những thành tựu đạt Trong điều kiện khó khăn nay: kinh tế giới vừa trải qua khủng hoảng trầm trọng, cạnh tranh gay gắt ngành…Công ty Hoa Phát vina ln nổ lực để đứng vững khơng ngừng vươn lên hồn cảnh khó khăn Tồn thể cán công ty từ cấp đến cấp ln lòng xây dựng cơng ty ngày phát triển tồn diện Các phòng ban cơng ty ln nổ lực hồn thành nhiệm vụ góp phần chung vào phát triển công ty Trong công tác quản trị HTK công ty đạt số thành tựu sau: -Dựa vào mục tiêu dài hạn cơng ty có chiến lược dự trữ hàng hóa hợp lý thời gian qua khơng xảy tình trạng gián đoạn kinh doanh thiếu hàng hóa cung cấp bên ngồi thị trường Cơng ty giữ uy tín có mối quan hệ tốt đẹp với bạn hàng - Công ty đào tạo đội ngũ công nhân viên có trình độ chun mơn hóa cao, nhiều kinh nghiệm quản lý Công ty xây dựng phận riêng làm công tác kho nhằm quản lý tốt sản phẩm kho Bên cạnh cơng ty áp dụng 39 công nghệ vào khâu quản lý kho hệ thống máy tính giúp cho nhân viên quản lý kho tốt - Công ty có kế hoạch giám sát, kiểm tra hàng hóa kho +) Các loại hàng hóa kiểm kê tháng/2 lần rơi vào cuối tháng - Quản trị mặt giá trị HTK: Công ty liên tục nâng cấp hệ thống kho, đổi trang thiết bị giảm tới tối đa tình trạng sản phẩm bị hư hỏng tác động yếu tố môi trường gây biến đổi chất lượng giảm giá trị hàng hóa kho - Cơng ty đề quy định bảo toàn sản phẩm +) Việc xếp sản phẩm, thuận lợi cho việc vận chuyển kiểm tra +) Quản lý kho nhân viên kho phải tiến hành xếp sản phẩm, hàng hóa kho đảm bảo chất lượng; hàng hóa cần phải chống ẩm phải để giá hàng hóa +) Tất sản phẩm, hàng hóa phải phân loại ghi tên, đánh dấu, để theo khu phân chia để dễ dàng kiểm soát, kiểm kê gọn gàng +) Khi phát sản phẩm hư hỏng cần loại bỏ đưa phương pháp xử lý phù hợp +) Trước nhân viên phải kiểm tra thiết bị điện lần ,tắt đóng kho cẩn thận +) Phải tuân thủ quy định phòng chống cháy nổ 2.5.2 Những mặt tồn quản trị hàng tồn kho công ty Quản trị HTK hoạt động liên quan đến nhiều phận khác công ty gây khơng khó khăn cơng tác quản trị HTK Một số tồn công tác quản trị HTK kể đến: - Tổ chức nghiên cứu thị trường công ty khả tiêu thụ sản phẩm có độ xác chưa cao Cơng tác dự báo, dự đốn khối lượng tiêu thụ giá công ty không tiến hành kỹ lưỡng dựa thơng tin khơng thức, chưa có kế hoạch theo dõi, giám sát giá mặt hàng đơn vị kinh doanh khu vực gây nên khó khăn việc theo dõi biến động thị trường 40 - Hệ thống kho bãi công ty cách xa so với văn phòng cách xa so với cảng Chính nên nhiều chi phí tăng cao chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa…Điều làm tăng giá vốn bán hàng ảnh hưởng trực tiếp đến giá sản phẩm sức cạnh tranh công ty thị trường - Hoạt động quảng cáo cơng ty hạn chế Cơng ty có website riêng, website lại khơng quan tâm đánh giá cao , cơng ty gần không đẩy mạnh công tác truyền thông qua kênh - Hoạt động tổ chức kinh doanh bộc lộ nhiều hạn chế dự trữ HTK Cơng ty chưa có kế hoạch dự trữ HTK cụ thể nên xảy tình trạng dự trự q mức gây gia tăng chi phí - Cơng ty sử dụng phương pháp bình qn gia quyền tính giá trị HTK Điều làm cơng việc kế tốn bị dồn cần báo cáo tình hình HTK cho nhà quản trị Các báo cáo kế tốn có đến cuối kỳ sang đến đầu kỳ sau Chưa phản ánh thực tế thời điểm để cơng ty đưa biện pháp giải kịp thời 2.5.3 Nguyên nhân tồn Công ty chưa xác định xác nhu cầu dự trữ cần thiết.Mặc dù có tính tốn định nhu cầu người tiêu dùng luôn thay đổi qua giai đoạn nên công tác quản lý nhiều hạn chế Do trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên hạn chế chưa áp dụng phần mềm thơng minh có nhiều sai sót quản lý kho nắm bắt thông tin CHƯƠNG : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MTV BẢO HỘ LAO ĐỘNG HOA PHÁT VINA 3.1 Định hướng hoạt động công ty thời gian tới Mặc dù kinh tế có nhiều biến động làm cho cơng ty kinh doanh gặp nhiều khó khăn Nhưng Cơng ty TNHH Hoa Phát vina cố gắng nhiều Trong 41 thời gian tới công ty nỗ lực phát triển không ngừngvà vận dụng tiềm để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh công ty Tiếp tục hoàn thiện máy quản lý, tăng cường phát triển, nâng cao tốc độ tiêu thụ, khả quay vòng vốn nhanh, đảm bảo có đủ hàng hóa phục vụ trình kinh doanh đáp ứng nhu cầu nước  Các sách phát triển cơng ty  Chính sách chất lượng cơng ty - Tất loại sản phẩm công ty kinh doanh phải đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn cơng bố - Thực sách để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng - Hoàn thiện quy trình quản lý, để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo phát triển bền vững công ty - Hoạt động công ty gắn với trách nhiệm người lao động  Chính sách nhập hàng - Cơng ty tiếp tục trì hoạt động kinh doanh để đáp ứng nhu cầu khách hàng Và hợp tác làm đại lý thương hiệu nước ngồi - Duy trì phát triển mối quan hệ với đối thủ nhà cung cấp Bên cạnh tìm kiếm thêm nhà cung cấp để có thêm nhiều chọn lựa đa dạng mặt hàng, đáp ứng nhu cầu cần thiết , cấp bách khách hàng  Chính sách đào tạo nguồn nhân lực - Đào tạo đội ngũ nhân viên sử dụng thành thạo công nghệ phần mềm quản lý kho - Tiếp tục thực tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng hoàn thiện máy tổ chức  Chính sách bán hàng - Mở rộng nâng cao hệ thống phân phối để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cách dễ dàng Mở thêm chi nhánh tỉnh thành 42 phố Đầu tư đổi cơng nghệ góp phần vào bình ổn giá sản phẩm, đồng thời sử dụng thêm kênh phân phối khác 3.2 Giải pháp hoàn thiện hiệu quản trị hàng tồn kho Công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina 3.2.1 Áp dụng mơ hình quản trị vào công tác quản lý hàng tồn kho cơng ty Qua tìm hiểu thực tế cơng tác quản trị HTK công ty em nhận thấy công ty chưa áp dụng mơ hình quản trị HTK Cơng ty tiến hành mua hàng hóa dựa kế hoạch định vào đầu kỳ kinh doanh, định chủ yếu dựa đơn đặt hàng đối tác khách hàng, qua kinh nghiệm nhà quản trị Do cơng tác quản trị HTK chưa thực hiệu dẫn đến rủi ro lường trước tương lai Do việc áp dụng mơ hình quản trị HTK điều thật cần thiết Khi áp dụng mơ hình giúp cơng ty có dự báo xác về: - Khi tiến hành đặt hàng? - Đặt hàng lượng chi phí thấp nhất?  Mơ hình đặt hàng hiệu (EOQ) Phương pháp giúp công ty đảm bảo trình sản xuất diễn thơng suốt, có đủ lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường đảm bảo việc tiết kiệm chi phí - Số lượng hàng lần cung cấp Q - Nhu cầu phải biết trước không đổi - Phải biết khoảng thời gian đặt hàng đến nhận hàng thời gian không thay đổi - Lượng hàng đơn hàng thực chuyến hàng thực thời điểm định - Chỉ tính đến loại chi phí chi phí đặt hàng chi phí lưu kho - Sự thiếu hụt hàng hóa hồn tồn khơng xảy đơn hàng thực 43 Phân tích mơ hình đặt hàng hiệu EOQ bỏ qua chi phí hội chi phí gián đoạn sản xuất, chi phí hết hàng…Để xác định EOQ tối thiểu hóa chi phí đặt hàng chi phí bảo quản Tổng chi phí tồn kho = Tổng chi phí đặt hàng + tổng chi phí bảo quản Theo mơ hình ta có lượng đặt hàng hiệu là: EOQ = 2.D.P C EOQ: số lượng đặt hàng hiệu D: Tổng nhu cầu số lượng sản phẩm P: Chi phí cho lần đặt hàng C: Chi phí bảo quản đơn vị HTK  Áp dụng thực tế vào công ty Đối với mặt hàng thông thường Mặt hàng găng tay bảo hộ: Ví dụ năm 2019, Cơng ty dự kiến nhập khoảng 500.000 đơi tháng (15.000.000đơi/ năm) Chi phí cho lần đặt hàng công ty 800.000 VND Chi phí lưu kho đơn vị HTK là: 36.500 VND Vậy lượng đặt hàng tối ưu công ty là: 2*15.000.000*800.0000 EOQ = 36.500 = 25.642 ( đôi ) Như công ty đặt hàng mức: 25.642 (đơi ) Cơng ty xác định khối lượng hàng hóa lần đặt hàng tối ưu dựa giả định số lượng tồn kho dự trữ  Mơ hình cung cấp lúc hay dự trữ không (JIT) -Just in time Công ty Công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina đóng vai trò nhà cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động hàng đầu cho khu công nghiệp lớn miền Bắc Việt Nam Công ty chủ yếu sản xuất găng tay bảo hộ lao 44 động nhập thêm mặt hàng khác như: quần áo , giầy dép mặt hàng liên quan đến bảo hộ lao động để cung cấp cho công khu công nghiêp chế xuất Do mặt hàng mặt hàng có giá trị nhỏ lẻ nên đòi hỏi có phải tính toán cho phù hợp lượng hàng dự trữ hợp lý, tránh dự trữ nhiều gây tồn kho tồn đọng vốn, tránh dự trữ gây thiệt hại cho cơng ty Vì việc áp dụng mơ hình quản trị hàng tồn kho điều cần thiết Nó giúp cơng ty tăng hiệu kinh doanh mình, tiết kiệm chi phí Mặc dù thành lập từ lâu, cơng ty chưa đưa mơ hình quản lý kho đắn Vì việc áp dụng mơ hình cung cấp lúc (JIT) phù hợp với điều kiện thực tế công ty Khi áp dụng mơ hình cơng ty giảm nhều loại chi phí như: chi phí lưu kho, chi phí bảo quản… Bên cạnh lợi ích mơ hình việc áp dụng mơ hình có số nhược điểm Nó làm tăng loại chi phí chi phí từ việc giao hàng nhà cung cấp, gặp phải rủi ro việc nhà cung cấp khơng kịp thời cung cấp hàng hóa, cơng ty thiếu hụt hàng hóa giao cho khách hàng gây uy tín cơng ty Để giảm bớt rủi ro công ty cần thiết lập kế hoạch phương án kinh doanh chặt chẽ, linh động định đặt mặt hàng nhập cơng ty Bên cạnh cơng ty cần trữ khối lượng sản phẩm định đề phòng rủi ro xảy Liên tục giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Công ty phải thực đồng hố q trình sản xuất Cơng ty cần trọng vào khâu thực người lao động Đây khâu gây ứ đọng nguyên vật liệu loại hàng tồn kho khác đưa vào sản xuất, làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Triết lý sản xuất JIT đem phương thức sản xuất dây chuyền số lượng lớn Từ giúp ngắn thời gian chuyển đổi cơng việc.Nếu lập kế hoạch sản xuất theo tuần, xác định lượng hàng tồn kho cần sử dụng tuần làm việc hỗ trợ nhiều cho việc quản lý hàng tồn kho theo mơ hình JIT 3.2.2 Đẩy mạnh cơng tác tiêu thụ hàng hóa 45 Cơng tác đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa định liên quan đến việc dự trữ hàng hóa kho doanh nghiệp Nếu công tác tiêu thụ hàng hóa thực tốt làm tăng tốc độ chu chuyển HTK khả quay vòng vốn doanh nghiệp nhanh Một chức công ty mua vào để bán ra, dự trữ tồn kho giai đoạn quan trọng trình kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh công ty Công ty đẩy mạnh cơng tác tiêu thụ hàng hóa số phương pháp sau:  Đưa phương án kinh doanh hợp lý Đó phương án kinh doanh nào? Tại thị trường công ty nào? Do việc lựa chọn phương án kinh doanh ảnh hưởng lớn đến công tác quản trị HTK doanh nghiệp Các phương án kinh doanh đưa dựa việc tiếp cận thị trường, nghiên cứu phân tích nhu cầu người tiêu dùng Từ đưa đinh mặt hàng kinh doanh, quy mô khối lượng hàng hóa để có kế hoạch cụ thể rõ ràng  Mở rộng thị trường Thị trường tiêu thụ có ý nghĩa vô quan trọng công tác tiêu thụ hàng hóa cơng ty Bên cạnh việc lựa chọn phương án kinh doanh hợp lý công ty cần đưa biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ Hiện tiềm thị trường lớn khai thác chúng cho đạt hiệu cao vấn đề không dễ dàng Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa để thực tốt quản trị HTK nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty Hiện công ty áp dụng phương án giao hàng cho công ty lớn , nhiên chưa áp dụng cho đối tác thương mại, điều cần trú trọng Trong kinh doanh thương mại công ty nên áp dụng nhiều phương pháp bán hàng phong phú để công ty tiếp cận tốt thị trường Các phương thức bán cơng ty áp dụng bán theo đơn đặt hàng, bán thẳng không thông qua kho… Với ương pháp cơng ty tiết kiệm chi phí liên quan đến tồn kho, 46 đẩy mạnh doanh số bán ra, chủ động tìm kiếm khách hàng Qua nâng cao hiệu kinh doanh đảm bảo thời gian quay vòng vốn hàng hóa nhanh  Tăng cường hoạt động quảng cáo Hiện công ty chưa đẩy mạnh công tác quảng cáo truyền thơng bên ngồi , cần đẩy mạnh công tác để nhiều khách hàng biết đến công ty tìm đến mua hàng  Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Đây biện pháp quan trọng tạo tâm lý thoải mái cho khách hàng mua sản phẩm công ty Biện pháp thực tốt mềm mỏng cơng ty có nhiều khách hàng tìm đến 3.2.3 Giải pháp nguồn hàng  Xác định nguồn hàng Công ty nên lựa chọn nguồn hàng từ nguồn hàng có chất lượng cao, uy tín cơng ty tiết kiệm chi phí liên quan chi phí giám định chất lượng, chi phí hao mòn…  Lựa chọn nhà cung cấp Đối với việc nhập hàng hóa việc quan trọng đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty việc lựa chọn đắn nhà cung cấp cho doanh nghiệp Chỉ tiêu lựa chọn đáh giá nhà cung ứng dựa vào độ uy tín nhà cung cấp đó, chất lượng sản phẩm cơng ty, giá cả, điều kiện khác giá dịch vụ bảo hành dịch vụ kèm theo.Tuy nhiên cơng ty nên tìm hàng đưa nhiều mặt hàng khách hàng chọn lựa 47  Đánh giá kiểm soát hoạt động mua hàng Khi hàng hóa nhập kho ngồi việc kiểm tra chất lượng hàng hóa cơng ty nên tổng kết đưa nhận định chung hoạt động mua hàng lần nhập hàng Qua phát sai sót rút kinh nghiệm cho lần sau 3.2.4 Giải pháp đội ngũ nhân viên Trong điều kiện nước ta bước vào giai đoạn kinh tế thị trường Vì doanh nghiệp có nhiều hội khó khăn Cơ chế quản lý cũ dần thay chế nên đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cho phù hợp phải có đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn cao Nên thường xun cắt cử nhân viên học , đào tạo bồi dưỡng kiến thức thực tế để áp dụng cho cơng ty 3.2.5 Giải pháp hồn thiện mặt tổ chức hệ thống sổ sách quản lý hàng tồn kho Công ty nên bước xếp lại cấu tổ chức cho phù hợp tránh tình trạng cơng việc phòng ban có chồng chéo Các phòng ban cần có phân cơng công việc, nhiệm vụ trách nhiệm rõ ràng Công ty nên thiết lập phòng chuyên chịu trách nhiệm giám sát kiểm tra hàng hóa dự trữ kho phụ trách cơng việc như: Phòng mua hàng Tương tác Phòng nhận hàng kiểm lẫn tra Phòng vận chuyển Phòng lưu hàng Kho NVL nhập Kho NVL Kho công cụ, Kho xuất Kho xuất hàng hàng nhập hàng dụng cụ hàng nội nước nước nước địa - Kiểm tra chặt chẽ số lượng chất lượng hàng hóa nhập kho đặc biệt hàng hóa nhập khẩu, Có phân loại bảo quản thích hợp từ đâu - Xây dựng định mức quản lý chặt chẽ quy trình quản lý - Xây dựng nâng cấp, cải tiến hệ thống kho bãi đảm bảo nhu cầu dự trữ hàng hóa, bảo quản hàng hóa 48 Để cơng tác quản trị HTK đạt hiệu cao hệ thống sổ sách lưu chữ góp phần quan trọng Yêu cầu việc ghi chép liệu liên quan đến HTK phải rõ ràng, xác, kịp thời Theo định kỳ tháng hay kết thúc năm tài chính, yêu cầu đột xuất ban lãnh đạo có báo cáo tình hình HTK cho ban giám đốc kiểm tra để từ đưa định sách phù hợp việc dự trữ hàng hóa cho cơng ty Từ nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 49 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế nước ta hội nhập với giới tiến đến công nghiệp 4.0 Công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina bước nỗ lực kinh doanh, làm ăn có hiệu góp phần vào phát triển chung đất nước Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng, tối đa hóa lợi nhuận, mở rộng sản xuất kinh doanh…Để đạt mục tiêu công ty không trọng tới công tác quản trị HTK công ty Quản trị HTK chiếm vị trí quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thông qua công tác quản trị HTK nói chung HTK nhập nói chung nhà quản trị nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, qua nhà quản trị có nhìn tổng thể để đưa định xác kịp thời giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Qua thời gian thực tập Công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina, với tìm hiểu nghiên cứu, kết hợp với kiến thức giảng dạy q trình thực tế thực tập cơng ty em mạnh dạn đưa vài biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị HTK cơng ty Em hi vọng ý kiến mang tính chủ quan góp phần cải thiện cơng tác quản lý hàng tồn kho cơng ty góp phần thay đổi cải thiện phần Do thời gian kiến thức thân nhiều hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận lời góp ý từ phía thầy cô Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy Khoa Tài – Ngân hàng nói chung đặc biệt giáo Đỗ Thị Diên nói riêng,cũng lãnh đạo anh chị phòng kế tốn-tài cơng ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành luận văn này.Em xin trân thành cảm ơn ! TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản trị tài – PGS.TS Nguyễn Thị Kim Liên – Đại học Thương Mại – NXB Thống Kê, 2011 Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp – PGS.TS Phạm Quang Trung – Đại học Kinh tế quốc dân – NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2009 Giáo trình tài doanh nghiệp – PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm – Học viện Tài – NXB Học viện Tài chính, 2008 Kinh tế phân tích hoạt động kinh doanh thương mại – GS – TS Võ Thanh Thu (chủ biên), TS Ngô Thị Hải Vân – NXB Lao Động Xã Hội Các cơng trình nghiên cứu công bố thời gian trước Các kết kinh doanh Công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina báo cáo tổng hợp Các trang web : -http://www.thongtincongty.com/company/3f7775c9-cong-ty-tnhh-mtv-baoho-lao-dong-hoa-phat-vina -http://www.ibom.com.vn/giai-phap-quan-ly-kho/cach-quan-ly-hang-ton-khohieu-qua.htm CHUẨN MỰC SỐ 02 HÀNG TỒN KHO (Ban hành công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 Bộ trưởng Bộ Tài chính) ... cơng tác quản trị hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina. ” Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu cơng tác quản trị hàng tồn kho thực tế hàng tồn kho Công ty TNHH MTV bảo hộ lao. .. tác quản lý hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina 37 2.5 Phân tích ưu nhược điểm công tác quản lý hàng tồn kho công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina .38... QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MTV BẢO HỘ LAO ĐỘNG HOA PHÁT VINA 2.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH MTV bảo hộ lao động Hoa Phát vina • Q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH MTV
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV bảo hộ lao động hoa phát vina, Cải thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV bảo hộ lao động hoa phát vina

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn