GIÁO ÁN KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

18 8 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 13:32

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY PHẦN HAI : QUANG HÌNH HỌC CHƯƠNG VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu tượng khúc xạ ánh sáng - Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng - Trình bày khái niệm chiết suất tuyệt đối chiết suất tỉ đối Viết hệ thức chiết suất tỉ đối chiết suất tuyệt đối - Nêu tính chất thuận nghịch truyền ánh sáng thể định luật khúc xạ ánh sáng 2.Kỹ - Nêu ví dụ thực tiễn tượng khúc xạ ánh sáng - Vận dụng định luật khúc xạ ánh sáng để giải tập giải thích số tượng đơn giản sống 3.Thái độ Hứng thú với học, tạo tính cẩn thận đo đạc phân tích số liệu thí nghiệm Định hướng phát triển lực Năng lực hợp tác, lực giao tiếp, lực quan sát, lực phát giải vấn đề, lực tính tốn, lực vận dụng kiến thức vào sống II PHƯƠNG PHÁP & PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Phương pháp: Vấn đáp, diễn giảng, đàm thoại gợi mở, thực nghiệm, giải vấn đề Phương tiện: Dụng cụ thí nghiệm hình 26.2, muỗng, cốc nước Hình ảnh tượng khúc xạ III NỘI DUNG & TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Giới thiệu Chương trình lớp 11 Vật lý em học hai phần: Điện học- Điện từ học, Quang hình học Tiết vừa tìm hiểu hết phần Điện từ học Tiết hơm bắt đầu tìm hiểu phần hai Quang hình học Một số vấn đề thường gặp như: Tín hiệu internet truyền qua dây cáp hay gọi cáp quang tín hiệu truyền qua dây cáp ? Hay mắt cận, mắt viễn dựa vào đâu mà người ta đo độ để chế tạo kính phù hợp Để tìm hiểu vấn đề tìm hiểu nội dung phần Quang hình học Bài tìm hiểu Khúc xạ ánh sáng Dạy Thời gian 13ph Hoạt động thầy Hoạt động HS Hoạt động 1: Tìm hiểu giải thích tượng khúc xạ ánh sáng - Đưa tượng để HS quan sát tượng - Quan sát lắng nghe khúc xạ ánh sáng a) Mục đích: Cho học sinh thấy tượng khúc xạ b) Chuẩn bị: Cốc thủy tinh, nước, muỗng c) Tiến hành thí nghiệm B1: Để muỗng vào cốc chưa có nước Yêu cầu HS quan sát B2: Đổ nước vào cốc nước ( 2/3 cốc ) Yêu cầu HS quan sát trả lời: Chiếc muỗng có giữ ngun hình dạng ban đầu hay không ? Gọi HS trả lời HS trả lời: Khơng giữ ngun hình dạng ban đầu, muỗng tượng bị gãy Nhận xét Tổng kết vấn đề: Hiện tượng mà thầy vừa thí nghiệm tượng khúc xạ ánh sáng Vậy tượng khúc xạ ánh sáng ? - Yêu cầu học sinh: Dựa vào nội dung sách giáo khoa, - Tìm kiếm phát biểu em nêu tượng khúc xạ ánh sáng? - Gọi HS2 phát biểu - HS2 phát biểu: Khúc xạ ánh sáng tượng lệch phương (gãy) tia sáng truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt khác Lưu bảng Tia sáng Mặt phân cách môi trường lệch phương Trong suốt khác - Giảng giải cho HS thơng qua hình minh họa VẤN ĐỀ Bắn để mũi tên trúng cá ? - Thông báo cho HS: Về định luật khúc xạ ánh sáng Lắng nghe gồm hai nội dung: Vị trí tia khúc xạ Biểu thức - Dẫn dắt giải vấn đề 1: Vị trí tia khúc xạ Thông báo nhắc lại kiến thức cho HS định luật phản xạ ánh sáng SI: tia tới; I: điểm tới I’S: tia phản xạ IR: tia khúc xạ NN’: pháp tuyến mặt phân cách i: góc tới, i’: góc tới (i=i’) r: góc khúc xạ - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trả lời: Mặt phẳng tạo tia tới pháp tuyến? Gọi HS trả lời Nhận xét, chỉnh sửa HS1 trả lời Các em quan sát tia khúc xạ có nằm mặt Mặt phẳng bảng phẳng tạo tia tới pháp tuyến không ? Gọi HS trả lời HS trả lời Kết luận 1: Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tạo Dạ có ạ! tia tới pháp tuyến, thầy gọi mặt phẳng tới 3.Tia khúc xạ nằm so với tia tới pháp tuyến ? Gọi HS trả lời Nhận xét, chỉnh sửa HS trả lời Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung chiết suất tỉ đối chiết suất tỉ đối - Nhắc lại nhiệm vụ giao cho nhóm tiết trước Lắng nghe Tìm nội dung chiết suất tỉ đối chiết suất tuyệt đối trình bày giấy A0 - Gọi ngẫu nhiên HS nhóm trình bày HS trình bày trước lớp phần nhóm giấy A0 Yêu cầu HS: góp ý, bổ sung để hồn thiện nội dung Các nhóm góp ý, bổ sung chiết suất tỉ đối chiết suất tỉ đối Nhận xét , chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thành nội dung Tổng kết lại nội dung Chiết suất tỉ đối Tỉ số không đổi 4ph sin i tượng khúc xạ sin r gọi chiết suất tỉ đối n21 môi trường (chứa tia khúc xạ) môi trường (chứa tia tới): sin i = n21 sin r +Nếu n21>1 i>r: Tia khúc xạ bị lệch lại gần pháp tuyến hơn.→môi trường (2) chiết quang môi trường (1) +Nếu n21IH = tan r 0,626 6,4cm  đoạn AC hình - Khi chiếu đèn vẽ tia tới tia khúc xạ hình ) - Yêu cầu học sinh đọc đề trả lời câu hỏi: + Phần thước nhô khỏi mặt nước 4cm Bóng thước dài 4cm đáy dài 8cm Các em nhìn hình xác định đoạn có độ dài 4cm? + Gọi HS trả lời + HS trả lời + Nhận xét AB=4 cm BI=4 cm thích lên hình ’ Dẫn dắt vấn đề: Đề CA =4 cm yêu cầu tính chiều sâu nước bình, tức tính đoạn BC IH + Các em suy nghĩ đưa phương án giải tập Trường hợp 1: HS nghĩ phương án + Gọi HS + HS trả lời: →Xác định góc tới i=? (dựa vào góc hợp tia tới mặt phân cách) →Tính r? (dựa vào định luật khúc xạ) Nhận xét gợi ý →Tính BC? (BC=IH) ,chỉnh sửa Gọi HS2 lên bảng thực Nhận xét HS2 lên bảng thực Trường hợp 1: HS không nghĩ phương án Gợi ý hướng giải: Đề cho đoạn BI AB - Lắng nghe suy em tìm góc tới nghĩ - Gọi HS trả lời - HS2 trả lời tani = BI  =1 AB + Ta có: i, n1, n2 Các em đề xuất cách tính góc khúc xạ + Sử dụng định luật r khúc xạ ánh sáng: n1 sin i n sin r + Các em quan sát tam giác IHA’ , muốn tính + HA’= CA’ -BI đoạn IH mà biết r cần tìm đoạn ? + Ta có: r HA’ Hãy tính IH HA' + tanr = IH - Gọi HS lên bảng thực - HS lên bảng thực Nhận xét chỉnh sửa giải tập Dặn dò: nhà làm tiếp tập lại (nếu có) Bài tập nhà: phiếu tập Giáo viên hướng dẫn Ngày duyệt: Ngày soạn: 15 tháng 02 năm 2019 Người soạn GIÁO ÁN GIẢNG DẠY BÀI TẬP NÂNG CAO KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I MỤC TIÊU Kiến thức : Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập khúc xạ ánh sáng Kỹ : Rèn luyện kỹ vẽ hình giải tập dựa vào phép tốn hình học Thái độ: Nghiêm túc q trình học tập.Tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng II PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Phương pháp: Vấn đáp, diễn giảng, đàm thoại gợi mở, giải vấn đề Phương tiện: Sách tập vật lý 11 III NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Kiểm tra cũ Giới thiệu Dạy mới: Thời Hoạt động Thầy Hoạt động trò gian Bài tập 1: Một tia sáng 10ph - Ghi đề lên bảng - Chép đề vào tập truyền từ chất có chiết - Yêu cầu học sinh - Đọc đề trả lời suất n = 4/3 tới mặt phân đọc đề trả lời câu cách môi trường khơng hỏi: khí Biết tia khúc xạ phản Câu Tia sáng xạ vng góc Tính góc chiếu từ môi trường tới đến môi trường ? + HS1 phát biểu + Gọi HS1 phát biểu Tia sáng chiếu từ mơi trường có chiết suất n Nội dung lưu bảng đến mơi trường khơng khí Tóm tắt n1 = 4/3 n2 = i’ + r =900 → i + r =900 Giải Định luật khúc xạ ánh sáng: n1 sin i n sin r sin i n2  sin r n1 � sin i  sin  90  i  � sin i  cosi + Nhận xét hướng dẫn vẽ hình minh họa - Vẽ mặt phân cách hai mơi trường thích mơi trường 1(chứa tia tới) mơi trường có chiết suất n, môi trường (chứa tia khúc xạ ) không khí - Vẽ tia sáng tới mặt phân cách pháp tuyến Yêu cầu HS trả lời: 1.Trong tượng xảy ? +Gọi HS trả lời Tia khúc xạ gần hay xa so với pháp tuyến ? Dựa vào đâu em biết điều +Gọi HS trả lời + HS trả lời Hiện tượng khúc xạ ánh sáng tượng phản xạ ánh sáng + HS trả lời Tia khúc xạ lệch xa so với pháp tuyến n2 < n1 + HS lên bảng thực + Gọi HS lên bảng vẽ hai tia khúc xạ phản xạ, đồng thời thích lên hình + Nhận xét chỉnh sửa + HS trả lời Chiết suất không Câu Chiết suất hai khí mơi trường bao Chiết suất môi nhiêu ? trường + Gọi HS trả lời Nhận xét thích lên hình + HS trả lời Biết tia khúc xạ phản xạ vng góc Câu Hãy cho biết số liệu lại đề ? + Gọi HS trả lời Dẫn dắt hướng giải cho HS: Câu 1: Bài tập liên quan đến tượng khúc xạ ánh sáng nên ta sử dụng định luật khúc xạ ánh sáng để giải Vậy có biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng ? + Gọi HS phát biểu + HS phát biểu Định luật khúc xạ ánh sáng: n1 sin i n sin r + HS trả lời Câu 2: Khi ta biết Góc khúc xạ r n2, n1 Như em cho thầy biết thiếu yếu tố để tính i ? + Gọi HS phát biểu Gợi ý cho HS :Các em quan sát hình vẽ đề cho ta biết tia khúc xạ vuông + Gọi HS trả lời góc với tia phản xạ i’ + r =900 Vậy em có tìm i + r =900 mơi liên hệ góc r yếu tố khác không ? + Gọi HS phát biểu + Nhận xét thích lưu bảng Tổng kết: Với + HS lên bảng kiện vừa tìm thực em thay vào biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng tìm i +Gọi HS lên bảng thực tập Nhận xét Nhắc HS lưu ý: Bấm máy tính chế độ D sử dụng 0C Bài tập 2: Một cầu 15ph suốt có R=14cm, chiết suất n Tia tới SA song song cách đường kính MN đoạn d=7cm, cho tia khúc xạ AN hình vẽ Tính chiết suất n Giải - Ghi đề lên bảng - Yêu cầu học sinh: đọc đề tóm tắt số liệu đề cho -Gọi HS đọc tóm tắt Trong q trình đọc: GV ngắt chỗ quan trọng số liệu tóm tắt hỏi: +Khơng khí có chiết suất bao nhiêu? - Chép đề vào tập - Đọc đề suy nghĩ - HS đọc đồng thời phối hợp với giáo viên tóm tắt trà lời: +Khơng khí có chiết suất + Trong toán xãy + Hiện tượng khúc xạ tượng gì? ánh sáng tượng phản xạ ánh sáng + Phương án giải + Sử dụng định luật tập khúc xạ ánh sáng: n1 = * Ta có : HÂO = i (đồng vị ) Sin i= AH/ AO = 0,5 → i= 300 * Tam giác OAN cân O Mà AÔN =1800 – 300 =1500 → r = 150 Sử dụng định luật khúc xạ ánh sáng: n1 sin i n sin r → n2 = 1.93 Yêu cầu học sinh trả lời: Trong toán vẽ rõ tia tới tia khúc xạ Vậy thiếu yếu tố để ta xác định vị trí góc tới góc khúc xạ hình ? n1 sin i n sin r - Gọi HS trả lời -HS trả lời - Nhận xét chỉnh Ta cần có pháp tuyến sửa để xác định góc tới góc khúc xạ Các em quan sát hình minh họa, Tia sáng SA chiếu tới mặt phần cách mơi trường A ta phải dựng pháp tuyến Pháp tuyến trường hợp đường ? - Gọi HS trả lời - HS trả lời - Nhận xét chỉnh Tiếp tuyến sửa đường tròn (đường thẳng vng góc với bán kính ) - Bằng tính chất hình học em đưa hướng giải toán ? - Gợi ý cho HS: Muốn tính chiết suất n2 (dựa vào định luật khúc xạ ánh sáng ) Các em cần có số liệu ? -Gọi HS trả lời - HS trả lời n1 =1 i =? r= ? Bằng tính chất hình học, em tính i r ? Sau sử dụng định luật khúc xạ ánh sáng tìm n2 ? + Gọi HS lên bảng thực tập Nhận xét + HS lên bảng thực Dặn dò: nhà làm tiếp tập lại (nếu có) Bài tập nhà: phiếu tập Giáo viên hướng dẫn Ngày duyệt: Ngày soạn: 28 tháng 02 năm 2019 Người soạn ... tượng khúc xạ ánh sáng Vậy tượng khúc xạ ánh sáng ? - Yêu cầu học sinh: Dựa vào nội dung sách giáo khoa, - Tìm kiếm phát biểu em nêu tượng khúc xạ ánh sáng? - Gọi HS2 phát biểu - HS2 phát biểu: Khúc. .. với giáo viên tóm tắt trà lời: +Khơng khí có chiết suất + Trong toán xãy + Hiện tượng khúc xạ tượng gì? ánh sáng tượng phản xạ ánh sáng + Phương án giải + Sử dụng định luật tập khúc xạ ánh sáng: ... tượng gì? +Thủy tinh có chiết suất 1,5 + Hiện tượng khúc xạ ánh sáng tượng phản xạ ánh sáng + Phương án giải + Sử dụng định luật tập khúc xạ ánh sáng: n1 sin i n sin r - Gọi HS lên bảng vẽ -HS lên
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN KHÚC XẠ ÁNH SÁNG, GIÁO ÁN KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn