Nghiên cứu về ERP ORACLE EBS áp dụng thực tế tại công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao maxport

80 2 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 11:07

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI BẢNG STYLES CHO VĂN BẢN & HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ a Cách sử dụng Trước hết mở file DDVBUnicode13-1 chứa “BẢNG STYLES CHO VĂN BẢN & HÌNH” ghi lại với tên khác: “tên file cần soạn thảo” bắt đầu soạn thảo với file này; nội dung file.doc có vào phần đầu file để biên tập lại theo định dạng (style) cho ghi lại với tên Trang styles xác đinh Nếu muốn xác định lại định dạng xem tham số ví dụ style cho (làm thao khảo) mà để sửa lại tham số cách thích hợp (khi NGUYỄN chọn định dang thao tác modify) Muốn sửa trang THỊ HẰNG chọn PageSetup >Margin (để đặt lề đặt giấy), hay >Layout (để đặt Header Footer) Cần đặt cách thể Header Footer cho trang đầu khác trang sau (trang chẵn khác trang lẻ chon mirror margins) Giấy A4, chuẩn trường yêu cầu (lề trái:3cm; phải:2.50 cm, top: 3.1cm, Bott: 2.0cm, Header: 2cm, Footer: 1cm)- Đặt trang đẹp (lề trái:3cm; phải:2.5 cm, top: 3.5cm, Bott: 2.2cm, Header: 2.4cm, Footer: 1.3cm) CỨU VỀ Header trangNGHIÊN lẻ gồm: số & tên chương + sốERP-ORACLE trang (đặt góc phải), cănEBS phải Trang chẵn: Tên tài liệuDỤNG + số trangTHỰC (đặt góc trái), trái dòng Header có đường kẻ Footer: ÁP TẾcănTẠI CƠNG TY CỔ PHẦN tên nhóm& tên lớp, Trên dòng có đường kẻ SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO MAXPORT Bắt đầu soan thảo, nhập văn liên tục từ dòng đầu tiên, xuống dòng nhấn Enter Nếu gõ chữ in hoa cần nhấn phím Shift hay Caps Lock Sau nhập xong, bôi đen đoạn văn chọn (kích) style thích hợp (tại ô cửa sổ bên cạnh tên font, cửa sổ “Formating of selected text” bên phải hình soạn LUẬN VĂN THẠC SĨ thảo (nếu mở), mở cách chọn: Format> Styles and Formatting… Định dạng xong văn bản, xoá “Bảng styles cho văn & hình” khỏi tài liệu b Vẽ hình Khi vẽ hình cần ý điều sau đây: Chọn biểu tượng “Drawing” dòng đầu panel thực đơn để xuất panel AutoShapes (dưới hình) phụ vụ việc chọn định dạng hình cần vẽ Có thể thêm văn (text) vào hình khối cách kích chuột vào hình, nhấn chuột phải để bảng Shortcut, đặt trỏ vào chỗ cần thêm chọn Add text để thêm văn Để hình chứa nhiều từ cần dãn lề hình đến sát biên - 2011 cách nhấn chuột phải, chọnHÀ FormNỘI AutoShap > Textbox giảm tham số ô “Internal margin” -1- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG d Thay cỡ chữ (size 14 chẳngĐẠI hạn) HỌC CÔNG NGHỆ − Chọn style (bảng bên phải hình) cần sửa − Nháy chuột vào mũi tên xuống bên phải style bảng shortcut − Chọn: Modify (hiện sổ Modify style)> (chọn co chữ: ví dụ 14 ) >OK − Muốn đơn giản bơi đen đoạn văn chọn co chữ thích hợp cạnh phông chữ NGUYỄN THỊ HẰNG CÁC STYLES MẪU 35.Mỗi dòng tương ứng với mẫu style có tên ghi cuối hay dòng, mẫu ghi rõ phơng chữ, co chữ, kiểu chữ, dãn dòng, cách đoạn trước, cách đoạn sau) NGHIÊN CỨU VỀ ERP - ORACLE EBS ÁPTRIỂN DỤNG THỰC TẾHƯỚNG TẠI CÔNG TY CỔ(Heading PHẦN PHÁT PHẦN MỀM ĐỐI TƯỢNG 1) SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO MAXPORT 1.1 Mục lớn (Arial, co 15, đậm, trước 12pt) – Heading 1.1.1 Mục (NTRoman, co 15, đậm, dãn 1,3line, trước 6pt) - Heading 1.1.1.1 Mục nhỏ (NTRoman, co 14, đậm, nghiêng, dãn 1,3line, trước 6pt) : Công nghệ thông tin – Heading 4Ngành Chuyên ngành : Công nghệ phần mềm a Tiểu mục (NTRoman , co 13, đậm, nghiêng, dãn 1,3line, trước 6pt) Mã số : 60 48 10 Heading a Tiểu mục (NTRoman , co 13, đậm, nghiêng, dãn 1,3line, trước 6pt) Heading Thụt dòngđầu 1cm (Căn 2bên, LUẬN NTRoman, dãn1,2line, trước6pt)–Body text H VĂN THẠC SĨ Thụt dòngđầu 1cm (Căn 2bên, NTRoman, dãn1,3line, trước6pt)–Body text R HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG NINH THUẬN Thụt dòng đầu 1cm Italic (Căn bên, NTRoman, dãn 1,3line, trước 6pt) – Body text RI Sát lề hẹp (Căn 2bên, NTRoman, dãn 1,2line, trước6pt ) – Bole-H Sát lề hẹp (Căn 2bên, NTRoman, dãn 1,2line, trước3pt: dùng cho bảng)– Bole-HH Sát lề rộng (NTRoman ,căn 2bên, co13, dãn 1,3line, trước 6pt) – Bole-R HÀ NỘI - 2009 -2- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đạt luận văn nghiên cứu, sưu tầm, tổng hợp xếp lại phù hợp với yêu cầu luận văn Tồn điều trình bày khóa luận cá nhân, tham khảo tổng hợp từ nguồn tài liệu khác Tất tài liệu tham khảo, tổng hợp trích dẫn với nguồn gốc rõ ràng Tồn chương trình, mã nguồn thiết kế xây dựng trình tham gia phát triển hệ thống, không chép chưa công bố phương tiện Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Nếu có điều sai trái, tơi xin chịu hình thức kỷ luật theo qui định Hà Nội, tháng năm 2011 Học viên Nguyễn Thị Hằng -3- Trước tiên xin bày tỏ trân trọng lòng biết ơn thầy giáo TS Trương Ninh Thuận giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm - Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN Trong suốt thời gian học làm luận văn tốt nghiệp, thầy dành nhiều thời gian q báu để tận tình bảo, hướng dẫn, định hướng cho việc nghiên cứu, thực luận văn Tôi xin cảm ơn thầy giáo giảng dạy q trình học tập, thực hành, làm tập, đọc nhận xét luận văn tôi, giúp hiểu thấu đáo lĩnh vực mà nghiên cứu hạn chế cần khắc phục việc học tập, nghiên cứu thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn nhóm triển khai cơng ty dịch vụ ERP-FIS (FPT) công ty Maxport tạo điều kiện để tơi hồn thành tốt ln văn Xin cảm ơn bạn, đồng nghiệp thành viên gia đình tạo điều kiện tốt nhất, động viên, cổ vũ suốt trình học tập làm luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011 Học viên Nguyễn Thị Hằng -4- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN - BẢNG CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT - DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG - MỞ ĐẦU - CHƯƠNG 1- CẤU TRÚC ERP VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC - 11 1.1 TỔNG QUAN VỀ ERP - 11 1.2 Cấu trúc ERP quản trị doanh nghiệp - 12 1.2.1 Cấu trúc chung - 12 1.2.2 Lợi ích doanh nghiệp sử dụng ERP - 13 1.2.3 Ứng dụng ERP Việt Nam - 15 1.3 Các chiến lược ERP - 16 1.3.1 Chiến lược Big Bang - 17 1.3.2 Chiến lược Mini Big Bang - 18 1.3.3 Chiến lược Mega Big Bang - 19 1.3.4 Chiến lược Multi Big Bang - 20 1.3.5 Chiến lược Phased - 20 1.3.6 Chiến lược Parallel - 21 1.3.7 Chiến lược Paper Parallel - 22 1.3.8 Chiến lược Process line - 23 CHƯƠNG - HỆ THỐNG ỨNG DỤNG ORACLE EBS - 25 2.1 Oracle sản phẩm Oracle - 25 2.2 Tổng quan hệ thống Oracle EBS - 25 2.3 Các ưu điểm bật Oracle EBS - 26 2.3.1 Hệ thống quản lí doanh nghiệp cách tổng thể - 26 2.3.2 Hệ thống cung cấp thơng tin hồn chỉnh - 27 2.3.3 Quản lí thống chuyên sâu - 27 2.3.4 Kiến trúc công nghệ tiên tiến, an toàn bảo mật cao - 28 2.4 Sử dụng hệ thống Oracle EBS - 28 2.4.1 Kiến trúc hệ thống - 28 2.4.2 Thiết lập hệ thống - 28 2.4.3 Vận hành hệ thống - 28 2.4.4 Sử dụng hệ thống - 28 2.4.5 Quản trị hệ thống - 28 -5- 2.5 Tùy chỉnh (Customize) hệ thống EBS - 29 CHƯƠNG – ERP- ORACLE EBS VỚI BÀI TOÁN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH MAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO MAXPORT - 30 3.1 Nhận diện toán - 30 3.1.1 Bài toán ERP cho ngành may - 30 3.1.2 Tổ chức doanh nghiệp may - 30 3.1.3 Yêu cầu toán Customize doanh nghiệp may - 31 3.2 Nhận diện giải pháp - 32 3.2.1 Tiêu chí giải pháp - 32 3.2.2 Cách thức gắn module Customize vào hệ thống Oracle - 32 3.2.3 Cơng cụ lập trình - 33 3.3 Phân tích, thiết kế - 34 3.3.1 Phân tích quy trình - 34 3.3.2 Thiết kế chức - 46 3.3.3 Thiết kế sở liệu - 71 3.4 Điểm bật mặt công nghệ - 75 3.3.1 Hệ thống cho phép tích hợp thêm Module Garment BOM - 75 3.3.2 Hệ thống linh hoạt với nhiều báo cáo Customize phục vụ chứng từ, kiểm tra, liên lạc với đối tác thuận tiện - 76 3.3.3 Hệ thống bảo mật liệu tốt - 76 3.3.4 Hệ thống có khả kết nối linh hoạt - 76 CHƯƠNG 4- KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN - 78 4.1 Kết luận - 78 4.2 Hướng phát triển - 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO - 79 - -6- BẢNG CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Viết tắt CNTT ERP EBS CSDL HR NPL PO LOV ORG PI BOM Tên đầy đủ Công nghệ thông tin Enterprise Resource Planning e- Business Suite Cơ sở liệu Human Resource Nguyên phụ liệu Purchase Order List of values Organization Performal Invoice Bill of material -7- DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG Số Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Tên hình/bảng Hệ thống vận hành ERP- ERP Implementation Chiến lược Big Bang Chiến lược Mini Big Bang Chiến lược Phased Chiến lược Paper Parallel Chiên lược Process Line Form builder tool Trang 16 17 18 19 21 22 35 35 Hình Hình 10 Hình 11 Hình 12 Hình 13 Hình 14 Hình 15 Hình 16 Hình 17 Hình 18 Hình 19 Hình 20 Hình 21 Hình 22 Hình 23 Hình 24 Hình 25 Hình 26 Hình 27 Report Builder Tool SSH Tool PLSQL Developer Quy trình nghiệp vụ hướng người dùng cuối Quy trình nghiệp vụ ngành may theo EBS chuẩn Quy trình nghiệp vụ Customzie Quy trình nghiệp vụ Biểu đồ phân cấp chức Quan hệ khối chức phần BOM Quan hệ khối chức phần tính giá Quan hệ khối chức phần sản xuất Thiết kế giao diện nhập thông tin mùa sản xuất Thiết kế giao diện nhập thông tin năm sản xuất Thiết kế giao diện nhập thông tin cỡ sản phẩm Thiết kế giao diện nhập thông tin màu vật tư chuẩn Thiết kế giao diện nhập thông tin màu sản phẩm Thiết kế giao diện nhập thông tin màu vật tư Thiết kế giao diện nhập thông tin BOM cho sản phẩm Thiết kế sơ đồ thực thể liên kết phần BOM Thiết kế sơ đồ thực thể liên kết phần Routing,Collection Hình 28 Màn hình form Consumption sheet 77 Hình 29 Màn hình form Material Collection 77 Hình 30 Màn hình form Style Costing 78 Hình 31 Hình 32 Hình 33 Hình 34 Màn hình form tạo PO tự động Màn hình form tính giá thành thành phẩm nhập kho Report tổng hợ NPL cho chương trình Màn hình minh họa code sinh Item chi tiết tự động 78 79 79 80 -8- 36 36 37 37 37 40 48 49 49 50 51 52 53 54 55 57 59 75 76 MỞ ĐẦU Ngày nay, giới chứng kiến ảnh hưởng ngày sâu rộng CNTT vào lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc gia nào, tập đoàn xác định lấy CNTT làm then chốt phát triển kinh tế cho tương lai Đi kèm với thâm nhập phụ thuộc chặt chẽ vào CNTT, liệu (database) sản sinh với tốc độ vũ bão, việc quản lý sử dụng cách hợp lý vấn đề đau đầu tổ chức ( quan nhà nước, tập đoàn, doanh nghiệp…) Mất liệu tất Hiểu tầm quan trọng việc mát liệu, tổ chức kinh tế xã hội sử dụng nhiều phương thức nhằm quản lý khai thác cách tối ưu nhất, bảo mật Trong phần mềm quản trị sở liệu (CSDL) Oracle tổ chức lớn, đa quốc gia tin dùng cơng cụ hỗ trợ đắc lực kiểm sốt q trình sản xuất, điều hành hoạt động tổ chức Đối với doanh nghiệp sản xuất lớn, lượng liệu cần quản lý khổng lồ, sử dụng hệ quản trị sở SQL server, Access… đáp ứng dung lượng lẫn tính bảo tiện lợi Mơi trường kinh doanh đại với áp lực cạnh tranh ngày gia tăng buộc doanh nghiệp ln phải tìm kiếm giải pháp cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng nhanh hơn, rẻ tốt đối thủ Để vươn tới mục tiêu doanh nghiệp vươn tới hồn thiện cơng tác quản lí để sử dụng hiệu nguồn lực trình sản xuất kinh doanh Cùng với trợ giúp công nghệ thơng tin ngày phát triển, doanh nghiệp có công cụ hữu hiệu phần mềm hệ thống quản trị doanh nghiệp Tuy nhiên, phần mềm nhỏ lẻ khó khăn quản lí, điều cần hệ thống tích hợp n Những năm gần đây, Việt Nam xuất khái niệm khiến doanh nghiệp ngày ý áp dụng phổ biến khái niệm ERP (Enterprise Resource Planning- kế hoặch hóa nguồn lực doanh nghiệp) Thực tế người ta gọi ERP giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp khơng phải phần mềm gọi phần mềm làm mât tính tổng thể tích hợp ERP Vì tiện ích mà ERP hệ quản trị sở liệu Oracle mang lại, doanh nghiệp lớn Việt Nam giới coi EBS (e-Business Suite) lựa chọn hàng đầu đáng tin tưởng Trong luận văn chúng tơi trình bày ERP hệ thống ứng dụng Oracle eBS, cài đặt triển khai ứng dụng thực tế công ty cổ phẩn sản xuất hàng thể thao Maxport Ngành dệt may với đặc thù quản lí sản xuất riêng ln đòi hỏi giải pháp ERP có tính linh hoạt giúp ứng dụng thuận lợi mơ hình vào thực tiễn Hệ thống EBS với tính nguồn mở, cho phép tích hợp thêm module để giải khó khăn gặp phải triển khai giải pháp ERP cho công ty may Maxport Với form biểu cho phép nhập liệu, tính tốn tùy biến, sinh tự động item vật tư chi tiết, phiếu yêu cầu mua hàng, bảng giá… trước đưa vào hệ thống chuẩn -9- report đầu thiết kế phù hợp, song ngữ…tóm lại tất theo ý doanh nghiệp, thân thiện với người dùng nhằm đạt mục tiêu nhanh gọn, xác hệ thống tối ưu Nội dung luận văn gồm có chương Chương 1: Cấu trúc hệ thống ERP chiến lược triển khai Chương giúp người đọc hiểu ERP cấu trúc ERP quản trị doanh nghiệp Nội dung chương phản ánh cách thức để triển khai hệ thống ERP thường theo chiến lược Chương 2: Hệ thống ứng dụng Oracle EBS Giới thiệu tống quan hệ thống Oracle EBS tình hình phát triển hệ thống Việt Nam giới Chương 3: ERP – Oracle EBS với tốn quản lí doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Maxport Giới thiệu tốn quản lí ngành may với khó khăn gặp phải, phân tích đưa giải pháp tổng thể để triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp Maxport Thiết kế chức năng, môi trường ứng dụng, giao diện làm việc module customize Garment BOM cho hệ thống EBS ngành may mặc Chương 4: Kết luận hướng phát triển Trình bày kết đạt đươc luận văn hướng phát triển tương lai - 10 - Các Locators Subinventory chưa dùng đến chương trình kết thúc gán ngày Inactive On trường Inactive On Tiến hành khai báo chương trình cho Locators Subinventory có quản lý theo chương trình, gồm có: Kho 152: có Sub sau quản lý theo Locator ACC-152 CUS-152 DEA-152 FAB-152 SHD-152 STA-152 Kho 154: có Sub sau quản lý theo Locator HAP-154 MIP-154 SCP-154 VHA-154 VHO-154 Thơng tin Sub có quản lý quy định trường Locator Control Subinventory: (N) Inventory > Setup > Organizations > Subinventories, Sub có giá trị khơng phải None Tiến hành khai báo Subinventory form Consumption Sheet Khai báo kho phải gán Subinventory đẩy Subinventory Locator vào phần Bill Oracle Chỉ áp dụng với kho sản xuất (154) cơng ty khác Đánh dầu kho cần khai Subinventory form Mapping Organization - 66 - with Quantity type Đường dẫn (N) Garment Bom > Administrator > Consumption Quantity Admin Require Subinventory Đánh dấu Org cần khai Sub đẩy (đồng bộ) Bill vào Oracle Khai báo Subinventory Create đồng Consumption Sheet vào Oracle Nếu Org to Create Org đánh dấu phần yêu cầu hiển thị Subinventory cần đẩy Danh sách Subinventories hiển thị để lựa chọn Subinventory có quản lý Locator Inventory Org tương ứng Thực đẩy thông tin Subinventory Locator vào hình Bill Oracle Khi tiến hanh tạo Bill Bill chi tiết (hoặc đồng bộ) vào Oracle Inventory Org thuộc dạng đẩy ln thơng tin Subinventory Locator chương trình tương ứng Đây vào trường Subinventory Locator hình Bill of Material - 67 - Trường Subinventory Sub lựa chọn Consumption Sheet Trường Locator chương trình tương ứng chứa Style nói Mơ tả q trình đẩy thơng tin vào hệ thống Oracle Quá trình đẩy sau: Q trình đẩy thơng tin Locator vào Bill Oracle Garment BOM (Customize) Oracle Chỉ định Inventory Org có quản lý Locator đẩy Bill Tìm Kiếm Blanket Của Style Khai báo Consumption Sheet khai Subinventory Thực đẩy (đồng bộ) vào Oracle Tìm kiếm Locator quản lý chương trình tương ứng Subinventory Inventory Org tương ứng Gán Subinventory Locator vào Bill Mã mã chi tiết Mô tả quan hệ: Blanket Agreement tương ứng với chương trình Quan hệ Blanket – Style – Nhiều Trong Subinventory: Quan hệ Blanket – Locator 1- 1, tức có Locator chương trình Subinventory Sử dụng LOV STT Tên LOV Tên trường giá trị LOV_STYLE LOV_MATERIAL_COLLECTION LOV_NVL - 68 - Câu lệnh SQL Sử dụng bảng liệu STT Tên bảng Insert MTL_HEADER_ITEMS MTL_DETAIL_ITEMS MTL_HEADER_ITEM_COLOR MTL_COMBILE_COLOR MTL_HEADER_ITEM_SIZE MTL_SIZE_LEN X X X X X X Phương thức Update Delete X X X X X X X X X X X X Query X X X X X X (8) Chức khai báo phối màu: − Mơ tả Màn hình dùng để khai báo quan hệ màu style với NPL kèm Nguyên tắc lấy nguyên liệu từ phần khai báo BOM Khơng thêm,xóa Bắt buộc phải khai báo quan hệ cho tất item Phần Color Desc lấy trường Color Code form Material Color − Giao diện Color Combile UOM Style code Description Remark Lock Position Item Item Description UOM Color Desc Color1 Color1 Desc Color2 Color2 Desc Color40 Color40 Desc − Mô tả trường liệu Form(Phần Header) Tên trường Tên bảng Kiểu liệu style_code mtl_header_items VARCHAR2 (250) style_desc uom mtl_header_items mtl_header_items VARCHAR2 (250) VARCHAR2 (250) - 69 - Ins ert Upd ate Delete Giải thích Mã thành phẩm Diễn giải Đơn vị tính remark lock mtl_header_items mtl_header_items VARCHAR2 (250) VARCHAR2 (1) Mô tả Trạng thái lock user khácdùng để phân quyến sau X X − Mô tả trường liệu form (Phần Detail) Tên trường Tên bảng Kiểu liệu mtl_detail_code bom_relation mtl_detail_name bom_relation uom bom_relation position bom_relation Color1 bom_relation VARCHAR2(250 ) VARCHAR2(250 ) VARCHAR2(250 ) VARCHAR2(250 ) NUMBER Insert Update Delete X − Mô tả hành động form( Phần Header) STT Hành động Mô tả − Mô tả hành động form( Phần Detail) STT Hành động Mô tả − Sử dụng LOV STT Tên LOV Tên trường giá trị - 70 - Câu lệnh SQL Giải thích − Sử dụng bảng liệu STT Tên bảng Phương thức Update Delete Insert bom_relation mtl_combile_color Query X X X X X 3.3.3 Thiết kế sở liệu Type Gendle Another Attribute MTL_HEADER_COLOR Group PK COLOR_CODE COLOR_DESC CUSTOMER_ID MTL_SYSTEM_ITEMS_B MTL_ITEM_CATEGORIES INVENTORY_ITEM_ID ORGANIZATION_ID (O) MTL_HEADER_COLOR_ID MTL_HEADER_ITEMS MTL_HEADER_ID MTL_COLOR_SET COLOR_SET_ID MTL_DETAIL_ITEMS COLOR_SET_CODE COLOR_SET_DESC (O) MTL_DETAIL_ID MTL_HEADER_ID (FK) INVENTORY_ITEM_ID ORGANIZATION_ID (O) SIZE_CHECK (O) POSITION (O) EST_QTY FCT_QTY ACT_QTY SUPPLIER_ID PRICE STATUS (O) COLOR_CHECK (O) MTL_COLOR COLOR_ID COLOR_SET_ID (FK) COLOR_CODE (O) COLOR_DESC (O) CUSTOMER_NUMBER INVENTORY_ITEM_ID ORGANIZATION_ID (O) ORDER_NUMBER COLOR_CHECK (O) MTL_HEADER_COLOR_ID (FK) MTL_HEADER_ITEM_COLOR HEADER_COLOR_ID MTL_HEADER_ITEM_SIZE MTL_DETAIL_ITEM_COLOR MTL_LEN HEADER_SIZE_ID DETAIL_COLOR_ID LEN_ID MTL_LEN_CODE (O) MTL_LEN_DESC (O) MTL_DETAIL_ID (O) (FK) COLOR_ID (FK) HEADER_COLOR_ID (FK) MTL_HEADER_ID (FK) SIZE_ID (FK) MTL_SIZE_LEN MTL_SIZE_LEN_ID MTL_DETAIL_ITEM_HIS DETAIL_ITEM_HIS_ID BOM_RELATION MTL_HEADER_ITEM_HIS RELATION_ID HEADER_ITEM_HIS_ID MTL_HEADER_ID DETAIL_COLOR_ID MTL_SIZE_LEN_ID MTL_DETAIL_ID (O) INVENTORY_ITEM_ID (O) MTL_HEADER_ID HEADER_COLOR_ID HEADER_SIZE_ID INVENTORY_ITEM_ID (O) LEN_ID (FK) MTL_DETAIL_ID (O) (FK) HEADER_SIZE_ID (FK) MTL_HEADER_ID MTL_DETAIL_ID COLOR1-40 COMBILE_COLOR_ID1-40 TYPE Hình26 - Thiết kế sơ đồ thực thể liên kết phần BOM - 71 - MTL_SIZE SIZE_ID MTL_HEADER_ID (FK) MTL_HEADER_COLOR_ID (FK) MTL_SIZE_CODE (O) MTL_SIZE_DESC (O) MTL_DEPARTMENT MTL_ROUTING PK MTL_ROUTING_ID PK MTL_DEPARTMENT_ID MTL_OPERATION_RESOURCES PK DEPARTMENT_ID OPERATION_SEQ_NUM DEPARTMENT_TEMPLATE_ID INVENTORY_ITEM_ID MTL_DEPARTMENT_ID MTL_DEPARTMENT_ID MTL_RESOURCE_GROUP_ID RESOURCE_ID USAGE ATTRIBUTE1 ATTRIBUTE2 ATTRIBUTE3 ATTRIBUTE4 ATTRIBUTE5 ATTRIBUTE6 ATTRIBUTE7 MTL_ALTER_DEPARTMENT PK MTL_OPER_RESOURCE_ID MTL_ALTER_DEPT_ID MTL_DEPARTMENT_ID OPERATION_SEQ_NUM MTL_ASSIGNED_UNIT_ID MTL_ASSEMBLY_GROUP MTL_ASSIGNED_UNIT PK PK MTL_ASSIGNED_UNIT_ID MTL_ASSEMBLY_GROUP_ID ASSEMBLY_GROUP_CODE ASSEMBLY_GROUP_DESC MTL_DEPARMENT_ID MTL_ALTER_DEPT_ID RESOURCE_ID ASSIGNED_UNIT UNIT MTL_DETAIL_COSTING PK MTL_COLLECTION_DETAIL MTL_HEADER_COSTING PK COLLECTION_DETAIL_ID PK SEQUENCE_NUMBER CATEGORY_ID MTL_INVENTORY_ID CUSTOMER_CODE SUPPLIER_ID QUANTITY_APPROVE_DATE FOB_PRICE CIF_PRICE EXWORK_PRICE BUYING_PRICE DEFAUL_COSTING UPCHARGE_PERCENT MIN_QUANTITY REMARK COLLECTION_HEADER_ID LABDIP_LEADTIME W_GREIGE1 W_GREIGE2 WO_GREIGE1 WO_GREIGE2 MIN_QTY_COLOR MIN_QTY_ORDER PR_MIN_QTY_ORDER PR_MIN_QTY_COLOR SEA_SHIPMENT AIR_SHIPMENT TEST_REPORT PAYMENT_TERM PAYMENT_STATU SURCHARGE_QTY1 SURCHARGE_QTY2 REMARK_NOTE MTL_HEADER_COST_ID CUSTOMER_ID BLANKET_ID ACTIVATION_DATE MTL_DETAIL_COST_ID MTL_INVENTORY_ID INPUT_COST WAIST_PERCENT WAIST_COST FINANCE_PERCENT FINANCE_COST CM_COST QUOTA QUOTA_CAT TOTAL_COST FINAL_PERCENT FINAL_COST FOB_COST MTL_HEADER_COST_ID MTL_COLLECTION_HEADER PK COLLECTION_HEADER_ID COLLECTION_CODE COLLECTION_DESC SEASON_ID YEAR_ID CUSTOMER_ID Hình 27 - Thiết kế sơ đồ thực thể liên kết phần Routing, Material Collection - 72 - Một số giao diện chức chi tiết Phân hệ Garment BOM custermize tích hợp vào hệ thống với số tính tiêu biểu phải kể đến mà tơi người trực tiếp tham gia phân tích, thiết kế lập trình chính: 1/ Tạo mã chi tiết sau dùng Master Item form từ phân hệ chuẩn (Inventory Manager) để tạo mã (mã vật tư, mã thành phẩm)- Form Consumption sheet Hình 28- Màn hình form Consumption sheet 2/ Form tập hợp vật tư dự kiến sử dụng theo mùa, năm cho khác hàng có thơng tin giá, nhà cung cấp cho vật tư: Hình 29 - Màn hình form Material Collection 3/ Tính giá chào bán theo hợp đồng mã hàng tùy công thức từ giá vật tư định mức ước lượng trước đẩy vào bảng giá chuẩn hệ thống: - 73 - Hình 30 - Màn hình form Style Costing 4/ Tạo phiếu điều chuyển vật tư nội tạo yêu cầu mua hàng tự động Hình 31 - Màn hình form tạo PO tự động 5/ Hơ trợ kế toán tổng hợp giá thành cho sản phẩm tùy ý theo nghiệp vụ kế toán Việt Nam - 74 - Hình 32 - Màn hình form tính giá thành thành phẩm nhập kho 6/ Các báo cáo đầu hỗ trợ cân đối vật tư, báo giá… Hình 33- Report tổng hợ NPL cho chương trình 3.4 Điểm bật mặt công nghệ Điểm bật công nghệ áp dụng dự án triển khai ERP cho cơng ty may Maxport phải nói đến là: 3.3.1 Hệ thống cho phép tích hợp thêm Module Garment BOM Ngồi phân hệ chuẩn hệ thống EBS Oracle : Inventory, Purchasing Order, Order Managerment, Cost Manager, Fixed Asset, General SupUser, Receivable, Payable…hệ thống Maxport tích hợp thêm module customize Garment BOM với mục đích tạo form chức phục vụ việc khai báo định mức, đẩy Bill sinh Item chi tiết màu cỡ, tính costing theo cơng thức phức tạp… sau đẩy vào form chuẩn hệ thống - 75 - Chức đẩy Bill thực form với package tổng hợp sửa dụng công nghệ dung API Interface để sinh item theo chuẩn [16]: INVPOPIF.inopinp_open_interface_process Hình 34 - Màn hình minh họa code sinh Item chi tiết tự động 3.3.2 Hệ thống linh hoạt với nhiều báo cáo Customize phục vụ chứng từ, kiểm tra, liên lạc với đối tác thuận tiện − Report Postcript định dạng Convert PDF − Report XML convert nhiều định dạng PDF, Excel, RTF, HTML… − Report PCL convert Excel Với cơng nghệ sử dụng hàm add thẳng vào cell file Excel, ta lập trình tùy biến đáp ứng việc xây dựng báo cáo với số cột không giới hạn số cột động theo liệu Dùng ExcelDocumentType(); 3.3.3 Hệ thống bảo mật liệu tốt Hệ thống có khả phục hồi liệu bị nhiều cách Có thể dùng lấy từ backup Standby dùng table timestamp Hệ thống cho phép phân quyền phù hợp với vai trò, vị trí nhiệm vụ cá nhân, đơn vị 3.3.4 Hệ thống có khả kết nối linh hoạt Hệ thống kết nối linh hoạt với nhiều hệ thống phần mềm khác.Hệ thống kết nối với phầm mềm Codecharge cho báo cáo online web thuận tiện cho việc view thông tin lãnh đạo Với ưu điểm bật hệ thống EBS hữu ích cho ngành may việc quản lý hệ thống sản xuất may mặc Cũng với ưu điểm hệ thống dễ dàng customize cho phù hợp với hệ thống doanh nghiệp khác kể quản lý tài ngân hàng Thực tế chứng minh điều mà công ty dịch vụ ERP FIS – FPT mở rộng thị trường triển khai lĩnh vực Ngòai có Viettel, EVN, Physis, Tinh Vân… nhiều công ty khác - 76 - mở rộng việc triển khai EBS cho doanh nghiệp nước phát triển lâu dài hứa hẹn nhiều điều thú vụ cho doanh nghiệp - 77 - Chương 4- KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 4.1 Kết luận ERP triển khai ngày nhiều tất lĩnh vực khác bao gồm lĩnh vực nhạy cảm đòi hỏi tính an tồn cao tài chính, ngân hàng…Đặc biệt Oracle EBS, Việt Nam triển khai thành cơng với lĩnh vực: Euro Window, Bình nước nóng Sơn Hà, Kho Bạc, Minh Hiếu, Cao su Đà Nẵng… Theo yêu cầu đặt toán ban đầu ‘Nghiên cứu ERP, Oracle EBS áp dụng cho tốn quản trị doanh nghiệp cơng ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Maxport’ luận văn đạt nội dung sau: − Tìm hiểu tổng thể ERP, Oracle EBS − Nêu bật vai trò quan trọng việc Customize thêm module cho hệ thống EBS ngành đặc thù may mặc công ty Maxport − Tổng hợp, nghiên cứu cách thức gắn thêm Module, phân tích nghiệp vụ chức customize − Viết chương trình customize cho hệ thống đưa vào sử dụng thực tế 4.2 Hướng phát triển Trong thời gian tới luận văn phát triển thêm số nội dung sau vào hệ thống: − Nghiên cứu công nghệ ảo hóa cho hệ thống EBS − Nghiên cứu đưa chức Hạch toán bàn cắt Sơ đồ rải chuyền vào dùng EBS phục vụ nghiệp vụ ngành may − Nghiên cứu phần triển khai ERP EBS cho phần nhân công ty − Nghiên cứu cách thức liên lạc hệ thống EBS với khách hàng nhà cung cấp thông tin thông qua Email tự động Mobile − Tìm hiểu nâng cấp Release EBS R12 - 78 - TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ellen Monk, Bret Wagner, (Second 2005) Concepts in Enterprise Resource Planning, Course Technology, Paperback, 249 pages [2] Thomas F Wallace Michael H Kremzar (2001), ERP - Making It Happen, John Wiley & Sons, Inc [3] Daniel E.O’Leary (First, 2000), ERP Systems: System, Life Cycle, E-commerce, and Risk, Cambridge University Press, Hardcover, 232 [4] Mary Summer (First, 2004), Enterprise Resource Planning, Prentice Hall, Paperback, 208 [5] Stephen Harwood (First 2003), ERP: The Implementation Cycle, Butterworth – Heinermann, Paperback, 183 [6] Murrell G.Shields (First 2001), E – Business and ERP: Rapid implementation and Project Planning, Wiley, Hardcover, 208 [7] Travis Anderegg (First, 2000), ERP- A-Z Implementer’s Guide for Success, Resource Publishing, Paperback, 750 pages [8] Karl M Kapp, William F Latham and Hester N Ford-Latham (First, 2000), Integrated Learning for ERP Success: A Learning Requirements Planning Approach, St Lucie Press, Hardcover, 368 pages [9] Carol A Ptak, Eli Schragenheim (Second, 2003), ERP: Tools, Techniques, and Applications for Integrating the Supply Chain, CRC Press, Hardcover, 464 pages [10] Cindy M Jutras (First, 2002), ERP Optimization: Using Your Existing System to Support E-Business Intitiatives, CRC Press, Hardcover, 160 pages [11] David Olson (First, 2003), Managerial Issues of Enterprise Resource Planning System, McGraw-Hill/Irwin, Paperback, 192 pages [12] Grant Norris, James R Hurley, et al.(First 2000), E- Business and ERP: Transforming the Enterprise, Wiley, Hardcover, 216 pages [13] Thomas H.Daveport (First, 2000), Mission Critical: Realizing the Promise of Enterprise Systems, Havard Business School Press, Hardcover, 352 pages [14] April J Well (ed) (2004), Oracle 11i E-Business Suite From the Front Lines, Auerbach Publications [15] Gavin Powell (2004), Oracle High Performance Tuning for 9i and 10g, Digital Press - 79 - [16] Richmond Shee, Kirtikumar Deshpande and K Gopalakrishnan (2004), Oracle Wait Interface: A Practical Guide to Performance Diagnostics and Tuning, McGraw-Hill/Osborne [17] Rick F.van der Lans (2006), Mastering the Relational Database Lanuguage, Fourth Edition/20th, Addison Wesley Professional [18] Jonathan Lewis (2006), Cost-Based Oracle Fundamentals, apress.com [19] Elke Phelps, Paul Jackson (2006), Oracle Application DBA Fiel Guide, Apress [20] Mike Ault (2003), Oracle Data Warehouse Management Secrets of Oracle Data Warehousing, Rampant Tech Press [21] https://support.oracle.com/CSP/ui/flash.html [22] http://www.oravn.com/qu-n-tr-v-n-hanh-oracle-f6/ [23] http://eoracleapps.blogspot.com/2011 - 80 - ... bày ERP hệ thống ứng dụng Oracle eBS, cài đặt triển khai ứng dụng thực tế công ty cổ phẩn sản xuất hàng thể thao Maxport Ngành dệt may với đặc thù quản lí sản xuất riêng ln đòi hỏi giải pháp ERP. .. hiệu sản xuất − Tăng hiệu sản xuất Phân hệ hoạch định quản lí sản xuất phần mềm ERP giúp công ty nhận dạng loại bỏ yếu tố hiệu quy trình sản xuất Chẳng hạn cơng ty khơng sử dụng phần mềm ERP mà... đoạn sau) NGHIÊN CỨU VỀ ERP - ORACLE EBS ÁPTRIỂN DỤNG THỰC TẾHƯỚNG TẠI CÔNG TY CỔ(Heading PHẦN PHÁT PHẦN MỀM ĐỐI TƯỢNG 1) SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO MAXPORT 1.1 Mục lớn (Arial, co 15, đậm, trước 12pt)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về ERP ORACLE EBS áp dụng thực tế tại công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao maxport , Nghiên cứu về ERP ORACLE EBS áp dụng thực tế tại công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao maxport

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn